Author Archives: Aušra Trakšelytė

Straipsnio autorius:
Aušra Trakšelytė yra menotyrininkė, parodų kuratorė ir įvairių kultūrinių renginių organizatorė. Pagrindinė tyrimų sritis – įvietintas šiuolaikinis menas. Gyvena ir dirba Vilniuje. 

Žygimanto Augustino (meilės) istorija Žygimantui Augustui arba šiuolaikinio Narcizo interpretacija

Knyga – tai Žygimanto Augustino meninį tyrimą ir meno projektą, papildytą jo ir kitų autorių tekstais, reprezentuojantis leidinys. Jame apjungiamas platus temų, (pseudo)mokslo ir meno sričių, istorijos, politikos ir antropologijos spektras. Kitaip tariant, leidinyje įprasminama išplitusio (angl. expanded) meno lauko samprata.

Apskritai šį meninį projektą ir tyrimą norėtųsi iliustruoti paties Ž. Augustino meno doktorantūros studijų metu sukurtu ir naudotu kraniometrinio portretavimo metodu (39–44 psl.). Viena vertus, sistemingas ir argumentuotas metodo naudojimas įtikina, nepalikdamas galimybės suabejoti nė vienu (leidinyje) pateikiamu faktu ar sąsaja; kita – žvelgiant į juos, kaip į pavienius juodos spalvos apskritimus baltame fone, pastarieji tampa abstrakcija, faktų simuliacija, pasiduodančia savitai (autoriaus ar suvokėjo) interpretacijai. Tokiu būdu siūlomas „nuotykis“ (leidinys) gali būti suprastas ironiškai, ko neslepia ir pats autorius, arba gana rimtai ir paskatinti diskutuoti istorijos faktų tikrumo klausimais. Bet kuriuo atveju menininko žvilgsnis į istorinę atmintį ir „tiesą“ nepretenduoja pakeisti dokumentuotos žmonijos praeities. Visai kas kita yra asmeninės patirtys, išgyventos vartant šią knygą.

Istorinė atmintis ir politinė tikrovė, pasitelkiant konkretaus asmens psichobiografinį portretą, knygoje įkūnijama trijose dalyse – Istorija, IN ir OUT. Dalyje IN, kurioje nuodugniai atskleidžiamas tyrimo sumanymas, sukuriamas ir įkūnijamas Žygimanto August(in)o personažas. Čia „in“ – „tai raidės, papildančios ir atskiriančios autoriaus pavardę nuo karaliaus“ (12 psl.). Taigi menininkas, projekto sumanytojas ir leidinio autorius savo ir Lenkijos karaliaus bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio asmenybes sutapatina įprasmindamas tapsmo Kitu (angl. Other) tikrumą.

Tai, kad Ž. Augustinas neslepia projekto tragikomiškumo, atskleidžiamo per žmogų, bandantį įsikūnyti į karaliaus kūną, ši (meilės) istorija transformuojasi į šiuolaikinę graikų mito apie Narcizą interpretaciją. Žygimantų pavardžių panašumas yra tik pretekstas intriguojančios narcisizmo temos analizei.

Gerai žinomo graikų mito panaudojimas šiuolaikinės teorijos ar vaizduojamojo meno kontekste nėra naujas sumanymas. Pavyzdžiui, Marshallas McLuhanas Narcizo mitą panaudojo savo teorijoje apie medijas, tampančias žmogaus tęsiniais. Šiuo atveju menininko Žygimanto Augustino tęsiniu tampa asmuo, kuris nėra savarankiškas esinys, aptinkamas gryna forma, kaip actus purus. Žygimantas August(in)as yra Žygimanto Augustino tęsinys, kuris gyvena Žygimanto Augusto dėka ir jo sąskaita.

Knygą galima įsigyti Mo muziejaus knygyne, arba www.artkiosk.net https://www.artkiosk.net/product-page/to-%C5%BEygimantas-augustas

 

Iš miesto per požeminius tunelius link upės ir jos salų: protestas, kaip meninės raiškos forma

Pokalbis su menininku Kipru Dubausku apie Neries upės salų meninį tyrimą bei 2019 m. rudenį POST galerijoje, Kaune, surengtą parodą „36 kambariai“, sulaukusią nemažai gerų atsiliepimų. Tiesa, išsamesnių recenzijų apie šią parodą nepasirodė, todėl jai (kartu su menininku) ir nutarėme skirti didžiąją pokalbio dalį.

Projekto-meninio tyrimo „36 kambariai“, kurio pristatymas parodos formatu vyko 2019 m. spalio 24 d. – lapkričio 10 d. galerijoje „Post“ (Kaunas), atskaitos taškas – Konstantino Tiškevičiaus 1857 metais surengta mokslinė ekspedicija Neries upe, vėliau aprašyta knygoje „Neris ir jos krantai“. Pasakojai, kad savo ekspediciją, vykusią pavasarį (2019 m.), pradėjai toje pačioje vietoje kaip ir Tiškevičius, tik tyrimui pasirinkai ne pačią upę, o joje esančias salas. Kodėl savo meniniam tyrimui nusprendei pasitelkti būtent šį objektą, kokie motyvai?

Noriu tave patikslinti dėl pradinio kelionės taško, – Tiškevičius savo kelionę pradėjo Neries ištakose (Baltarusijoje), o aš toje vietoje, nuo kurios jis tęsė savo kelionę kelias dienas paviešėjęs Vilniuje. XIX a. ta vieta buvo vadinama „Naujoji prieplauka“. Kairėje upės pusėje matomas akmenimis grįstas šlaitas yra vienintelis ženklas, kad šioje vietoje kadaise jos būta.

Dėl meninio tyrimo motyvo – studijuojant mano kūryboje dominavo miestas ir jo struktūros, taip pat gatvės kultūra, underground’iniai miesto sluoksniai. Vėliau, išvykus gyventi į užsienį, susidomėjau psichogeografija, modernaus ir urbanizuoto miesto (priešingai nei tuometinis Vilnius) stebėjimais ir meninių strategijų pritaikymu neinstitucinėje aplinkoje. Sugrįžus į gimtąjį miestą, atkreipiau dėmesį kokiais tempais miestas keičiasi. Miesto periferinės zonos ar tušti ir neišnaudoti plotai tapo meninės praktikos „žaidimų aikštele“. 2013 metais su kolegomis inicijavome MINEO festivalius, vykusius kelis metus iš eilės. Jų metu rengdavome pasivaikščiojimus po pietrytinę miesto dalį. Sudarydami alternatyvius maršrutus ir ieškodami praėjimų dažnai kirsdavome privačias teritorijas. Visa surinkta informacija tapo „patirčių archyvu“.

Turai baigdavosi Žemuosiuose Paneriuose – slaptoje vietoje prie Neries upės vingio. Tai būdavo galutinis kelionės taškas. Ten pastatėme namuką, o pati vieta egzistavo pusiau kaip kūrybinė studija, pusiau kaip kurortas. Norint nugabenti medžiagas, skirtas namo statyboms ar renovacijai, reikėdavo konstruoti transportinius plaustus, kurie po kelionės upe buvo taip pat panaudojami kaip statybinės medžiagos. Ta vieta gyvavo 6 metus, tačiau praėjusią vasarą, buvo visiškai suniokota. Tai tapo ženklu ir postūmiu, kad reikia ieškoti naujos, mažiau pažeidžiamos vietos. Taip atsirado salos.

Salos, kaip naujo meninio tyrimo tema, man asocijuojasi su niekieno žeme, nes jų teritoriniu vieneto statusas nėra apibrėžtas. Taip pat jas sudėtinga pasiekti – nuo „įsibrovimo“ saugo pati upė. Dalis jų yra didelės ir senos, kitos dar tik besiformuojančios; vienos jau išnykusios (povandeninės), o kitos priešingai – plečiasi arba mažėja. Instinktyviai pajutau, kad tokia kryptis pratęstų ankstesnių meninių tyrimų problematiką. Dėl to realizavau tiesioginiu veiksmu pagrįstą kelionę – 170 km plaukimą upe iš Vilniaus į Kauną, kurios metu sudariau 50 salų atlasą. Vėliau pastebėjau įdomų faktą, kad pirmoji ir paskutinė salos turi ir kultūrinį kontekstą – į pirmąją salą buvo atkreiptas visuomenės dėmesys, kai Saulius Paukštys meninės akcijos metu norėjo ją pavadinti John’o Lennon’o vardu (šiai idėjai pasipriešino Žvėryno bendruomenė), o paskutinis taškas Kaune – Audriaus Karalio kelių metų projektas „Švento reikalo sala“, kurioje buvo įgyvendinta meninių akcijų serija. Taigi galima teigti, kad salomis domisi nebent menininkai arba mokslininkai, o miestiečiai ar savivaldybės potencialo neįžvelgia.

Įdomus ekspedicijos, kaip tam tikro tipo kelionės/žygio, fenomenas, menantis XVIII–XIX a. romantizmo, bet kartu ir kolonializmo laikmetį. Manau, kad ir tavo projekte yra romantizavimo, bet taip pat – savotiško kolonializavimo prado. Kitaip tariant, salomis, kaip „niekieno žemėmis“, šiame tyrime yra žavimasi, tačiau kartu skirtingais būdais siekiama jas panaudoti. Vien žmogaus „įžengimas“ į (naują) teritoriją, turi įtakos jos kaitai. Žinoma, skiriasi interesai, metodai ir siekiai, o taip pat „įsiamžinimo“ būdai. Galėtum pakomentuoti savo požiūrį į natūralios aplinkos ir žmogaus santykį, tam tikros vietos biologinės įvairovės tyri(nėji)mus? Tuo labiau, kaip pats minėjai, ankstesnėje tavo kūryboje gerokai ryškesnis žmogaus ir miesto santykis ar žmogaus mieste tapatumo aspektas, apokaliptiniai miestovaizdžiai, kritinis protesto ir socialinio identiteto diskursas, o meninis tyrimas „36 kambariai“ yra sutelktas į garsinį ir juslinį peizažą, judėjimo ritmą natūralios gamtos apsuptyje.

Projekte siekiu atsiriboti nuo sąsajų su romantizmo epocha, atsiskyrėlio ar atskalūno įvaizdžio. Man įdomus (geo)politinis kontekstas. Šiuo metu Lietuvoje vyrauja naujasis feodalizmas – pradedant miestų viešųjų erdvių transformacijomis, paremtomis statybos rangovų bei politikų susitarimais, baigiant Lietuvos žemės ūkio politika, iš kurios pamažu išstumiami mažieji ūkininkai, auginamos perteklinės kultūros. Norisi į tai reaguoti, todėl manau, kad salų „užėmimas“ tampa tiesiogine protesto forma. Šios salos netolimoje ateityje taps skirtingų meninių akcijų platforma.

Be to, kaip menininką, mane domina maisto kultūra, – tai ką mes valgom, kas auga savaime ir ką mes auginam Lietuvoje. Domina laukiniai, natūraliai susiformavę augalai – vaismedžiai, vaiskrūmiai, šakniavaisiai – salose aptikau didelę biologinę jų įvairovę. Dalis salų yra miesto teritorijoje, tad man įdomu ir laukinių augalų mieste panaudojimo būdai.

Atsiribojimą nuo miesto ir priartėjimą prie gamtos suvokiu klausdamas savęs – ką aš, kaip menininkas, galiu atrasti ir perteikti žiūrovui, vadovaudamasis permaculture ir guerrila gardening principais.

Neries vandeniu ryškinta skaidrė. Simon Marie Sarah nuotrauka

Tyrime, o ir parodoje gausu įvairių nuorodų, metaforų, punktyrų… Kokie pagrindiniai parodos elementai, jos „konstrukcija“? Be to, joje eksponuoti ne tik tavo, bet ir kviestinių menininkų darbai. Kaip juos atsirinkai, pagal kokius kriterijus.

Paroda Kaune tapo įžangine šio ilgamečio projekto dalimi. Svarbu paminėti, kad tai pirmoji personalinė paroda, į kurią įtraukiau skirtingus elementus būdingus mano meninei praktikai. Įžengus į galeriją pirmas eksponuojamas kūrinys buvo ant sienos pakabinta reklaminė šviesdėžė – Vilniaus oro uosto laukiamojoje salėje vykusio performanso dokumentacija. Nuotraukoje matomas žmogus su slidininko kauke, rankose laikantis lapą su užrašu PLATTING FOG (lietuviškas šio posakio atitikmuo būtų „kova su vėjo malūnais“). Oro uostuose dažnai gali pamatyti žmonės rankose laikančius tokius lapus su pavardėm. Šiuo atveju „pavardė/žinutė“ nurodė į pasipriešinimo neįmanomumą, esamos situacijos sudėtingumą. Slidininko kaukė – tai tiesioginė nuorodą į ginkluotą Meksikos ūkininkų judėjimą EZLN, kuris mano tyrime tapo vienu esminiu pasipriešinimo pavyzdžių.

Atlikti šį performansą buvo ganėtinai sudėtinga, nes oro uosto teritorijoje draudžiama fotografuoti, taip pat ji yra didesnio saugumo zona, kurioje draudžiama dėvėti kaukes dėl terorizmo grėsmių. Norint perteikti vietos specifiką, mums reikėjo nepastebėtiems pereiti į bagažo išdavimo skyrių, kas taip pat laikoma nusižengimu… Dokumentaciją atliko britų menininkas Nathan Taylor Marriot. Taigi su tokia intencija šviesdėžėje matomas kaukėtas žmogus pasitiko parodos žiūrovą.

Skambant debiutinio WU TANG CLAN albumo 36 Chambers instrumentinei versijai, parodos žiūrovas perėjo į antrąją salę, kurioje buvo įrengta skaitykla. Skaitykla veikė kaip tam tikras informacijos šaltinis, skirtas suvokti parodą apraizgusius kontekstus. Skaityklą sudarė K. Tiškevičiaus ekspedicijos knygos (1993 ir 2013m. leidimai), archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygos, skirtos paminėti 150 metų ekspedicijos sukaktį, Joseph’o Beuys’o knygos Coyote ir Energy Plan for the Western Man, Zapatistų pasipriešinimui skirta literatūra, Vlado Lašo knyga „10 dienų badavimo“ (išleista Kaune, 1923 m.), Vilniaus požemių žemėlapiai, literatūra skirta vandens turizmui. Tarp kitų knygų ir „36 kambariai. Neries sąsiuvinis / Preliudas“, – mažatiražis leidinys, sukurtas drauge su olandų menininke Simon Marie Sarrah, kuriame aprašomi kelionės Nerimi nuotykiai.

Toliau žiūrovas prieina „tamsiąją“ parodos salę, kurioje eksponuojami kviestinių menininkų darbai. Jų atrankos kriterijai siejasi su upės tematika, vienas jų – begarsis Mildos Laužikaitės filmas, kuriame vaizduojama pati menininkė plaukianti valtimi Nerimi bei grojanti trombonu, tokiu būdu žadindama miestiečius pabusti. Kiti kviestiniai menininkai vienaip ar kitaip įtakoję ar pastūmėję tęsti šį projektą, Tai Dominyk Bednarek, iš dalies inspiravo kelionę ir projekto vystymą, nes yra laivadarbys, mano būsimai kelionei padovanojęs inkarą. Tokį inkarą, kuris buvo perdarytas į žvakidę, pastebėjau jo dirbtuvėje Berlyne. Parodoje eksponuotas inkaras, o žvakės buvo pagamintos iš bičių vaško. Bičių vaškas, kartu su sieliais, kanapėmis bei linais buvo viena iš pagrindinių Lietuvos eksporto į užsienį prekių. Tokios nykstančios arba praktiškai išnykusios kultūros ne kartą minimos ir Tiškevičiaus knygoje. Taip pat pasirinkti žmonės, kurių nepažinojau, bet maniau, kad jų darbai puikiai papildytų ekspoziciją ir praplėstų parodos pajautą. Pavyzdžiui, norvegų menininkas Krzystoffer Myskja ir jo 2015 m. kūrinys Smoking machine V.2 – mini cigarečių naikinimo mašinos versija, kuri pati savaime uždega cigaretę, ją surūko, o po keliolikos minučių kartoja šį veiksmą, kol baigiasi cigaretės. Man šis kūrinys įdomus galvojant apie tai, kaip keičiasi jo interpretavimas, jei įprastą cigaretę pakeiti kontrabandine. Pastarųjų teko įsigyti Kauno turguje (naudojome jas parodoje). Ne paslaptis, kad vienas iš jų patekimo į Lietuvą būdų yra būtent „vandens kelias“.

Rynos urvas. Petro Olšausko nuotrauka

„Tarpinėje“ erdvėje – oloje, sujungiančioje dvi ekspozicines sales, eksponavau du trumpus filmus (filmuotus 16mm kamera). Viename filme vaizduojamas kontrabandinių cigarečių naikinimas. Po ilgų trišalių derybų ir dokumentų derinimų tarp Muitinės kriminalinės tarnybos ir kontrabandos naikinimą vykdančios įmonės, gavome leidimą filmuoti privačioje teritorijoje. Filmavimo metu įsigijau specialaus substrato, kuris išgaunamas persijojus sunaikintą tabaką ir sumaišius jį su žemėmis. Kol tabakas nedega, jis neišskiria nuodingų medžiagų. Vėliau pusę tonos substrato perkėliau į vieną iš salų. Ateityje šią kompostinę medžiagą planuoju daugiau patyrinėti ir patikrinti kokią įtaką ji daro augalų augimui.

Substrato kasimas. Eitvydo Doškaus nuotrauka

Kitas trumpas filmas – tai Joseph’o Beuys’o performanso I Like America and America Likes Me (1974) interpretacija. Ekrane matomas kaukėtas žmogus, kuris per požeminį lietaus vandens kolektorių atsiranda prie upės ir plaukia plaustu. Ties Čiobiškio keltu jį pasitinka medikų komanda. Pasitelkę greitosios pagalbos automobilį bei neštuvus, medikai nuneša filmo protagonistą į Rynos urvą, kuriame uždegama bičių vaško žvakė ir įvyksta apvaizda. Vėliau į urvą sugrįžta medikai ir tuo pačiu keliu nuneša veikėją, kuris nebedėvi kaukės, atgal prie upės pakrantėje palikto plausto.

Per olą, kuri buvo padaryta iš kietos kiliminės dangos naudotos galerijoje, patenkama į „šviesiąją“ erdvę (didžioji salė). Joje eksponavau skulptūrinį objektą/plaustą, kuriuo ir buvo įgyvendinta ekspedicija iki Kauno. Ant plausto pakabintame projekciniame ekrane buvo rodoma skaidrių serija. Jos buvo nufotografuotos baltarusišku fotoaparatu Vilija (Vilija yra antrasis Neries vardas), o skaidrės iš kelionės ryškinau Neries upės vandeniu, paimtu prie Vilniaus nuotėkų vandenų išleistuvo. Atvaizdo spalvos skyrėsi nuo realaus vaizdo, įgydamos psichodelinių atspalvių, nes buvo paveiktos stipriai užterštos upės vandens.

Neries upės vandeniu ryškinta skaidrė. Simon Marie Sarah nuotrauka

Šioje parodos dalyje taip pat eksponuotas K. Tiškevičiaus ekspedicijos metu nupieštas žemėlapis. Pradinė mintis eksponuoti rankraštinio žemėlapio originalą neišdegė, nes dėl didelio dydžio Vilniaus universiteto Retų spaudinių skyrius šiuo metu neturi patalpų jį restauruoti. Tačiau man pavyko gauti aukštos rezoliucijos 1:1 kopiją. Įdomu tai, kad žemėlapis buvo piešiamas realiu kelionės metu, į kelionės įgulą įtraukiant dailininkus. Tokią žėmelapiavimo praktiką naudojau ir savo tyrimams.

Už sienos esančiame kambaryje instaliavau audio kūrinį – tai Šilėnų mitologinio šaltinio įrašas grojamas atbulai. Šis šaltinis teka priešinga kryptimi nei daugelis šaltinių – iš vakarų į rytus. Audio įrašas pripildė erdvę kosminiais garsais.

Paskutinis parodos kūrinys – dviguba skaidrių projekcija. Vienoje jų matoma upeivių pora valtyje, mojanti ranka žiūrovui. Tai buvo vieninteliai žmonės sutikti per visą kelionę, kurie naudojosi vandens susisiekimo priemone. Antroje nuotraukoje atpažįstamas kaukėtas personažas iš filmo, pozuojantis šalia didelio kanapės krūmo vienoje iš Neries salų.

Norėjau, kad paroda apimtų visą erdvę – ne tik skirtas ekspozicijoms, bet ir vestibiulį, balkoną ar „nematomas“ erdves. Sąmoningai siekiau sudaryti tam tikrą judėjimą, atkartojantį upės tėkmę.

Grįžkime prie „tarpinės“ parodos ekspozicijos dalies, kaip perėjimo iš „tamsiosios“ į „šviesiąją“ erdvę, kuri buvo panaši į „uolą“ ir tapo nuoroda į Rynos urvą. Tai ekspedicijos pusiaukelė, kurioje atlikai J. Beuys’o performanso (re)interpretaciją. J. Beuys’as, kaip menininkas ir politinis veikėjas, kūryboje naudojęs daug simbolių, folkloro motyvų, kaip suprantu, pasirinktas neatsitiktinai. Beje, jei neklystu, video darbe Suspension of Disbelief (2013) „pasirodanti“ aliuminė triušio atlieja yra nuorodą į minėto menininko kitą performansą – „Kaip paaiškinti paveikslą negyvam kiškiui“ (1965). Koks tavo (kūrybos) santykis su šiuo menininku?

Beje, įdomus faktas, kad Beuys’as dalyvavo Žaliųjų partijos įkūrimo Vokietijoje procese!

Ola, kaip tarpinė erdvė, suponavo į realią gamtos vertybę – Lietuvoje yra tik du tokio tipo urvai ir abu yra netoli Neries upės. Rynos urvas pasirinktas geografiškai kaip pusiaukelės taškas ir metaforiškai – kaip perėjimas iš vienos egzistencinės būsenos į kitą. Šios meninės akcijos metu buvo siekiama „persikrauti“ atnaujinant ląstelių veiklą bei pasisemti vidinės stiprybės prieš pradedant antrąjį kelionės etapą. Po jo kelionę tęsiau vienas (be menininkės iš Olandijos Simon Marie Sarah – A. Tr.).

Performansas Rynos urve tiesiogiai siejasi su Beuys’o kūriniu. Pavyzdžiui, tuo metu kai jis atliko performansą, menininkas šlapinosi ant “Wall Street” laikraščio, o mano atveju buvo naudojamas „Ūkininko patarėjas“, kuris yra leidžiamas su „Agrokoncerno“ žinia; arba medžiaga iš kurios buvo pagamintas kostiumas – tai šimtaprocentinės ekologinės pluoštinės kanapės audinys, tuo tarpu Beuys’as naudojo veltinio medžiagą… Man įdomi Beuys’o asmenybė, kuri buvo kuriama mito principais. Teisingai pastebėjai – videokūrinyje Suspension of disbelief, filmo rekvizitas – triušio atlieja (padaryta iš Gente surasto aliuminio), taip pat yra užuomina į vokiečių menininko kūrinį. Beuys’as, kuris pasodino tūkstančius ąžuolų, man yra pavyzdys, kaip meninė praktika tampa realiu atsaku, įtakojančiu ateities kartas. Pastaruoju metu šios temos gerokai labiau eskaluojamos. Manau kad Beuys’o kūrybinis palikimas gerai perteikia šių dienų aktualijas. Asmeniškai esu pasodinęs vieną ąžuolą – Vilniuje, Vingio parke.

Pasinaudodamas proga visus bendraminčius kviečiu prisijungti prie Neries salų stebėjimo filialų įkūrimo Vilniuje ir Kaune. Dėl daugiau informacijos kreiptis į Artnews.lt redakciją.

 

Rynos urvas. Kipro Dubausko nuotrauka

Kipras Dubauskas (g. 1988 Vilniuje) yra baigęs skulptūros studijas (VDA, 2010) bei instaliacijos magistrantūros studijas (KASK, Belgija, 2013). Menininko kūryba yra pristatyta grupinėse parodose „Waiting for another coming“ (2018 Varšuva), „Some Pieces from a Cracked Sidewalk (through an intent gaze)“ (2017, Gdanskas (Lenkija)), XII Baltijos trienalėje (2015) ir „Word’s aren’t the thing“ (2015) Šiuolaikinio meno centre Vilniuje. Taip pat K. Dubauskas yra analoginio kino laboratorijos kolektyvo „Spongé“ įkūrėjas.

This city is full of people like me. It’s full of people who are not like me at all. Some people will look at me and think she’s just like me. Some people will look at me and think she’s not like me at all. Some people will never look at me. Interviu su Ulijona Odišarija

Ulijona, gyveni Londone, kuri video, objektus, instaliacijas, fotografuoji. Taip pat kuri muziką (su Steve & Samantha), bendradarbiauji su kitais menininkais (leidiniai „Nothing but“ ir „Nothing But Two“ kartu su Rūta Kiškyte), rašai tekstus. Ar tokia kūrybinė įvairovė – jauno menininko strategija, padiktuota tarpdisciplininio ir tarpsritinio sociokultūrinio nūdienos konteksto? Ar tai labiau individualus tavo, kaip kūrėjos, alter ego?

Ko gero, dėmesys kartais susikoncentruoja ties viena mintimi, vaizdu ar patirtimi, ir tuo metu tuo gyvenu, o kokia forma kūrinys pasirodys pasaulyje – kitas dalykas. Kartais formą padiktuoja aplinkybės. Man nėra hierarchinės skirties tarp dainos, eilėraščio, objekto, nuotraukos. Gal gresia būti paviršutiniška, nevientisa, bet diletantizmas ir „mėgėjiškas“ požiūris į kūrybą/kūrimą man svarbus, įdomus ir vaisingas.

Kai sugalvojau, kad kūrinys „Antakis“ turi būti medžio drožinys, primenantis Rūpintojėlį, ieškojau profesionalaus medžio drožėjo jam užsakyti, kad tai būtų „kokybiškas“, atpažįstamas objektas. Tada supratau, kad man įdomu pačiai jį išdrožti, ir kuo greičiau. Man patinka veikti tą pačią akimirką, kai ateina impulsas. Nuėjau į dirbtuves, radau sandėliuke tinkamo dydžio medžio gabalą ir pradėjau skaptuoti. Patiko leisti laiką dirbtuvėse, kur žmonės darė suoliukus, architektūrinius maketus, o aš galvojau apie senelį ir jo vešlius antakius. Patiko tada nešiotis jį glėbyje į ir iš studijos kaip didelį kruasaną. Dirbtuvių darbuotojai iš pradžių juokėsi, atvesdavo žmones pažiūrėti – „ji daro antakį, ir tik vieną“. Nebuvo poreikio sakyti, kad „dirbu su medžiu, esu drožėja“, tiesiog dariau antakį. Tiesa, dirbau su medžiu, bet tik tiek, kiek medis leidosi būti dirbamas. Vėliau išsiaiškinau, kad mediena buvo vyšnios. Mūsų sode augo pora vyšnios medžių ir senelis kartais deklamuodavo „mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios“.

 Seneliui – aktoriui ir poezijos skaitovui – Laimonui Noreikai skyrei ne tik objektą „Antakis“, bet ir tekstą (berods tuo pačiu pavadinimu)?

Tai buvo video, kuriame skaitau tekstą, parašytą tuo metu, kai dariau „Antakį“. Tekstas išėjo apie atmintį, netektį ir išsaugojimą, o „Antakis“ dabar kaip tradicinis Rūpintojėlis yra iškeltas ant mano šeimos namų fasado ir juos saugo.

Ulijona Odišarija, Antakis, 2016

Žvelgdama į tavo kūrinių portfolio, man pasirodė, kad tave supantis ir tavo stebimas pasaulis, kuris viena ar kita forma prasprūsta į kūrybą, yra sutelktas į detales, o naudojamos raiškos priemonės – mažos, smulkios, trapios. Ar galėtum įvardinti savo kūrybos orientyrus, problematiką, raiškų ir patirčių lauką? Ar yra tema, kuri vienaip ar kitaip paliečiama tarpsritinėje tavo kūrybinėje veikloje?

Man įdomu, ką reiškia dirbti „iš atminties“. Prastai matantys žmonės savo draugus iš tolo atpažįsta pagal jų eiseną, laikyseną. Mane domina atminties ir tikslumo santykis, kaip prisimenami dalykai minkštėja, apvalėja, susilieja su nuogirdomis, kitų istorijomis, matytais vaizdais, ir kaip dirbant „iš atminties“, kuo tiksliau sekant savo prisimimą ar patirtį, atsiranda kažkas naujo, aptakaus, nepriklausomo, kai sunku pasakyti, iš kur tai – lyg ir prisiminta, lyg ir išgalvota, susapnuota.

Gal panašiai ir su rašymu. Tekstus rašau angliškai, ir ne visada taisyklingai. Žodžių trūkumas tampa taupumu. Kartais žodžių skambesys ir forma prieštarauja jų prasmei, pavyzdžiui, smudge (lt. dėmė) man skamba švariai. Dvikalbis mąstymas padaro mintis erdvesnes, minkštesnes ir jos lengviau pasiduoda minkymui, keitimui(si).

Kaip nemažai menininkų, dabar gyvenu dvilypį gyvenimą – pusę savaitės einu į „normalų“ darbą ofise, likusį laiką stengiuosi skirti kūrybai. Šita įtampa man vertinga, ir tai, kuo užsiimu ir gyvenu, nuteka į kūrybą. Pavyzdžiui, dabar objektuose naudoju sąvaržėles, post-it lapelius, sudžiūvusio purvo gabalėlius, įstrigusius batų paduose pakeliui į darbą.

Nenoriu, kad skambėtų per daug ezoteriškai, bet norisi, kad ir temos, ir priemonės ateitų pačios, kažkaip rastų kelią pas mane, o aš jas atpažinčiau.

Vasario mėnesį tavo kūrinys „Suminkštinimas (naktinė spintelė)“ buvo eksponuotas šiuolaikinio vaizduojamojo meno kūrinio ir/ar dizaino objekto galerijoje apiece (Didžioji g. 38, Vilnius), kurios siekis – skatinti išsamiau pasidomėti vieno kūrinio/objekto autoriumi ar šiuolaikiniu menu apskritai. Įprastai (jauni) menininkai dalyvauja grupinėse parodose ar rengia (ne vieno kūrinio) personalines ekspozicijas. Kaip manai, ar yra skirtumas tarp dalyvavimo grupinėse parodose, kuriose kuratoriai (dažniausiai) kviečia pristatyti vieną kūrinį, ir kūrinio eksponavimo vieno kūrinio galerijoje?

Kiekviena paroda skiriasi nuo kitos, ar tai būtų grupinė, personalinė, vieno kūrinio. Ką nors sukūrus jaučiuosi už tai atsakinga, bet darbas man nebepriklauso. Jis priklauso pasauliui ir man patinka, kai darbai atsiduria kitų rankose, ką su jais galima padaryti, kur ir kaip padėti, kas atsidurs šalia. Svarbu, kad susiformuotų jautrus santykis, istorija ar anekdotas tarp kūrinio ir kuratoriaus, kūrinio ir erdvės, kūrinio ir parodos. Kad tam kūriniui būtų svarbu būti ten, kur jis yra.

Džiaugiausi galimybe parodyti „Suminkštinimą“ galerijoje apiece žiemos vidury. Įsivaizdavau sniegą, pažliugusias gatves ir spintelę su žalia pieva kaip svetimkūnį, glitch‘ą. Bet Milena (viena iš galerijos įkūrėjų – A. T.) rašė, kad instaliavus darbą, nutirpo sniegas ir (beveik) prasidėjo pavasaris.

Ulijona Odišarija, Suminkštinimas (naktinė spintelė), 2016

Nors sniegas nutirpo anksti, tačiau iš spintelės stalčiaus besiveržiančios sodriai žalios spalvos smilgos suminkštino pavasario laukimą. O ar tau svarbus žiūrovas, ko iš jo tikiesi?

Smagu, kad apiece iš tiesų yra vitrina, o ne galerija, į kurią reikia užeiti, kad nėra darbo valandų. Reiškia, darbai pamatomi netyčia, einant pro šalį, o tai mane domina – kaip darbas gali pratęsti ar pakreipti praeivių mintis, bet neįpareigoja.

Londone kartais praeinu pro vieną langą, kur visada būna instaliacija – kartais feministinės literatūros ir pigių romanų asambliažas, kartais stambūs medžio tošies gabalai ir maži plastmasiniai grybai, kartais sudžiūvę lapai ir stiklo gabalėliai. Visada labai minimalistiškai, subtiliai ir nepretenzingai sudėliota – kaip geras juokelis. Nežinau, ar tai kažkieno namai, ofisas ar studija, nes erdvę dengia užuolaidos, bet kas kartą eidama pro šalį jaučiu autoriui dėkingumą už tai, kad sukuria smalsumo ir poezijos momentą. Norėtųsi, kad ir mano darbai būtų taip aptinkami. Man svarbu neperkrauti informacijos, apie darbus dažnai daugiau pasako naudotos medžiagos ir istorijos, o ne paaiškinimai. Ta prasme iš žiūrovo tikiuosi daug – kad bus smalsus, atviras, kad skirs laiko. Kita vertus – nieko, jei tiesiog praeis pro šalį. Idealiu atveju norėčiau į darbus žiūrėti kartu ir kalbėtis. Įdomiau išgirsti, ką ir kaip mato kiti, o ne įbrukti savo supratimą.

Vienas mano darbų – „Hair folder“ – egzistuoja kaip folder’is mano kompiuteryje, kurį parodau paprašyta. Tai reiškia, kad tą darbą pamatys labai nedaug žmonių, bet tai – jo dalis. Jame – iš plaukus parduodančių tinklalapių išsaugotos nuotraukos. Jos iš tiesų yra „išsaugotos“, nes, pardavus plaukus, skelbimas su nuotraukomis pašalinamas.

Ulijona Odišarija, Hair Folder, 2014 – tebesitęsiantis

2018 m. gegužės mėn. NDG vedei kūrybines dirbtuves parodoje „Tyliosios kolekcijos“. Klausimas tau iš kūrybinių dirbtuvių aprašymo – kaip pati „reaguoji“ į kitų menininkų kūrinius? Kaip pamatytos parodos transformuojasi į ką nors asmeniško ir naujo?

Tiesą sakant, retai taip nutinka, parodų reguliariai nelankau. Daugiausia meno pamatau instagram’e, bet specialiai neieškau. Domina fragmentai, proceso užuominos, kuriomis menininkai pasidalina savo asmeniniuose socialinės medijos profiliuose, ir tai, kad jie pasirodo tarp šunų, reklamų, selfių, mados, interjerų, gamtos. Kartais įdomiau išgirsti, kaip draugai apibūdina matytą parodą ar filmą, ir įsivaizduoti nei pačiai pamatyti.

Bandau prisiminti parodą, kuri būtų palikusi pėdsaką. Kažkuri, gal dvylikta, Baltijos trienalė, kuruota Virginijos Januškevičiūtės. Buvau grįžus į Vilnių savaitei ar dviems ir ėjau į ŠMC vos ne kiekvieną dieną. Beveik neprisimenu atskirų darbų, tik lengvumo jausmą. Atrodė, kad patyriau nesvarumo būklę ir euforiją, kurią dažniau pajuntu plaukiodama šaltame vandenyje arba labai gerai išsimiegojusi, o ne galerijoje.

Šiais metais (gegužės mėn. – ŠMC, o liepos – Nidos meno kolonijoje) bus surengti du Steve & Samantha pasirodymai. Kaip suprantu, tu esi melancholiškai skambančių dainų tekstų bei stambių planų video klipų autorė, o taip pat – balsas. Minėjai, kad tau idealus santykis su žiūrovu būtų kartu žiūrėti ir kalbėtis. Ar pasirodymų metu su klausytoju patiri artimesnį ryšį? Beje, ar Sweatlana yra Steve & Samantha dalis, ar tai du atskiri muzikiniai projektai?

Steve & Samantha yra pop grupė, kurią pradėjome su video menininku James’u Lowne’u prieš šiek tiek daugiau nei metus mažame nenaudojamame ofise. Kartu rašome muziką – t. y. kokias keturias valandas grojame, eksperimentuojame ir iš to kristalizuojasi dainos. Mano dainų tekstai irgi dažniausiai gimsta tuo momentu. Niekada negrojau jokiu instrumentu ir dainavau (nelengvai) tik mokykloje, bet dabar groju klavišiniais ir esu vokalistė – viskas įmanoma. James’as gitara groja daug metų, o aš vis iš naujo atrandu klaviatūrą ir kaskart bandau prisiminti, ką paspaudžiau ir kokia seka. Galvojame apie muziką labiau kaip menininkai nei muzikantai, bet mums svarbus konvencionalus dainos formatas. Įdomu, kokia gali būti dainos struktūra ir ką būtent tai reiškia mums. Tad, galima sakyti, bandome kurti konvencionalius pop hitus. Požiūris ir metodai – labiau diy, o garsas – gal grunge?

ŠMC kelias dienas būsime Marijos Olšauskaitės parodos „Mūsų vardu“ dalimi. Bandysime perkelti savo privatų eksperimentinį dainų rašymo procesą į viešą lankomą erdvę, iš mažo kambario – į didelę salę, šalia Marijos darbų. Tai nebus pasirodymas, nors būsime matomi ir girdimi. Įdomu, kaip tai paveiks mus, muziką, santykį su žiūrovais ir erdve. Vėliau prie mūsų prisijungs būgininkas ir parodos pabaigoje grosime savo pirmą koncertą Vilniuje.

Man atrodo, pasirodymas tampa visų reikalu ir atsakomybe. Čia svarbiau – ne mano asmeninis ryšys su klausytoju, bet muzikos ir visų kitų elementų santykis ir energija – jaudulys, didelis garsas, erdvė, buvimo kartu jausmas, lūkesčiai.

Nidos meno kolonijoje pristatysime rezidencijos metu sukurtą darbą Dovilės Tumpytės ir Marinos Valle Noronha kuruojamoje parodoje. Kas tai bus – daina, garso takelis, albumas ar vaza – dar nežinau.

O Sweatlana yra mano dj vardas, atsiradęs 2013 metais, kai kartais pagrodavau vakarėliuose Vilniuje su Jurgiu Griškevičiumi. Per tą laiką nutolau nuo šokių muzikos ir dabar, kai Sweatlana išeina į lauką kartą ar du per metus, setuose skamba dainų karaoke versijos, X-Factor atrankų įrašai, varlių kurkimas ir kiti sentimentalūs garsai.

Ačiū už pokalbį, o gegužės 25 d., Šiuolaikinio meno centre, kviečiu nepraleisti pirmo Steve & Samantha pasirodymo Lietuvoje.

Interviu pavadinimas yra Ulijonos Odišarijos teksto ištrauka: http://www.whatsgoodformeisgoodforyou.eu/Ulijona-Odisarija.pdf

Ulijona Odišarija gyvena ir dirba Londone. 2016 m. baigė medijų meno magistrantūrą Slade meno mokykloje, University College London (UCL) Jungtinėje Karalystėje.  Ji dalyvavo parodose Šiuolaikinio meno centre ir Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje, ICA Londone, PAKT Amsterdame. Poezija publikuota meno žurnale Danarti Gruzijoje, C-anal Jungtinėje Karalystėje ir internetinėse svetainėse aqnb.com ir whatisgoodformeisgoodforyou.eu. Video darbai pristatyti TIFF Toronto filmų festivalyje, East End filmų festivalyje ir Close Up Cinema Londone, LIMA Foundation Amsterdame, Import Projects Berlyne. 2016 m. kūryba įtraukta į Fotomenininkų sąjungos leidžiamą metraštį “Lietuvos fotografija: vakar, šiandien ir rytoj” (sud. Virginijus Kinčinaitis) ir 2013 m. Lietuvos šiuolaikinę fotografiją pristatantį albumą “Tarsi nebūtų rytojaus” (sud. Justė Jonutytė ir Paulius Petraitis).

Panke ir panke.gallery – erdvių ir veiklų „sąjunga“

Skirtingas kultūrines veiklas integraliai plėtojančių vietų Vilniuje (Lietuvoje) nėra daug. Kalbant apie integralumą, turimas omenyje ne menininkų, muzikantų ir kitų kūrėjų studijų modelis ar parodų ir koncertų jungtis, o vienos kultūros apsijungimas su kita. Tai klubinė kultūra ir internetinis menas. Tokia „sąjunga“ tapo pokalbio su Panke šeimininkais Erika-Vabaliuku (Šiekštelyte) ir Justu-Liezhuwiu (Rudžiansku) bei panke.gallery kuratoriumi Robertu Sakrowskiu ir už galerijos veiklos plėtrą atsakinga Milena Černiakaite-Morkevičiene pagrindu. Nuo 2009 metų Berlyne veikianti muzikos, šiuolaikinio meno, pokalbių, performansų, filmų erdvė Panke į šiuolaikinės kultūros akiratį kaip inovatyvi, lietuvių auditorijai projektus generuojanti ir prodiusuojanti erdvė pateko 2015 m. surengus šiuolaikinės muzikos ir meno festivalį NEWMAN, kurio muzikinė ir meninė programa išsiskyrė aktualumu; o berlyniečiams ir miesto svečiams – praėjusiais metais, kai joje įsikūrė panke.gallery su išgryninta koncepcija ir koncentruota veiklos kryptimi.

Tiems, kurie nėra girdėję apie Panke, trumpai apibūdinkite, kokia tai vieta ir jos pozicija Berlyno kontekste?

Justas: Pirmiausia apibūdinti Panke‘i mes naudojame žodį multifunkcinė erdvė. Atidarėme erdvę, kurioje įvairius žmones kviečiame veikti, kurti, organizuoti renginius. Tiesa, veikla turi neprasilenkti su tuo, kas patinka mums (šypsosi). Taigi, iš esmės kviečiame visus prisijungti prie Panke veiklos ir plėtros, tik, sakykim, pačius pasiūlymus prafiltruojame. Labai dažnai nutinka, kad susipažinus su žmonėmis, kurie mums įdomūs ir įdomiai veikia, iš karto pasiūlome imtis bendros veiklos.

Erika: Tai DIY vieta, todėl kartais pasiekti norimam tikslui reikia laiko. Pavyzdžiui, Panke‘je galerinė erdvė buvo suplanuota nuo pat pradžių, nors tokį rezultatą, kokį įsivaizdavome, pavyko pasiekti tik praėjusiais metais (turima omenyje panke.gallery – aut. past.). Šiuo metu kartu su galerija, kuri turi išgrynintą veiklos koncepciją, matome, kad kinta, o tiksliau formuojasi nauja publika. Dar po penkerių metų gal Panke taps, pavyzdžiui, menininkų rezidencijų erdve. Šią viziją taip pat turėjome nuo pat pradžių. Taigi ši erdvė nuolat kinta, nes išsikeliami vis nauji tikslai. O jei Panke atskirti nuo panke.gallery, tai ji yra mūsų mėgstamiausias klubas – čia rengiami patys geriausi hiphop’o vakarėliai visame Berlyne (šypsosi).

Justas: Multifunkcinių vietų Berlyne daug, tuo mes neišsiskiriame. Skiriamės muzikine prasme. Be to, pati vieta, jos erdvė mums leidžia organizuoti įvairiausius renginius, kadangi aplink Panke turime kiemų, terasų. Esame įsikūrę iki šiol mažai turistus traukiančiame Wedding’o rajone, o tai turi savų pliusų ir minusų.

Milena: Panke, kaip erdvę, patys vokiečiai bei berlyniečiai mato lyg 90-ųjų meką, nes tokių vietų išlikę labai mažai, dauguma jų renovuotos.

Erika, užsiminei apie Panke ir panke.gallery publiką, kokia ji ir ar ją galima vadinti bendruomene, kuri per keletą metų tapo neatsiejama nuo pačios vietos?

Erika: Kadangi Panke‘je vyksta daug renginių, kuriuos organizuoja kiti asmenys, ir auditorija labai priklauso nuo to, kokie žmonės į tuos renginius ateina.

Justas: Pritariu, kiekvienas Panke‘je organizuojamas renginys turi savo auditoriją, o mes, kaip vieta, turime bendruomenę – kaimynai, kavinės, parduotuvės. Bendraujame su aplinkiniais menininkais, patys lankomės kitų renginiuose. Tad auditorija su kiekvienu renginiu kinta ir plinta, o bendruomenė yra daugmaž susiformavusi.

GRAND OPENING – PANKE.GALLERY. Foto Visvaldas Morkevičius (panke.gallery archyvas)

 O lietuviai lankosi jūsų ar kitų organizuojamuose renginiuose? Gal lietuvių bendruomenei esate alternatyvios kultūros, muzikos ambasada?

Erika: Mes – labai specifinė vieta, todėl lietuviškos muzikos ir/ar bendruomenės vieta nelabai galime būti.

Justas: Dauguma lietuvių, kurie atvyksta į Berlyną studijuoti ar gyventi, pas mus užsuka, bet lietuvybės mes nediegiame. Vienas legendinių čia vykusių koncertų buvo Andriaus Mamontovo (surengtas 2016 m. birželio 4 d. – aut. past.), kuriame turbūt galėjai sutikti 80 proc. Berlyne gyvenančių lietuvių. Tačiau Panke‘je žmones vienija ne tautybė, o interesai.

Milena, o kaip prasidėjo tavo draugystė su Panke ir panke.gallery?

Milena: Panke ir jos veikla, įskaitant galerinę erdvę, man daug metų žinoma. Bet darbiniai santykiai, jei taip galima juos įvardinti, prasidėjo tarptautinio festivalio, skirto skaitmeniniam menui ir kultūrai, Transmediale paralelinės programos Vorspiel metu. 2016 m. pradžioje kartu su fotomenininku Visvaldu Morkevičiumi buvome pakviesti surengti parodą. Vėliau, kai Erika su Justu nusprendė keisti galerijos kryptį, o ją kuruoti ėmėsi Sakrowskis, mane pakvietė padėti rengti parodas ir būti atsakingai už komunikaciją. Tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių persikelti gyventi į Berlyną.

 Sakrowski, tu prisidėjai prie 2015 metais rengto šiuolaikinės muzikos ir meno festivalio NEWMAN, kurio iniciatoriai Erika ir Justas. Kuravai meninę programą. Ar tai buvo jūsų draugystės pradžia?

Sakrowskis: NEWMAN festivalis buvo ne visai tas momentas. Mano draugas turėjo studiją Wedding’o rajone, kurioje vieną dieną susitikome aptarti projekto, prie kurio tuo metu kartu dirbome. Jis man pasiūlė nueiti į visai šalia jo studijos esantį barą. Svarbu pastebėti, kad tuo metu aplink nebuvo daug vietų, kurias būtų galima aplankyti. Panke, kaip vietos, aš nežinojau, tad mano draugas norėjo mane supažindinti su vietiniais „žaidėjais“. Taip pat Panke’je jis planavo surengti gimtadienį, kartu pristatant jo bei kitų menininkų, įskaitant mane, kūrinių parodą. Norėjo, kad dalyvaučiau su projektu Curatingyoutube.net.

Taigi, nuėjome į Panke, kur supažindino su Erika ir Justu. Pirmiausia man patiko pati erdvė – jos atvirumas įvairiems meniniams projektams, ir vietos „šeimininkai“ – kad jie domisi skaitmeniniu menu. Tai ir buvo pirmas kartas, kai Panke įsirašė į mano lankomų vietų žemėlapį.

Tais pačiais metais kuravau Transmediale ir kartu su Daniela (Silvestrin – aut. past.) turėjome išsikėlę tikslą įtraukti kuo daugiau skirtingų erdvių į festivalio programą. Viename iš susitikimų atpažinau Eriką, o vėliau ji pasidalijo planais apie NEWMAN festivalį. Taigi, tai buvo dar prieš festivalį, bet po jo mūsų draugystė tapo tik stipresnė.

Paroda CONCRETE::DYNAMIC. Menininkai – Alma Alloro ir Horst Barting. Foto Visvaldas Morkevičius (panke.gallery archyvas).

 O kaip nutiko, kad tapai panke.gallery kuratoriumi?

Sakrowskis: Praėjusiais metais kartu su kolega turėjome idėją atidaryti internetiniam menui skirtą galeriją Berlyne. Prisiminiau Panke, tačiau mano kolegai joje nepatiko, dėl muzikinio klubo „kvapo“. Tad jis išėjo, o aš likau. Pamenu, galvojau: „Kodėl ne? Erdvė puiki, čia esantys žmonės nuostabūs; galbūt tai ne „baltas kubas“, bet tai irgi ne mano dalykas“ (šypsosi).

Kaip apibūdintumėte panke.gallery koncepciją?

Sakrowskis: Mane, kaip kuratorių, domina skaitmeninis menas, ypač internetinis menas. Šioje srityje veiklą plėtojų daugiau nei dvidešimt metų. Ekspozicinė erdvė Panke’je nėra galerinė, ji neturi „balto kubo“ efekto, veikia kartu su muzikiniu klubu, yra Wedding’o rajone, kuris kiek nutolęs nuo centro. Visgi tai, kad galerija yra muzikinio klubo patalpose, turi multifunkcinių savybių ir yra santykyje su kitais žmonėmis bei jų idėjomis.

Tuo pačiu bandau keisti berlyniečių požiūrį į šią vietą, nes dauguma Panke žino, bet nelabai supranta, kas tai per vieta; dedu pastangas gryninant galerijos koncepciją, o tai yra – suvienijant menininkus, kurie yra daugiausia vizualaus meno atstovai, turintys stiprų ryšį su klubine kultūra ir internetiniu menu. Dėl mano patirties šioje meno srityje ir pozicijos menininkai, kurie kviečiami čia dalyvauti parodose, turi būti skirtingų kartų – jaunesnės ir vyresnės – atstovai.

Milena: Esu įsitikinusi, kad viena iš stipriausių panke.gallery pusių yra jos kuratorius. Mano požiūriu, Berlynas yra skaitmeninio ir internetinio meno sostinė, o panke.gallery kuratorius yra berlynietis, praktiškai visą gyvenimą čia gyvenantis ir daugiau nei dvidešimt metų veikiantis šioje srityje. Tai Berlyne yra itin svarbu. Labai daug dalykų į tai susiveda – pažintys, nuoseklus domėjimasis ir nuodugnus tos srities išmanymas, kryptingas veiklos plėtojimas. Galima juokauti, kad tada, kai dar nebuvo interneto, Sakrowskis jį jau kuravo.

Paantrinsiu Sakrowskiui, kad nuo pat pradžių buvo aiški galerijos koncepcija ir dialogas tarp senosios ir naujosios interneto meno menininkų kartos, tarp meno ir klubo. Sąsaja su klubų kultūra ir internetiniu menu neatsiejama, kadangi dauguma menininkų yra atėję iš „naktinio gyvenimo“.

Sakrowskis: Be to, galerijoje eksponuojami menininkai, kurie kūrybinę veiklą vysto internetinio meno kultūros lauke, turi gyventi Berlyne, kadangi mano tikslas yra suvesti juos į dialogą.

Paroda CONCRETE::DYNAMIC. Menininkai – Alma Alloro ir Horst Barting. Foto Visvaldas Morkevičius (panke.gallery archyvas).

Ar internetiniam menui ir jo atstovams reikalinga fizinė ekspozicinė erdvė? Kokios to priežastys?

Sakrowskis: Taip. Internetinio meno kūrinys gali būti performansas, įvietintas menas, objektas ir t. t. Kita priežastis būtų ta, kad man menas yra diskursas ir santykis tarp žmonių. Mes ne tik prodiusuojame meną, bet ir diskutuojame apie jį.

Menas yra reikšmingas aspektas, nusakantis tavo identitetą, bent jau Berlyne. O man svarbu sukurti sceną, kurioje apsijungia žmonės. Aš pats dažnai būnu galerijoje, vedu ekskursijas, bendrauju su lankytojais – tai galerijos nuostata ir įrankis. Internetinis menas dažnai, įprastai yra labia intymi forma santykyje su žiūrovu. „Vienas su vienu“ interaksija. O galerija, kaip media, – vieta vienas su kitu susitikti, pasikalbėti ir susipažinti. Formuoju bendruomenę – štai ką aš darau.

Milena: Išskirtinis dalykas yra klubo ir galerijos buvimas vienoje erdvėje, tai net nėra itin įprastas dalykas Berlyne. Negana to, kad po parodos atidarymų dažnai „veiksmas“ persikelia į Panke erdves ar ant Panke’je esančios scenos, šis vienos erdvės momentas leidžia galerijai vykdyti veiklą už jos ribų, pavyzdžiui, taip ir gimė galerijos organizuojamas eksperimentinis elektroninės–avangardinės muzikos renginys – panke.gallery soundnight, kuris vyksta ne galerijoje, o Panke’je, bet yra kuruojamas tiesiogiai panke.gallery.

Panke.gallery veikla neapsiriboja vien tik parodomis, paraleliai prodiusuojame kitus renginius. Pačią erdvę matau labiau kaip project space, o ne galeriją, kadangi mes neužsiimame kūrinių pardavimais, neatstovaujame menininkams. Per trumpa veiklos periodą inicijavome boox.store, projektą router.gallery, užsiimame meninių edition’ų leidyba; o menininko Jono Lund kartu su R. Sakrowskiu sukurtas virtualus žaidimas The Internet. Express vėliau mūsų pastangomis įgijo fizinį pavidalą ir buvo pristatytas panke.gallery (2017 m. rugsėjo mėn.), o šiuo metu yra perkeltas į Panke.

Menininkas Horst Barting. Paroda CONCRETE::DYNAMIC. Foto Visvaldas Morkevičius (panke.gallery archyvas).

Įdomus internetinio meno parodų ir/ar projektų reprezentacinis modelis yra router.gallery. Papasakokite, kaip kilo „offline galerijos“ mintis ir kodėl jam parinkote vietą Panke‘je, o ne galerinėje erdvėje?

Sakrowskis: Tai skaitmeninė erdvė, neprijungta prie interneto ir inspiruota menininko Aram Bartholl. Mane itin žavi idėja eksponuoti internetinį meną prietaisuose pavyzdžiui, modeme. Prie šio prietaiso (modemo) kiekvienas gali prisijungti per wifi ir „išvysti“ parodą ar projektą, kuri/s tuo metu yra pristatomas. Taip pat tai puiki priemonė pakviesti daugiau kuratorių pristatyti projektus; eksponuoti tai, ką pristatyti galerinėje erdvėje būtų sudėtinga. Be to, projektai, pristatomi router.gallery, yra prieinami net tada, kai galerija uždaryta. Atėjusius į Panke renginius žmones, kurie ieško nemokamo interneto ir pasirenka router.gallery, dažnai ištinka AHA efektas… Ir tai yra vienas iš būdų žmones paskatinti domėtis menu.

Milena: Be to, projektai, kurie pristatomi router.gallery, keičiasi rečiau nei galerinėje erdvėje, o informacija pasiekiama lengvai, bet kokiu įrenginiu, turinčiu prisijungimą prie wifi – kompiuteriu, planšete, telefonu. Šiuo metu veikia projektas Public Library / Memory of the World. Jame sukelta per 2000 skaitmeninių knygų, kurias gali parsisiųsti ar skaityti online.

Kalbant apie patį menininką Aram Bartholl, jo meninę veiklą seku senai ir esu jo kūrybos gerbėja, todėl džiaugiuosi, kad su juo turėjau galimybę susipažinti Berlyne. Beje vienas iš jo inicijuotų projektų – Dead Drops – įbetonuotas usb į viešai prieinamą sieną, kaip anonimiškas, peer to peer dalijimosi būdas – taip išplito po pasaulį, o iniciatyvos ėmėsi įvairūs žmonės, jog neaplenkė ir Vilniaus – Subačiaus g. galima rasti galbūt iki šiol kyšantį iš sienos usb.

Jonas Lund, THE INTERNET. EXPRESS (panke.gallery archyvas).

 Panke.gallery Berlyno bei internetinio meno kontekste – kas ją skiria nuo kitų?

Sakrowskis: Sakyčiau, kad yra ne tiek daug galerijų Europoje, kurios reprezentuotų internetinį meną. Čia, Berlyne, internetinis menas, turi senas tradicijas, pradedant 8 deš. – stiprūs menininkai, Transmediale festivalis, t. t. Berlynas vaidina svarbų vaidmenį internetinio meno plėtrai, kadangi dauguma menininkų vis dar gyvena ir kuria šiame mieste. O tai galimybė pačiai galerijai, kadangi tuos menininkus galime įtraukti į parodų planą ir galerijos programą.

Kalbant apie kitas galerijas Berlyne, yra kelios, pavyzdžiui, Future gallery – pristatanti post-internetinio meno kartos menininkus. Tai svarbi galerija, kuri dalyvauja meno mugėse. Su šia galerija negaliu lygintis, kadangi niekada neturėjau intereso dalyvauti meno rinkoje arba užsiimti meno kūrinių pardavimais. Mano interesas yra šį meną reflektuoti, bet ne pardavinėti. Ir tai yra dalis mano asmeninio gyvenimo istorijos, kadangi gimiau rytinėje Berlyno dalyje. Aš nebuvau auklėjamas tokiam santykiui su menu, todėl man tai svetima. Neteigiu, kad tai blogai, tiesiog tai ne mano pozicija. Aš norėčiau vadovauti galerijai, kaip diskursui. Taip pat norėčiau išlaikyti galeriją iš nario mokesčio ir Edition’ų. Dirbame dar tik metus, tad laikas parodys…

Ačiū visiems už pokalbį.

THE INTERNET. EXPRESS – instaliacija. Foto Visvaldas Morkevičius (panke.gallery archyvas)

THE INTERNET. EXPRESS – instaliacija. Foto Visvaldas Morkevičius (panke.gallery archyvas)

WORK | GAME – Sebastian Lütgert ir Sebastian Schmieg paroda. Foto Visvaldas Morkevičius (panke.gallery archyvas).

 

Visada (n)esantys paminklai. Pokalbis su Paulina Egle Pukyte

Šio Artnews.lt žurnalo tema – „paminkliškumas“, tad su menininke ir rašytoja Paulina Egle Pukyte kalbamės apie kolektyvinės atminties įamžinimo paminklais probleminį lauką. 11-oji Kauno bienalė „YRA IR NĖRA: paminklo (ne)galimybės klausimas“, kurią ji kuruoja, siejama su naujomis, šiuolaikiškomis ir konceptualiomis paminklinimo idėjomis Lietuvoje. Kalbamės ne ti(e)k apie bienalę, bet ir apie platesnį kontekstą.

Esi minėjusi, kad įvairūs nesusikalbėjimai (mene) – tave dominantis reiškinys. Kaip manai, ar šiandienos situacija, susijusi su paminklais ir paminklinimu, patenka į nesusikalbėjimų kategoriją? Turiu omenyje tai, kad Lietuvoje kolektyvinės atminties įamžinimo kūrinių svarbiems valstybinio pobūdžio įvykiams, reiškiniams ar nusipelniusiems asmenims tema gvildenama dviem kryptimis – teorine ir praktine. Prie „teorinės“ priskirčiau ne tik diskusijas, pokalbius, TV laidas, konferencijas, leidinius, bet ir trumpaikius projektus, parodas, o taip pat peticijas (pvz., „Už laisvą Lukiškių aikštę“) ar meno ekspertų laiškus (pvz., paminklo J. Basanavičiaus konkurso rengėjams). „Praktine“ kryptimi vadinu esamą situaciją arba, Ernesto Parulskio žodžiais tariant, „nevaldomą šalies skulptūrinimą“. Kas, tavo manymu, įtakoja šių krypčių atotrūkį (nesusikalbėjimą), vykstantį ne vieną dešimtmetį?

Manau, kad nesusikalbėjimas apskritai yra neišvengiama žmogaus egzistencijos dalis, gal netgi jo varomoji jėga. O nesusikalbėjimas tarp tavo paminėtų dviejų krypčių, ko gero, taip pat neišvengiamas. Bet nežinia, kas geriau – ar amžinos kalbos, ginčai, peticijos, laiškai, vis iš naujo skelbiami konkursai ir neįgyvendinti jų rezultatai ir pan., ar kad paminklas ima ir išdygsta niekam nieko nesakius, toks kaip storas Vileišis Kaune. Anot Jameso E. Youngo, žymaus atminties įamžinimo teoretiko, kurio „antipaminklo“ idėja yra svarbi mano parodos koncepcijai ir kuris atvažiuos dalyvauti mūsų bienalės žodinėje programoje, – geriausias paminklas yra nuolat statomas, bet niekada nepastatomas: tik nesibaigiantis procesas užtikrina gyvą atmintį. Tiesa, Youngas daugiausia kalba apie tragiškiausių istorijos įvykių įamžinimą.

Vilniuje turime išskirtinį, nors ir kiek „nuvalkiotą“ atvejį – skulptūrinį objektą „Krantinės arka“. Kūrinį, kuris tebeprovokuoja diskusijas tarp kultūros žmonių, politikų ir visuomenės narių. Įdomu, kad diskusijos minėto kūrinio tema „peržengė“ patį objektą. Kitaip tariant, buvo paliestas negatyvumo apskritai, o ne skulptūrinio objekto „patikimo“ klausimas. Kaip manai, ar Lietuvoje paminklinimo klausimai yra politikavimo (kaip (manipuliavimo) įrankio) rezultatas?

„Krantinės arka“ nėra paminklas, taigi, nors yra viešosios erdvės objektas, tačiau neturi politinio-ideologinio lygmens, todėl diskusijos apie jį šiek tiek kitokio pobūdžio ir šiuo atveju man mažiau įdomios, nei pastaruoju metu daug kur pasaulyje – Europos, Afrikos šalyse, net JAV – įsiplieskusios „nuimti negalima palikti“ diskusijos būtent apie paminklus. O paminklinimo klausimais manipuliuojama visur, tai ypač tam palanki stritis. Kalbant apie jų statymą, paminklai paprastai „nuleidžiami iš viršaus“, neva vykdant tautos valią. Tad vienas iš mano kuruojamos bienalės tikslų – perduoti paminklinimą iš politikų ir biurokratų į menininkų rankas, leisti menininkams spręsti, kokie galėtų/turėtų būti mūsų paminklai.

Galvojant apie memorialinio žanro (monumentalios ar dekoratyvinės skulptūros) padėtį Lietuvoje, kyla klausimas, ar šiuolaikiškiau mąstantiems kūrėjams jis neaktualus, o gal nepatrauklus? Tavo kuruojamoje bienalėje pakviesti menininkai pristatys kūrinius viešojoje erdvėje. Ar kūriniai (visi ar dalis) patenka į minėtą žanrą?

Kurti paminklų pagal užsakymą šiuolaikiškiau mąstantys menininkai iš tiesų nelabai veržiasi (tai akivaizdu ir iš mūsų atviro kvietimo rezultatų). Tas nenoras turbūt yra ir ypatingai ribojančių, nelanksčių oficialių paminklų statymo sąlygų ir Tavo jau minėtų politinių manipuliacijų išdava.

Vienas iš įdomesnių menininkų sukurtų „paminklų“ man yra Eglės Rakauskaitės „Tinklas” (1995) – meno kūrinys, eksponuotas vienoje iš dešimtąjį dešimtmetį Vilniaus viešosiose erdvėse vykusių parodų. Tai buvo iš tikrų kasų surištas tinklas, pakibęs tarp namų virš senamiesčio gatvelės. Atvejis įdomus tuo, kad šis darbas nebuvo kurtas kaip paminklas, tačiau visai galėjo juo būti. Man tai įrodymas, kad būtent menininko intuicija, jautrus aplinkos ir situacijos suvokimas yra geriausios prielaidos atsirasti tokiems paminklams, kuriems neliktume abejingi. Kitas „netyčinio“ paminklo pavyzdys yra turbūt vienintelis „antipaminklas“, iki šiol sukurtas Lietuvoje – tai Redo Diržio „Čiuožėjas“ Lukašenkos veidu.

O esami (statomi, griaunami) paminklai Lietuvoje yra ne kartą patekę į menininkų akiratį. Pakviečiau kuratorę Laimą Kreivytę surinkti kolekciją pastarųjų dviejų dešimtmečių kūrinių, „reaguojančių“ į esančius (buvusius) mūsų paminklus. Jos paroda bus labai įdomi ir svarbi 11-osios Kauno bienalės dalis.

Į 11-ąją Kauno bienalę kviečiau menininkus ne tiek kurti paminklus, kiek permąstyti paminklo galimybę ir negalimybę. Ar paminklų apskritai mums dar reikia, ir, jei reikia, kaip jie mus veiktų, jei nebūtų skulptūros? Vienas iš mano parodos tikslų – atsieti paminklą nuo skulptūros, ištrinti vis dar neabejotinai tarp šių sąvokų dedamą lygybės ženklą. Be to, kviečiau ne tik pasiūlyti netradicinių formų ir strategijų naujiems paminklams, bet ir permąstyti buvusius ir esamus paminklus (kurie daugiausia yra skulptūros): kaip ir kodėl jie mus veikia ar neveikia?

Pritariu, sąvokų klausimas Lietuvoje išlieka aktualus. Tačiau, anot architekto, humanitarinių mokslų daktaro Tomo Grunskio, kolektyvinės atminties įamžinimo kūriniais gali būti ne tik įsisenėjusios sampratos paminklai. Jis išskiria du tipus – labiau erdvę kuriančius (erdvė = objektas) ir konkrečius daiktus erdvėje (figūratyvinė skulptūra). Vienus įvardija unikaliais, kitus – universaliais. Kuriai kategorijai priskirtum bienalėje pristatomus kūrinius? Kodėl?

 Turiu pasakyti, kad šis Grunskio skirstymas ir apibūdinimas apskritai nelabai tinka bienalėje pristatomiems kūriniams kategorizuoti. Taip, mūsų parodoje bus fizinių objektų, bet jie veiks tik per santykį su savo aplinka – arba neįprasta, arba neišvengiama. Bus ir paminklas kaip figūratyvinė skulptūra, bet tai nebus tiesiog „konkretus daiktas erdvėje“. Bus ir tokių kūrinių, kurie, neužimdami jokios fizinės erdvės, beveik nepastebimai įsiterps į mūsų kasdienę veiklą arba kvies atlikti tam tikrą veiksmą, ir momentinių paminklų, kuriuos galima patirti tik čia pat juos sau susikuriant. O taip pat – ir neįmanomų paminklų.

Ar nėra taip, kad visuomenė žymiai lengviau „priima“ trumpalaikes iniciatyvas? Kai šiuolaikiškesni kūriniai viešojoje erdvėje atsiranda su intencija užsibūti – kyla nepasitenkinimo banga. Ar tavo kuruojamoje bienalėje bus kūrinių, kurie turi intenciją likti (po bienalės baigties)? Kaip manai, kokia apskritai bus visuomenės reakcija?

Visuomenė ir šiuo aspektu yra nevienalytė, nes trumpalaikiškumo-ilgalaikiškumo klausimas viešojoje erdvėje neatsiejamas nuo nuožmios kovos tarp patikimo ir nepatikimo, nors iš tiesų turėtų būti labiau susietas su meninės kokybės, tikslo, vaidmens, konkrečios erdvės klausimu. Jei atsiranda koks nors primityvus, kičinis „akcentas“ – be abejo, geriau, jei jis trumpalaikis, tačiau tada prasideda „žmonėms patinka“, „visi jau priprato“ ir panašiai. Kita vertus, trumpalaikius objektus galima daug lengviau sunaikinti, sugriauti, sudoroti – tai piliečiams neretai teikia didesnį malonumą, nei patirti, kontempliuoti meno kūrinį. Jei tik kūriniui suvokti reikia įdėti bent šiek tiek protinių pastangų, visuomenę jis iškart nervina, ypač jei tas reikalavimas yra ilgalaikis. O štai kietus bronzinius vyriškius, nors ir pačius ilgalaikiškiausius, didžioji visuomenės dalis priima išskėstomis rankomis. Apskritai trumpalaikiškumo ir ilgalaikiškumo kova viešojoje erdvėje vyksta jau seniai, tačiau paminklų klausimu nelabai ką išsprendžia, nes juk trumpalaikis dalykas pagal apibrėžimą nėra paminklas. Todėl vienas iš mano parodoje siūlomų sprendimų – ne trumpalaikiškumas, o buvimo-nebuvimo riba: paminklai, kurie yra visada, tačiau suveikia tik jeigu tau jų reikia. Tai paminklai „iki pareikalavimo“. Manau, kad tokie tikrai galėtų likti. O reakcijų, tikėtina, bus įvairių, įskaitant „čia nieko nėra“, „kažkokia nesąmonė“, „kaip drįsta“. Fiziškai gadinti nelabai bus ką. Kita vertus, į vieną kūrinį potencialus vandalizmas kaip tik įskaičiuotas kaip sudedamoji dalis. Būtų įdomu, jei kaip tik ten jis neįvyktų. Nors mažai tikėtina.

Ačiū už pokalbį.

Visa informacija apie Kauno bienalę www.bienale.lt

Iliustracijoje: Paminklo P. Vileišiui atidengimo procesas Kaune. Kauno savivaldybės nuotr.

Konservatizmo griuvėsiai ant liberalizmo likučių. Rygos Skulptūros kvadrienalė 2016

mindaugas-navakas_swimmer-ii

Rygos skulptūros kvadrienalė rengiama nuo 1972 metų. Iš pradžių ji buvo skirta apžvelgti naujausius sovietinių Baltijos respublikų skulptorių darbus. Nuo 2004 m. kvadrienalę organizuoja Latvijos dailės akademijos nevyriausybinė organizacija „Meno vadybos ir informacijos centras“. Pakito ne tik kviečiamų menininkų geografija (prisidėjo Europos sąjungos šalys), bet ir siekis – nuolat ieškoti naujų požiūrių į šiuolaikinius meno (skulptūros) procesus, išryškinti visos Europos šiuolaikinio meno (skulptūros) raidos tendencijas.

Rengėjų dėmesys pastaraisiais metais stipriai pakrypo ne tiek į meno (skulptūros), kiek į politikos aktualijas („Europos erdvė“ (2004), „Daugumos diktatūra“ (2008), „Integracijos anatomija“ (2012)). Šie metai – ne išimtis. Pagrindinė kvadrienalės tema – dvi skirtingos (politinės) ideologijos – konservatizmas ir liberalizmas. Temos sumanytojo latvių skulptoriaus Aigaro Bikšes siekis – permąstyti konservatizmo ir liberalizmo sąvokų poliariškumą; atkreipti dėmesį į tai, kaip šios dvi skirtingos politinės ideologijos sugyvena, kaip reaguoja, save pozicionuoja permainų, tokių kaip konkurencija, globalizacija, migracija ir kt., akistatoje.

Žvelgiant paviršutiniškai, renginio formatas gana konservatyvus (vertinant kvadrienalės rengimo tradicijos tąsos aspektu), o liberalizmui reikšmingas individualizmas (kaip viena iš puoselėjamų idėjų), svarbus kuriančiam asmeniui, t. y. menininkui. Be to, liberalizmo (kaip politinės jėgos) pagrindiniai principai išsivysčiusiose šalyse (šiuo konkrečiu atveju – Europos sąjungoje) yra įgyvendinti. Tad šių (politinių) ideologijų problematika kvadrienalės kontekste netenka aktualumo.

Pagrindinę parodą „Being Good“ („Būti geram“) viešojoje miesto erdvėje bei Wagner Hall pastate sukomplektavo trys kuratoriai – menininkai Aigars Bikše (Latvija), Kirke Kangro (Estija) ir menotyrininkė Elona Lubytė (Lietuva). Tiesa, parodos pavadinimas pristatomų kūrinių atžvilgiu taiklesnis ir tikslesnis nei kvadrienalės tema.

Bet kurios kuruojamos parodos susitelkimas į tam tikrą temą ar diskursą įspraudžia į rėmus ne tik jos dalyvius (menininkus), bet ir auditoriją (žiūrovus). Natūraliai imama svarstyti, kuriame kontekste menininkas siekia būti geras (geresnis) – formos, medžiagos, turinio, … ar tiesiog menine prasme, o „atsakiusiems“ į konservatizmo ar liberalizmo temą „klijuojama“ politiškai angažuoto menininko etiketė.

„Being Good“ parodoje pristatomi 24 menininkų darbai. Jie, siekiant atliepti tematiką, pasižymi poliariškumu, dvilypumu, o kartu ir dviprasmiškumu (tiesiogine ar perkeltine prasmėmis). Pavyzdžiui, danų menininkas Jacobas Jessenas („Un-future“) ant baltos sienos pakabino įvairių pusiau perpjautų daiktų, kurie asocijuojasi su skirtingomis profesijomis. Kapitalistinės ekonomikos kritiką, jos įtaka mūsų socialiniam gyvenimui, taip pat pasitelkdamas įvairius daiktus, sudėtus ant stalų, išreiškia menininkas Kasparas Mülleris kūrinyje „Untitled“. Daiktai parinkti siekiant iliustruoti šiuolaikinio žmogaus sąmonę. Latvių menininkė Ieva Saulīte instaliacijoje „Kafkaesque sensitivity. Tasks, repetitions and leftovers“ erdvinius tūrius išpiešė atpažįstamais masinės kultūros produkcijos simboliais (pavyzdžiui Burrbery – ikoniniu britų prabangos ženklo ornamentu arba lengvai atpažįstamu saldainių After Eigth pakuotės simboliu), išryškindama santykį su mus supančia vartotojiška aplinka, o integruotuose video ekranuose – vidinį (individualų).

jacob-jessen_un-futureiii

Jacobas Jessenas, Un-future, 2016

Naują erdvinę patirtį ir savirefleksiją joje konstruoja Markus Kåhre instaliacijoje „Untitled“. Dviejuose kambariuose sukurto interjero „atspindys“ dubliuojamas ne veidrodžio, o kiaurymės pagalba. Ši iliuzija „ištrina“ suvokėją priversdama susimąstyti apie savęs identifikavimo reikšmę.

Kvadrianalėje neapsieita be teatrališkų egzistencialistinės ir nūdienos politinių aktualijų pakraipos instaliacijų, daugiausia eksponuotų viešojoje erdvėje. Menininkai Krista ir Reinis Dzudzilo ant apgriuvusio Rygos senamiesčio namo stogo instaliavo lotynišką užrašą „RESPICE POST TE. HOMINEM TE MEMENTO“ (antikinis Romėnų posakis „Apsižvalgyk aplink. Atsimink – tu (tik) žmogus“). Tai dramaturgija natūralioje urbanistinėje aplinkoje klasikine memento mori tema. Švedų menininkė Hanna Stahle kūrinyje „Trespasser“ aktualizuoja pabėgėlių temą. Ji miesto gynybinėje sienoje (!) instaliavo iš jos besiveržiantį amorfinės formos skulptūrinį objektą. Sąlyginai šią temą kvestionuoja ir suomių menininkė Kaarina Kaikkonen instaliacijoje „Ups and Downs“. Menininkė savo kūriniuose daugiausia naudoja perdirbtus daiktus, o šį kartą pasitelkė švarkus iš dėvėtų rūbų parduotuvės. Sujungtus tarpusavyje švarkus menininkė pakabino virš žiūrovų tarp dviejų senamiesčio namų ir buvusios Wagner Hall kavinės erdvėje.

reinis-un-krista-dzudzilo_respica-te

Reinis ir Krista Dzudzilo, Respica te, 2016

Net kelias interpretacijas siūlo prie Dailės akademijos įkurdintas menininkės Jaanus Samma kūrinys „Nettles“. Užsodintas gėlynas savo forma atkartoja barokinį ornamentą, naudotą Versalio soduose, tik vietoje gėlių čia susodintos dilgėlės. Kultūros ekstravagancija kombinuojama su nekultūriniu augalu, kuris, nepaisant jo gerųjų (medicininių) savybių, daugelio vertinamas kaip greitai plintanti ir kultūrinius augalus nustelbianti piktžolė.

jaanus-samma_nettles

Jaanus Samma, Nettles, 2016

Lietuviškąją parodos dalį kuravusi Elona Lubytė atsigręžė į naujas tradicinės skulptūros raiškos galimybes ir priemones – materialumą, trimatiškumą, erdviškumą, o tai, jos manymu, geriausiai įprasmina trys lietuvių menininkai – Juozas Laivys, Žilvinas Landzbergas bei Mindaugas Navakas.

Nors menininkas Juozas Laivys 2015 m. suspendavo savo meninę veiklą, iki šiol išradingai operuoja ankstesniais kūriniais. Pradinė menininko mintis kūrybinių dirbtuvių kartu su Latvijos dailės akademijos studentais metu buvo rasti tinkamą vietą ir būdą skulptūrinio objekto „Atominė elektrinė“ (iš ciklo „Mobilios skulptūros“) pristatymui. Dirbtuvių metu paaiškėjo, kad miestelis Seda yra ne tik Lietuvoje (Sedoje 2011 m. „Atominė elektrinė“ pirmą kartą buvo pristatyta), bet ir Latvijoje. Todėl kvadrienalės metu skulptūrinio objekto dokumentacija, atlikta latviškoje Sedoje, papildė lietuviškąją.

Prisimenant „Mobilių skulptūrų“ idėją, svarbus tampa ne pats objektas, o meninė akcija, kaip komunikacijos priemonė. Todėl paties objekto eksponavimas parodoje tampa nereikšmingas.

J. Laivio foto dokumentacija „SEDA (LT, 2011) = SEDA (LV, 2016)“ atliepia kvadrienalės temos dipoliškumą, o dedamas lygybės ženklas išryškina menininko apolitiškumą. Dokumentacijoje kaimyninių šalių panašumai niveliuoja individualius kalbinius ar valstybinius skirtumus, o konkurencingumą tarp šių ar kitų valstybių mažina energetinių išteklių poreikis.

juozas-laivys_seda-lt-seda-lv-ii

Juozas Laivys, SEDA (LT, 2011) = SEDA (LV, 2016), 2016

juozas-laivys_seda-lt-seda-lv

Juozas Laivys, SEDA (LT, 2011) = SEDA (LV, 2016), 2016

Nors Žilvino Landzbergo kūrinys „Be karūnos“ (2015) su kvadrienalės tema mažai kuo siejasi, jam parinkta ekspozicinė erdvė Wagner Hall pastate – pagrindinėje koncertų salėje – palieka ne ką mažesnį įspūdį nei faktas, kad 1837–1839 m. joje dirigavo kompozitorius Richardas Vagneris.

Dešimt kartų išdidintas elnio ragus imituojantis „fizinis skulptūrinis kūnas“ (ne medžioklės trofėjus) reflektuoja konkrečią „buvo/yra“ situaciją. Skulptūrinio objekto pagalba menininkas kuria erdvinius bei laikinius naratyvus, pastatydamas žiūrovą akistaton su savimi. Tačiau tai daro ne pasitelkdamas mizansceną ar nuvalkiotas frazes, o provokuodamas kūrinio masteliu. Savirefleksija šiandien reikšmingesnė nei informacijos srautai, o tai ir padeda įsisavinti Ž. Landzbergo kūrinys.

zilvinas-landzbergas_crown-off

Žilvinas Landzbergas, Be karūnos, 2015

Vienintelis lietuvių menininko kūrinys viešojoje erdvėje – Mindaugo Navako du skulptūriniai objektai „Plaukikai. I–II“ (2015–2016), sumerkti į miesto kanalą. Menininkas, neabejotinai tūrių ir erdvių, kultūrinių prasmių ir formų dialogo meistras, eksponuoja rankų gamybos plūdurus, kurie gyvybingoje spalvingų laivelių su triukšmingais irkluotojais aplinkoje disonuoja formos santūrumu. Nors plūduriuojantys objektai atrodo lyg nebylūs svetimkūniai, tačiau yra gana aiškus gestas. O išraiškingų gestų M. Navako kūryboje buvo ir yra ne vienas.

Taigi, nors kvadrianalės tema bei pagrindinės parodos pavadinimas komplikuoti (daugelio kūrinių atžvilgiu), šis renginys atkreipė visuomenės dėmesį į menininkus, ypač jaunus, kuriuos verta įsidėmėti ateičiai.

mindaugas-navakas_swimmer-i

Mindaugas Navakas, Plaukikai. I–II, 2015–2016

Nuotraukos: Lauris Aizupietis

Kelios Juozo Laivio parodos „Beaistrio matymo taktika besaikio stebėjimo erdvėje arba kaip turėtų būti taisomi dantys“ pamatymo taktikos

_MG_2982

Kūrybinę veiklą suspendavusio menininko Juozo Laivio parodos „Beaistrio matymo taktika besaikio stebėjimo erdvėje arba kaip turėtų būti taisomi dantys“ kelios pamatymo taktikos.

 Nuo vasario 5 d. Šiuolaikinio meno centre veikia 95-asis menininko Juozo Laivio viešas kūrybos pristatymas. Tai nėra naujų menininko kūrinių paroda. Po 2015 m. rudenį Plungės kultūros namuose įvykusio „Atsisveikinimo su publika“ menininkas pa(si)žadėjo iki 2029 m. nekurti meno. Iki šiol „sukauptą“ J. Laivio kūrybos archyvą perima administruoti „Kleopo draugija“. Ši draugija inicijavo ir konkursą parodos kuratoriaus atrankai.

Konkurse praėjusi net du atrankos etapus, parodos kuratore pasirinkta Neringa Krikščiūnaitė. Išorinių veiksnių neįtakota, pasitelkdama asmeninę kompetenciją, kuratorė atrinko dvylika J. Laivio darbų, sukurtų 1995 – 2015 m. laikotarpiu.

Neringos sudaryta kolekcija 30 proc. sutapo su menininko nuomone, ir tai išryškina tam tikrą kuratorinių parodų realybę. Tačiau čia svarbus kitas aspektas – ne kuratorius renkasi menininką, o menininkas kuratorių. Tad ši paroda taip pat yra naujų šiuolaikinio meno lauko dalyvių vaidmenų apibrėžimų kvestionavimas, manipuliavimas ir nustatymas. Tiesa, nusistovėjusių šiuolaikinio meno taisyklių „apžaidimas“ savaip menininko J. Laivio kūryboje nėra naujas dalykas. Dauguma darbų išsiskiria aštriu ir žvaliu požiūriu į autorystės, menininko, kuratoriaus ir institucijos santykius bei juos formuojančius kontekstus, parodų formalistinę ir institucionalizuotą struktūrą, ribą tarp meno ir gyvenimo, finansinę ar meninę/kultūrinę kūrinio vertę, (meno) kolekcionavimą. Kitas labai svarbus aspektas, kurį pastaraisiais metais akcentavo J. Laivys savo kūryboje, yra „nepriklausomas kūrinio/-ių gyvenimas“. Kūrinys po jo įgyvendinimo, anot Juozo, pradeda gyventi „savo gyvenimą“ arba gali tapti kito kūrinio pretekstu. Taip atsiranda nenutrūkstama kūrinių seka (arba ne).

Pavyzdžiui, šioje parodoje dvyliktasis kūrinys „Art history“ nekaba ant ŠMC salės sienos, o yra padalintas į 180 sunumeruotu ir suštampuotu dalių, kurias žiūrovai gali pasiimti su savimi. Ir tik nuo žiūrovo priklauso, ar 1/180 kūrinio dalis papildys ar pradės jo asmeninę meno kolekciją, taps skirtuku knygai ar bus išmesta. Taip kūrinys pradeda „savo gyvenimą“ ir nuotykius už „balto kubo“ ribų. Kiti ŠMC parodoje pristatomi kūriniai, kaip jau minėjau, taip pat ne nauji, o skirtingu laikotarpiu realizuotų menininko kūrinių postprodukcijos. Paroda – tai „kvietimas“ pasimėgauti, pamatyti ir suprasti „dalykus“ (J. Laivio kūrinius – A. T.) savaip. Tiesa, jei nepavyksta „savaip“, galima pasitelkti specialiai šiai parodai skirtą audiogidą, kurį parengė kuratorė Neringa Krikščiūnaitė.

Postprodukcija šios parodos rėmuose interpretuotina dvejopai. Viena vertus, eksponuojamų kūrinių išraiška pasirinkta siekiant juos pateikti „nematytu“ kampu, mat pastarieji apdoroti kompiuterine programa. Įdomu, kad kūrinius vienodai “mato” tiek susipažinęs su menininko kūryba, tiek su ja susidūręs pirmą kartą, tad žiūrovui belieka pasitelkti grynosios estetikos, spalvų derinių ar kitus, individualiai apspręstus, atrankos vertinimo kriterijus. Čia svarbi ne vertės, o būtent vertinimo taktika. Kitą parodos kūrinių-postprodukcijų aspektą skolinuosi iš teoretiko Nicolas Bourriaud. Postprodukcija, anot teoretiko, referuoja į „veiklumo zoną“, kurios esmė – „veikla, pasireiškianti užmezgant santykius su pasauliu per ženklus, formas, veiksmus ir objektus“ arba šiuo atveju – savo ankstesnę kūrybą. Dabar meno klausimas yra ne „ką̨ mes galime padaryti naujo?“, o „ką̨ galime padaryti su tuo, ką̨ jau turime?“.

Dar viena svarbi parodos kūrinių pamatymo taktika yra ekspozicijos architektūra. Parodoje pristatomi kūriniai atskiriami sienelėmis, o tarp jų viduryje pastatyti suoleliai. Taip generuojamas individualesnis žiūrovo santykis su kiekvienu kūriniu, o tokia eksponavimo taktika primena klasikinio ar modernaus meno palikimą globojančių muziejų strategiją. Šiuo konkrečiu atveju abstrakcijų, nors ir ne ekspresyvių ir ne tapybiškų, apžiūrėjimas, prisėdus ant suolelio, galimai padiktuoja besaikį stebėjimą, galimai virsiantį beaistriu matymu. Fiziškai paroda, o tam tikra prasme ir jos pavadinimas, apimtimi bei karkasine išraiška įsimenamas ir perprantamas „pažiūrėjus“ ne vieną kartą. Tai savotiška opozicija greito vartojimo kultūrai.

Nors gali susidaryti įspūdis, kad J. Laivio kūriniai nereikalauja didelių pastangų ir/ar dvelkia paprasčiausiu nerimtumu, humoristiniu lengvabūdiškumu, tačiau konceptualiai minimalistiniai meniniai sumanymai visada provokatyvūs. Štai ir abejojančiųjų šia paroda menininkas klausia, „ar jie atėję pas dantistą patarinėja, kaip jam geriau atlikti savo darbą? Ne! Be to, dažnu atveju pacientas net užsimerkia“. Tiesa, šiuolaikinis menas, manau, dažnu atveju primena ne dantų, o galvos skausmą, kuriam „numalšinti“ ne visada pakanka nueiti pas specialistą.

Paskutiniąja, o kartu ir vainikuojančia Juozo Laivio parodos pamatymo taktika laikyčiau nebekuriančio, tiksliau kūrybinę veiklą suspendavusio menininko poziciją. Nors tokia strategija gali kelti dviprasmiškų jausmų, tačiau tai itin atsakingas ir drąsus sprendimas. Niekam ne paslaptis, kad menininko „kapitalas“ kaupiamas naujų darbų kūrimo ir dalyvavimo parodose pagrindu. Savo poziciją J. Laivys komentuoja:

(…) MENININKO APSISPRENDIMAS NEBEKURTI SIEJAMAS SU NORU GYVENTI POLIO GOGENO GYVENIMĄ TAIP, TARSI ŽINOMAS POSTIMPRESIONISTAS SULAUKĘS GARBAUS AMŽIAUS NEBŪTŲ TAPĘS VISAME PASAULYJE ŽINOMŲ PAVEIKSLŲ.

– Tai savotiška utopija, tęsia Juozas Laivys, – siūlanti peršokti laike ir įsivaizduoti pasauli prieš postimpresionizmą. Kas nutiktų, jeigu žmogui su visa šimtmečio istorija ir žiniomis būtų suteikta galimybė atsidurti praeityje, kokios tada būtų pasirinktos taktikos bei išraiškos?

Beje, J. Laivio kūrinys, kuris keturiolika metų funkcionuos kaip paskutinis, yra būtent susitapatinimo su prancūzų tapytoju išraiška, vizualizuota akmeninėje plokštėje, primenančioje antkapį ar atminimo lentą.

Suspendavęs kūrybą, o iki šiol vykdytą meninę veiklą perdavęs administruoti „Kleopo draugijai“, J. Laivys pats tampa meno kūriniu. Meno kūriniu Juozas laiko „objektą, egzistuojantį erdvėje ir patvirtinantį autentišką faktą, liudijantį įvykį ar konkretų atsitikimą” ir priduria, kad “(…) savo darbais nesistengiu nieko pažeminti ar įskaudinti, siūlau tik džiaugtis gebėjimu pastebėti ir atlikti atitinkamus pokyčius”.

_MG_2964 _MG_2965-HDR _MG_2970-HDR _MG_2971 _MG_2973 _MG_2974 _MG_2975 _MG_2980 _MG_2981 _MG_2982 _MG_2984 _MG_2990 knyga1 image description DSC_5268  paskutinis1

Juozo Laivio parodos „Beaistrio matymo taktika besaikio stebėjimo erdvėje arba kaip turėtų būti taisomi dantys“ vaizdai Šiuolaikinio meno centre, 2016. Nuotraukos: Andrej Vasilenko

Šiuolaikinis menas kaip įrankis. Interviu su „Young Poor Artists“ kolektyvu

IMG_7721

Keturi menininkai, susibūrę po „Young Poor Artists“ vėliava, susiliejo į vieną ir kalba ne vienas per kitą, o pratęsdami ir papildydami vienas kitą. Likdami intensyviame asmeniniame kūrybiniame kelyje, siekia daryti įtaka kultūriniam gyvenimui ir jo aplinkai. Buvimas kartu jiems suteikia drąsos ir inspiruoja naujus projektus. „Young Poor Artists“ žodžius „menas“ ir „menininkas“ suvokia plačiau nei daugelis jų kartos atstovų, o kūrybiniu ir vadybiniu keliu žengia išvien. Jie nuoširdūs ir jauni, bet apie viską nuo pradžių…

Young Poor Artists? Idėja kilo iš to, kad esame lietuviai, iš šalies, kurioje, skirtingai nei užsienyje, jauniems menininkams paramos prasme nėra lengva. Mes esame jauni, ir kadangi tokių finansinių galimybių, kaip užsienyje, nėra arba jų yra žymiai mažiau, pradėjom juokauti, kad mes – „jauni neturtingi menininkai“. Galima sakyti, kad tai buvo „Young Poor Artists“ (toliau YPA) koncepcijos pradžia. Po kurio laiko, sėdėdami prie Vilnelės, prisiminėme tai ir pagalvojome apie „Young British Artists“, kaip ironišką mūsų poor artists variantą. Tada dar visi buvome studentai, per daug rimtai į nieką nežiūrintys, tiesiog studijuojantys ir smagiai laiką leidžiantys jaunuoliai. Vėliau, grįžę iš mainų programų ir įgiję skirtingos patirties, nusprendėme mintis paversti realybe – „fiziniu“ pavidalu. Juokavome, kad reikia atidaryti internetinę svetainę su banko sąskaita ir joje talpinti nuotraukas iš poor artists gyvenimo, buities ir pan.

Pirmasis mūsų performansas vyko gal prieš ketverius metus, dar neegzistuojant YPA. Tai buvo performansas, tiksliau – pirmas bandymas integruotis į Lietuvos šiuolaikinio meno sceną. Commune Art‘e vykusios parodos metu įkyriai sveikinomės ir prisistatinėjome žmonėms, atėjusiems į atidarymą. Tuo metu asmeniškai nė vieno iš susirinkusiųjų nepažinojome, ir mūsų nepažinojo. Šis performansas išsivystė iš nusistovėjusios nuomonės, kad absoliučiai viskas ir visose srityse vyksta per pažintis ir ryšius, tad reikėjo tuos „ryšius“ užmegzti.

Nors iš pradžių YPA nariai keitėsi, jiems nusistovėjus įkūrėme VšĮ ir pradėjome į veiklą žiūrėti rimčiau. Veikla? Veikiame dviem frontais – individualiai ir kaip grupė. Anksčiau manėme, kad buvimas incognito suteikia daugiau laisvės darant tai, prie ko galbūt nenorėtume rašyti savo vardų. Motyvacija? Motyvacija atsirado mąstant, kas mūsų laukia po studijų. Nenorėjome laukti kvietimo, o patys inicijavome YPA, kad galėtume save realizuoti. Grupėje veikti daug lengviau ir įdomiau nei individualiai.

Reikia suprasti, kad esame idėjiniai ir dirbame kultūrinį darbą. Mums rūpi kultūra, jos praturtinimas. Jeigu tai, ką tu padarei, yra gražu, tai ir yra gražu. Tai motyvuoja. Savo veikloje įžvelgiame daug perspektyvų.

Mūsų veikla – kaip šachmatų lenta, t. y. mūsų visų individuali veikla ir YPA veikla. YPA dabar yra labiau kaip brand‘as (prekinis ženklas – aut. past.), o ne tiesioginė šių žodžių reikšmė. Praeis kiek laiko, ir mes nebebūsim young (jauni), jau dabar nebeatrodome poor (neturtingi), gal ateityje net nebebūsime artists (menininkai). Strategija? Turime, bet jinai dinamiška, grandioziška bei kintanti. Ji nėra įsprausta į rėmus, o tai mums suteikia laisvės ir galimybių rinktis. Nesijausti „įkalintiems“.

Kai mūsų klausia, kas esame, tai esame linkę į šį klausimą neatsakyti. Ne todėl, kad nežinome, o todėl, kad esame laisvi ir atviri. Sąmoningai nežinome ir leidžiame sau tokia prabangą.

„Vaidmenų“ pasiskirstymas? Labai įvairiai būna. Nėra taip, kad vienas atlieka kokį konkretų vaidmenį. Priklauso nuo situacijos ir darbų. Kartais vieną darbą daro du, kartais du darbus vienas. Mums svarbu palaikyti demokratišką nuoseklumą. Ir sprendimai pas mus priimami demokratiniu keliu. Iš principo tai keturių žmonių diskusija. Jos metu priimamas sprendimas. Todėl mūsų „vidinė“ demokratija yra kiek geresnė negu „išorėje“. Per debatus randame labai gerų sprendimų. Vardan bendro reikalo mes galime, jeigu reikia, prislopinti individualią nuomonę. Galima sakyti, jog kiekvienas iš mūsų ignoruoja savo ego, suprasdamas, kad svarbiau – bendras tikslas.

POP-UP GALERIJA/SHOW? Kadangi esame nepriklausomi, galime sakyti, kad subjektyviai atsirenkame menininkus į show. O kai veikia keturi žmonės, tai subjektyvumas yra labai objektyvus. Atrankos „techninis“ modelis būtų toks – pasibraižome koncepciją, ir bandome suderinti vyksmo vietą, pasidarome menininkų sąrašą. Rinkdamiesi menininkus, vadovaujamės kontrasto principu, bandydami balansuoti ties kraštutinumais bei siekdami išgauti tam tikrą dinamiką. Atrankos principai? Taikome tam tikras kategorijas ar skales, mąstydami, kas „suveiks“, kokia vizija, siekiai. Aišku, esame atviri pasiūlymams. Mąstome out of the box (nestandartiškai – aut. past.). Tai dar stipriau turėtų pasireikšti ateityje, o tai ir yra YPA atpažinimo ženklas – asmeninis meninis požiūris ir kuratorinis sprendimas. Ateityje tai norėtumėme paversti pagrindine strategija.

Galerija GO9 prekybos centre? Kaip individualūs menininkai domėjomės meno rinkos veikimo principais. Dalyvaujant viename festivalyje, mums patiko, kad viena iš erdvių buvo prekybos centras. Tiesa, ta erdvė nebuvo artikuliuota ir veikė kaip tiesiog ekspozicinė erdvė. Tuo tarpu mes, rengdamiesi pirmam pop-up, sąmoningai rinkomės erdvę prekybos centre, o to Lietuvoje nelabai yra buvę. Buvo įdomus galerijos santykis su parduotuvėmis, ir tokį „ėjimą“ vertiname labai teigiamai. Šiais metais norėjosi vietos, kuri turėtų istorinį–kultūrinį kontekstą. Nuolatinė ekspozicinė erdvė? Tai klausimas, į kurį atsakyti būtų per anksti. Iš principo ar pop-up reikalinga nuolatinė erdvė? Manau, ne, nes galerijos, šou, renginio esmė ir yra „rastis“ vis kitose vietose, kurios nėra pritaikytos. Mums svarbu kontekstas, įsilieti į jį ir „suaktyvinti“.

Visi mūsų veiklos žingsniai yra vienas su kitu susiję. Jie koreliuojasi. Nieko nebūna atsitiktinai, bet bent jau šiuo metu sunku pasakyti, koks bus kitas projektas. Trečias pop-up‘as bus? Tikrai taip. Susiduriame su, galima sakyti, problema – mūsų galvos veikia daug greičiau, nei užtenka fizinių resursų. Stipriai „užsimojame“ ir tam, ką sugalvojame, įgyvendinti reikia daug laiko. Tad arba kada nors turėsime daugiau žmonių, arba išmoksime dirbti vienas už dešimt.

Komercinė YPA veika? Be meninės YPA dalies ir be pop-up renginių, vykstančių kartą per metus, yra projektinė veikla, jungianti šiuolaikinį meną ir komerciją. Nuo šių metų veikiame kaip kultūrinė industrija – į bendrus projektus įtraukiame kitus „prekės ženklus“, kitus menininkus. Mes generuojame uždarbį, bandydami naikinti takoskyrą tarp komercijos ir meno. Siekiame, kad pas mus užsakovas ateitų kaip pas menininkus, o ne kaip, pavyzdžiui, (grafinius) dizainerius. Naudojame šiuolaikinį meną kaip įrankį – tai mūsų siūlomų paslaugų išskirtinumas. Mūsų komercinė veikla paremta netradiciniais sprendimais, jų ieškojimais. Žvelgiame pirmiausia iš meninės, o ne komercinės pusės, ir viską darome su meile.

IMG_7767

Young Poor Artists pop-up paroda Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

DSC03099 copy

Young Poor Artists pop-up paroda Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

andrius erminas1

Andriaus Ermino ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

andrius erminas2

Andriaus Ermino ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

andrius erminas3

Andriaus Ermino ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

Jonas Jurcikas1

Jono Jurciko ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

Jonas Jurcikas2

Jono Jurciko ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

Geiste Kincinaityte

Geistės Kinčinaitytės ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

benas sarka1

Beno Šarkos ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

benas sarka2

Beno Šarkos performansas Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

DSC02960

Young Poor Artists pop-up paroda Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

ELIJAS

Mariaus Povilo Elijas Martynenko pasirodymas Young Poor Artists pop-up parodoje, Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

Ignas Juzokas ir Gediminas Griskevicius

Ignas Juzokas ir Gediminas Griškevičius Young Poor Artists pop-up parodoje, Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

Mindaugas Jankauskas1

Mindaugo Jankausko ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

Mindaugas Jankauskas2

Mindaugo Jankausko ekspozicija Umiastovskių rūmuose, Vilniuje. Young Poor Artists pop-up paroda, 2015

Mother Eleganza1

Mother Eleganza sukurtos užuolaidos Young Poor Artists pop-up parodoje, Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

Mother Eleganza2

Mother Eleganza ekspozicija Young Poor Artists pop-up parodoje, Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

Tomas Sinkevicius ir Vilte Braziunaite

Viltės Bražiūnaitės ir Tomo Sinkevičiaus ekspozicija Young Poor Artists pop-up parodoje, Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

Vytautas Tinteris

Vytauto Tinterio filmo peržiūra Young Poor Artists pop-up parodoje, Umiastovskių rūmuose, Vilniuje, 2015

Mobilios skulptūros pagal Juozą Laivį

Gruodžio 16 d. Rietavo mieste pristatyta trečioji Juozo Laivio skulptūra „Ruonis“. Tą dieną, nuo 11 iki 13 val., skulptūra buvo demonstruojama bei dokumentuojama Rietavo miesto viešosiose erdvėse. „Ruonio“ paviršiaus raštus kūrė ir margino Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai. Pasak projekto koordinatoriaus Tomo Danilevičiaus, „šia improvizuoti siūlančia menine akcija norima paskatinti žmonių domėjimąsi šiuolaikiniu menu bei siekiama įlieti spalvingo gyvybingumo į kiek labiau nei įprasta apniukusią kasdienybę“ (iš pranešimo spaudai).

Juozas Laivys ir Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokiniai, Ruonis Rietave, 2011

Skulptūra „Ruonis“ – tęstinio projekto „Mobilios skulptūros“ sudedamoji dalis. Šiais metais tokių improvizuotų meninių akcijų menininkas J. Laivys pristatė bent tris – „Tankas grįžta į Salantus“, „Atominė elektrinė Sedoje“ ir minėtasis „Ruonis Rietave“. Visus tris kūrinius vienija jų pagaminimui naudojama medžiaga (putų polisterolis), lengvai atpažįstama ir aiški forma (muliažas, imitacija, kopija), laikino eksponavimo vis kitame Žemaitijos miestelyje idėja. Nors skulptūriniam objektui pagaminti skiriamos didžiausios (pinigų ir laiko) sąnaudos, tačiau tai nėra pagrindinė meninės akcijos dalis. Svarbiausias elementas – pats „mobilumas“, kuris mažai ką turi bendro su 1931 m. Marcelio Duchampo terminu „mobilios“, vartotu apibūdinti Alexanderio Calderio mechanizuotus kūrinius, dar žinomus kaip „kinetinės skulptūros“. „Mobilumas“ J. Laivio projekte suvokiamas kaip meno kūrinio at/judėjimo į tam tikras vietas bei bendravimo su vietos gyventojais, jų „susidūrimo“ su skulptūra momentai. Taip skulptūra tampa komunikacijos pretekstu ir priemone.

Juozas Laivys, Tankas, 2011

„Tanko“, prie kurio fotografuotis Salantų miestelio gyventojus menininkas kvietė nuo 6 val. ryto iki 18 val. vakaro (rugsėjo 9 d.), istorija pati savaime intriguojanti. Tankas „IS (Iosif Stalin) 2“, pagamintas 1943 m., jau po ketverių metų iš karo mašinos tapo monumentu žuvusių karių atminimui. Vėliau tankas mainais į naują skulptūrą (žodiniu susitarimu) atiteko liaudies menininkui, skulptoriui Viliui Orvidui, kuris jį parsigabeno į savo sodybą. Tačiau dėl netikėtos V. Orvido mirties Salantai taip ir liko be žadėtos skulptūros. Pats fotografavimasis prie J. Laivio skulptūrinio objekto, kaip reiškinys, priminė menotyrininkės Giedrės Jankevičiūtės mintį apie monumentaliosios Lietuvos skulptūros tradicijos pasmerkimą nemirtingumui. Anot menotyrininkės, monumentalių (figūrinių) paminklų visuomeninę būtį formavo įsivyravusi fotografavimosi, pozuojant prie vieno ar kito monumento, tradicija, o taip pat skulptūrų reprodukavimas ant mokyklinių sąsiuvinių viršelių, jų filmavimas ir kt. sklaida visoje Lietuvoje. Gal J. Laivys ir neturėjo sau išsikėlęs tikslo permąstyti esamą monumentaliosios skulptūros situaciją, tačiau 1:1 masteliu atkurtas ir ant likusio postamento laikinai eksponuotas „tankas“ daugeliui priminė netolimą praeitį.

Juozas Laivys, Tankas, 2011

Tuo tarpu galimai netolimą ateitį ir įvairias diskusijas, susijusias su atominės elektrinės statybomis netoli Lietuvos ir joje, simbolizuoja kitas „mobilių skulptūrų“ ciklo kūrinys – „Atominė elektrinė Sedoje“ (jos pristatymas vyko spalio 27 d.). Šio skulptūrinio objekto pristatymui pasirinktą minėtąjį miestelį, menininkas aiškina paprastai. Tai susiję su pavadinime esančiomis E ir A raidėmis, atitinkančiomis kūrinio pavadinimo pirmąsias raides (tik iš kitos pusės).

Juozas Laivys, Atominė Elektrinė Sedoje, 2011

Pusdienį Sedoje eksponuotas ir dokumentuotas „atominės elektrinės“ maketas, panašiai kaip ir „tankas“, turi aiškią ideologinę ir politinę potekstę. Tačiau sunku būtų J. Laivį laikyti politiniu ar politizuojančiu menininku. Situaciją padeda subalansuoti ir trečioji – „Ruonio“ –  skulptūra, kuri artimesnė anksčiau kurtiems darbams, tokiems kaip „Žagarės zuikis“ arba „Plungės lapė“ (šios ir kitos skulptūros 2010 m. gruodį buvo eksponuotos „ŠMC vitrinoje“). Be to, skulptūrinis objektas „ruonis“ grąžina prie „mobilumo“, kaip komunikacijos su miestelio bendruomene, sampratos. Tik šį kartą J. Laivys nutarė į kūrybinį procesą įjungti ne atsitiktinius (žingeidžius) miestelio gyventojus, o susitelkti ties Rietavo meno mokyklos moksleiviais, kurie perėmė „ruonio“ dekoravimo ir eksponavimo eigą. Bendradarbiavimą su moksleiviais (ironizuojant, o gal kaip tik labai rimtai) būtų galima laikyti J. Laivio pasidalijimo žiniomis ir patirtimi su galimai būsima jaunąja menininkų karta simboliu (juk iš Žemaitijos kilęs ne vienas gerai Lietuvoje ir už jos ribų žinomas menininkas).

Juozas Laivys, Atominė Elektrinė Sedoje, 2011

Visas tris „mobilias“ skulptūras būtų galima laikyti netradiciškai tradiciniais paprastais dalykais arba santykio su tradicine skulptūra viešojoje erdvėje interpretavimo galimybėmis. Tiesa, savo santykį su tradicine skulptūra netradiciniais būdais J. Laivys bandė aiškintis ir anksčiau. Pavyzdžiui, dokumentuotame performanse „Barborai“ menininkas, stovėdamas priešais Barboros Radvilaitės skulptūrą Vokiečių gatvėje (skulptorius Vladas Vildžiūnas), deklamavo specialiai jai parašytą eilėraštį. Šiuo gestu J. Laivys ne tik prisipažino mylintis Barborą (figūrinę monumentaliąją skulptūrą), bet kartu išreiškė savo poziciją stabilių skulptūrų atžvilgiu (kvietė ją į barą, pašokti, kitaip – truputį pajudėti). Kitas kūrinys – „Kregždė“. Juo menininkas taip pat imasi perinterpretuoti skulptūrą viešojoje erdvėje, pasiremdamas Juozo Mikėno skulptūrine kompozicija „Pirmosios kregždės“. Pasitelkdamas šią skulptūrą, kaip inspiraciją, J. Laivys (kartu su Tomu Danilevičiumi) šiuolaikinio meno parodoje Cesyje (Latvija, 2010 m.) pristatė vieną iš, jų manymų, originaliajame J. Mikėno skulptūros variante trūkstamų kregždžių. Šie ir kiti menininko kūriniai byloja, jog skulptūra J. Laiviui lieka aktualus, svarbus ir įdomus kūrybos objektas. Taigi nors dėl paties skulptūrinio objekto svarbos menininkas išlieka formos mylėtoju, tačiau kartu į kūrybą inkorporuojamas originalus ir nekanoniškas mąstymas apie skulptūros viešojoje erdvėje, mobilumo ir bendradarbiavimo bei bendravimo su vietos publika sprendimo būdas formuoja savitą „mobilių skulptūrų“ sampratą.

Visos nuotraukos iš autoriaus asm. archyvo.