Autoriai

Neringa Černiauskaitė

Neringa Černiauskaitė yra rašytoja, menininkė ir kuratorė.

Kęstutis Šapoka

Kęstutis Šapoka - menininkas, dailės kritikas. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Danutė Gambickaitė

Danutė Gambickaitė yra menotyrininkė, meno kritikė ir kuratorė.

Eglė Juocevičiūtė

Eglė Juocevičiūtė yra menotyrininkė, meno kritikė ir Nacionalinės dailės galerijos kuratorė.

Tautvydas Bajarkevičius

http://audio-z-blog.livejournal.com/ http://users.livejournal.com/___neon____/

Monika Valatkaitė

Monika Kalinauskaitė

Monika Kalinauskaitė yra rašytoja ir kuratorė.

Boris Symulevič

Aistė Marija Stankevičiūtė

Aistė Marija Stankevičiūtė yra menininkė, kurianti formas, nardančias tarp tekstų ir fizinių erdvių. Ji baigė Fotografijos ir medijų meno studijas Vilniaus dailės akademijoje, rašo Lietuvos bei Baltijos šalių šiuolaikinio meno internetiniams žurnalams, dalyvauja ir rengia grupines bei solo parodas. Šiuo metu gyvena bei kuria Vilniuje, yra meno, rezidencijų ir edukacijos centro „Rupert“ alternatyvios edukacijos programos dalyvė.

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė yra menotyrininkė, meno kritikė. Gyvena ir dirba Vilniuje. 

Jurij Dobriakov

Jurijus Dobriakovas yra šiuolaikinės kultūros tyrinėtojas, eseistas ir vertėjas. Publikuoja tekstus kultūrinėje spaudoje ir meno projektų leidiniuose. Dėsto Vilniaus dailės akademijoje.

Alberta Vengrytė

Alberta Vengrytė yra šiuolaikinio meno istorikė (tyrimų sritis – performatyvumas šiuolaikiniame mene, Lietuvos performanso menas, menas skaitmeninėse ir virtualiose erdvėse, dailėtyros tyrimų metodologijos), nepriklausoma meno kritikė (nuo 2014 m.), kultūros projektų kuratorė ir koordinatorė. Už dailės kritikos veiklą 2022 m. autorei suteiktas meno kūrėjo statusas. Šiuo metu Alberta dirba Dailininkų sąjungos fondo projektų vadove ir tęsia anksčiau pradėtus tyrimus.

Eglė Mikalajūnė

Eglė Mikalajūnė yra meno kritikė ir Nacionalinės dailės galerijos kuratorė.

Saulė Mažeikaitė

Saulė Mažeikaitė yra meno kritikė ir projektų kuratorė.

Agnė Sadauskaitė

Jogintė Bučinskaitė

Jogintė Bučinskaitė – kultūros žurnalistė, tekstų autorė, šiuolaikinio meno kritikė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto menotyros doktorantė. Domisi praktinėmis ir teorinėmis meno komunikacijos sąveikomis, šiuolaikinio meno reprezentacija. Baigė žurnalistikos ir kultūros vadybos bei politikos studijas. Dirbo Lietuvos nacionalinėje televizijoje, dėstė Vilniaus dailės akademijoje, yra kuravusi parodas, simpoziumus, redagavusi ir sudariusi leidinius. Prisideda prie įvairių šiuolaikinio meno ir kino projektų komunikacijos, tarp jų – Vilniaus galerijų savaitgalis, Tarptautinis Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“, „Auksinį liūtą“ 58-ojoje Venecijos bienalėje pelnęs Lietuvos paviljonas, Lietuvos paviljonas 17-ojoje Venecijos architektūros bienalėje.

Auridas Gajauskas

Auridas Gajauskas yra rašytojas, eksperimentinių ir meno kritikos tekstų autorius bei kuratorius.

Metras Penkiasdešimt

Metras Penkiasdešimt yra griežtų fizinių ir dvasinių bruožų patologinio bohemarojaus specialistė, linkusi į trumpus išvedžiojimus ir plačius kultūrinius niekus.

Vytautas Michelkevičius

Dr. Vytautas Michelkevičius yra kuratorius, tyrėjas, knygų sudarytojas ir autorius, kurio interesai plėtėsi nuo fotografijos išplėstame lauke iki medijų meno bei teorijos ir diagramavimo bei žemėlapiavimo, o pastaraisiais metais – link meninio tyrimo akademijoje ir už jos ribų. Dėsto meno teoriją ir praktiką bakalauro, magistro ir doktorantūros studentams Vilniaus dailės akademijoje ir dirba jos padalinio Nidos meno kolonijos meno direktoriumi. Kuruoja parodas, simpoziumus ir netikėtas situacijas įvairiuose kontekstuose nuo Lietuvos paviljono 56-ojoje Venecijos bienalėje iki LTMKS projektų erdvės „Sodų 4". Daugiau https://vilnius.academia.edu/VytautasMichelkevicius

Aušra Trakšelytė

Aušra Trakšelytė yra menotyrininkė, parodų kuratorė ir įvairių kultūrinių renginių organizatorė. Pagrindinė tyrimų sritis – įvietintas šiuolaikinis menas. Gyvena ir dirba Vilniuje. 

Agnė Taliūtė

Neringa Krikščiūnaitė

Neringa Krikščiūnaitė yra menotyrininkė. Ji baigė Meno kuratorystės Magistrantūros studijų programą, Vytauto Didžiojo universitete.

Karolina Tomkevičiūtė

Giedrė Legotaitė

Giedrė Legotaitė yra menotyrininkė, šiuo metu dirbanti kuratore galerijoje „Meno parkas“.

Rosana Lukauskaitė

Rosana Lukauskaitė – Klaipėdos regiono redaktorė žurnale „Artnews.lt". Literatūrologė, vizualiųjų ir scenos menų kritikė. Ji yra parašiusi virš šimto straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis, kurių dalį galite rasti artnews.lt ir echogonewrong.com portaluose. Rašytoja taip pat yra išleidusi poezijos knygą „Meilės nerasi konservų dėžutėje”. Išgirsti Rosanos balsą galite jos tinklalaidėje „Menofestacijos”, kur ji kalbindavo menininkus.

Valentinas Klimašauskas

Skaistė Marčienė

Skaistė Marčienė yra „Si:said“ galerijos įkūrėja, kuratorė, kultūrinių projektų rengėja.

Tomas Čiučelis

Tomas Čiučelis. Kontinentinės filosofijos doktorantas Dundee universitete (Škotija). Vilniaus dailės akademijoje baigė fotografijos ir medijų meno studijas. Išvertė Noamo Chomskio knygą "Hegemonija arba išlikimas" (Kitos knygos) bei Levo Manovičiaus "Naujųjų medijų kalba" (VšĮ MENE). Tyrimų sritys: mediacija, technologijų filosofija, kitybė ir kalba. Asmeninius komentarus skelbia tinklaraštyje http://tomasciucelis.blogspot.co.uk (anglų k.).

Valdas Jugendas

Valdas Jugendas yra iš Karibų salų kilęs karingai nusiteikęs, bet jautrus jaunuolis, vardan kultūros galintis surengti teroro aktą.

Deima Žuklytė-Gasperaitienė

Deima Žuklytė-Gasperaitienė yra dailėtyrininkė ir kuratorė.

Julija Selezniova

Julija Selezniova - tekstų autorė, baigusi kultūros vadybos studijas Vilniaus universitete ir meno kuratorystės studijas Vytauto Didžiojo universitete. Gyvena ir dirba Kaune.

Gerda Paliušytė

Gerda Paliušytė yra menininkė, režisierė ir kuratorė.

Paulius Andriuškevičius

Justina Zubaitė-Bundzė

Lina Michelkevičė

Lina Michelkevičė yra menotyrininkė ir vertėja su filologės ir semiotikės praeitimi. Dirba Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute, dalyvauja tyrimų ir meno projektuose. Domisi kultūrinio ir socialinio dalyvavimo apraiškomis, mąstymo reprezentacijomis, naujomis meno, komunikacijos ir tyrimų formomis.

Eglė Rindzevičiūtė

Eglė Rindzevičiūtė yra kultūros studijų mokslų daktarė ir sociologijos dėstytoja Kingstono universitete, Londone. 2008 metais Linköping University Press išleido Eglės knygą „Sovietinės kultūros politikos konstravimas: kibernetika ir valdžia Lietuvoje po Antrojo Pasaulinio Karo“ („Constructing Soviet Cultural Policy: Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II“.

Karolina Rybačiauskaitė

Karolina Rybačiauskaitė yra meno kritikė ir filosofijos doktorantė Vilniaus universitete, taip pat baigusi dailėtyros studijas Vilniaus dailės akademijoje. Tyrinėja neapibrėžtumo principą ir žinojimo kūrimo politiką feministinėje naujųjų materializmų filosofijoje. Domisi alternatyviais meno istorijų pasakojimo būdais posocialistinėse Europos šalyse.

Agnė Narušytė

Skaidra Trilupaitytė

Skaidra Trilupaitytė - menotyrininkė, kultūros politikos tyrinėtoja, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Lietuvos kultūros tarybos narė.

Vaida Stepanovaitė

Dovilė Tumpytė

Dovilė Tumpytė yra menotyrininkė, doktorantūros studijose (VDA) tyrinėja patirtinio posūkio apraiškas 21 a. mene.

Aistė Kisarauskaitė

Justina Ruzgaitė

Justina Ruzgaitė baigė menotyros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Šiuo metu gyvena ir dirba Vilniuje.

Ieva Baublytė

Ieva Baublytė yra menininkė, rašytoja, menotyrininkė, meno kritikė. Baigė dailėtyros studijas (BA) Vilniaus dailės akademijoje ir šiuo metu studijuoja skulptūrą Vilniaus dailės akademijoje (MA).

Karolina Rimkutė

Kristina Stančienė

2000 m. baigiau VDA dailės istorijos ir teorijos katedrą. Nuo 2002 m. dirbu Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje. Dar nuo studijų laikų privalomos „žurnalistinės“ praktikos, Laimai Kreivytei atkakliai drąsinant tuometines Dailės istorijos ir teorijos katedros studentes, pradėjau rašyti į „7 meno dienas“. Šiokius tokius rašymo įgūdžius, įgytus VDA, vėliau taikiau įvairiai – ne tik dailės kritikos tekstams, bet ir publikacijoms apie specifinę statybų, apdailos medžiagų sritį... Esu rašiusi tekstus „Statybų žinioms“ (žurnalo „Namas ir aš“ priedas), žurnalams „APS“ („Architektūra, projektavimas, statyba“), „Archiforma“. Visai kitos, tačiau taip pat naudingos patirties suteikė ir neilgas, tačiau gana intensyvus darbo dienraštyje „Lietuvos rytas“ laikotarpis (2007 – 2008 m.) Nuo 2007 m. esu „Literatūros ir meno“ redakcijos bendradarbė.

Justė Jonutytė

Justė Jonutytė dirba su šiuolaikinio meno projektais.

Romas Zabarauskas

Romas Zabarauskas yra kino režisierius, rašantis apie kiną ir meną savo (ir kitų) malonumui. R. Zabarausko trumpo metražo debiutas „Porno Melodrama“ buvo pristatytas Berlinalėje 2011 ir šiuo metu tęsia kelionę po tarptautinius festivalius. Studijavo kiną Paryžiaus Saint-Denis universitete, o šiuo metu studijas tęsia Hunter College, Niujorke.

Julija Fomina

Julija Fomina yra meno kritikė ir kuratorė, 2015 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute apsigynusi daktaro disertaciją apie kuratorystės sampratas ir jų raidą Lietuvoje. Dirba Šiuolaikinio meno centre, dėsto kuratorystės istorijos ir teorijos kursus įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose, rašo straipsnius į Lietuvos ir užsienio periodinę meno spaudą.

Ieva Gražytė

Gintautas Mažeikis

Gintautas Mažeikis yra filosofas, kultūros teoretikas, daktaras, daugelio monografijų recenzentas, mokslo žurnalų redkolegijų narys.

Clara López Menéndez

Clara López Menéndez yra kuratorė, rašytoja ir menininkė šiuo metu gyvenanti Los Andžele, JAV. Ji įgijo magistro laipsnį Center for Curatorial Studies, Bard koledže, Niujorke ir šiuo metu dirba su renginių ciklu „Dirty Looks“.

Linas Bliškevičius

Edgaras Gerasimovičius

Audrius Pocius

Audrius Pocius yra kuratorius bei projektų erdvės „Swallow“ bendraįkūrėjas. Jis taip pat yra Vilniaus patafizikos instituto direktorius.

Danguolė Ruškienė

Agnė Bagdžiūnaitė

Agnė Bagdžiūnaitė gyvena ir dirba Kaune. Ji yra baigusi lyčių studijas Centriniame Europos universitete Budapešte ir politikos mokslus Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Pagrindinės jos interesų sritys yra menas ir politika, kritinio feminizmo, socialinės reprodukcijos teorija ir socialinių judėjimų istorija. Šiuo metu Bagdžiūnaitė kuruoja Kauno menininkų namų skaityklos renginius ir taip yra atsakinga už „DeMo (Dekoduojant modernybę)“ mainų rezidencijų programą.

Evelina Januškaitė

Evelina Januškaitė yra menotyrininkė, kuratorė, tyrėja, VDA Menotyros doktorantė. Domisi žiūrovo percepcija interaktyviuose šiuolaikinio meno kūriniuose, šiuolaikinėmis meno ir medijų teorijomis, filosofija, fenomenologija, psichoanalize, laiko ir erdvės suvokimu, meno ir mokslo sąveika. Tyrimų lauką apima atspindžio kaip spontaniško, laikiško ir efemeriško patyrimo ir šiuolaikybės kategorijos interpretacija.

Agnė Mackevičiūtė

Marija Gabrielė Repšytė

Lina Michelkevičė ir Vytautas Michelkevičius

Karolina Sadlauskaitė

Dovilė Stirbytė

Mindaugas Gapševičius

Mindaugas Gapševičius (g. 1974) yra menininkas, fasilitatorius ir kuratorius, judantis tarp Berlyno, Veimaro ir Vilniaus. Jis gavo menų magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje, o filosofijos magistro laipsnį apgynė Londono universiteto Goldsmiths koledže. Šiuo metu jis studijuoja doktorantūros programoje Bauhaus universitete

Danutė Gambickaitė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė

Kotryna Markevičiūtė

Jogintė Bučinskaitė Jurijus Dobriakovas

Vaida Stepanovaitė

Vaida Stepanovaitė – Artnews.lt vyr. redaktorė ir Artnews.lt organizacijos vadovė, kuratorė, rašytoja, tyrėja.

Tadas Zaronskis

Tadas Zaronskis yra Socialinės filosofijos doktorantas Poitiers Universitete, ENS de Paris absolventas, vertėjas iš prancūzų kalbos.

Neringa Bumblienė

Neringa Bumblienė yra kuratorė, šiuo metu dirbanti Šiuolaikinio meno centre, Vilniuje.

Viltė Visockaitė

Post Brothers

Izaura Martinez

Tomas Čiučelis ir Jurij Dobriakov

Justė Kostikovaitė

Daura Polonskytė

Daura Polonskytė yra kultūros koordinatorė, kūrėja, tyrinėjanti meno edukaciją. Šiuo metu dirbanti VDA Nidos meno kolonijoje.

Justė Vyšniauskaitė

Justė Vyšniauskaitė yra menotyrininkė, tekstų autorė, kino programų organizatorė.

Ana Čižauskienė

Ilma Nausėdaitė

Toma Stasiukaitytė

Toma Stasiukaitytė šiuo metu studijuoja filosofiją Vilniaus universitete.

Victoria Ivanova

Victoria Ivanova yra kuratorė ir rašytoja, gyvenanti ir dirbanti Londone.

Viltė Visockaitė

Vytenis Burokas

Vita Opolskytė

Vita Opolskytė - menininkė, kuratorė, tekstų autorė. Jaunųjų kūrėjų platformos "Kontr-Argumentas" įkūrėja. Meno vadovė Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje. Dėsto Vilniaus dailės akademijoje.

Anastasia Sosunova

Julijonas Urbonas

Monika Lipšic

Inesa Pavlovskaitė ir Monika Lipšic

Laima Kreivytė

Virginija Januškevičiūtė

Šiuolaikinio meno kuratorė, gyvenanti ir dirbanti Vilniuje.

Justina Kučinskaitė

Inesa Brašiškė

Eglė Juocevičiūtė, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė ir Danutė Gambickaitė

Emilija Statinaitė

Emilija Statinaitė šiuo metu studijuoja Dailėtyros ir kuratorystės studijų programoje Vilniaus dailės akademijoje, muzikuoja dainuojamosios poezijos lauke, gyvena Vilniuje.

Rokas Vaičiulis

Kristupas Sabolius

Kristupas Sabolius, Vilniaus universiteto Filosofijos instituto profesorius ir Masačiusetso technologijų instituto Meno, kultūros ir technologijų programos afilijuotas tyrėjas (JAV), tyrinėjantis vaizduotės ir kūrybos vaidmenį Vakarų mąstyme, taip pat vizualumo, kino filosofijos, medijų teorijų, ontologijos, posthumanizmo, naujosios aplinkodairos ir ekofilosofijos problemas. Publikavo kelias dešimtis straipsnių, parašė arba sudarė mokslines monografijas: Materija ir vaizduotė. Hibridinė kūryba tarp meno ir mokslo (2018 m.); Proteus and the Radical Imaginary (2016 m.); Įsivaizduojamybė (2013 m.); Įnirtingas miegas. Vaizduotė ir fenomenologija (2012 m.). Bendradarbiavo kuruojant keletą parodų ir 2018 m. Lietuvos pristatytą Pelkių mokyklos paviljoną XVI Venecijos Architektūros bienalėje (kuratoriai Nomeda ir Gediminas Urbonai). 2006 m. išleido romaną Bloga knyga, parašė keletą pjesių, kartu su Ignu Jonynu sukūrė scenarijus kino filmams Lošėjas (2013 m.) ir Nematoma (2019 m.).

Christophe Leclercq

Christophe Leclercq yra kuratorius, tyrėjas ir vadybininkas, dirbantis Sciences Po (médialab) ir The Ecole du Louvre, Paris. Jis tyrinėja santykį tarp meno ir technologijos, taip pat bendradarbiavimą tarp menininkų ir inžinierių bei skaitmeninius archyvus meno istorijoje (pvz. the E.A.T. Datascape, Anarchive, etc.). Jis buvo ERC AIME projekto (‘An Inquiry into Modes of Existence’), vadovaujamo Bruno Latouro nuo 2011 iki 2015 metų, pagrindinis vadybininkas. Jis šią vasarą kartu su Bruno Latouru kuravo parodą Reset Modernity! ir sudarė jos katalogą (2016, ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe / MIT Press).

Lukas Brašiškis

Lukas Brašiškis yra filmų ir medijų tyrėjas ir kuratorius šiuo metu studijuojantis doktorantūrą Niujorko Universitete, Kino studijų katedroje. Jis taip pat dėsto Niujorko Universitete (NYU) bei CUNY/Brooklyn College.

Arvydas Grišinas

Arvydas Grišinas yra politikos antropologas, mokslų daktaras, tarpsritinis kūrėjas. Dėsto Vilniaus dailės akademijoje, kuruoja VDA tekstilės galeriją "Artifex". Rašo politikos, kultūros, meno temomis, vykdo menines dirbtuves.

Ona Juciūtė

Linas Katinas

Gintarė Matulaitytė

Gintarė Matulaitytė yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos meno žurnalo Echogonewrong.com redaktorė.

Maija Rudovska

Rūta Junevičiūtė

Benjamin Thorel

Magdalena Slavinska

Magdalena Slavinska yra baigusi semiotikos magistrą, šiuo metu studijuoja skaitmeninę tekstologiją doktorantūroje LLTI.

Kathleen Ditzig

Kathleen Ditzig yra kuratorė, tyrinėtoja ir rašytoja, gyvenanti Singapūre. Jos tyrimų laukas apima Šaltojo karo globalizmo problematiką bei Pietryčių Azijos, kaip kultūrinio regionio atsiradimo temą. Ji taip pat yra viena iš projekto offshoreart.co įkūrėjų.

Aneta Rostkowska

Aneta Rostkowska yra kuratorė ir tyrinėtoja gyvenanti ir dirbanti Lenkijoje. Ji baigė de Appel kuratorinę programą Amsterdame ir šiuo metu dirba Bunkier Sztuki šiuolaikinio meno galerijoje, Krokuvoje.

Giedrius Gulbinas

Tess Thackara

Karolina Janulevičiūtė

Anna Czaban

Anna Czaban yra Ujazdowski pilies Šiuolaikinio meno centro Varšuvoje kuratorė.

Justina Augustytė

Agnė Rimkutė

Agnė Rimkutė, Vidurio Europos universiteto doktorantė, tyrinėjanti sovietmečio Lietuvos ir Jugoslavijos filmų gamybos industrijas ir jose dirbusių kasdienybę.

Ingrida Kazakevičiūtė

Ingrida Kazakevičiūtė studijuoja menotyrą Vytauto Didžiojo universitete, Kaune.

Malvina Jelinskaitė

Indrė Urbelytė

Indrė Urbelytė - XX a. Lietuvos dailės tyrinėtoja ir kuratorė, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Kazio Varnelio namų-muziejaus menotyrininkė.

Jurga Jonutytė

Eva Papamargariti

Eva Papamargariti yra graikų kilmės menininkė ir dizainerė. Ji baigė Karališkąją menų akademiją Londone, šiuo metu gyvena ir dirba Berlyne.

Trevor Paglen

Ieva Sriebaliūtė

Ieva Sriebaliūtė – politologė, baigusi politikos mokslų bakalauro studijas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ir Švedijos Lundo Universitete įgijusi Europos politikos magistro laipsnį.

Claire Pentecost

Claire Pentecost yra rašytoja, menininkė ir švietėja iš Čikagos. Šis straipsnis pirmą kartą išspausdintas leidinyje Talking wity your Mouth Full: New Language for Socially Engaged Art, Green Lantern Press, Chicago, 2008.

Kamilė Pirštelytė

Dexter Dalwood

Dexter Dalwood - Londone gyvenantis menininkas.

Rainer Schönhammer

Rainer Schönhammer yra psichologijos profesorius Hallės Burg'o Giebichenstein'o aukštojoje meno mokykloje.

Akvilė Anglickaitė ir Agnė Narušytė

Airi Triisberg

Airi Triisberg yra nepriklausoma kuratorė, rašytoja ir pedagogė, įsikūrusi Taline. Ją domina persidengiančios politinio aktyvumo ir šiuolaikinio meno praktikos, klausimai, susiję su lytimi ir seksualumu, liga / sveikata ir ne / įgalumu, saviorganizacijos ir kolektyvinės globos praktika, kova su nesaugiomis darbo sąlygomis.

Sergej Timofejev

Gabrielė Arlauskaitė

Menotyros bakalaurantė, šiuo metu gyvena ir studijuoja Kaune. Tyrinėjimų sritys yra kinas, fotografija, šiuolaikinis menas ir jo santykis su politika, meninė edukacija.

Karolina Budraitytė

Jonas Zagorskas ir Laura Garbštienė

Dorota Gawęda ir Eglė Kulbokaitė

Dorota Halina Gawęda (1986, PL) ir Eglė Kulbokaitė (1987, LT) yra menininkių duo, gyvenantis ir dirbantis Berlyne ir Bazelyje, Šveicarijoje. Projektų YOUNG GIRL READING GROUP (2013- ) ir Agatha Valkyrie Ice (2014-) įkūrėjos šiuo metu vadovauja OSLO1O projektų erdvei Bazelyje, Šveicarijoje.

Ignas Petronis

Ignas Petronis studijuoja kūrybines industrijas Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Liucija Dervinytė

Liucija Dervinytė – vizualiųjų menų kūrėja, kuratorė, kultūros vadybininkė ir viena iš „Ideas Block“ kultūrinės organizacijos bei „Arttice“ kultūrinių bendradarbysčių platformos įkūrėjų. Ji įgijo tekstilės bakalauro laipsnį Edinburgo universitete Škotijoje, o šiuo metu studijuoja magistrantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Jos kūryboje nagrinėjama dualistinė kultūros-gamtos pasaulėžiūra ir jos poveikis tvariai visuomenės raidai, bei šio kompleksinio santykio meninė raiška.

Audrius Šimkūnas

Emilija Vanagaitė

Emilija Vanagaitė yra menotyrininkė, meno kritikė ir kuratorė. Šiuo metu studijuoja dailės istorijos ir teorijos magistrantūroje Vilniaus dailės akademijoje, dirba Lietuvos meno pažinimo centre „Tartle“.

Nicholas Matranga

Viktorija Rybakova ir Goda Budvytytė

Menininkė Viktorija Rybakova ir grafikos dizainerė Goda Budvytytė, kartu kuria ir koloboruoja su meno institucijomis po vardu "laumes".

Jurgis Viningas

Ieva Petkutė

Sandra Drūlytė

Eglė Obcarskaitė

Eileen Myles

Eileen Myles yra amerikiečių poetė ir rašytoja.

Colby Chamberlain

Colby Chamberlain yra meno istorikas, dėstantis Klyvlendo meno institute. Netrukus pasirodys pirmoji jo knyga Fluxus Administration (University of Chicago Press).

Laura Šimkutė

Gediminas Jasinskas

Juozapas Blažiūnas

Juozapas Blažiūnas yra Vilniaus Universiteto Muzeologijos katedros docentas.

Jason Hendrik Hansma

Jasonas Hendrikas Hansma (gimė Lahore, Pakistane 1988 m.) yra menininkas, gyvenantis ir dirbantis Roterdame, Nyderlanduose.

Noah Brehmer

Domas Junelis

Domas Junelis baigė Filosofijos ir politinės kritikos bakalauro studijas Vytauto Didžiojo universitete, ir šiuo metu studijuoja Vilniaus universiteto Filosofijos magistro programoje.

Asta Volungė

Maxine Sheets-Johnstone

Maxine Sheets-Johnstone yra eksperimentinės fenomenologijos tyrėja, analizuojanti žmogaus judesio svarbą bei kinestezijos ir sąmonės sąsają. Buvusi šokėja, Rudolfo Labano judesio teorijos ekspertė, šokio ir filosofijos daktarė, evoliucinės biologijos daktarė.

Dmitrij Gluščevskij

Dmitrij Gluščevskij - semiotikas, kino apžvalgininkas, Vilniaus Universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantas. Šiuo metu rengia disertaciją, kurios dėmesio centre - prasmės sąlygų klausimas.

Emilija Lipska

Domininkas Kunčinas

Eglė Ulčickaitė Andrius Zakarauskas

Viktorija Smailytė

James Bridle

Laurynas Adomaitis

Laurynas Adomaitis filosofijos magistrantas Vilniaus universitete.

Inesa Pavlovskaitė ir Gerda Paliušytė

Tomas Pabedinskas

Dovydas Laurinaitis

Merve Ünsal

Ana Altberg ir Mariana Meneguetti

Architektes Ana Altberg ir Mariana Meneguetti atstovauja ENTRE. Tai Rio de Žaneire įsikūrusi nepriklausoma tiriamosios architektūros grupė, kuri žodiniais naratyvais nagrinėja urbanistines transformacijas ir su jomis susijusius šalutinius efektus.

Monika Krikštopaitytė

Monika Krikštopaitytė yra meno kritikė.

Jurgita Žvinklytė

https://jurgitazvin.wordpress.com/

Goda Aksamitauskaitė, Eglė Juocevičiūtė, Austėja Tavoraitė

Lena Johanna Reisner

Nancie Naive (Emilė Skolevičiūtė)

H. A. Halpert

H.A. Halpert yra menininkė ir rašytoja gyvenanti Niujorke. Savo darbuose ji tyrinėja susidvejinimus, vertimus ir atsitiktinumus, kurių nėra.

Eglė Grėbliauskaitė

Eglė Grėbliauskaitė yra menininkė, VDA doktorantė ir lektorė, tyrinėja sociopsichologinius represijų mechanizmus veikiančius šiuolaikinėje visuomenėje. www.egle.grebliauskaite.com

Dominyka Jovaišaitė

Viktorija Šiaulytė

Toke Lykkeberg

Toke Lykkebergas yra meno kritikas ir kuratorius, šiuo metu rengiantis dvi kovą atidaromas grupines parodas, „Pilietis X – žmogaus, gamtos ir roboto teisės“ („Citizen X – Human, nature and robot rights“) ir „Sveiki atvykę per vėlai“ („Welcome too late“).

Žygimantas Kudirka ir CAConrad

Luke Skrebowski

Lukas Skrebowskis yra šiuolaikinio meno dėstytojas Mančesterio universitete. Jis dėsto ir tyrinėja vėlyvo modernizmo ir šiuolaikinį Britanijos, Europos ir Amerikų meną, susitelkdamas į išgrynintą konceptualaus meno charakterį bei kritines implikacijas. Skrebowski yra vienas iš tekstų rinktinės „Aesthetics and Contemporary Art“ (Sternberg Press, 2011) sudarytojų ir šiuo metu baiginėja knygą „Contesting Conceptual Art: The Politics of Anti-Aesthetics“.

Miglė Markulytė

Tomas Martišauskis ir Laurynas Skeisgiela

Tomas Martišauskis (g. 1977 m.) yra Vilniuje gyvenantis ir kuriantis menininkas. Vilniaus dailės akademijojeį baigė skulptūros magistrantūros studijas. Daugiau nei du dešimtmečius rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2007 m. dirba mokytoju J. Vienožinskio dailės mokykloje. 2020 m. Vilniaus dailės akademijoje apsigynė meno doktorantūros projektą. Laurynas Skeisgiela yra menininkas, kuratorius, fotografas ir kino kūrėjas, gyvenantis Vilniuje. 2013–2017 m. studijavo Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedroje taip pat Valstybinėje Štutgarto dailės akademijoje. Laurynas yra vienas iš susitikimų kambario „Lokomotif“ Letvaryje įkūrėjų. Kartu su Milda Dainovskyte jie dirba kaip kuratorinis duetas ir alternatyvus miesto kultūrinis organizmas, kviečiantis suabejoti, prisiminti it iš naujo įsivaizduoti vietos tapatybę. Kino, fotografijos ir kuratorystės srityse Laurynas bendradarbiauja su įvairių disciplinų kūrėjais, o individualioje kūrybinėje praktikoje dažniausiai pasitelkia judančio vaizdo ir šviesos instaliacijų formatą.

Tomas Marcinkevičius

Tomas Marcinkevičius – vertėjas, redaktorius, VDU politikos mokslų doktorantas, GPB.lt redkolegijos ir Gegužės 1-osios profesinės sąjungos narys.

Marta Frėjutė

Vsevolod Kovalevskij

Juozas Laivys ir Aušra Trakšelytė

Milan Babic, Eelke Heemskerk ir Jan Fichtner

Milan Babic yra Amsterdamo universiteto doktorantas. Eelke Heemskerk yra Amsterdamo universiteto politikos mokslų docentas. Jan Fichtner yra Amsterdamo universiteto politikos mokslų podoktorantūros stažuotojas.

Arnas Anskaitis

Ayatgali Tuleubek

Franziska Sophie Wildförster

Benjamin Ismailov

Natascha Rietdijk

Natascha Rietdijk – Tilburgo universiteto filosofijos doktorantė. Jos tyrimų sritys – politinė epistemologija, populizmas, post-tiesa, aido kameros (angl. echo chambers), klaidingas balansas, manipuliacijos bei episteminė autonomija.

Goda Palekaitė

Ignas Šatkauskas

Ignas Šatkauskas domisi filosofijos santykiu su prigimtine, etnine kultūra, filosofiniais įvairių „čiabuvių“ pasaulėvaizdžių ir šamanizmo aspektais bei šiuolaikinės post-kolonialistinės antropologijos diskusija su dabartine filosofija. Be šių interesų, domina fenomenologinė filosofija, fenomenologinės perspektyvos ir dėmesio, fikcijos bei haliucinacijos problematika.

Oleksiy Radynski

Oleksiy Radynski yra Kijeve gyvenantis filmų kūrėjas bei rašytojas.

Džekis Nendrė

Margarita Žigutytė

Zian Chen and Liu Chuang

Torbjørn Tumyr Nilsen

Lesia Vasylchenko

Lesia Vasylchenko yra Kijeve gimusi menininkė ir tyrėja, įsikūrusi Osle. Jos praktika apima instaliacijas, judančius vaizdus, kuratorinę ir medijų archeologiją, siekiant ištirti, kaip vizualinė kultūra ir informacinės technologijos prisideda prie spekuliacinių laikiškumų kūrimo. Jos darbai buvo eksponuojami Haugaro dailės muziejuje (Norvegija), tarptautiniame „Queer Underground“ (Vokietija); „Whose Museum x KRETS“ (Švedija); „Korea Queer“ kino festivalyje (Pietų Korėja); „KBH kunsthal“ (Danija); „Sølvberget galleri“ (Norvegija); „Homeostasis Lab“ „Wrong New Digital Art Biennale“ (Brazilija); „Kunstplass[10]“ (Norvegija); „K4 Galleri“ (Norvegija) ir kitur.

Agnė Gintalaitė

Geistė Kinčinaitytė

Mihnea Mircan

Monika Višnevska

Monika Višnevska – VDU psichologijos studentė, buvusi „Jaunimo linijos“ savanorė, aktyvi kairiųjų judėjimų narė (studentų judėjimas „Šauksmas“, "Gegužės 1-osios profesinė sąjunga). Domisi tarpdisciplinine psichikos sveikatos samprata ir psichosocialinėmis teorijomis.

Agnieszka Roguski

Agnieszka Roguski yra kuratorė, tyrėja, rašytoja ir Berlyno laisvojo universiteto doktorantė. Savo praktikose ji tyrinėja technolognių pokyčių veikiamas re-/prezentacijos strategijas. A. Roguski yra „M.1 Arthur Boskamp Foundation“ meno vadovė, su grafikos dizainere Ann Richter įkūrė A.R. kolektyvą. Jos tekstai publikuoti leidiniuose „Texte zur Kunst“, „Springerin“, „Spike“ ir kt. A. Roguski skaito paskaitas įvairiuose universitetuose, dirbo Kalifornijos šiuolaikinio meno koledžo WATTIS institute, PRAXES šiuolaikinio meno centre Berlyne, Leipcigo dailės akademijos Kuratorystės kultūrų katedroje.

Aditi Verma

Aditi Verma yra Belfer centro atomo valdymo projekto kviestinė mokslininkė ir Mičigano universiteto Branduolinės inžinerijos ir radiologijos mokslų katedros mokslininkė. Aditi tiria, kaip konkrečiai branduolinės technologijos ir kompleksiškos sistemos apskritai – ir jų institucinė infrastruktūra – gali būti sukurtos teisingesniu, nešališkesniu ir labiau dalyvaujančiu būdu, kuris epistemiškai apima tiek piliečių, tiek ekspertų perspektyvas.

Giedrius Gulbinas ir Mindaugas Reklaitis

Zdenka Badovinac

Zdenka Badovinac – meno kritikė ir kuratorė, nuo 1993 m. vadovaujanti modernaus meno muziejui „Moderna Galerija“ Liublianoje, Slovėnijoje. Jos iniciatyva muziejus pradėjo kaupti Rytų Europos šiuolaikinio meno kolekciją „2000 + Arteast Collection“ . 2011 m. muziejus reorganizuotas į modernaus ir šiuolaikinio meno muziejų „MG + MSUM“, kuriam Zdenka Badovinac vadovauja iki šiol. Ji kuravo nemažai slovėnų ir tarptautinių šiuolaikinio meno parodų ir projektų, 1993–1997 m. bei 2005 m. buvo Slovėnijos paviljono Venecijos bienalėje komisarė. Kitą šios autorės straipsnį, kuriame aptariama šiuolaikybės problematika, skaitykite čia: http://www.e-flux.com/journal/11/61343/contemporaneity-as-points-of-connection/.

Rasa Antanavičiūtė

Lolita Jablonskienė

Brooke Harrington

Brooke Harrington yra Kopenhagos verslo mokyklos profesorė.

Willy Smart

Willy Smart, kuria ir rašo Deivise, Kalifornijoje.

Rasa Kavaliauskaitė

Dovilė Gražytė

Viktoria Draganova

Viktoria Draganova yra kuratorė ir rašytoja, gyvenanti Frankfurte prie Maino ir Sofijoje. Ji yra Sofijoje įsikūrusios projektų erdvės „Swimming Pool Projects“ (www.swimmingpoolprojects.org) steigėja ir vadovė.

Paige L. Sweet

Paige L. Sweet – Mičigano universiteto Sociologijos docentė, knygos „Išlikimo politika: kaip moterys išgyvena smurtą artimoje aplinkoje ir jo pasekmes“ (2021, University of California Press) autorė.

Marko Gutić Mižimakov ir Nika Pećarina

Vaiva Daraškevičiūtė

Vaiva Daraškevičiūtė yra filosofijos ir kultūros mokslų katedros lektorė, humanitarinių mokslų daktarė.

Leo Goldsmith

Leo Goldsmithas yra Niujorke gyvenantis tyrėjas ir kuratorius, dirbantis eksperimentinių judančių vaizdų, dokumentinių filmų, žiniasklaidos ekologijų ir skaitmeninės kultūros sankirtoje.

Gytis Skudžinskas

Virginija Vitkienė

Artūras Tereškinas

JL Murtaugh

JL (Liam) Murtaugh yra takios meno institucijos „Syndicate“ įkūrėjas bei dabartinis „Autarkia“ centro Vilniuje meno vadovas. Jis yra menininkas, kuratorius, rašytojas ir konsultantas.

Àngels Miralda

Adomas Narkevičius

Istvan Virag

Istvanas Virag (g. 1982 m., Vengrija) gyvena ir dirba Osle. Jo tarpdisciplininė meninė praktika nagrinėja socialinius ir ekonominius globalizacijos, vystymosi ir mobilumo aspektus ir jų poveikį asmeninei, privačiai žmogaus gyvenimo sferai. Naujausiuose jo darbuose tyrinėjamos post-augimo (post-growth) teorijos bei sąsajos tarp tokių temų kaip miesto plėtra, architektūra, biopolitika ir beribio ekonominio augimo mitas. Viragas įgijo meno bakalaurą Oslo dailės akademijoje 2016 m.

Linara Dovydaitytė

Miki Ambózy

Miki Ambózy yra eksperimentinio kino filmų kūrėjas ir meno tyrėjas Vilniaus dailės akademijoje. Anksčiau jis buvo vienas iš menininkų grupės SoundImageCulture (SIC) bendradarbiavimo erdvės narių Briuselyje, Belgijoje.

Arkadiuszas Półtorakas

Arkadiuszas Półtorakas yra Jogailos universiteto Literatūros ir kultūros tyrimų centro Antropologijos katedros doktorantas. Jo tyrimų sritis – šiuolaikinis menas ir medijų teorija. Vizualiojo meno kuratorius, vienas iš projekto „Elementorius miestų gyventojams“ organizatorių (www.fb.com/elementardzlamm). Žurnale „Szum“ nuolat publikuoja tekstus apie šiuolaikinį meną, rašo į leidinius „Dwutygodnik” ir „MOCAK Forum”.

Unthinkable

„Unthinkable“ platformos bendrakūrėjai Monika Janulevičiūtė ir Ignas Petronis kalbėjosi su „Slavs&Tartars“.

Ruth Höflich

Ruth Höflich yra vizualaus meno kūrėja gimusi Miunchene, šiuo metu gyvenanti Melburne. Jos kūryba apima videodarbus, fotografiją ir leidybą.

Laurynas Adomaitis

Laurynas Adomaitis yra filosofas, rašytojas ir dramaturgas. Apsigynė filosofijos daktaro laipsnį Scuola Normale Superiore universitete Italijoje. Stažavosi Monrealio universitete, Vestfalijos Vilhelmo universitete Miunsteryje ir Paryžiaus aukštojoje normalinėje mokykloje. Jo tyrimų tema – mokslo istorija ir filosofija. Šiuo metu Laurynas taiko įgytas žinias šiuolaikinių technologijų etikos srityje, o taip pat aktyviai rašo teatrui. Kaip dramaturgas debiutavo interpretuodamas Georgo Büchnerio kūrinį „Voicekas“ (LNDT, rež. Antanas Obcarskas), kūrė dramaturgiją Stanisławo Ignacy Witkiewicziaus-Witkacy „Batsiuviams“ (NKDT ir teatro „Utopia“ koprodukcija, rež. Antanas Obcarskas). Už originalią pjesę „Alisa“ (LNDT, rež. Antanas Obcarskas), 2020 m. buvo apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“.

Ugnė Makauskaitė

Amy Sillman

Monika Janulevičiūtė

Monika Janulevičiūtė yra menininkė, dėstytoja ir grafikos dizainerė.

Tomas Grunskis

Justina Žukauskaitė

Ioanna Gerakidi

Ioanna Gerakidi – Atėnuose gyvenanti rašytoja, kuratorė ir edukatorė. Ji nagrinėja kalbos ir suirutės temas, bei remiasi feministinėmis, edukacinėmis ir antikolonijinėmis studijomis. Kūrėjos praktikoje dažnai įpinama poezija bei dienoraščių ir archyvų medžiaga.

Gintautas Tiškus

VGTU Architektūros fakulteto doktorantas, architektūros magistras, Lietuvos Respublikos teismo ekspertas (ekspertizės sritys – teritorijų planavimas (bendrasis, specialusis ir detalusis planavimas), statinio projektavimas. Atestuotas teritorijų bendrojo planavimo, teritorijų detaliojo planavimo, teritorijų specialiojo planavimo specialistas, ypatingo statinio projekto vadovas, ypatingo statinio projekto ekspertizės vadovas. ICOMOS LNK narys, Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninės miesto planavimo komisijos pirmininkas.

Adrijana Gvozdenović ir Pia Louwerens

Jogintė Bučinskaitė ir Goda Aksamitauskaitė

Weixian Pan

Weixian Pan yra NYU Šanchajaus interaktyviosios žiniasklaidos meno dėstytoja. Ji yra įgijusi kino ir judančių vaizdų studijų daktaro laipsnį Konkordijos universitete, Monrealyje.

Dovilė Daunoravičiūtė

Dovilė Daunoravičiūtė yra menotyrininkė, kuratorė, VDA Unesco Šiuolaikinio meno praktikos ir sklaidos (kuratorystės) magistro studentė.

Eglė Dean

Eglė Dean 1987 m. įgijo meno istorijos ir teorijos magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje.1987-1989 studijavo kino režisūrą Rustaveli Teatro ir Kino institute, Tbilisyje. 1992 baigė tekstilės dizaino studijas Otis/Parsons School of Design, JAV. Grįžusi į Lietuvą, nuo 2005 metų dirba vertėja, menininke ir meno kritike.

Tadas Šarūnas

Tadas Šarūnas yra Vilniuje gyvenantis ir dirbantis menininkas sociologas. Savo kūrybinėje veikloje tyrinėja politiškumo apraiškas kasdienybėje bei grupinės tapatybės konstravimą. Šiuo metu dirba ties daktaro disertaciją postsovietinių miestų gentrifikacijos tema.

Raimundas Malašauskas, Inga Galinytė, Virginija Januškevičiūtė

Gareth Kennedy

Indrė Ercmonaitė

Ragnhild Aamås

Ragnhild Aamås (g. 1984 m., Volda, Norvegija) gyvena ir dirba Osle. Aamås yra įgijusi išsilavinimą Centriniame Sent Martino meno ir dizaino koledže (Londonas), Oslo universitete ir Oslo dailės akademijos Dailės akademijoje. Jos praktika apima skulptūrą, koliažą, rašymą. Kartu su Ayat Tuleubek ir Ignu Krunglevičiumi ji vadovauja menininkų parodų erdvei „Podium Oslo“.

Paul Josephson, Tatiana Kasperski, Eglė Rindzevičiūtė, Andrei Stsiapanau

Jaakko Pallasvuo

Jaakko Pallasvuo yra menininkas, šiuo metu gyvenantis Helsinkyje. http://www.jaakkopallasvuo.com/

Aldis Gedutis

Feliksas Bušas

Vaiva Lanskoronskytė

Will Jennings

Tautvydas Urbelis

Alexander Alberro

Alexander Alberro yra Barnardo koledžo / Columbia universiteto (Niujorkas) meno istorijos profesorius, knygos „Conceptual Art and the Politics of Publicity“ (MIT Press, 2003) autorius, taip pat publikavęs nemažai straipsnių šiuolaikinio meno klausimais. Šiuo metu ruošia knygą „Periodizing Contemporary Art“, kurioje nagrinėja per pastaruosius du dešimtmečius išsikristalizavusias naujas meno ir „žiūroviškumo“ formas.

Gintarė Krasuckaitė

Gintarė Krasuckaitė yra menotyrininkė, Kauno fotografijos galerijos kuratorė.

Zane Onckule

Vaida Stepanovaitė ir Noah Brehmeris

Sigita Aleksandravičiūtė

Jussi Parikka

Milda Januševičiūtė

Milda Januševičiūtė – menininkė ir kultūros sociologė, viena antroji tarpdisciplininio meno projekto Liudmila. Jos praktikoje atsispindi rūpesčio, intymumo, susvetimėjimo ir kolektyvinės atminties temos, intuityviai persiliejančios su autobiografiniais ir sociologiniais pastebėjimais.

Milda Laužikaitė

Agnė Jokšė

Alejandro Alonso

Alejandro Alonso yra kuratorius ir rašytojas, para-institucinės šiuolaikinio meno ir tyrimų erdvės „fluent“ direktorius.

Lotte Laub

Lotte Laub yra Berlyne gyvenanti kuratorė ir meno rašytoja. Ji įgijo daktaro laipsnį Freie Universität, Friedrich Schlegel Graduate School of Literary Studies, Berlyne, kur apgynė disertaciją Gestalten durch Verbergen. Ghassan Salhabs melancholischer Blick auf Beirut in Film, Video und Dichtung (Atskleisti paslepiant. Ghassano Salhabo melancholiškas žvilgsnis į Beiruto kiną, video meną ir poezija), kurią 2016-aisiasi išleido Reichert Verlag. Tai buvo pirmoji nuosekli, skirtingas medijas apjungianti, Libano režisieriaus Ghassano Salhabo darbų studija. 2010-aisiais Orient-Institut Beirut jai paskyrė stipendiją moksliniam darbui rašyti, o 2015-aisias Honours Postdoc stipendiją suteikė Dahlem Research School esanti FU Berlin. Anksčiau Laub yra dirbusi Gropius Bau Berlyne. Nuo 2016-ųjų ji yra Zilberman galerijos Berlyne programos vadovė.

Mantas Velykis

Saulius Leonavičius

Eglė Juocevičiūtė, Eglė Likaitė, Jolanta Marcišauskytė – Jurašienė

Vytautas Michelkevičius ir Kęstutis Šapoka

Vita Gelūnienė ir Ed Carroll

Małgorzata Żurada

Monika Pakerytė

Monika Pakerytė domisi ir rašo apie šiuolaikinę tapybą, šiuo metu studijuoja dailėtyrą ir kuratorystę Vilniaus dailės akademijoje.

Ayatgali Tuleubek

Ayatgali Tuleubekas – šiuo metu Osle gyvenantis ir dirbantis menininkas, gimęs 1985 m. Kazachijos Tarybų Socialistinėje Respublikoje. Jis tyrinėja infrastruktūras, technologijas ir ideologijas. Pastarosios menininko parodos – „Part of the Labyrinth“ (Göteborg International Biennial for Contemporary Art, 2019) ir „What if an image is presented next o a historical fact?“ (Tenthaus, Oslas, 2019).

Natasha Marie Llorens

Natasha Marie Llorens yra nepriklausoma kuratorė ir rašytoja, gyvenanti tarp Marselio ir Niujorko.

Audrius Novickas

Lina Fisheye ir Viktoras Bachmetjevas

Lina Fisheye – nepriklausoma fotografė Viktoras Bachmetjevas – Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos dėstytojas

Karilė Nefaitė

Kristina Inčiūraitė

Ignė Smilingytė

James E. Young

Kate Palmer Albers

Jennifer Teets

Jennifer Teets yra Paryžiuje gyvenanti amerikiečių kuratorė, rašytoja, tyrėja, taip pat kartais atliekanti performansus. Ji yra „Pasaulis, kuriame esame“ tyrimų grupės, nagrinėjančios meninio tyrimo, mokslo filosofijos ir ekologijos temas, kuratorė/vadovė. J. Teets yra knygos „Electric Brine“ (pasirodys 2021 m. žiemą) sudarytoja. Knygos leidėjai: Archive Books, Berlynas.

Saulė Savanevičiūtė

Raimundas Malašauskas

Orinta Politaitė

Orinta Politaitė studijuoja menotyros studijų programoje, Vytauto Didžiojo Universitete.

Borbála Soós

Lina Rukevičiūtė

Janina Sabaliauskaitė ir Laura Varžgalytė

Anna Storm ir Tatiana Kasperski

Mantė Valiūnaitė

Aistė M. Grajauskaitė

Ana Llurba

Ana Llurba yra argentiniečių kilmės rašytoja, gyvenanti ir dirbanti Berlyne. Ji yra knygos "La Puerta del Cielo" autorė.

Rado Ištok

Erika Grigoravičienė

Aldona Steponavičiūtė

Alda Eikevičiūtė ir Dmitrij Gluščevskij

Alda Eikevičiūtė yra semiotikė, fotografė, tyrinėjanti plastiškumą vizualiniuose diskursuose. Dmitrij Gluščevskij - semiotikas, kino apžvalgininkas. Šiuo metu rengia disertaciją, kurios dėmesio centre - prasmės sąlygų klausimas.

Gabrielė Gervickaitė

Julija Šilytė

Goda Aksamitauskaitė

Ignas Krunglevičius

Ignas Krunglevičius (g. 1979 m. Kaune, Lietuva) šiuo metu gyvena ir dirba Osle. 2010 m. įgijo muzikos kompozicijos magistro laipsnį Norvegijos muzikos akademijoje. Nuo 2011 m. jis yra vienas iš menininkų parodų erdvės „Podium Oslo“ vadovų. Jo instaliacijose, videodarbuose ir skulptūrose dažnai derinamas garsas ir tekstas, kur jis tiria galios, ekonomikos, gamtos ir pasaulinės technologinės plėtros generuojamų egzistencinių tikrovių sąveikas.

Marius Armonas

Duomenkasiai

Aistė Julija Butkutė

Aistė Julija Butkutė studijuoja dailėtyrą Vilniaus dailės akademijoje.

Robin Lynch ir Kathleen Ditzig

Robin Lynch ir Kathleen Ditzig yra kuratorės ir rašytojos. Drauge jos įkūrė OFFSHOREART.CO platformą, kurioje per ofšorinės ekonomikos prizmę nagrinėjamos globalios infrastruktūros ir jas palaikantys naratyvai. http://offshoreart.co/ny.html

Hito Steyerl

Pinigų Uostas

Kolektyvą „Pinigų uostas“ sudaro politologė Ieva Sriebaliūtė, teoretikas ir kuratorius Paul Paper ir grafikos dizaineris Mindaugas Gavrilovas.

Ana María Gómez López

Ana María Gómez López yra menininkė, tyrėja ir švietėja iš Amsterdamo. Šiuo metu ji dirba su 2020–2021 Mutations grupe Akademie Schloss Solitude Štutgarte.

Rugilė Pranculytė

Viktorija Mištautaitė

Viktorija Mištautaitė - tekstų autorė, kūrybinių industrijų atstovė ir puoselėtoja, koordinuojanti įvairius meno, kultūros ir edukacinius projektus. Pastaruosius keletą metų studijuoja dailėtyrą ir kuratorystę Vilniaus Dailės akademijoje.

Indrė Liškauskaitė ir Auksė Miliukaitė

Ainė Jacytė

Danutė Zovienė

Katja Praznik

Katja Praznik yra Niujorko universiteto Bafale menų vadybos programos docentė. Jos tyrimų sritis – darbo meno srityje problemos, susijusios su gerovės valstybių režimų nykimu. Ji yra knygos „Meninis darbas: nematomas darbas ir Jugoslavijos socializmo palikimas“ autorė.

Gabrielle Hecht

Gabrielle Hecht yra Franko Stantono fondo branduolinio saugumo profesorė Stanfordo universitete,. Ji dirba Tarptautinio saugumo ir bendradarbiavimo centre (CISAC) bei Istorijos katedroje. Prieš grįždama į Stanfordą 2017 m., Hecht aštuoniolika metų dėstė Mičigano universitete, kur prisidėjo prie pastarojo bendro projekto su Witso socialinių ir ekonominių tyrimų institutu (PAR) „Teorijos ir empirizmo jungimas pertvarkant Afrikos humanitarinius mokslus“ įgyvendinimo. Hecht parašė dvi apdovanojimus pelniusias knygas apie branduolines problemas: „Branduolinė būklė: afrikiečiai ir pasaulinė urano prekyba“ (Being Nuclear: Africans and the Global Uranium Trade, 2012) bei „Prancūzijos spindesys: branduolinė energija ir nacionalinė tapatybė“ (The Radiance of France: Nuclear Power and National Identity, 1998 & 2009). Šiuo metu rašo knygą apie technologiją ir galią Afrikoje (numatomą išleisti Kembridžo universiteto leidyklos) bei esė apie radioaktyvias ir kitokių formų atliekas seriją, kurios preliminarus pavadinimas yra „Toksiškos Afrikos antropoceno istorijos“ (Toxic Tales from the African Anthropocene).

Kateryna Ray

Annie Godfrey Larmon

Annie Godfrey Larmon yra rašytoja, redaktorė ir kuratorė gyvenanti Niujorke. Ji nuolat rašo tekstus žurnalui Artforum, o taip pat yra publikavusi tekstų tokiuose leidiniuose kaip Bookforum, Frieze, and MAY.

Sandra Drūlytė

Giedrė Kavaliūnaitė

Rūta Šatalovaitė

Prof. Vytautas Bukauskas-Matukas

Dovilė Kavaliauskaitė

Viktoras Bachmetjevas

Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos dėstytojas

Austėja Masliukaitė

Justinas Dūdėnas