.
2021    03    22

Žygimanto Augustino (meilės) istorija Žygimantui Augustui arba šiuolaikinio Narcizo interpretacija

Aušra Trakšelytė

Knyga – tai Žygimanto Augustino meninį tyrimą ir meno projektą, papildytą jo ir kitų autorių tekstais, reprezentuojantis leidinys. Jame apjungiamas platus temų, (pseudo)mokslo ir meno sričių, istorijos, politikos ir antropologijos spektras. Kitaip tariant, leidinyje įprasminama išplitusio (angl. expanded) meno lauko samprata.

Apskritai šį meninį projektą ir tyrimą norėtųsi iliustruoti paties Ž. Augustino meno doktorantūros studijų metu sukurtu ir naudotu kraniometrinio portretavimo metodu (39–44 psl.). Viena vertus, sistemingas ir argumentuotas metodo naudojimas įtikina, nepalikdamas galimybės suabejoti nė vienu (leidinyje) pateikiamu faktu ar sąsaja; kita – žvelgiant į juos, kaip į pavienius juodos spalvos apskritimus baltame fone, pastarieji tampa abstrakcija, faktų simuliacija, pasiduodančia savitai (autoriaus ar suvokėjo) interpretacijai. Tokiu būdu siūlomas „nuotykis“ (leidinys) gali būti suprastas ironiškai, ko neslepia ir pats autorius, arba gana rimtai ir paskatinti diskutuoti istorijos faktų tikrumo klausimais. Bet kuriuo atveju menininko žvilgsnis į istorinę atmintį ir „tiesą“ nepretenduoja pakeisti dokumentuotos žmonijos praeities. Visai kas kita yra asmeninės patirtys, išgyventos vartant šią knygą.

Istorinė atmintis ir politinė tikrovė, pasitelkiant konkretaus asmens psichobiografinį portretą, knygoje įkūnijama trijose dalyse – Istorija, IN ir OUT. Dalyje IN, kurioje nuodugniai atskleidžiamas tyrimo sumanymas, sukuriamas ir įkūnijamas Žygimanto August(in)o personažas. Čia „in“ – „tai raidės, papildančios ir atskiriančios autoriaus pavardę nuo karaliaus“ (12 psl.). Taigi menininkas, projekto sumanytojas ir leidinio autorius savo ir Lenkijos karaliaus bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio asmenybes sutapatina įprasmindamas tapsmo Kitu (angl. Other) tikrumą.

Tai, kad Ž. Augustinas neslepia projekto tragikomiškumo, atskleidžiamo per žmogų, bandantį įsikūnyti į karaliaus kūną, ši (meilės) istorija transformuojasi į šiuolaikinę graikų mito apie Narcizą interpretaciją. Žygimantų pavardžių panašumas yra tik pretekstas intriguojančios narcisizmo temos analizei.

Gerai žinomo graikų mito panaudojimas šiuolaikinės teorijos ar vaizduojamojo meno kontekste nėra naujas sumanymas. Pavyzdžiui, Marshallas McLuhanas Narcizo mitą panaudojo savo teorijoje apie medijas, tampančias žmogaus tęsiniais. Šiuo atveju menininko Žygimanto Augustino tęsiniu tampa asmuo, kuris nėra savarankiškas esinys, aptinkamas gryna forma, kaip actus purus. Žygimantas August(in)as yra Žygimanto Augustino tęsinys, kuris gyvena Žygimanto Augusto dėka ir jo sąskaita.

Knygą galima įsigyti Mo muziejaus knygyne, arba www.artkiosk.net https://www.artkiosk.net/product-page/to-%C5%BEygimantas-augustas