Author Archives: Justina Zubaitė

Straipsnio autorius:
Justina Zubaitė šiuo metu studijuoja menotyrą Vytauto Didžiojo universitete, Kaune.

Alternatyvaus rūpesčio teritorijos. Pokalbis su Algirdu Jaku

Hamburge gyvenančio ir kuriančio lietuvių menininko Algirdo Jako solo paroda „Savipalaikymo grupė“ Vilniaus grafikos meno centre (VGMC) turėjo būti atidaryta praėjusių metų gruodžio 10 dieną. Paskelbus antrąjį karantiną, paroda lankytojams atsivėrė tik virtualių parodos vaizdų ir menininko pasakojimų pavidalu. Pagavau save neįprastai ilgai dėbsančią į šios parodos nuotraukas: joje pristatomi kūriniai mane intrigavo savo švelnumu, skulptūriškumu, o visa tai vainikavo šių vizualių mįslių kvietimas pasivaikščioti po parodos rūpesčio teritorijas. Su Algirdu bendravome elektroniniais laiškais, kalbėjomės telefonu ir susitikome ekranuose, mėgindami pasiūlyti kelius po parodą bei aptarti esamas ir menamas slinktis meno lauke.

Justina Zubaitė (J. Z.): Žvelgdama į 2020-uosius, drįsčiau sakyti, jog rūpesčio savimi, kitais ir aplinka tema buvo viena iš dominuojančių temų ir praktikų kultūros lauke. Meno, rezidencijų ir edukacijų centras Rupert savo viešąją programą skyrė rūpesčio, tarpusavio priklausomybės ir įtraukių kultūrinių praktikų aptarimui; VDU menų galerija „101“ ir jos programų kuratorė Margarita Žigutytė veiklų sezono programoje taip pat tyrinėjo meilės ir rūpesčio kultūrinėje produkcijoje klausimus. Žvelgdama į parodos „Savipalaikymo grupė“ vaizdus, kupinus mįslingo jaukumo ir išskirtinio dekoratyvumo, regiu juos tarsi eiles apkabinimų ar būrius glėbių, kaip, pavyzdžiui, tie ažūriniai kiaušinius primenantys lizdai, laikantys piešinius ir smulkius objektus. Ar galėtum skaitytojus pavedžioti po šios parodos rūpesčio teritorijas?

Algirdas Jakas (A. J.): Iš tiesų, šių temų dominavimas pastebimas ir čia, Hamburge, tiesa, negalėčiau teigti, jog apie tai mąsčiau imdamasis šio projekto. Šįsyk norėjau kalbėti asmeniškiau, tad šie klausimai gana atsitiktinai sutapo su šiandieniniu zeitgeist. Parodos pavadinimas nurodo į neformalią situaciją, galbūt į šeimą, kurios modelį savipalaikymo grupės bando pakartoti.

Toks intymus ir asmeniškas ekspozicijos konstravimas leido apmąstyti nutylėtas šių praktikų puses, netradicinius sprendimus ir neoficialų minėtų praktikų reglamentavimą. Pamenu, kaip būdamas vaikas lydėdavau artimą šeimos narį į tokius susitikimus. Nors jie ir vykdavo institucinėje aplinkoje ir tiesiogiai juose nedalyvaudavau, tai, kad jie būdavo aklinoje tamsoje ir beveik mirtinoje tyloje, kurstė smalsumą, norą pažinti šių nematomų veiksmų pobūdį.

Kalbant apie parodoje pristatomus objektus, sutikčiau su tavo siūlymu žvelgti į juos kaip į „apkabinimus“. Šios jaukumo ir saugumo jausmus keliančios struktūros taip pat gali priminti motinos siluetą, religinius grotus arba, kaip sakei, lizdus. Poetiškai žvelgiu į asmeniškus kiekvieno jų gestus ir noriu leisti žiūrovui užmegzti pokalbį arba bandyti įspėti šių praktikų reikšmes. Panašiai kaip abstrakčių formų spėliojimo praktika taikoma gerinant žmonių, turinčių potrauminio streso sindromą, būklę. Tai iš dalies siejasi su mano paties patirtimi, kai, profesionalios terapijos būdams nepasiteisinus, buvau priverstas išgalvoti alternatyvius rūpesčio artimu metodus. Šiuo atveju man taip pat įdomus „kitapasauliškumas“, kaip nuoroda į įvairius dvasinius savipagalbos pratimus ir metodus.

J. Z.: Pastarųjų metų sveikatos krizės kontekste nemažai girdėjome apie kultūros institucijų prieinamumo svarbą – galimybę lankytis muziejuose ir galerijose, naudotis bibliotekų paslaugomis, dalyvauti bendruomenių kultūriniuose renginiuose. Sveikatos specialistai jau įvertino dalyvavimo kultūroje reikšmę gerinant žmonių ir bendruomenių psichologinę sveikatą. Naiviai tikiuosi, jog šie pastebėjimai reikšmingai papildys edukacinių meno pratikų veiklas ir praplės įprastą kultūros institucijų kaip „žinių archyvų“ sampratą.

Žinoma, tai anaiptol ne pirmas kartas, kai girdime apie terapinę meno funkciją arba apie šimtmečius skaičiuojančią meno terapiją (kuri dažniausiai atskiriama nuo „profesionalaus“ meno praktikų), tačiau man atrodo, jog būtent šiandien didžiosios meno institucijos, meno srities darbuotojai bei kiti profesionalai (politikai, psichologai, sociologai ir kt.) pabrėžia šį aspektą. Kaip tau atrodo? Ar padrąsintum tokį tavo parodos „vartojimo“ būdą? Ar „Savipalaikymo grupė“ gali tapti „savipagalbos“ struktūra?

A. J. Praėjusiais metais kultūros institucijos iš tiesų susidūrė su iki tol nematytais iššūkiais, tačiau atsirado ir erdvės atsinaujinimui. Hamburge buvo diskusijų apie muziejų transformaciją į lazaretus, galerijų atvėrimą ir jų erdvių perdavimą bei pritaikymą dirbančiųjų krizės priešakyje poreikiams. Kalbant apie „Savipalaikymo grupę“, naiviai tikėjausi, jog turėsime galimybę ją atverti lankytojams, be to, sklido gandai, jog galerijos veiklą atnaujins jau gruodžio viduryje. Tai būtų buvę prasminga, kadangi parodoje palikau erdvę žiūrovui, kad jis užbaigtų menamą ratą. Tai galbūt ir būtų gestas „savipagalbos“ struktūros link, tiesa, nesu tuo tikras. Galbūt šį klausimą vertėtų užduoti meno terapijos specialistui, kuris galėtų kruopščiai atrinkti meno kūrinius konkrečiam asmeniui ar grupei. Žinome apie traumas patyrusiems atidžias parodas, kuriose vengiama dirginti žiūrovus. Tad man lieka tik spėlioti, ar mano paroda būtų tinkama meditacijai ir panašioms praktikoms.

Algirdo Jako paroda „Savipalaikymo grupė“ galerijoje „Kairė-dešinė“. Lauryno Skeisgielos nuotr.

J. Z.: Vienas tavo pasiūlytų šios parodos raktažodžių buvo „hobiai“. Jis taip pat pratęsia mano ankstesnį klausimą apie meno terapiją. Pomėgiai ir amatai neretai yra priemonės, padedančios išgyventi psichologinius sunkumus. Tavo parodos objektai sukurti, „išnerti“ naudojant „Hobbies“ – karštų klijų šautuvus. Ar tai atsitiktinumas, ar tikslingas pasirinkimas?

A. J.: Hobių motyvas yra apgalvotai pasirinktas parodą jungiantis gestas. Mane įkvėpė mėgėjiški aiškinamieji filmukai, kuriuose įvairių laisvalaikio užsiėmimų entuziastai moko amatų technikų. Kai kurie yra kone apsėsti to, ką daro, iš naujo kartoja beveik tas pačias kompozicijas. Kuriant parodos objektus, kartojimas tapo mano kasdiene rutina ir, reikia pripažinti, tai buvo tam tikra terapija. Žinoma, pastarųjų metų uždarymų (angl. lockdown) kontekstas taip pat lėmė dalį sprendimų: dirbtuvių prieinamumas buvo ribotas, nelengva buvo ir įsigyti naujų medžiagų. Karantinams užsitęsus, o daliai mano pažįstamų jį išgyvenant svetimose šalyse, jie taip pat ėmėsi asmeniškesnių veiklų – rašė ar piešė. Taigi, sprendimas būti meno-mėgėju (angl. art-hobbyist) man atrodė logiškas.

J. Z.: Kokie kiti tavo pomėgiai?

A. J.: Mėgstu žiūrėti kačių ir šunų televiziją, lesinti paukščius.

J. Z: Jeigu neprieštarausi, norėčiau prisiminti tavo ankstesnius darbus, ypatingai 2018 m. parodą „Giraitė“ (Vilniaus grafikos meno centras). Vizualiai abi parodos atrodo panašios, galbūt dėl baltos/pilkos/juodos spalvų paletės, galbūt dėl kūrinių materialumo, jos tarsi nurodo viena į kitą. Kokius pastebi ryšius – konceptualius, teminius, formalius – tarp „Giraitės“ ir „Savipalaikymo grupės“?

A. J.: Manau, kad visos tavo išskirtos savybės ir jungia „Savipalaikymo grupę“ ir „Giraitę“. Nors šįsyk norėjau atitolti nuo ankstesnių darbų, nusigręžti nuo globalių ir politinių temų, kalbėti asmeniškiau. Vis dėlto, matyt, buvau kiek naivus – sunkiai pavyksta pabėgti nuo mano kūrybą šmėkliškai lydinčių pasikartojimų. Abi parodos pasižymi sapniškais bruožais ir pasakoja „kitapasauliškas“ istorijas. Kartais struktūriškai „nuogi“ „Giraitės“ priešiniai pasirodo „Savipalaikymo grupės“ struktūrose ir atvirkščiai. Dalis anglimi sukurtų piešinių motyvų, pavyzdžiui, baltos, tarsi kartoninės figūros, savo paprastumu gali priminti mano naujausius objektus. Galiu net įsivaizduoti šios parodos piešinius „Giraitėje“. Taigi, manau, šie du pasauliai savotiškai bendrauja ir persipina vienas su kitu. Namų motyvai ir juos supanti aplinka taip pat siejasi su dabartinėmis skulptūromis, į kurias galėtume žiūrėti kaip į nedideles kraiteles, skirtas apsaugai. Mano nuomone, žodis „saugumas“ tiek estetiniu, tiek konceptualiu aspektu galėtų neblogai apibendrinti abi šias parodas.

Algirdo Jako paroda „Savipalaikymo grupė“ galerijoje „Kairė-dešinė“. Lauryno Skeisgielos nuotr.

J. Z.: „Giraitėje“ pastebimos ironiškos karinės industrijos infrastruktūros interpretacijos, taip pat ir oksimoroniškos militaristinės estetikos vartosenos kritika. Jogintė Bučinskaitė parodos apžvalgoje taikliai pastebėjo: „Atrodo, kad gamtai visuomet būdavo ir tebėra priskiriama užduotis maskuoti žmogiškąją karinę baimę ar nepasiruošimą tapti tikrąja ginklavimosi buveine, kirtus formalias ginklų sandėlių sienas. Ir iš tiesų – parodoje eksponuojamuose piešiniuose žmonių nematyti. Tai dar labiau sustiprina nuojautą, kad tikroji gynyba vyksta ne dėl gyvybių, bet dėl sistemų, režimų ir struktūrų palaikymo“ .

Panašūs geopolitinės kritikos elementai pastebimi ir naujausioje parodoje. Mūsų pokalbiuose užsiminei apie Ian Svenonius knygą „The Psychic Soviet and Other Works“ (Drag City, 2006). Vienoje iš esė autorius aptaria savo pramanytą „kosminės depresijos“ sąvoką, apibūdinančią pasaulį po SSRS griūties. Antrasis aspektas galėtų būti pasikartojanti infrastruktūrų kritika: „Giraitėje“ kritikos taikiniu tapo militaristinių kompleksų infrastruktūra, „Savipalaikymo grupėje“ atsigręžiama į psichinės sveikatos sistemą. Galbūt galėtum pratęsti Svenonius mintį? Ir kaip ankstesnės kūrybos temų laukas aidi naujausiame projekte?

A. J.: Apie Ian esė mąsčiau kurį laiką ir jau pradiniame šio projekto etape ji man atrodė puikiai papildanti pirminę idėją. Vis dėlto esė neįtraukiau į parodos tekstą, skaitytojui nepateikiau į ją nuorodų. „Kosminės depresijos“ sąvoka vis sugrąžindavo prie „po-sovietinės“ būklės apmąstymo, svarstymų, kaip tai siejasi su mano kūrybine praktika. Akivaizdu, jog prieš 30 metų paveldėta psichinės sveikatos infrastruktūra nebuvo pajėgi aktualiai spręsti staigaus globalinio posūkio nulemtų problemų, tad terapeutinis modus operandi vis dar buvo grindžiamas medikamentiniu gydymu.

Šiuo aspektu nesutinku su Borisu Budenu, teigiančiu, jog jau pergyvenome „po-sovietinę“ būklę (net jei ir esu kiek alergiškas šiam nuvalkiotam terminui). Priešingai, Ian pasiūlytas terminas pasirodė originalus, truputį mistiškas bei kreipė dėmesį į tas pačias neišspręstas psichologinės sveikatos problemas, kurių priežastis esame linkę ignoruoti. Sutinku su tavimi, jog „Savipalaikymo grupė“ taip pat turi geopolitinės ar psicho-geopolitinės kritikos aspektą. Tiesa, šiuo atveju jis nėra toks akivaizdus kaip „Giraitėje“.

Algirdo Jako paroda „Savipalaikymo grupė“ galerijoje „Kairė-dešinė“. Lauryno Skeisgielos nuotr.

J. Z.: Šiuo metu gyveni Hamburge ir studijuoji Hamburgo meno akademijoje. Galbūt galėtum daugiau papasakoti apie savo projektus? Kaip ir kur „Savipalaikymo grupė“ ir parodos kūriniai gyvuoja dabar?

A. J.: Tarp Hamburgo meno akademijos studentų gyva politiško meno scena, ypač lyginant su Vilniaus dailės akademija. Studentai buria feministines kuratorystės grupes, viena tokių – „Cake & Cash“ kolektyvas. Taip pat veikia studentų įkurta savitarpio pagalbos grupė „In the Meantime“, kurioje gali būti atviras bei pažeidžiamas dažnai konkurencingoje ir izoliuojančioje mokyklos aplinkoje. Nereikėtų pamiršti ir įvairių dekolonizacijos ir sisteminio nepaklusnumo praktikų. Taigi, tai puiki aplinka pažvelgti į save iš kitų perspektyvų bei rasti naujų būdų kalbėti rūpimomis temomis, net jeigu tai yra nedidelės, globaliame diskurse nelabai matomos valstybės istoriniai klausimai.

Kalbant apie „Savipalaikymo grupę“, dėl pandemijos dar negalėjau šio projekto pristatyti Akademijoje. Taip pat kol kas neturiu aiškių planų, kuria kryptimi plėtosiu savo kūrybą. Reikia laiko apmąstyti tai, ką dariau, tačiau visados yra galimybė, jog įsitrauksiu į spontaniškas kolektyvines iniciatyvas, kurios tiesiogiai nebus susijusios su mano ankstesne praktika.

J. Z: Ačiū už pokalbį!

Algirdo Jako paroda „Savipalaikymo grupė“ galerijoje „Kairė-dešinė“. Lauryno Skeisgielos nuotraukos

O kas gi tas piešinys? Apie parodą „Sanatorija“ ir raitelius, kurie užsiima savitramda. Pokalbis su Vyteniu Buroku

Šių metų pavasario pabaigoje Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) skaitykloje atidarei parodą „Sanatorija“, kurioje pristatei pluoštą akvarelių, tušo piešinių ir skulptūrinių objektų. Viena iš priežasčių, kodėl panorau pakviesti tave parodai, buvo kūrinių materialumas, tam tikra popieriaus magija, kuri organiškai įsilieja į skaityklos erdvę, tačiau pripildo ją tarsi neatpažįstama, nejaukia, pokraupia nuotaika. Kaip piešinys kaip formatas atsirado tavo kūryboje?

Mano kūryboje piešinys kaip raiškos priemonė išgyveno ir pakilimų, ir nuosmukių. Daugelis mūsų vaikystėje kuriame piešinius sudarytus iš juodai baltų, o gavus pieštukų ar flomasterių, ir spalvotų ratilų, štrichų, dėmių, linijų. Tai – mūsų motorikos tęsiniai. Ilgainiui žodynas formuojasi, pradedame atpažinti ryšius tarp savo ratilų lape ir ratilų taip vadinamoje tikrovėje, o piešinys tampa trumpiausiu būdu išreikšti miglotas ir dar neįžodintas idėjas bei išgyvenimus. Tuomet į pagalbą ateina tėvai, dailės ir darbelių mokytojai, o vizualių išraiškų žodynas vis plečiasi. Vaikų įgimtas noras tikrovę perteikti realistiškai dažnai susiduria su skaudžiais nusivilimais nepataikius „kaip reikia“. Instituciškai priimtinos piešinių formos nebetenkina ir jau žinome, kaip tai ką norime pasakyti išreikšti žodžiais, kol galiausiai tą ir darome – užsiimame verbalizavimu.

Man vis tik pasisekė augti aplinkoje, kuri mane supažindino su kultūros įvairove, dėl to esu dėkingas tėvams. Tai visų pirma vyko keliaujant, besilankant koncertuose, teatre, parodose ir menininkų studijose. Tai buvo ir rudenys Broniaus Kutavičiaus sodyboje, keliantis per Merkį beždžionių tiltu, grybaujant, vakarais girdint dainas ir pavojingai žaidžiant su titnagu, kurio rasdavome tarp akmenų prie klėties. „Paskutinės pagonių apeigos“, girdėtos Valdovų rūmų archeologiniuose angaruose, vėliau ir „Lokys“ LNDT, taip pat Tomo Kutavičiaus, Daliaus Naujokaičio improvizacijos, Lino Leono Katino, Petro Repšio ir kitų menininkų studijų lankymai. Pradėjau lankyti Liepaičių chorinio dainavimo mokyklą. Šios garsinės ir vizualinės patirtys labai anksti užbūrė, tuometinėje mokykloje pradėjau jausti, jog nesu savo vietoje, tad gatvėje pamatęs kvietimą mokytis Nacionalinėje M.K. Čiurlionio meno mokykloje, nuėjau tiesiai į stojamuosius egzaminus.

Ten susidūriau su kitokiomis instituciškai priimtinomis vizualios raiškos formomis. Mokykloje išbandėme įvairiausias priemones, mus mokė puikūs mokytojai ir jau beveik atrodė, kad esame jaunieji klasikai, netrukus rengsiantys retrospektyvines parodas ir savo kūrybos monografijas. Visuotinę elitistinę aurą ir retoriką mokykloje kartkartėmis pertraukdavo nekonformistinės mokytojų Giedriaus Plechavičiaus, Gedimino Akstino, Džiugo Katino, Antano Jasenkos ir kitų nuostatos, jų laikysenos žaismingumas ir smalsumas šiuolaikinio meno procesams. Per tuos metus teko paišyti tiek daug, kad baigus mokyklą ir įstojus į Vilniaus dailės akademijos (VDA) skulptūros katedrą būtų užtekę inercijos taip ir nesusimąstyti, „o kas gi tas piešinys prieš visas konvencijas“ ir kaip jį galima naudoti kaip savarankišką kūrinį, o ne akademinę studiją.

Iš karštakošiško principingumo kartu su keliais bičiuliais nusprendėme daugiau nebepiešti. Taip stiprėjo konceptualiosios menininko sąvybės ir atmetimo drąsa, bet tuo pačiu nyko gebėjimai popieriaus lape ar medžiagoje perteikti tai, kas galvoje iškildavo kaip vaizdiniai. Darbas kartu su Mindaugu Navaku, Deimantu Narkevičiumi, Gintaru Makarevičiumi skulptūros katedroje ir teorinės Agnės Narušytės, Laimos Kreivytės, Lolitos Jablonskienės ir Arūno Sverdiolo paskaitos bei pokalbiai su kitais dėstytojais, o, visų svarbiausia, kursiokais buvo geriausias pasirinkimas padėjęs pažinti asmeninius motyvus, kūrybines intencijas, atlikti drąsius ar mažiau drąsius kūrybinius eksperimentus.

Prireikė bemaž dešimtmečio suprasti, jog pats virtualiai išgyvenau vėlyvojo XX a. virsmus – užsiimti akademinėmis studijomis, modernistine raiška, viską atmesti (nuo vyresniosios kartos skyrėmės tuo, kad savo kailiais šių virsmų neišgyvenome tiesiogiai, bet išmokome juos išgyventi perėmę pasakojimus, kurie mums jau buvo virtę mitais) ir vėl naujai pažvelgti į galimybes dirbti su medžiaga, piešiniu (taip pat ir kontekstu, kultūrinėmis nuorodomis), suformuluoti savitą žodyną. Taip gimė mintis sukurti ir šį kūrinių ciklą „Sanatorija“. Juo pasakoju apie menamą veikėją, kuris taip pat išgyvenęs šiuos virsmus ir ištrūkęs iš jį varžiusios socialinės aplinkos – „Pentino klubo“ – vėl pradėjo kurti materijoje nelaukdamas pritarimo ar leidimo iš šalies.

Pasakojimą apie „Sanatoriją“ pradedi žodžiais: „Atvykau į sanatoriją ieškoti proto ramybės, pauzės. Transformuojanti patirtis. Išgyvenau kūrybinių galių rekuperaciją, taip pat pavyko bent trumpam nutildyti obsesija virtusį norą teisinti kiekvieną savo veiksmą“. Galbūt gali daugiau papasakoti apie šio pasakojimo veikėjus, mįslingą „Pentino draugiją“ ir paslaptingą fikcinės realybės nuotaiką? Dirbdama ŠMC skaitykloje nekartą girdėjau parodos lankytojus aptariant trikdančią, įtaigią tavo parodos nuotaiką. Ar ja siekei kūniško, emocinio paveikumo?

„Pentino klubas“ – savotiška slaptoji draugija. Mane visados stebino konspiracijų teorijų gajumas, žmonių polinkis burtis į džentelmenų klubus, partijas, judėjimus, ratelius ir kt., tad perskaičius vieno mėgiamiausių rašytojų Enrique’s Vila-Matas knygą „A Brief History of Portable Literature“, kurioje aptariama slaptoji menininkų draugija ir šios pasėkmės nariams, kilo mintis kūryboje apmąstyti šią temą.

Kažkuriuo metu stojau skaityti vien profesinę literatūrą, kritinę teoriją, filosofiją, periodinius meno leidinius ir vėl atsigręžiau į įvairių laikotarpių grožinius tekstus. Kėliau sau klausimą, kodėl nustojau kurti medžiagoje ir peržvelgęs savo skaitinių sąrašą supratau, jog ankstesnieji tekstai kreipė mane gebėjimų atsisakymo (angl. de-skilling) ir efemeriško meno sampratos link.

Kritinėje teorijoje išryškinamos meno komercializacijos, institucionalizacijos problemos, pabrėžiama politiškai angažuoto, komercijai neparankių formatų meno kūrinių svarba. Man iki šiol didžiulę įtaką daro avangardiniai judėjimai, XX a. meno raidos lūžiai, estetikos filosofija, kritinė teorija, tačiau kartu pastebiu, jog nesunkiai „išmokstama“ būti griežtai šabloniškai ideologiškai angažuotu, o tuomet prarandamas humoro jausmas ir daugėja pionieriško puritoniškumo. Taip kyla pavojus šiuolaikinio meno studijoms virsti naujuoju akademizmu.

Efemeriškas ir nuo gebėjimų atskirtas menas reikalauja verbalizacijos, teorinio pagrindimo ir dėl to kai kurie autoriai – kaip kad nutiko ir man – pasijuto tokio išmokto filosofavimo įkaitais, tarsi ieškodami nuorodų, kuriomis galėtų prisidengti ir gautų leidimą pradėti kūrinį. Tada kilo poreikis burtis į ideologinius ratelius kur tokie leidimai pradėti išduoti arba atmetami. Pasiilgau dionisiškojo kūrybos prado, kuriame jungtųsi mano aistra tiek filosofijai, tiek meno istorijai bei literatūrai, tiek materialiai praktikai. Ėmiausi pasakojimo ir susikurto alter-ego.

Šioms patirtims aptarti pasitelkiu „Pentino klubą“ – pramanytą slaptąją draugiją, vienijančią nomadiškus klajoklius, savi-kritikus, kurie prižiūri vieni kitus nuo sustojimo, lėto laiko, medžiaginės kūrybos studijose, praktikuoja nuolatinį judėjimą ir kuria kūrinius kurie atsiranda tik jų pasakojimuose kelionių metu, naktiniame gyvenime. Jie tokie artimi, kad net plačiausioje gatvėje liečiasi bent alkūnių smaigaliais.

Šis klubas taip pat yra nuoroda į mano vieno mylimiausių rašytojų Witoldo Gombrowicz’iaus kūrybą, jis šmėsteli ir jo romane „Trans-Atlantyk“ (1953). Man artimas tiek autoriaus rašymo stilius, mąstymo ir gyvenimo būdas, nepritapimas senojoje ir naujojoje Lenkijos visuomenėse bei kultūriniame lauke, tiek jo kuriami personažai, literatūrinė kalba. Norėjau bent simboliniais saitais susieti šiuos klubus, šias draugijas.

Įsivaizduokite raitelį, kuris naudoja pentiną arklio dresavimui, tramdymui – arklys po kurio laiko jau žino, kad raitelis avi aulus su pentinais, gyvūnas internalizuoja skausmo galimybę ir užsiima savitramda. „Pentino klubo“ nariai yra raiteliai, kurie neturi žirgų, tačiau pentinus naudoja kaip šios savitramdos įrankius. Vienas klubo narys smeigia pentiną bėgančiajam dezertyrui į koją. Tuo tarpu trečiasis, pasinaudodamas pasitaikiusia proga, bando ištrūkti, tačiau ir šiam smeigiama. Tuomet man prieš akis iškyla iš kūnų sudarytos, pentinais susijungusios karūnos vaizdinys – skausmo ir malonumo karūna, į kurią ratu susijungia klubo nariai bėgdami, bet ir tuo pačiu bandydami išlaikyti vieni kitus draugėje. Svarbu ir tai, jog tai labai kūniškas vaizdinys, ne tik maskuliniškas, bet ir homoerotiškas, ar bent neheteronormatyvus vaizdinys. Beje, gražų vyriškų draugijų homoerotiškumo, vyriškos pub’ų kultūros tyrimą atliko fizinio teatro trupė „DV8“ ir choreografas Lloyd Newson. Kadaise matytas šios trupės šokio filmas „Enter Achilles“ paliko neišdildomą įspūdį.

Vytenio Buroko solo paroda Sanatorija Šiuolaikinio meno centro skaitykloje , 2019

Visai neseniai socialiniuose tinkluose sušmėžavo puikus kuratorės Monikos Lipšic komentaras apie ydingus mūsų pačių darbo metodus arba, „mentalinės higienos stygių“, t.y. negalėjimą atsitraukti nuo darbų (kurį lemia ir ekonominės, ir kultūrinės priežastys), tiek ir nemokėjimą arba nedrąsą tai padaryti. Parodoje pristatomi kūriniai, ypatingai greitus rankos judesius užrašinėje menantys piešiniai, kurių motyvai nepaliaujamai kartojasi ekspozicijos ir tavo kūrybos archyvuose studijoje, viena vertus atskleidžia piešinio kaip nuolatinės praktikos ar amato treniravimą, kita vertus – galėtų atlikti ir tam tikrą terapine funkciją, ar klystu? Kiek pramanytos fikcinės bendruomenės jėgų atgavimo ritualai išlieka tik pačiame pasakojime, o kiek jie prasiveržia į mūsų kasdienybę?

Turint omeny, kad dėl tų pačių išvardintų priežasčių vėluoju atsakyti į tavo klausimus, yra kiek nejauku atpažinti save ir draugus Monikos Lipšic komentare apie mentalinės higienos stygių. Šiai išsakytai minčiai visiškai pritariu, tačiau taip pat esu lėtai sveikstantis chroniško šio higienos stygiaus nešiotojas.

Ginčas apie meno terapiškumą yra labai senas ir ilgas, kaip ir apie meno autonomiją ar buvimą politiniu įrankiu. Neabejotina, kad įvairiose kartotinėse praktikose, cikliškuose veiksmuose yra terapinio potencialo, užsimiršimo, patekimo į taip vadinamą flow, tačiau nenorėčiau teigti, jog tai darau dėl saviterapijos. Šį įspūdį sustiprinti gali mano pasirinkta menamų įvykių eiga, kūrinių panašumas į autofikciją, taip pat pats „Sanatorijos“ motyvas. Be to, kai kuriuos piešinius sąmoningai tiražuoju, sudvejinu, taip nurodydamas į įvairius kultūriškai atpažįstamus reiškinius, pvz. Rorschacho dėmių testus. Ir vis tik, tai yra mano asmeninės meninės praktikos tęsinys, kilęs iš intuicijos ir papildytas meninio tyrimo sanatorijų tema, kurį vysčiau gavęs Lietuvos kultūros tarybos skirtą individualią menininko stipendiją.

Kažkuriuo metu peržvelgęs savo vykdytą tyrimą nusprendžiau nebetęsti analitinės dalies, tačiau sukurti savarankišką kūrinį kuris į savo paties logiką įtrauktų sanatorijos reiškinį. Sanatorija vis tik yra kultūriškai įkrauta vieta, kilusi iš tuberkuliozės gydyklų, o šiandienos visuomenėje virtusi prevenciniais sveikatinimo centrais, SPA. Federico Fellini juosta „8 1/2“, Alaino Resnais filmas „Pernai metais Marienbade“, Thomo Manno romanas „Užburtas kalnas“, Leonido Tsypkino knyga „Summer in Baden-Baden“ ir Walterio Benjamino tekstai padėjo man apmąstyti sanatorijas. Gal tai ir atsitiktinumas, tačiau ankstyvosiose sanatorijose radosi medicininės meno terapijos samprata ir būtent čia ji pradėta taikyti.

Parodos atidarymo ir pasivaikščiojimų po ją metu atlikdavai vieną beveik apeiginį veiksmą. Pūsdavai savo sukonstruotą instrumentą, kuris neišduodamas garsų išspjaudavo spalvotus ausų krapštukus. Tokiu būdu menamas garsas (melodija, muzika) pasirodydavo labai kūnišku pavidalu – lazdele jungiančia mūsų pirštus ir ausies būgnelį. Gal galėtumei papasakoti daugiau apie šį sumanymą.

Šio performanso metu įkūniju susikurtą personažą, pasakojantį apie savo gijimo procesą sanatorijoje, sprendimo teisės susigrąžinimą. Ausų krapštukas yra labai talpus metaforoms. Jis nukelia ir į abjekto teorijos svarstymų lauką apie kūno skysčius, dūlėjimą, nyksmą ir nurodo į klausą, vieną jautriausių kūno organų, garso, pasakojimo, balso betarpiškumą. Toptelėjo mintis, kad ausų krapštuke visada yra ausis ir kad net ir skambant tylai galima kalbėti apie judesių virpinamą orą.

Norėčiau pasidalinti ištrauka iš veikėjo pasakojimo apie šio instrumento sukūrimą:

Sanatorijos kambaryje be spintos, lovos ir skaitymo lempos, stovėjo rašomasis stalas su keliais stalčiais. Ant stalo – užrašinės, blanknotai, tušas ir pradėti rašyti laiškai. Laiškai ir vokai. Aš rašiau analoginius laiškus. Pirmąjį kartą įžengęs į šį kambarį priėjau prie lango, jį atidariau ir susidūriau su žvilgsniu – tai buvo paminklo skirto Ivanui Pavlovui žvilgsnis. Sėdau prie rašomojo stalo ir pradėjau rašyti savo pirmąjį laišką iš sanatorijos. Laiške be adresato rašiau apie impulsus, fiziologiją ir sąlyginį refleksą, tik, kitaip nei Ivanas Pavlovas, aptariau ne šuns seilių sekreciją ir sąlyginio reflekso ugdymą dirgikliais, bet pentiną, kuris tramdo ne žirgą, bet patį raitelį.

Laiškai ir vokai. Letters and envelopes – puikus pavadinimas parodai. Stalčiuje laikiau tuščius vokus, hipochondriko savigydos rinkinį ir higienos reikmenis. Įdomus konglomeratas – tuščių vokų, pleistrų, vaistų, ausų krapštukų ir muilų kolizija. Muilai į sanatoriją irgi atkeliavo iš ypatingos vietos – „Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella“ Florencijoje. Aš labai vertinu šią vietą, nes ten dar priklausydamas Pentino klubui patyriau regėjimą, o gal geriau sakyti užuodimą – pirmą kartą atpažinau save kvapuose, uodžiau juos taip giliai, kad nebeatskyriau, kur baigiasi mano ir prasideda kvapo ribos, manau patyriau mikro-Stendalio sindromą. Stalčiuje šis kvapas įsigėrė į išblaškytus vokus. Man patinka mąstyti apie kvapo kelionę vokais.

 Dabar stovėdamas prie atviro stalčiaus ir ieškodamas tuščio voko, nei vieno tokio neradau. Atidarinėjant ir uždarinėjant stalčių visi pasklidę daiktai pasislėpė vokuose ir tapo laiškais – nusistovėjo nauja tvarka. Laiškai ir vokai. Man staiga kilo vaizdinys – ausų krapštukas ausyje ir ausų krapštukas voke – kūnas tai vokas/garsai, žodžiai, krapštukai – tai laiškas. Būdamas toks nykstamai mažos svarbos daiktas ir turėdamas tokį potencialą virsti šiukšle, vis tik jis yra bene artimiausiai kūną paliečiantis daiktas, lendantis į ausų landas ir žaizdas. Šiame vaizdinyje kūnas virto voku, ir viskas, kas į jį pateko ar jame buvo rasta, virto prasmingais, net jei ir nebyliais, laiškais. Ausų krapštuke visada yra ausis.  

Ausų krapštukas – tai būgnų lazdelė, ausies būgneliu grojanti sinkopes ir paradidlus, o kartais lyg metronomas tikslų žygio maršą. Air drummer is hitting the right notes. Pagalvojau, kad nesu labai geras muzikantas girdimame bangų spektre, todėl bandau groti įsivaizduojamomis natomis (taip krapštukai virto natomis). Atsigulęs ir begrimzdąs į sapną, nutariau sukurti instrumentą skirtą groti ausų krapštukais. Pašokau iš lovos ir puoliau ieškoti medžiagų. Radau atskelto ąžuolo pjausnį ir varinio vamzdžio galą, kuris liko pakeitus vamzdžius – užsimerkiau ir variniu vamzdžiu pervėriau ąžuolo kaladę, sulenkiau vamzdį lyg vaikščiojimo lazdą ar saldainį, kokius matydavau atlaidų metu ant prekystalių. Kurį laiką įsivaizdavau skruzdes ropojančias atlaidų saldainiais. Bet pavyko nusipurtyti šį vaizdinį. Pagalvojau, kad grodamas šiuo instrumentu bandysiu ausų krapštukais pataikyti į įsivaizduojamas stygas ir jie iššaus į orą kaip konfeti, o nukris kaip mikado lazdelės ar atsitiktinumu paremta partitūra. Tam, kad atskirčiau skirtingus tembrus, įsivaizduojamų garsų aukštį, pagalvojau apie sinestetikus, gal kas matydamas spalvas tikrai girdės garsus? Ant ausų krapštukų galvučių liejau akvarelę, ir išbandęs instrumentą pamačiau, kad nusileidę krapštukai iš natų virto kraštovaizdžio tapyba.

Vytenio Buroko solo paroda Sanatorija Šiuolaikinio meno centro skaitykloje , 2019

Parodos architektūra susiklostė kaip kolektyvinio pokalbio dalis. Labai norėjosi išlaikyti esamos erdvės funkciškumą, tačiau kartu ir suteikti erdvės parodai. Piešiniai atsigulė po stiklu ant skaityklos darbastalio, daugiafunkcinis spausdintuvas prisigretino prie languose rodomų piešinių ir tapo ekspozicijos dalimi. Kaip tu mąstei apie šią erdvę ir parodą joje?

Teisingai pastebėjai, kad parodos architektūra susiklostė kaip kolektyvinio pokalbio dalis. Turėjau tam tikrų nuojautų, norėjau įsiterpti į skaityklą, o ne ją transformuoti sutrikdant pirminę jos paskirtį. Parodos sumanymas kilo iš literatūros ir tekstų svarbos mano kūrybai. Tačiau nuojautas paversti parodos architektūra padėjo mano intuicija, o taip pat ir drąsa kliautis kitų patarimais: tavo pačios bei Virginijos Januškevičiūtės išsakytais taikliais erdviniais sumanymais, Lauros Kaminskaitės jautriu žvilgsniu kartu atrenkant bei dėliojant kūrinius, Vytauto Volbeko pagauta mano ausų krapštukų (arba natų) tema kuriant parodos plakatus, Valentino Klimašausko spontaniškai pasiūlytu piešinių eksponavimu languose, o taip pat pokalbiais su Dominyku Liaudansku, Gianmarco Biele, Ieva Rojūte, Kristijonu Nagliu Zakaru, Vykintu Šoriu ruošiantis parodai bei Aleksandro Kavaliausko pagalba ieškant rėminimo sprendimų.

Sau sudėliojau tokią versiją, kad atskirus piešinius, nuorodas į pasakojimą, vaizdines vidinių personažo patirčių bei prisiminimų išliejas popieriuje norėjau apjungti vienijančiu stiklu, kaip tam tikrą vieningą vaizdinį lauką. Bėgančio laiko, entropijos momentą parodoje padėjo išryškinti ant skaityklos vitrininių stiklų pakabinti piešiniai, kurie dienomis skaityklon mesdavo šešėlį, interjeru šliaužiojantį nelyg saulės laikrodis. Tavo minėtas daugiafunkcis dauginimo aparatas iškeliavo į salės galą prie triušio piešinio taip sustiprindamas reprodukavimo, dauginimo temą. Tačiau šis piešinys taip pat gali atsiskleisti ir kaip sėdinčio žmogaus figūra su kaspinu ant kaklo panaši į mano vaikystės kovos menų ir filosofijos kultinę figūrą David’ą Carradine’ą. Jau minėti skulptūriniai objektai su nedegtu keraminiu moliu bei ausų krapštukais (ar natomis) mano pasakojime skambėjo kaip kraštovaizdžio tapyba, tam tikras potencialumas, galimybės pažadas. Norėjosi pačią skaityklą paversti laike ir erdvėje užsilikusia, saulėje skendinčia sanatorija, daugtaškiu su veiklos artefaktų archyvu.

Vytenio Buroko solo paroda Sanatorija Šiuolaikinio meno centro skaitykloje , 2019

Kaip ir kur ši paroda ir jos kūriniai gyvuoja dabar?

Studijoje ir toliau plėtoju šią temą. Visai neseniai Melbourne, projektų erdvėje „Bus Projects“ atsidarė Pauliaus Andriuškevičiaus bei Nicholo Kleindienst kuruota paroda „Pictures and Words“, kurioje kartu su Ievos Rojūtės bei Jordano Devlino kūriniais, pristatomi ir „Sanatorijos“ ciklo piešiniai. Taip pat šia tema kurtus senesnius bei naujus kūrinius 2020 m. sausį eksponuosiu Àngels Diaz Miralda Tena kuruojamoje grupinėje parodoje „Litost“ galerijoje Prahoje. Parodoje bus pristatyti keturių menininkių ir menininkų kūriniai aptariantys mitokūrą, archetipinius pasakojimus etc. Dalis Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) parodoje eksponuotų kūrinių iškeliavo ir į privačias kolekcijas. Tai mane džiugina, nes išduoda, jog žiūrovai surado savo santykį su parodos kūriniais ir atpažino mano pasakojimuose įklampintas metaforas, kurias galime atpažinti ir mus šiandien supančioje aplinkoje.

Vytenio Buroko solo paroda Sanatorija Šiuolaikinio meno centro skaitykloje , 2019

Aklas pasimatymas

Miela skaitytoja,

Lietaus ir sniego taršomą naują Artnews.lt numerį norėčiau pradėti glaustu vakarų pakrantės pasakojimu. 1965 m. legendinė Los Andželo spaustuvė „Gemini G.E.L.“ atsisakė gaminti litografinius Kalifornijos menininkės Barbaros T. Smith kūrinių atspaudus. Smith, tuo metu auginusi tris mažamečius vaikus, įsigijo daugiafunkcinį 914 Xerox kopijavimo aparatą ir įkūrė studiją savo namuose Pasadenoje. Tuo metu xeroxai darė stebuklus. Kaip tekste „How a Dissatisfied Housewife Was Saved by Radical Performance (and a Xerox Machine)“ pastebi Kathy Noble,„tai buvo revoliucinga technologija, leidusi žmonėms kopijuoti, dalintis informacija ir praktikuoti savileidybą“ [1] Ši spaudos technologija tapo Smith galimybe užsiimti menine veikla ir sykiu rūpintis atžalomis, o artimoji aplinka (vyras, vaikai, jos pačios kūnas, santykiavimo aktai ir kt.) – integralia savileidybos projekto dalimi. Jeigu šią kelių eilučių istoriją perskaitytumėte bent keletą kartų, tikiu, nesunkiai įspėtumėte šio numerio temą.

Šiame numeryje kviečiu visas atsigręžti į meninės leidybos praktikas: istorines ir šiuolaikines menininkų knygas, jų perleidimus faksimilių formatu, leidybines menininkų, kuratorių ir meno istorikų iniciatyvas, nepriklausomus knygynus bei knygos istorijai be galo svarbius nuolatinius technologinius pokyčius – nuo mimeografo iki xeroxo, nuo skaitmeninės spaudos iki pdf ir Youtube leidybos. Šiam kartui užnugary norėčiau palikti vienetinių autorinių knygų formatą arba tai, ką savo tekste „The New Art of Making Books“ (1975) [2] menininkas Ulises Carríon vadina knygos menu, menininko knyga, kurie, cirkuliuodami taip pat kaip muziejuose, galerijose ar meno aukcionuose ant pjedestalų keliami meno kūriniai, sėkmingai patenka į tą pačią institucinę meno rinkos aplinką nuo kurios 7-8 deš. taip norėjo pabėgti… ir nuo kurios nepabėgsi.

Šio numerio autorius – meno kritiką ir nepriklausomo knygyno „After8Books“ įkūrėją Benjaminą Thorelį, meno istorikę Inesą Brašiškę besikalbančią su Bruklino leidėju James’u Hoffu („Primary Information“), rašytoją Moniką Kalinauskaitę besišnekučiuojančią su legendiniu knygynu „Printed Matter“ Niujorke bei menininkę, grafikos dizainerę Moniką Janulevičiūtę, kviečiau mąstyti apie dar gajas leidinio formato galimybes, ne tiek slypinčias autoriniuose gestuose, kiek bendruomenių kūrime, tiražuojamuose, laisvai prieinamuose ar iš kolekcionierių rankų išplėštuose menininkų leidiniuose, kurie, perleisti faksimilėmis, vėl tampa prieinami ne tik meno archyvuose, stiklinėse muziejų vitrinose ar keliaujančiose parodose, bet mūsų pačių lentynose, bendruomenių bibliotekose, meno edukacijos institucijose.

Tekste „Meno knygos bendrija“ lengvai besiblaškančiu meninės leidybos istoriko žvilgsniu Thorel apžvelgia istorines menininko knygos sampratas ir plėtoja savąją alternatyvą – tai, ką jis ir kiti bendraminčiai (rašytojas Matthew Stadler, grafikos dizainerė Linda van Deursen) vadina „Socialiniu knygos gyvenimu“ (angl. The Social Life of the Book). Šia sąvoka tiek „meno“, tiek „skaitymo“ praktikos suprantamos ne tik kaip mūsų asmeniniai malonumai, tačiau išsyk ir kaip naujas publikas ir bendruomenes buriantys veiksmai – naujų, išskirtinių, įgalinančių socialinių situacijų kūrimas.

Įžangoje į pokalbį su leidėju James’u Hoffu, kartu su Miriam Katzeff, prieinamomis kainomis ($10-20) perleidusiu kultinius menininkų leidinius ar menininkų leistų žurnalų numerius [3], Inesa Brašiškė dalinasi istorinių meno leidinių atradimo, tyrinėjimo ir malonumo aspektais meno istoriko darbe. Čia vėl sugrįžtama prie Thorelio tekste jau įvardintos meninės leidybos ir jos recepcijos, pasiekiamumo pragmatikos: kaip meno istorija gyvena spausdiniuose? Kaip menininkai, meno istorikai ir kuratoriai dirba su šia istorine medžiaga, kaip ja dalinasi?

Monika Kalinauskaitė šiame numeryje kalbina vieno pirmųjų meno knygyno „Printed Matter“ vedlius. Ką ir kaip šis knygynas veikia daugiau nei keturiasdešimt metų po to momento, kai menininkų ir meno kritikų gvardija (tarp kurių ir Sol LeWitt, Lucy Lippard, Edit DeAk, Pat Steir ir kt.) atvėrė duris Tribecos rajone Niujorke?

Numeryje taip pat publikuojami du menininkų tekstai: Monikos Janulevičiūtės „Vakarėliuose mes neskaitome. Šis tekstas nėra išsami apžvalga“ – neformali leidėjų „Badlands Unlimited“ (įkūrėjas – Paul Chan) išleistos trijų veiksmų pjesės „#5 Badlands Unlimited (Act 1)“ (Nero, 2018) pasakojančios apie leidybinės veiklos iššūkius ir leidėjų flirtą su jaunimo kultūromis, kriptovaliutomis bei youtube knygų anonsais, recenzija; tuo tarpu numerį vainikuoja menininkės Moyros Davey pasakojimo apie prancūzų rašytojo, dramaturgo, enfant terrible Jean’o Genet knygas ištraukų vertimas.

Gero skaitymo !

[1] Noble, Kathy. How a Dissatisfied Housewife Was Saved by Radical Performance (and a Xerox Machine). In: artnet, 2018-03-05. Nuoroda: www.artsy.net/article/artsy-editorial-dissatisfied-housewife-saved-radical-performance-xerox-machine

[2] Carríon, Ulises. What a Book Is. Pirmą kartą išspausdintas žurnale Kontexts nr. 6-7, 1975. Nuoroda: www.arts.ucsb.edu/faculty/reese/classes/artistsbooks/Ulises%20Carrion,%20The%20New%20Art%20of%20Making%20Books.pdf

[3] Tarp leidyklos „Printed Matter“ perspausdinių: Carlo Andre „Quincy“, Costance’s de Jong „Modern Love“ (1977/ 2017), Dicko Higginso ir Volfo Vostello sudaryta antologija „Fantastic Architecture“ (1969-1970 / 2015) ar šiandien jau sunkiai prieinamų periodinių leidinių numeriai: „Real Life Magazine“ (1979-1994), Mike’o Kelley ir Jimo Shaw „Destroy All Monsters“, Alexo Hubbardo ir Dano Mains’o „Removal Technician“, Barbaros Ess ir Glenno Brancos „Just Another Asshole #6“.

Iliustracijoje: Leidyklos „Badlands Unlimited“ naujosios erotikos romanų reklama. Nuosavybė: „Badlands Unlimited“

Atlantidos vaikai ir futurizmų ilgesys. Jūratės Kluonės paroda „Vienos šeimos istorija“ galerijoje „101“


Markus Miessen: Ką manai esant reikšminga šiuo metu? Kas galėtų tapti reikšminga ateityje?

Hans Ulrich Obrist: Atmintis. Atmintis yra labai reikšminga dabar.

Atminties tema yra  tarsi it mergina šiuolaikinio meno kontekste: aktuali ir geidžiama, patraukli ir rizikinga. Jos reikšmingumą liudija ne tik Hanso Ulricho Obristo, vėl gi, sutikime, it  kuratoriaus, cituota pastaba epigrafe, bet ir kritiko bei rašytojo Dieterio Roelstraete‘s indikuotas istoriografinis posūkis, pasireiškiantis menininkų manija, susijusia su archyvais, užmarštimi, memuarais ir memorialais, nostalgija, praeities kūrinių re-atlikimais, prisiminimais, reminiscencijomis, retrospekcija – trumpai tariant – su praeitimi. Derėtų pridurti, jog istoriografinio posūkio akivaizdoje vykstanti mažųjų pasakojimų vs. didžiojo pasakojimo kova, neabejotinai laimima pirmųjų. Pergalės dėka menininkai vis dažniau atsigręžia į mažuosius pasakojimus, vieną žmogų bei jo tragediją arba, kaip daro tai Jūratė Kluonė (Vienos šeimos istorija“, VDU menų galerija „101“), į savo (šeimos) istoriją.

Jeigu įsivaizduotume aukščiau įvardytas subjektyvios atminties artikuliacijas kaip jau minėtą it (girl), deja, dažniausiai tai būtų itin tragiško likimo mergina. Juk atsigręžimas į praeitį ar/ir atmintis, analizuojama šiuolaikinio meno kontekste, niekam ne paslaptis, dažniausiai susijusi su trauminėmis patirtimis. Neatsitiktinai žvelgiant į anapus parodos, interneto platybėse atrastą Kluonės video darbą „Ji buvo 21-erių“ (She was 21, 2011) ir regint dvidešimtmetes Ievą, Eglę, Justę, Ainę bei Moniką, besimatuojančias tragiško likimo istoriją – skaitančias Kluonės mamos prisiminimus iš lagerio, norom nenorom kyla klausimas apie postatminties (antrosios kartos po trauminės patirties narių atminties) realias ir fikcines potencijas. Kiek, inscenizuodamos svetimas patirtis, merginos priartėja prie praeities ir kiek nuo tų autentiškų patyrimų atitolsta ar/ ir juos fikcionalizuoja? Būtent šis klausimas, apie jaunųjų ir nepatyrusiųjų gebėjimą at(si)minti, apie postatminties variacijas, drauge su Ievos, Eglės, Justės, Ainės bei Monikos vienos šeimos istorijos perskaitymais ir kt. antrinės atminties (ne)gebėjimais teprovokuoja šį tekstą plėstis toliau. Tuo tarpu tai, kas yra vienos šeimos istorijos, tai kas yra išviešinama, bet vis dar jautru ir intymu, telieka, bent trumpam, anapus.

Aš noriu papasakoti jums truputį daugiau apie KGB – prasideda jaunųjų pasakojimas Kluonės darbe „Ji buvo 21-erių“ ir yra tęsiamas apie tragišką buitį ir būtį lageryje, lydimą smurto ir grėsusių, bet, laimei, išvengtų žaginimų. Šis potyrio simuliavimas ar memuarų inscenizavimas, kaip jau buvo užsiminta, yra komplikuotas dėl galimybės įgauti fikcionalizuotus ar kiek siurrealius pavidalus, regint šiandieninį jaunimą kalbant ir, regis, praėjusio laiko beieškant.

Prustiškasis atsisukimas, viso diskurso atgręžtis į praeitį, kaip, vėl gi, pažymi Roelstraete (pats būdamas istorijos maniakas, veikiau pasitikintis praeitimi nei dabartimi), yra visaapimanti šiandieninės visuomenės būsena, neabejotinai trukdanti jai plėtoti savus futurizmus. Ten, kur galėtų rastis minėtasis –izmas, vis dar svarbus Boltanskis, savo Holokaustą permąstančius darbus komentuojantis taip: mano darbai yra ne apie xxxxxxx, jie yra po xxxxxxx ir tuo pat metu priverčiantis prisiminti žymųjį Adorno postulatą, jog rašyti poeziją po Aušvico yra tiesiog barbariška. Tiek Boltanskis, tiek Adorno čia pabrėžia po po (po trauminės patirties) atsiradusią bejėgystę ar/ ir neįmanomybę kalbėti kitaip.

Po po, greta bejėgystės ar/ ir neįmanomybės kalbėti kitaip, galėtų reikšti ir postatminties neišvengiamybę bei jau minėtų jaunųjų – kaip Atlantidos vaikų (Children of Atlantis) – praradusių ir paklydusių, bet neišvengiamai (?) menančių, būseną.  „Žinau, visų mūsų istorijos bus tokios pačios. Mes visi taip pat pasimetę“ – teigia vienas iš jaunuolių jau minėtoje Atlantidos vaikų knygoje, prakalbinusioje post-socialistinės Jugoslavijos bei Bosnijos-Serbijos pokario jaunimą, apie jų būsenas bei atmintis. Tuo tarpu Kluonė jaunųjų nekalbina, čia jai, akivaizdu, svarbesnė vienos (savos) šeimos istorija, kita vertus, drauge galimai (nors ir labai sąlyginai) panaši į kitų šeimų, patyrusių sovietų represijas ir pasirinkusių rezistenciją, patirtis. Ir vis dėlto, nepaisant pirminio menininkės siekio kalbėti apie savo šeimos patirtis, tuo pat metu video kūrinyje kuriamas ir antrinis, savotiškas metatekstas, apie jaunuosius ir jųjų postatmintį, apie gebėjimą (tik) skaityti istoriją bei apie menamo lyno kuriamus pavojus nuslysti ir viską užmiršti. Ar tokie ir yra  Atlantidos vaikai?

Apie lyno pavojus jauniesiems galbūt ir nebūtų prabilta jei nebūtų prisiminta David Maljkoviciaus video fikcija „Scena naujam paveldui (1)“, kurioje pasakojama apie visuotinę istorinės atminties amneziją, anonsuojamą taip: 2045-aisias grupės jaunuolių aplankomas sovietmečiu statytas monumentas antrojo pasaulinio karo aukoms (1970-1981, skulptorius Vojinas Bakičius), kurio funkcija, kaip žinia,  seniausiai pamiršta, o jis tebestovi. Monumentas čia transformuojamas į mįslingą artefaktą ir Kroatijos televizijos bei T-mobile bangų siųstuvą. Niekas jau nebežino kam/ kaip/ kada/ kodėl jis čia atsirado. Nebūtų sunku patikėti, jog Maljkovicius minėtu kūriniu būtent ir komentuoja po po situaciją, fikcionalizuodamas amnezijos pergalę arba tūkstantį kartų minėto, lyno kuriamą galimybę (o gal grėsmę?) nebeatsiminti. Itin panašiai aidi ir Kluonės kūrinyje „Ji buvo 21-erių“ jaunųjų – Eglės, Justės, Ainės bei Monikos – performatyvumu kuriamas savotiškas kūrinio metatekstas, klausiantis apie postatminties variacijas bei galimybę priartėti ar/ir nutolti prie praeities, o gal ir mėginti patirti jau patirtą. Ir vis dėlto, „Scenas naujam paveldui (1,2,3)“ bei jų siūloma fikcionalizavimo galimybė, veikiausiai galėtų nuraminti Roelstraete‘s sielą ir tapti šiandien taip trūkstamais ir tik tokiais šiandien – po po situacijoje – įmanomais futurizmais, potencialiais it šiuolaikiniame mene. O taip pat – mūsų atspirtimis ir galimybėmis kurti fikcijas apie praeitį ir, žinoma, ateitį.

Iliustracijoje: Jūratė Kluonė, Ji buvo 21-erių, 2011 (kadras iš filmo).

Apie vietas, nostalgiją ir šokius. Pokalbis su Gintare Rakickaite

Tai filmas apie karuseles ir žmonės, kurie gyvena šiame parke. Jie kuria pozityvią ir naivią sovietinę pasaką.   (G. Rakickaitė apie filmą „Parkas“, 2009)

**
Gintarė Rakickaitė (g.1986) – jauna šiuolaikinė video menininkė, šiuo metu gyvenanti ir kurianti Vilniuje. Klausimu apie neseniai KKKC parodų rūmuose vykusią videomeno parodą ir norėčiau pradėti pokalbį.

Balandžio 24 dieną KKKC Parodų rūmuose pasibaigė Danutės Gambickaitės, Jolantos Marcišauskytės-Jurašienės bei Eglės Juocevičiūtės kuruota videomeno paroda „Atsitiktinai, Baltazarai“, kurioje buvo pristatyti ir Tavo darbai. Gal galėtum  kiek išsamiau juos pristatyti?

Šioje videomeno parodoje dalyvavo mano dokumentinis filmas „Parkas“ (2009, pavasaris). Jis sukurtas dar besimokant VDA, fotografijos ir medijos meno specialybės trečiame kurse. Pirmajam savo filmui pasirinkau karuselių parką: nuo tada gerus du mėnesius, kelias dienas per savaitę lankiau parko darbuotojus, bendravau su jais, stebėjau jų kasdienybę, o vėliau ir padėjau suorganizuoti parko sezono atidarymą, anksčiau jų niekados neorganizuotą. (Keletas scenų iš atidarymo yra panaudota  ir pačiame filme).

Filmas „Parkas“  – apie karuseles Vytauto parke Kaune, išlikusias nuo sovietinių laikų. Ši vieta vis dar gyvuoja keturių žmonių dėka, kurie dešimtis metų ja rūpinasi, žavisi ir ją vertina. Kaip vaikai su žaislais jie žaidžia su savo karuselėmis. Ši vieta tampa pasaka, kiekvienam iš mūsų primenančia vaikystę.

Filmuojant šį, pirmąjį savo darbą, susipažinau su vienu vyriškiu, kuris mane bandė sudominti savo pasakojimais. Jis kalbėjo kaip myli muziką, kaip nuo vaikystės groja įvairiuose ansambliuose ir smagiai leidžia savo savaitgalius senjorų šokiuose. Tačiau pasakojimai nepasirodė tokie įdomūs kaip jis pats. Ir man pavyko keletą minučių nepastebimai jį nufilmuoti: tuo metu parke per magnetolą grojo „Pūko“ radijo stotis, o jis natūraliai, rūkydamas cigaretę, trepsėjo į taktą. Tas kadras yra viena iš smagiausių vietų mano filme. Tuomet man ir kilo noras pratęsti savo kūrybą ir sukurti antrąjį savo filmą –  apie senjorų šokius. Taip ir padariau, pasilikdama  šį objektą diplominiam darbui („Trys Ketvirtinės“ (2010, pavasaris)). Šiame filme matoma kaip kiekvieną sekmadienį Vilniaus kultūros ir sporto rūmų salėje buriasi pagyvenę žmonės. Jie visi čia ateina vedami bendro noro. Sutiksėjus laikrodžio rodyklei, penktą valandą vakaro, nuskamba šokių karalius – valsas. Tai  tampa vieta, kurioje šokiai geba atitolinti senatvę. Vieniems jie – mankšta ir atsipalaidavimas, kitiems – stiprybės ir jaunystės pojūtis. Dauguma pensinio amžiaus žmonių yra vieniši, jie čia ateina pabendrauti. Kitiems netgi pavyksta susirasti naują meilę ar geriausią draugą. Moterims yra dėl ko pasipuošti, o vyrams – dėl ko pasipuikuoti.

Šokiai – jie nepasikeitė. Jie nesikeičia. Jų tradicijos išlieka. Muzika, salė, rūbinė, bilietų plėšytoja, kėdžių eilės prisėsti pailsėti ar paplepėti ir, žinoma, laukimas. Laukimas, kol tave kas pakvies šokiui.

Žmonės, kurie nugyveno didžiąją savo gyvenimo dalį, „grįžta į jaunystę“ – diskotekų, naujų pažinčių ir grožio laikus. Mes nežinom, kas bus su mūsų karta ar dar su vėlesne. Ar šokiai išliks tokie patys? Tokios pačios šokio tradicijos, kai vyras kviečia damą šokiui, o nepakviestoji laukia sekančios progos? Ar yra tuose šokiuose lyderis, kuris kviečia visas? O gal yra lyderė, kuri yra visų kviečiama?

Anot parodos kuratorių, „Vieta pasakojime dažnai būna pasyvi aplinkybė (kaip ir asiliuko Baltazaro personažas Bressono filme). Tačiau istorija, įvykiai, atmintis mūsų sąmonėje padaro ją aktyviu, kartais net pagrindiniu veikėju.“ Tiek videodarbe „Trys ketvirtinės“ (2010), tiek „Parkas“ (2009) vieta neabejotinai yra kūrinio pretekstas, tačiau ar ji virsta/paverčiama aktyviu veikėju?

Taip, šiuose dvejuose mano darbuose visas kūrybinis procesas prasidėjo nuo susižavėjimo vieta, kuri abiem atvejais ir tampa pagrindiniu mano filmų objektu. Man svarbiausia yra erdvė ir joje esantys žmonės.

Atminties tema šiuolaikiniame mene itin dažnai sutinkama. Minėti darbai „Trys ketvirtinės“ bei „Parkas“, atrodo,  savyje talpintų nostalgijos, taigi, ir atminties, elementą. Kiek sąmoningai/kiek atsitiktinai ėmeisi tirti miestą/erdvę/laiką/atmintį?

Visų pirma, manau, nepavadinčiau savęs tyrėja. Šios vietos man yra  tiesiog žavios, įdomios kaip  sovietinis palikimas. Pirmiausia į tai žiūriu labiau fotografiškai/ kinematografiškai, o vėliau, kai jau prisisotinu tos erdvės vaizdų, pradedu daryti vienokias ar kitokias išvadas apie laiką, kuris, abiejų mano filmų atveju, yra sustojęs žmonių pasąmonėse. Jie gyvena ir galvoja lygiai taip pat, kaip  galvojo sovietiniais laikais; jiems yra brangu tai, kas, žvelgiant iš šių dienų perspektyvos, jau nebėra itin vertinama. Išties įdomu stebėti tokius žmones, o dar įdomiau, kai jų yra visa bendruomenė su sava/ nekintančia erdve.

Teorinių, e.g. filosofinių tekstų inspiracijos: ar (tai) inspiruoja? Koks, tavo manymu yra/turėtų būti  šiuolaikinio meno ir  akademinio/mokslinio/teorinio bei meninio diskursų santykis?

Teoriniais (pvz. filosofiniais) tekstais sąmoningai nesiremiu, labiau remiuosi asmenine patirtimi. Galbūt kažkada – kažkoks perskaitytas straipsnis ar mintis ir yra padariusi įtakos, tačiau   mano darbuose  sąmoningai ji nėra taikoma. Labiau remiuosi ne mintimis, o vaizdiniais: matytais filmais, fotografijomis –  tuo, kas kuria savotišką nuotaiką bei žavesį.  Vėliau, žinoma, galima imtis kažkokios analizės ir bandyt atrasti užslaptintas prasmes, bet ne aš užsiėmu jų dešifravimu.

O dėl  šiuolaikinio meno – jame pastaruoju metu vis daugėja kažkokios perdėtos prasmės ieškojimo, – aš daug papraščiau į viską žiūriu: manau, jog menas nėra skirtas tiktai menininkams, todėl  tų diskursų galėtų būti mažiau.

Pabaigai, gal galėtum plačiau papasakoti apie parodas, kuriose dalyvavai ir projektus, kuriuos vykdei/ žadi vykdyti.

Kuo toliau, tuo labiau daugėja galimybių bei pasiūlymų dalyvauti projektuose. Būtent tada  ir supranti, jog filmą sukurti yra viena, o juo rūpintis jau po sukūrimo – visai kas  kita. Ir tas antrasis etapas – vos ne sudėtingesnis. Kitaip sakant: kai tik „pralauži ledus“, tada vos spėk pildyti registracijos formas ir siuntinėti po visą pasaulį. Būtent tai  šiuo metu  ir darau, t.y.  atlieku prodiusavimo veiksmus. Šiame  interviu  pristatyti  darbai kaip tik šiuo metu keliauja po įvairius festivalius Prancūzijoje, Ispanijoje, taip pat  buvo rodomi Vokietijoje.

Ir taip vis plečiasi žemėlapio ribos. Smagu. Vis dėlto, to nebūtų galima pasakyti  apie  susidomėjimą Lietuvoje: pavieniai-maži festivaliai priima, o didesni –  ne. Ar nesupranta, ar nevertina to kaip profesionalaus darbo – neaišku – bet šiek tiek liūdna.

Kalbant apie kitus projektus, stengiuosi neapsiriboti vien savo asmenine kūryba – nuo pat pirmo kurso bendradarbiauju su įvairiaus menininkais: pradedant jaunuoju kompozitoriumi Gediminu Gelgotu, baigiant vyresniosios kartos tapytoju-fotografu Algiu Griškevičiumi. Tik, tiesa, dažniau būna, jog man pačiai pasiūlo prisijungti prie projekto jo kontekste įgyvendinant kažkokias idėjas, o pati inciatyvos vis nerodau; matyt, dar norisi „prasimankštinti“.

 

Gintarė Rakickaitė „Parkas“, 2009, video, 22’05 min., kadras iš filmo.

Gintarė Rakickaitė „Parkas“, 2009, video, 22’05 min., kadras iš filmo.

Gintarė Rakickaitė „Parkas“, 2009, video, 22’05 min., kadras iš filmo.

Gintarė Rakickaitė „Parkas“, 2009, video, 22’05 min., kadras iš filmo.

Gintarė Rakickaitė „Trys ketvirtinės“, 2010, video, 16 min., kadras iš filmo.

Gintarė Rakickaitė „Trys ketvirtinės“, 2010, video, 16 min., kadras iš filmo.

Gintarė Rakickaitė „Trys ketvirtinės“, 2010, video, 16 min., kadras iš filmo.

Gintarė Rakickaitė „Trys ketvirtinės“, 2010, video, 16 min., kadras iš filmo.

Iliustracijos viršuje autorė: Evgenia Levin.

Trumpas pokalbis su Antanu Gerliku

Rašytojas, kuris nuvyko į lenktynes, kad patirtų lenktynių aistrą. Grįžęs iš lenktynių aprašytų įspūdžius teksto finišas atrodė taip: c, t, s, kd      c,t,s,kd,,,s,k,t,dct,  ct,,s,k,     d,   k,,, .  t,c, t

(Antanas Gerlikas)
**
Antanas Gerlikas (g.1978) –  jaunas šiuolaikinis menininkas, VDA baigęs skulptūros studijas, šiuo metu gyvenantis ir kuriantis Vilniuje.

Su Liudviku Bukliu (2008) galerijoje „Tulips&Roses“ surengė parodą „Ir tada atėjo Džonis“, dalyvavo grupinėse parodose, tokiose kaip: „Krentant į triušio olą: susitikimai su žinomybe“ (Tartu „Rael Artel“ galerija), „Jei tu žinai, kad čia yra ranka…“ (ŠMC, 2010), „I want to say straight away that my name is Robert Duncan just in case any of you entered the wrong hall“ (Reikjavikas, su galerija „Tulips&Roses“, 2010).

Klausimu apie paskutinę parodą, vykusią ŠMC vitrinoje šių metų pradžioje ir norėčiau pradėti pokalbį.

Vasario 13 d. baigėsi tavo paroda „Adatos akis“  ŠMC  vitrinoje. Gal pirmiausia norėtųsi kelių komentarų apie ją. Parodoje buvo matomi keturi sustabdyti filmų kadrai: krintanti knyga, balansuojanti su rutuliu gimnastė, Molėtų observatorijos patalpose ore pakibusi dėžutė bei iš dangaus krintančios snaigės. Kiek sąmoningas (kiek atsitiktinis) buvo šių objektų pasirinkimas?

Parodoje „Adatos akis“  kadrai yra erdvės, laiko, judesio indeksai, kurie veikia kaip padidinimo stiklas. Molėtų observatorijoje, prie teleskopo, kvapą išreiškiau ore pakibusia dėžute, kuri sujungė mane, padidinimo stiklą ir tai, į ką jis nutaikytas. Mano nuomone, kūriniai neturi galutinio tikslo. Keičiant jų vietą, keičiasi erdvė, sąlyčio taškai, plečiasi dialogas.

Šie keturi objektai parodoje, tai sustabdyto veiksmo (vyksmo) kadrai, vienokiu ar kitokiu būdu intriguojantys nejundančio-judesio, objekto buvimo mums nepastebimoje pozicijoje mums nepastebimą momentą, išviešinimu. Kuo Tau įdomus šis nematomo pamatymas?

Per parodą ar atskirą kūrinį žiūrovui yra sukurta sąlyga patirti meno kūrinį ir suteikta galimybė sužinoti, kas autoriui įdomu, svarbu, kuo jis domisi ir kaip jis kuria kažką naujo. Dėl to yra kuriamos meno kūrinių gyvenamosios vietos, kurios rūpinasi, kad kūriniai būtų tiksliai išreikšti. Gali būti ir taip, kad viskas vyksta tik sąmonės lygmenyje, kad parodos vyksta nuolat.

Prisimenant parodoje „Ir tada atėjo Džonis“ (drauge su Liudviku Bukliu, galerijoje „Tulips&Roses”, 2008) Tavo kurtas mokslinės-fantastikos istorijas, kuriose veikė Tavo išgalvoti personažai: Vaškis, Beniošis, norėtųsi klausti apie literatūrinės fikcijos reikšmę Tavo kūryboje ir jos vizualizaciją. Kokiu būdu fikcija, pasakojimas teksto pavidalu tapo (gali tapti) centrine kūrinio ašimi?

Su fikcijom susidūriau tiesiogiai. Turiu omenyje tai, jog 1996-2008 m. rašiau laiškus, kuriuose taisyklių neturintis žaidimas atverdavo vis naujas erdves, veikėjai peržengdavo skirtingas ribas; sunku būdavo padėti tašką. Tai buvo šaltinis, kuris man kėlė klausimus ir su kuriuo reikėjo išsiaiškinti. Studijų metu jas perrašiau, ieškojau svarbiausių sąlyčio taškų, kūriau naujas, pritaikydamas klausimo kaip tai atsitiko metodą. Negalėjau jų mesti dėl jų atsiradimo priežasties, tuo metu tai buvo svarbu. Dėl to mano kūryba buvo susijusi su fikcijomis.

Ar ir skaitai mokslinės-fantastikos literatūrą? Ką skaitai apskritai?

Iki šiol vengiu pastarojo žanro knygų. Kitas knygas  skaityti man  būtina.

Galbūt  šių laiškų pagrindu ir buvo sukurtos istorijos, vėliau eksponuotos „Tulips&Roses“?

Kartą kolega, kuris gyvena mieste, manęs paklausė: ką veikdavai vaikystėje? Pasakojimą pradėdavau nuo pelkės, kur buvo ginamos varlių teisės, kad jos galėtų gyventi. Turėjau tokį pasaulėvaizdį, suvokimą, kad aplinka – sujungta ir persipinusi – kaip geras teksto audinys suręstas iš daugelio kultūrų, įvairių sudėtingų dalykų. Aš jo neakcentuoju, tai yra tam tikri suvokimo virpuliukai.

Vėliau kibau į savo archyvą; laiškus, rašytus istorijų pavidalu, kurie (kaip jau buvo minėta) buvo siunčiami draugui nuo 1996 m. Šių istorijų rašymo metodas, o gal kartu ir siekis buvo aprašyti, kaip kuriamos naujos sąlygos, kaip perženginėjamos ribos; tai buvo nuolatinis kažko naujo ieškojimas,  nuolatinis kažko naujo fiksavimas. Kūryba buvo kaip inkstinktas. Ir taip, du tūkstančiai aštuntaisiais, istorijos, kilusios iš minėtų laiškų, buvo eksponuotos  Tulips&Roses parodoje  „Ir tada atėjo Džonis“.

Prisimenant Tavo vykdytus projektus, vienas smulkesnių, tačiau savitai įdomių buvo naktinė video-instaliacijos paroda „Arba-Arba“ Plungėje (2009), programos „Plungė – Lietuvos kultūros sostinė 2009” metu. Šiandien būtų įdomu sužinoti, ar galėtų būti dar netikėtų parodų provincijoje. Kodėl galėtų nebūti. (?) Kokie galėtų būti išskirti simptomatiniai ženklai, leidžiantys kiek šamaniškai maketuoti ne-Vilnius/ne-centro meninės veiklos ateitį?

Neatsižvelgiant atstumo nuo pilies, veikia tie patys įstatymai. 2009 m. Plungėje kilo aistros dėl meno kūrinio sąvokos, buvo nuspręsta kiekvienais metais Plungės centrinėje aikštėje puošti eglę, nepaisant „kūrinio“ vertės.

Gal pabaikime pokalbį netikėtai greitai, tačiau pasitelkdami tradicinį klausimą: o kokie artimiausi planai?

Dabar žiūriu į reprodukciją, XVI a. vyras pozuoja užsidėjes ant veido afrikietišką kaukę. Noriu tau, Justina, padėkoti už šį pokalbį. Tiesa, šį vyrą pakviesčiau į naują kūrinį.

Iliustracija: Antanas Gerlikas, kadrai iš filmo „Sekant skirtingo kvapo takus“ (Following the track of a different smell), 2010.

Antano Gerliko paroda „Adatos akis“ ŠMC vitrinoje, 2011.