Reklama

artnews.lt galima ne tik skaityti. Pas mus galima reklamuotis.

Reklaminių skydelių galimi dydžiai: 280×113 px
Reklamos kainos nuo 60 Eur/mėn.

Kiekvienas variantas yra derinamas individualiai, priklausomai nuo reklamos pobūdžio, laiko ir biudžeto. Primename, mes esame  ne pelno siekianti organizacija, visos pajamos gautos iš reklamos yra skiriamos autorių honorarams bei tinklapio palaikymui

Dėl reklamos prašome kreiptis artnews@artnews.lt