Author Archives: Agnė Sadauskaitė

„Kuriu dabarčiai“. Interviu su Kazimieru Brazdžiūnu

Vieną iš gražių dienų savo kaimyninėj Pamėnkalnio gatvėj sutikau migloje paskendusius Dievo Motinos, Sfinkso atvaizdus, regėjau atominės bombos sprogimą ir seniai naudotą Nintendo aparatą. Ir tai nebuvo sapno nuotrupos ar pavargusio nykščio reminiscencijos iš klajojimo virtualioje erdvėje. Į šį susitikimą pakvietė Kazimieras Brazdžiūnas (g. 1991), kovo mėnesį surengęs personalinę parodą „Postprodukcija“ Pamėnkalnio galerijoje Vilniuje.

Kazimieras yra tapytojas, aktyvus Lietuvos meno lauko kūrėjas, menininkas, rengiantis personalines bei dalyvaujantis grupinėse parodose, taip pat – jaunųjų Lietuvos tapytojų meno platformos „Kontr-argumentas“ įkūrėjas. Dabartinis laikotarpis Brazdžiūnui aktyvus – žiemą kūrėjas buvo surengęs parodą „Paroda Counter Strike“, o beruošiant interviu apie jau pasibaigusią „Postprodukciją“, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose pradėta eksponuoti „X / Y“, atidaryta kartu su tapytoja Vita Opolskyte. Šiame interviu daugiausia kalbėjomės apie kovo mėnesį veikusią parodą „Postprodukcija“, taip pat – apie originalumą, informacijos srautą, naujas pradžias ir nepakantumą.

Kovo mėnesį baltas Pamėnkalnio galerijos erdves pavertei spalvota didelio formato paveikslų paroda „Postprodukcija“. Minėjai, jog pastaruoju metu aktualu mintys apie tapybos tapatybę, asmeninius įkvėpimus, tad parodoje kaip pagrindinis motyvas atsirado įvairių populiarių motyvų postprodukavimas, leidžiantis atitolti nuo asmeninių temų. Kodėl pasirinkai gerai žinomus kultūrinius simbolius? Koks jungiamasis parodos dėmuo?

Mano naudojami motyvai yra nuasmeninti bei lakoniški dėl gausaus jų naudojimo ar dažno matymo. Pats juos vadinu kūriniais prostitutėmis. Kas svarbiausia, jog tie banalūs motyvai dažniausiai net nebūna matyti gyvai, savo akimis, juos žinome tik perleistus per filtrą, tarkime, ekrano. Tad universalių simbolių perpanaudojimą pro dar vieną, jau – mano filtrą – vertinu kaip tam tikrą ironiją, sarkazmą. Kitaip tariant, naudodamas visiems žinomus, tačiau galimai mažai pažįstamus motyvus, sukuriu nuvalkiotos, nudėvėtos kultūros memus.

Ašis, ant kurios buvo veriama parodos ekspozicija, paremta vizualumo kriterijais – kalbu apie frontalumą, monumentalumą, tam tikrą spalvinį kodą. Pasakojimų ar juos jungiančio prasminio dėmens šioje parodoje nebuvo ieškota, tačiau net ir paveikslų nesusikalbėjimas kuria tam tikrą bendrą kalbą. Manau, jog išvengti naratyvo tapo nebeįmanoma. Visgi sąmoningai pasakojimo nekūriau, o žiūrovui darbus pateikiau 9gago skrolinimo žemyn arba instagramo primetamo vaizdinio triukšmo principu, visa tai pateikdamas viename „Pamėnkalnio“ galerijos puslapyje.

Parodoje kūriniai matomi tartum per miglą ar neseniai iš miego pramerktas akis, objektai juose – be ryškių veido bruožų, siluetiški, tartum nutolę nuo į juos žiūrinčiojo. Pasakodamas apie šią parodą sakei, jog atsisakai asmeninių ir personalizuotų pasakojimų. Visgi ankstesniuose darbuose dažnai pristatydavai fragmentus iš savo kasdienybės. Kodėl nusprendei kūrybą „depersonalizuoti“? Ar tai naujo kūrybinio etapo pradžia?

Pati depersonalizacijos sąvoka reiškia pakitusį savęs suvokimą. Šiai jausenai artima sapno būsena, netikrumas, miglotumas ir atsiskyrimas nuo savo veiksmų. Būtent šiais principais vadovaujuosi kurdamas, tą jauseną noriu perteikti ir kitam ją patiriančiajam. Kodėl? Suvokiau, kad ne aš vienas jaučiu panašius sumeluotos patirties, įteigtų prisiminimų, nebūtų įspūdžių simptomus, o nesibaigiantis netikrumo jausmas tampa tam tikru mano kartos bendravardikliu, o gal net simboliu.

Kūrybos „depersonalizuoti“ nepasirinkau. Jau ir anksčiau bandžiau kalbėti panašiomis temomis, tik kitokia forma. Ji, manau, nepasiteisino, tad teko ieškoti kitos, gebančios labiau ištransliuoti kuriamą žinutę. Taip priėjau prie pačios tapybos „depersonalizavimo“, tai yra – aliejinės tapybos technikos atsisakymo, kuri man kelia asociacijų su romantizavimu, bohemizavimu, tam tikru motyvų taurinimu. Purškiami dažai labiau kviečia mąstyti apie tapybos mediją, jos tapatybę. Tai permąstyti padeda banalūs, lakoniški motyvai, su kuriais neturi artimo asmeninio santykio. Taip pat – manieros, potėpio, gesto, apskritai prisilietimo prie drobės atsisakymas, to, kas yra bene pagrindinis tapybos arkliukas, jau savaime kalba apie intencionalų nusititulavimą. Na, o kalbant apie naują kūrybinį etapą, – šią parodą įvardinčiau įžanga, kurioje matomos formos paieškos, diskursų analizė, prieigos prie žiūrovo, suvokėjo tyrimas. Manau, esu kelyje link išsigryninimo.

Kazimiero Brazdžiūno paroda „Postprodukcija“ „Pamėnkalnio“ galerijoje, 2021. Nuotr. Laurynas Skeisgiela

Naudojami aerozoliniai dažai, grafičiai, lengvai atpažįstami simboliai, didelio formato drobė asocijuojasi su gatvės menu. Lankytojus pasitinkantis raudonas taškas, išpurkštas ant vienos iš galerijos kolonų, kaip ir gatvės mene esantys tagai tartum teigia „Aš buvau čia“. Paprastai gatvės menas šią žinutę savyje talpina kartu su nūdienos įvykių įprasminimu, tačiau tuo pačiu tai – laikinas menas. Kazimierai, ar parodoje ir kūriniuose naudotos priemonės – rodo maištą prieš tradicines galerines tapybos formas ar naujų išraiškų paiešką? Galbūt abu arba nė vieno?

Nauja išraiška to nepavadinčiau, kadangi šalia aliejinės tapybos dažus purškiau jau nuo antro tapybos studijų kurso. Ir maištu neįvardinčiau, nes purškiamus dažus praktikuojančių pripažintų menininkų turime ir artimoje aplinkoje, ir dar daugiau už sienos. Gal labiau tiktų tai vadinti nepakantumu? Nepakantumu aliejinės tapybos negebėjimui efektyviai perteikti vaizdo, privalomos kontempliacijos tepant, dėl jos nuvalkiojimo, sudvasinimo, pervertinimo. Apskritai grafičio kultūra ar gatvės menas nėra mano atspirties taškas ar ideologija. Ir minėtas raudonas taškas ant vienos iš galerijos kolonų nereiškia „aš buvau čia“, nėra užuomina į tag‘ą. Tai labiau kolonos paženklinimas kaip medžio, kuris nereikalingas ar trukdo. Gatvės menas laikinas dėl to, jog gali būti uždažytas, užpurkštas, šiuo atveju savo darbuose siekiu bent jau fiktyvaus užkonservavimo – sustabdau spalvotas dulkes, kas, matyt, yra mus supančio laikinumo metafora. Jeigu kalbėsime apie technologiją, purškiamieji dažai yra nauja priemonė, tad skirtingai nei aliejinė tapyba, jų išliekamoji vertė nėra visiškai žinoma. Tikriausiai mane ir žavi nežinia, nes kuriu dabarčiai, taigi ir paveikslų būtis man svarbi tokia, kokia yra šiandien.

Kiekvieną dieną užgriūva išorinės informacijos perteklius. JAV autorius Neil Postman, analizuodamas JAV visuomenę po televizijos atsiradimo, teigė, jog žinios, pateikiamos ekrane, yra fragmentuotos, o sukuriamas pseudo kontekstas skirtingas naujienas suniveliuoja – pranešus apie karo neramumus ir po to rodant reklamą apie lūpų dažus, pirmoji naujiena subanalinama. Ironiškai pateiktų asociacijų radau ir Tavo parodoje, pavyzdžiui, atominės bombos „grybas“ šalia Peliuko Mikio. Ar nesiliaujanti defragmentuota informacija turėjo įtakos Tavo kūrybai?

Pirmoji mano paroda ir vadinosi „Defragmentacija“. Šalia fragmentacijos atsiradęs priešdėlis de- kalbėjo apie išskaidytos, fragmentuotos realybės susisteminimą, sutalpinimą į vieną būtį, na arba paprasčiau – nesusijusių tarpusavyje paveikslų įkurdinimas vienoje erdvėje. Taigi jau nuo šios parodos galima žymėti, jog informacijos srautas, vaizdinis sąvartynas mane veikia, aš, kaip ir dauguma kitų, esu tokios situacijos įkaitas. Tačiau šioje parodoje neieškoma paradoksų, paveikslų konfrontacijos siekiant hierarchijos ar slaptos žinutės kūrimo. Šiuolaikinis žmogus tai gali įžvelgti, dėl jau mano minėto nepasitikėjimo, nejaukumo ar netikrumo būsenos. Iš prigimties esame linkę siekti aiškumo, saugumo. Tačiau visi mano paveikslai man reiškia tą patį, yra lygiaverčiai, juos matau ir teigiu kaip vaizdą. Taigi mano užduotis buvo visus juos paversti vienu reginiu.

Kazimiero Brazdžiūno studija

Šalia tapybos, turi ir kitų talentų – esi didžėjus ir kuri muziką. „Posprodukcijoje“ kyla simboliniai panašumai, kadangi įgalinai esamus kultūrinius simbolius veikti naujame kontekste, juos miksuodamas ir perkurdamas. Galvoju, jog mūsų kuriami dalykai yra išorinio pasaulio įtakos visuma, pereinanti per mūsų supratimo prizmę. Kaip manai, kur yra riba tarp kūrybos panaudojimo ir jos originalaus, naujo apvalkalo? Kas Tau yra originalumas?

Nesu DJ ir nekuriu muzikos, nebent tuo vadinsime parodas ir jose selektinamus mano sukurtus perkurtus vaizdus – mano kalba yra vaizdai, tad ir muzikuoju tik plokštumoje. Tad galiu tik pasveikinti menotyrininką, sukūrusį apie mane šį mitą arba kitaip, padariusį dar vieną memą. Kalbant apie originalumą, kyla klausimas, ką šiuo atveju galime vadinti originaliu? Masinėje produkcijoje originalumu laikytume kokį nors patentą ar firmą, išleidusią pirminę daikto versiją, tarkime – „Adidas“. Atsiradęs padirbinys jau bus nebe originalas, o jo kopija, plagiatas. Tuo tarpu kultūroje viskas kiek kitaip, čia ir „Adidas“ perdirbtas į „Adibao“ gali būtų laikomas originaliu kūriniu, kadangi jis, nors ir perimdamas pirminiam variantui būdingus bruožus, sukuria naują produktą, kitą estetiką, taip nejučia ironizuodamas ar kritikuodamas pirmąjį. Ką gali padaryti menininkas, tai suvaldyti šį reiškinį ir paversti jį intencija – štai tuomet galima kalbėti apie meninį originalumą. Todėl šia savo paroda ir kalbu apie produkuojamą vaizdą, skirtumą nuo mūsų pamėgtos apropriacijos naudojimo, kuri yra viena iš stadijų ar sudedamųjų postprodukcijos dalių. Gyvename laikais, kai plečiasi originalumo ribos, išsikvepia mūzos, o taisyklės, kaip turime ar galime elgtis vaizdinių pasaulyje, kinta, lieka tik vertybiniai ir etiniai klausimai. Ar galima kritikuoti, keisti, postproduktuoti religines, kultūrines, socialines ikonas, ar ne? Ar liekame citatų vergais?

Esi aktyvus Lietuvos meno lauko kūrėjas, ne tik dalyvaujantis grupinėse, rengiantis personalines parodas, bet ir pats įkūręs Lietuvos tapytojų meno platformą „Kontr-Argumentas“. Ar jautiesi atradęs savo vietą meno lauke, „vietą po saule“?

Turiu drobių, dažų, studiją, galiu pakalbėti su kolegomis, įgijau bendraminčių ar priešų, surengiu parodų… Taigi atradęs kažkokios vietos nesu, greičiau ją susikūręs. Tačiau kodėl po saule, ar po mėnuliu nebereikia? J Jeigu „vieta po saule“ vadintumėme komercinę sėkmę ar galimybę iš to išgyventi menininkui – sakyčiau, kad ne, bet nekompleksuoju. Ne visi kosmonautai išskrenda į kosmosą.

Į tapybą, kaip, matyt, ir į kitas meno šakas, galima žvelgti iš vizualios perspektyvos, atsiejant naratyvą, kontekstą ar simbolius. Kam pats teiki pirmenybę – vizualiniam įspūdžiui ar tapybos kūrinio pasakojamai istorijai?

Pirmiausiai patikslinsiu, jog savo darbų nelaikau tapyba, o žvelgiu kaip į kūrinius su tapybiniu palikimu. Vizualinis įspūdis ar tapybos kūrinio pasakojama istorija? Manau, jog tai yra ir turėtų būti neatsiejami dalykai, tačiau šiandien pirmenybę teikiu reginiui, vaizdo didingumui. Mane žavi pasirinktos technikos įtaka turiniui bei išliekantis kūrinio afterimage – ne tik vaizdinis, bet ir prasminis.

Kazimiero Brazdžiūno paroda „Postprodukcija“ „Pamėnkalnio“ galerijoje, 2021. Nuotr. Laurynas Skeisgiela

Esi minėjęs, jog kūriniuose tyrinėji savo kartos žmones, jų būklę, įmanomus sąlyčio taškus. Ir smalsu, ir aktualu sužinoti, kokias bendras gijas suradai? Koks yra tasai šių laikų trisdešimtmetis?

Nenorėčiau atsakyti į šį klausimą, dėl jo spekuliatyvaus pobūdžio. Jeigu kalbėčiau apie kažkokias bendrybes tai labiau kalbėtų apie mano burbulą, o ne apie visumą – tai taip pat vienas iš bruožų.

Ačiū už pokalbį, Kazimierai!

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) nuo 2021 m. balandžio 9 d. eksponuojama Vitos Opolskytės ir Kazimiero Brazdžiūno paroda „X / Y“ veiks iki gegužės 2 dienos. Norintiems gyvai pamatyti Kazimiero kūrinius, kviečiame saugiai apsilankyti.

Kaizmieras Brazdžiūnas. Nuotr. Vita Opolskytė

Kazimiero Brazdžiūno paroda „Postprodukcija“ „Pamėnkalnio“ galerijoje, 2021. Nuotr. Laurynas Skeisgiela

Kazimiero Brazdžiūno paroda „Postprodukcija“ „Pamėnkalnio“ galerijoje, 2021. Nuotr. Laurynas Skeisgiela

Kazimiero Brazdžiūno paroda „Postprodukcija“ „Pamėnkalnio“ galerijoje, 2021. Nuotr. Laurynas Skeisgiela

Kazimiero Brazdžiūno paroda „Postprodukcija“ „Pamėnkalnio“ galerijoje, 2021. Nuotr. Laurynas Skeisgiela

Kazimiero Brazdžiūno paroda „Postprodukcija“ „Pamėnkalnio“ galerijoje, 2021. Nuotr. Laurynas Skeisgiela

Kazimieras Brazdžiūnas „Babilonas“, drobė, aliejus, aerozoliniai dažai, 2018

Kaizmieras Brazdžiūnas. Nuotr. Vita Opolskytė

Neregimas tinklas ant kasdienybės natiurmortų. Interviu su Dominyku Sidorovu

Sėdėdama miegamajame, jau seniai tapusiame darbo kambariu, ir, matyt, mano pasaulio centru, suskaičiavau 52 daiktus. Lova, kuri laiko mano miegantį kūną, gėlės, valančios orą, knygos, nunešančios į kitus gyvenimus – paprasčiausi daiktai, atliekantys savo funkciją. Brazdendama rašikliu ir ruošdamasi interviu pagalvojau, o kiek Dominykas šiuose daiktuose įžvelgtų skirtingų simbolių ir reikšmių? Dominykas Sidorovas (g. 1993 m.) yra tapytojas, mūsų daiktiškosios realybės pavertimo simboliu meistras, drąsiais spalvų potėpiais kuriantis rutinos inspiruojamą, bet visai nekasdienišką pasaulį. Kūrėjas yra baigęs Tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje, dalyvavęs septyniolikoje grupinių ir surengęs penkias personalines parodas. Naujausia autoriaus paroda „Ugniasienė“ kovo 2 d. pradėjo veikti Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“. Šiame interviu, tapusiame susirašinėjimu iš mano 52 daiktų kambario į kasdienybę transformuojančią Dominyko studiją, – pasikalbėjimai apie naują tapytojo parodą, įkvėpimą, nerimą praleisti ir pokalbius per kūrinius.

Galerija „Kairė-dešinė“ atvėrė duris, perdavė erdves ir sienas, o jose atidarei naują solo parodą „Ugniasienė“. Galerijos sienas pavertei drobe kartu su įrėmintais kūriniais, sukurdamas dvigubą ekspozicinį sluoksnį. Pats referavai, jog tai – vizualiniai eilėraščiai, jų eskizai. Rengiant klausimus, galerija atvėrė durims lankytojams, užsuksiantiems paskaityti Tavo tapytų istorijų. Visgi įdomu jas pamatyti ir Tavo akimis. Ar galėtum pasakojimu aprodyti parodą?

Galiu papasakoti, kaip konstravau parodą. Tai turėtų pasufleruoti ir žiūrėjimo bei matymo trajektorijas jau esant galerijoje. Tai piešinių, iš dalies ir eskizų, paroda. Galerija sudaryta iš trijų patalpų, teko parodą konstruoti kaip kūrinį iš trijų segmentų: pradžios, dėstymo, pabaigos. Tiesą sakant, tam visiškai nesipriešinau ir nebandžiau išsisukinėti – man tai labai patiko. Į kiekvieną galerijos sieną žiūriu kaip į vientisą instaliacinį vienetą, ir visą galeriją vertinu kaip vientisą kūrinį, sudarytą iš tų atskirų sienų bei erdvių.

Taigi, net jei pradžios taškas nėra visiškai aiškus ir konstruktyvus, analogijų, kaip apžiūrėti parodą, galėčiau sugalvoti bent tris, o jei jau užsiminiau apie eilėraščius, pradėsiu nuo Dešinės, pasirinkdamas eilėraščių rinktinę kaip pagrindinę analogiją. Eilėraščių būtų tiek, kiek sienų galerijoj. Viskas prasidėtų nuo liūdno eilėraščio apie Kalėdas. Pradžia chaotiška – tik bendros temos užuominos. Antra dalis – Kairė. Čia vyksta puota, vakarėlis ar suvažiavimas. Daug veikėjų ir veiksmo. Bendrame šurmulyje lyrinis subjektas ieško savito charakterio – galbūt tas veikėjas su apsiaustu yra kopėčios. Leidinio kulminacijoje, t. y., salėje Plius, būtų minimas aukštis, šviesa, liūdnas linksmumas. Perskaitęs knygą, skaitytojas keistai, tačiau palaimingai atsidūsta.

Dominykas Sidorovas, paroda Ugniasienė, 2021. Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-dešinė“. Nuotrauka: Laurynas Skeisgiela

Kuo ši paroda kitokia, nei prieš tai rengtos „Metonimija“ ir „Elnio kakta“?

Be mano kūrybą siejančių elementų ir motyvų, šias parodas jungia dar ir formos niuansai. „Metonimija“ – paroda, kurioje buvo rodomi paveikslai kartu su piešiniais ant sienų. „Elnio kakta“ – paroda, kurioje buvo tik paveikslai. „Ugniasienė“ – piešinių ant sienos paroda, kurioje pagrindinis veikėjas yra tas plonas sluoksnis iki galutinio, neginčijamo paveikslo atsiradimo. Todėl paroda „Ugniasienė“ yra kitokia – joje nėra tapytų paveikslų, dažais padengtos drobės. Apsiribojama aplinkos reiškinių pasižymėjimais sau, eilėraščio, kurį ketini spausdinti, užuominomis. Parodoje eksponuojami piešiniai, kurie tik parodos metu virto paveikslais.

Parodos anotacijoje užsimenama, jog kūriniais pasakoji apie baimę praleisti, nutylėti, išmesti, palikti. Tai rezonuoja ir su aktualiu nerimu praleisti svarbius įvykius ar nebūti jų centre. Ar savo kūryba bandai užfiksuoti dalykus, kurių vertei galimai atsiskleidus, jau bus per vėlu juos užčiuopti ir fiksuoti? Kodėl baisu praleisti/išmesti?

Patys kūriniai ar motyvai nekalba apie nerimastingą jausmą, baimę pražioplinti kažką svarbaus. Ši tema yra antras parodos konceptualus pjūvis. Apie tai kalba pasirinkta medija – piešiniai ant sienų ir ant popieriaus.

Mano bičiulis filosofas ir meno apžvalgininkas Marius Vabalas, perskaitęs mano užmačias ir apsilankęs parodoje, išvedė terminą „Fajermajer“. Pasak jo, tai yra „mentalinis filtras, sukeliantis nerimastingą būseną, kad geriausios mintys, gražiausios idėjos, genialiausias tavo sukurtas kūrinys taip ir liko niekam neparodyti.“

Kodėl baisu praleisti? Tikriausiai tai prasmės netekimo baimė. Kartu – įdomumo praradimo baimė. Kalbiesi su kuo nors, ir mintys limpa viena su kita, skamba sklandžiai, įdomiai, įkvepiančiai ne tik tau, bet ir pašnekovui. Išmąstai neįtikinamų dalykų – viskas taip protinga ir skanu. Besikalbėdami prieinate išsiskyrimo stotelę, kalba baigiasi. Visą vakarą prieš miegą bandai atsiminti pokalbį ir gailiesi, kad neįrašei į diktofoną. Belieka mėgautis praėjusiu momentu ir paleisti genialias mintis į užmaršties vakuumą. Bent tavo pašnekovas tai girdėjo, o jei vienas studijoje, gatvėj, telefono ekrane nupieši ar pasižymi nuostabaus paveikslo kontūrą? Jei niekas to nepamatys, ar tai išties bus? Tai baimė nepasidalinti kūriniu. Kūrinys išsiskleidžia ir tuo pačiu baigiasi, kai jį kam nors parodai, bent vienam žmogui. Tai meną daro menu. Todėl labai laukiau, kad galerijos atvertų duris visiems norintiems, bent kelioms dienoms.

Baisu net ir dabar tiek kalbant nieko nepasakyti. Tai nebūtinai turi būti labai svarbu ar labai protinga, įžvalgu – tai gali būti pokštas ar nerišlus tekstas. Bet supratau, kad net ir patys intymiausi eilėraščiai neįvyksta, jei jų niekam neparodai. Neįvyksta tarp mūsų – žmonių. Kosmose jie yra – nurimkite ir nesijaudinkite.

O mano kūrinių motyvai tik skatina ir primena domėtis, žiūrėti ir matyti kasdienės mūsų aplinkos įdomumu, grožiu ir, be abejo, keistumu.

Dominykas Sidorovas, paroda Ugniasienė, 2021. Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-dešinė“. Nuotrauka: Laurynas Skeisgiela

Daiktai – kasdieniai, įprasti, kartais netgi pabodę, tampa Tavo kūrybos motyvu. Radijas, lova, kanistras ar lempa paveiksluose įgauna naujas reikšmes. Regis, jautrus ir pastabus Tavo žvilgsnis nepalieka vietos rutinai, ypač kai kasdienybė tampa inspiracijos šaltiniu. Kodėl būtent daiktai tampa kūrinių ašimi? Ar yra kitų įkvėpimo šaltinių?

Rutiną aš mėgstu, nes tik joje suprantu, kad noriu pokyčių. Taip ir gyvenu nuo vieno užsinuoboduliavimo iki kito. Tik visiškame nuoboduly pradedu ieškoti, kas mane virpina, jaudina, ir visiškai netikėtai tai mane, atrodo, patį susiranda. Skamba kiek banaliai. Esu labai sujautrinęs savo žvilgsnį ir jo neišjungiu ištisą parą, tarsi medžioju tą keistąjį vaizdinį užmetęs neregimą tinklą ant kasdienybės natiurmortų.

Tikriausiai ne pats daiktas savaime mane patraukia, o gyvenimas. Be veiksmo aplink tą daiktą jis – tik spalvota forma, ant kurios krenta šviesa. Tai mane taip pat dažnai virpina – esu tapytojas. Tačiau poezija gimsta tada, kai gilinuosi į daiktą kaip į gyvenimo atributą, kaip į jausmų, įvykių atsiminimų, naratyvų laikmeną. Viskas, kas patenka į tą tinklą, yra medžiaga kurti.

Dominykai, bent trumpam nusivesk mus į savo pasaulį. Kaip atrodo Tavo dienos? Kada ir kur užsiimi tapyba?

Kaip jau minėjau, regos neišjungiu visą parą, tačiau turiu būti atviras. Visiškas pasinėrimas į veiklą sukeldavo socialinių keblumų, todėl kartais turiu save kontroliuoti.

Pandemijos metu gyvenimas, apie kurį kalbėjau atsakydamas į ankstesnį klausimą, kiek pakitęs. Požiūris į aplinką ir bendravimas su ja ne toks tikroviškas kaip anksčiau, tačiau stengiuosi.

Dienų būna visokių. Kartais atsikeliu, nusiprausiu, užkandu, važiuoju į studiją, dirbu, grįžtu, nusiprausiu, užmiegu ir sapnuoju, kad atsikeliu, nusiprausiu, užkandu, važiuoju į studiją, dirbu, grįžtu namo, pabundu. Būna, kad nieko nesapnuoju.

Turiu studiją Vilniuje, Šiaurės miestelyje. Dažniausiai kasdien joje apsilankau, nebūtinai intensyviai darbuojuosi, tapau ar ką nors kalu, būna, kad prasėdžiu kelias valandas, mąstau, žiūriu, klausau muzikos. Pasitaiko, kad nieko nematau, tada, raminu save, kad tai ne pasaulio pabaiga, ir traukiu namo. Visos dienos sukasi apie paveikslus, kūrybą, bet ir atvirkščiai – turiu gyventi, kad ką nors sukurčiau.

Dabar turėjau progą septynias dienas kurti galerijoje. Galima sakyti, tai buvo mano didelė studija, pirmomis dienomis buvau euforijoje. Išėjimas iš savo studijos, iš komforto zonos – labai sveikas veiksmas. Labai tuo džiaugiuosi. Pandeminiu laikotarpiu dažniau einu į mišką. Laukiu malonaus oro dviračių sezonui.

Dominykas Sidorovas. Kanistras. 20000 mililitrų ir 1 milimitras, 2019, aliejus ant drobės, 200×155 cm. Laurynas Skeisgiela

Viename interviu sakei, jog natiurmorte nutapęs raudoną ir žalią spalvas vieną šalia kitos, buvai sužavėtas tokio spalvų derinio. Tavo kūriniuose spalvos itin išraiškingos. Kiek svarbos joms teiki?

Spalvos, spalvos. Pastaruoju metu aš jas taip užkėlęs, sustiprinęs spalvos intensyvumą, kad net pats stebiuosi, svarstau – kodėl. Suvokiu, kad tai kyla iš žiūrėjimo ir matymo. Paimta iš aplinkos, tik viską paaštrinant, žaidžiant tuo, apverčiant. Stovi prieš langą skardinė, joje lyg gėlės pamerkti teptukai. Langas spindi, gėlės beveik juodos. Žaisdamas apverčiu viską – išėjo rožinės gėlės įrėmintos tamsaus indigo fono.

Spalva man labai svarbi. Neretai tai neatsiejamas motyvo dėmuo. Kartais būsena, užuomina į ką atkreipti dėmesį. Kartais kultūrinė spalva, rasta dailės istorijoje, kartais stačiokiškas, bukas spektras. Spalva nustatau galimo žvilgsnio kryptį. Man tai – ir jausmas, ir įrankis: aršus, pavojingas, agresyvus diskinis pjūklas – spalvotas. Banguoja „Ugniasienės“ trečioje salėje lyg linksmi kinų drakonai lydimi fejerverkų. Taip pabrėžiu aplinkos ir žmogaus daugiaprasmiškumą, tuo pačiu metu liūdžiu ir juokiuosi.

William Morris, vienas iš Arts&Crafts judėjimo pradininkų, buvo kelių meno šakų atstovas. Pradėjęs rašyti savo poezijos knygą, į rašymą nežiūrėjo kaip į pašaukimo reikalaujančią veiklą, bet kaip į dar vieną amatą, kurį reikia išmokti. Koks Tavo požiūris į talentą? Tapybos išmokstama ar tam gimstama?

Labai sudėtingas klausimas. Tiksliau – sudėtinga rasti rišlų atsakymą.

Žinau tik tiek, kad jei suplanuočiau rytoj nutapyti šedevrą – nieko taip ir nesigautų, nervinčiausi ir išgyvenčiau. Po kiek laiko nusiraminčiau, nes renkuosi bandyti.

Taip jau yra – turiu pasinerti. Man nepavyksta visko sustyguoti, nors ir bandau– rytoj tapysiu tą, poryt aną. Yra žmonių, kuriems toks metodas tinka ir patinka, o mano atveju kūryba – tvarkinga betvarkė. Bandau tai priimti. Dirbu kasdien, nepripažįstu laisvadienių, tačiau tikrai ne kasdien man kas nors iš tiesų pavyksta. Kartais jaučiu tik kevalą, turiu judėti toliau, kitaip, kitur. Ieškau.

Nežiūriu į kūrybą kaip į sportą ar verslą. Nežiūriu į ją tik kaip į amatą, nors iš dalies taip yra. Man pasisekė, kad akademijoj daug ko išmokau: pirma, nudrožti tinkamai pieštuką (amatas), antra, kad galiu kurti ir be pieštuko (nusiteikimas bei pozicija), trečia, svarbiausia, išmokau ne tik žiūrėti, bet ir matyti (kūryba). Mane išmokė stengtis matyti, pastebėti ir priimti. Visų pirma, aišku – žiūrėti, po to atpažinti impulsą.

Dažniausiai negaištu laiko talento nagrinėjimui ir įkvėpimo laukimui. Toks esu – jei man blogai (turiu omeny, jei sustoja mintys ir ranka nebrėžia linijų), dar labiau siurbiu viską iš aplinkos. Kitaip man neįdomu. Neretai taip nutinka, būna pauzė, niekas neužveda. Stengiuosi ir tai priimti. Juk neimsi kepti paveikslų. Kūryba – gyvas organizmas, kvėpuojantis. Jei tai pamirštu, mintys ir kūnas mane pristabdo – apima liūdesys. Žinau, kad tai baigsis ir iš to vėliau ką nors sukursiu!

Jono Meko vizualiųjų menų centro tinklapyje radau NBA (non budget art) apibrėžimą. Be viso kito, ten rašoma: „<…>, kuriant meną ne iš galimybės, o iš būtinybės. <…>“. Žaviuosi tuo bei stengiuosi, net ir turėdamas galimybių, jomis neužgožti tikrųjų, pirmapradžių kūrybinių impulsų.

Dominykas Sidorovas. Lietaus lašeliai ant lango. Diskinis pjūklas, 2019, aliejus ant drobės, 120×340 cm. Nuotrauka: Laurynas Skeisgiela

Turbūt neišvengiama, kad tapybos kūriniuose lieka daug erdvės stebėtojo akiai – kiekvienam gali kilti skirtingos interpretacijos ir jų sukelti jausmai. Visgi žiūrovo interpretacijos neišgirsti, kaip ir žiūrovai negali įsitikinti, kad jų mintys tapačios Tavo turėtoms idėjoms. Ar tokio pokalbio pakanka?

Šiuo aspektu kiekvieną minutę tampu vienišesnis.

Tačiau taip visada nutinka, net ir šiame pokalbyje: esu galvoje rišliai sudėliojęs mintis ir atsakymus į šiuos klausimus, bet vos pradedu rašyti, tolstu nuo tikrosios minties. Belieka stengtis jas išsakyti kuo tiksliau.

Labai norėčiau nutapyti nuo pradžios iki pabaigos abstraktų paveikslą. Tai sudėtinga. Tapyboje taip pat egzistuoja tam tikra kalba, ja reikia mokėti operuoti, ją reikia jausti (kiekvieną paveikslą, atrodo, pradedu nuo abc). Aš, kaip tapytojas, stengiuosi kuo tiksliau perteikti mintį per vaizdinį.

Išties labai gera kalbėtis apie meną ir į jį gilintis, sužinai net apie savo kūrybą įdomių dalykų, kurių nežinojai. Tačiau to nuotolinio pokalbio taip pat dažnai pakanka. Perfrazuota nuotrupa iš įsimintino pokalbio su draugu: „Aš tik daiktavardžius išvardiju, o jau žiūrovas visa tai apaugina būdvardžiais ir veiksmažodžiais.“ Dažnai tai ir užveda, tai ir būna įdomiausia. Aš pasiūlau vieną variantą, o kaip kietai turėti erdvės dar keliems.

Ačiū už pokalbį, Dominykai!

Dar galite suspėti užmegzti pokalbį su tapytojo kūriniais ir pasiūlyti savo interpretacijas – autorius tam suteikia daug erdvės ir kviečia kūrybą patirti kartu. Dominyko Sidorovo paroda „Ugniasienė“ veiks iki kovo 27 dienos galerijoje „Kairė-dešinė“, Vilniuje.

Dominykas Sidorovas, paroda Ugniasienė, 2021. Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-dešinė“. Nuotrauka: Laurynas Skeisgiela

Dominykas Sidorovas, paroda Ugniasienė, 2021. Vilniaus grafikos meno centro galerija „Kairė-dešinė“. Nuotrauka: Laurynas Skeisgiela

Dominykas Sidorovas. Šalmas. Vabalas, 2020, aliejus, drobė, 240×180 cm

Dominykas Sidorovas. Sintetinis pavasaris 1, 2019, aliejus ant drobės, 165×140 cm. Nuotrauka: Laurynas Skeisgiela

 

Dominykas Sidorovas, Paukštis. Gesintuvas spindi kaip žarija, 2020, aliejus, drobė, 120 x 86 cm

Dominykas Sidorovas. Menininko nuotrauka

Dešimt metų kūrybos. Interviu su galerijos „(AV17)“ įkūrėja Kristina Mizgiryte

Konceptualaus meno mylėtojai bei smalsūs kūrybinių erdvių tyrinėtojai jau dešimt metų turi meditatyvią ir atvirą erdvę susipažinti su šiuolaikiniu menu ir jo formomis – šiais metais meno galerija „(AV17)“ švenčia dešimties metų sukaktį. Galerija, pradėjusi veikti 2011-aisiais, yra orientuota į naujas šiuolaikinio meno paieškas. Jos veikla daugialypė, pristatomos ne tik šiuolaikinės skulptūros, bet ir instaliacijos, objektų parodos. Šalia nuolatinės parodinės veiklos rengiamos menininkų dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos, susitikimai su menininkais, vykdomos mainų programos su kitomis valstybėmis. Galerija taip pat reprezentuoja menininkus tarptautinėse ir vietinėse meno mugėse.

Galerijos parodinė veikla nėra apribota fizinės erdvės, siūlo alternatyvias meno pristatymo formas. Pakitusios realybės ir meno erdvėms iššūkius keliančiu metu „(AV17)“ kvietė lankytojus apžiūrėti kūrinius po atviru dangumi, o su menininkais susitikti ir pasikalbėti elektroninėje erdvėje. Dešimtmečio sukaktis įrodo, jog galerija ne tik eksponuoja kūrinius, bet ir kuria pati, ieškodama ir rasdama būdų prisitaikyti prie kintančių sąlygų meno lauke ir priartinti lankytojus prie sudėtingo, bet užburiančio šiuolaikinio meno. Apie „(AV17)“ veiklą, tikslus, dabarties meno erdvę Agnė Sadauskaitė kalbasi su galerijos įkūrėja Kristina Mizgiryte.

Pirma – sveikinimai „(AV17)“ galerijos dešimtmečio proga! Norisi geriau pažinti galerijos sielą, tad papasakokite apie save, Kristina. Kada susidomėjote šiuolaikiniu menu? Ar galerijos įkūrimas Vilniuje buvo nuoseklus ar labiau eksperimentinis žingsnis?

Menas mane lydėjo visą gyvenimą, tėtis yra fotomenininkas, tad augau apsupta jo draugų ir kolegų. Vaikystėje norėjau sekti tėčio pėdomis ir studijuoti fotografiją, bet gyvenimo kelias nuvedė į Italiją, kur baigiau meno istorijos bakalauro studijas. Geresnės vietos prisiliesti prie meno ištakų tikriausiai nesugalvosi. Keliaudama po šalį, mokiausi iš tikrų Giotto, Caravaggio, Michelangelo, Canova kūrinių, o ne reprodukcijų. Baigusi mokslus, grįžau į Lietuvą ir netikėtai gavau pasiūlymą įkurti meno galeriją Vilniaus senamiestyje. Po metų darbo supratau, jog meno istorijos išsilavinimo nepakaks vadovauti galerijai ir išvykau į Londoną, kur baigiau meno administravimo ir kultūros politikos magistrantūrą. Šios studijos daugiausiai buvo paremtos praktika, tad tai ir bendravimas su garsiausių Londono meno institucijų atstovais suteikė nepamainomos patirties, kurią savo veikloje pritaikau ir šiandien.

Kokia buvo pagrindinė misija įkuriant „(AV17)“? Ar galerijos tikslai per dešimtmetį keitėsi?

Nuo pat pradžių galerijos misija buvo pristatyti tiek žinomus, tiek pradedančius Lietuvos ir užsienio kūrėjus, dirbančius su objektais. Objektas tuomet mums buvo gana plati sąvoka, apimanti tiek skulptūrą ar instaliaciją, tiek mažąją plastiką ar juvelyriką. Rengėme parodas galerijoje, vykdėme mainus su užsienio partneriais, organizavome įvairius tarptautinius konkursus. Ilgainiui veiklą sukoncentravome į šiuolaikinę skulptūrą ir instaliaciją. Išsigryninę meno kryptis, daugiau dėmesio pradėjome skirti edukacijoms, profesionalaus meno sklaidai Lietuvos regionuose, alternatyviems skulptūros pristatymo būdams ir kitoms veikloms. Tačiau vienas iš svarbiausių tikslų – suteikti galimybę savo kūrybą pristatyti jauniesiems skulptūros kūrėjams – mus lydi iki šiol.

Iš tiesų, savo veikloje ypatingą dėmesį skiriate jaunųjų menininkų garsinimui, jų darbų eksponavimui ir supažindinimui su publika. Kaip randate jaunuosius talentus? Kokių pagrindinių kūrybos/asmeninių savybių ieškote?

Bendradarbiaujame su Vilniaus dailės akademija. Kai turime galimybę, kviečiame studentus ginti baigiamuosius darbus galerijos patalpose, kur galbūt vieną dieną bus galima surengti ir savo pirmąją parodą. Taip pat daug įdomių kūrėjų sutinkame galerijos organizuojamuose konkursuose, grupinėse parodose. Naujų skulptūros išraiškos formų paieška yra svarbiausias motyvas, į kurį atsižvelgiame rinkdamiesi projektą parodai. Esame atviri įvairiems pasiūlymams, kviečiame siųsti savo projektus ar ateiti į galeriją ir juos pristatyti gyvai.

Denisas Kolomyckis, Heaven Eleven, instaliacija, 2013 metais (AV17) galerijoje. Nuotrauka: Vitalij Červiakov

Visus šiuos metus nuosekliai dirbote su šiuolaikiniu menu, ypač skulptūra, objektais ir instaliacijomis. Dešimties metų galerijos gyvavimo sukaktis yra riboženklis refleksijai į praeitį bei pasikeitimus; dabartį bei galerijos poziciją meno pasaulyje; ateitį bei tolesnius planus. Kaip apibūdintumėte „(AV17)“ egzistavimo laiką? Kokia galerija yra šiandien?

Dešimt metų nuosekliai dirbome pasirinktoje, gana nišinėje skulptūros srityje. Reikėjo laiko, kad mumis patikėtų ne tik kūrėjai, bet ir lankytojai. Šiuolaikinių konceptualių skulptūrų parodos plačiajai publikai ne visuomet buvo artimos. Skyrėme daug energijos ir dėmesio, kad ši meno sritis taptų labiau suprantama, o įvairūs visuomenės segmentai – jai atviresni. Penkeri pirmieji metai buvo tikrai nelengvi, bet mus supančių entuziastingų žmonių ratas skatino nepasiduoti ir žengti pirmyn. Šiandien, po dešimties metų sunkaus darbo, „(AV17)“ galerija įsitvirtino Lietuvos kultūros scenoje ir jau yra geriau žinoma Europoje. Mūsų pasirinkta meno sritis ir yra mūsų stiprybė, telkianti puikius šios krypties atstovus bei partnerius.

Pasikeitusių ir įtemptų meno laukui sąlygų fone buvote lankstūs ir pasiūlėte kūrybiškų sprendimų priartėti prie žiūrovo, kai galerijų erdvės užsivėrė. Pirmojo karantino metu Panemunės pilies parke surengėte parodą Būvis“. Ją lydėjo pokalbių ciklas su menininkais, o parodą internete siūlėte aplankyti tiems, kuriems Panemunė pasirodė esanti per toli arba nesaugi. Kitas pavyzdys – nuo sausio Pylimo gatve einantys smalsūs praeiviai pro 34-ojo namo vitrinos langus gali stebėti Pop up grupinę menininkų parodą. Ar manote, kad galerijos veiklos pobūdis naujoje realybėje keisis? Ar fizinė galerijos erdvė vis dar reikalinga?

Norėdami plačiąją visuomenę supažindinti su šiuolaikine skulptūra, nuolat ieškome alternatyvių vietų projektams pristatyti. Jau penkti metai organizuojame šiuolaikinių objektų parodas Lietuvos regionuose. Prieš keletą metų rengto projekto „Apsilankymai“ metu su šiuolaikine skulptūra buvo galima susipažinti Vilniaus geležinkelio stotyje, Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Šį pavasarį planuojame lauko skulptūrų parodą Vilniuje, Kūdrų parke. Susiklosčiusios dabartinės aplinkybės privertė ieškoti alternatyvių, dar įdomesnių būdų pristatyti šią meno sritį. Skulptūra ar instaliacija nėra meno šakos, kurios gerai atsiskleidžia virtualioje erdvėje, čia labai svarbu fizinė erdvė, joje sukurta atmosfera, emocija. Galų gale skulptūra yra trimatis objektas, kurį būtina apeiti, apžiūrėti, todėl persikelti į virtualią erdvę šiuo atveju mums nėra sprendimas.

Galeriją „(AV17)“ įkūrėte Aušros Vartų gatvėje, nuo kurios pavadinimo, beje, kilo ir pačios meno erdvės vardas. 2017 metais persikėlėte iš Aušros Vartų gatvės į naują erdvę miesto centre – Totorių g. 5. Šį etapą žymėjo Rimanto Milkinto skulptūrinių instaliacijų paroda „Daugmaž vidurdienis“. Kokią naują kokybę pasiūlė Totorių gatvės erdvė?

Totorių gatvėje esančios patalpos yra priešingybė toms erdvėms, kuriose pradėjome savo veiklą. Pirmosios galerijos patalpos buvo gana kamerinės, su arkinėmis lubomis ir plytiniu rūsiu. Vieniems kūrėjams tai buvo įdomus iššūkis, pavyzdžiui, sukurti įvietintą instaliaciją, kiti savo kūrinių ten tiesiog nematė. Dabartinės patalpos visiškai kitokios, tai yra baltas kubas, suteikiantis galimybę atsiskleisti patiems kūriniams. Manau, jog menininkams čia dirbti gerokai lengviau, o ir žiūrovui čia mažiau distrakcijų. Taip pat patalpos yra centrinėje miesto dalyje, tad tai pritraukia dar daugiau lankytojų.

Rimantas Milkintas, Daugmaž vidurdienis, parodos fragmentas, 2017 metais AV17) galerijoje. Nuotrauka: Laima Milkintė

Kaip apibūdintumėte galerijos lankytojus? Ar po dešimties metų atviriau ir smalsiau žvelgiama į šiuolaikinį meną bei netradicines skulptūros formas, ar vis dar dažnai po nosimi sumurmama, jog „ir aš taip galėjau padaryti“?

Į galeriją užsuka labai platus lankytojų ratas, nuo meno profesionalų iki moksleivių ar senjorų. Su daugeliu pabendraujame, aptariame meno kūrinius, apsikeičiame įžvalgomis. Veiklos pradžioje buvo lankytojų, kuriems reikėjo padėti „atrakinti“ vieną ar kitą kūrinį, tačiau daugelis augo kartu su galerija ir šiandien jau tapo nuolatiniais parodų žiūrovais. Žinoma, vis dar sulaukiame ir tų, kuriems šiuolaikinis menas yra mįslė, tačiau neprarandame vilties, kad ir jiems vieną dieną jis taps artimesnis.

Interviu norisi užbaigti kiek neįprastai – ne sukaktuvininkui priimant palinkėjimus, bet išklausant jo norus. Ko palinkėtumėte Lietuvos meno laukui ateinantiems dešimčiai metų?

Lietuvos meno laukas turi labai daug potencialo, profesionalių kūrėjų, puikių meno organizacijų ir mokymo institucijų. Per pastaruosius metus pamatėme, jog lietuvių menas yra vertinamas pasauliniu lygmeniu. Tačiau Lietuvoje jam labiau atsiskleisti padėtų atvira, šiuolaikinį meną vertinanti visuomenė. Norėtųsi, jog per ateinančius dešimt metų mums pavyktų užmegzti dar glaudesnį ryšį su šiuolaikiniu menu, nebijoti jo atsiradimo miesto viešosiose erdvėse, aikštėse. Žinoma, tam reikalinga kultūros edukacija, šioje srityje turime dirbti kiekvienas.

Ačiū už pokalbį.

(AV17) galerijos įkūrėja Kristina Mizgirytė. Nuotrauka: Raimundas Adžgauskas

Rafal Piesliak, Įžvalga, parodos fragmentas, 2021 metais (AV17) galerijoje. Nuotrauka: Jonas Balsevičius

Marija Šnipaitė, Atsitraukimas, parodos fragmentas, 2018 metais (AV17) galerijoje. Nuotrauka: Marija Šnipaitė

Danas Aleksa, Dumplės, 2020. (AV17) galerijos surengta grupinė šiuolaikinės skulptūros kūrėjų paroda Būvis Pakruojo dvaro parke

Iliustracija viršuje:  Mindaugas Navakas, Porcelianas, parodos fragmentas, 2020 metais (AV17) galerijoje. Nuotrauka: Laurynas Skeisgiela

Kasdienybės skulptūros. Interviu su Marija Šnipaite

Žmogui, atėjusiam iš gausiai daiktais pripildytų erdvių, triukšmingų gatvių, minčių apsuptomis galvomis, Marijos Šnipaitės parodose gali užklupti netikėtas meditacinis jausmas – jos melancholiškos, tylios, ir minimalistinės. Kūriniai grakštūs ir trapūs, kviečiantys juos paliesti, palaikyti rankose, šnabždantys kiekvienam skirtingai suprantamas istorijas. Marija Šnipaitė (g. 1988) yra menininkė, skulptorė, baigusi skulptūros magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, o jau kelerius metus yra ir kūrybinių disciplinų mokytoja. Šiame interviu kalbėjome apie neseniai vykusią trečiąją Marijos personalinę parodą „Snūdas“ Artifex galerijoje, kasdienybės įkvėpimus ir atvirumą dialogui.

Tekstilės galerijoje „Artifex“ spalio mėnesį buvo surengta Tavo personalinė paroda „Snūdas“, išsibarsčiusi trijose skirtingose galerijos erdvėse. Paroda kvietė pamatyti kūrinius, kur aplinkos situacijas paverti peizažais, o kūno dalis – spalvotomis formomis, kur kasdieniai reiškiniai išnyksta iš…kasdienybės. Ar gali plačiau papasakoti apie parodos sumanymą? Kokie ryšiai jungia šios parodos kūrinius?

Norėjau pasižiūrėti į snūdą ne kaip į pereinamąją miego fazę tarp akių užmerkimo ir gilaus miego, o kaip į jausmą, labai trumpą, epizodinį laiko matą, trunkantį vos kelias sekundes ar minutes. Žvelgiant į pačią parodos struktūrą, viena erdvė pasirodo kūniška, joje objektai, atsiradę interpretuojant žmogaus kūno savybes: lankstumą, slidumą, spalvą. Kita erdvė labiau peizažiška, trečioji – minimalesnė, tarsi atitrūkstanti nuo pirmųjų dviejų sodrumo. Svarbiausiu elementu parodoje tapo atmosferos kūrimas, siekis sutverti melancholišką, lėtą, laiko neapibrėžtą erdvę. Siekiau, jog objektai ir erdvės tarpusavyje turėtų skirtingas nuotaikas ir temas, bet tarpusavyje susijungtų į vieną sapną, kuriame ryšys užčiuopiamas, bet bandant rišliai pasakojimą surišti, jo galai tarpusavyje visgi nesusijungia.

Ar tai panašu į kiekvieną naktį išgyvenamą sapno ryškumą, bet vos atsikėlus lieka tik rūkais apgaubtas prisiminimas?

Parodos kaip sapno apibūdinimas atsirado tik dabar, mums kalbantis. Lyg ir logiška: pats snūdas, mieguistumas veda link sapno būsenos. Visgi nei proceso, nei pristatymo metu neteko parodos įvardinti kaip sapno. Galvoju apie jausmą kylantį tik prabudus, atrodo, kad viskas labai aiškiai vyko, norisi papasakoti, bet supranti, jog norint prasitarti tai dingsta, pranyksta. Pasąmoningai būtent tokio įspūdžio ir siekiau parodoje.

Kalbant apie pačius kūrinius, vis tik labiau galvojau ne apie snūdo būsenos vystymą, o apie jos ribiškumą. Aplinka skleidžia garsus, tu juslėmis irgi komunikuoji su ja, matai kas vyksta už lango, gali paliesti šalia esančius daiktus, kažką galvoji, ir štai imant snūsti – šalia esančio žmogaus pasakojimas, ūžesys už lango tampa punktyru, aplinka apibendrinama ir pamažu ištrinama. Būtent šis pereinamasis etapas mane ir sudomino. Anksčiau buvau sukūrusi instaliaciją galvodama apie meteorologinę būseną, kai dar nėra vėjo – štilį be kelių metrų per sekundę. Šiuo atveju irgi panašiai.

Ar Artifex erdvė nepasirodė per maža?

Artifex’o erdvė man imponavo savo erdvių suskaidymu, struktūra. Gal pradžioje ir buvo dvejonių kaip pavyks patalpinti kūrinius, bet galop ta kamerinė aplinka tapo labai dėkinga. Pastebėjau, kad dažnai erdvėje kūrinius dėlioju tarsi dialogo principu: objektai komponuojami patalpoje poromis, patys atkartojantys vienas kitą. Pora, dvejetas yra komponavimo principas, kuriuo pasitikiu. Tad galerijos kameriškumas leidžia atėjusiam fiziškai būti arti kūrinių, tarsi palaiko tą dialogą.

Marija Šnipaitė, Šnabždėjimas, 2019. Paroda Snūdas galerijoje Artifex

Savo kūrinius vadini surežisuotomis erdvinėmis instaliacijomis, kuriose skulptūra veikia kaip įvykis. Tavo kūriniuose svarbu kelionės motyvas, peizažas, kuris neretai būdamas įvykių fonu, dažnai pats gali tapti veikėju. Kas tavo instaliacijose tampa pagrindiniu veikėju?

Veikėjas yra mano pastarojo meto dilema. Peizažo temą nagrinėti ėmiau dar studijuodama. Lygiagrečiai pradėjau taikyti surežisuotų instaliacijų terminą. Man tapo įdomu, kaip instaliacija savo medžiagų butaforiškumu ir pačia sąranga primena scenografijas. Atrodo, jog kūrinio elementai lūkuriuoja veiksmo. Keletą metų remdavausi idėja, jog kūrinys atsiranda mezgant numanomą siužetinę liniją, pasakojimą ir žiūrovui palikdavau galimybę per objektų keliamas asociacijas įsivaizduoti veikėją, galimą siužetą, kūrinys buvo paliekamas atviras kitam pasakojimui. Pati buvau nusišalinus nuo to, ką žiūrovas pamatys ir perskaitys, pasilikdama sau savo istoriją, kuria remdamasi kūrinį sudėliojau, sukonstravau, išvysčiau. Ilgainiui pastebėjau, jog siužetiškumas ir pasakojimas man ėmė darytis ne tiek svarbus. Labiau ėmė dominti mintis, kaip atrodytų pats sau pakankamas objektas, pradėjau koncentruotis į emocinę būseną, atmosferą ir Snūdo parodoje veikėjo išvis nebemačiau ir neplanavau. Nustebino, jog sulaukiau atsiliepimų: „O, dabar jau jis yra. Anksčiau veikėjo nemačiau, o čia jis matosi!“. Kai paleidau poreikį apie veikėją kalbėti, jis atsirado savaime.

Esi minėjusi, jog rengiant instaliaciją Kosmosas, iš tiesų nežinojai, ar žiūrovai suprato seką, tarpusavio objektų ryšį. Parodose užmezgi dialogą su žiūrovu, tyliai sufleruodama pasakojimą, visgi to, ką atsako/interpretuoja žiūrovas neišgirsti kaip ir žiūrovai negali pa(si)tvirtinti, ar jų minčių gijos tapačios tavo turėtomis idėjoms. Ar tokio pokalbio pakanka?

Priimu tai kaip dėsnį. Teisingai perskaitytas meno kūrinys skamba labai keistai. Juolab kai darbuose kalbama apie gana abstrakčias kategorijas. Ir čia panašiai kaip ir įprastam socialiniam būvy tarp kitų žmonių: su vienais lengvai mezgasi pokalbis, su kitais tarsteli du žodžius ir toliau nebėra apie ką… Naudoju skulptūrinę formų, medžiagų, vaizdinių kalbą, kuri visų pirma man yra artima. Tad tikėtina, jog kaip įprastam pokalbyje, atsiras žmonių, kuriems tai pasirodys artima, o kai kurie tik gūžtels pečiais.

Ar natūraliai įvyko perėjimas, jog scenografiškumas ir peizažas tapo lygiaverčiais kuriamai atmosferai?

Scenografija ir peizažas vis dar yra išlieka svarbūs, bet mano kalbėjimo apie suregztą pasakojimą, siužetą mažėja. Anksčiau suplanuodavau A-B-C-D veiksmų seką: čia atsiranda A, tada B ir taip toliau. Dabar visa tai eina kitokiu ritmu: atsiranda A, tuomet D, prilipdai B, perkonstruoji A. Jei anksčiau pradžioje daugiau mažiau matydavau kūrinio baigtinį vaizdą, dabar jo nesiekiu ir procesas skirtas labiau ne numatytos eigos įgyvendinimui, bet eksperimentavimui. Spėju, jog tam postūmį davė kilusi mintis, jog vis dirbu su instaliacijomis, erdvėje kylančiomis asociacijomis, o ar galėčiau sukurti objektą, kuris būtų pakankamas pats sau… Ir nors po to jis atsiduria santykyje su kitais kūriniais ir žiūrint iš šono gal to esminio pokyčio lyginant pastarojo meto ir senesnius darbus, mažai ir justi… Bet čia greičiau kalbu apie poslinkius asmeniniame santykyje su tuo ką darau.

Marija Šnipaitė, 1 km/h., 2015

Savo kūriniuose dažnai naudoji aplinkoje lengvai randamas medžiagas, pasitelki savo buities daiktus, netgi nuvytusius kambarinės palmės lapus ar padangas. Ar toks natūralių dalykų naudojimas kūryboje atliepia šiuo metu svarbias ekologijos, taupaus gyvenimo tendencijas? Kaip renkiesi medžiagas?

Medžiagiškumas man labai svarbus – kiekviena medžiaga turi žinią, kurią perduoda. Ji kaip papildomas dėmuo eina lygiagrečiai šalia formos ir motyvo. Antrinių žaliavų panaudojimas dažniausiai atkeliauja iš kasdienėj rutinoj pastebėtų elementų, veiksmų. Pavyzdžiui, turėjau ydą nepalieti gėlių ir “ritualą” surinkti nudžiūvusius lapelius, jų neišmesti ir pasidėti kur ant lentynos. Sykį, pastebėjusi ir šen, ir ten sudėliotas krūveles susirinkau jas ir nusinešiau į studiją. Ten nemažai tokių atsitiktinių mažmožių, kuriuos, kaip ir tuos lapelius perkeli nuo vieno palangės kampo ant kito, perlauži, pridedi tai prie vienos, tai prie kitos medžiagos. Kelioms dienoms palieki ir vėl sugrįžti. Kuomet už kažkokio derinio užsikabini, gali vystyti toliau.

Ekologinė tematika kūryboje nėra akcentuojama. Manau, jog lengviau ir efektyviau tai pavyksta daryti realiais kasdieniais veiksmais. Nors neseniai pagalvojau, kad keistas ir absurdiškas ilgainiui tampa meno kūrinių kūrimo procesas, kurie sandėliuojami, kažkur sukraunami, galbūt jų prireiks parodoms ar dar kam… Pagalvojau, jog man visai smagu būti neįpareigotai savo kūrinių, jog daugelis jų neilgaamžiai ir neatsparūs aplinkos poveikiui, jog gali juos perdaryti, panaudojant medžiagas ar elementus kitose situacijose. Būtent tokiomis aplinkybėmis ir susiklostė, kad pastaruoju metu vis naudoju parafiną. Vienam darbe vienas iš elementų buvo parafino bala, kadangi buvo gerokai per plonas sluoksnis, neatsargiai nešant suskilo. Tačiau išlydžiau ir ją panaudojam kitiems darbams… Šios nekilnios medžiagos suteikia laisvės. Nors dar efemeriškesni vaizdinio kalbėjimo būdai skamba gražiai, bet čia matyt reikalinga slinktis ir požiūriuose, gyvenimo būde, laike.

Man atrodo, kad gera kūryba gimsta iš laimės arba skausmo, bet dažnai įkvėpimas – iš nuobodulio, kurį galime vadinti ir rutina, kasdienybės ratu, kuriame visi sukamės. Įdomu, kokio kūrybinio proceso apsupta brandini ir kuri savo darbus. Kas inspiruoja Tavo kūrybą?

Manau, jog visai taikli mintis; esu pagalvojusi, jog tam, kad atsirastų, kūriniai reikia daug laiko dykinėjimui, stebėjimui, betiksliam veiksmui. Nežinau, ar esu ką nors tokio atradusi, iš ko būčiau staiga impulsyviai vysčiusi kūrinį. Kūrimas vyksta per kasdienybės veiksmus, kaip kad nepalieji gėlių, surenki jos lapus, važiuoji dviračiu, prakerti kamerą, padangą kažkur pasilieki, neišmeti likučių nuo ankstesnių darbų ir ateini į studijos erdvę, kurioje visi šie elementai guli pabarstyti, apsižiūri, vėl išeini padykinėjimo etapui ir vėl sugrįžti prie jų. Po to visos tos patirtys pradeda jungtis. Tada gali imtis pieštuko, lapo ir visa tai fiksuoti, vystyti. Taigi įkvėpimas man greičiau tėkmiškas ir formuojamas nei impulsyvus reiškinys.

Marija Šnipaitė, Narvalai. Ekspozicijos fragmentas iš parodos Atsitraukimas, 2018

Kas, šalia kasdienybės, atneša stimuliacijos kūrybai?

Literatūra padėjo pagrindus mąstymui. Regis, jau kur galėta, ten ir paminėjus esu, jog W. Gombrowicz romano „Kosmosas“ save kuriančio, atviro pasakojimo struktūra padėjo pagrindus tam kaip ėmiau konstruoti instaliacijų erdvę. Dabar, pastebiu, jog užtenka postūmio ne iš teksto, o neretai ir iš pavienio žodžio. Tarkim Snūdo parodai besiruošdama, tik apgraibomis žinojau, ką noriu pabandyti. Toptelėjo žodis “snūdas” ir jis tapo orientyru – galvoji apie sąsajas, imi pastebėti snūdą savo miego apraiškose, stebint pakeleivį troleibuse, filme… Net ištariau žodį “snūdas” ir pagalvojau kaip keistai jaučiasi burna jį tardama, nedažnai jį tenka šiaip pavartoti. Įdomus verbalinis momentas. Taigi, susikuri tam laikui kažkokią, sakytumei, žodį-temą, su kuria buvoji. Ir tai, ką darai, bandai padėti po ta “tema”. Žinoma, greta yra ir visos vizualiosios patirtys: kitų kūryba, vaizdai pro langus ir ekranus, bet tai kaip ir savaime suprantama.

Marija, esi „Renkuosi mokyti“ alumnė – dirbai dailės ir technologijų mokytoja valstybinėse ir privačiose mokyklose, dabar – Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Kas paskatino imtis tokios veiklos?

Dar studijuojant pamąsčiau, kad būtų įdomu išmėginti šią sritį. Stebint kaip ne tik vizualieji menai, bet ir kitos kūrybinės disciplinos dėstomos bendrojo lavinimo mokyklose, apimdavo ne koks jausmas, o kartu ir noras prisidėti prie pokyčio švietimo sistemoje. Bendraujant su vaikais parodyti, kad menas ne tik „gražu-negražu“, bet ir kalbėtis apie meno kontekstualumą, sąsają su istorija, literatūra, kitomis sritimis.

Per gerus trejetą metų teko pabuvoti labai įvairiuose mokytojos vaidmenyse: nuo mokytojavimo paprasčiausioje mokykloj, kūrybinių dirbtuvių vedimo provincijų vaikams, iki bendravimo su vaikais, kurie ugdomi, regis, jau pavyzdinėmis sąlygomis. Toks įvairialypumas iš dalies įvyko dėl smalsumo, ar tai, ką jau regis, perpratai, veiks kitur. Ir kiekvienas etapas nepriklausomai nuo trukmės davė labai naudingos, dinamiškos patirties, kurios fone pirminiai siekiai atrodo gal kiek dekoratyviai, bet įmanomi. Žinoma, mokymas menų mokykloje, veikia pagal kiek kitokius principus, kuriuos dar mėginu perprasti.

Pagalvojau, kad lyg ir įprasta matyti mokytoją kaip atsidavusį, besidalinantį personažą. Bet kartu tai galimai ganėtinai egoistiška persona (ypač dėstant menus) – mokinių pakreipimas viena ar kita linkme vyksta per tavo paties pasaulėvoką, mąstymą, pažiūras. Tad čia, manau, svarbu išlaikyti atvirumą, nenukrypti į tiesų žinojimą. Ir vis tik iš viso to išplaukia vienas malonesnių šios veiklos momentų – mokinių sėkmės, nutikusios netikėtai. Iš tikro už tas sėkmes gali džiaugtis pusę dienos kaip už savo… Bent kol kas.

 

Kokius pokyčius mokyklose norėtum matyti?

Galvojant apie bendrojo lavinimo mokyklas norėčiau, kad į jas atkeliautų daugiau savo sričių specialistų (ir čia kalbu apie visas disciplinas). Taip pat, jog vyktų dialogas tarp atskirų mokomųjų dalykų, didėtų vaikų galimybės keliais sluoksniais tyrinėti vieną ar kitą reiškinį, problemą. Tarkim Šaltojo karo tematiką gali skirtingais pjūviais pjaustyti ir nagrinėti pasitelkdamas kelias disciplinas, bet tai… nepatogu. Yra planai, lentelės, prašymai ir leidimai, “man už tai nemoka” ir t.t. Pokyčiai vyksta, bet kol kas atskirose salelėse.

Kaip manai, ar meno pažinimas vaikystėje yra svarbus asmenybės formavimuisi? Ko žmogus įgautų, kiekvieną dieną dalyvaudamas dialoge su menu, parodomis, galerijomis, šalia turėdamas gerą mentorių, vedantį jį per šias erdves?

Pastebėdavau iš mokinių, jog būna tokių atvejų, jog atneša piešinį sakydamas, kad nemoka paišyti. Piešinukas plastiškai žiūrint iš tiesų paprastas, bet tai, kas pavaizduota, motyvas, siužetas, kaip jis pristatomas – randi tame cinkelį. Tuomet sužinai, jog vaiko šeima jį nuolat vedasi į muziejus, parodas, tad pastebi, jog ir vaikas pasaulį mato kiek kitaip. Nors neretai deklaruoja, kad menai jam neįdomu, bet vis vien, manau, įskiepijamas suvokimas apie egzistuojančią galimybę dalykus apsvarstyti ne tik žodžiu, bet ir kitais būdais. Ir tie kiti būdai gali būti labai įvairūs, dėl to ir kiekvieną dieną menų tikrai nereikia.

Marijos Šnipaitės paroda Snūdas galerijoje Artifex, 2019

Mėgstam dalykus dėlioti į dėžutes, klasifikuoti, lipdyti etiketes. Dažnai naujas architektūrinis projektas mieste pasitinkamas „gražu-negražu“ diskusijomis, o šiuolaikinis menas įvelkamas į „supratau“ arba „nepagavau minties“ rūbus. Ką (šiuolaikinis) menas reiškia Tau kaip kūrėjai ir kaip žiūrovei?

Buvo metas, ypač kūrybinės veiklos pradžioje, kuomet labai intensyviai domėjausi šiuolaikinio meno naujienomis, atrodė, jog reikia akylai sekti tai, kas vyksta. Dabar šio stropumo mažiau, nors, žinoma, išlieka. Tik gal skirtingais žvilgsniais žiūri: vienus dalykus seki kaip kūrėja, kitus tarkim kaip pilietė, dar kitus – kaip mokytoja ir taip toliau. Nors pati kaip kūrėja pastaruoju metu labiau mėgstu dairytis atgal: dažniau sudomina modernistinė skulptūra ar sena tapyba nei šiuolaikinės tendencijos.

Marija, užsiminei apie įvairias medžiagas, kontekstualumą, specializacijos ribotumą. Ar šalia skulptūros yra ir kitų svarbių aspektų kūryboje, pavyzdžiui, tapyba?

Siužetų, atmosferos, peizažų kūrimo kontekste mąstau kaip skulptūroje įvesti kitų disciplinų prieskonių, išlaikant bazinius skulptūros dalykus – medžiagą, formą, erdvę, santykį su ja. Nepasakyčiau, kad pernelyg gilinuosi į kitas sritis. Greičiau impulsyviai pasiimu mažus elementus, segmentus, kurie parankūs mano kūrybai. Pavyzdžiui piešinys užima gan svarbią vietą pačiame procese, tad jis natūraliau ir persikelia į erdvę. Neretai apie objektą pagalvoji kaip apie liniją ar dėmę erdvėje. Su kitom sritimis, pavyzdžiui, keramika ar akvarelės liejimu, regis visad turėjau komplikuotą santykį, bet štai “Snūde”, nors ir labai apgraibom, bet ir yra ir to, ir to. Iš tapybos karts nuo karto pasiskolinu spalvą.

Ar atrodo, kad vienas iš šių segmentų gali tapti pirmaeile kūrybos forma?

Kuriant pasitaiko, jog atrodo, kad jau atėjo tas momentas, kai tai, ką padarai naujo, tėra tik seniau sukurtų dalykų replika. Nemalonus jausmas. Bet paskui iš jo išlipi. Mano kūryba gan nuosekli, sėsli, išoriškai žiūrint kintanti nežymiai. Neimponuoja sekimas tendencijomis ar nuodugnus savo vystomų temų išnagrinėjimas. Mano kūryba gal net senamadiškai eina per jausmą, emociją, o tai skulptūroje yra daug sunkiau perduodama nei, tarkim, tapyboje ar piešinyje. Tai būna viena didesnių dilemų – yra būsena, kurią noriu perteikti ir užfiksuoti, bet tam, kad tai įsikurdintų erdvėj, turi praeiti nemažai laiko. Galbūt iš to “stabdžio” atsiranda nuoseklumas, prisijaukini tą nepatogumą, atrandi kaip tas kliūtis paversti privalumais. Nors jau seniai pagalvoju, kad būtų įdomu ir patapyti. Arba visai nerti į šoną nuo vizualių dalykų link, pavyzdžiui, tekstų. Bet jokių realių veiksmų link to kol kas nedariau. Nors, gal jei pamatysiu, kad iki šiol naudoto vizuali išraiška tampa man nebeaktuali, kas žino, gal atsiras drąsos išmėginti ir kitas sritis.

Save vadini surežisuotų erdvinių situacijų kūrėja, viena pagrindinių temų – peizažiškumas ir kasdienės situacijos. Kokios veikimo trajektorijos ateityje? Ar šios temos išliks?

Radikalių pokyčių ir naujų parodų kol kas neplanuoju. Ilgainiui vėl norėsis keliauti į studiją, kurioje rasiu likusius parafino gabalus ar nepabaigtą ankstesnio kūrinio elementą ir iš to vėl kas nors išsivystys. Buvo gan intensyvus etapas ir dabar gyvenu visai maloniu tuštumos jausmu. Po kiekvienos parodos, intensyvesnio etapo norisi išgyventi tą atsiribojimą, atsiranda poreikis dykinėjimui, betiksliam būviui. Artimiausiu metu sau to ir linkiu.

Menas be galerijos sienų. Interviu su Laura Garbštiene

Menininkė Laura Garbštienė (g. 1973) yra kontraversiškų patirčių menininkė. Vilniaus dailės akademijoje studijavo tekstilę, ilgą laiką gyveno užsienio šalių menininkų rezidencijose, rengė vaizdo įrašus, performansus, prieš septynerius metus namais pavertė Šklėrius, mažą kaimą šalia Dzūkijos nacionalinio parko. Jame menininkė augina avis škudes ir verpia. Ir šią vietą Laura užpildo savo energija ir meniniais eksperimentais, kuriuose vis svarbesnės tampa gamtos temos, bendradarbiavimas ir kitokios, ne galerinės, meno formos. Laura nuolat besimokantis žmogus, galintis studijuoti nuodingus augalus, mokytis ūkininkavimo ir rašyti knygas. Apie visa tai, taip pat ir spalį „Atletikoje“ vykusią parodą kalbamės šiame interviu.

Meno erdvėje „Atletika“ spalio mėnesį vyko Jūsų paroda „Ašmenys pamažu sinchronizuojasi“. Šalia jos – medžio drožybos, peilių galandimo bei gamybos dirbtuvės, kuriose svarbiausias yra proceso gimimas. Kokių idėjų apsuptyje buvo sukurta Jūsų instaliacija?

„Atletika“ buvo įkurta visai neseniai, tad ir paroda buvo skubota. Idėja gimė spontaniškai: pavasarį Varėnoje pradėjau lankyti drožybos būrelį; vasarą daug menininkų pradėjo kalbėti apie Vilniaus žaliąsias erdves. Man šis įvykis nebuvo toks aktualus, nes pati gyvenu kaime, bet viskas susivienijo į bendrą idėją. Pagalvojau, jog nupjautus medžius būtų galima suvežti į galeriją ir tada iš jų drožinėti, nes gyvenant kaime kiekvienas judesys yra prasmingas ir tvarus, nėra nereikalingų dalykų.

Norėjau padaryti parodą miške be kūrinių, kur būtų tik žmonės, patys tapę kūriniais – žmonės turtingi savimi, labai labai kūrybingi. Ir tai mano pasiekimas – į „Atletiką“ neatvežiau jokio sukurto kūrinio, šakas sunešė savanoriai, o aš tik pakreipiau, kuria linkme viskas turėtų eiti. Man patinka veikti be griežtų instrukcijų ir pamatyti, kas įvyksta, ką žmonės patys padaro.

Norėjau sutvarkyti šiukšles, kurios niekam nereikalingos. Dabar „Atletikos“ salė primena džiungles, tie gulintys medžiai-šakos ir drožinėliai, suguldyti eglutėmis, primena liūdesį. Kviečiu žmones padrožinėti, nes galerijos erdvėje nuolat vyksta dirbtuvės, o drožinėjimas yra labai paprastas dalykas. Manau, jog kiekvienas gali padaryti tokius dalykus – tvariai ir naudodamas tik tiek, kiek reikia.

Labai svarbu ir tai, kad nėra specialisto ar meistro, kuris moko ir nurodo, kaip drožinėti, nes šiuo atveju technologija ar meistrystė nebuvo svarbiausia. Specializacija, meno scenos uždarumas yra dalykai, dėl kurių galime daug prarasti. Dėl to man ir patiko išvažiuoti iš Vilniaus, atitrūkti nuo žmonių, veidų, parodų, pažiūrėti, kaip veikia pasaulis. Nors menininkai labai atviri, bet šiuolaikinio meno scena itin vartotojiška, konkuruojanti, menininkas turi pristatyti gerą kolekciją galerijai. Bandydamas apgalvoti procesus prasilenkia su tradicine parodų erdve. Kaip tokiu atveju save pristatyti? Stengiuosi to išvengti, dabar neturiu noro daryti ekspozicijas „sienoms“.

Lauros Garbštienės paroda „Ašmenys pamažu sinchronizuojasi“ galerijoje „Atletika“, 2019. Lauryno Skeisgielos nuotr.

Jūsų ankstesni kūriniai „Nebaigtas diplomas“ ir „Įrašas“ kalbėjo apie panašius dalykus – proceso viršenybę virš daiktiškumo, performanso ir rezultato santykį. Kodėl Jums procesas svarbiau nei rezultatas?

Procesas yra įdomiau. Dabar supratau, kad tai yra kūrinio būdas – kaip jis veikia, kalba. Kuriant reikia įvertinti visus veikėjus, ne tik kūrinį ir žiūrovą, bet ir ekologiją, aplinką.

Paroda „Atletikoje“ pateikia klausimus apie tai, kiek žmogui iš tikrųjų reikia, apie perteklinį vartojimą, suponuojant, jog dabartinis norų ir siekių mastelis yra neracionaliai praplėstas. Ar išsikėlus iš Vilniaus sumažėjo poreikių, kurių turėjote anksčiau?

Na, godus tas žmogus yra. Aš išvažiavau, nes supratau, kad man reikia sodinti augalus, sodus. Gerai padariau, kad pasirinkau pastovią gyvenamąją vietą, nes tik vėliau supratau, kad augalus reikia nuolat prižiūrėti ir su jais gyventi. Taip praėjo ketveri metai, kai supratau, kad jau tiek laiko nekuriu meno. Tada pagalvojau, kad man dar kažko trūksta… Visgi poreikių kaip tik padaugėjo, tačiau kitur. Turiu poreikį pasivaikščioti miške, nieko neveikti, nedaryti daiktų.

Lauros Garbštienės paroda „Ašmenys pamažu sinchronizuojasi“ galerijoje „Atletika“, 2019. Lauryno Skeisgielos nuotr.

Esate socialinio-kultūrinio projekto / iniciatyvos „Verpėjos“ autorė. Kaip kūrėte šį projektą?

Norėjosi bendradarbiavimo, veiklos, o kartu ir surengti dirbtuves su verpimo rateliu. Pasikviečiau kelias menininkes ir įvyko pirmasis, labai minimalus simpoziumas Marginių kaime. Jos pakvietė dar kelias moteris, kurioms atrodė nuostabu išmokti verpti rateliu. Dar šiek tiek patyrinėjome, pasivaikščiojome po kaimus, pakalbinome žmones. Moterys kaimuose dar mokėjo verpti, atsiminė, kaip močiutės jas mokė, kad buvo smagu. Bendravimas buvo vienas pagrindinių dalykų, nes nesukūrėme meno produkto. Tada ir kilo idėja, jog mes esame verpėjos – tinklų kūrėjos. Vėliau kitos menininkės nuėjo savo keliais.

Simpoziumo pristatymą surengėme Marcinkonyse, Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre, vėliau apie jį parašėme periodiniame etnografiniame, tradiciniame, gamtotyriniame leidinyje „Šalcinis“. Atrodė, kad verpimas rateliu yra etnografinė tema, tačiau pradėjau prieštarauti tokiam suvokimui – visi verpiame ir nėra / nebuvo jokio verpėjos amato. Ten, kur gyvenu, yra nacionalinis parkas, daug autentiškų kaimų, dažnai norima remti tradicines veiklas, jas tęsti ir skatinti amatus. Tiek žemės ūkis, tiek amatininkystė yra kaip mitas. Visi užsiima rankdarbiais, tai yra rankdarbizmas.

Paroda Marcinkonių geležinkelio stotyje

Jūsų projektas „Verpėjos“ priminė šių metų paveldo renginyje „Heritas“ surengtą instaliaciją „Elektroninės sutartinės“, kurioje imituojant verpimą rateliu, tuo pat metu šokinėjo šviesos ir grojo elektrinė muzika. Tai buvo bandymas sumodernizuoti seną tradiciją ir kontrastingai priartinti medinius ratelius prie šiuolaikinių elektronikos skambesių. Ar tai, kaip pristatomos tradicijos, ritualai, kultūros paveldas, seno-naujo suplakimas yra artima Jums?

Esu gana griežtai pasakiusi, kad man tikrai ne viskas patinka ir yra įdomu. Amatai niekada negrįš, nes žmogus negali daryti dalykų taip pat lėtai visai kitame greityje, pasaulyje, lekiančiame aplinkui. Apie „Elektronines sutartines“ žinojome, tada pasijuokėme ir tiek. Populiarūs kultūros veikėjai daro iš to suvenyrą, bet negaliu to kritikuoti, nes tai labai skiriasi nuo to, ką darau aš. Vienu metu vyko ir jų, ir mūsų pasirodymai, bet žiniasklaidoje tai buvo suplakta į vieną renginį. Įdomu ir tai, kad tokie renginiai žiniasklaidoje yra giriami dėl etninės kultūros Lietuvoje. Tai, kas iš tikrųjų visgi nėra etnografiška – žmonėms tiesiog reikėjo siūlų.

Dabar yra svarbiausias noras daryti viską kuo lėčiau, o ne numanomų tradicijų išlaikymas.

Kokie „Verpėjų“ ateities planai?

„Verpėjos“ tapo VšĮ, organizuoju veiklas, norėčiau pasikviesti daugiau menininkų, su kuriais darytume projektus, taip pat nuomoju erdvę renginiams Marcinkonių geležinkelio stotyje.

2018 metais turėjau užmojį daryti „Verpėjų orkestrą“. Tai atskiras projektas – orkestras, sudarytas iš skirtingų žmonių, atsiranda vis kitose vietose. Į jį kviečiame tuos, kurie nori išmokti verpti ir turi verpimo ratelius. Visada vyksta panašiai – ateina apie 15 žmonių, dažniausiai moterys, visos labai džiaugsmingos. Jos labai skirtingos, dažniausiai nė viena nemoka verpti, bet svajoja tai daryti, nes turi namuose ratelį, paveldėtą iš močiutės ar kitos giminaitės.

Mokytis sunku – mokomės dvi dienas, antrą dieną dažniausiai jau pavyksta išverpti siūlą. Besimokant intensyviai bendraujame, verpiame, klausomės viena kitos ir tai yra visiškai kitokia komunikacija, tartum ritualas, žmonių bendrija. Iš anksto būna žinoma, kad pabaigoje bus viešas pasirodymas. Siekiau pasirodymą (verpimą rateliu) įgarsinti, bet tai sudėtinga – reikia brangios aparatūros, verpėjų ir žiūrovų erdvės skirtingai rezonuoja. Visi rateliai labai saviti, seni, skirtingai girgžda, barška. Tai irgi gražu.

Pats menas čia tartum ribinis, bet pats susirinkimas, orkestro pasirodymas, jo ir bendruomenės formavimasis virsta kūnu. Tada galima kalbėti apie svarbias temas, ekologiją, taip pat ir vilną, kurią gali panaudoti be komercinio tikslo, rituališkai. Tai užima daug laiko. Pusę metų paverpus vakarais jau gali įvaldyti ratelį.

Ar turite viziją-norą, kad žmonės išmoks verpti ir siūs savo rūbus?

Taip, bet tai tik idėja. Tikrai nemanau, kad visi pradės gyventi miškuose, augins bulves ir nieko nepirks. Visgi supratau, kad tai nesvarbu, svarbiausia – momentas ir išmokimas, lėtas būdas mąstyti. Išmokti verpti yra kaip išmokti važiuoti dviračiu – to nepamirši. Verpimas lyg slaptas žinojimas, o tą žinojimą nešti yra maža misija. Man tai labai gražu.

Nors (geografiškai) nutolote nuo Vilniuje vykstančių renginių, baltų galerijų sienų, bet menines erdves kuriate ten, kur esate pati – netikėtose ir institucijų nekontroliuojamose erdvėse – miške, Marcinkonių traukinių stotyje.

Stoties laukiamojoje salėje padarėme galeriją. Joje kartą dariau verpimo dirbtuves, bet nerengėme pasirodymo. Taip pat tapome Tarptautinio Kauno kino festivalio satelitu Marcinkonyse, rodėme vieną filmą ir dabar reikės ieškoti būdų, kaip ir toliau tai daryti. Su simpoziumo dalyviais surengėme parodą, norėjau papasakoti įdomią istoriją vietiniams gyventojams. Grafikė Gražina Didelytė gyveno rezervato teritorijoje ir sukūrė kūrinių ciklą „Skroblaus vingiais“. Mes jį pirmąkart eksponuojame viešai galerijoje. Grafikė gyveno Rudnelės kaime, ten buvo įkūrusi savo galeriją, kurioje eksponavo šį darbą, bet į tą teritoriją lankytojai nebeįleidžiami. Tai atrodė įdomu – kaip skaityti, suprasti kūrinį, kai jis nėra pasiekiamas?

Skrobliaus vingiai

Pastaruoju metu Jūsų kūryboje ryškūs gamtos, ekologijos motyvai. Kvietime mokytis verpti rateliu minėjote, kad tai nėra siekis romantizuoti praeitį, bet noras atsižvelgti į dabarties problemas, ekologinę situaciją. Taip pat išleidote knygą „Kaip pasėti mišką“ – minimalistinį vadovą, miško sodo, miesto sodo arba miško sėjimui. Minėjote, kad galbūt įvesite naują meditacijos rūšį – auginti avis ir verpti vilną. Paroda „Atletikoje“ kviečia kalbėti apie daiktų perteklių. Ar pastaruoju metu šios temos Jums tampa aktualesnės?

Atėjau į protą, kai išvažiavau iš Vilniaus ir pradėjau mažiau žvelgti į save. Distancija nuo miesto ir meno institucijų, kaip buvimo struktūroje, stipriau iškėlė klausimus, kaip veikia pasaulis. Anksčiau buvo svarbu suprasti, kur aš, ką darau, kur esu. Dabar galiu į tai pasižiūrėti iš šono, esu platesnio matymo. Tada ekologija ir atsirado ne kaip dialogas, o pokalbio inicijavimas. Šiuo metu man įdomu, kaip įtraukti kitus veikėjus, pavyzdžiui, „Verpėjų“ atsiradimas man atrodė svarbus socialinis judesys, nes būdama kaime pradėjau galvoti, ką galiu duoti tai vietai, jos žmonėms. Jaučiu, jog galiu daryti įtaką, bet suprantu, kad ji negali būti staigi ir didelė, tai labiau maži pokyčiai, įkvepiantys kelis žmones.

„Vartų“ galerijoje buvote įkūrusi „turgavietę“, pavadintą „Laikino meno fondu“, jame prekiavote savo užaugintais / surinktais gamtos turtais. „Gamtos pažinimo kambarys“ – tai nuodingų augalų kolekcija, eksponuota ant prestižinio meno renginio – 54-sios Venecijos bienalės katalogo lapų. Dažnai menas apgaubiamas šydu, tuo tarpu Jūs parodos eksponatais it dzūkiškasis Marcel Duchamp paverčiate daiktus, kuriuos kiekvieną rudenį kuria kaimų bobutės, o prestižinis leidinys tampa vertingas tiek, kiek gamtos kūrinių gali reprezentuoti ant savo puslapių. Koks šių performansų tikslas?

Visa tai vyko komercinėje galerijoje, kurioje parduoti uogienės stiklainį man pasirodė geras juokelis. Tai atrodė svarbu dėl proceso – aš nekuriu kūrinių, o verdu uogienę, tai reiškia paprastą idėjos pristatymą.

Buvau kviečiama prisistatyti Venecijos bienalės kataloge, bet atsisakiau dalyvauti, nes neatrodė reikalinga būti reprezentuojamai, pati norėjau dalyvauti bienalėje. Katalogo ir nuodingų augalų idėja atsirado spontaniškai. Pagalvojau, kad visa sistema taip pat gali būti kaip nuodas. Šiuos katalogus dalijo nemokamai, tad jie kažkur dulkėjo ir buvo nebereikalingi – man tai perteklinis produktas, išnaudojantis daug resursų, tad antrinis jos panaudojimas herbariumui pasirodė gera mintis. Nuodingi augalai, kurie buvo galerijoje, tai paprasčiausi augalai, turintys nuodingų medžiagų, pavyzdžiui, bulvė, pomidoras, tačiau buvo keletas tikrai mirtinų žmogui. Rengiant parodą labiausiai patiko pažinimo procesas, intensyviai ruošiausi, skaičiau ir domėjausi augalais, paišiau chemines formules, tai buvo nauja graži sritis su savo giminėmis, bendrijomis, sistemomis, lotyniškais pavadinimais.

Tai mano asociacijos, tai nebuvo oficialiai pateikta prie kūrinio. Per laiko atstumą viskas pasirodo kiek kitaip; tada sakiau, kad nenoriu parodos, nekursiu filmų ir manęs juose nematysite. Dauguma mano kūrinių performatyvūs, juose pasirodau pati. Visi galvojo, kad tos parodos nebus, todėl tai buvo tam tikras protestas. Pradėjau galvoti, ką padaryti, kad nebūtų kūrinių, instaliuotų galerijos sienose, tame nemačiau prasmės. Norėjau atrasti kitokius būdus.

Lauros Garbštienės paroda „Ašmenys pamažu sinchronizuojasi“ galerijoje „Atletika“, 2019. Lauryno Skeisgielos nuotr.

Laura, atrodo, kad Jūs jautriai žvelgiate į pasaulį. Jaučiu švelnų pasaulio prasmės ieškojimą aplinkoje, standartų ir šablonų atmetimą, kartu lengvą ironiją ir kritiką meno pasauliui. Man labai patinka, jog nemistifikuojate meno.

Mistifikacija man primena pakuotę, tai irgi tam tikras dalyko pateikimo būdas. Man visada būdavo svarbiau pasakyti idėją, forma ne tokia svarbi. Visada atmestinai žiūrėjau į formą. Dabar žiūrint mano vaizdo įrašus jie atrodo gan mėgėjiški, suprantu, kad galėjau padaryti profesionaliau. Kita vertus, man labai patinka mėgėjiškumas.

Kokios metamorfozės laukia po gyvenimo miške?

Dar nežinau. Galbūt atvažiuos daugiau menininkų, galbūt įkurtume ne visai oficialią rezidenciją ir tada kur nors judėčiau.

Kalbant apie ateitį atsiranda mistikos.

Negaliu nuoširdžiai kalbėti apie dalykus, kurių nežinau. Mėgstu daryti tai, ko neišbandžiau ir rutina man nepatinka, bet gyvendama su gyvuliais labai pasikeiti, turi juos auginti ir save įžeminti. Tik dabar suprantu, kokie gyvuliai yra svarbūs. Jie daug arčiau gamtos pusės ir turi daugiau žinojimo nei žmonės mano. Jei vietoj avių auginčiau arklį ar karvę, turbūt išvis prapulčiau, įaugčiau žemėn.

 

Neįrėmintas Vilnius. Interviu su Andrej Vasilenko

Miestą galima patirti įvairiais būdais – apie jį mąstant, skaitant, rašant, jame būnant. Visgi urbanistiniai dariniai geriausiai pažįstami juos tyrinėjant tokiu greičiu, kokiu keliaujame pėsčiomis, pasitelkiant regą, uoslę, jutimus. Menininkas ir fotografas Andrej Vasilenko (g. 1985) yra ir miesto tyrinėtojas, savo kamerą nukreipęs į visus Vilniaus rajonus. Menininkas teigia, jog jo projektai, ir ypač „This is Vilnius“ dažnai nurodo daugiau nežinomųjų nei pateikia atsakymų. Andrej projektuose ryškūs miesto ir žmogaus tapatybės, identiteto paieškos, miesto visuminio vaizdo projektavimas, kino detališkumas ir įvairovė. Andrej nesistengia Vilniaus įrėminti į patogius turistinius rėmelius, ieškodamas tikrojo miesto, kuriame gyvename, veido. Po praėjusių metų rudenį, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įvykusios parodos „This is Vilnius“ su Andrej kalbėjome apie projektus, Vilnių, pokyčius, šiuolaikinį meną bei viso to svarbą.

„This Is Vilnius“ – brandus projektas, greitai bešvęsiantis penkerių metų gimtadienį. Kokie motyvai ir įkvėpimo šaltiniai paskatino pradėti projektą?

Projekto užuomazgos – bakalauro studijų metais. Tuomet padedamas dėstytojo Artūro Railos rengiau tarpdisciplininį projektą apie identiteto/kultūros maišatį, kuriame susijungė įvairios medijos. Filmavau miesto erdves, Valdovų rūmų statybos pabaigą, Barbakano renovavimo pradžią – grubiai tariant, „istorijos atkūrimo“ projektus. Vėliau fotografavau draugo tėvų namus, kurie iš Rusijos į Lietuvą persikraustė sovietmečiu. Jų namuose nebuvo atliktas kapitalinis remontas, sluoksniai klojosi vienas ant kito, tad jų namai it muziejus, su daugybe daiktų iš dabarties ir praeities. Šie projektai tapo tokių temų kaip paveldas, identitetas, miestas domėjimosi pradžia. Kėliau ir keliu klausimus kur pozicionuojame save kaip Lietuvos ar Vilniaus gyventojai, kas mums svarbu ir kur esame. Visgi patį projektą „This is Vilnius“ pradėjau grįžęs į Vilnių iš Londono 2014-ųjų gegužę, kuriame gyvenau penkerius metus po akademijos baigimo.

Užsiminei, jog šis projektas Tau kaip miesto prasmės ir savo paties tapatybės ieškojimas, atsiradęs iš asmenines patirties.

Iki penkerių metų amžiaus augau Elektrėnuose, vėliau persikraustėme su tėvais į Vilnių, čia studijavau fotografiją. Vilnių ir jo skirtingus laikotarpius, vietų kaitą atsimenu nuo vaikystės. Projekte ryškios asmeninės įžvalgos, tam tikros nuotaikos paveiktos fotografijos. Vilniaus kampai, momentai, specialūs apšvietimas, rytinis ar vakarinis miestas – tai tam tikri dalykai, kurie man atveria Vilnių.

Neseniai rengtoje mano parodoje buvo eksponuota nuotrauka, kurioje matyti alyvos. Alyvos neturi ryškių sąsajų nei su architektūra, nei su politika, bet jos yra vienas Vilniaus miesto simbolių, jų mieste gausu. Tai buvo mano asmeninės Vilniaus grožio paieškos. Be to, man labai patinka gretinti skirtingus dalykus, tarkim, asmeninius pojūčius tuo pat siekiant iš tam tikro nuotolio parodyti susiklosčiusią urbanistinę situaciją ar vietos pasikeitimą.

Ar be studijų metų ir asmeninių apgalvojimų buvo ir kitų inspiracijos šaltinių?

Vienu metu, ypač gyvendamas Londone, domėjausi fotografo menininko Wolfgang Tillmans darbais. Jis savo kūrybą pradėjo nuo snapshots (red. past. laikinų greitų pastebėjimų/fiksacijų). Man tai imponavo – mano projektas gan impulsyvus, nes daug nuotraukų buvo padarytos čia ir dabar. Spontaniškumas tinka ir dėl Vilnius įvairiapusiškumo – kiekvienas rajonas savitas. Žinoma, kaip jau minėjau, daug kas susiję su asmeniniu bagažu, apgalvojimais, išgyvenimais. Kartais sugrįždavau prie tų pačių, jau fotografuotų vietų, kartais pats jų ieškodavau, bet griežtos fotografavimo sistemos neturiu, nepaisau tematikos, nesiekiu „pritempti“ nuotraukų ir siužetų. Dėl to nuotraukos tampa tikros.

Pradžioje į „This is Vilnius“ projekto pavadinimą žiūrėjau kiek ironiškai. Miestą įvedus į google, pamatydavai Katedrą, Onos bažnyčią, Gedimino pilį, kitus turistinius objektus. Aš norėjau pasakyti, jog Vilnius yra ne tik tai, bet TAI yra Vilnius – senamiesčio ir kitų gyvenamųjų rajonų toji visuma. Norisi parodyti miesto įvairovę, kaitą, atmosferą.

Tavo nuotraukos užburia. Atrodo, jog tai sustabdyto filmo vaizdas, kuriame tinkamai parinktas apšvietimas, detalės, sodrios spalvos, sėkmingai sudėlioti mikroepizodai mieste. Tai iš tikrųjų primena iškirptus kino filmo kadrus. Ar kinas darė įtaką tavo fotografijos stiliui?

Nedažnai esu paklausiamas dėl kino įtakos, visgi esu kinomanas ir pats svajoju filmuoti. Šios įtakos neneigiu. Manau, kad įtakos padarė ir tai, jog mokiausi Vienožinskio dailės mokykloje, o iškart po mokyklos stojau į Dailės akademiją, tapybos studijas. Nepavykus įstoti, pradėjau fotografuoti ir supratau, kad tapybą sudėjau į fotografiją. Į nuotraukas žiūriu kaip į tam tikrą sceną, it tai būtų pabaigtas tapybos darbas.

2017 metais tavo projektas „This is Vilnius“ laimėjo kūrybinę rezidenciją Bovė mieste Prancūzijoje. Nors kuriamas jau nuo 2014 metų, Vilniuje šis projektas buvo pristatytas personalinėje parodoje Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje tik 2018 metų spalį. Ar tai atsitiktinumas, ar paliudijimas apie savo krašto pranašus..?

Tiksliai nežinau, kodėl tai užtruko ketverius metus. Tikriausiai tik dabar atėjo laikas, o gal aš ir pats nebandžiau, labiau galvojau apie fotoalbumo išleidimą. Nors dabar planai apsivertė aukštyn kojomis – pirma paroda, o tik po to paduota paraiška knygai… Manau, projektas per tą laiką įgavo svarbą. Parodą kuravo Gerda Paliušytė, kuri yra rengusi trumpametražius filmus, kuravusi parodas, šiuo metu su kitais kolegomis atidariusi Montos Tattoo parodų erdvę. Su ja lengvai radome bendrą kalbą apie projektą, atsirado tinkama erdvė.

Kaip atrodė Tavo paroda? Ar ieškojai įvairių prieigų?

Mano parodoje žaidėme fotografijų dydžiais ir naudojome skirtingus formatus, nuotraukų nerėminome, kad atsirastų lengvumas, jog nuotraukos neteigtų „ties šiuo rėmeliu užsidarau“. Projektą norisi auginti atvirą, nesinori kreipti viena ar kita linkme, o pačiam būti tapatinamam su konkrečia srove. Tam tikros temos, žinoma, pasirodo, bet nė viena nefigūruoja. Temų eklektika man labai priimtina.

Mano parodoje buvo 14 nuotraukų, kai kurios itin mažo formato. Nemažai fotografuoju ir su telefonu, dvi nuotraukos, publikuotos parodoje, buvo darytos telefonu. Medija man nėra taip svarbu kaip pats rezultatas. Jei žmonės seka projektą, jie supranta, jog nuotraukų yra daugiau, tačiau kai kurie stebėjosi dėl tokio pasirinkimo. Norėjosi palikti žiūrovui erdvės, neapkrauti vaizdais tik dėl noro parodyti, jog turiu daug nuotraukų. Mažiau yra daugiau. Kitoje parodoje ir kitoje erdvėje bus galima pamatyti kitas nuotraukas ir kiekį.

Ar toks formatas atsirado priežastingai?

Pirma atrinkome 30 nuotraukų ir tik proceso metu atsisakėme pusės. Manau, kad geriau turėti daugiau erdvės ir susikoncentravimo į vieną vaizdą.

Ar tai buvo tavo pirmoji paroda? Kokia veikla užsiimi šalia projekto?

Savo pirmoje parodoje dalyvavau dar būdamas studentu ir kryptingai siekiau tapti menininku. Tai buvo 2008 metais ŠMC erdvėje kuruota paroda Lietuvos dailė fotografija, viena jos dalis buvo kuruota Valentino Klimašausko. Visgi vėliau išvykau į Londoną, ten kelerius metus dirbau komercinės fotografijos srityje kaip laisvai samdomas fotografas, vėliau ŠMC pradėjau daryti parodų dokumentacijas.

Kita vertus, tai buvo didelis tarpas, nes mano kolegos įsisuko į menininkų gyvenimą, o aš atitrūkau. Dabar mane labiau mato ne kaip fotomenininką, o kaip dokumentacijų fotografą – etatininką. Dabartiniu metu šalia projekto dirbu kaip laisvai samdomas fotografas Šiuolaikinio meno centre, Nacionalinėje dailės galerijoje, Nidos meno kolonijoje, Ruperte bei dokumentuoju kitus nepriklausomus meno projektus.

Minėjai, jog 2008 metais rengtoje parodoje jauteisi lyg „eitum link tapimo menininku“, tačiau vėliau atitrūkai. Kaip manai, ką reiškia būti menininku? Ar pats jautiesi esantis menininkas?

Būtent, kas yra menininkas? Menininkas kartais klaidingai suprantamas tik kaip konceptualaus meno kūrėjas. Menas yra tam tikrų dalykų komentavimas, jei pasitelkdamas bet kurią mediją sugebi transliuoti, papasakoti, iškelti problemas, pritraukti žiūrovą, tu esi menininkas. Tradicinės medijos, visgi, atrodo gan neįdomios Lietuvos šiuolaikinio meno pasaulyje. Nuo 2015 metų dokumentuoju ŠMC rengiamas parodas ir jos labai retai pristato vieną „gryną“ mediją. Pastebiu, kad pastaruoju metu fotografijos parodų beveik nėra. Dauguma stengiasi rengti tarpdisciplinines parodas, instaliacijas, pristatyti įvairias medijas. Galbūt daug kam atrodo, kad fotografijos parodos yra nuobodžios, jas suprantant kaip nuotraukų iškabinimą į rėmelius.

Kita vertus, pats rengei dirbtuves šalia Antano Sutkaus parodos, o lapkritį buvo rengtas Jaunojo tapytojo prizo konkursas, tad gal ne visos tradicinės medijos yra pasitraukusios?

Labiau diskutuoju apie fotografiją šiuolaikiniame mene. To man trūksta Vilniuje. Štai Sutkaus paroda atrodo kiek perkrauta, joje virš 300 nuotraukų. Žiūrovui nepalikta erdvės. Tai galbūt kita pusė – fotografija neatsiranda šiuolaikiniame mene, bet jei atsiranda, tampa pernelyg fotografiška. Ir tai gali tapti nuobodu. Reikia išlaikyti balansą, tinkamą darbų eksponavimą, jog kalbėtų ne tik pats kūrinys, bet ir kūrinių visuma. Kitaip tariant, parodos architektūra yra labai svarbus kriterijus, pristatant bet kurios medijos darbus. Nuotraukos yra kadrai, o paroda jau tampa montažu ir galutiniu filmu.

Minėjai, jog Tavo projekto pradžioje kai kurie žmonės labiau pastebėjo nuotraukas, kuriose vyravo sovietmečio architektūra, tad natūraliai manė, jog tai ir vyraujanti tematika; dabar, kaip minėjai, atsiranda šiuolaikinės architektūros ir urbanistinio kraštovaizdžio fotografijų. Kaip manai, kaip keitėsi projektas „This is Vilnius“ ir Vilniaus miestas per pastaruosius ketverius metus? Ar jų kaita vyko paraleliai?

Sovietmečio paveldas mano projekte buvo labiau pastebimas kitų žmonių. Projekto pradžioje į Calvert Journal rengiamą interviu siunčiau kelias nuotraukas, o daugumą redakcijoje atrinktų sudarė sovietmečio laikotarpio architektūros fotografijos. Kai kuriems pasirodė, kad Vilnius pristatomas kaip Rusijos miestas, nors skirtingų tematikų nuotraukų turėjau ir tada.

Projektas keitėsi dėl miesto kaitos bei mano paties ieškojimų ir pastebėjimų. Daug mažiau fotografuoju senamiestį, manau, kad jame nedaug liko autentiškumo. Man labiau patinka eiti į gyvenamuosius rajonus, kur daugiau tikrumo, Vilniaus be kaukės. Senamiestis orientuotas į turizmą, o aš domiuosi kontrastais, labiau apnuogintais nei sutvarkytais ir paruoštais turistų akims. Be to, už centro ribų atsiranda daugiau laisvės žmonių teritorijos bei pastatų tvarkymui, kas kartais išsilieja į labai įdomius ir iškalbius vaizdus.

Vilnius pastaruoju metu sparčiai plečiasi, plėtra suprantant ne tik teritorinį, aukštuminį didėjimą, bet ir teritorinį tankinimą. Tokie procesai sparčiausiai pastebimi Naujamiestyje, Žvėryne, Užupyje. Kaip matai dabartinį Vilnių? Ar Vilnius sugeba plėstis išsaugodamas vietos dvasią (jei tokią turi)?

Procesai vyksta itin greitai, matau mažai apgalvotų, organiškų ir įdomių sprendimų. Greito gyvenimo mada atsiranda ne tik drabužių sferoje, bet ir architektūroje. Dažnai pastebimi dalykai mieste nurodo ir kas yra svarbu žmonėms, kad jų sienos būtų baltos, viskas tvarkinga ir nušlifuota, bet kaip tai išspręsta, suplanuota, kokios medžiagos naudojamos, suformuota jų erdvė – šie klausimai palikti neišspręsti. Visgi reikia suprasti, kad ne tik architektai kuria miestą – tai ir gyventojai, užsakovai, finansiniai bei politiniai sprendimai, kartais ir fantazijos, kūrybiškumo stoka arba baime išsiskirti. Žinoma, šie procesai vyksta ne tik Vilniuje, tai globalus reiškinys. Tiesiog Vilniuje atsiranda labai daug naujos statybos miesto centre ar arti jo.

Atrodo, jog mieste turi būti palaikoma švara, tvarkingumas, tai atsispindi ne tik paveldo tvarkyme, bet ir matant kaip dauguma žmonių rengiasi – be dulkelės ar nelygintų drabužių. Kartais norisi patrintumo, tikrumo, o ne šlifuotų vaizdų. Ar tai rodo, kad miestą ir save bijome parodyti kokie iš tikrųjų esame, geriau rodome fasadą?

Projekto socialinio tinklo paskyroje pasitinka dvi nuotraukos: Reformatų skvero ir Vilniaus sporto rūmai. Planuojama, jog greitu metu šios dvi viešosios erdvės radikaliai keisis. Abu objektai, nors skirtingi, kurti sovietmečiu ir dažnai tampantys diskusijų epicentru dėl tokio paveldo vertės, ideologinio istorinio periodo krūvio. Ar manai, jog su sovietmečio paveldu elgiamės tinkamai?

Jau seniai noriu, jog Sporto rūmai būtų pradėti tvarkyti išsaugant jų dvasią, kitu atveju baiminuosi, kad ilgainiui jie subyrės ir nugrius. Reformatų parkas man nuo vaikystės yra mažų laiptukų parkas. Atrodo, jog buvo įmanoma išlaikyti dalį struktūrų, bet lengviau viską nušluoti. Sovietmečiu suprojektuota originalių pastatų, galbūt naudotos medžiagos nėra geriausios. Atrodo, kad griaunama dabar yra ne sovietmečiu pastatyti masiniai pastatai, bet unikalūs (Policijos pastatas, Reformatų parkas).

Kaip vertini tokius procesus, kai tam tikrus istorijos periodus stengiamasi išgyvendinti? Ar tai Lietuvos istorijai praradimas, destrukcinis savęs ieškojimas?

Nacionalinės dailės galerijos pastatas yra projektuotas to paties architekto kaip ir Reformatų parkas. NDG pastatytas 1980 metais, jame 1980-1991 m. veikė LTSR revoliucijos muziejus, nuo 1991-ųjų Nacionalinė dailės galerija. buvo restauruota, bet jo funkcija, esmė ir išvaizda nepakito.

Tuo tarpu Reformatų parką ruošiamasi tiesiog nušluoti. Ar tuomet reikėtų nugriauti ir NDG? Tai tas pats architektas, taip pat kūręs sovietmečiu. Atrodo, it bėgam nuo sovietmečio, bet atsiduriam tam pačiam sovietmety: statom parkus, kurie yra „štampuoti“ pagal tą patį modelį, vienodi, siekiant iliuzinio saugumo ir tvarkos. Nors ieškom individualizmo, bet gaminam kartotes. Tai labai keista.

Andrej, esi kilęs iš rusų ir ukrainiečių šeimos, gyveni Vilniuje, studijavai Londone, stažavaisi Prancūzijoje. Vilnius – taip pat multikultūrinis miestas, kurtas ne tik lietuvių, paveiktas įvairiausių įtakų. Ar tapatybės paieškos svarbios ir tau pačiam? Ar prieš tai kirbėjo klausimas, jog nesi lietuvis, nes tavo šeima nelietuviai?

Esu kilęs iš daugiatautės šeimos; visą gyvenimą kvestionavau ir ieškojau savo tapatybės. Dabar mano pozicija daug stipresnė. Aš čia užaugau, gimiau, mano žmona yra lietuvė, dauguma mano draugų lietuviai. Dažnai susiduriu su tuo, jog kai kurie žmonės pasmerkia visus rusus. Tai labiau jaučiau mokyklos laikais, tad natūraliai iškilo klausimas, kas yra tie vilniečiai, čia gyvenantys? Juk čia gyveno tiek įvairių tautybių žmonių. Be to, mieste vyko ir architektūriniai pasikeitimai, kad ir Žaliojo tilto skulptūrų nukėlimas. Suprantu, jog tai sovietmečio palikimas. Visgi kodėl negalime į tai žiūrėti kaip į praeitį, muziejinę dalį?

Vilnius įvairiapusis, per savo kamerą matai palikimą skirtingų ir ryškiai atsispindinčių laikotarpių. Kodėl mieste svarbūs sluoksniai? Ir kodėl svarbu ieškoti ir bandyti rasti ne tik žmogaus, bet ir miesto identitetą?

Miestą pirmiausia kuria žmones, tad žiūrėdami į miestą matome vyraujančią gyventojų nuotaiką, mąstyseną, mentalitetą. Jaučiama, kad žmonės geriau gyvena, tai rodo ir savivaldybė, nuspręsdama realizuoti 80-ųjų architektūros žvaigždžių projektus, o ne ieškodama talentingų Lietuvos kūrėjų. Svarbu kalbėti apie miestą ir svarbu kalbėti nuotraukomis. Žmonės yra teigę, kad jiems patinka, kuomet miestas matomas ne tik iš Senamiesčio, bet ir iš Žirmūnų, Fabijoniškių, kitų rajonų perspektyvos.

Sluoksniai mieste ir mus padaro įvairesniais ir tolerantiškesniais vieni kitiems. Noriu, jog būtų mažiau sienų ir barjerų tarp skirtingų žmonių, profesijų, išsilavinimų, kaip ir mieste mažėtų tvorų ir barjerų, nesinori, kad miestas, kuriame gyvenu prarastų savo žavesį, taptų išblizgintu ir nuobodžiu. Jo išskirtinumą kuria unikalūs kampai, panoramos, rajonai.

Ar Vilniuje pastebi gentrifikacijos procesus? Ar rajonai, kurie istoriškai susiklostę buvo apgyvendinti vienaip ir turėjo vienokią dvasią, dabar keičiasi ar jau pasikeitė?

Tikriausiai Naujamiestis. Kartu su loftais, kūrybingų žmonių atsikėlimu ir jų zonų formavimu. Stoties rajone, pavyzdžiui, vyksta daug kūrybinių veiklų, bet senas ir naujas pasaulis ten vis dar koegzistuoja. Štai ten seniai gyvenantis architektas Tomas Grunskis teigia, kad iš tikrųjų pokyčiai nėra tokie akivaizdūs. Ir vėlgi galime grįžti prie to, kad kartais tas „realybės burbulas“ matomas tavo artimoje aplinkoje iš tikrųjų ne visada atspindi realybę. Visgi nenoriu kalbėti apie miestą it žiniuonis; aš visų jo atsakymų nežinau.

Prieš dešimt metų Indrė Klimaitė kartu su olandų fotografe Isabella Rozendaal rengė valgyklų gidą http://www.kompotas.lt/. Dabar Indrė nusprendė padaryti apžvalgą apie tai, kaip valgyklos pasikeitė, kas išliko, o kas buvo uždaryta. Šįkart dirbam kartu. Indrė visai gerai sutaria su kelių valgyklų savininkėmis, su jomis kalbamės ir tai irgi labai faina. Man labai patinka valgyklos, nes tai analoginis dalykas – nebrangi, paprasta vieta pavalgyti, bet turinti savo skirtybes, identitetą, savitumą. Kita vertus tai nykstantis dalykas. Jos, žinoma, dar išliks, bet vienos pasikeičia į modernesnes kavines, kitos nuperkamos.

Esi išvaikščiojęs visus Vilniaus rajonus – dieną, naktį, skirtingais sezonais, vedamas įvairių nuotaikų. Jei reikėtų suorganizuoti Vilniaus miesto turą penkioms minutėms, kur nuvestum turistą, siekiantį suprasti, koks miestas tasai Vilnius yra?

Ši vieta, kurioje kalbamės (red. past. Goštauto gatvė šalia Neries upės) yra labai keista: paėjęs penkis metrus jau esi Gedimino prospekte, apsuptas senų namų, o Skalvijos kino teatro pastatas, kuriame sėdime dabar, yra statytas 1950-aisiais, pro langą matai dešinįjį Neries krantą ir jame iškilusius dangoraižius, bažnyčią, sovietmečio unikalų statinį Operos ir Baleto teatrą. Ši vieta itin koncentruota, per maždaug 15 minučių gali susidaryti Vilniaus miesto „paveikslą“.

Vienas prancūzas teigė, kad prieš atvažiuodamas į Vilnių ieškojęs informacijos apie Lietuvą, rado daug Gedimino kalno, Katedros ir bažnyčių nuotraukų ir pamanęs, kad miestas nuobodokas. Visgi jis matė mano nuotraukas ir buvo suintriguotas. Man tai buvo komplimentas, jog dalis žmonių atvažiuoja apžiūrėti ne nusaldinto turizmo, o pamatyti tikrą gyvenimą.

Pastaruoju metu daug kalbu apie savo projektą ir atsiranda daug klausimų. Pakalbu, išgirstu save ir galvoju. Man nesinori, kad projektas taptų tikslus, apibrėžtas, nes taptų nuobodu. Jame daug kas susiję: ką matau, manau, žinau apie pasaulį, kokiu būdu tai pastebiu. Ir visgi tai nereiškia, jog kadrai nukrenta „ant galvos“.

Pabaigai norisi pabūti orakulais. Kokį Vilnių tokiame laikotarpyje galėtų atvaizduoti tavo projektas?

Vizijos neturiu. Nežinau, ar pats norėčiau ieškoti atsakymo į klausimą „kur matau save po penkerių metų“, taip pat nenoriu ieškoti ir Vilniaus po tiek daug metų. Visgi labai norėtųsi, kad nesumažėtų erdvės, žalumos ir su miesto erdve būtų elgiamasi atsakingai.

Kokiame mieste norėtum gyventi?

Norėčiau kūrybingų sprendimų. Norisi atsvaros nacionalizmui. Laikau save šios vietos gyventoju, jaučiuosi vilnietis. Nenoriu užsidaryti tautybės burbule. Londone asistavau vienam fotografui, rengusiam portretus žurnalus. Vienos fotosesijos metu fotografavome pirmąją britę moterį, 1989 metais išskridusią už orbitos ribų į atvirą kosmosą. Ji buvo kitokia, spinduliavo ramybę ir nuoširdumą. Turbūt pamatęs pasaulį iš viršaus, supranti visumą. Aš niekada nebuvau taip aukštai, bet suprantu, kad gyvename viename pasaulyje. Esam planetos gyventojai.

Andrej Vasilenko, Iš Le Promenade(Pasivaikščiojimas) serijos, Bovė, Prancūzija 2018

Andrej Vasilenko, Iš This is Vilnius serijos

Andrej Vasilenko, Iš This is Vilnius serijos

Andrej Vasilenko, Iš This is Vilnius serijos

Andrej Vasilenko, Iš This is Vilnius serijos

Andrej Vasilenko, Iš This is Vilnius serijos

Andrej Vasilenko

Dešimtasis „Jaunojo tapytojo prizo“ konkursas. Interviu su Julija Dailidėnaitė

Menininkas ir meno kritikas. Parodų salė ir daug smalsių vertinančių ir kūrinį veriančių akių. Menininko pasaulyje tokių dviejų priešingų pusių susiformavimas yra ilgą laiką pasikartojantis epizodas. Štai lankantis Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje, lankytoją pasitinka dar 1942 metais menininko tapytas kūrinys „Irgi mat kritikai!“. Šiame tamsaus kolorito, kiek ironiško ir humoristinio siužeto paveiksle, vos ne nosį įbedęs kūrinį vertina kostiumuotas džentelmenas, kol kitas vyras griežtai sučiaupęs lūpas žvelgia tiesiai žiūrovui į akis. Visgi konkursai, renginiai ir projektai yra neatskiriama kūrėjų gyvenimo dalis, o jauniesiems menininkams dažnai tampa pripažinimo ir tolimesnės karjeros pradžia.

Vienas tokių renginių yra „Jaunojo tapytojo prizas“. Konkursas, kviečiantis Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunuosius menininkus, šiais metais bus surengtas jau dešimtąjį kartą ir išlieka vienu pirmųjų ir nedaugeliu tokio formato konkursų – jame dalyvauti ir savo tapybos darbus kviečiami pristatyti meninį išsilavinimą turintys (ar jo besiekiantys) kūrėjai iki trisdešimties metų. Menotyrininkė, viena iš Jaunojo tapytojo prizo organizatorių, neslepia – prieš dešimt metų ši konkurso idėja atrodė utopinė. Visgi jau 2018 metais konkursas sulaukė 72 jaunųjų menininkų darbų, iš kurių buvo atrinkta 15 finalininkų. Pokalbyje su Julija – konkurso ištakos, jo nekintančios ašys ir Baltijos jaunųjų menininkų kūryba.

Jaunojo tapytojo prizo konkursas vyksta nuo 2009 metų, o šie yra jubiliejiniai. Dešimt projekto metų – brandus augimo periodas. Galima teigti, jog prasidėjęs kaip projektas, renginys tapo sėkminga tradicija. Ar šiais metais vyksiantis renginys labai skirsis nuo pirmąkart surengto 2009? Kokias pagrindines renginio charakteristikas stengiatės išlaikyti?

Taip, sunku patikėti, kad Jaunojo tapytojo prizo (JTP) projektas virto solidžiu tęstiniu renginiu. Šiais metais jau organizuojame dešimtąjį apdovanojimų vakarą. Jis išties skirsis nuo pirmojo, buvusio gan kuklaus, bet labai jaukaus JTP starto. Jei pirmas konkursas buvo kiek nedrąsus ir eksperimentinis, tai šiandien JTP yra tvirtas, skaičiuojantis ilgą garbingų, kompetentingų komisijos narių, surengtų parodų, paskaitų ir susitikimų sąrašą. Tačiau svarbiausia, jog JTP dėka turime ne vieną sėkmingų meninių karjerų istoriją.

2009 metai buvo gana sudėtingi visoms socialinėms grupėms, mat Lietuvoje buvo ekonominė krizė. Ką jau kalbėti apie jaunuosius menininkus. Lietuvos galerijos ir vyresnieji kolegos dar nebuvo pasiruošę jų priimti į savo gan uždarą meno lauką. Dėl šių priežasčių daug jaunų menininkų baigę studijas išvykdavo iš Lietuvos, ieškodami kitų pragyvenimo šaltinių. Dažniausiai dirbdavo darbus ne pagal savo įgytą specialybę.

2009-aisiais dirbau referente Lietuvos dailininkų sąjungoje. Mano kolega, tapytojas Vilmantas Marcinkevičius tuo metu buvo LDS Tapytojų sekcijos pirmininkas. Jis kreipėsi į mane su pasiūlymu surengti konkursą jauniems tapytojams. Kadangi užaugau tapytojų šeimoje, jutau ir iki šiol jaučiu didelę meilę šiai medijai. Tačiau neuždarėme projekto tik tapybos katedros rėmuose. Projekte nuo pat pirmų metų galėjo dalyvauti visi meną studijuojantys (ar jau baigę) menininkai, tačiau sąlyga iki šių dienų nepakito – konkursui teikiamas tapybos darbas.

Idėja man itin patiko, nes žinojau kaip reikia palaikymo ir paskatų mano bendramoksliams ir jaunesniųjų kursų studentams. Visgi niekada neslėpiau – ši mintis apie konkursą man pasirodė kiek utopinė. Nesitikėjau, jog įmanoma pritraukti lėšas konkursui, kuris skirtas tokiems jauniems menininkams. Tačiau Vilmantui pavyko. Pirmąjį konkursą surengėme tik su priziniu fondu, kurį savo privačiomis lėšomis įsteigė konkurso rėmėjai Nicolas Ortiz ir Mindaugas Raila. tai yra vienas tų stabilių JTP dalykų, be kurių mes nebūtume tokie stiprūs – šie žmonės ir šiandien yra ištikimi JTP globėjai ir mecenatai. Pirmajame konkurse, beje, dalyvavo vos dvidešimt šeši konkurso dalyviai. Vėliau į projekto rėmėjų gretas prisijungė Dali van Roiij Rakutyte ir Lewben Art Foundation. Šiandien jie visi yra pagrindiniai projekto mecenatai.

Nuo pat pirmų renginio metų užsibrėžėme aiškią amžiaus ribą – projektas skirtas menininkams iki 30 metų. Šis kriterijus nekito nuo pat projekto pradžios. Už jį, žinoma, buvome ne kartą kritikuoti, ypač menininkų, kurie pradėjo domėtis menu jau būdami nebe konkursinio amžiaus bei turintys socialinį statusą. Visgi konkurso sąlygų nekeitėme ir likome ištikimi pirminei idėjai: padėti atsistoti ant kojų tiems, kuriems tai padaryti sunkiausia – studentams ir neseniai studijas baigusiems jauniems žmonėms, kurie dar tik pradeda savarankišką gyvenimą.

Darbus kviečiate siųsti ir juos atrenkate iš jaunųjų Lietuvos, Lativjos ir Estijos menininkų. Kodėl buvo pasirinkta rengti tarptautinį, visas tris Baltijos šalis įtraukiantį projektą, o ne tik lokalų, lietuviško konteksto tapybos darbus vertinantį konkursą?

Pirmus dvejus metus rengėme konkursą tik Lietuvos menininkams. Išsyk pajutome, kad mūsų šalies menininkams reikia sukurti konkurencingesnę terpę. Konkursantų tarpe buvo aiškiai lyderiaujantys jaunieji kūrėjai, kurie saugiai dalyvavo JTP tarsi apimti nuobodulio. Kitas itin svarbus postūmis – vertinimo komisijos tarptautiškumas. Pirmaisiais metais buvusios projekto vertinimo komisijos buvo sudarytos tik iš Lietuvos meno lauko atstovų. Supratome, kad išvengti subjektyvumo ir vieno ar kito menininko protegavimo nepavyks.

Dėl šių dviejų priežasčių buvo nutarta konkurso geografinę kryptį išplėsti į Baltijos šalis, prijungiant Latvijos ir Estijos menininkus. Svarstėme imtis platesnio regiono, prijungiant Skandinavijos šalis, tačiau šios minties atsisakėme. Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Danijos jaunieji kūrėjai jau turėjo itin daug galimybių save realizuoti Skandinavijos meno rinkoje ir priešingai nei latviai ir estai, kaip ir lietuviai, neturėjo tokio pobūdžio platformos, kurią pasiūlė JTP.

Kaip teigiama tinklalapyje, Jaunojo tapytojo prizo projektas „sujungia Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunuosius menininkus bendram tikslui – pristatyti savo šalies tapatybę, meno mokyklų praktikas ir asmeninį kūrybos potencialą“. Vienas iš konkurso siekių yra pristatyti nacionalinio identiteto apraiškas, pažvelgti į kultūrinį kontekstą, kuriame gyvena ir kuria jaunieji Baltijos šalių menininkai. Ar darbuose atsispindi skirtinga šalies kultūrinė įtaka? Kuo ypatingi ir saviti Lietuvos, Latvijos ir Estijos menininkų darbai?

Na taip, toks yra vienas iš projekto siekių. Visgi suprantama, kad šiuolaikinis menas yra susiniveliavęs, nebeturintis savo konkretaus regiono fono. Jei pačioje konkurso pradžioje dar matėme aiškų skirtumą tarp estų ir lietuvių menininkų darbų, tai šiai dienai jų kūryba yra be ryškesnių, skirtingoms meno mokykloms būdingų bruožų. Šiandien galime tik matyti, kuriuo dėstytoju ar žymiu menininku kūrėjas seka, kokias pasaulines tendencijas cituoja savo kūriniuose.

Menas dažnai pasitelkiamas kaip priemonė kalbėti apie visuomenės, politines, klimato problemas, dažnai globalius naratyvus skaldant į mažesnes istorijas. Kokia problemas gvildena Baltijos šalių menininkai? Ar problemos globalios, euro standartinės ar labiau kvestionuojančios lokalias tendencijas?

Baltijos šalių menininkai, dalyvaujantys JTP projekte, dažnai pasirenka stebėtojų vaidmenį (interjerai, buitinės scenos, gamta) arba neria į savianalizę, menininko santykį su gana uždaru meno lauku. Politinės ar klimato kaitos problemos yra gvildenamos kur kas mažiau.

Pavyzdžiui, pirmojo JTP laimėtojas Andrius Zakarauskas iki šiol yra ištikimas savo temai – tai paveikslo sukūrimas, pradedant nuo pagrindinio elemento – potėpio, ir baigiant daugiafigūrinėmis siužetinėmis kompozicijomis bei žiūrovo dalyvavimo tapyboje analizė. O praėjusių metų laimėtojas estas Alexei Gordin, prisidengdamas naivia ir iliustratyvia tapybos maniera, kuria puikų, subtilų, ironijos ir sarkazmo persmelktą turinį. Jis kritikuoja meno pasaulyje įsitvirtinusį karjerizmą ir iškelia jauno menininko nelengvą, vingiuotą judėjimą į pripažinimą.

Lietuva yra vienintelė Baltijos valstybė neturinti savo architektūros muziejaus, nepaisant to, šalyje aktyviai vystomos diskusijos, iniciatyvos (Architektūros fondas, OpenHouse Vilnius, ekskursijos, paskaitos). Panaši situacija klostėsi ir modernaus meno sferoje – Modernaus meno centras veik dešimtmetį veikė „be sienų“, nors buvo sukaupęs daugiau nei penkis tūkstančius kūrinių. Spalio viduryje muziejus tapo įprasmintas naujo balto pastato Pylimo gatvėje, o jo atidarymas tapo vienu didžiausių renginių, sutraukusių visus modernistus. Kaip manote, kaip tai paveiks muziejaus veiklą, modernaus meno sceną, o gal netgi menininkų gyvenimą?

MO muziejus jau turi itin didelę įtaką ne tik tapybos, bet ir visam Lietuvos modernaus ir šiuolaikinio meno pasauliui. Kadangi pati buvau MO muziejaus (dar tuomet tai buvo Modernaus meno centras) kūrimo dalimi, puikiai žinau, kokį neįkainojamą darbą jau padarė muziejaus įkūrėjai Danguolė ir Viktoras Butkai. Jų kolekcijoje vietą atrado ne tik Lietuvos dailės klasikai, bet ir jaunoji karta. Būtent jauniems menininkams tai yra didžiulė nauda – tiek moralinė paskata kurti toliau, tiek ir puiki žymė jų kūrybinėse biografijose, kuriant savo karjeras.

Esate CAP galerijos vadovė, menotyrininkė, meno kritikė, dirbote Modernaus meno muziejaus projektų vadove. Esate meno įvykių sūkuryje. Kokią tapybą vertinate?

Man nepatinka tobuli dalykai. Esu didelė Lucian Freud kūrybos mėgėja. Deformuoti kūnai, drobėse vaizduojamų personažų tiesmukas žvilgsnis ir emocija, atviras dažo nervas jo drobėse mane itin traukia. Iš šiuolaikinių menininkų man patinka jau minėtam menininkui Lucian’ui artima Jenny Saville. Labai apsidžiaugiau, kuomet šiais metais vykusiame Sotheby’s aukcione menininkės kūrinys buvo parduotas už 12.4 milijonų dolerių. Po šio įvykio Saville tapo viena brangiausių gyvų moterų menininkių. Šie du menininkai tarpusavyje dalinasi neįvardijamą bendrumą, įelektrintą energetiką, kuri mane žavi ir jaudina.

Taip pat mėgstu abstrakčią tapybą. Ypač monochrominę. Žaviuosi tokiais menininkais kaip Robert Rauchenberg, Robert Ryman ar Josef Albers. Į Julian Schnabel ir Paul Wackers kūrybą atsigręžiu, kai norisi pasikrauti ekspresyvių emocijų. Man patinka jų abstrakcijose tvyranti chaotiška ramybė.

Tapyba mano kraujyje. Tikrai nuoširdžiai myliu šią mediją. Aliejinių dažų kvapas, dažo tekstūra, drobės faktūra, sluoksniai ir potėpių lengvumas mane gali ilgam įtraukti. Sakytum technika tradicinė, tačiau šiuolaikinių raiškos formų – begalė. Tuo mane ir žavi tapyba.

————

Šiuo metu Pamėnkalnio galerijoje Vilniuje vyksta 2017 metų Jaunojo tapytojo prizo laimėtojo Alexei Gordin paroda „Menininkai, galerijos ir apleistos erdvės“, kuri tęsis iki lapkričio 13 dienos. parodų salėje „Titanikas“ iki gruodžio 1 dienos galima apsilankyti Vilmanto Marcinkevičiaus, JTP projekto iniciatoriaus ir vieno iš organizatorių, personalinėje parodoje „Cross the line“.

Jaunojo tapytojo prizo finalininkų darbai bus pristatyti lapkričio 9 dieną Vilniuje, galerijoje TSEKH, kur ir bus paskelbtas konkurso laimėtojas. Jaunajam kūrėjai arba kūrėjai bus skirtas 2 000 Eur piniginis prizas, 2 mėn. trukmės rezidencija „Hangar“ meno tyrimų centre Portugalijoje ir galimybė surengti personalinę parodą Pamėnkalnio galerijoje Vilniuje.

Šių metų finalininkų kūrinius vertins tarptautinė komisija, kurią sudaro, nepriklausoma meno konsultantė iš Italijos Francesca Ferrarini, menotyrininkas iš Portugalijos Bruno Leitão, vienas žymiausių Estijos tapytojų Kaido Ole, meno istorikė Līna  Birzaka-Priekule, Lietuvos šiuolaikinio meno centro parodų kuratorė Neringa Bumblienė, lietuvių menininkas Žygimantas Augustinas.

2018 metų JTP pristato daugiau prizų finalininkams ir antrąją komisiją. Specialųjį piniginį prizą šiemet skirs kūrybinė agentūra „Autoriai“, glaudžiai bendradarbiaujanti su Baltijos jūros regiono menininkais. Šio prizo laimėtoją rinks specialiai suformuota tarpdisciplininė žiuri, kurią sudarys kompozitorė ir garso menininkė Lina Lapelytė, menotyrininkė ir NDG kuratorė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, mokslininkas-menininkas Julijonas Urbonas ir „Autoriai“ meno vadovas Nerijus Keblys.

Šiais metais jauniesiems projekto kūrėjams papildomą prizą numatė ir galerija „The Rooster“, kuri dirba išskirtinai su pradedančiaisiais ir jaunaisiais kūrėjais. Galerija įsteigė paskatinamąją piniginę premiją vienam iš projekto finalininkų.

Informacija apie Jaunojo tapytojo prizo konkursą ir lydinčius renginius parengta remiantis oficialia svetainės www.ypp.lt informacija.

Julija Dailidėnaitė

„Jaunojo tapytojo prizo“ akimirka

„Jaunojo tapytojo prizo“ akimirka

Apokalipsės ženklai pliaže. Interviu su operos-performanso „Saulė ir jūra“ kūrėjomis

 

Tingūs žvilgsniai į ošiančią jūrą. Lėtos, apatiškos suaugusiųjų veiklos ir krykščiantys vaikai. Saulė, spiginanti į šimtus pusnuogių kūnų. Toks vasaros siužetas bus nukeltas į Venecijos šiuolaikinio meno bienalę 2019 metais, kuriame menininkės Rugilė Barzdžiukaitė (g. 1983), Lina Lapelytė (g. 1984) ir Vaiva Grainytė (g. 1984) atstovaus šalį su jų antruoju bendrai kurtu darbu – opera-performansu „Saulė ir jūra“. Operos debiutas įvyko 2017 metais Nacionalinėje dailės galerijoje festivalio „Sirenos“ metu. Kūrinys keitėsi ir augo, tad 2018 metais paplūdimys dainavo vokiškai, o Venecijoje taip pat bus adaptuotas vietos publikai. Opera-performansas stebina ne tik dėl netikėtos prieigos prie operos žanro, diskutuojamų temų, tačiau yra išskirtinis ir dėl specifikos – jam stebėti būtinas žvilgsnis iš viršaus.

Subtiliai, kiek ironiškai, autorės pasirinko segmentiškai kalbėti apie garsiai ir aštriai plėtojamus klimato kaitos, resursų eksploatavimo, ekologijos, kūniškumo naratyvus, kuomet žmogaus grožio kultas, kūno laikinumas koreliuoja su Žemės (nu)varginimu ir trapumu. Vasaros atodūsiai dar kartais pasigirsta erdvėje, tad po apsilankymo operoje „Saulė ir jūra“, joje gvildentos temos irgi ilgai užsiliks galvoje ir mintyse, taip pat kaip po atostogų pliaže smėlio smiltelės dar ilgai užsibūna kišenėse, krepšiuose, batų plyšeliuose.

Saulė ir jūra asocijuojasi su nerūpestingumu, kasdienių veiklų išstūmimu, kuomet laikas leidžiamas pasyviai, deginamasi, poilsiaujama, o daugiausia tinginiaujama. Tuo pat metu saulės ir jūros pripildyti smėlėti paplūdimiai veikia ir kaip įvairių grupių žmonių susitelkimo vieta, galinti įkūnyti antropoceno eros įsivaizdavimą – erdvė užvaldyta žmogaus, jo veiklų ir vartotojiškumo. Kokias temas gvildena jūsų kūrinys?

Rugilė Barzdžiukaitė (R.B.): Šiuo klausimu palietėte ir kūrinio formą, ir turinį. Pasyvus gulėjimas, vangus laiko ir kūno deginimas – tai kūrinio paviršius. Žmonės tik ilsisi, bet ašis, kuri laiko kūrinio mozaiką – tai žemės nuovargis ir vis karštėjanti saulė.

Lina Lapelytė (L.L.): Manau, kiekviena turime asmeninių priėjimų prie šio darbo – jį kūrėme ne vienerius metus ir vis dar kuriame toliau. Oficialus požiūrio taškas yra iš klimato kaitos perspektyvos, tačiau neatmetame minties, jog tai galbūt ir antra serija kūriniui „Geros dienos!“, kurį kartais perkeltine prasme vadiname „ode kapitalizmui“. Tuo tarpu „Saulė ir jūra“ stebi vartojimo džiaugsmus, o mane labiausiai jaudina kūno politikos tema, žmogaus ir žemės kūno paralelė.

Vaiva Grainytė (V.G.): Galima tik papildyti, jog opera sudaryta iš smulkesnių potemių, fragmentiškai prasisukančių „Saulės ir jūros” dainose. Tai – vartojimo malonumas, laikas, klimato kaita, kasdienybės nuobodulys, tarša, turizmas, hedonizmo ir apokalipsės persipynimas, odos priežiūra, depresija, mityba, technologijos…

Kūrinys netikėtas, jūsų prieiga netradicinė. Stebimas iš viršaus, be spalvingų ir prašmatnių kostiumų, vaizduojantis kasdienėje situacijose gyvenančius žmones. Atrodo, siekiate laužyti tradicinės operos taisykles ir kuriate išskirtines prieigos formas.

R.B.: Tasai netradiciškumas, įpročių laužymas, rodos, nėra specialus maištas. Bent aš nesu taip persisotinus tradicinės operos, kad susikoncentruočiau šio žanro neigimui ar laužymui. Gal būtent apibrėžimai kuria konfliktą su žanriniais įpročiais ir kažkiek apriboja. Visgi tiek “Geros dienos!”, tiek “Saulės ir jūros” tikrai galima būtų nevadinti operomis.

L.L.: Operos žanro terminą naudojame perkeltine prasme, nors iš tiesų visi techniniai elementai yra tokie kaip ir tradicinėje operoje. Mums svarbu nebūti įkalintoms viename ar kitame žanre, ar kontekste. Tai, kad mūsų darbas buvo atrinktas į Venecijos bienalę, suponuoja, jog tai svarbu ne tik mums. Šiuolaikinio meno samprata neapsiriboja tradicinėmis raiškos priemonėmis.

R.B.: Pačios prieigos visais atvejais atsiranda natūraliai, galvojant apie tam tikrą temą ar jos aktyviai laukiant. Konkrečiai “Saulės ir jūros” atveju buvo kelios inspiracijos. Mes norėjome trise kurti antrą bendrą kūrinį. Aš tuo metu filmavau filmą iš paukščio rakurso, kuriame žmonės atsiskleidžia kaip unikali gyvūnų rūšis. Akivaizdu, jog tasai rakursas iš viršaus buvo taip įsismelkęs vaizduotėje, kad pasisiūlė ir kitam formatui. Pats pliažas seniai domino dėl savo formalaus monumentalumo – besideginančių kūnų statikos, žmogaus kūno laikinumo manifestacijos. Atrodė, kad per tai galima būtų kalbėti apie žemės – kaip didesnio mūsų kūno – laikinumą. Galiausiai šias nuojautas surišo Guggenheimo muziejaus architektūra – kaip sufleris, kad toks formatas galėtų būti kažkur įgyvendinamas. Šis vaizdinys visas mus įtikino, bet tvyrojo ore kelerius metus, kol pradėjome rimtai su juo dirbti.

Saulė ir jūra pasirodymas Nacionalinėje dailės galerijoje, Vilniuje. Nuotrauka: Neon Realism

2019 metais kūrinys bus pristatomas Venecijos bienalėje, tačiau modifikuotas – tekstas bus verčiamas į anglų kalbą, personažai adaptuoti auditorijai. Kūrinys, sukurtas prieš metus, rodos, keičiasi ir auga. Koks bus pasirodymas Venecijoje? Ar šalia operos-performanso planuojate ir šalutines veiklas?

R.B.: Kūrinį siekiame ne pakeisti, o pritaikyti. Nacionalinėje dailės galerijoje premjeros dieną performansą rodėme be pertraukų 6 kartus. Žiūrovai keitėsi, bet mums tai buvo nesibaigianti diena pliaže. Tokį jausmą norime išlaikyti ir Venecijoje, tik ten turėsime iš tiesų prarasti laiko nuovoką, nes atostogos truks nuo pavasario iki rudens…

L.L.: Tikrai taip, Venecijoje „Saulė ir jūra“ taps instaliacija su dainuojančiais žmonėmis – be pradžios ir be pabaigos – kaip tikras paplūdimys. Jis taip pat bus tarptautinis – kviesime degintis universitetų studentus, vietinius profesionalus ir pirmąją operos versiją su mumis kūrusius kolegas.

V.G.: Paviljono kuratorė Lucia Pietroiusti sudarinėja lydinčių renginių programą: vyks įvairios paskaitos ekologijos tema, moksliniai pranešimai, diskusijos, neformalūs antropoceno piknikai; „Saulės ir jūros“ pasirodymą papildys katalogas su specialia, riboto tiražo vinilo plokštele – operos garso įrašu.

L.L.: Į viešųjų renginių programą norime pasikviesti mus inspiruojančius mąstytojus, rašytojus, aktyvistus, menininkus. Kūrinys, jo įgyvendinimas, dalyvavimas Venecijos bienalėje yra tam tikra santykių ekologija – norime, kad viešoji programa tai atspindėtų. Šiuo metu dar esame priklausomos nuo labai daug veiksnių, tokių kaip biudžetas, kuriems pasisukus viena ar kita linkme gali keistis ir turinys.

Operoje „Geros dienos!“ apie globalius įvykius kalbėjo dešimt kasininkių. Kodėl pasirenkamas būtent toks prieigos taškas, per smulkesnius, galbūt netgi epizodinius gyvenimo įvykius, pasakoti apie pasaulyje vykstančius makro įvykius?

V.G.: Per mikrokosmosą lengviau perteikti makrokosmosą, o „žemiškos” ir individualios patirtys suteikia galimybes suvokti didžiąsias problemas. Kapitalizmas, ekologija, kiti susiję dalykai – tai labai plačios, smarkiai išeksploatuotos, tad kone alergiją keliančios temos, kuriose labai lengva paskęsti arba pajusti pasibodėjimą. Pasitelkus paprastutį naratyvą – viso to makro fragmentą – galima emociškai ar intelektualiai paveikiau diskutuoti apie, kaip jūs sakote – pasaulinius įvykius.

L.L.: Pati dažnai pasaulį suvokiu vadovaudamasi intuicija, asmenine patirtimi ir nuojautomis, o paskutiniu metu vis labiau suprantu ir tikiu vienos skruzdėlės, vieno medžio, vienos moters, vienos bendruomenės svarba. Neatsitiktinai turbūt ir mūsų darbuose dominuoja personažai, su kuriais kiekvienas iš mūsų gali susitapatinti, per juos pajausti visumą, suvokti „mažosios“ kasdienybės svarbą.

R.B.: Asmeninis patyrimas yra empirinis ir prasideda nuo mažų situacijų. Negali patirti globalizacijos, bet gali lengvai įsimylėti studentą iš Švedijos, su kuriuo lankai tą patį Erasmus kursą Ispanijoje.

Venecijos bienalė dažnai įvardijama meno „olimpiada“ arba lyginama su „Eurovizijos“ dainų konkursu, kuriame pristatomas ne tik menininkas, jų grupė ar kryptis, tačiau reprezentuojama visa šalis. Kaip manote, ar tai menininko kūrybinę laisvą ribojantis renginys, o galbūt ją skatinantis, raginantis išsiskirti?

L.L.: Taip, Nacionalinio paviljono primestas svoris kiek slegia, tačiau kūrinyje apmąstomos globalios temos leidžia užmiršti lokalumą.

V.G.: Be to, esu pastebėjusi, jog šalies reprezentavimo situaciją neretai sukuria ir kasdieninės aplinkybės. Pavyzdžiui, atsidūręs tarptautinėje draugijoje tampi daug kam egzotiškos, mažai žinomos šalies personifikacija. Galvojimas, jog važiuoji atstovauti Lietuvai, gali privesti prie susireikšminimo, sukelti papildomą stresą bei pažeisti gyvybinius kūrinio mechanizmus. Svarbiausia – kaip įmanoma geriau ir kokybiškiau atlikti savo darbą, o jeigu jis siesis su konkrečia geografine lokacija ir kultūriniu kontekstu – puiku.

R.B.: Turbūt kaip ir visur konkurencingas kontekstas turi savų privalumų ir minusų. Išties esam prisiklausiusios, kad daug kas Venecijos bienalėje susipyksta. Gal dėl norų ir galimybių prasilenkimo, o gal dėl nesveikai užsiaštrinto atsakomybės jausmo?

L.L.: Tai svarbi paroda, bet ji nėra svarbesnė už meilę, draugystę ir miškus. Būčiau laiminga, jeigu būtent tai būtų manifestuojama Venecijos bienalėje.

Saulė ir jūra repeticija. Nuotrauka iš asmeninio archyvp

Šiais metais buvote apdovanotos Boriso Dauguviečio auskaru „auksinių scenos kryžių“ ceremonijos metu, už novatoriškus ir originalius teatro sprendimus. Vaiva Grainytė atsiimdama prizą teigė, jog „Norėtųsi palinkėti, kad kultūros lauke susidariusios srovės ir sūkuriai toliau neštų visą hierarchiją ir patriarchalinį teršalą tolyn ir šalin“. Kokius pokyčius norite matyti?

V.G.: Jūsų cituojamas pasisakymas – tai lakoniškas solidarumo gestas, reakcija į metų pradžioje vienas po kito praūžusius skandalus, susijusius su gana kraupiomis patriarchalinio monopolio apraiškomis. Pokyčiai jau, nors ir lėtai, vyksta – kailinių išnešimas iš užmaurojusios spintos į viešumą, į saulę visada priramina šlykščiųjų kandžių populiaciją arba priverčia imtis higienos priemonių ateityje, t.y., susimąstyti apie jas. Norėtųsi, kad kultūros lauke, tiek gyvenime apskritai, nė viena lytis neturėtų viršenybės prieš kitą.

L.L.: Pokyčių norėtųsi ne tik kultūros lauke, nors žinant jame veikiančių žmonių erudiciją atrodo, kad būtent čia tie pokyčiai jau turėtų būti įvykę. Manau, svarbu pacituoti šiandienos skaitinį, sukurtą autorės Candice Breitz: “Every time somebody tells me that they don’t see colour or register gender in their daily reality, I know I’m in the presence of obstinate privilege. Mostly, the person living that obstinate privilege tends to be as oblivious to their own privilege as they are to the lack of privilege of others. These are blindnesses that present themselves as innocuous. They are in fact violent. They are in fact instrumental in preserving and perpetuating the very systemic prejudices that they claim not to be able to see.”

Trise tartum sukūrėte menininkių komuną, esate minėjusios, kad veikiate kaip „trigalvis slibinas“. Kuo užsiimate, kai veikiate „viena galva“?

V.G.: Mūsų trio pirmiausiai prasidėjo nuo draugystės. Visos trys esame iš Kauno ir bičiuliaujamės nuo paauglystės laikų.

R.B.: Aš kuriu filmus. Seniai pradėjau ir neseniai baigiau savo ilgo metro debiutą kine. “Rūgštus miškas” buvo filmuotas kormoranų kolonijoje – jau minėtu rakursu iš viršaus. Čia persipynė gamtos dokumentikos, trilerio, komedijos ir siaubo filmo žanrai. Lietuvoje šis filmas pasirodys ekranuose ateinantį pavasarį. Tiesa, ir kuriant filmus neįmanoma veikti “viena galva” – “Rūgštus miškas” atsirado ilgamečio bendradarbiavimo su Dovydu Korba dėka.

V.G.: Šiuo metu išgyvenu solo veiklos ilgesį, norisi grąžinti skolas apleistiesiems žanrams – poezijai ir eseistikai, kurie reikalauja introvertiškesnės ir disciplinuotos rašomojo stalo rutinos. Tad jos, kiek pavyksta, ir laikausi. Visgi viena koja – gal net pusantros – toliau esu kolaboraciniame būvyje: su garso menininku Arturu Bumšteinu ruošiamės savo tarpdisciplininio kūrinio premjerai MO muziejuje, kaip dramaturgė ir vertėja veikiu „Karaliaus Ūbo” projekte „Lėlės” teatre (režisierius – Neville Tranter).

L.L.: Savo asmeninėje praktikoje kuriu situacijas – performansus, instaliacijas. Kūryboje dažnai neapsieinu be muzikos, kuri tampa įrankiu tam tikrų struktūrų, požiūrių ir normų kritikai. Taip pat esu muzikantė ir veikiu improvizacinės muzikos scenoje, iš kurios bandau mokytis bendruomeniškumo ir gebėjimo klausytis.

Kūrėjos. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Kokia bendro darbo specifika? Ar kiekviena valdote savo monopoliją, ar darbai yra persipynę?

V.G.: Esame solistės, turime savo monopolius, tačiau mūsų bendradarbiavimo atveju jie tarpusavyje nuolat veikia ir koegzistuoja bendrame poliloge, sintezėje. Kiekvienas mono žingsnis nepraeina pro kitų slibino galvų akis.

R.B.: Mums visoms svarbu programuoti kūrinį iš esmės – nesame vien savų funkcijų vykdytojos, ta virtuvė išties labai bendra. Žinoma, yra darbai ir etapai, kuriuose veikiame pavieniui. Bet paskui vėl maišome kartu, daug diskutuojame…

L.L.: Didelis dėmesys skiriamas su mumis dirbančių žmonių atrankai. Ieškome specifinių asmenybių, charakterių, balsų. Kūrybiniam procesui didelę įtaką daro ir atlikėjai. Tam tikruose etapuose tampame atsakingos būtent už savo sferą, tačiau konceptualiai veikiame visos. Gal todėl, kad kalbame ‘viena kalba’ – autonomijos poreikis net ir nėra labai išreikštas, o jam atsiradus stengiamės, kad atsirastų vietos kiekvienos idėjai ar užmanymui.

2016 metais Venecijos architektūros bienalėje Baltijos paviljonas pasitelkė antropoceno sąvoką trijų valstybių raidai pristatyti, kai ištrinamos gamtos apibrėžimo ribos ir žmogaus veikla suprantama kaip gamtos dalis, o šių metų Pelkių paviljonas kviečia atsigręžti į pamirštą ekosistemą klimato kaitos kontekste. Kaip manote, kodėl šios temos svarbios ir kodėl menas paveikus apie jas kalbėti?

R.B.: Tai karštos temos, bet tuo pačiu ir labai abstrakčios, jas sunku suvokti nepasitelkus mikro naratyvų, bendrybių suasmeninimo. Galbūt dėl to?

V.G.: Ekologijos temų dominavimas meno srityse tiesiogiai atspindi dabartinę mūsų planetos situaciją, kuri yra ekstremali. Tuo pačiu dabar tai pati madingiausia tema ir tinkamų raktažodžių pasitelkimas gali laimėti reikiamus balus vienų ar kitų paraiškų konkursuose (net „Senukuose” pardavinėjami to paties pigaus ir žalingo pluošto jogos kilimėliai su „eko” prierašu, pastebėjau, yra greičiau išperkami už kitus savo taršiuosius dvynius, nepažymėtus „eko” ženkliuku). Manau, jog svarbu „kaip” tos ekologinės temos yra reflektuojamos. Nes jų kiekybė ir ne kokybė gali sukelti tik dar didesnę abejingumo reakciją. Mums rūpėjo antropoceno eros grimasas perteikti lengvai, su humoru ir vos juntamomis apokalipsės priegaidėmis. Be moralizuojančios ar bauginančios intonacijos – neapsimetinėjant, nes pačios, kaip ir dauguma, esame planetos resursų vartotojos. Ir nors internetas pilnas vaizdų su celofanu užspringusiais paukščiais ir jūrų žinduoliais, o nevaldomi gaisrai siautėja net šiaurinėje Žemės dalyje, sąmonė, patyrusi šoką ir iki kaulų persmelkiantį egzistencinį liūdesį bei siaubą, yra neįgali iki galo suvokti visos situacijos mastelio. Be to, žmogus, kaip ir kiekvienos gyvūnų rūšies atstovas, turi įgimtą išlikimo instinktą, tad daugelį jo veiksmų nulemia egoistiška gyvybinė galia. Homo sapiens, nors ir atlikdamas sąmoningus, aplinką tausojančius veiksmus (prausiasi prisukta vandens čiurkšle, kruopščiai atsisako masinės gamybos produktų, rūšiuoja šiukšles) – kita ranka kepa mėsą (arba trina avokadus, išaugintus kitų gyvybės rūšių sąskaita), skraido lėktuvu aplankyti kitoje šalyje gyvenančio/s savo boy/girlfriend ir toliau dauginasi – paskui save palieka ištisą CO2 ūką.

L.L.: Iš tiesų, esame gerokai išvarginę savo planetą, gyvename katastrofiško pertekliaus laikais, tačiau pagreitis be galo didelis ir valdančios struktūros stipriai priklausomos nuo to paties pagreičio. Norėtųsi kad menas ne tik rastų būdus apie tai kalbėti, bet kad tas kalbėjimas būtų girdimas ir matomas platesnei visuomenei.

R.B.: Jei kas nors kalba šiomis temomis pasitelkęs grėsmingą retoriką – mes atsitraukiame, nes jau girdėjome apie tai daug kartų, be to jaučiame, kad tikrovėje mažai ką galime pakeisti. Spekuliacijai stengiamės visai nepalikti vietos – tą vietą mūsų kūriniuose užėmusi ironija, kartu su asmeniškumu ir paprastumu.

****

Venecijos šiuolaikinio meno bienalė rengiama kas dvejus metus ir 2019 metų gegužės 11 – lapkričio 24 pasisveikins jau 58-tąjį kartą. Ji – visų kitų bienalių pradininkė ir vienas prestižiškiausių renginių kultūros srityje. Lietuva joje dalyvauja nuo 1999 metų, tad menininkių trio ir opera-performansas „Saulė ir jūra“ taps vienuoliktuoju Nacionalinio paviljono veidu. Jo komisarais tapo dr. Rasa Antanavičiūtė bei prof. Jean-Baptiste Joly, kuratorė – Londono „Serpentine“ galerijos viešųjų programų kuratorė Lucia Pietroiusti, o kūrinį pristatys Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija. Artimiausia pažintis su Vaiva, Rugile bei Lina – spalio 13 dieną „Menų spaustuvėje“, kurioje bus pristatoma pirmoji 2011-2013 metais trio kurta opera „Geros dienos!“ Po renginio vyks operos vinilinės plokštelės pristatymo šventė.

Rugilė Barzdžiukaitė. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Vaiva Grainytė. Nuotrauka: Darius Jurevičius

Lina Lapelytė. Nuotrauka: Studio Venezia, Xavier Veilhan nuosavybė, 2017

Nematomi hiperobjektai. Stratos pjūvis kaip žmogaus vertybių atspindys. Pokalbis su Emilija Škarnulyte

Akys stengiasi aprėpti už poliarinio rato besidriekiančius sniegynus; ausis palyti kvazarų garsai; tamsius vandenis skrodžia hipnotizuojanti būtybė; galva svaigsta nuo nesuvokiamų industrinių struktūrų, o galiausiai garsai susilieja su bangomis, vaizdai nukelia į minkštą tūkstančių lempų pasaulį, į praeities (stebimus) ir ateities (stebinčiuosius) pasaulius. Tai tik dalis menininkės Emilijos Škarnulytės (gim. 1987) kūrybos. Emilija – filmų kūrėja, vizualinių menų atstovė, studijavusi skulptūrą Brera universitete Milane, o vėliau Šiuolaikinio meno studijas Tromsø akademijoje, Norvegijoje. Menininkės darbai pristatyti Venecijos architektūros, SIART Bolivijos, San Paulo ir Rygos meno bienalėse, Tarptautiniame Roterdamo kino festivalyje, Pompidou centre, Tarptautiniame trumpųjų filmų festivalyje Oberhausen, o vien 2018 metais jos darbus galima sutikti Londone, Berlyne, Breste, Busane, Houstone, San Franciske, Reikjavike. 2009 metais menininkė apdovanota Nacionaliniu Italijos MIUR prizu, 2015 m. Osle jai įteiktas Anne ir Jakobo Weidemannsų apdovanojimas, 2016 m. – Jaunojo menininko apdovanojimas, o 2017 m. Miunchene ji pelnė „Kino der Kunst Project“. Interviu su Emilija apie ateities archeologiją, hiperobjektus, klimato kaitą, ekonominius ir socialinius pokyčius.

Emilija, pradėdama rašyti, ilgai galvojau, kurį miestą nurodyti kaip tavo rezidavimo tašką, nes netgi per paskutinį mėnesį buvai šešiose šalyse. Kur, ir ar yra, tavo dabartinė kūrybos buveinė?

Pastoviausiai gyvenau praeitais metais, kuomet buvau metų trukmės rezidencijoje Künstlerhaus Bethanien Berlyne. Dabar pakeičiau savo biografiją ir parašiau, jog esu „working nomadically“ (iš anglų kalbos – klajokliškai, be pastovios vietos, aut.past.). Pirma gyvenau trikampyje tarp Lietuvos, Berlyno ir Norvegijos, bet tuomet atsirado projektai Korėjoje ir Teksase… Šiuo metu Teksase vyksta dvi parodos. Viena jų – grupinis ilgalaikis projektas Ballroom Marfa meno centre „Hyperobjects“, kuruotas Timothy Morton ir Laura Copelin. Jame pristatomas mano filmas „Sirenomelia“. Kita paroda „The Future Is Certain; It’s the Past Which Is Unpredictable“, kuruota Monika Lipšič, dabar vyksta Blaffer Art Museum. Jau dešimt metų taip dirbu ir lokacija diktuoja scenarijus, mitologijas. Supratau, kad negaliu dirbti studijoje, man reikia būti pačioje lokacijoje, ją pažinti, tad tai archeologiniai, geologiniai tyrimai, mano nuo vaikystės svajotos profesijos. Nuo mažens domino nematomos struktūros, kaip dabar nematomos struktūros kasyklose, kaip mano filme Aldona – tiesioginis nematymas.

Berlyno planetariume pristatyta video projekcija „Mirror Matter“ tapo dalimi DOME, kosminio pažinimo, projekto, o Bold Tendencies pristatymo metu kvietei užlipti ant stogo ir klausyti juodųjų skylių. Ar susidomėjimas krypsta į dangų?

Šie projektai orientuoti į kosmoso erdvę. Mirror Matter pasakoja apie 1980-aisiais pastatytą Neutrino observatoriją Japonijoje. Kodėl reikia statyti observatoriją kilometro gylyje? Pro geologinę stratą elektronai ir protonai negali prakeliauti, bet neutrinas žemės sluoksnius praskrodžia ir atsidūręs observatorijoje, kurioje įrengti 13 tūkstančių veidrodžių, atspindi pats save. Kiekvienas iš veidrodžių yra šviesos detektorius. Taip mokslininkai bando tyrinėti ir atsakyti, kas sudaro 95% mūsų visatos, o neutrinas gali pateikti atsakymus. Kadangi observatorija nebeveikia, vietą, lempas, šviesą atkūriau iš architektūrinių brėžinių. Video darbus pateikiu ne ant monitorių, bet kaip didelio formato instaliacijas, kad stebėtojas galėtų įeiti į erdvę, joje pamedituoti ir sensoriškai patirti. Man svarbu fizinis patyrimas, matavimas, žmogiškas-nežmogiškas mastelis.

Norvegijoje esantis Tromsø, kuriame studijavai Šiuolaikinio meno akademijoje, yra miestas, turintis šiauriausią pasaulyje universitetą ir šiauriausią botanikos sodą. Už šio miesto it ribinės teritorijos, driekiasi neaprėpiamos baltosios dykumos, kuriose galima aptikti gamtos karaliavimą, arba industrializaciją, veikiančią kartu su šiaurės resursų eksploatavimu. Jame įkūrei Polar Film Lab.

Teisybė, už miestelio, paėjus kelias minutes, jau galima rasti elnių. Iš esmės, mieste jaučiuosi kaip namuose, jame artimas ryšys su žmonėmis. Tromsø yra samių, elnių medžiotojų, miestas, kuriame vyrauja samių ir norvegų kalbos, o akademija buvo įkurta kaip samių meno vieta. Miestas yra aktyvus, jis, beje, ir Norvegijos techno sostinė, iš kurios kilo Röyksopp ir Bioshpere, vyksta Insomnia Electronic music festival, stipriai susijęs su Berlyno muzikine scena. Miesto universitete buvo siūloma labai įdomi programa, susijusi su ekspedicijomis, kraštovaizdžio architektūra ir politika, išteklių eksploatavimu. Tuomet pradėjome dirbti ir su Tanya Busse, kartu tęsiame projektus ir dabar.

Polar Lab idėja gimė dar studijų metu. Vienas didžiausių tarptautinių Norvegijos filmų festivalių vyksta būtent Tromsø mieste, tačiau nėra daug eksperimentinių ir trumpametražinių filmų. Tai buvo niša ir poreikis, kurį buvo galima užpildyti, mieste daug kūrybingų žmonių, kelios erdvės. Polar Film Lab – ne pelno siekianti laboratorija, joje rengiu peržiūras, kviečiu kūrėjus iš įvairių šalių, pavyzdžiui, Australijos, Japonijos, Palestinos, pristatom jų filmus, rengiam kūrybines dirbtuves, mokom žmones. Viskas 16 mm juosta.

Būtent iš Tromsø išvykdavo poliarinės ekspedicijos, mieste įkurtas vienas didžiausių poliarinių sričių tyrimų centrų. Kiekviename ekspedicijų laive būdavo įrengtas kino teatras – tais laikais ekspedicijose filmuodavo Super8/16 mm juosta ir medžiagą reikėdavo iš karto peržiūrėti. Tai būdavo plaukiojanti kino laboratorija. Visi šie filmai yra nuskenuoti – didžiulis archyvas. Pirma norėjosi įrengti laboratoriją laive, kad plaukiotų po fjordus, bet.. pamatysim.

Emilija Škarnulytė. Menininkės nuotrauka

Ar ši vieta suteikė kitokių krypčių kūrybai?

Akademijoje buvo įdomi kraštovaizdžio architektūros programa, kuri tyrinėjo Šiaurės regioną virš poliarinio rato. Taip prasidėjo projektas su Tanya, pamačius ateities Skandinavijos sužymėtus žemėlapius, kuriuose planuojamos jau patvirtintos naujos kasyklos. Visas peizažas prie vandenyno – vien taškiukai, kasyklų dar daugiau – anglies, geležies, sidabro…. Sužymėtas kraštovaizdis (angl. perforated landscape) taip pat atnešė samių šiuolaikinę ekonominę ir politinę problematiką. Tromsø labai aiškiai jauti tiek globalinį atšilimą, tiek geopolitinę kaitą, pavyzdžiui, buvo atidarytas Northeast Passage, tad dabar Kinijos Cargo laivai plaukia per Šiaurės jūrų kelią.

Ar Norvegija nebeatrodo toks didelis pūkuotas zuikis?

Visada įsivaizdavau Norvegiją kaip idilišką, ekologišką šalį, bet pastebėjau daug paslėptų ekonominių ir politinių struktūrų. Šalyje kasyklų atliekos yra metamos tiesiai į fjordus, ko, atrodo, visiškai nesitikėtum. Žmonės protestuoja, bet tai nekeičia situacijos. Taip pat užsienio šalims labai lengva gauti leidimus kasinėti Norvegijoje ir vėliau tie mineralai tiesiog išvežami ir sunku suprasti kodėl. Be to, kasyklos yra daug toksiškesnės negu naftos gręžiniai, nes naudojami stiprūs chemikalai dar nuo XVIII amžiaus. Iškart užteršiama visa teritorija kartu su šalia esančiais vandenimis.

Neseniai buvai Špicbergene. Dar 2013 metais kartu su Tanya Busse kurtoje Hollow Earth instaliacijoje, teigėt, kad darbu atspindimas technologijų kultivuojamas besikeičiantis Šiaurės vaizdas, kuriame „žaidžia žiaurumas, aistros, gobšumas ir emocijos“. Technologijos, eksploatuojančios ir tiriančios Žemę, resursus, taip pat keičia erdvės suvokimą – akiai atveriami visiškai nauji jūros gelmių, žemės klodų sluoksniai. Instaliacijoje tai koreliavote ir su žmogaus vidumi. Ar tokius pat dalykus įžvelgi ir dabar? Ar dokumentika apie erdvines projekcijas, nerodanti žmogaus, tampa dokumentika apie žmoniją?

Hollow Earth prasidėjo Špicbergeno saloje, kurioje kalnai – tartum iš atviruko, tačiau jie – tušti. Tai chameleono kasybos technika, nes kalnas paliekamas su kolonomis viduje. Kita kasykla yra Oslo dydžio, bet nepastebima, nes ji yra tuščiaviduriame kalne. Geologijos studijose ruošiami specialistai, koncentruojantis tik į naftą, tai nebėra mokslas apie žemę, o tik kaip rasti ir kasti naftą.

Pirma projektas buvo stebėjimai, dabar jis keičiasi ir daugiau stebime globalinius reiškinius. Man įdomu iš įvairių pusių pažvelgti į projektą, pakalbinti kasyklų darbuotojus ir samius. Mano kūryba kelia netiesioginius klausimus. Tarsi archeologinė ekspedicija iš ateities, dažnai neprieinamų vietų – uždarytų tuščių branduolinių reaktorių, povandeninių laivų bazių, jėgainių, kasyklų, kuriuose nėra žmogaus, randami tik artefaktai, liekanos, netiesiogiai keliami klausimai, analizuojant žmogaus veiklą, nematomas struktūras, bandant jas padaryti matomomis, bet neužsiimant politiniu aktyvizmu, o remiantis mitologija. Stebiu žmogaus godumą; peizažą – landšaftą, sužymėtą erdvę matau kaip kūną ir jame žmogaus paliktus randus, artefaktus, bandydama atitolti ir žvelgti iš ateities perspektyvos. Panašiai kaip ir Energijos saloje, tiek tuščiavidurėj Hollow Earth žemėje nėra žmonių, personažų, naratyvo. Lieka geologinė struktūra, stebint vaizdą po vaizdo, kaip stratą po stratos, pradedant nuo aero-vaizdų, artėjant prie žemės, sluoksnių po žeme ir einant ligi mikroskopinio vaizdo – tai tartum šiuolaikinio pasaulio vidaus skerspjūvis, atveriantis ir narpliojantis smurto, troškimų, žmogaus godumo tematikas. Ta tematika svarbi ir No Place rising.

Emilija Škarnulytė ir Tanya Busse, Hollow Earth, 2013. 22 min. Paroda Manifold, Decad erdvė, Berlynas 2017. Nuotrauka: Julija Goyd

Būtent juostoje ‘No Place Rising’ (2017) yra ryškus elementas – Undinė; vieniša būtybė, skrodžianti mėlynas gelmes tarp begalinių fjordų buvusioje Norvegijos karinėje ir NATO povandeninių laivų bazėje. Undinė – mitinė būtybė, turinti žmogaus ir žuvies savybių, tokiu būdu jungianti sausumą ir vandenį. Ar ją pasitelkei kaip simbolį, ar kaip efektyvų vizualinį sprendimą?

Tai buvo viena svarbiausių NATO bazių, esanti 20 kilometrų už Tromsø, kurią visai neseniai pardavė. Kartu su Tromsø akademija norėjome ją nusipirkti ir daryti techno festivalius. Bazėje buvo prišvartuojami povandeniniai karo laivai ir kai pirmąkart užėjau į tą erdvę, norėjau surengti sporto pasirodymą – juos perplaukti. Mitologijos tema iškilo kalbant su generolais apie jų pavojingas Šaltojo karo misijas, kuo Vakarai tiki apie Rytus ir atvirkščiai, arba Korėjoje apie Šiaurę ir Pietus. Mane visad domino intensyvaus pasienio zonos ir jų tyrimas.

Tuomet sugalvojau, jog kalbėti apie Šaltojo karo mitologiją reikia pasitelkiant undinės perspektyvą. No Place Rising viską matome jos akimis – ji nėra stereotipinė undinė. Ji be plaukų, tai woman-torpedo, o gal net nebūtinai moteris, galbūt translytė, o gal nauja rūšis, kuri prisitaikė gyventi kitokiomis sąlygomis, kuomet žmonių nebėra. Ji vieniša ir jautri. Erdvė aplink ją gigantiška, agresyvi, vyriška kaip ir daugumoje projektų – CERNe, kasyklose, povandeninėse stotyse, astronomijos pasaulyje.

Ar tokiam kontekste atsiranda ir feminizmo tematika?

Pastaruoju metu taip. Jeigu žvelgiame iš ateities archeologo perspektyvos, kuris ką tik nusileido tyrinėti mūsų Žemės ir joje paliktų žmogaus randų, kieno tai perspektyva: belyčio, jos, o galbūt jo? Dabar bandau formuluoti, iš kurios perspektyvos visgi žvelgiama. Gal tai dirbtinio intelekto archeologas?

Mane gąsdina ne tik tai, kad visos konstrukcijos yra vyriškos. Dabar diskutuojama apie problematiką tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto, bet niekas nekalba apie dirbtinį intelektą, programuotą vyrų ir dirbtinį intelektą, programuotą moterų. Silikono slėnyje ir kitur ryškus vyrų dominavimas, o dirbtinis intelektas greitu metu absorbuos daug dalykų, bet kas jį programavo? Ar mes vėl einam link Viduramžių – būtent programavimas ir yra tasai ateities raštas, o jei neturi priėjimo, neturi rašto.

Erdvė formuojama ir keičiama žmogaus, derinant ir naudojant ją savo reikmėms. Klimato kaita, masinė produkcija, konsumerizmas, tvarumo nepaisymas – šie procesai aplinką tvirkina ir manifestuoja buvimą „dabar“, dažnai žmogų matant kaip erdvės valdovą. Tavo kuriamuose dokumentiniuose filmuose figūruoja šios temos, kalbančios apie dabartiniu metu vykstantį resursų naudojimą, peržengiant socialinių klasių, šalių ribas, svarbią vietą užima žmogaus ir gamtos sutaikymo ir sutaikinimo idėja. Ar ši idėja, dokumentuojama ir paliekama interpretuoti žiūrovui, ar ji dokumentuojama ją teigiant ir dėl jos kovojant?

Tai stebėjimas, bandymas perteikti žinutę ir stengiantis nurodyti kelią, kryptį, bet nesiekiu, kad tai būtų aktyvizmo projektai. Visus interviu, temas, klausimus sudedu atskirai į leidinį, publikaciją, o pačioje kūryboje noriu palikti daug laiko ir erdvės pačiam žiūrovui pajusti ir išmedituoti skalę, laiką, archeologinį pjūvį, laiko skalės pjūvį; tai man yra svarbu. Nežinau, ar tai vadinti pasyviu pasakojimu? Nemanau, tik atiduodu daugiau laisvės interpretacijai.

Emilija Škarnulytė, Mirror matter, 2017. Video, 12 min.

2016 metais Venecijos architektūros bienalėje dalyvavęs jungtinis Lietuvos, Latvijos ir Estijos Baltijos paviljonas, pasakodamas trijų šalių istoriją, vystymosi raidą, pristatydamas erdvines struktūras ir materialius objektus, pasitelkė geologinio periodo – antropoceno sąvoką, juos „surišdamas“ ir siekdamas atskleisti tarpusavio ryšius, jų sąveikas ir skirtingas reiškinių interpretacijas. Baltijos paviljone buvo rodomos Tavo kurto dokumentinio filmo „Energijos sala“ ištraukos, kuriame vaizduojami paskutinieji Ignalinos atominės elektrinės gyvavimo momentai.

Labai apsidžiaugiau, kai buvau pakviesta dalyvauti. Energijos sala buvo kurta iš mano filmo tyrimų medžiagos, kaip tik tuo metu vysčiau projektą – sutapo mano ir Baltijos paviljono kuratorių tematikos, buvo tikrai nuostabi patirtis vystyti šias idėjas kartu. Energijos saloje esantis laikas suspaustas, „sizifiškas“, jame svarbi tematika, kuomet atomas ateina iš kasyklų, žemės, tuomet yra užkasamas atgal ir vėl sugrįžta į žemę, tačiau daug pavojingesnis po žmogaus prisilietimo. Urano užtenka tik ateinantiems aštuoniasdešimčiai metų, tad atominės elektrinės turi būti uždarytos ir tuomet veik visa Europa taps hiperobjektų kapinynu. Štai Švedija laidoja į Baltijos jūrą, nes, pasak jų, tai vienas saugiausių būdų.

Tad Hollow Earth, Undinė, Energijos sala, Mirror Matter – tai žmogaus veiklos padarinių, jo paliktų randų vietos. Jei žiūrėtume iš ateities archeologinės perspektyvos, Neutrino observatoriją Japonijoje ar CERN‘ą įsivaizduoju tartum katedras, po, tarkim, 10 tūkstančių metų. Tai mano bandymai sukurti mitologiją hiperobjektams ateityje iš šiandieninės perspektyvos. Tai nelengva.

Minėjai, jog iš ateities projekcijų stebi aplinką. Jei nugrimztume tartum į kelių šimtų metų sapną – kokią ateitį matai Žemėje?

Būtent apie tai kasdien ir galvoju. Pradėjau naudoti išplėstinio kino pasakojimą (angl. expanded cinema narrative) – stengiuosi perteikti ateities perspektyvą nauja kino kalba. Ne visada gali naudoti 2D kamerą ir man nebėra įdomu tiesiog dokumentuoti pasaulį. Man svarbiau, kas slepiasi už politikos – jausmai, emocijos, troškimai. Dabar pradėjau naudoti Lidar skenavimo technologiją (angl. Lidar scanning technology) – tai lazeris, naudojamas architektūroje, kasyklose, kuris matuoja atstumą iki objekto jį apšviesdamas pulsuojančia lazerio šviesa ir jutikliu įvertindamas atsispindinčius impulsus. Būtent Lidar technologija padeda kurti ateities jausmą ir perspektyvą, nes tu gali keliauti per architektūrą, lekiančios dalelės perskrodžia per mūsų kūną ir pralekia. Man patinka dirbti su šia „kalba“, nes jei bandom projektuoti ateitį, aš įsivaizduoju visas šias industrijas kaip nykstančias, o vėliau – peraugusias, naujas simbiozes, gamtos rūšis. CERN‘ą matau kaip užpiltą urvą su stalaktitais ir albino aligatoriais, iš esmės naują geologinę stratą.

Mokslo pasaulis, mūsų pačių supratimas apie save ir pasaulį greitai keičiasi: 4 dimensijas keičia 6, pastarąsias keičia 11 dimensijų, o šias – pasakymai, kad 11 dimensijų – tik teorija… Aš taip ir įsivaizduoju CERN‘ą, jis jau geologinėj stratoj ir jį atradus post factum, mes <ateities archeologai> spekuliuosim: kas čia buvo, ar tai buvo skirta pomirtiniam pasauliui, dėl kokių priežasčių pastatyta, kas jį pastatė? Panašiai kaip su Egipto piramidėmis. Tai ateities archeologija.

Emilija Škarnulytė, Mirror Matter,  2017. Paroda Hyperobjects, Ballroom Marfa, Mafra, Teksasas, 2018. Nuotrauka: Alex Marks

Emilija Škarnulytė, Mirror Matter,  2017. Paroda Kunstlerhaus Bethanien, Berlynas, 2017. Nuotrauka: David Brandt

Emilija Škarnulytė, Sirenomelia, 2018. Paroda It’s the Past Which Is Unpredictable, Blaffer Art Museum, Houstonas, Teksasas

Menininkės portretas viršuje:  Peter Rosemann