Author Archives: Vaida Stepanovaitė

Begriūnant laikui. Evitos Vasiljevos ir Dan Walwin paroda „Town at Edge of Garden at Edge of Town” galerijoje POST

Parodoje „Town at Edge of Garden at Edge of Town” („Miestelis sodo pakrašty, pakrašty miestelio”) pristatomi menininkai Evita Vasiljeva ir Dan Walwin, gyvenantys ir dirbantys tarp Amsterdamo ir kiekvienas tarp savo gimtųjų šalių – Latvijos ir Didžiosios Britanijos. Tai yra jų pirmoji dueto paroda kartu, veikusi galerijoje POST, penktajame biurų pastato aukšte, viename iš Kauno centro vidinių kiemų. Paroda įvyko kaip tęstinio bendradarbiavimo tarp kuratoriaus Audriaus Pociaus ir Amsterdamo parodų erdvės P/////AKT rezultatas, kurio pradžia buvo prieš metus ten surengta Antano Gerliko ir Lauros Kaminskaitės dueto paroda.

Parodą siūloma skaityti kino kalba, tyrinėjančia naratyvumo kūrimo procesus tarp objektyvių ir subjektyvių pasaulių. Ir ten, tarp dviejų kadrų mūsų laukia epifanija dar vienas, nematomas kadras. Šis procesas yra be galo sudėtingas, kadangi, viena vertus, matai tekančius vaizdus, tačiau, kita vertus, ir kontrastus, pauzes ir prieštaravimus tarp šių vaizdų. Po kurio laiko žiūrovas ar žiūrovė, atsispirdama nuo vaizdų, kuriuos mato ekrane, ima kurti savuosius ir taip atsiranda antrasis filmas. Ta ir yra tikrasis filmas.[1] Parodos įžangos rėmu tapusi ištrauka iš Alexander Thomas interviu su kūrėju Alexander Kluge, kalba apie kinematografijos pagrindą – montažą, kuris nelyg filmo architektūra sujungia kontrastus ir prieštaras. Žiūrovas kviečiamas patirti ir pačią parodą kaip montažą, sekant atviromis trajektorijomis tarp objektų ir reikšmių, ir atrasti ją ne kaip priešais esantį objektą, o savo, kaip žiūrovo mintyje. Anot Kluge, būtent čia, o ne ekrane, kinas ir egzistuoja. Žiūrovui, o ne filmo medžiagiškumui tapus dėmesio subjektu, erdvės konstrukcija atsiduria griūties ir iš to kylančių naujų realybių akivaizdoje, atliepiant ir parodos kaip įtampų ir neatitikčių lauko konstruktą.

Savo kūryboje, Walwin dėlioja savitos logikos struktūras. Jo video kūrinyje Mission place (2019), nebylus varpas velkamas per smėlį, vandenį ir palmių pripildytą orą; o varpai gaudžia neįvardytoje urbanistinėje vietovėje. Fragmentuotus vaizdus lydi urbanistinio nykimo kadrų sekos, kuriose statybviečių liekanas baigia praryti gamta, vis išnyrant prisiminimus saugantiems daiktams. Čia nesiūloma aiškaus naratyvo, virpanti akis fokusuoja ir išfokusuoja pabirus filmo momentus, ir žiūrovui telieka pasitikėti jos vedama istorija. Viename iš interviu Walwin, Prahos šiuolaikinio meno centre neseniai pristatęs ir šitoje parodoje matomą darbą, išdavė, jog savo video kūriniuose taiko parodos logiką[2]; Čia iškylant parodos kaip montažo įvaizdžiui. Walwin darbuose išryškinamos prieštaros, per tai atrandant savo kalbą – perklojant nejaukias tylas triukšmingu vaizdu, ar ramumai skambant trikdančiais garsais – ir šiose nesupratimų jungtyse ieškant parodos.

Menininkas sugretina darbą fizinėje ir virtualioje parodos erdvėje su sodo kūrimu, kurio įvaizdis pasirodo ir čia. Pasak menininko, atėjusysis į sodą netenka sprendimų galios. Sodą suvokiant kaip taisyklių vediną, žmogaus apgyvendintą sistemą, į kurią netikėtai įsibrauna nekontroliuojami elementai – tampant momentu, kuriame prasideda augimo procesas. Walwino ir Vasiljevos kūriniai susitinka būtent šioje linijoje, tarp užsimezgimo ir išnykimo, šioje dar neužpildytoje virsmo erdvėje, lydimoje laiko griūties.

Klajonė, pasirodanti sunkesne, nei tikėtasi iš pradžių, pasisuka Vasiljevos spekuliatyvaus apleisto miestovaizdžio link, sukurto iš If Told Correctly, It Will Center On Me (2019) betoninių struktūrų. Tai ir didingi, ir lengvasvoriai du šešiakampio formos objektai, paremti metalo vamzdžiais ant medinių plokščių su vos įskaitomu žodžių junginiu. Jų visuma apvilkta jutiminiu medžiagiškumu – per porėtus, nelygius, netobulus paviršius, neslepiančius produkcijos eigos. Norint išvysti kitą objektų pusę, lankytojais turi pralįsti pro voro kojas primenančią armatūrą, kyšančią iš betono, šiam veiksmui sukeliant netikėtą nelyg varpo skambesį, girdėtą ir kitame šios parodos kūrinyje. Kauno kontekste betonas yra tapęs net kiek fetišizuojama medžiaga, iš kurios pastatyta modernistinė praeitis, ir iš kurios perkuriama šiandieninė socialinė miesto tapatybė, apie ką Vasiljeva užsimena ir kituose savo darbuose. Skaitant kūrinį būtent tokioje architektūrinėje aplinkoje, iškyla svetimumo jausmas, tarsi vaikščiojimas po pažįstamą, tačiau irstančią medžiagišką žemę, ir jaučiant irimo artumą visu kūnu, ypač – nešantis mintį, jog šios betono struktūros įgyvendintos jau žinant, kad po parodos bus sunaikintos.

Nors supriešinami per skirtingų medijų pasirinkimą, abu menininkai vienu kūriniu dalyvauja svetimos žemės vaizdinio kūrime. Tarp menininkų pasidalytas galerijos erdves jungia ant sienų priklijuoti popieriniai koliažai Contact Sheets (2019), supinantys sustabdytos kino juostos medžiagą, išsilydžiusią į masę iš automobilių, drabužių, statybviečių, ir kitų objektų. Vasiljevai būdinga mėlyna spalva vienur pasirodo kaip tušti rėmai, kitur, susilieja su minėtais juodai-baltais vaizdais. Čia atminty iškyla Bradley Eros aprašytas slaptas kino miegas (the secret sleep of cinema) – kuomet netyčiom prisnūdus vidury filmo, žiūrovo galvoje nevalingai pradeda kurtis šiam filmui alternatyvūs scenarijai ir estetika, užpildantys trumpam praleistų vaizdų sekos naratyvą. Vienas kitą perklojantys kadrai kūrinyje Contact Sheets veikia kaip tie alternatyvūs irties scenarijai, kuriuose vaizdų bangos susikaupia prabėgančiuose prisiminimuose. Eros tai vadina dalyvaujamuoju kino papildiniu kaip būdu konstruoti efemerišką realybę, vėlgi grįžtant prie to, kaip kuriame santykį su paroda per montažą.

Apie pastarąjį, jau cituotame interviu su Kluge, jis kalba ne kaip apie techniką, bet apie principą, padedantį „pažinti pasaulio prieštaras, jo įvairovę ir daugialypumą”[3]. Aplankyti miestelį sodo pakrašty, pakrašty miestelio, pasitelkus Kluge žodžius, turbūt tai ir yra – priimti nežinią ir neapibrėžtumą, pasirodantį ir pranykstantį momentą, ir kurti savo algoritmą, nuolatos lydimą anti-algoritmo.

Paroda Town at Edge of Garden at Edge of Town veikė galerijoje POST rugsėjo 15 d. – spalio 13 d. Išsamų fotoreportažą iš parodos galite peržiūrėti čia.

[1] http://thirdrailquarterly.org/alexander-kluge/

[2] https://cca.fcca.cz/en/galleries/cursor-gallery/2/dan-walwin-true-place/

[3] http://thirdrailquarterly.org/alexander-kluge/

Techno-optimizmo grimasos. Jakub Choma paroda „Resilience” projektų erdvėje „Editorial”

Jakub Choma yra slovakų menininkas, šiuo metu gyvenantis ir kuriantis Prahoje. Ši sostinė jau yra netikėtai tapusi vienu naujausių Europos židinių, plėtojančių gerai atpažįstamą, posthumanistinės ateities įkvėptą estetiką vizualiųjų menų bei muzikos scenose. Menininkas aktvyviausiai veikia Čekijos ir Vengrijos meno laukuose, taip pat per pastaruosius kelis metus kūrybą yra pristatęs ir kituose Europos miestuose. „Resilience” yra pirmoji Chomos personalinė paroda Baltijos šalyse, tačiau ne pirmasis pasirodymas – jo darbus praeitais metais buvo galima išvysti grupinėje parodoje Rygos projektų erdvėje „427”.

„Editorial” erdvėje Choma sukūrė totalų, globalų, besilydantį chaosą kaip techno-kapitalistinio pasaulio distiliaciją. Parodoje matomi abstraktūs objektai, primenantys variklius, reklamines lentas, ir žmogaus dydžio mikroschemas. Skirtingo dydžio asambliažai sudaryti iš pjauto plastiko dalių, medienos, supresuotų žemių, grandinėlių, atspaudų bei dviejų nedidelių ekranų, atliepiančių prietaisus, suslapstytus šių konstrukcijų viduriuose; su liekanomis ir nuolaužomis, pabirusiomis aplink. Visa tai išryškėja kaip alternatyvios realybės mutacijos, kaip kažkas, besismelkiantis į dabartį iš distopiškos utopiškos ateities (terminą skolinantis iš Franco „Bifo” Berardi).

Techno-optimism gone wrong.

 Kubricko filmas Dr Strangelove rėmėsi teoretinės fizikos specialisto Edwardo Tellerio satyra – asmens, apie kurį buvo sakyta, jog jis „pateikė tai, kas laikytina karo problemos Greičiausiu Technologiniu Problemų Sprendimu (Techno-Fix)… Vandenilinę Bombą”. Daugelis vis dar tiki šia technologino problemų sprendimo galia (solutionism); labiausiai tai siekia įtvirtinti informaciniai milžinai kaip Google ar Facebook, kurie kraunasi techno-kapitalą žadėdami visa ko pataisymą – net jeigu niekas to ir neprašė. Tai jau yra tapę mūsų laikų paradigma, kuomet kontra-technologijos vistiek diegiamos kaip atsakas pažangioms technologijoms, Žemei atnešusioms ekologines, socialines, ekonomines negandas.

Visa tai matant, visai nenuostabu, jog techno-optimizmas jau išsisėmė. Paroda lyg suponuoja tą patį, perkeliant galią nuo žmogiškojo iki nežmogiškojo. Šioje paradigmoje galima stebėti, kaip žmogus praranda ekonominę vertę, ir, remiantis, techno-kapitalistine logika, taip yra išstumiamas iš ekosistemos.

Berardi, apkaltinantis transhumanistinę utopiją tiesiog reprodukuojant Dekartišką dualizmą, visai neseniai teigė, jog „technologijų dalyvavimas kapitalistinėse lenktynėse paradoksaliai paklojo kelią Gamtos taisyklių sugrįžimui: natūralios atrankos principui. Filosofinė Darvinizmo mokslo esmė pralaužė etinės-politinės autonomijos sukurtus suvaržymus ir priedangas – suvaržymus kaip humanizmo palikimą.”[1]

Post-skaitmeninę romantiką patiriančios mechaninės beždžionės, taip reprodukuojančios jau nykstančios rūšies socialines konvencijas. Chomos „Resiliense” techno-sapno naratyvas, Natalijos Serkovos aprašytas parodos tekste, kuria įtraukų bei, šiuo metu, jau ir itin artimą, pasakojimą.

Šiame Chomos naratyve, žmogus yra pasklidęs dalimis jam svetimoje aplinkoje, nelyg nebereikalinga, funkciją praradusi medžiaga. Kaip iki to prieita? Techno-sistemos – tai ne ekosistemos, jeigu tikėsime šiandieninėmis technologinėmis mantromis. Sistemos, sukurtos palaikyti tik vienos rūšies gyvybę, negalima vadinti eko– savybes turinčia tarpusavio mainų sistema. Techno-sistemose viena rūšis turi išnykti, kad kitos vešėtų ir mistų sisteminėmis naudomis. Surytos Chomos būtybės, sudarytos iš derva dengtų, žemėmis užpildytų plastiko liekanų, kuriose įmontuoti technologiniai prietaisai, pažymi žmogiškajį poveikį, naikinanį save patį kaip nereikalingą šalutinį produktą.

Ekranuose matomi žodžiai PERMANENCE (pastovumas) ir MAINTENANCE (palaikymas). Teksto įvedimas į objektus yra pasikartojantis Chomos kūrybos motyvas, kaip būdas pateikti gan atviras užuominas į supančius meta-naratyvus (pavyzdžiui, žodžiai THINK OF YOURSELF AS A PIECE OF EQUIPMENT, IF YOU LIKE., parodoje Stepping on a Lego, 2018-taisiais). Berardi yra nusakęs pastovumą kaip dispozityvo dalį, technologinį prietaisą, ar aparatą, produkuojantį generatyvų procesą, kuo galėtų būti įvardinta ir televizija; kaip nuolatinė reakcijos ir mutuojančios realybės kūrėją.

Mutuojanti tinkliškų objektų realybė Chomos parodoje „Resilience” leidžia pažvelgti į ateitį išankstiniu būdu, kaip į jau įvykusią. Pastovumas neapleidžia; naujųjų techno-sistemų palaikymas priklauso tiems, kas liks paskutiniai. Jau tapo aišku, jog tai nebūsime mes.

Išsamų fotoreportažą iš Jakub Choma parodos „Editorial“ erdvėje galite peržiūrėti čia.

[1] https://www.e-flux.com/journal/98/257322/sensitive-consciousness-and-time-against-the-transhumanist-utopia/

Svarstymas apie apgavystės etiką ir estetiką: Tomo Martišauskio paroda „Habas“ POST galerijoje


Per apgavystės etiką ir estetiką. Taip būtų galima nubrėžti Tomo Martišauskio parodos „Habas” galerijoje POST Kaune vektorius – reikšmes ir kryptis edvėje, tinkle subėgančias į telktuvą ar išsilakstančias per šakotuvą [1]. Habas tai barbarizmas, netaisyklingas vertinys iš anglų kalbos, nusakantis dvikryptį judėjimą tinkle, iš– ir į–. Autorius užduoda pirmąją minklę parodai.

Perteklinis iliuzijos kūrimas per manipuliacines medijas, rodos, pasirinktas sąmoningai. Kiekvienas objektas – kūriniai, anotacija, dieninis geltonas filtras ant langų – užima savo individualų reikšmių lauką, kuriame gali egzistuoti pats vienas ir, kartu, reikšti visą parodą. Erdvė pripildoma kopijų, jų kopijų ir steigiama kaip realybės reprodukcija, sukonstruota iš ankstesnėse parodose jau dalyvavusių, ir iš Nidos meno kolonijos atkeliavusių kūrinių.

Nidoje trumpai gyvenusio Tomo Mano „Avantiūristo Franko Kriuko prisipažinimai” perskaitomi kaip dalinė sąsaja su parodos rezultatu – knyga perversta autoriui reziduojant Nidos meno kolonijoje. Prisipažinimai, išsakomi avantiūristo, norom nenorom įmes abejonės krislą į kiekvieną istoriją ir vers abejoti pateikiama įvykių seka ir jų pagrįstumu. Tokią avantiūrą siūlo ir autorius, parodos aprašymą sukurpęs tarsi neeiliuotą poemą apie melo dėsnį, čia pat to ir išsiginant. Jei Epimenidas sako, kad jis visuomet meluoja, ar jis meluoja? Parodoje tai tik susitarimo reikalas – nors žiūrovas suvokia, jog jį bandoma apgauti, bet apsimes to nežinantis ir tik tokiomis sąlygomis paroda gali įvykti.

Iliuzija veikia tik ją išlaikant, tačiau kyla įtarimas, kad pavykusi fikcija taps tikresne už realybę, o vizija – išsipildžiusia pranašyste. Kaip artefaktinis povaizdis parodoje pasiveja apgavystės įrankiai – projekcija, šešėlis, ekranas, holografinė inscenizacija, atspaudai, struktūra, levitatorius, foto objektas, filtras, draperija, iliustracija – kuriantys absoliutinę fikciją. Jeigu artefaktas – stebėjimo rezultate susidariusi klaida, nenatūrali nuosėda, galinti nuvesti į klaidingą stebimo reiškinio interpretaciją, ar parodoje gali nutikti klaidingas stebėjimas ir jo rezultatai?

Paroda, dienos metu perleista per geltoną filtrą, tampa ir amedžiagiška, ir, kap autorius nusakė, aprocesualia. Kopijų vektoriai suvienodėja ir referuoja į save. Per spalvinį vizualinį dirgiklį perfiltruojama ir parodos patirtis, ir vaizdas už galerijos langų, tik spėliojant, kuriai iš šių realybių šis filtras reikalingas labiau.

Tomo Martišauskio „Habas” pats veikia kaip jame eksponuojamas levituojantis objektas, šokčiojantis tarsi jau minėto Epimenido paradokso lapelis. Vienoje pusėje užrašyta, kad teiginys kitoje pusėje teisingas, kitoje lapelio pusėje atrandama, ją apvertus pamatysime klaidingą teiginį. Prasmių laukas kuriasi šioje sąlyginėje, žmogui itin pažinioje apgavystės būsenoje, kurią priimame kaip duotybę, mums žinomą dar iš Platono olos alegorijos, nupieštos ir viename iš parodos kūrinių. Išvirkščiomis apčiuopiamos realybės pusėmis suręstas parodos erdvėlaikis palieka žiūrovą patį spręsti, kuria apgavystės kryptimi nusekti.

Tomo Martišauskio paroda „Habas” galerijoje POST Kaune veikia iki gruodžio 2 d.

[1] šakotuvas, 2. telktuvas (žvaigždinio jungimo įtaisas tinklo centre), angl. hub.

Išsamų fotoreportažą iš parodos galite peržiūrėti čia.

Konkursas paminklui kaip paminklas konkursui

Basanaviciaus konkursas_4

Likus tik metams 2018–tųjų, Lietuva pradeda gyventi pasirengimu artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui. Iki šiol daugelį metų dūlėję nacionalinio pasididžiavimo įprasminimo klausimai yra sprendžiami dideliu greičiu, šiose lenktynėse neišvengiamai dalyvaujant politinės valdžios struktūrų atstovams. Kultūros laukas stebi, kaip sostinės viešosios erdvės patiria priverstinę skulptūrizaciją dėl plačiosios visuomenės, jos grupių ar privačių asmenų interesų. Pastaruoju metu buvo iškilęs ne vienas meno viešojoje erdvėje klausimas – nuo niekaip nesibaigiančių konkursų skulptūrai Lukiškių aikštėje, Petro Cvirkos paminklo, iki vadinamosios Vilniaus angelizacijos. O naujausias, kurioziniu spėjęs tapęs atvejis – bandymas atrasti tinkamą skulptūrą Dr. Jonui Basanavičiui, stovėsiančiai aikštėje prie Nacionalinės filharmonijos Vilniuje.

Šiemet, sausio 13 dieną Vilniaus rotušės Kamerinėje salėje bei žiniasklaidoje pasirodė Vilniaus miesto savivaldybės rengiamo konkurso sukurti ir pristatyti paminklą Dr. Jonui Basanavičiui rezultatai. Konkurso rengėjai jį pristato taip: „Tokio konkurso sostinės savivaldybė dar nebuvo skelbusi – sukurti ir pastatyti paminklą Dr. Jonui Basanavičiui aikštėje prie Nacionalinės filharmonijos kviečiamos geriausios skulptorių ir architektų pajėgos, ir tai bus pats atviriausias viešas konkursas, pagaliau užbaigsiantis dešimtmečius trukusias diskusijas dėl paminklo vienam iškiliausių Lietuvos veikėjų.” [http://www.vilnius.lt/index.php?249247988].

2016 metų spalio 10 dieną paskelbtas konkursas siekia dar 2014 metų pabaigą, kuomet prasidėjo pirmieji svarstymai apie būtinybę paminklu įamžinti vadinamąjį tautos patriarchą. Per tą laikotarpį keitėsi šį darbą galintys ar norintys atlikti asmenys, paminklui skirta vieta, kol, galiausiai, atsakomybę prisiėmė Vilniaus miesto savivaldybė, bendradarbiaujant su Dailininkų ir Architektų sąjungomis. Konkurse dalyvavo 16 skulptorių ir architektų komandų, pateikusių savo idėjas paminklui ir aikštės įrengimui. Idėjas vertina Lietuvos dailininkų sąjungos nariai, VGTU, VU, savivaldybės atstovai. Komisijoje dalyvauja ir vienas Vilniaus dailės akademijos dėstytojas – architektas prof. dr. Algimantas Mačiulis, bet VDA Skulptūros katedros ar kitų meno kūrėjų sąjungų atstovų joje nėra. Dr. Jono Basanavičiaus paminklo sukūrimo ir pastatymo Vilniuje darbų koordinavimo komisijai vadovauja Algirdas Butkevičius, su kurio palaiminimu Lukiškių aikštėje planuojama įgyvendinti didelio mastelio Vyčio skulptūra, taip pat reikalaujanti atskiro aptarimo.

Basanaviciaus konkursas_5

Apžvelgus pasiūlymus sukurti ir pristatyti paminklą Dr. Jonui Basanavičiui, galima teigti, kad tai dar kartą įrodo vietinio meno lauko neįgalumą pristatyti šiuolaikiniame kontekste vertintiną viešąjį meną, bei nusako krizinę atminties įprasminimo situaciją. Anoniminių dalyvių kūriniai grąžina žiūrovą ne vienu dešimtmečiu atgal ir nesiūlo naujų, aktualių pažinimo strategijų. Konkurso aprašyme nurodoma, jog „idėjos vertinamos pagal skaidrius ir aiškius kriterijus: skulptūros idėjinių–plastinių sprendimų meninę kokybę, idėjos originalumą, kontekstualumą – skulptūros ir architektūros sprendinių ansambliškumą ir dermę su istorine aplinka, bei projekto ekonominį pagrįstumą.” [http://www.vilnius.lt/index.php?249247988] Deja, beveik visiems konkursiniams kūriniams šie kriterijai per aukšti.

Paradoksalu, jog konkursas, kilęs dėl poreikio pateikti aktualesnę dabartiniam laikotarpiui skulptūrą, tik dar kartą įrodė iki šiol išlikusį prisirišimą prie tradicionalizmo. Pirmasis bandymas įamžinti Dr. Joną Basanavičių taipogi sukėlė neigiamas reakcijas. Buvo siūloma išdidinti tarpukario meto kūrėjo Rapolo Jakimavičiaus eskizą, vaizduojantį minimą asmenybę rūpintojėlio poza, parimusį ant skydo. Deja, aptariamo konkurso dalyviai netoli nužengė nuo šio įvaizdžio, ir pasiūlė konservatyvias, realistinio vaizdo, jau dabar atrodančias nugyventai, skulptūras. Net šešios J. Basanavičiaus figūros sėdi sostuose ar kėdėse, daugiau nei pusė – iškeltos ant pjedestalo. Iškalbinga, kad vienas pasiūlymas yra beveik tiksli paminklo Dr. Jonui Basanavičiui, stovinčio Vilkaviškyje, kartotė – akylesnis žiūrovas atkreips dėmesį, kad skulptoriaus Antano Žukausko 1996 metų ir anonimo 2017 metų skulptūros skiriasi nežymiai. Ar Vilniui reikalinga dar viena bežadė skulptūra, galinti atsidurti bet kuriame Lietuvos taške ir bet kuriuo laikotarpiu, bandanti įtikti beveidei miniai, tad, tiesiog – pasiklydusi idėjiniame ir erdviniame kontekste? Konkurse dalyvavusių skulptorių manymu, visuomenei arba konkurso rengėjams, skubantiems įvykdyti Vyriausybės numatytą skulptūrų normatyvą, tiek užtenka.

Basanaviciaus konkursas_2

2017 metų sausio 19 dieną žiniasklaidoje išplito „Viešas pareiškimas dėl paminklo Jonui Basanavičiui konkurso rezultatų”, kurį parengė meno ekspertų organizacijos – Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcija, Lietuvos dailės istorikų draugija, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, Modernaus meno centras. Po pareiškimu pasirašę kultūros profesionalai prašo neskirti žadėtų premijų konkurso dalyviams ir „pripažinti, kad meniniu požiūriu konkursas nepavyko”, įtraukiant daugiau kūrėjų. [https://artnews.lt/viesas-pareiskimas-del-paminklo-jonui-basanaviciui-konkurso-rezultatu-40330]. Vilniaus miesto savivaldybė, viešai sureagavusi į pareiškimą, pranešė apie tęsiamą konkursą, o jo dalyviai ir jų kolegos viešojoje erdvėje toliau aktyviai užsiima oponavimu pasirodžiusiam nepasitenkinimui darbų kokybe.

Kultūros lauke profesionalaus meno kūrėjai ir vertintojai, deja, dažnai turi silpniausią balsą priimant svarbius, politiniame lygmenyje aktualius sprendimus. Kylantis klausimas dėl konkurso paminklui Dr. Jonui Basanavičiui įgyvendinti sąlygų tinkamumo ir pasiūlymų adekvatumo lieka neišgirstas. O juk konkursas skulptūrai Lukiškių aikštėje vyko net keturis kartus, ir visus keturis kartus pasiūlymai buvo atmesti. Paskutinis Kultūros ministerijos konkursas dėl meninės idėjos projektų Lietuvos laisvės kovotojų atminimui įamžinti Lukiškių aikštėje Vilniuje buvo paskelbtas 2012 metais, tačiau nugalėjusio kūrinio ten nepamatysime. Konkursas skelbtas neįvykusiu dėl Lietuvos patriotinės nevyriausybinės organizacijos, besikreipusios į Seimą, spaudimo, argumentuojant, esą, nepakankamu dalyvaujančių kūrinių meniniu lygiu ir nejautrumu idėjinei, istorinei aplinkai. Akivaizdu, jog šiuolaikinio meno profesionalų bendruomenė, turinti tik viešumo įrankį, nėra pajėgi įtikinti Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės atstovų dėl konkurso Dr. Jonui Basanavičiui tvarkos pakeitimo.

Basanaviciaus konkursas_1

Kodėl turime tokius konkurso sukurti ir pristatyti paminklą Dr. Jonui Basanavičiui pateiktų kūrinių rezultatus? Žinoma, palaikantys tokias skulptūros tradicionalizmo formas bei konkurse dalyvavę kūrėjai klausia, kodėl kritikuojantys menininkai patys netapo dalyviais. Adekvačių šiuolaikiniam kontekstui autorių menką susidomėjimą monumentalaus Valstybinės reikšmės kūrinio įgyvendinimu galimai lemia praeities šleifas, besivelkantis paskui tokio pobūdžio konkursus. Užsakovas, suformuota komisija, kurioje nėra šiuolaikinio meno lauką atstovaujančių kūrėjų, galimai nurodo monumentalaus kūrinio poreikį, kurio patenkinti dažnas menininkas neapsiims. Kitas trukdis – techninės konkurso sąlygos, užkirtusios kelią ketinančioms dalyvauti profesionalų komandoms, kurių prašymai šias sąlygas koreguoti buvo atmesti. Taip sudarytos galimybės tik siauresniam ratui dalyvių, tarp kurių jauniems kūrėjams šansų debiutuoti taipogi nedaug.

Pabaigai, sunku patikėti, kad kai kurie konkurso sukurti ir pristatyti paminklą Dr. Jonui Basanavičiui pasiūlymai nebuvo tiesiog ironiška protesto forma. Politinėse struktūrose jaučiama desperatiška būtinybė žutbūt paminklą – bet kokį – įgyyvendinti, vietoje galimybės nieko nestatyti, o ieškoti kitokių atminties įprasminimo meninių išeičių. Galbūt ateityje galėtų įvykti sutarimas dėl kokybinio matmens, galinčio paneigti dabar esančius įrodymus, kad negebame formuoti viešosios erdvės. Kitaip, permetinėjant atsakomybę dėl įpaminklinimo vis kitam subjektui, neįgaliam atstovauti šiuolaikinės skulptūros reprezentacijos ir nepasimesti meninio diskurso posūkiuose, Lietuvos atminties įamžinimas ir liks skaudžiu kliuviniu.

Basanavicius

Visus pasiūlymus Dr. Jono Basanavičiaus paminklui galite peržiūrėti čia.

Archyvas archyve arba atvaizdo atvaizdas. Personalinė Vaidos Tamoševičiūtės paroda „Performansų archyvas“ Jonavoje

tamoseviciute8

Archyvo sąvoka aiškinama dviem būdais – žiūrint į tai arba kaip į instituciją, kurioje laikomi dokumentai, arba kaip į sukauptų dokumentų visumą, leidžiančią panaršyti po praeities klodus, susisteminti informaciją ir padaryti tam tikras išvadas iš pirminių šaltinių. Per šiuos apibūdinimus galeriją taip pat galima apibrėžti kaip archyvą, kaupiančią, tiriančią ir tvarkančią įvairius menininko užfiksuotus dokumentus, kurie dabartyje liudija apie būtojo laiko išraiškas. Paroda, savaime  esanti menininko kūrybiniu archyvu tampa kultūrinės liaudies edukacija, leidžiančia suvokti vykusius ir vykstančius meno procesus.

Nagrinėti archyvą nuteikė Vaidos Tamoševičiūtės personalinė paroda pavadinimu „Performansų archyvas“ galerijoje „Homo Ludens“ ir paskatino bandyti nepaklysti nepažymėtu Jonavos kritikos maršrutu.  Parodos parinktys, apibrėžiančios menininkės kūrybinį laikotarpį nuo pirmo performanso „Prisimenu Agnės Jonkutės kūrinį „I remember all my lovers“ 2007 m. (tačiau neapimant priešpaskutinio „Ryšiai“, atlikto neseniai VDU galerijos „101“ gimtadienio proga) transliuoja labai asmeninį požiūrį į globalius dalykus. Kaip parodos anotacijoje rašė menotyrininkė Dovilė Stirbytė, „Nors performansuose neretai – pačios menininkės būsenų savirefleksijos, tačiau jie apima, nagrinėja ir aktualizuoja universalias bendražmogiškas temas bei problemas: meilę, susvetimėjimą, neištikimybę, savižalą ir kt.“, matomas 14-oje dokumentacijų, papildytų įvairių autorių garso takeliais. Mano manymu, minėta citata geriausiai apibūdina visus dokumentus, kurių atskiras nagrinėjimas tolimesniame lauke iš parodos visumos perspektyvos taptų dar ketvirtuoju suvokimo etapu, pergromuluotu per skirtingas medijas ir kritinius požiūrius.

„Homo Ludens“ galerijoje narstant eksponatais virtusius performansus nevalingai kryžminosi kelias, tapęs sunkiai fiksuojama klajone po labai ribotos erdvės patalpą dėl struktūruoto orientyro nebuvimo nei pagal datą, nei pagal kitą kriterijų ant sienų ar tekste, kuriame buvo galima perskaityti kiekvieno darbo apibūdinimą. Nors tai kertasi su archyvo kontekstu, tai galima būtų traktuoti ir kaip tikslingą intenciją – parodos pagrindiniu dėmesio tašku tapo pati autorė, čia pat atliekanti performansą ir semantiškai. Jis suliejo kelių metų darbus, stetoskopu lankytojams leidžiant paklausyti autorės širdies dūžius ir vainikavo šią parodą asmeniškumo motyvu. O pagal kuratorių Igną Gleixner – taip pat tapo edukacine priemone, skirta atklydusiems pamirštuoju kritikos maršrutu visgi gyvai ir be trilypių klodų pamatyti, kas ir kodėl yra performansas

Specifinė performansų parods  išraiška tapo mano pakeliui į Jonavą ir parodoje svarstyta priešprieša, kuri piršo „atvaizdo atvaizdo“ sąvoką, paminėtą ir pačios parodos autorės Vaidos Tamoševičiūtės. Siekiant suteikti galimybę įvertinti parodos dokumentaciją, beveik kiekviename eksponate buvo sugretintos  kelios medijos garsinė , vaizdinė  ir tekstinė išraiškos  kaip atitinkama grupinė struktūra, skirta suvokti buvusio performanso vyksmą. Taip žiūrovas yra paliekamas su  performanso kaip jutiminio veiksmo daiktiniu įrodymu, permąstančiu jį per naują subjektyvią medijos pateiktį, sukurtą dokumentuojančio asmens. Būtent performanso tapsmas nauju dariniu leidžia perprasti kadaise atliktą veiksmą, tačiau per labai subjektyvią prizmę, taigi „atvaizdo atvaizdas“ patenka į trečią suvokimo etapą, kuris tiesiogiai koreliuoja su pirminiu vaizdu, tačiau kartu ir negrįžtamai pakinta.

Galiausiai, bandant nuspręsti, kokią sąvoką taikyčiau parodos kaip archyvo apibrėžimui, iškilo dar vieno semantinio išskaidymo šansas, atsispiriant nuo specifinės performanso archyvo parodos – dokumentų visumą skirstant pagal valstybinę arba asmeninę reikšmę.

Šios struktūrinės dokumentacijos apraiška nemaršrutinėje Jonavoje paskatino atrasti adekvačios parodos Lietuvoje pavyzdį. Tinkamiausias palyginimui būtų menotyrininkės Daivos Citvarienės 2009 m. kuruota Lietuvos meno grandų „Post Ars“ dokumentacinė paroda „POST ARS_20_KONTEKSTAI“ (kurios eksponatų dalį sudarė performansų bei hepeningų video) atlikta su ta pačia edukacine archyvine misija, kaip ir Vaidos Tamoševičiūtės. Tačiau, remiantis minėtomis sąvokomis, apibrėžimai tampa skirtingi dėl kultūrinių konotacijų ir konteksto. „Post Ars“ atveju įšokama į valstybinės reikšmės archyvo stalčių, kurį atvertus galima būtų išskaityti daug šurmulio sukėlusių avangardistų veiklos apžvalgas ir jų indėlį į dabartinį Lietuvos meninį kapitalą, o Vaidos Tamoševičiūtės parodą kol kas atsargiai įdėti po asmeninio dokumentų rinkinio sąvoka, archyvu archyve ir atvaizdo atvaizdu apipavidalinančia nueitą kūrybinės veiklos etapą bei laukti ateinančių performansų.

Akimirkos iš Vaidos Tamoševičiūtės parodos Jonavoje atidarymo:

tamoseviciute5 tamoseviciute2 tamoseviciute11 tamoseviciute10 tamoseviciute7 tamoseviciute1 tamoseviciute3 tamoseviciute6 tamoseviciute9

Nuotraukos: Vaida Tamoševičiūtė ir Aurelija Taločkaitė.