Author Archives: Giedrė Legotaitė

Straipsnio autorius:
Giedrė Legotaitė yra menotyrininkė, šiuo metu dirbanti kuratore galerijoje „Meno parkas“.

Pokalbis su parodos „Vytautas Povilaitis. Ėjimas į tapybą“ kuratorėmis

Į Vytauto Povilaičio (1927–2009 m.) parodą ėjau su dideliu smalsumu – kaip parodos kūrybinei grupei-organizatoriui „Kauno modernaus meno fondui“ (KMMF) ir parodos kuratorei dr. Kristinai Budrytei-Genevičei pavyks padaryti autoriaus viso gyvenimo parodą!

Kaip tik prieš ateinant į Kauno paveikslų galerijoje nuo kovo 7 d. veikiančią parodą „Vytautas Povilaitis. Ėjimas į tapybą“ pasitaikė šnektelėti su mano mėgstamiausia menotyrininke dr. Rasa Andriušyte-Žukiene. Jos žodžiai visada sujudina mano mąstymą apie meną ir meno pasaulį (lyg sniego gaublį supurto). Šį kartą mano sniego gaublys supurtytas ties vienetu – paroda. Kas yra paroda? Kada ji gera? Kokius klausimus kelia parodos organizatoriai ir kuratoriai? Kokius lankytojai? „Lankytojas, atėjęs savo malonumui, laisvalaikio praleisti į parodą, nenori pasijusti visišku durniumi“,– sako mano buvusi dėstytoja ir mėgstamiausia menotyrininkė. Ir aš apie tai galvoju. Ko nori lankytojas? Nori būti supurtytas (gal teigiamai, gal ir neigiamai – katarsiškai). Nori išsinešti kažką savyje (nematerialaus. Sėkmingo meno kolekcionavimo atveju – galbūt ir materialaus).

Apie Vytauto Povilaičio kūrinijos parodą klausiu KMMF atstovės Eglės Andziukevičienės bei parodos kuratorės Kristinos Budrytės-Genevičės.

„Vytautas Povilaitis: Ėjimas į tapybą“. Aš savo nuojautų ir apmąstymų turiu šiam parodos pavadinimui pasiaiškinti. Ypatingai peržiūrėjus filmą „Vytautas Povilaitis: Ėjimas į tapybą“ (2019. 27 min. Kūrybinė grupė: Tomas Genevičius, Kristina Budrytė­-Genevičė, Darius Petrulis), eksponuojamą parodoje, kuriame – pažinojusių Vytautą prisiminimai. Jų per laiką suvoktos mintys apie jį. O kaip yra iš tikrųjų – kodėl toks pavadinimas pasirinktas retrospektyvinei parodai?

Kristina Budrytė-Genevičė (K.B.G.): Iš pat pradžių žinojome, kad parodos kūrimas bus ilgas procesas. Norėjosi surinkti kuo įvairesnių tapybos darbų. Prašėme iš valstybinių muziejų fondų, iš privačių jau žinomų kolekcijų, darėme viešą akciją – skelbėme laikraščiuose, soc. tinkluose užklausas, kad atsilieptų, kas turi namuose paveikslų, vieną didžiulį kūrinį atradome net bibliotekos padalinyje. Išties atsiliepė daug žmonių, išgirdome daug su Povilaičiu susijusių istorijų. Galima sakyti, kad visi ėjome link tokios parodos. Ir netikėtai, visų pagalba, atsiskleidė turiningas povilaitiškas vaizdas. Net man pačiai pirmą kartą viskas ekspozicinėje erdvėje pasimatė kitaip. Iki tol buvau mačiusi jo tapybą fragmentuotai, galerijų salėse po keletą, keliolika darbų arba saugyklose, muziejų fonduose, privačiose kolekcijose, bet bendra panorama buvo susidėliojusi tik teoriškai, galvoje. Todėl galiu sakyti, kad visi kartu su Povilaičiu atėjome į šį rezultatą – jo tapybą, kur atsivėrė didžiulė jo istorijos koncentracija.

Pavadinimo pasirinkimui svarbu buvo ir tai, kad rekonstruojant eilinę Povilaičio dieną, iš visų prisiminimų labai išsiskiria vienas, pasikartojantis, susijęs su ėjimu – ryte pasikalba su bičiuliais, kavinėje išgeria kavos ir išeina vienas arba su draugu link Aleksoto ar kitur ieškoti savojo motyvo, tapyti eskizų, o gal ir iškart paveikslo. Judėjimas, ieškojimai, ėjimas – visi šie žodžiai sukasi aplink Povilaičio figūrą.

Tapytojas gimė kovo mėnesį. 2019-ieji žymi autoriaus mirties dešimtmetį. Tapytojo atminimui 2009-aisiais buvo surengta paroda ir menotyrinė diskusija „In memoriam: Vytautas Povilaitis. Vieno paveikslo paroda“ (VDU Menų fakulteto galerijoje „101“, Kaunas). Po dešimties metų surengėte priešingą, visos autoriaus kūrinijos, parodą. Kokius tikslus sau kėlėte rengdami šią parodą?­­

K.B.G.: Kiek pamenu, 2009 metais KMMF bendraįkūrėjas Giedrius Andziukevičius gan spontaniškai sugalvojo vienos dienos akciją – eksponuoti „Baltų pavasarį“ (1993. Drb., al. 170 x 182 cm) ir prisiminti dailininką, buvo praėjęs gal tik mėnuo nuo tapytojo mirties. Vėliau G. Andziukevičiaus pastangomis buvo išleista knyga apie Vytautą Povilaitį (2012 m.). Praėjusiais metais KMMF surengė savo kolekcijos parodą Kaune, Povilaičio kūrybos KMMF turi bene daugiausiai, taip ilgainiui ir pribrendo mintis parodyti viską, ką įmanoma surinkti įdomaus apie tapytoją. Kad praėjo jau dešimtmetis be Vytauto Povilaičio, suskaičiavome tik praėjusį rudenį, kai teikėme paraiškas dėl parodinių erdvių, kai pradėjome ruoštis – ir tai gražus sutapimas.

Kaip jai ruošėtės? Parodoje eksponuojamas minėtas filmas, kurį sukūrė parodos kūrybinė grupė. Tai geras konteksto pateikimas parodos lankytojui. Apie ką dar galvojote?

K.B.G.: Pirmiausia, norėjosi geros parodos, bet kiekvieno etapo paveikslai turi savų istorijų, pvz., urbanistinių peizažų, portretų, užsakomų grupinių kompozicijų kūrimas senais laikais susijęs su to meto politika okupuotoje Lietuvoje, o kur dar abstrakcijų kūrimas sovietmečiu.

Todėl antras svarbus etapas buvo sakytinė istorija, to laiko dokumentų paieška. Susikaupė fotografijų, videodokumentacijos, iš kurių sudėliojome filmą (27 min.). Taip pat numatę sudaryti parodų (Kaune ir Vilniuje) katalogą, surinkti atsiliepusių žmonių Povilaičio kūrinių metrikas. Kitos reprezentacijos formos (filmas, katalogas) išliks svarbios vėliau, nemačiusiems šiųmetinių parodų, bet norintiems susipažinti su Vytauto Povilaičio (ne)žinoma tapyba.

„Šokis“ (1992. Drb., al., 100 x 130 cm) buvo pirmas Vytauto paveikslas KMMF kolekcijoje. Viso kolekcijos sąraše 35 darbai. Nemažai. Lietuvoje kolekcionavimo reiškinys išties retas. Tai sąlygota daugelio faktorių ir vis tik pirmiausia, man atrodo, tai yra edukacijos momentas. Kokia „Kauno modernaus meno fondo“ kolekcionavimo atvejo istorija?

Eglė Andziukevičienė (E.A.): Gydytojas Giedrius Andziukevičius yra pats lankęs keturmetę dailės mokyklą, tad domėjimasis menu ir supratimas apie meną buvo jam įskiepytas nuo jaunų dienų. Pirmiausia buvo meilė menui, noras susipažinti su menininkais, apsilankymai jų dirbtuvėse, noras praplėsti akiratį, o tik vėliau, gal net po poros dešimčių metų, sekė noras tuos sukauptus darbus kažkaip įprasminti, suteikti jiems vientisą veidą.

„Šokis“ – ne tik Vytauto Povilaičio pirmasis darbas, bet apskritai pirmasis darbas kolekcijoje. Pažintis su Vytautu Povilaičiu išsivystė į nuoširdžią draugystę. Matyt, Vytauto įdomi asmenybė, jo filosofinis mąstymas buvo kažkas labai naujo ir labai traukė. Norėjosi ir toliau gilintis į tą nuotykį ir būti vis labiau apsuptiems jo meno. Po Vytauto Povilaičio sekė susipažinimas ir su kitais autoriais, kurių Giedrius Andziukevičius pats aktyviai ieškojo.

Matyt ir Povilaičio stilistika buvo artima kolekcionieriaus skoniui ir asmenybei. Tos kartais grubios abstrakcijos, veržimasis iš rėmų, tam tikras siužeto minimalizmas ir toliau formavo kolekcijos skonį. Vienas mėgstamiausių Giedriaus posakių „Less is more“. Pvz., prieš 20 metų to paties H. Čerapo darbai (pvz., „Debesėlis“, 1997 m.) buvo šokiruojančiai minimalistiniai, Giedriui tai buvo tikras atradimas. Noras plėsti kolekciją buvo skatinamas asmeninių draugysčių su menininkais. O Kaune meno scena apie nepriklausomybės atgavimo laikotarpį buvo išties spalvinga, kupina talentų (pvz., Angies grupė – A. Vaitkūnas, R. Jankauskas-Kampas, A. Vilpišauskas ir kt.). Tad tiek asmeninės aplinkybės, tiek Kaune vykęs abstraktaus ekspresionizmo proveržis lėmė kolekcijos kryptį, kuri nekinta ir iki šiol.

Kuo išskirtinė fondui Vytauto Povilaičio figūra (su savo asmenybe ir kūryba)?

E.A.: Vytauto Povilaičio darbų kolekcijoje yra daugiausia, tai tarsi kolekcijos pradžia. Kitas svarbus etapas buvo ir tapybos albumo 2012 m. išleidimas. Tai sutapo ir su organizacijos „Kauno modernaus meno fondo“ įsteigimu ir brėžė naują veiklos etapą – meno edukaciją. Jis tikrai nemažai prisidėjo prie V. Povilaičio nematytos kūrybos dalies populiarinimo. Reikia pasakyti, kad dar sovietmečiu V. Povilaitis buvo tarpais gerai žinomas, jo darbus pirko ir muziejai, ir kolekcionieriai. Bet abstrakcijos, ta grubioji, neoficiozinė tapyba buvo ne taip atrasta. Šiuo metu tapytojas yra gerokai primirštas, tad svarbia misija fondas laiko atminties dulkių nupurtymą nuo Kauno vėlyvojo modernizmo raidą formavusių asmenybių.

2018 m. „Pop up Gallery“ principu buvo surengta fondo paroda „Lietuviškojo modernizmo parafrazės“ Vytauto pr. (Kaune) esančiose VDU bendrabučio pirmo aukšto patalpose. Galvojant apie KMMF veiklą netikėta parodai erdvė nuteikia šiuolaikiškai (įkvepiančiai!). Kokie aiškiausiai žinomi fondo planai ateityje?

E.A.: Fondo organizuojamos parodos irgi siekia išsiskirti pateikimu, suteikti naują kokybę meno žiūrėjimui. Norisi, kad atėjusiam žiūrovui liktų geras įspūdis, o tai priklauso nuo pateikimo. Dėl to nevengiame perkonstruoti parodų erdvių. Džiaugiamės jau antrą kartą vykusia kolaboracija su parodos architektu Adomu Rimšeliu ir jo idėja – perkirsti Kauno paveikslų galerijos erdves įstrižai einančia konstrukcija. Ateityje irgi norime nustebinti netikėtais sprendimais, erdvėmis ir pateikimu.

Artimiausiu metu numatome suorganizuoti tapybos parodą, skirtą atskleisti būtent abstrakčiąją V. Povilaičio kūrybos pusę Vilniuje, Titanike nuo balandžio 17 d. Taip pat ketiname metų antroje pusėje suorganizuoti V. Povilaičio parodą dar viename Lietuvos mieste. Fondo kryptimis ir toliau išlieka meno edukacija, parodos, leidyba. Tikrai aiški kryptis yra tolimesnis Kauno modernizmo tapyboje populiarinimas, šio reiškinio atskleidimas, pristatymas visuomenei. Fondas organizuoja bent po vieną didesnę parodą metuose.

Baigiant, negaliu nepacituoti vieno itin taiklaus sakinio, nugirsto fantastiškos tapytojos Laimos Drazdauskaitės pokalbio su jaunaisiais menininkais apie Povilaitį metu: L.D. – „Tuo metu abstrakcijai nebuvo erdvės. Kai buvo Čiurlionyje jo paroda“ – 1960 NČDM – „visi kalbėjo apie jo potėpį. Tai buvo nauja Kaune.“

Suvokti tą erdvėlaikį prasmingai (ypač jaunųjų kartai) padeda parodoje eksponuojamas filmas, kuriame – autorių pažinojusių ir jo kūrybą gerai žinojusių asmenybių liudijimai. Jie sukuria mums, šių dienų suvokėjams, tą kontekstą, kurio atimti, atskirti nuo asmenybės negalima.

Nuotraukos: Rymantas Penkauskas, Fotografijos KMMF nuosavybė

Nejauki tyla. Pokalbis su jauna tapytoja Sonata Riepšaite

Buvimas kitokiu yra itin svarbu siekiant atsidurti meno žemėlapyje. Buvimas kitokiu kokybe, idėja, forma, paskirtimi. Taip, netgi buvimas kitokia paskirtimi gali būti žymę sukuriantis išskirtinumas. Pokalbis su jauna tapytoja Sonata Riepšaite – šiemet apsigynusia bakalauro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje (Kauno fakultete), pagal mainų programą studijas gilinusia Karališkojoje menų akademijoje Olandijoje, šalyje, kurioje taip pat ketina tęsti studijas po būsimos metų pertraukos, o šiuo metu ten įsikūrinėja.

Kaip apibūdintum savo kūrybą? Kuo tu kitokia?

Savo kūrybą apibūdinčiau kaip ramią, melancholišką, tiek procesu, tiek rezultatais. O mano kūrybos išskirtinumas, tikriausiai yra tai, kaip aš panaudoju pagrindinę medžiagą su kuria dirbu – anglį. Daug žmonių nustemba sužinoję, jog mano tapyti paveikslai, buvo atlikti daugiausia anglimi. Jau pats išsireiškimas „tapau anglimi“ – netikėtas.

Kai stebėjau VDA Kauno fakulteto tapybos katedros bakalauro darbų gynimą (2018 m. gegužė, „Meno parkas“, Kaunas), džiaugiausi, buvo įdomių dalykų ir tavo kurso draugų kūriniuose. Ir toje jaunų, besiformuojančių kūrėjų paletėj tu traukei išskirtiniu darbų stiprumu. Kaip tau atrodo, kas tas stiprumas? Kur jis slypi. Iš kur jis?

Visus studijų metus ieškojau priemonės ar kūrybos būdo, kuris labiausiai atskleistų mano sumanymus, matymą, pasaulėžiūrą ir kai 2017 metų rudenį iš naujo atradau anglį ir pradėjau su ja eksperimentuoti, supratau, kad radau tai, ko ieškojau. Vaizdiniai, kuriuos įsivaizduodavau pagaliau sutapo su tuo, ką išreikšdavau ant drobės. Pajutau dar didesnį norą kurti, atsirado nepaaiškinamas žinojimas kodėl tai darau. Tas žinojimas, matyt, ir yra stiprybė.

Kas pakito po studijų Hagoje? Kas tau ten buvo kitaip?

Apskritai, studijos užsienyje praplečia akiratį, susipažįsti su visiškai kitokiais mokymo(si) būdais. Studijuodama Hagoje turėjau daug laiko studijoje, pakeitus aplinką radau daugiau laisvės eksperimentuoti, beveik visiškai atsisakiau spalvos. Taip pat daug gilinomės į meno filosofiją, skaitėme M. Foucault, M. Duchamp, G. Agamben ir kitus tekstus – tai padėjo daugiau suprasti ne tik apie meną, bet ir apie savo kūrybą. Būtent šiuo laikotarpiu ir įvyko didžiausias pokytis mano kūryboje.

Ką supratai? Tarkim, kodėl nutarei atsisakyti (daugeliu atvejų) spalvos?

Savyje atradau daugiau drąsos priimti kūrybinius sprendimus, kuriems galbūt nepritariama, kurie yra kvestionuojami ar nenaudotini. Pradėdama savo kaip tapytojos kelią, jaučiau, jog turiu tapyti naudojant visas galiojančias taisykles –  kompozicijos, spalvos ir pan., bet su patirtimi suvokiau, kad galiu to ir atsisakyti, kad tai nėra būtinybė. Supratau, kad galiu tapyti visaip, jog taisyklių nėra. O spalvos atsisakymas – tai ieškojimų ir eksperimentavimo rezultatas ar greičiau viena iš stotelių. Manau, kad ateityje tikrai naudosiu jos daugiau, tačiau dabar norisi būtent taip. Daugiau anglies.

Sonata Riepšaitė, Tolimas artumas, 2018. Menininkės ir galerijos Meno parkas nuosavybė

Tavo kūriniuose – urbanistiniai elementai, interjero fragmentai. Jie tylūs. Arba ne – juose spengianti tyla. Ką pasakoja tavo darbai (ar – ką tu jais pasakoji)?

Mano bakalaurinio darbo pavadinimas yra “Tolimas artumas”, ten pasakoju apie išgyvenamą atsiskyrimą, atitolimą, apie nebuvimą kartu su artimais žmonėmis, vietos kartu neišgyvenimą. Tai tikriausiai ir sukelia tą tylos ar tuštumos jausmą. Dabar, pabaigus studijas, mano kūrybos tema kardinaliai nepasikeitė, manau, kaip ir kiekvienam menininkui temos keičiasi priklausomai nuo patirčių, aplinkos kurioje esama.

Meno kūriniui – muzikos, teatro, skulptūros, fotografijos – būti tuo meno kūriniu, reiškia būti gebančiam sukelti suvokėjui emocinį poveikį. Raiškų. Dažnai, tai atlieka kokiomis nors priemonėmis sukeliamas netikėtumo įspūdis: tai galėtų būti netikėto „grožio“ įspūdis (jei tai meno istorijos atžvilgiu – ankstesni laikai), netikėta situacija ar pan. Kaip manai, kas tavo kūriniuose tai sukelia?

Galbūt iš pirmo žvilgsnio tas netikėtumas yra spalvos nebuvimas ar ribotumas. Įsižiūrėjus į paveikslą – ir pats motyvas, kuriuo dažnai tampa urbanistiniai elementai, interjero fragmentai, pripildyti tyla, kuri kartais net kiek baugina. Mano paveikslai neapkrauti objektais, išvalyti, paviršiai lygūs. Visa tai ir yra tai, kas sukelia emocinį poveikį.

Sonata Riepšaitė, Tolimas artumas, 2018. Privati kolekcija

Kaip manai, kiek įtakos tavo kūrybai (stiliui, braižui, turiniui?) turėjo tavo bakalauro darbo vadovė?

Mano bakalaurinio darbo vadovė lekt. dr. Jovita Aukštikalnytė-Varkulevičienė man dėstė pirmame kurse, todėl galiu sakyti, kad padėjo pamatą tapybos suvokimui. Tačiau, kaip minėjau, mano kūrybos didžiausias pokytis įvyko mainų studijų metu, iš ten parsivežiau ir pirmuosius bakalaurinio darbus, tačiau dėstytoja neabejotinai padėjo dar labiau išgryninti parsivežtus atradimus, mintis, susivokti kaip toliau visa tai vystyti. Už tai esu labai jai dėkinga.

Didžiuliame italų filantropo, mados pasaulio figūros, Luciano Benetton įkurto fondo „Imago mundi“ projekte, kurio lietuviškąją dalį kuruoti buvo pasiūlyta „Meno parkui“, buvai pakviesta dalyvauti ir tu. Projekto paroda JOIN THE DOTS/UNIRE LE DISTANZE (liet.: „Sujunk taškus / Sujunk atstumus“), kartu su tavo kūriniu, šiuo metu veikia Trieste (Italija). Parodos aprašyme minima, kad jos metu šiuolaikinis menas tampa „kelionių vadovu“ apimančiu žinias, tradicijas, istorijas, kalbas. Kaip manai, kokią žinią, pamatę 140-ies lietuvių autorių darbus, išsineš su savimi parodos lankytojai?

Fondo „Imago mundi“ surinkta kolekcija aprėpia plačią, įvairaus amžiaus lietuvių autorių kūrybą. Paroda puikiai atskleidžia, kas mes esame, kaip mąstome. Apskritai, lankymasis šiuolaikinio meno parodose yra geras būdas pajausti kitos šalies kultūrą, suprasti jos skaudulius, rūpimus klausimus. Kiekvienas menininkas į savo drobę taip pat įdeda kažką asmeniško, kas rūpi būtent jam, todėl siunčiama žinutė gan įvairi. Ir žiūrovas į parodą ateina su skirtingu žinių bagažu, nuotaika ir nusiteikimu, todėl perskaityta žinutė taip pat kinta. Nenorėčiau atsakyti kokią žinutę su savimi išsineš lankytojai, įdomiausia ir yra tai, kad kiekvienam ji bus skirtinga. Juk galiausiai kiekvienas randa tai, ko ieško.

Sonata Riepšaitė, Tolimas artumas, 2018. Menininkės ir galerijos Meno parkas nuosavybė

Surinkta mažo formato kūrinių kolekcija pateikia skirtingą ir individualiai autentišką autorių mąstymą (turinio ar išraiškos priemonių atžvilgiu) bei dokumentuota trikalbiame (lietuvių, italų, anglų) projekto kataloge, kurio įvadinį tekstą parengė menotyrininkė dr. Rasa Andriušytė–Žukienė. Solidaus katalogo tekste dr. R. Andriušytė-Žukienė įvardino, čia „menininkams buvo pasiūlytas tikrai ankštas formatas, bet atrodo, kad nepatogumo pojūtį dauguma dailininkų įveikė lengvai. Dailininkai nebūtų kūrėjai, jei jie nesugebėtų prisitaikyti, sunkumus įveikti ir paversti juos savo sėkmės garantu“. Papasakok apie savo drobelę, perduotą fondui „Imago mundi“. Juk temos nebuvo, buvo tik formatas. Kaip nusprendei redukuoti visą begalybę galimų variantų iki vienintelio ir taip save įamžinti fondo kaupiamoje istorijoje?

Šio darbo idėja jau tūnojo galvoje, todėl labai apsidžiaugiau kai turėjau galimybę, ją įgyvendinti būtent fondui „Imago mundi“. Negaliu tiksliai įvardinti, kaip kilo idėja, visada turėjau polinkį stebėti vieną daiktą/objektą ir jį nutapyti ar nupiešti – durų rankeną, skalbinių segtuką, pieštuką, sąsiuvinio lapą… Šiuo atveju tai buvo plaukų segtukas, užfiksuotas ore, su neaiškia judėjimo kryptimi. Gal krenta, gal kyla, o gal skraido?

Kodėl tapyba?

Visada žinojau, kad noriu studijuoti menus, kiti pasirinkimai man net neegzistavo. Net nesvarsčiusi stojau į tapybą ir niekada to nesigailėjau. Tapyba yra ta sritis, kurioje noriu būti. Nors tapytojo kelias sunkus ir pilnas iššūkių, čia labiausiai randu save.

Pabaigai, kokia meno funkcija?

Tai labai sunkus klausimas. Meno funkcija su laiku keičiasi. Taip pat, kaip ji keičiasi bei yra skirtinga kiekvienam menininkui bei žiūrovui. Man menas padeda gyventi, kitaip neįsivaizduočiau savo kasdienybės. Man menas ir kūryba yra būtinybė.

Sonata Riepšaitė, Tolimas artumas, 2018. Menininkės ir galerijos Meno parkas nuosavybė

Sonata Riepšaitė, Tolimas artumas, 2018. VDA nuosavybė

Sonata Riepšaitė, Tolimas artumas, 2018. Menininkės ir galerijos Meno parkas nuosavybė

Sonata Riepšaitė, Tolimas artumas, 2018. Fondo Imago mundi nuosavybė

Šilainių mitas. Pokalbis su Evelina Šimkute

Bendraujant su menininkais, dažnai išgirsti, „kuriu, nes negaliu to nedaryt“. Kartais norėtųsi, jog negalėjimas liktų be darymo. Tačiau Evelinos Šimkutės atveju, menininkės grįžimas į Kauną ir jos šiame mieste, Šilainių mikrorajone, yra stiprus pavyzdys, kaip gali sėkmingai ir produktyviai tas „negaliu to nedaryti“ gali atrodyti. Kadangi menininkės vykdomas „Šilainių projektas“ yra veikla su bendruomene, natūralu, kad studija šiai praktikai – patys Šilainiai. Čia pavaikštinėti ir susitikome.

Viename interviu kalbėjai, kad grįžti į „Kauną ir užsiimti bendruomenes įtraukiančiu menu – turbūt buvo vienas beprotiškiausių tavo sprendimų.“ Kodėl taip įvardinai?

Jis nebuvo toks sunkus. Bet pažiūrėjus iš šono į save: būni Anglijoje, mokiniesi (G.L.: menininkė baigė Šv. Martino meno ir dizaino koledžą), dirbi, gyveni ten 12 metų. Ir tada, dėl kažkokios kūrybiškos idėjos, grįžti į Lietuvą ir užsiimi kūrybišku projektu. Neturint nei komandos, nei finansavimo, nei tolimesnio įsivaizdavimo, kaip tai turėtų vykti toliau – po 6 mėnesių suplanuotos veiklos. Manau tai beprotiška. Bet manau viskas su tuo yra gerai.

Organizuotos bendruomenės yra vienas pagrindinių atviros visuomenės veiksnių. Kuo, manai, ypatingas Kauno blokinių daugiaaukščių mikrorajone vykdomas „Šilainių projektas“?

Atradimas to, kas jau yra. Pradedant nuo vietinių kūrybingų žmonių. Tyrimas aplinkos, kuri jau yra labai įdomi, kurioje yra daug neišnaudoto potencialo. Bandymas keisti kažką toje aplinkoje, kalbant apie apleistus skverelius, transformatorines ir kitas vietas, kur galima panaudoti tą kūrybiškumą, kuris jau yra. Kur galima nukreipti jį ir sukurti daug dalykų. Kuris pakeistų, ne tik pačių šilainiškių požiūrį į vietą, kurioje jie patys gyvena. Tam, kad jie patys jaustųsi geriau būdami toje vietoje, kurioje gyvena. Kad praleistų daugiau laiko ir didžiuotųsi ta vieta, kurioje gyvena. Ir didžiuotųsi tais žmonėmis, kurie ten gyvena.

Kokia buvo vietinių reakcija? Kokios tikėjaisi (čia gal bandau paklausti, ar tau jaučiasi lietuvių mentalitetas po buvimo Londone, kur 9 milijonai gyventojų mieste)? Kas nustebino?

Tikėjausi negatyvių reakcijų, nes daugeliu atvejų braunuosi į privačią erdvę, bet buvau nustebinta, kad žmonės pastebėjo, skleidė didžiulį pasitikėjimą, buvo labai dosnūs savo laiku, kurį skyrė kalbėjimuisi, dalinimuisi savo patirtimi, savo istorijomis, nuotraukomis ir t.t. Buvau nustebinta ir įkvėpta šio pozityvumo.

Ar galima įvardint kontingentą?

Menininkams auditorijos Šilainiuose, kas yra nuostabu, yra nuo iki: nuo vaikų, moksleivių, jaunimo ir labai aktyvių senjorų, kurie galbūt patys kuria savo aktyvią socialinę veiklą. Tai plati auditorija, kuri man įdomi, kaip kūrėjai. Tai suteikia tokių įžvalgų, kurios gali pakreipti darbus, sustiprinti pokalbius.

Evelina Šimkutė ir Giedrė Legotaitė Šilainiuose. Vytauto Paplausko nuotrauka

Ar tai buvo noras įgytą patirtį ten parvežti čia, pasidalinti?

Tas pradinis impulsas, kuris kilo prieš du metus, kuomet mano darbai – skulptūra, fotografija, performansas – nereikalavo tiesioginio darbo su žmonėmis, buvo asmeninė kūryba ir ieškojimai. Bet buvo noras savo kūrybinę praktiką keisti, išeiti iš komforto zonos, eksperimentuoti, ieškoti naujų raiškos formų. Tuometinėje praktikoje aš kalbėjau apie vietą. Vietą Lietuvoje. Bet buvau Londone.

Kūriau skulptūras ir rodžiau jas Londone. Ir kalbėjau apie Lietuvą. Tapo aišku, kad jei aš noriu plėtoti ir kurti toliau, na, tikrai reikia grįžti, ir reikia būti vietoje, apie kurią aš kalbu.

Ar „Šilainių projektas“ atsirado dėl nostalgijos? Nostalgija yra varomoji jėga?

Kaip mes suprantame nostalgiją? Ar tai, kad mes ilgimės tos vietos, idealizuojame ir trokštame priartėti prie pirminių savo patirčių? Man ši vieta rūpi, aš stebiu pokyčius joje. Grįždavau į Lietuvą apie keturis kartus per metus ir matydavau, kad Šilainiai keičiasi ir norėjosi kalbėti apie tuos pokyčius.

O tau jie keitėsi į įdomią, į teigiamą pusę ar kažkaip keitėsi ir tu tiesiog norėjai tai suprasti?

Galėjau matyti pavyzdžius Londone tankiai apgyvendintuose daugiabučių kvartaluose. Ten situacija dažnai pakrypdavo į pačią blogiausią pusę – nusikaltimai, apiplėšimai, narkotikai ir t.t. Socialinio būsto nuomininkai būdavo iškeldinami į skirtingus rajonus ir tada namas nugriaunamas. Tuomet pastatomi nauji – prabangūs, stiklinių fasadų apartamentai, kurių žmonės, gyvenę toje vietoje, negalėtų įpirkti.

Atimama jų vieta.

Ir jų namai.

O kaip Šilainiai keičiasi? Kas čia vyksta? Kokie tie pokyčiai? Į kurią pusę jie eina ir kaip mes juos galim pakreipti patys, kaip gyventojai? Aišku, negyvendama Šilainiuose, mažai ką galiu pakeisti. Bet norėčiau apie tai kalbėti. Ir noras toliau vystyti savo kūrybinę praktiką paskatino grįžti ir pradėti. Pirmiausia, dalintis fotografijomis, kviesti žmones į kūrybines dirbtuves, parodas, organizuoti pasivaikščiojimus. Pradėti kalbėti, nes apie rajoną ir gyvenimą jame niekas atvirai kūrybiškai nekalbėdavo.

Evelina Šimkutė Šilainiuose. Vytauto Paplausko nuotrauka

Kuo dabar užsiimi?

Esu Kaunas 2022 „Fluxus labas!“ bendruomenių laboratorijų kuratorė. Šią vasarą pradėsime Bendruomenių Kiemų Festivalį, kurio metu daugiau žmonių galės sužinoti apie nuostabias lokalias bendruomenines iniciatyvas Kaune ir Kauno rajone. Paroda laiptinėje, koncertas kieme, lėlių vaidinimai prie upės – kodėl gi ne?

O tęsiant „Šilainiai Project“ veiklą… Kol kas mano studija buvo Šilainiai. Tačiau kartais yra labai šalta (kaip šiandien: -10), ir kartais lyja. Į projektą įsijungia ir jame dalyvauja vis daugiau žmonių, turime daiktų, kuriuos norėtųsi kažkur vienoje vietoje padėti ir kuriais būtų galima dalintis, kaupti tikslinę biblioteką, turėti trumpalaikių rezidentūrų vietą, kadangi atvyksta menininkai. Tos fizinės vietos trūksta ir pradedame jos ieškoti. Šiais metais planuojame atidaryti buto galeriją – 6-iems mėnesiams išnuomuoti butą ir jį atverti kūrybiškiems šilainiškiams, kurie nori dalyvauti, kurti, dalintis ir kalbėtis.

Iš kur semiesi energijos visai šiai bendruomeninei veiklai? Atsimenu, prieš pora metų, kai grįžai iš daugelį tautiečių nuviliojusios Didžiosios Britanijos, atėjai į galeriją „Meno parkas“ susipažinti. Toks ir išlikęs įspūdis apie tave – alkanom akim, kuriose, sunku įvardinti: optimizmas, laimė, troškimas, lūkesčiai, nesitvėrimas „savam kaily“? Matėsi, kad tu nori kažką daryti. Gal dar nežinai kaip, nuo ko pradedant. Tam reikia turėti vidinės galios. Gal tu ir atsakei prieš tai, kad tau atėjo tas suvokimas, kad tu apie tai kalbi būdama ten. Kad tau galbūt reikia kalbėt būnant čia…

…ir kad jeigu aš, ką nors noriu daryti, tai reikia daryti dabar. Nes už mane niekas tikrai nepadarys.

Šilainių mitas? Ar galėtum tokį įvardinti?

Taip, žinoma!

Šilainiai turi daug mitų. Tado Vosyliaus darbas – „Tinklas“. Prie jo nėra nurodyta, kas tai. Vietiniai gyventojai pradeda patys kurti paaiškinimus. Atsiranda mitai. Su Tadu kalbėjomės prie šio darbo. Jis išgirdo visas istorijas ir sako, žinai Evelina, aš nenoriu net pasakot, kas mane įkvėpė, nes ŠIOS istorijos yra tikros ir tokios įdomios.

Taip pat istorijos apie Napoleono armiją. Napoleonas buvo ir Šilainiuose. Kaip žinome, jam nelabai pasisekė Maskvoje, ir prancūzai traukėsi. Sušalę apsistojo Linkuvos dvare.

Nemažai ir pasiliko Šilainiuose – čia yra prancūzų kapinaitės.

Taip pat mes turime „Paryžių“, kuris yra ir buvo susitikimų vieta. Anksčiau toje vietoje buvo vietos karčiama, kur, galbūt, prancūzų kareiviai gėrė vyną. Saulius Lukošius projektavo Šilainius ir „Paryžiuje“ planavo kultūros centrą. Šilainiuose yra pastatyti 7 rajonai. Pastačius pirmą planas keitėsi. Mes vaikščiojome po antrus Šilainius. Planuoti buvo 12. Kai statybos priėjo iki šitos „Paryžiaus“ vietos, reikėjo taupyti medžiagas ir tas kultūros centras niekada neišvydo saulės šviesos. Kaip ir trys iš planuotų baseinų.

Bet vieną turite.

Vieną turime, kuriame Meilutytė mokėsi plaukti.

Evelina Šimkutė ir Giedrė Legotaitė. Vytauto Paplausko nuotrauka

Koks susidūrimas su menu buvo pirmas, arba kaip atsimeni, kuri, kokia patirtis tave sudomino, kada tau tai tapo sava?

Kokia klišė! Būdama vaikas. Mane tėtis nusivedė į parodą. Prisimenu, buvo didžiulis paveikslas su spalvotais delnais. Daug delnų. Tai buvo mano pirmas susidūrimas su tapyba.

Ar turi autoritetą, į ką gręžiesi?

Stiprybės ir palaikymo suteikia šeima. Kurie buvo šalia ir palaikė kaip galėjo visuose beprotiškuose mano sumanymuose. Mano močiutė, kuri mane įkvepia ir palaiko, norisi turėti tokios stiprybės kaip ji.

Taip pat turėjau dailės mokytoją iš Basanavičiaus mokyklos (G.L.: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija Šilainiai), kuri skatino laisvą kūrybiškumą. Kai įstojau į Central Saint Martins koldežą, kas buvo neįtikėtina tuo laiku, ir gavau įstojimo patvirtinimą, nusiunčiau jai eskizų knygą su padėka, tik nesu tikra ar ji ją gavo prieš iškeliaudama…

O dabar, mane įkvepia vietiniai šilainiškiai, kurie yra nuostabūs žmonės ir dažnai nuostabūs neatrasti kūrėjai.

Skirianti visą savo laiką socialiai angažuotai meninei praktikai bei kuratorinei veiklai darbe „Kaunas Europos kultūros sostinė 2022“, iš Londono į Šlainius grįžusi Evelina tikisi galėsianti įkvėpti daug žmonių ir dirbti su jais kartu, kad daugiau atsirastų tokių praktikų. Matant menininkę kalbant su tokiu esmės pajautimu ir suvokimu, norisi grįžti pasivaikščioti po „Šilus“.

Evelina Šimkutė Šilainiuose. Vytauto Paplausko nuotrauka

Evelina Šimkutė Šilainiuose. Vytauto Paplausko nuotrauka

Evelina Šimkutė ir Giedrė Legotaitė. Vytauto Paplausko nuotrauka

Evelinos Šimkutės paroda Objektai projektų erdvėje Kabinetas, 2016. Rūtos Stepanovaitės nuotrauka.

Švarus suvokimas: Židrija Janušaitė Ir Oscar Wilde

 

Kalbamės su galerijos „Meno parkas“ (Kaunas) menininke – Židrija Janušaite – kurios paroda “Apie ilgesį, prisilietimus ir atsivėrimą” veikė spalį Pamėnkalnio galerijoje.

Židrijos performanso veiksmas pasyvus, prabilti, paveikti suvokėjui autorė naudoja ignoravimą, o ribojasi nuo aplinkos dažnai keliais sluoksniais – subjektyviai (būdama užsimerkus), taip pat, darydama performansus padedant kitiems menininkams, dažnai atsirandant fizinei takoskyrai). Kalbėdami apie performansus, kurie dažniausiai yra ilgos trukmės, manifestuojantys laiką, meno kritikai mini šiandieninio (vadinasi – labai užsiėmusio) žmogaus konfrontaciją su pačiu savimi. Manau, tai gali būti palyginta su meditacija – dvasinio susikaupimo pratybomis, ko panašu, Ž. Janušaitė siekia ir savo tapyba, instaliacijomis.

Aš ignoruoju? Niekada apie tai nepagalvojau, jog ignoruoju. Negi, mane žmonės taip supranta? Aš kaip tik šneku apie atsivėrimą, apie buvimą kartu, atidavimą, pasidalinimą? Tai, kad tu nežiūri, esi užsimerkęs, nereiškia, kad ignoruoji. Atvirkščiai – atiduodu visą save.

Performansas ir tapyba – kokios tau esminės skirtys tarp šių dviejų meno formų, turint minty, kad menininkas dažnai savo kūryba siekia išreikšti save. Arba – kaip tu jas išskiri?

Menininkas bando išreikšti save? Ar pasirinktą idėją, nuotaiką, būseną?

Man gal nėra jokios esminės skirties tarp tapybos ir performanso. Tiesiog tai yra išraiškos formos. Vienai idėjai, minčiai ar būsenai natūraliai atsiranda performansas, o kitai tapyba. O paskutinis ciklas apjungia abi medijas. Tiesiog taip natūraliai atsitinka. Tiesiog.

Man patinka tavo mintis, lydėjusi parodą „Nurimęs protas. Susitikimai“ („Meno parkas“, 2013), atliepianti tavo kūrybą, kad „neįmanoma aprėpti regimo pasaulio visumos, todėl remiesi formos ir tuštumos idėja“. Visumą suvoki (bandai suvokti) per priešybę. Dar kalbi, kad „mintys, jausmai, mūsų kūno formos atsiranda ir išnyksta ir šis pastovus kitimas sunaikina prasmę, o tada nurimsta viską vertinantis protas – jis tampa stebinčiu. Tu kalbi apie meditaciją, patiriamą meno forma – taip? Kaip šios parodos Pamėnkalnio galerijoje atveju – ar išliko minėtas priėjimas prie kūrinio išpildymo minėta formos ir tuštumos sąvoka?

Kalbu apie / per pilną tuštumą. Pilną ta prasme, kad joje pastoviai kas nors vyksta – atsiranda, išnyksta ir vėl atsiranda. Taip, tai yra.

Toks gilus savo proto sutelkimas, pasinėrimas, yra galimybė pravalyti savo mintis. Toliau cituojant tave pačią: „Mintys, jausmai, mūsų kūno formos atsiranda ir vėl išnyksta. Pastovus kitimas, judesys tarsi sunaikina prasmės paieškos prasmę. Gal net pačią prasmės prasmę. Tada nurimsta viską vertinantis protas“. Mane šiuo metu vis labiau domina nurimusio proto patyrimas. Galima plačiau?

Nurimęs protas – trikdžių aplinkoje ir vidinėje būsenoje nebuvimas.

Šnekėjimas apie žmogaus sustabdymą yra tai, jog tu gali sustoti, kai nuramini savo protą. Kas iš to, jog sėdėsi, bet tavo protas spręs tavo verslo reikalus? Ar meilės reikalus? Protas bus pastoviai trukdomas ir ši sumaištis visą laiką tavyje kirbės. Manai, kad galvodamas apie tuos reikalus, gyveni savo gyvenimą. Taip gyveni, bet nebūni su savimi. Kai protas nurimsta ir tik tada pamatai, susitinki Save. Aišku, gali išsigąsti. Gali būti nejauku. Tada vėl pradedi galvoti. Čia irgi yra darbas su savimi, su savo protu. Klaidingai atrodo, kad lėkdamas, daug galvodamas dirbi savo labui. Kai pavyksta sustoti, tada labiau koncentruojiesi. Ir nereiškia, kad nurimęs protas tai sėdėjimas lotoso pozoje ir nieko neveikimas gyvenime. Atvirkščiai, nuramini protą, kad tavo kokybė taptų geresnė. Kad išgrynintum, tai, kas iš tikrųjų tau svarbu ir tuomet pasirenki, kur tu turi eiti. Kaip turi eiti. Nebesiblaškai.

„Darbuose užfiksuotus stebėjimus dar kartą uždedu vieną ant kito, taip vizualiai išreikšdama tuštumos atsivėrimo idėją per minimalų formų kitimą laike, sukuriant erdvės daugiasluoksniškumą“ – kalbėdama apie darbus, sukurtus iki 2013 mini „atsivėrimą“, kuris, vėl gi, domina: Pamėnkalnio galerijoje spalį veikusi paroda “Apie ilgesį, prisilietimus ir atsivėrimą”, kurioje taip pat viena iš akcentuojamų temų – atsivėrimo veiksmas. Tai nurodo tavo temos tęstinumą, plėtojimą įgijus beveik penkių metų atstumą. Kodėl tau svarbi ši tema?

Ankstesniuose darbuose labiau buvo kalbama, norima jais išreikšti tuštumos (pilnos tuštumos) atsivėrimo idėją, kuri tarsi atsiveria tau, kad galėtum įeiti, patirti tą pastovaus kitimo būseną, nesuteikiant jokios reikšmės, prasmės. Tiesiog savo buvimu patirti. O vėlesniuose darbuose gal labiau akcentuojamas savo paties atsivėrimas tai erdvei, iš vienos pusės. Kitas aspektas kalba apie tai, kad įvykus kažkokiam prisilietimui, susitikimui kažkas tiesiog atsitinka, kažkas įvyksta. Ir tas kažkas yra būtent atsivėrimas ir tuo pačiu suvokimas, patyrimas, kad tai vyksta nuolatos, kad tokia tuštuma ir joje vykstantys procesai tave praturtina – atveria.

Kaip atkreipiama parodos „Apie ilgesį, prisilietimus ir atsivėrimą“ spaudos pranešime, ilgesys tavo kūryboje naudojamas ir kaip filosofinė ir kaip estetinė idėja: „Ilgėjimasis kažko visai nenusakomo žodžiais. / Ištįsusi laike ilgesio būsena. Įsitempia. / Tai ne praeitis, ne konkretus žmogus ar vieta. / Galbūt tai – įsivaizduojamas momentas, kai turėjau viso pasaulio laiką?“. Ką reiškia viso pasaulio laiko turėjimas?

H. Hesse sako, kad visi reiklesnieji – pažįstantys ilgesį. Be laiko dar egzistuoja amžinybė. O kai erdvė tampa laiku, gali skristi kur nori.

Pamėnkalnio galerijoje eksponuoti darbai paveikia koloritu – sunkiai įvardijamų atspalvių, tiksliau jų subtilios gausos, o sluoksniai išlieka kuriamąja priemone. Darbus norisi vadinti peizažais, nepaisant, kad figūratyvo nėra, išskyrus naudojamą nebaigtą, netaisyklingą, bet apskritimo ženklą. Druskos instaliacija sutverta viduryje galerijos – taip pat skritulio formos. Akivaizdu, kad tai nėra atsitiktinis ženklo, simbolio naudojimas. Ką juo kalbi?

Na, apskritimas yra kaip tobulumo, erdvės simbolis. Kaip forma yra stiprus ir paveikus, suteikiantis savotiško stabilumo. Gal sustabdantis, o gal kaip tik kviečiantis į tą erdvę.

Kaip mėnulis. Ar saulė. Man patiko tapybos eksponavimas šioje parodoje: toks monumentalus, bet kontrastingai monumento įspūdžiui – pateikiamas „ant paraščių“. Toks nacionalinių eksponavimo įpročių nepaisymas sustiprina sudėtingus įspūdžius, keliamus kūrinių..

Menas ne realybę atvaizduoja, o naudodamas realybę, lenda giliau, į vaizduotę. Anksčiau formos viršūnė – gamtos atvaizdavimas. Bet dabar tos sampratos nėra dėl meno evoliucijos. Ir meno realybė yra visai kita, ir tie susilietimo taškai gali būti tik fragmentiški, ir jų nereikia tiesiogiai cituoti. Kartą buvai man paskolinusi vieną knygą (pirmiau paskolinai, po to ir padovanojai). Viename reikšmingiausių XIX a. Oscar Wilde kritikos darbų – esė rinkinyje „Ketinimai“ – autorius rašė: „Menas pasiekia tobulumą savo viduje, ne išorėje. Negalima vertinti jokiais išoriniais panašumo standartais, jis veikiau šydas, o ne veidrodis.“ Ar sutinki dėl tokio kūrinio gebėjimo įsiskverbti į suvokėjo vaizduotę?

Variacijos žodiniais grožiais. Jei tai veidrodis – vadinasi, rėžia tiesiai į akis. O su šydu gali slėptis. Arba suteikti paslaptį. Šydas pridengia.

Kita šio antikvarinio industrijos kolegos, visą gyvenimą ieškojusio tobulumo ir grožio, mintis: „Meno akimis Gamta neturi įstatymų, vienodumo. Jam panorėjus, gali daryti stebuklus, ir, kai pašaukia pabaisas iš gelmių, jos ateina.“ Ką sieki, kad tavo kuriamas menas pašauktų suvokėjui? Kaip manai, ką pašaukia tavo darbai, jei pabandytum, būti savo darbų žiūrove?

Nežinau, ką jie kalba. Jie gyvi. Ir kasdien gali būti kitokie. Ką išgirs žiūrovas, vėl gi priklausys nuo daugelio dalykų.

Mane ir pačią kartais jie nustebina. Kai tapai kokį realistinį paveikslą, žinai, kad turi formą, žinai, kad nori nutapyti kiemą, mėnulį ar mišką (aišku, tarp to irgi yra visokių sluoksnių). Mano tapyboje nėra, sakykim, formos (nėra kiemo, nėra portreto). Yra mostas, yra kažkoks energijos pliūpsnis. Tai, ką padarau, po to pati žiūriu lygiai taip pat, kaip ir žiūrovas. Kartais nustembu. Džiūdamas paveikslas keičiasi, taip pat, keičiasi ir santykyje su šviesa. Už tai ir sakau, kad jie yra gyvi, kaip ir žmogus. Kažkas yra, kažko nėra, kažkas vėliau atsiranda.

„Gyvenimas ir gamta gali būti panaudota, kaip neapdorota meno medžiaga, tačiau prieš pasitarnaujant menui, jie turi atitikti meno sąlygas“ – vėl cituoju O. Wilde personažą. Savo darbuose tu tiesiogine žodžių prasme naudoji gamtą – žemę. Kaip, ar veikiau kokias, tavo meno sąlygas gamta atitinka šiuo atveju?

Pirmą kartą Portugalijoje, Alantežo regione buvau rezidencijoje prieš 3 metus. Jau tada pamačiau tą raudoną žemę. Liko atminty. Užsifiksavo. Kirbėjo kaip galimybė. Ir dabar bebūnant vis stipriau norėjosi prie jos prisiliesti bei išnaudoti jos spalvą, minkštumą, birumą, pačios žemės jėgą. Taip, ją reikėjo paruošti, kad taptų medžiaga performansui ir tapybai.

Į O. Wilde knygą, kurią pasikviečiau į mūsų pokalbį, pridėta mažų popieriaus skiautelių. Atsimenu, kai skaičiau, saugojau, kad jos nepamestų savo vietos. Viename atvarte randu: „Mes niekada negalime išeiti iš savęs, o kūrinyje negali būti to, ko neturi kūrėjas“. Tačiau kūrinio suvokime paskutinį tašką deda suvokėjas – kūrinys baigiamas jo. Čia prarandi savo kaip kūrinio autorė teises į jį. Šioje vietoje mintyse diskutuoju su mintimi, kurią išgirdau per radiją, kūrybinių industrijų kontekste -„Ne turinys – auditorija yra karalius“. Ar sutinki su šia fraze, ar ją būtų galima pritaikyti parodos ir jos lankytojų santykiui?

Suvokėjas pasiima to momento prasmę, išgyvenimą, užbaigtumą ar kaip tik atsivėrimą į kažką plačiau,giliau. O gal kartais ir užsideda tašką. Jeigu tai tikrai „karalius“, tai manau, jis turi pakankamai išprusimo ir pagarbos turiniui. Tada viskas gerai.

Epilogas.

Viena labiausiai man patikusių minėtos O. Wilde knygos frazių skamba veikėjo Džilberto atsakyme į klausimą, ar visko turime ieškoti mene: „Visko. Nes menas mūsų nesužeidžia“.

Židrijos Jonušaitės studijoje, Kaune. Nuotraukos: Vytautas Paplauskas

Paviršiai ir Vincentas. Pokalbis su Povilu Ramanausku

Šiuo pokalbiu „Arntews.lt“ pradeda ciklą „Jaunojo menininko studijoje“, kurioje menotyrininkai ir kuratoriai (o kartais ir kolegos menininkai) kalbis jaunuosius autorius jų kūrybinėje aplinkoje. Per šiuos metus lankysimės daugiau nei dešimtyje studijų. Gero skaitymo! – Artnews.lt redakcija

Povilas Ramanauskas buvo įvertintas geriausio jaunojo menininko apdovanojimu ką tik vykusioje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „Artvilnius‘17“, kur jo ir dar 5-ių autorių kūriniją pristatė galerija „Meno parkas“ (Kaunas). Daug dėmesio sulaukė Povilo paroda „Nature‘s Fool – Artist‘s Cool“, visą birželį eksponuota „Meno parke“. Tiek ką tik minėtoje personalinėje parodoje, tiek Vilniuje vykusioje mugėje eksponavai savo naujausius darbus iš serijos „Lanksčioji tapyba“. Sulauktas dėmesys iš visuomenės paskatino ir šį pokalbį su aktyviu menininku.

Birželį galerija „Meno parkas“ tave ir dar penkis menininkus (Patriciją Gilytę, Mariją Griniuk, Robertą Antinį, Rosandą Sorakaitę ir kviestinį menininką Aleksą Andriuškevičių) pristatė tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „Artvilnius‘17“. Čia tave, apdovanojo kaip geriausią „ArtVilnius‘17“ jaunąjį menininką (iki 35 m.). Apdovanojimus skirstė komisija, kurią, kaip spaudoj teko skaityti – „sužavėjo trimatė erdvinė tapyba“ (apie ją šiek tiek vėliau grįšime pakalbėti). Ką tau šis apdovanojimas davė (neklausiu, apie prizą)?

Norėčiau pastebėti, kad šiais metais komisijos nariai buvo, mano manymu, ne eilinės kūrybos srities asmenybės (G.L. pastaba: vertinimo komisijos pirmininkas – menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis; komisijos nariai: menotyrininkai Dr. Virginija Vitkienė, Ernestas Parulskis ir menininkai Deimantas Narkevičius bei Žilvinas Landzbergas). Tad, šiuo atveju, toks įvertinimas iš jų pusės yra labai smagus ir svarbus. Apdovanojimas atkreipė dėmesį į mano kūrybą, buvo ir yra nemažas susidomėjimas ja, ne vien iš menininkų pusės, tačiau ir iš įvairių sričių meno žiūrovų. Turiu dar paminėti, kad labai džiaugiuosi, jog ir galerija „Meno parkas“ gavo įvertinimą, buvo įtraukta į „ArtVilnius‘17“ galerijų „Top 7“.

„Nature‘s Fool – Artist‘s Cool“ atidarymo metu galerijoje „Meno parkas“ surengei neblogą vakarėlį. Čia grojo muzika (sukosi vinilinės plokštelės). Tau svarbu atmosfera. Prieš pora metų vykusios tavo personalinės parodos „Už horizonto” proga taip pat kalbėjome apie atmosferą. Gal tai gali būti viena iš kertinių sąvokų, kalbant apie šiuolaikinį meną ir kalbant šiandien (dažnai erzinanti „dailės” sąvoka, manau, yra visiškai netinkama vartoti kalbant apie šių laikų meną, nes klaidingai nurodo į… dailę)?

 Taip, atmosfera man yra ypač svarbi, kalbant apie parodą, apie jos t.y. ekspozicijos atmosferą, ritmiką, harmoniją, tiek kalbant apie visumą, tiek apie jos dalį, vienetą, šiuo atveju kūrinį, atmosfera labai dažnai yra vienas svarbiausių kriterijų. Šiuolaikiniame mene, manau svarbiau yra idėja ir jos ištakos, kontekstai, o atmosfera lieka antrame plane. O kas dėl „dailės“ – pritariu, labai nemėgstu šio žodžio, „dailė“/“dailu“/„dailininkas“/“dailina“, man visad sukelia prastas asociacijas. Su ta intencija ir atsirado kūrinys „Dailė“ (skaitmeninė fotografija, senas paspartas, senas rėmas, kartonas, stiklas, 2017), ten fotografavau pastatą ant kurio vis dar kabo užrašas „Dailė“ ir šviečia naktį, o nuotrauką eksponuoju sename rėme, su labai purvinu stiklu ir ant vandens sumerkto, suriesto purvino kartono ir papelijusio pasparto. Tokia ir „dailė“.

Kas atvedė iki tokios plastikos? Ir koks tai buvo kelias? Ar jautiesi kažką atradęs?

 Iš esmės kūrybinis, ieškojimų kelias buvo gan ilgas, o dabar jis tik dar praplatėjo, nes su kiekvienu atradimu atsiranda naujos perspektyvos. Daug įvairių eksperimentų. Jau studijų metais (VDA KF) mėgau improvizuoti, eksperimentuoti su įvairiomis vizualios raiškos technikomis ir medžiagomis. O toks ryškesnis kūrinių ciklas „Introspekcija“ (2012), kuris yra mano tapybos magistrantūros baigiamasis, buvo eksponuojamas taip pat „Meno parke“, sakyčiau tai ir buvo/yra toks lūžio taškas ir platesnių tapybos horizontų ieškojimų pradžia. Iki tokios plastikos atvedė įvairūs eksperimentai, kada ieškojau tinkamo paviršiaus, nes teko išbandyti įvairių tapybinių paviršių, nors gal, iš pirmo žvilgsnio, ne visi jie yra skirti tapybai, bet ko gero, nėra tokio paviršiaus, kurio nebūtų galima panaudoti, pritaikyti tapybos medijai (veidrodis, stiklai, įvairios baldų plokštės, baldai, plastikas, metalas ir t.t.). Šiuo atveju, atradau man naują medžiagą, kurią galima labai įvairiai panaudoti „Lanksčiajai tapybai“. O su nauja medžiaga ateina ir jos sufleruojamos sąlygos, formos, idėjos.

Įgijus laiko atstumą, kaip vertini savo kūrybos slinktį žvelgiant į prieš tai toje pačioje „Meno parko“ erdvėje rengtą parodą „Už horizonto“ ir „Nature‘s Fool – Artist‘s Cool“. Tada minėjai, jog horizonto temą plėtoji jau kuris laikas ir ji tau yra svarbi. Dar minėjai, kad tikiesi, jog paroda „Už horizonto” ženklins tą kūrybinį etapą, pereinant iš horizontų į buitį. Kaip ta plėtotė, tęsiasi?

Taip, ilgą laiką horizontas, kaip simbolis, kaip motyvas tapyboje ir apskritai kūryboje buvo vienas pagrindinių. Po „Už horizonto“, viskas šiek tiek pasikeitė, grįžo prie tapybos ribų, tapybos praplėtimo paieškų. Tada atsirado daugiau buitiškumo, ne tik kūrinių medžiagiškume, bet ir konkrečiuose kūriniuose, ir pagrindine tema tapo buitis. Vėliau buvo surengta paroda „Buitis“ (2016 05-06 mėn. „Pamėnkalnio“ galerijoje). Šią temą tęsiu ir dabar.

Skolinuosi klausimą iš vienos savo draugės, kuri gerai žino tavo kūrybą – kas lėmė tavo kūryboje pasisukimą nuo tamsių, niūrių spalvų prie „ekstra“ chromatijos?

Pirma, tai niekad nenaudojau ir nenaudoju niūrių spalvų. Spalvos čia nieko dėtos, o žmonių požiūris į tamsias spalvas netikslingas. Nėra nei linksmų, nei liūdnų, niūrių. Yra tik spalvos, ir jų yra daug, o atspalvių dar daugiau. Kitas dalykas, aš nelabai mėgstu spalvas. Tiesiog, kažkaip buvo pabodę, gal dėl ekspresyvios, koloristinės tapybos mokyklos, gal šiaip. Ilgą laiką naudojau monochrominę gamą, kelis tonus, nes to pilnai pakako idėjoms išreikšti. „Introspekcijoje“ daugiausiai baltos, ten tiesiog – medinis karkasas apvilktas drobe ir nuteptas baltai, o forma ir šviesa kuria šešėlius ir toninius niuansus, ko pilnai pakanka. Dėl ryškių spalvų atsiradimo „Lanksčiojoje tapyboje“ galiu labai paprastai atsakyti – ryškią spalvą pasufleravo pats plastikas.

Kokį vaidmenį tavo kūryboje „vaidina“ žmona – puiki jaunoji menininkė Rosanda Sorakaitė?

Tiek ne kūryboje, tiek kūryboje, Rosanda♥ O kalbant konkrečiai apie kūrybą, tai būna taip, kad tik kilusiomis idėjomis pasidalinu su ja, vėliau, tariamės, diskutuojame, ginčijamės, kūrybos procese, man to reikia. Nevengiu kištis ir į jos kūrybos procesus, tačiau jos kūrybos procesas subtilesnis, uždaresnis. Mano atviras, spontaniškas, kartais chaotiškas.

Kas dar stimuliuoja norą kurti? Žinau, kad mėgsti daiktus. Įvairius. Senus. Jie vienaip ar kitaip būna traktuojami tavo parodose (pvz., seni stalai, veidrodžiai, kineskopinis televizorius, arklio akidangčiai…).

Dėl potraukio seniems daiktams, tai tiesiog, domina jų pasakojamos istorijos, formos ir paviršiai, juos kaupiu, galvoju kažką padaryti, sukurti, perkurti. Kartais kažką ir sugalvoju, bet iš esmės tai yra tiesiog daiktų kaupimas. Jie laukia savo eilės. Norą kurti stimuliuoja atėjusios idėjos, norisi jas realizuoti. Mane žavi tas dalykas, kad žmogus savo rankomis gali padaryti kažką įdomaus, sukurti kažką, išreikšti idėjas, kurios dažniausiai vizualizuojasi visai kitaip, nei įsivaizdavai galvoje.

Povilas Ramanauskas, „Lanksčioji tapyba“ (akrilas, purškiami dažai, pvc, 300×150 cm, 2017)

Parodos anotacijoje aiškini savo „Lanksčiąją tapybą“ – ji „tiek tiesiogine prasme nurodo į fizines šių kūrinių galimybes, tiek koncepcine prasme kalba apie šiuolaikinės tapybos galimybių platumą, ir tapybos kaip medijos universalumą“. Kalbame apie tapybos medijos nestovėjimą vietoje. Apie jos gyvenimą. Ar tai ir buvo parodos ašis?

Taip. Esminė mintis parodyti, kad šiuolaikinė tapyba, tapyba kaip medija apskritai yra labai universali, absorbuojanti kitas medijas, maišydamasi su kitomis vizualiomis raiškomis išlieka vis tiek tapyba. Tapyba yra labai lanksti, labai daug ir plačių galimybių turinti medija.

 Vis tik, per savo parodos „Nature‘s Fool – Artist‘s Cool“ atidarymą minėjai, kad pasiilgai tapybos, todėl parodoje egzistuoja ir didelės skalės ekspresionistinis abstrakčios tapybos darbas. Ar tas ilgesys reiškia, kad vis tik, tapyba ant drobės tau yra arčiausiai savirealizacijos? Įžvelgiu šiokią tokią prieštarą aptartai tapybos evoliucijai.

Ne, šiuo atveju mintyje turėjau, tiesiog to gaivališko, laukinio tapybos gesto proceso malonumą, nes formatas leidžia pasimėgauti visu tuo procesu. O šis tapinys, parodos elementas buvo kurtas ir eksponuojamas daugiau dėl tapybos konteksto.

Parodos kontekste į diskusiją apie tapybą įtraukei svarbųjį meno istorijai Vincentą (anotacijoje istorinę asmenybę įvardini kaip tapybos herojų, pavadini jį kūrėjo simboliu). Todėl užkliuvo Vincent Van Gogh mintis: „Aš įdėjau savo širdį ir sielą į savo darbą ir to procese praradau savo protą“. Ar toks simbolis yra siektinas?

Man jis toks ir yra (jau nuo mažų dienų, kai vartydavau meno albumus) tapybos herojus, simbolis, mistifikuota asmenybė. Tačiau, viskas apie jį čia tik iš teigiamos pusės ir šioje vietoje be ironijos (ne taip kaip parodos pavadinimas). O jei klausi, ar šiuo atveju Vincentas vaizduojamas kaip lengvai pamišęs, tai ne, tokių panašių aliuzijų nesiekiau išreikšti. Vėl gi, ši instaliacija yra daugiau apie tapybos medialumą, nes vaizduojamas Vincent Van Gogh autoportretas su pypke ir aprišta sužalota ausimi, pasitelkiant seną analogišką, vienos skaidrės žiūrėjimui skirtą prietaisą, kurį sudaro plastmasinis korpusas, matinis plonas plastikas ir lešis, tačiau šią spalvotą skaidrę (fotografiją) žiūrovas regi žiūrėdamas į ją per medvilnės drobę, tokiu paprastu būdų atsiranda ir tapybos medijos kontekstas. Kalbant plačiau apie šią instaliaciją „Kairioji Vincent van Gogh ausis“ – ją sudaro, kaip jau minėjau, skaidrė ir šalia eksponuojama 3D spausdintuvu atspausdinta, aptapyta aliejiniais dažais kairioji žmogaus ausis, suteikiant natūralios ausies spalvą. Šiuo atveju, šis dažo užtepimo gestas, atsirado iš matytos dokumentikos apie 3D organų spausdinimą, jų nubakterinimą ir žmogaus ląstelių apauginimą ant jų. Taip pat šioje instaliacijoje Vincentas yra tarytum kitoje dimensijoje, nes instaliacijos dalis patalpinta sienoje. Šiuo atveju visa parodos ekspozicija yra galerijos erdvėje, visi objektai, kūriniai yra erdvėje, viskas yra matoma, o Vincentas ir jo pasaulis, jo kontekstas yra kitur, kitoje erdvėje. Norint pamatyti tai, reikia pažvelgti pro drobę, per skylę, į kitą realybę ir tada pamatai jį ten, pypkuojantį ir tapantį savo autoportretą. Man šis momentas labai patinka (G. L. man ir). Taip pat Vincent van Gogh, kaip personažas dažnai „suvaidina“ mano kūryboje. Vienoje parodoje buvo tapyta jo kairioji ausis, su aliejinių dažų mase, faktūra formuojamas ausies reljefas. Taip pat dar buvo tapytas didelis paveikslas „Hidroterapija“ (300×200 cm, aliejus, drobė, 2013), kuriame vaizduojamos vonios iš Saint-Paul, Saint-Remy de Provence, psichiatrinės ligoninės, kurioje rezidavo Vincentas.

Povilas Ramanauskas, „Lanksčioji tapyba“ (akrilas, purškiami dažai, pvc, 300×150 cm, 2017)

 Menininko simbolis. Šis klausimas, bent jau man, dažnai sukasi galvoje. Dabar apie tai kalbėti neketinau, bet mintimis dar kartą sugrįžus į tavo parodą, prie šios temos reikėjo sugrįžti ir pokalbyje su tavimi. Kaip dauguma žmonių vis dar galvoja, menininko simbolis – praėjusio laikmečio, tas pakvaišusio, nuplaukusio asmens stereotipas („ai, tai čia tie menininkai“).

Taip, ko gero dauguma taip ir galvoja, bet ko gero tie, kurie nėra visai susiję su menu arba nelabai apskritai juo domisi.

O, manai, tai teisinga?

Be abejo, kad ne.

 Juk yra daugybė menininkų, kurie turi žinių, išsilavinimą kitose sferose (pvz.: inžinerija), meną kuria apie jį galvodami konstruktyviai ir visai nesieja savęs, tarkim su beprotybės riba, kur yra vaikomasi kokios romantinės idėjos.

 Aš irgi nesieju savęs su beprotybės riba, tačiau tai gali būti įdomi tema kūryboje. O tas požiūris atėjęs iš senų laikų, matyt. Anksčiau menininkus gal taip buvo galima lengviau „įvaizdinti“, marginalizuojant labiau iš bohemos pusės. Dabar taip nėra, ir tos bohemos nėra. Maža dalis gal. Bet, taip – gali būti įvairių specialybių ir įvairaus „mąstymo“ tipo (tiksliųjų, humanitarinių ir tt.) menininkai.

Norisi legitimuoti menininko specialybę, kad ją praktikuojantys – gal čia ir įžeidžiai nuskambės – nėra tokie išskirtiniai: turi tą savo specialybę ir dirbi rimtą darbą (sėdi ir galvoji, ką čia ir kaip daryti, kad sukurti kažką naujo ir įdomaus).

Taip, tik tai tas vizualus mąstymas ir vizuali raiška išsiskiria ir išskiria mus. Pagrindinis darbo, kūrybos įrankis.

Apie ką tu galvoji, kas tau yra svarbiausia kūryboje (pvz.: kiti ieško unikalių motyvų savo tapybai)?

Pagrindinis motyvas yra labai paprastas ir aiškus – Tapyba. Tapybos ribų, jos praplėtimo paieškos kitose medijose. Ieškojau ir ieškau įvairių būdų, paviršių, formų, kaip tapybą pratęsti. O ši, neseniai atsiradusi „Lanksčioji tapyba“ yra ir iš techninės pusės, ir iš koncepcinės pusės atliepianti mano išsikeltus tikslus.

Kada ją suradai?

Ruošiantis parodai „Nature‘sfool – Artist‘scool“ (tuo pat metu ruošiausi ir personalinei parodai galerijoje „Meno parkas“ ir „ArtVilniui‘17“). Turėjau idėjų. Išbandžiau naują medžiagą ir pamačiau, kad gaunasi tai ir taip, apie ką ir kaip galvojau. Viskas „susivedė“.

 Dažniau replikas apie „ne tapybą“ išgirsti iš vyresnės kartos menininkų?

Be abejo, dažniau iš vyresnės kartos, bet yra ir jaunų su panašiu „akidangčių“ požiūriu. Taip ir atsirado tie „Akidangčiai“ (instaliacija parodoje „Nature‘s fool – Artist‘s cool“ ), bet jie atsirado, kalbant plačiau, nei tik apie tapybą – kalbant apie kūrybą.

Povilas Ramanauskas, „Introspekcija“ (medis, medvilnė, akrilas, 190x140x50 cm, 2012 m)

Gal reikia pamiršti tuos skirstymus, kad čia tapyba, čia skulptūra, čia fotografija, čia instaliacija… Gal reikia pamiršti tuos akidangčius? Nes kuriantys žmonės nori pasiimti daugiau iš aplinkos, negu tik tai, ką „baigė“?

Taip, reikia. Dabar tikrai nėra tas metas, kada užsidaryti, ypač kalbant apie kūrybą. Juk viskas „maišosi“, tai yra įdomu ir naudinga, o kartu ir prasiplečia arba išsitrina ribos. Tokie laikai, kai viskas galima mene (nors, kaip ir, niekad nebuvo uždrausta), o tapyboje ypač yra įdomu ieškoti, kur tapyba, o kur ne. Tai galima suvokti kaip ir kokį žaidimą, arba rimtą kūrybinį procesą, vienas kitam netrukdo.

…tuose senuose balduose yra ir spalva ir faktūra. O parodoje tas baldas yra objektas, daiktas, skulptūriškas darinys ir atsiskleidžia parodos erdvėje labiau kaip skulptūra. Bet aš vistiek labiau regiu tai, kaip dar vieną paviršių.

Va, čia man atsiskleidžia – tau įdomūs yra paviršiai. Nes aš galvoju, kai tu „atsineši“ į parodą, ypatingai kažkokį seną, daiktą, tai tu ne tik daiktą atsineši – tu atsineši ir istoriją.

Taip, įvairūs paviršiai man yra įdomūs. Aš juos renku, nes jų paviršius patraukia, pamatau, kad tai yra, ar bus gera medžiaga kūrybai. Plastikas turi reflektuojantį paviršių, drobė – faktūrą, potėpiai – judesį, lakas – blizgesį, nešvarūs stiklai – subtilumą, veidrodžių likučiai – ritmą, „Dailė“ nešvariu stiklu, visa tai – paviršiai – tapyba.

Paviršiai, gal kaip tapytojui, man yra dažnai svarbesni, negu koncepcija. Matau „grožį“ tame nešvariame stikle – man tai patrauklu.

Kad surasti kažką unikalaus, žiūri ir ieškai, kartais turi atsisakyti, kad nebūti dar vienu to pačio motyvo pasakotoju.

Taip, aš į šitą dalyką žiūriu rimtai ir stengiuosi visada atsirinkti, kad nekartoti nei savęs, ar kitų. Bet kartais būna, nutinka paradoksalus dalykas, netyčinis, kada nebūni nei matęs, nei girdėjęs, ir sukuri, padarai kažką, ir po to pamatai, kad ir kažkas kitas taip padarė. Tada nesinori to niekur rodyti, arba ta idėja nebūna realizuojama. Aišku, būna irgi smagu, kad kažkas kitas, taip matė, mąstė.

Tada tenka galvoti iš naujo. Ir gal dar įdomiau gali sugalvoti, bet dar sunkiau tai padaryti.

Manau, vienas iš svarbiausių dalykų būti originaliam. Juolab – ir žiūrovui yra įdomu pamatyti kažką nematyto. Klausimas tik, ar tikrai įmanoma?

Vadinasi darydamas galvoji apie suvokėją?

Kurdamas negalvoju. Galvoju tik kaip išgryninti, išreikšti idėją. O ruošdamas parodą taip, galvoju. Ne tik, kaip trumpu, paprastu tekstu papasakoti, apie ką aš kalbu. Bet galvoju ir kurdamas parodos ekspoziciją, kaip pasakojimą. Kad būtų aišku apie ką kalbu, ką noriu pasakyti. Reikiamus pasakotojus, veikėjus sustatyti į reikiamas vietas.

Artimiausi kūrybiniai planai?

Ieškoti daugiau, tiek spalvinių, tiek formos variacijų sprendimų su „Lanksčiąja tapyba“.

Ačiū už pokalbį Povilui (ir Vincentui)   

Pokalbis studijoje. Giedrė Legotaitė, Povilas Ramanauskas

Vaizdai iš studijos, vadinamoji „Juzė“, „Kauno buities namai“

 

Ar nesijauti roko žvaigžde? Pokalbis su Rosanda Sorakaite

rosanda-sorakaite

Rugsėjo mėnesį Rosandos Sorakaitės kūrybą galerija „Meno parkas“ (Kaunas) pristatė jauniems menininkams ir naujai meno scenai skirtoje šiuolaikinio meno mugėje START, vykusioje vienoje žinomiausių galerijų – Londono „Saatchi“. Prieš tai, vasaros dalį jaunoji menininkė praleido Austrijoje, Lince, kūrybinėje rezidencijoje, kurioje gimė ir START‘o eksponatai ir neseniai vykusio konkurso „Jaunojo tapytojo prizas“ darbas laureatas („Nakties šviesa“). Įspūdingi metai.

Ar nesijauti roko žvaigžde? Besirengiant šiam interviu, darėsi vis mažiau „patogu“ klausti: gal jau dvidešimt septintą kartą tą patį klausimą atsakinėsi – interviu su tavim eina vienas paskui kitą.

Čia turėtų atsirasti įrašas „Juokiasi“. Taip, tikrai aktyvūs metai, daug atradimų – yra, kuo pasidžiaugti. Bet jau galvoju, kas bus toliau.

Tapai Jaunojo tapytojo prizo (projektas JTP apjungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunuosius menininkus) laureate (žinau, tai šventė ne tik tau, bet ir aplinkinei bendruomenei). Kartu laimėjai ir dar vieną kūrybinę rezidenciją Budapešto šiuolaikinio meno institute (ICA Budapest). Iki jos laiko dar yra – rezidencija vyks kitų metų gegužės ir birželio mėnesiais. Ar jau galvoji apie tai? Ko imsiesi nuvykus į Vengriją? Ar tai labiau, kaip iš „Kauno mokyklos“ menininkų išgirstu, bus Vaitkūniška metodika – aplinkos pajautimas, įsigyvenimas ir tada – valia pasireikšti kūrybinei galiai. Nes dėl akivaizdžių priežasčių (aplinkos pokytis) dažnai kūriniją įtakoja naujos patirtys – kelionės.

Jau po truputį galvoju, iš tikrųjų nekantrauju, neteko lankytis Vengrijoje, o geriausia dalis, kad vėl būsiu prie pat Dunojaus, kaip ir Lince.

Sunku pasakyti, kaip bus, bet iš šiandienos taško atrodo, kad gali pasikartoti praeitų metų situacija, kai į rezidenciją važiavau po ilgesnio „nedarbo“ laiko ir jau turėjau mintyse ne vieną naują paveikslą, užuominų, nuo ko pradėti. Rezidencija suteikė sąlygas tiesiog atsiriboti nuo viso kito ir nepertraukiamai dirbti.

Prisimenant kelionę i Lincą, atvykus man buvo svarbiausia įsijaukinti studiją, išsidėlioti savus daiktus, įrankius, porą dienų taip tiesiog „pasikuisti“. Iš kur nors atsinešti vazoninį augaliuką. O aplinkos pajautimas ateina su laiku, kasdien išeinant pasivaikščioti, su kažkuo susipažįstant. Taip natūraliai atsiranda ir nauji motyvai. O pats didžiausias tokių naujų patirčių efektas man pasijaučia jau grįžus, kai viskas aprimsta ir susidėlioja, ir gali iš atstumo įvertinti, kas paveikė, kas liko atminty.

Darom hipotetinę prielaidą ir eliminuojam tave iš JTP’16 konkurso ir negalvojant apie pačios kandidatūrą – ką būtum išrinkus nugalėtoju (-a)?

Na, nesakysiu, kam būčiau davusi savo balsą, bet favoritus išsirenku kasmet. Tiesiog įdomu stebėti, kiek mano nuomonė sutampa su tų metų komisijos. Vienaip ar kitaip, manau, kad laimėjimas yra aplinkybių suma, ir pakeitus vieną elementą, keistųsi ir rezultatas.

O ankstesniais metais, kaip tavo ir komisijos nuomonės – draugavo?

Buvo visaip, kartais finalininkai skyrėsi kardinaliai nuo mano „atsirinktų“. Bet vienais metais labai džiaugiausi, kai sutapo visiškai – tuokart laimėjo latvė Zane Tuča, jos darbas mane patraukė jau nuotraukoje, o gyvai įspūdis buvo dar stipresnis. Tada parodoje buvo labai gražus momentas, kai jau paskelbė nugalėtoją, visi subruzdo, kuris tas paveikslas, o jis buvo visai mažas, nematomas iš toli, ir aplink jį susidarė žiūrovų lankas, kaip muziejuje.

Tavo ikitolinės kūrybos tiesioginis turinys – tapomi kasdienės aplinkos daiktai. Šviežiausios drobės, inspiruotos ar pradėtos kurti Austrijoje. Kokius skirtumus, slinktis įžvelgi. Nors laiko prasme atsitraukimas nedidelis, tačiau vis tiek rūpi paklausti, ar galima sakyti, kad vasarą vykusi rezidencija Austrijoje žymi tavo kūryboje tam tikrą posūkį?

Nesakyčiau, kad posūkį – tik žingsnį į priekį. Gyvenu taip, kad arba dirbu labai intensyviai, arba beveik išvis nedirbu. Stebiu, fotografuoju, galvoju, bet turiu omeny, kad nedirbu su drobe ir teptukais. Todėl man kiekvienas toks darbingesnis etapas kažką atveria naujo iš plastinės pusės, duoda minčių, ką galėčiau išbandyti, kaip pakreipti. Viena vertus, man toks banguojantis procesas tinka. Prieš tapant, ilgai svarstau, dėlioju vaizduotėje, reikalinga atsitraukti nuo paveikslų. Tik norėtųsi tą procesą labiau kontroliuoti.

Kalbant apie turinį, tai jis nepasikeitė. Kūriniuose renkuosi kalbėti per atpažįstamus, įprastus daiktus, tik galbūt šiek tiek pasistūmėjau link labiau abstrahuoto atvaizdo.

Procesas. Dažnai akcentuojama proceso reikšmė kūrėjui ir sunku būtų su tuo ginčytis, o ir prasmės nematau. Bet kalbant apie kitą dalyvį, kuris nemažiau svarbus – suvokėją (stebėtoją, žiūrėtoją, kontempliuotoją), jam procesas dažnai yra nematomas, nepažinus. Jis išgyvena tai, ką mato jau po kūrybinio proceso. Ar tau svarbu, kad tas „kitas“ dalyvis atpažintų tavo intencijas?

Kol dirbu, aš taip pat išgyvenu vienus jausmus, pojūčius, o žiūrėdama į baigtą paveikslą – jau kitus. Baigi, atsitrauki, ir jis atrodo šiek tiek nepažįstamas, tai niekada nėra tikslus tavo įsivaizdavimo, tavo jausmo atvaizdas. Todėl tapydama apie žiūrovą visiškai negalvoju, nesvarstau, kaip kažką jam parodyti. Būnu su savimi. Bet kai paveikslas baigtas, tuomet jau man svarbu, kaip jis interpretuojamas, kas ką jame mato, pajaučia. Nes tai savotiškas dialogas. Kažkiek savo minčių nurodau parodose tekstu, bet tai tik kaip užuomina, nes bet kokiu atveju kiekvienas priims pagal savo patirtį. Visad įdomu išgirsti, jeigu žmogus patiria kažką panašaus į mano jausmus – priimu tai kaip artimą sielą, bet tai niekad nėra siekiamybė.

061

Rosanda Sorakaitė, Be pavadinimo, 2015. Nuotrauka: Vytautas Paplauskas

Kokia tau kyla asociacija išgirdus tapymas ir tapimas? Ar sieki sukurti kūrinio įtampą, kad žmonės pamatytų dalykus, kuriuos tu regi ir kuriais nori pasidalinti? Tomis akimirkomis, kasdienybės momentais, fragmentais, kuriuos nori išreikšti ir tam tau reikia tavo ekspresijos. Kokia ji tau pačiai, kaip tu ją suvoki?

Taip, man asmeniškai tapyba nuo tapimo neatsiejama. Kai gali gyventi kūryboje, kažkoks kitas pasaulio gylis atsiveria.

Viena yra visas tas procesas man ir kita – kūrinys kaip to dalis žiūrovui. Ko siekiu, tai sukurti atmosferą, kuri kalbintų žiūrovą stabtelėti ir įsižiūrėti. Nes taip gimsta galimybė, kad kitądien jis pamatys panašų motyvą, daiktą savo namuose ir stabtelės prie jo.

Vis pagalvoju, kad meno sferoje ypatingai kaip niekur kitur gali atsispindėti mokytojo mokiniui įtaka. Žinoma, vienus ta įtaka veikia taip, kad mokinys daug perima – mokosi paraidžiui. Kiti, priešingai, praėjus tam tikrus etapus – atsiriboja, kas rezultate, atsispindi kardinaliai kitokia kūrinio forma, turiniu ir t.t. Kaip manai, tavo atveju, ką perėmei, kas įstrigo ir tau, kas pasirodė teisinga ar aktualu, ar nuo ko pabėgai, ar galbūt savo tolimesne veikla – neigi, galvojant apie šį mokytojo ir mokinio santykį“? Pvz.: – tavo magistrinio darbo vadovė (Rosanda studijas baigė VDA Kauno dailės fakultete, 2014 m.) vadovė – prof. Laima Drazdauskaitė, kurios kūryba, kartu liudijant ir ne vieno vertinamo menininko atsiliepimus, yra kone legendinė. Kažkas „tokio“. Ar tiesioginės ar netiesioginės, bet šios asmenybės įtakos tau (nebūtinai kalbant apie atpažįstamą, vizualią, pusę, bet apie tam tikrus pamokymus, kurie, galbūt giliai strigo, formavo tavo pačios kūrybinį mąstymą).

Man viena svarbiausių dalių studijuojant ir buvo tas dialogas su viena ar kita asmenybe. Mokantis, atrandant dalykus, iš šalies buvo įvairių nuomonių, patarimų, bet stengiausi viską perleisti per save, atsirinkti, kas man tikrai tinka. Galima sakyti, įstojau į tapybą vedina intuicijos, praktiškai neturėjau jokių pagrindų, todėl pirmieji metai buvo ypač sunkūs – blaškiausi tarp bandymo, kas buvo siūloma, ir ieškojimo, ko noriu ir galiu. Konkrečiau – spalva ir ekspresija prieš mano toninę lėtaeigę tapybą. Todėl man buvo svarbus susitikimas su Agne Jonkute, kuri dėstė tapybą antrame kurse ir padrąsino dirbti taip, kaip jaučiausi geriausiai.

Laima Drazdauskaitė mano baigiamųjų darbų vadove buvo ir studijuojant bakalaurą, ir magistrą, taigi viso tris metus. Pamenu, kreipiausi į ją pati, nes mane sužavėjo jos erudicija, platus akiratis, ji ne tik savita, įdomi menininkė, bet ir aukščiausio lygio pedagogė. Nors požiūriai ne visada sutapdavo, dėstytojos nuomonė man buvo vertinga ir svarbi. Su laiku atradome bendravimo būdą, ir esu labai dėkinga jai už dalijimąsi patirtimi, įžvalgomis, įspūdžiais. Kai kurie pokalbiai įstrigo ilgam – dalykai, kurių tuokart nesupratau, paaiškėjo tik po kurio laiko…

Svarbi tavo kūrybos ir (ne kūrybos) pusė – Povilas Ramanauskas. Menininkas. Taip pat ir tavo šeima. Kas ryte verda kavą neklausiu (kada kitą kartą) – įdomi jūsų kūrybinio dueto kalba. Jėga. Vis prisimenu VDU menų galerijoje „101“ pavasarį veikusią judviejų parodą „Kamertono aidas“. Šios parodos tekste teigiat, kad „apie kūrybą galima kalbėti kaip apie dvasinį, vidinio pasaulio kamertoną, kuris surikiuoja jausenas, būsenas ir idėjas. Kita vertus, kūryba išgrynina vertybes, kurios dėliojasi meno ir buities persipynimo santykyje, lemiančiame gyvenimo pilnatvę“. Kaip manai, kokias vertybes gryninate ir ar kartu dalyvaudami parodose atrandate, sukuriate tą pilnatvę, apie kurią kalbate?

„Kamertone“ kalbėjom apie tai, kad kūryba daro įtaką ir mūsų buitiškajam gyvenimui, kadangi karts nuo karto tenka rinktis vieną ar kitą kryptį, kažko atsisakyti, kad pasirinktume tą, kuri leidžia būti arčiausiai kūrybinio vyksmo. Tai pasakytina kalbant apie mus kaip apie atskirus kūrėjus, kiekvienas turim savo ritmą, metodus, bet abiem mums tai viena iš svarbiausių gyvenimo dalių. O kita yra šeima. Šie dalykai ir sudaro pilnatvę ir mus sieja.

014

Rosanda Sorakaitė, Be pavadinimo, 2015. Nuotrauka: Vytautas Paplauskas

O dabar pakalbėkim.. apie juodą.

Juoda, palaikant kompaniją baltai ir pilkai spalvoms, dailėje priskiriama achromatinių spalvų grupei. Kas šitoj vietoj man įdomu, juoda nepriklauso šaltų  ar šiltų spalvų grupei, o kaip ir kitos achromatinių spalvų trejetuko narės, ji tampa šilta arba šalta. Priklausomai nuo primaišyto pigmento. Ir nuo konteksto. Esu supratus, kad ši spalva tau imponuoja: šalia ramiaspalvių, nugesintų rudos, melsvos, rausvos atspalvių, dalis (ir ne menka) kūrinių yra juodos paletėje. Ir jie ne siautėja „classic metal“ ar „hard rock“ ritmu, bet medituoja, eksploatuoja kažką panašaus į ramumą, susitelkimą, galbūt susitaikymą.. sunku įvardinti ir kalbu iš asmeninės „varpinės“, bet tai yra, kaip mane veikia tavo juoda ir tavo juoda (sąlyginai) kūrinija. Ji ne tamsi. Man ji siejasi su Leonard Cohen fraze: „Visur yra plyšių. Taip šviesa ir patenka“. Koks tavo santykis su spalva?

Mano santykis su spalva, sakyčiau, įtemptas. Turiu savo mėgstamų spalvų paletę, tu ją visą ir išvardinai. Ilgai renkuosi spalvą kiekvienam paveikslui, bandau pataikyti taip, kad suskambėtų motyvas. Dirbdama mėgaujuos ploniausiais niuansais, tos spalvos neišsemiamos. Nesu koloristė, bet spalva niekada nebūna atsitiktinė.

O juoda ypatinga savo gyliu. Man ji dvilypė labiau nei kitos spalvos – gali būti aštri, kieta ir labai švelni.

Šalia tavo paminėtos gražios minties perfrazuosiu kitą – R. Treigio, nepamenu, ar girdėjau, ar skaičiau, bet jis pasakodamas apie savo fotografijas paminėjo momentą, kai būnant tamsoje nieko nematai, bet po kelių akimirkų pradedi atpažinti kambario kontūrus… Man ši idėja labai artima, mėgstu tokią juodą, kuri, kaip ir tamsa, apsipratus akims, pasirodo kitokia – joje išryškėja kita spalva ar motyvas.

Bet tu mane privertei labai susimąstyti dėl žodžio „susitaikymas“… Niekad jo nevartojau, bet tai tikrai taip yra, tapyboje yra to dalis.

Tavo kūryba man sukelia adrenaliną, džiugesį ir mintį. Su jauduliu laukiu tavo naujų darbų.

Pabaigai.

Mene, kaip ir moralėje, kažkur brėžiama linija (cituojant anglų rašytoją, filosofą (plataus diapazono mąstytoją) G. K. Chesterton). Šiuolaikinis menas kelia daug klausimų (daug kam kelia klausimą – ar „tai“ menas, bet dažnai daugelis nepasivargina ir neapsikrauna pažvelgti, kad gal tas „tai“, kelia tam tikrus aktualius klausimus). Kur tu brėži Chesterton‘o liniją?

Menas ribų neturi, ir kiekvienas kuriantis, su savo nuostatomis, klausimais, idėjomis yra dalis to beribio proceso.

Iliustracijoje: Rosanda Sorakaitė, Nakties šviesa, 200×150 cm, akrilas ir aliejus ant drobės, 2016

7 raktai ir dar daugiau durų. Dainiaus Liškevičiaus paroda „Nykstanti riba“ POST galerijoje

dl-paroda-3

Vairuoju baltą Dodge Challenger, peizažas – dykuma. Sakyčiau, standartinis „laukiniams vakarams“, lietuvaitei – ne. Teisingai, toks, gan stereotipinis užatlantės kultūros iš vakarų, įspūdis sugrįžta pasidomėjus plačiau apie spalio 21-ą, penktadienį, Kauno POST galerijoje atsidariusios parodos pavadinimą (bet apie tai vėliau). Čia atidaryta Dainiaus Liškevičiaus – paroda „Nykstanti riba“.Vienas iš Dainiaus Liškevičiaus kūrinijos bruožų – reiškiama kritika (sakyčiau, stipriai apibendrinus, pasauliui). Jis iš tų šiuolaikinių menininkų, kurie neša daiktus į ekspozicijas, palieka erdvės aplink juos ir duoda lankytojui terpę pamąstymui. Į POST galeriją autorius taip pat atgabeno rastų daiktų bei sukurtų objektų rinkinį.

Lydintysis parodos tekstas pateikia keletą „raktų“, tad, siekiant suprasti parodos autoriaus intencijas, bandome jais pasinaudoti: „Paroda „Nykstanti riba“ sudaryta iš asmeninės  readymade ir objektų kolekcijos. Per jų suradimo konkrečiose vietose istorijas, daiktai pradeda sietis tarpusavyje ir kurti naują naratyvą“ – teigiama pranešime spaudai. Paroda suskirstyta į 7 dalis, o pirmoji yra pats parodos pavadinimas kilęs iš amerikiečių gamybos kino juostos „Vanishing point“, bet prie pirmos parodos dalies grįšime vėliau.

„Sukurta remiantis tikrais įvykiais (Kartą gyveno du broliai, bet kartą vienas nužudė kitą)“ – taip Dainius Liškevičius įvardina antrąją parodos dalį. Instinktyviai šmėžteli sena kaip pasaulis Adomo ir Ievos istorija, tiksliau, jų vaikų – Kaino ir Abelio, kuomet Kainas iš pavydo nužudo savo brolį Abelį. Liškevičiaus objektų kolekcija, suformuota pirmojoje galerijos salėje, leidžia numanyti, jog ir autorius replikuoja į šį Senojo Testamento pasakojimą, kuriame už neatgailaujamą padarytą nuodėmę, Kainas buvo pasmerktas klajoti po žemę neatrandant ramybės. Žvelgiant į eksponuojamus daiktus, jų koliažus (pvz.: žiurkėno narvas, pagaliai, konstruktas iš kokosų ir t.t.) pirmojoje galerijos salėje, kaip ir šių dviejų brolių istorijoje, mintys veda link aukuro, link klajojančiam veikėjui suruoštų malkų. Toji klajonė be ramybės panaši į buvimą narve.

Nors „raktai“ ir yra autoriaus parūpinti, kurias duris rakinti, vis tik, renkasi suvokėjas (o pasirinkimas įtakojamas (neišvengiamai) jau jo(-os) asmeninio konteksto). Gal tokia ir parodos esmė – susirasti ir išsirinkti savo duris. Jas atsidaryti. Žengti. Ramiai. Toli neišeina: Putinas – pelė.

Čia ne apie vaistinį augalą. Ir ne apie chrestomatinio romano „Altorių šešėly“ autorių. Apie kitą Putiną. Tą, kurio dabar visur pilna (naujienų internetiniuose portaluose, socialiniuose tinklalapiuose, laikraščiuose, diskusijose prie alaus ir prie vyno). Į kurį, pasirodo, turiu žiūrėti ir penktadienio vakarą atėjusi į parodos atidarymą. Tad 3-ioji parodos dalis, nurodyta lydraštyje, „Rex“, panašu, bus čia. Nes nestebintų, kad ironijos nevengiantis menininkas savo pateiktoje kolekcijoje karaliumi įvardintų Vladimirą Putiną. Senovinis (kineskopinis) televizoriaus ekranas transliuoja mūsų rytų kaimynų didelės kaimynės vadovą. Transliuoja ramiai iki negyvumo – transliacija užstrigusi, o joje – jis. Didelės (pro)kaimynės vadovas įgauna groteskišką įvaizdį: televizorius lyg išmestas (numestas?) kampu remia sieną, tiesiamos tolyn plaštakos kompozicijoje su prašieptais herojaus dantimis kelia graužiko asociacijas. Tai paantrina užnugaryje besiraitantis televizoriaus laidas, primenantis tokio graužiko uodegą. Čia ilgai matuoti rakto nereikia – juntama akivaizdi diktatoriaus kritika, jo fizinis ir kontekstualus nužeminimas siekiant „nuimti karūną“.

4-ojoje „Nykstančios ribos“ dalyje „Europos pagrobimas“ sukaupta gausiausia eksponatų (paminėsiu ne visus). Žinoma, po V. Putino portreto, frazė „Europos pagrobimas“ įgauna ne tik graikų mitologijos nuorodą, bet sistemingą menininko perėjimą nuo senovinių Biblijoje aprašomų nuodėmių (Kaino atvejis) iki šiandieninės pasaulį nuolatos šiurpinančios politinės (karinės!) beprotybės. Taip, vienos durys vis veda prie kitų.

Krikščionių maldos namuose pagal anksčiau nusistovėjusias taisykles vyrai turėtų stovėti dešinėje pusėje, moterys – kairėje. Dabar šios tradicijos, turbūt, mažai kur paisoma, bet tai ne esmė. Ši nuostata priminė aptariamą ekspozicijos dalį. Tiesa, dėl teisybės momento, turiu paminėti, kad šis erdvės paskirstymas vyriškajai ir moteriškajai pusei man buvo pasufleruotas, ir nemanau, kad iki jo pati būčiau priėjus. Tačiau, peržvelgiant Liškevičiaus kolekciją šioje dalyje, tai tampa įtikinama intencija ir jos sunku atsisakyti, juo labiau – kai bažnytinis etiketas argumentuojamas: dešinėje salės pusėje – eilė įdomių, neslėpsiu – netikėtų, daiktų ansamblių ir grupavimo. Vienas jų: ant žaislinio biliardo stalo (vyriškos pramogos klišė) esanti kūdikėlio Jėzaus figūrėlė, priešais jį – vyro figūra (įtariu – lėlės Barbės partnerio Keno). Pastaroji tampa jei ne šių laikų Dievo (kostiumuotas vyras), tai bent jau valdžios ikonografija.

Tuo metu, kairėje salės pusėje menininkas, ir toliau operuodamas krikščionių religijos įvaizdžiais, transliuoja probleminių santykių, jungčių ar skirtumų pagimdytą nerimą. Pvz.: stiklinėje „sekcijoje“ eksponuojama aplankas su suaugusiems skirto turinio leidiniais, o atverstas lapas, kaip „Parodos sinopsyje“ nurodoma, „reklamuoja vyrams skirtą žurnalą REX“ (dar vienas karalius.. gal tai buvo autoriaus sumanyta „Rex“ dalis, o mane durys atvedė pas Putiną! Ką gi, aš ir, kaip Kainas, klajosiu iki pabaigos). Kadangi leidinys skirtas vyrams, tai galima numanyti, jog turinyje – moteris. Dar kitas moters atvaizdas pateikiamas ekspozicijoje, tačiau ji kaip narve, o remiantis minėtu sinopsiu, tai „reklaminis žinomos firmos plakatas su moters veidu, gerąja puse užkaltas lentomis, rastas rūsyje, Kaselyje, parodos Documenta’13 veikimo metu“. Dar iš šioje dalyje esančių eksponatų būtinai norisi paminėti Mergelės Marijos statulėlę, kuri pasaulietiškų artefaktų fone įgauna nejaukią, keblią atmosferą. Moters įvaizdžiai kontrastingi, ženklinantys jos vaidmenį ir dviprasmišką rolę istorijoje.

5-a parodos dalis „Atėnai“. Tai – sako parodos lydraštis – „35 mm kino juosta su žmogaus kūno vidaus vaizdais, fotografuotais rentgenu 1,20 min., rasta 2015 m. Atėnuose“. Nespalvotas tvinksintis organinis vaizdas užtemdytoje paskutinėje galerijos salėje nuteikia… romantiškai! Taip. Tai įtakoja protarpiais vis užleidžiamas 6-asis parodos elementas – „Garso takelis“. Eksploatuojama 1959-ųjų Melittos Berg daina „WO IST DAS LAND“ (liet. „kur yra šalis?“) šiandienos kontekste  skamba egzotiškai, šventiškai, o kai beveik nesupranti apie ką dainuojama – įtikinamai.

Paskutinioji, 7-oji, parodos dedamoji – „Titrai (Time Machine 0:00)“ dar kartą kviečia pacituoti pirmajai parodos daliai – pavadinimui – dedikuotą „Parodos sinopsį“, kuriame aprašoma ekspozicijos situacija: „Pradėjęs jungti daiktus į seką, menininkas supranta, kad visą laiką nuo jo buvo kažkas slepiama. Pabudęs tebesisukant pasibaigusiam filmui „Vanishing Point“, jis prisimena, kad turi pasiimti iš juvelyro užsakytą auksinį žiedą. Tęsdamas savo darbą herojus mėgina greičiau pamatyti visumą ir suprasti jam siunčiamą žinią, tačiau iki pat galo lieka neaišku, kas yra siuntėjas. Galbūt jis pats? Sutrikęs ir apimtas déjà vu jausmo, jis atidarymo metu vaikšto po savo parodą galvodamas, kad visa tai jau yra kažkur matęs…“. Menininkas jau pats atkreipia suvokėjo dėmesį į laiko ašį, kuri man aiškiai siejasi su kitu svarbiu momentu, prie kurio laukiau, kada galėsiu prieiti – skaičius 7.

Paroda, kaip jau gerai įsiminė, suskirstyta į 7-ias dalis. Paties žodžio „septyni“, kilusio iš hebrajų kalbos, reikšmė yra „pilnatvė“, o ne vienoje religijoje šis skaičius simbolizuoja pilnatvę, užbaigtumą. Kadangi Liškevičius vientisai palaiko nuorodas į religiją, vėl, atrodo, yra svarbu, susieti skaičiaus 7 svarbą krikščionybėje: Dievas pasaulį sukūrė per 7 dienas, yra 7 sakramentai, 7 didžiosios nuodėmės. Galiausiai, kažkada skaičiau, kad kas 7 sekundes senos žmogaus organizmo ląstelės perduoda informaciją kitoms ir miršta. Paroda reflektuoja istoriją ir, galbūt, sufleruoja naujos pradžios idėją, vadinasi – kažko pabaigos.

Apėjus visas parodos dalis, grįžtu prie pirmosios – iš automobilių gaudynėmis prisodrinto amerikiečių filmo „pasiskolinto“ (cituojant parodos autorių) pavadinimo „Nykstanti riba“ (Vanishing Point, 1971 m. rež. Richard C. Sarafian). Žavinga tai, jog, jau nuo pačios pradžių pradžios menininkas išlaiko savo gatavų kūrinių – readymade‘ų – kolekcijos braižą. Kas dar labiau suintriguoja ir kartu kelia šypsnį, šiai pirmai, taip pat – fiziškai neegzistuojančiai – parodos daliai autorius sukuria impresionistinį esė ir pavadina tai „Parodos sinopsiu“, kuriuo pasirinkau remtis nardant po autoriaus įvairiausio plauko daiktų kolekciją.

Žodžių junginys „Nykstanti riba“ jau yra eksponatas ir readymade‘as. Minėtos kino juostos siužetas veda JAV vakarų kraštovaizdžiu, kur pagrindinis veikėjas turi pristatyti iš Denverio į Sanfranciską baltą Dodge Challenger. Taip! Ir baltą, ir Challinger, visai kaip mano vairuotą, tik čia jis labiau vintažinės – 1970-ųjų – laidos. Tad ikona tapęs sportinis automobilis mane ir vedė pro reminesencines paradines duris, kur radau ne tik Europos, bet ir mano pačios istoriją.

Dainius Liškevičius – mąstytojas objektais. Menininkas, kalbantis daiktais, jų santykiu, jų forma, spalva, funkcija, jų padėtimi ir t.t. Eidamas per pateikiamą daiktų kolekciją lankytojas renkasi sau suprantamas nuorodas ir dėlioja „autoriaus mintį“. Kontrastu paremtas parodos pavadinimas „Nykstanti riba“ sukuria savotiško susiliejimo reiškinio inerciją, kurioje autoriaus pasakojama istorija persipina su asmenine suvokėjo ir ribos (tiek laiko, tiek istorijų) blunka.

Paroda veiks iki lapkričio 12 d.

dl-paroda-7 dl-paroda-10 dl-paroda-11 img_4945 dl-paroda-12 img_4898 dl-paroda-38 dl-paroda img_4964 img_4826

 

img_4829 img_4836 img_4845 img_4857 img_4859 img_4887 img_4936 img_4959 img_4961 img_4963 img_5003 img_4917 img_5007 img_5018

Organizatorių nuotraukos.

 

TOL, KOL MARSAS MYLĖS ŽEMĘ. ?

re small Geistes_parodos_dokumentacija_160211_0011 copy

Eidama į Geistės Marijos Kinčinaitytės parodos atidarymą, mintyse kartojau jos pavadinimą: „Tu priklausai man“. Stipru. Įpareigojantis, savininkišką poziciją deklaruojantis Londone gyvenančios menininkės projekto pavadinimas, kurį autorė pristato pirmojoje personalinėje parodoje Kauno fotografijos galerijoje, iš karto nurodo pareiškimą, konstatuoja faktą, kurio atrodo negali abejoti – „Tu priklausai ma“”. Imperialistinė subjekto pozicija instinktyviai kelia klausimą: „kas ir kam priklauso?“. Kodėl? Paklūstant tiesioginiam jaunos menininkės parodos sumanymui, kurį papasakoja anotacija – „analizuoti šių nežemiškų vaizdų įtaigumą priimant tolimą ir nepažintą kaip artimą ir atpažįstamą“ – mėginu patirti priklausomą tarpplanetinę komunikaciją.

Ką tik paminėti „nežemiški vaizdai“ tiesiogine šių žodžių prasme yra nežemiški. Dalis ekspozicijos fotografijų perteikia kur kas didesnę egzotiką, negu, kad būtų įprasta žanrinei fotografijai. Šalia Geistės darytų nuotraukų (iš mūsų planetos atokesnių nuo civilizacijos vietų, šiuo atveju – tai Islandijos regionas), pateikiama ir Nacionalinės aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo valdybos (NASA) tyrinėjimų dokumentacija (pasirodo, ji yra laisvai prieinama kiekvienam internete), užfiksuota Marso paviršiumi judančių ir fotografuojančių robotų. Suvokiant vaizdinės medžiagos pajėgumą formuoti nuomonę (kadangi suteikia žinias arba žinių jausmą), čia tampa keblu pasitikėti asmenine rega.

Nebuvus nei konkrečioje planetos Žemė vietovėje, kur G. M. Kinčinaitytė kūrė dalį ekspozicijos, o tuo labiau Marse, kur kitą dalį kūrė NASA įrenginiai, parodos tyrinėtojas papuola į savotišką žaidimą. Turbūt natūralu, kad atsiranda sportinis interesas sekti ir, sugretinus, palyginus jau savo (parodos lankytojo (-os) sukauptus tyrimo duomenis, daryti išvadas – atpažinti.

Čia projekto spalviškumas, tiksliau jo minimalumas, tiriamus lankytojo duomenis leidžia patirti objektyviau planetų atžvilgiu, tačiau apsunkina situaciją bandant nustatyti jų tapatybę. Ekspozicija taupi spalvų spektrui: be išsiskiriančio parodos kontekste cianotipijos atspaudo, kurį dar paminėsiu vėliau, bei tam tikru lygmeniu violetinei melsvo videodarbo, kompleksiškai jungiančio abiejų planetų paviršius, kiti vaizdai varijuoja per pilką nuo baltos iki juodos. Pačiai autorei iki šiol nebuvo būdinga achromatinė fotografija. Priešingai, iki tol kurtuose cikluose (pvz.: „Resort“, „Illiuminated“) spalva atlieka svarbų – kompozicinį – vaidmenį. Nespalvotos žemiško paviršiaus fotografijos drauge su taip pačiai nespalvota Marso planetos pluta tampa tam tikromis universalijomis, nurodančiomis bendrybes tarp nesuvokiamu atstumu (priklausomai nuo planetų vietos jų orbitoje, jis svyruoja tarp 55 mln. ir daugiau kaip 400 mln. kilometrų) išsidėsčiusių kūnų.

Šios universalijas autorė pateikia, kaip galima suprasti, naudojant apropriaciją, kurią dažnai pasitelkiama šiuolaikiniame mene (kūrinio ar jo dalių pasisavinimas ir perkėlimas į kitą kontekstą, suteikiantis naujas reikšmes). Jaunoji menininkė lygiavertiškai jos kamera sukurtoms fotografijoms pateikia robotų kameromis padarytus vaizdus ir taip kuria bendrą ekspoziciją. Akivaizdu, kad visas projekto „Tu priklausai man“ sumanymas turi būti vertinamas ir išgyvenamas patiriant (ar – siekiant patirti) visas pateikiamas parodos dalis, o ne analizuojant pavienius eksponatus atskirai. Jų sintezėje gimusios interpretacijos yra ir bus teisingos: jos asmeninės ir PRIKLAUSANČIOS kiekvienam suvokėjui.

Čia prisiminiau akistatas su fotomenininku Gintautu Trimaku, kurios neišvengiamai veda prie kokių nors diskusijų. Paskutinį kartą buvo aptarinėjama tapybos remiantis fotografija prasmė. Šis nedidelis nukrypimas veda prie minties, jog šioje parodoje matomas alternatyvus elgesys, kuomet jau esanti fotografija, naudojama išnešant ją į parodinį meno kontekstą, vietoj to, kad būtų joje glūdinti informacija apdirbama, ar perdirbama. Čia autorei tas nėra aktualu. Užtai, kad sumanymas, panašu, glūdi kitur. Geistė Marsą fotografuojančių kamerų nuotraukas ne perkuria, bet jas pateikia akistatoje su žemišku kraštovaizdžiu, kuris bendrame projekto „Tu priklausai man“ kontekste ir pats tampa sunkiai įvardijamu.

Žinomo kuratoriaus ir meno kritiko, neseniai viešėjusio Lietuvoje– Nicolas Bourriaud – veikale „Reliacijų estetika“ (angl. Relational Aesthetics), 1998, paroda yra įvardinta kaip privilegijuota vieta, kur visa reprezentacija kreipiasi į vertybes. Tad šioje vietoje skubu įtraukti ir viename interviu išgirstą pačios Geistės mintį: “Nežinau, koks mano tikslas yra – ar susijęs su vaizdų kūrimu ar mąstymu apie juos” (“Durys atsidaro”, 2015 04 04). Palaikant dialogą su fraze, įgijusia kone metų atstumą, randu vertybę – čia paroda eksploatuoja jos tikslą mąstyti apie vaizdus. Mąstyti jais.

Kadangi vienas eksponatas išsiskiria labiausiai, jis užduoda tolimesnį tonusą. Tai amerikiečių fotografo William Henry Jackson fotografijos “View of Tower of Babel Garden of the Gods” (liet.: Babelio bokšto dievų sodų vaizdas, 1878 – 1898) citavimas. Projekte autorės naudojamas reprodukuotas mėlynas cianotipijos atspaudas ne tiek darniai vizualiai, kiek įtikinamai papildo Žemės ir Marso pašnekesį. ­­XIX a. pab. užfiksuotas laukinės Amerikos fragmentas, iliustruojantis smiltainio uolų darinį, panašioje aplinkoje nebuvusiam asmeniui galėtų būti toks pat kosmosas, kaip ir Marso paviršius. Tad autorės vartojamas apropriacijos metodas – naudojami NASA marsaeigiais užfiksuoti vaizdai bei William Henry Jackson (1843-1942) fotografija – konceptualizuoja šių vizualių dokumentų mutaciją (perėjimas iš vieno konteksto į kitą). Šis pokytis yra lemiamas faktorius sprendžiant autentiškumo klausimą. Tačiau, ar lygiai taip pačiai galiotų taisyklės okupuojant nepažinias teritorijas? Apropriacija persikelia į kitą lygmenį, kuriame demonstruojamas mokslo (vadinasi, žmogaus) totalitariškumas. Žinoma, tai galima įvardinti kaip ekspansiją į nepažinias erdves Žemės ateities tikslais (evoliucija?) ir ignoruoti iš po tiriamųjų misijonieriškų žygių kyšančią Napoleono kepurę.

Taigi, skleidžiant autorės požiūrį į vaizdą, jaučiamas jo dvejopas traktavimas: iškelti klausimams ir kartu, jį naudoti kaip priemonę diskutuoti. Menininkės susidomėjimas Marso planetoje fiksuojamų vaizdų atlikėjais – robotais ir jų mechaninėmis akimis – suvokėjui pateikia kitokį priėjimą prie visapusiškai aktualaus globalaus klausimo: ar yra ribos, ar egzistuoja gana žmogaus grobio troškimams (instinktams?). Šiandieniniam žmogui dažnai trūksta nuoširdžiai asketiško žvilgsnio į save ir į aplinką. Nebūtinai tai reiškia griežtą siūlymą stabdyti mokslinę pažangą, kuri, taip, atneša naudos, tobulėjimo. Tačiau, per šią tarpplanetinę diskusiją, pasiūlytą pačios autorės, dar kartą apninka nusivylimas despotiška homo sapiens puse, nes ji dabartinėje visuomenėje ryškesnė už gerumo akcijas (nesinori priminti šiandieninio politinio – karinio fono). Tad intencionaliai atsitraukiant nuo šių interpretacijų, norisi paliesti ekspozicijos konstruktą, kuris veda į kitokį parodos „skaitymą“.

Kadangi tiek pranešime spaudai, tiek parodos leidinyje, yra užsimena apie kitą varomąją jėgą, meilę, sunku nepalaikyti pokalbio šia tema.

„Tu priklausai man“ reikšmę nesudėtinga personifikuoti kalbai pakrypus romantiškesne linkme, nei tarpplanetiniai santykiai iš Žemės link Raudonosios planetos. Pateikiu ištrauką iš teksto „Aš tavo kita planeta“ (J.D, J.B.), išspausdinto parodos leidinyje: „Tolima planeta tampa nepasiekiamu ir nebyliu mylimojo kūnu, kurio kalbėjimą mes turime sukonstruoti patys. Ir tai nėra labai skirtinga nuo žmogiškosios meilės situacijos – bent jau tuomet, kai meilės objektas nėra online. Kalbėdamas apie meilės laiškus, Barthes’as cituoja Freudą, kuris sako, kad meilės laiškas, kaip ir geismas, laukia ir reikalauja atsako; be pastarojo vienpusė meilės komunikacija tampa klaidingų įsivaizdavimų, iliuzijų ir haliucinacijų erdve.“ Ši ištrauka patvirtina, kad meilės temos įtarinėjimas nebuvo klaidingas ėjimas (kita vertus, klaidingų įtarinėjimų būti negali – čia suvokiu ir mano suvokimas PRIKLAUSO man). Kaip ir haliucinacijų erdvę įtakojanti vienpusės meilės komunikacija, taip pačiai parodos lankytojo komunikacija su parodos aplinka yra reikšminga.

Neįprasta susimastyti apie Marsą, apie tai kalbėti, lyg tai būtų kasdieniška tema (kaip meilė). Perkeliant jo savotišką materialumą į Žemę, priartinama jo egzistencija. Norisi tikėti, jog suvokėjas neturi jaustis įpareigotas, atskirti vaizdų prigimtį. Jam leidžiama čia patirti haliucinacijas. Sumaišomos kortos ir duodamas ėjimas kiekvienam suvokėjui sužaisti jam skirtą žaidimą (kuris PRIKLAUSO nuo jo tuometinės būsenos, situacijos, jo konteksto, kuris lemia patį parodos skaitymą). Ir pasirodo, kad kitą kartą, kasdieniškas temos objektas, toks kaip meilė, atrodo kur kas toliau nei raudonoji planeta.

Tad nelietus pasaulį drebinančių karinių veiksmų ir kriminalinių nusikaltimų, tyrimo išvados nuvedė priešinga linkme. Gal dėl to, kad buvo išgyventas regėjimas, jog nuo PRIKLAUSOMYBIŲ pasaulį išgelbės meilė.

DSC06654 copy small2

Geistės Marijos Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“ Kauno fotografijos galerijoje, 2016. Donato Stankevičiaus nuotr.

DSC06682 copy 2

Geistės Marijos Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“ Kauno fotografijos galerijoje, 2016. Donato Stankevičiaus nuotr.

 

re Geistes_parodos_dokumentacija_160211_0019 copy

Geistės Marijos Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“ Kauno fotografijos galerijoje, 2016. Donato Stankevičiaus nuotr.

re small Geistes_parodos_dokumentacija_160211_0010

Geistės Marijos Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“ Kauno fotografijos galerijoje, 2016. Donato Stankevičiaus nuotr.

re small Geistes_parodos_dokumentacija_160211_0011 copy

Geistės Marijos Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“ Kauno fotografijos galerijoje, 2016. Donato Stankevičiaus nuotr.

re smallGeistes_parodos_dokumentacija_160211_0013 copy

Geistės Marijos Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“ Kauno fotografijos galerijoje, 2016. Donato Stankevičiaus nuotr.

smallreGeistes_parodos_dokumentacija_160211_0008 copy copy

Geistės Marijos Kinčinaitytės paroda „Tu priklausai man“ Kauno fotografijos galerijoje, 2016. Donato Stankevičiaus nuotr.

Apie atmosferą be tekstų. Povilo Ramanausko paroda „Už horizonto“ galerijoje „Meno parkas“

7

Povilas Ramanauskas (1987), jaunas aktyvus menininkas, metodiškai vykdantis profesines pakopas: baigęs bakalauro studijas VDA Kauno fakultete, ten pat užbaigė ir tapybos magistrantūros studijų programą, uoliai dalyvauja grupinėse parodose, entuziastingai rengia personalines. Apie naujausią jų – „Už horizonto“ galerijoje „Meno parkas“ –  ir sutarėme pasikalbėti.

Ekspoziciją galėčiau (jei galėčiau) skirstyti į dvi dalis, kurias padiktuoja jau pats galerijos erdvės išplanavimas – galerijos salėje esanti jūros videoinstaliacija, su redukuotu švyturio įvaizdžiu (pvz.: jį galima suvokti per mirksinčią, švytuojančią geltonai lempą) bei kitoje salėje sueksponuotų „įvairiausio plauko“ daiktų kompozicija. Iš pirmo žvilgsnio – ekspozicija atrodo itin minimalistinė, neapkrauta. Kaip vienas lankytojas pasakė – „neišnaudota erdvė“ (sienos, matyt). Tačiau pradėjus tyrinėjimą, paaiškėja, kad čia visko tiek daug. Surinkai iliustratyvias bei asociatyvias horizonto vaizdinio detales, nelygu išplautas į krantą. Videoinstaliacija „Horizontas” sukuria / atkartoja horizonto nepasiekiamumą: ji interaktyvi, jūros projekciją ant „padžiautos“ skaidrios, tyvuliuojančios ore, plėvelės gali apžiūrėti iš abiejų pusių. Ir iš abiejų įdomu. Apskritai, kaip kilo idėja šiai konceptualiai parodai?

Pirminė parodos idėja buvo kiek kitokia, nei dabar turimas rezultatas. Ko gero taip yra visuomet ir tikiuos ne tik man vienam. Kūryboje jau kelerius metus plėtoju horizonto temą. Man tai yra aktualu ir atrandu vis daugiau išraiškos galimybių. Tad horizontai manęs neapleidžia. Šiuo atveju tai yra tikrai linksmas dalykas, nes ką tik bedaryčiau, ko besiimčiau, vis gaunasi horizontai. Praeitų metų vasarą, birželio mėnesį buvau surengęs personalinę parodą „Horizontai” galerijoje „si:said”, Klaipėdoje. Jau tada pagalvojau, kad kūrybinėje plotmėje tolsiu nuo tų horizontų, tačiau dabar aišku, kad tai sunkiau, nei atrodė. Tad tikiuos, kad ši paroda „Už horizonto”, ženklins tą kūrybinį etapą, pereinant iš horizontų į buitį („Buitis”, taip vadinasi viena iš parodos instaliacijų ir taip vadinsis būsima paroda). Jei, pasak A. Šliogerio, mes esame horizonto būtybės, tai išties mus supa vien horizontai tiek fizine, tiek perkeltine prasme, nuo horizontų buityje iki vos vos matomų horizontų rytdienoje. „Už horizonto” stengiausi perteikti beasmenio individo tarpinės būsenos – už horizonto, tarp horizontų – nuotaiką. Šiuo atveju horizontą traktuoju kaip viltį, tikslo, siekiamybės, praeities ir ateities simbolį. Be abejo, parodos ašis, pagal kurią kūrėsi parodos prasmės, yra interaktyvi videoinstaliacija „Horizontas” (video, garsas, 41 min. loop, polietileno plėvelė). Šią video projekciją galima matyti iš abiejų pusių, o nuo žiūrovo  kontakto, nuo oro sujudinimo, plona plėvelė pradeda banguoti, atsiranda interaktyvus, subtilus santykis tarp horizonto ir žmogaus, vaizdo ir prasmių transformacijos.

Viename interviu pasakojai, jog šioje parodoje tau buvo svarbu sukurti atmosferą. Suprantama – sukūrei. Kaip manai, dabar, praėjus savaitei po atidarymo, įgijus laiko atstumą, ar pavyko sukurti atmosferą tokią, kokios siekei?

Taip, manau, kad pavyko. Tačiau yra įdomu tai, kad atmosfera kaskart kinta. Ekspozicijos kūrimą užbaigus buvo kita nuotaika, nei dabar būnant šioje erdvėje.

Ekspozicijoje surinkta įvairiausių objektų, kurie bendrame amplua – tikrai jaudina. Vieną eksponatą užtruko aptikti, tačiau atradus buvau šokiruota ir kitų parodos lankytojų klausinėjau: „ar matėt?!“. Kalbu apie instaliacijos elementą, esantį kamino alkūnėje – skulptūrinę žmogaus galvą. Jos atspindys tapybiškai nešvariame veidrodžio paviršiuje menkai teatsispindintis. Ar nesuerzintų klausimas, apie ką ši instaliacija? Ką nori ja pasakyti? Ar geriau, kad „pokalbis vyktų“ tik tarp suvokėjo ir kūrinio?

Galimos įvairios interpretacijos, tačiau dabar galiu šiek tiek plačiau papasakoti apie šį kūrinį. Ši instaliacija yra pavadinimu „Buitis”. Išties, tas instaliacijos elementas (gipsinis, dažytas portretas) neryškiai matosi, paskendęs toje raudonoje instaliacijos prieblandoje. Tačiau parodos plakate sąmoningai naudoju to pačio elemento – metalinio ventiliacijos vamzdžio ir gipsinės, dažytos galvos – fragmento nuotrauką, kurioje viskas aiškiai matyti. Šiuo atveju, parodos lankytojas galėtų nuspėti, kas ten yra ir stengtis pamatyti tai. Čia tokia užuomina. Apskritai, visa ta instaliacijos erdvė, skęstanti raudonoje prieblandoje, skatina ilgiau ten pabūti, palaukti kol pripras akys, ir tada pamatyti kūrinius ir daiktus esančius ten. Be abejo, kūrinio reikšmės yra įvairios ir jas galima labai skirtingai interpretuoti, tačiau mano kurta viena pagrindinių instaliacijos minčių yra tokia – tas portretas, tai individas – kiekvienas iš mūsų, gal aš, o gal ir kitas žmogus, nuasmenintas personažas, jis žiūri į veidrodį tačiau pats save nelabai mato. Argi nekeista žiūrėti į veidrodį ir nematyti savęs? Šiuo atveju tas personažas bando suprasti kur gi esąs, tuo labiau, kad horizonto kontekste mes ieškome tikslo, prasmės, žiūrėdami iš dabartinio taško į praeitį ir į ateitį. Horizontas šiuo atveju yra siekiamybė. Taip pat ir parodos lankytojas ne iš pat pradžių pamatys neryškų personažo portretą. Tad atsirandanti keista situacija – kada nei žiūrovas, nei pats personažas, nemato  viens kito, bet ir savęs pačio – kalba apie mūsų užsidarymą tame ventiliacijos vamzdyje – buityje.

Tavo pagrindinė kūrybos sritis yra šiuolaikinė tapyba, kuri varijuoja tarp tradicinės ir šiuolaikinės tapybos suvokimo ribų. Pasak tavęs paties, kūryboje ieškai tinkamų tapybos pratęsimo būdų kitose medijose, minimalistinės estetikos ir maksimalios koncepcinės išraiškos santykio. Parodoje „Už horizonto“, šalia instaliacijų, eksponuojamas vienas tapybos darbas, kuris tikrai išreikštas minimalioje estetikoje – juodą drobės paviršių perskiria kitos faktūros juoda. Ar taip ir galėtų būti išreikšta šiuolaikinio tapytojo santykio siekiamybė: vienas tapybos darbas / „ant“ visos parodos?

Jeigu traktuosime tapybą, kaip drobę ant porėmio ir dar šiek tiek patapytą dažais, tad šiuo atveju yra du tapybos darbai, pastarasis „Horizontas”, kuris yra vienos spalvos (indigo) ir mažiau kaip pusė šio darbo yra nulakuota, kad atspindėtų priešais esančias raudonas lempas. Šiuo atveju „Horizonto” menamas jūros paviršius tampa tamsiai raudonas, be abejo tai priklauso nuo žiūrėjimo taško. Ir kitas mažas tapybos darbelis (8 x 6 cm), esantis lentynėlėje. Parodoje naudoju šiuos kelis tapybos darbus sąmoningai, man jų pakanka, kaip nuorodai į tapybos kontekstą, kaip simbolį. Tačiau šie tapybos darbai nėra eksponuojami šalia instaliacijų, jie yra kitos instaliacijos dalis. Ir parodą traktuoju kaip visumą, kurioje mano tapybiniai pa/matymai vizualizuojasi kitų medijų raiškos pagalba: video ar instaliacija.

Ekspozicijoje panaudojai rastą fotografiją. Kaip supratau, šiuo konkrečiu atveju tave jaudina nežinojimo momentas: ar nuportretuotasis tebeegzistuoja? Taip pat, kaip pats įvardinai, ruošdamasis parodai, stengeisi jos „neapkrauti tekstais“, tad asmeninės interpretacijos vis išsirutulioja iš asociacijų, kylančių iš parodos pavadinimo. Ar artimas būtų paaiškinimas, jeigu kalbant perkeltinėmis reikšmėmis, jog horizonte – tai kas čia ir dabar, tai kas matoma, vadinasi žinoma, arba bent jau nujaučiama, o už jo lieka nežinomybė.

Iš esmės taip. Tik dar pridėčiau vieną mintį, kad čia – už horizonto – mes tik stebėtojai, mes matome daiktus ir reiškinius, bet jų pakeisti negalime, kaip sapne.

Vienas ryškus ir akivaizdus parodos motyvas – raudonas apšvietimas. Ar tai yra tiesiog tiesioginė sąsaja su saulėlydžiu, brėkštančiu rytu?

Iš tiesų, pagal pirminę instaliacijos idėją planavau kurti paros ciklo horizontą, naudojant liuminescencines lempas, tačiau vėliau, instaliavimo eigoje persigalvojau ir apsistojau tik ties raudonu apšvietimu. Tačiau, vis tiek tiesioginė sąsaja su saulėlydžiu/saulėtekiu išlieka. Taip pat raudona šviesa kartu su savimi atveria platų kitų interpretacijų lauką. Vienas iš jų – ryškinimo kambarys. Tačiau tai nėra tik tiesioginė ir/ar konkreti sąsaja. Šiuo atveju svarbu raudonos spalvos kuriama prieblanda, svarbu būtent ši atmosfera. Kas konkrečiai tai yra man sunku išreikšti verbaliai, tikiuos vizualiai ta patirtis yra aiškesnė ir suprantamesnė.

Nudegti degtukai, sudžiūvęs paukštelio kūnelis, sudegęs laivelis. Laikinumas tau tikrai rūpi.  Ir iš tikrųjų, visų tų objektų patalpinimą į vieną erdvę paaiškina (bent šiek tiek) parodos teiginys. Kadangi parodos „neperkrovei tekstais“, jis tampa itin svarbus: „Ten, už horizonto, kur esti amžinas laikinumas. Ir čia, buityje, kasdienybėje regiu amžino laikinumo artefaktus“. Skamba poetiškai. Ar sutiktum pakomentuoti plačiau?

Tikrai taip, stengiausi naudoti kuo mažiau teksto, bet manau, kad jis yra labai koncentruotas. Tad pasistengiau į šias eilutes sudėti visas parodos prasmes. Pakomentuoti plačiau galėčiau nebent pakartojant tas pačias dvi eilutes – „Ten, už horizonto, kur esti amžinas laikinumas. Ir čia, buityje, kasdienybėje regiu amžino laikinumo artefaktus“.

Pabaigai, labai norisi „ištraukti“ Povilo mintį iš susirašinėjimų, ruošiant šį interviu: „Aš manau, kad parodos pavadinimas ir (ar) dar, tarkim, kūrinių pavadinimas yra svarbu. Ir viskas – jau žiūrovui to turi pakakti, o vėliau pasirodantys tekstai, menotyrininkų interpretacijos, gali papildyti parodą ir žiūrovams sukelti kokių minčių, ko jie gal nepagalvojo“.

Parodos autoriui: atmosfera leidžia pajausti kažką sunkiai nusakomo, kaip „savo gyvenimo laikas“. Ant galerijos sienos, panaudodamas iš veidrodžių sujungtą liniją, sukūrei horizontą. Sukūrei suvokėją jame. Ačiū.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Laikas gyvenimo fikcijai. Julijos Pociūtės paroda „Trys atspindžio pusė“ galerijoje „Meno parkas“

J.Pociute_trys puses7

Kovo 17 d. galerijoje “Meno parkas” (Kaunas) buvo atidaryta menininkės Julijos Pociūtės personalinė paroda. Vis dar naujoje galerijos ekspozicijų erdvėje, trečiame aukšte, Julija sukūrė ir “išmeditavo” paveikią ekspoziciją, susitvarkydama su specifine erdve (kuri nėra tradicinis “baltas kubas”). Tris atspindžio puses deklaruojantis parodos pavadinimas pastūmi lankytoją į interpretacijų paiešką.

Atskiri kūriniai neturi pavadinimus žyminčių etikečių. Paroda, kaip vienas bendras pavienių eksponatų kūrinys. Ar turi aiškią mintį, dalį konkrečios minties, kurią nori pasakyti šia paroda, kuria daliniesi?

Kurdama šią parodą daug dirbau su erdve ir kūrinių vieta joje, todėl, kai pabaigoje apžvelgiau bendrą vaizdą, nusprendžiau nepriskirti kūriniams papildomų pavadinimų, nes šiuo atveju tai būtų trukdę žiūrovui patirti parodą kaip vientisą organizmą su atskiromis ten veikiančiomis dalimis. Pastaruoju metu nepalikdavo mintis, kad kūryba man – tai nesibaigiantis patyrimas, kuriame pavienės dalys susikoncentruoja ir virsta materija, gimsta objektai. Kitos idėjos lieka nupieštos ar užrašytos, trečios išnyksta. Paroda tampa tam tikro laikotarpio dienoraščiu, susikristalizavusių patirčių saugykla. Pagrindinė parodos mintis, kad ir kaip filosofiškai išsisukinėčiau, išlieka gyvenimas ir mirtis ir ką su tuo daryti? Mirtis, tas baubas, nuo kurio bėgi, tas šešėlis, tas žvilgsnis veidrodyje, po sekundės jau atrodantis svetimas. Asmeninė patirtis, susiejant tai su atspindžiu, kaip kitos realybės matmeniu, virsta materialiais objektais. Tas plonas sluoksnis reflektuojančios medžiagos, kuri skiria realybę nuo atspindžio, veikia kaip lakmuso popierėlis, sugeriantis transformacijos ir perėjimo būseną. Šiuo atveju atspindys tampa laikinumo matmeniu, tam tikra realybės fiksacijos terpe, kurioje plyti tikrovės iliuzija. Kaip keičiasi pasiekiantis vaizdas kol tampa įsivaizduojamos tikrovės momentu? Ta nežinomybė – kiek mirties yra pačiame gyvenime ir kaip šios būsenos persipina.

Parodoje kvestionuojamos trijų atspindžių pusės (mirtis, gyvenimas, dabartis?) kiekvieno suvokiamos individualiai. Kalbėjimas apie tai šia paroda leidžia suprasti, kad pačiai trumpalaikiškumas, kitaip sakant – mirtis, baimės nekelia. Tačiau iš tiesų, kokiame santykyje su laikinumo priėmimu esi pati?

Mirtis mane domina kaip tam tikro laikotarpio baigtinis procesas. Tas nykimo jausmas kiekvienąkart žiūrint į veidrodį. Neišvengiamumas. Šis žaidimas, pavadinimu gyvenimas, neturi laimėtojų. Kažkada galvojau, kad aš visiškai nebijau mirties, tačiau, kai pradėjau sąmoningai save sekti, suvokiau, kad už mažiausios baimės dažniausiai slypi mirties baimė. Kartais apima keistas jausmas, kad galbūt tas egzistencinis košmaras tęsiasi vien iš mirties baimės… nežinau. Ir šioje parodoje taip norėjosi kokio juokingo akcento, bet jis neatsirado, gal kitoje atsiras…

Nebe pirmą kartą tavo kūryboje galima pastebėti medžio (medžio žievės, medžio šakų, kelmo…) ir veidrodžio naudojimą. Ar būtent šios dvi materijos, kaip medijos (jei jas suvokiame kaip priemones saugoti ir perduoti informaciją), turi tam tikrą išskirtinę vietą tavo kūrybiniame arsenale?

Kai atsigręžiu atgal, pastebiu tendenciją rinktis medžiagas, turinčias panašų “krūvį”. Vis tik šis pasirinkimas atsiranda savaime, gvildenant mane dominančius klausimus. Aišku, tam, kad pajaustum ir pasirinktum tam tikras medijas, pirmiausia turi su jomis susidurti ir pajausti simbolinę funkciją. Bet labai to nesureikšminu, nes priemonės taip ir lieka tik priemonėmis. Aišku, dažniausiai naudoju tas priemones, kurios pasiduoda mano valdymui – taip tiesiog paprasčiau. Nenoriu, kad idėja paskęstų sudėtingoje materializacijoje. Tikriausiai dėl to atsiranda detalės, kurios paprasčiausiai surinktos, kaip šakos iš miško, ir turi vienodą krūvį, kaip fotografija ar stiklo objektai.

Šioje parodoje vienas kūrinys (su mergele) brūkšniuoja pusę veidrodžio paviršiaus, ir matyti realų objekto atspindį sudėtinga. Skaitmenine fotografija užfiksuotame kitame kūrinyje – veidrodis dengia kapą (padėtas žemai, jame atsispindi dangus). Pats kapas – apleistas, toks, kur įnamis dūlija ne vieną amžiaus ketvirtį. Ant kapo viršaus paguldytame veidrodyje atsimuša dangaus atspindys. Jis – paviršius – nelygu vartai. Prisimenant vasarą vykusioje festivalio „Kaunas mene. Sklaida. Pažintys“ parodoje „Mitas ir menas“, tavo kūrinyje taip pat dalyvavo veidrodis – ant žemės, apibarstytas tam tikra balta medžiaga. Tiek pats paviršius yra maskuojamas, tiek jo padėtis yra nepatogi, kad pats objektas visavertiškai atliktų funkciją. Tad realiai atspindėti nebegali (vadinasi, ne gyvenimui). Panašu, kad sukonstruojamos aplinkybės atspindėti fiktyvų atvaizdą. Tavo kūryboje „nepatogus“ veidrodžio panaudojimas kelia klausimą – kam atspindėti jis skirtas? Laikui? Gyvenimui? Fikcijai?

Mano gyvenime nuolat iškyla realybės nustatymo klausimas. Kur yra tas atskaitos taškas, nuo kurio atsispyrę galime suskirstyti buvimą į realų ir ne tokį realų. Atspindys yra vienas iš matmenų, kuris užduoda tokį klausimą. Atvaizdas, esantis kitame paviršiuje, atrodo tikras tiek, kiek tu pats nustatai jį esant realiu. Ar tikrai vienintelis atskaitos taškas yra mūsų kūnas? O kaip su ta laiko mašina, kuri įmontuota kiekviename, ir tas nuolatinis klaidžiojimas praeityje ir ateityje. O jei tai, ką tu įsivaizduoji, ir yra realybė, o tie įvykiai – tik atspindžiai. Nežinau. Manau, kad šito klausimo sukimasis galvoje materializuoja objektus būtent tokius, kokie jie yra. Bus kitas klausimas, bus kitokia materializacija.

Ekspozicijoje esantis objektas su tavo portretine vaikystės fotografija kuria pasakojimą – storas stiklo sluoksnis, skiriantis suvokėją ir nuotraukos vaizdą, suteikia, atkartoja prasminį atstumą – laiko tarpą, nuo kadro užfiksavimo iki šiandieninės ekspozicijos. Šalia eksponuojamas analoginis fotoaparatas (galima įtarti, juo ir buvo sukurta minėta fotografija) su modifikuotu objektyvu. Išdidintas, atliepiantis stiklo figūrą su tavo vaikystės portretu, objektyvas yra sureikšminamas, kaip gebantis užfiksuoti vaizdinį įrankis. Taip vaizdo projektavimui suteikiamas specifinis vaidmuo – fotografija, jei taip galima išsireikšti, palaiko praeities gyvybę, ją šiek tiek pulsuoja.

Objekte užfiksuota mano brolio portretinė fotografija – mes panašūs. Fotografija, fiksuojanti gyvybę, ją sustabdo. Visai kitas jausmas, kai žiūri į nuotrauką jau mirusio žmogaus – ji atrodo kitokia, nors iš esmės tas atvaizdas nesikeičia. Yra žmonių, kurie žiūrėdami į fotografiją gali pasakyti, ar tas žmogus gyvas, ar miręs – kokia energija gali slypėti popieriaus lapelyje su dažais? Manau, laikas šiuo atveju svarbiausias. Stiklo cilindras, kuriame lyg tunelyje matai vaiko atvaizdą, kvestionuoja praeities realumo akimirką. Mane domina, kodėl iš gausybės praeities prisiminimų vieni virsta nematomais, kiti nuolat besikartojančiais. Kokie fiksavimo mechanizmai veikia atmintyje? Ne veltui mes naudojame priemones užfiksuoti tas akimirkas, kurios mums tuo momentu atrodo svarbios, nes jų paprasčiausiai gali nelikti. Tas prisirišimas prie vaizdų atminties įkalina nereikalingų prisiminimų spąstuose.

Ant medžiaginių skiaučių daug kartų pakartotas žodis „esu“. Kartojamas, tarsi mantra, vėliavėlėse žodis „esu“, atrodo, bando įtikinti (autorę ar suvokėją?). Aš patikiu. Vėliavėlės prasideda ir baigiasi atstume nuo stiklo iki sienos. Esamybė ribota. Instaliacijos konstrukcija primena karsto formas. Gal tai nebuvo tiesioginė tavo idėja, tačiau prisimenant parodos pavadinimą bei ekspozicijoje dalyvaujantį kitą kūrinį – skaitmeninės fotografijos išpjova, vaizduojanti kape įstatytą veidrodžio dialogą su aplinkine gamta. Ši „išpjova“ taip pat mena karsto formas. Ar ta, paprastai medinė, dėžė yra vienas iš parodos simbolių?

Instaliuojant parodą išgirdau tokią pat interpretaciją iš kolegės. Pirminėje idėjoje ši forma nebuvo susieta su karstu. Tai tik stačiakampis nors dėl atitinkamo dydžio gali būti interpretuotas būtent taip, kaip tu sakai. Manau, ši interpretacija atsirado natūraliai visiems kūriniams atsidūrus bendroje erdvėje, taip jie nematomais ryšiais sujungė šią asociaciją.

Kūrinys, “atspindintis” krikščionių mergelės stebėjimą. Šioje vietoje norisi paklausti: tai religijos kritika ar liudijimas?

Šiame objekte perkelta Mikelandželo skulptūros “Pieta” fragmentas. Šiuo atveju motyvas daugiau paimtas kaip meno istorija, nepriklausomai nuo to, kad tai religinė scena. Menas, kaip priemonė įvaizdinti jausmus, susidūrimo su artimo mirtimi momentas. Gedinčio žmogaus įvaizdis, kiek jis priimtinas šiandien, kaip per laiką keičiasi skausmo įvaizdinimas. Čia svarbus ir laiko momentas: ta akistata, kai tu prieini arčiau pasižiūrėti to “skausmo” portreto, ten pamatai save. Man įdomi ir empatiškumo tema: ar realiai tu gali patirti svetimą skausmą…

Kitame parodoje esančiame videodarbe vaizduojamas užkonservuotas (stikle?) graužiko kūnelis (matoma jo dalis). Dar niekada toks šiurpus vaizdas nebuvo toks gražus. Likau nustebinta asmenine savo reakcija ir pasidžiaugimu. Ypatingai norisi autorės komentaro apie šį videodarbą.

Šiame videodarbe užfiksuotas graužiko kūnelis, plūduriuojantis vandens pripildytame stiklainyje. Šį įvykį užfiksavau savo dirbtuvėje, kai po nakties radau tragiškai žuvusį gyvūną. Šio videokūrinio medžiaga ilgai gulėjo mano kompiuteryje. Kai nufilmavau šią situaciją, dar nežinojau, kur aš ją panaudosiu, tiesiog ji mane vienu metu sukrėtė ir sužavėjo. Tik vėliau, rengiant parodą ir dėliojant objektus į vieną dėlionės schemą, šis darbas tiksliai rado savo vietą.

Suvokėjas, ateidamas į parodą, dažniausiai ateina su vienokiu ar kitokiu lūkesčiu. O jei atvirkščiai – ko tikiesi iš parodos lankytojo pati?

Vis daugiau vertinu patiriamą, pajaučiamą žinojimą nei išgalvotą, suprastą, gal dėl to noriu, kad ir žiūrovas atsipalaiduotų, nesijaustų uždarytas neatsakytų klausimų ar formulių labirinte. Kviečiu atrasti laiko meno patyrimui – visai smagus žaidimas tyrinėti objektus, gaudyti atspindžius, reflektuoti objektus ir patirtis. Tikiuosi žiūrovo, priimančio pirminę juslinę suvokimo dalį, kuri vėliau turėtų atverti interpretacijos lauką. Tačiau patyrimas šiuo atveju man atrodo svarbiausias. Dažniausiai savo kūryboje įsivaizduoju žiūrovą kaip vienišą stebėtoją, susiduriantį su kūriniais erdvėje, tokiu būdu, mano nuomone, vyksta tampriausias dialogas. Tas atvirumo jausmas ir siekis patirti, aišku, sudėtingesnis, nes neužtenka tik perskaityti ar “suprasti” – čia turi pabūti, atsipalaiduoti, neskubėti.

Paroda veiks iki balandžio 10 d.

J.Pociute_trys puses1 J.Pociute_trys puses3 J.Pociute_trys puses4 J.Pociute_trys puses5 J.Pociute_trys puses6 J.Pociute_trys puses8 J.Pociute_trys puses9 J.Pociute_trys puses10

Nuotraukų autorės: Gintarė Žaltauskaitė, Karolina Marcinkeviciūtė