Author Archives: Monika Valatkaitė

Dar pora puslapių apie Liną Leoną Katiną. Paroda „Raudona krisdama virsta balta“ NDG

Mintys užpildo galvą sukurdamos nuolat besiplečiantį pasaulį, kuris, nepriklausomai nuo savo kintančios apimties, telpa statiško perimetro dėžutėje – kūne. Daliai minčių pritaikome žodžius ar kitokias priemones, kad perkeltume jas į išorę. Megzdama dialogą su suvokėju ir/ar patyrėju toji dalis dar labiau redukuojasi. Galiausiai panašėja, kad suprantamai pateikti įmanoma tik menką dalį individe tūnančio pasaulio. Painių minčių išklotinę priminė dažnai abstrakcionistu vadinamo tapytojo Lino Leono Katino (g. 1941) paroda „Raudona krisdama virsta balta“, kurioje kuratorė Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė pasiūlė giliau permąstyti iš pažiūros neblogai pažįstamo menininko kūrybą, atrandant naujus įėjimus į jo minčių labirintą.

Jau pradžioje, net pats kelias link Katino ekspozicijos siūlo žiūrovui naują judėjimo trajektoriją. Nacionalinėje dailės galerijoje didžioji laikinų parodų salė įprastai pirmiausia apžvelgiama paukščio skrydžio rakursu iš „balkono“. Tačiau dėl karantino uždarius rūbinę ir nuolatines ekspozicijas lankytojams pažįstamas judėjimo ritmas yra sutrikdytas. Įsigiję bilietus darbuotojų jie nukreipiami nusileisti tiesiai į salę, kur įteka į laikinos ekspozicijos organizmą kaip jos gyvybę palaikantys donoro kraujo kūneliai. Kitaip tariant, senai manoma, kad kūrinys neegzistuoja be žiūrovo ir tai (dar kartą) patvirtino dėl karantino suspenduotos muziejų ir galerijų veiklos. Iš virtualių parodų turų sugrįžus į fizines ekspozicijų erdves, skaitmenizavimui jautri tapyba su tirštais dažų sluoksniais, Katinui būdingais faktūriniais fragmentais ar išryškėjančia skirtingų tapymo manierų sandūra, kuri išduoda autorių užtapius tėvo kurtą realistinį paveikslą[1], vėl pilnai atsiskleidžia gyvame santykyje su žiūrovu. Absorbuodami parodos kolekciją sudarančių kūrinių idėjas ir įgydami naujas ar pasikartodami senas žinias, šie kūneliai – žiūrovai – susimaišo su recipiento kūnu – paroda – bei pradeda transformuotis paveldėdami menininko „genetinį kodą“. Pastaruoju galime laikyti darbams pasitelktose spalvose, simboliuose, garsuose ar motyvuose įskiepytą autoriaus patirtį. Katino kūrybos DNR atveju tai – domėjimasis meno istorija, liaudies tekstile, budizmu, darbas kino ir teatro dailininku, architekto specialybė.

Svarstyti apie ekspozicijos susiliejimą su žiūrovu į laikiną hibridinį kūną paskatino 1972-iais paties Katino rašytas impresionistinis tekstas „Dar penki puslapiai, arba įrodymai apie juodą spalvą“, kuris garsiniu pavidalu yra integruotas į architektūrinę instaliaciją, kuratorės vadinamą lizdu. Teksto fone pulsuojantis paties menininko širdies ritmo įrašas dar labiau sustiprina parodos kaip organizmo pojūtį. Minimame tekste autorius rašo, jog „turim savo raudoną kraujo rutuliuką, kuris mus nulėmė ir pasmerkė“. Šią frazę parodos refleksijos kontekste galima suprasti dvejopai. Viena vertus, atsižvelgiant į cituojamus Katino žodžius žiūrovą įsivaizduoju kaip hibridinio kūno elementą, kuris, adaptuodamasis organizme ir norėdamas geriau pažinti recipiento kūną, yra veikiamas aukščiau minėtos menininko patirties. Tai yra, žiūrovas, stengdamasis perprasti parodos elementus, yra priverstas veikti pagal menininko režimą ir labiau pasidomėti pamatinėmis kūrinių koncepcijomis, kurios be autoriaus paskatinimo galbūt niekada nebūtų pasiekusios auditorijos interesų. Antra vertus, tas pats kraujo kūnelis yra dvigubas agentas, kadangi atsinešdamas savo „genetinį kodą“ pasmerkia parodą – būti interpretuojama iš naujos perspektyvos, suprasta, lankoma arba priešingai.

Apsilankymas parodoje nulėmė mano pasirinkimą patyrinėti kaip budizmo tradiciją galima interpretuoti Katino kūriniuose. Kuratorės cikliškai sukomponuotoje ekspozicijoje budizmo įtaka yra išskirta kaip vienas menininko kūryba paveikusių ir/ar formavusių etapų. Domėtis tolima kultūra autorius pradėjo 8-ajame dešimtmetyje ieškodamas Dievo, kai priešinosi sovietiniam ateizmui. Budizmui skirta kūrinių sekcija išsiskyrė dominuojančia juoda spalva. Tai susirodė gana netikėta. Mat, intuityviai budizmas man labiau asocijuojasi su šafrano spalvos apdarus vilkinčiais Tibeto vienuoliais, kurių siekiai susiję ne su pomirtinio gyvenimo gerove, bet yra orientuoti į vidinę išmintį, ramybę ir nušvitimą, todėl atrodo artimesni skaidrioms spalvoms. Tačiau juoda spalva, kuriai Katinas skyrė visą anksčiau minėtą tekstą, menininko aprašoma kaip esanti pagrindinė tylos savybė, taip ją glaudžiai susiejant su budizmu ir jam būdinga meditacijos praktika. Šiuo požiūriu sodriai juodame kūrinyje „Pirštas“ (1971 m.) su peizažo fragmentą įrėminančiu abstrahuotu lango motyvu, dominuojanti spalva tarsi tampa į save susitelkusio medituojančio žmogaus kūnu. O kontrastingai šviesus langas – „akimi“, kuri leidžia save suvokti giedru, blaiviu protu, patiriant nušvitimą. Svarbu paminėti, kad budizmo įtakos atskleidimas šioje parodoje taip pat yra naujas priėjimas prie Katino minčių labirinto. Kaip pastebi parodos kuratorė, ankstesnėse menininko parodose nebuvo bandyta atidžiau įsižiūrėti kaip ši įtaka pasireiškia menininko kūryboje[2].

Nepaisant to, kad menininkui stiprią įtaką padarė Rytų pasaulio kultūra, Katinas kūriniuose duoklę atiduoda ir savo gimtosioms šaknims. Autoriaus paveiksluose nesudėtinga įžvelgti lietuviškų lygumų peizažus, net jei šie sukurti pasitelkiant vien baltą spalvą ar, priešingai, keliomis primityviai grynosiomis spalvomis suskaidant horizontą į mėlyną dangaus skliautą ir žalią žemės paviršių (septynių dalių kūrinys „Septynios Dienos Rusnėje arba Pienių Žydėjimas prieš“, 1971 m.). Kituose darbuose menininkas referuoja į etnografinius lietuvių liaudies bruožus, tapybiškai atkartodamas tekstilinių audinių raštus („Iš lietuviškų audinių. Rusnė“ II ir III, 1968 m.). Jų reikšmingumą menininko kūryboje sustiprina ir pati parodos architektūra, kuriai pasitelktos mobilios sienos kuratorės patikslinimu iš „balkono“ matyti sudėliotos atliepiant liaudies raštų ornamentiką[3]. Kiti gimtojo krašto motyvai neatsiejami nuo patį menininką supančios aplinkos. Tai odė Labanoro giriai („Labanoro užuolaida. II“ 1982 m., „Labanoro natiurmortas“ 1980 m.), kurios pašonėje Katinas turi trobelę. Ten autorius gyvena ir kuria.

Menininko darbuose konkretėjantys elementai ar aiškias reikšmes turinčios formų ir spalvų kompozicijos pateisina kuratorės lūkesčius Katiną būti pamatytu ne abstrakcionistu, o vaizdinių kūrėju. Cikliškai sukomponuota paroda žiūrovui padeda įsidėmėti kone įkyriai pradedančius kartotis, menininką, rodos, apsėdusius elementus. Tai – nendrės stiebas, kiaušinis, ovalas, trikampis, pirštas, siluetai. Kiekvienas jų griauna šio menininko kaip abstrakcionisto įvaizdį. Pastarąjį dar labiau ardo parodoje ir patį Katiną pristačius kaip žiūrovą – kraujo kūnelį – kuris pats buvęs donoru lankytoms parodoms paveldėjo kitų autorių patirtį. Šią išduoda į žinomų dailininkų paveikslus referuojantys Katino kūriniai. Tarp jų Van Gogh‘o darbus interpretuojantis ciklas („Žvaigždėta naktis pagal Van Gogh“, 1999) arba redukuotai atkurta Čiurlionio “Ramybė” („Ramybė. I“, 1969). Apskritai tai, kad menininkas dažnai vadintas abstrakcionistu lyg ir pritaria šį tekstą pradėjusiai minčiai apie tai, kiek daug esą žmoguje, ko šis nori pasakyti ir kaip siaurai tai pavyksta perteikti išorėje. Tačiau ši paroda atskleidė visą Katino mundus imaginalis.

Atėjusi į parodą su savo patirtimi ir buvusi kraujo kūneliu Katino ekspozicijai, interpretavau ją iš subjektyvios perspektyvos, primesdama savo minčių tinklą. Parodos architektūroje pastebėjau asociacijas su mokslinės fantastikos filmais apie kosmosą. Tokia aliuzija susiformavo žiūrint į parodos pavadinimą reflektuojantį architektūrinį elementą – raudonai „užlopytą“ stoglangį ir prisimenant kelis stop kadrus iš Stanley Kubrick‘o juostos „2001 m. kosminė odisėja“ (angl. 2001: A Space Odyssey, 1968). Pastaruosiuose raudona spalva atsispindi pagrindinio veikėjo skafandre arba įkūnija dirbtinį intelektą HAL9000. Nors tai – kontekstais nesusijusios, vien vizualinės asociacijos, jos man sustiprino kosminės ašies patyrimą Katino kūryboje. Šią galima aptikti tiek abstrahuotose jo kūrinių detalėse kaip mitopoetiniame kosminio kiaušinio simbolyje („Saulėlydžio laikas“,1968 m.), reiškiančiame kūną, iš kurio atsiranda visata, tiek jo tekstų eilutėse – „Kol pasaulio triukšmas ištirpsta kosmose. Išduodamas tylos pagrindinę savybę – juodą spalvą. (sic) / Kosmosas aksomiškai juodas“[4]. O apskritai ir pats Katinas siejamas su gyvenimu savame mikrokosmose ar kupinu kosminės žaismės[5].

Paroda „Raudona krisdama virsta balta“ – talpina išsamią Katino kūrinių kolekcijos sąmonę, persipynusią įvairiuose sluoksniuose – konteksto, vizualinių elementų, architektūrinės erdvės, autoriaus, žiūrovo. Ši ekspozicija primena tiek visatą, tiek žmogaus minčių pasaulį, kurie abu susiję tuo, kad nuolat plečiasi nors yra įkūnyti ribotame perimetre. Mintys – galvoje, visata – protu nesuvokiamoje tuštumoje, niekame. Tačiau nei vienas, nei antras nesibaigia. Taip ir Katino paroda, nors įkūnyta Nacionalinės dailės galerijos baltame kube, tačiau plačiai išsilieja už jos ribų reikšmių ir kodų šaltiniais.

[1] Kūrinys – „Mamos portretas. Taip pasikorė Kristus Radviliškyje. 1950 m. ir 2016–2017 m. (Lino pertapytas tėvo, Leono Katino, portretas, kuriame matoma Bronė Katinienė)

[2] Kuratorės Jolantos Marcišauskytės-Jurašienės pasakojimas apie parodą LRT laidos „Linija. Spalva. Forma“ reportaže. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000107069/linija-spalva-forma-linas-leonas-katinas-tapytojas-kuris-braide-po-skirtingas-teritorijas

[3] Kuratorės Jolantos Marcišauskytės-Jurašienės pasakojimas apie parodą LRT laidos „Linija. Spalva. Forma“ reportaže. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000107069/linija-spalva-forma-linas-leonas-katinas-tapytojas-kuris-braide-po-skirtingas-teritorijas

[4] Linas Leonas Katinas „Dar penki puslapiai, arba įrodymai apie juodą spalvą“. https://artnews.lt/dar-penki-puslapiai-arba-irodymai-apie-juoda-spalva-56622

[5] Monika Krikštopaitytė „Grobiantys paviršiai“, in: 7 Meno dienos (Nr. Nr.936 (14), 2011-04-08), http://archyvas.7md.lt//lt/2011-04-08/daile_2/grobiantys_pavirsiai.html

Išsamų fotoreportažą iš Lino Leono Katino parodos NDG galite peržiūrėti čia.

Tikrovės regimybės nužudė tikrovę. Paroda „Gyvas ornamentas“ galerijoje „Atletika“

Įvedus karantiną dėl covid-19 pandemijos aplinką užteršė apokaliptinės nuotaikos. Breaking news reportažai tapo kasdienybe. Tarp valstybių reanimuotos sienos. Sustabdyti skrydžiai. Barai, galerijos ir bažnyčios užrakinti. Atšaukti spektakliai ir koncertai… Nūdienos beprecedentės situacijos panoramoje paralyžiuota tikrovė ima priminti regimybę ekranuose – fantastinius filmus apie užkratų protrūkius. Tačiau jei pastaruosiuose spekuliuojama nežemiškos kilmės bakterijų invazijos ar infekuotų būtybių iššūkiu, tai tikrovėje susiduriame su žemiškais sunkumais. Vienas jų – bręstanti ekonominė krizė. Tokios nūdienos kontekste 2008 metų finansinės krizės poveikį sociokultūriniam kontekstui nagrinėjanti paroda „Gyvas ornamentas“ atspindi ne tik praėjusios krizės padarinius, bet staiga sustingusiame pasaulyje tampa kirmgrauža, regėti artimos ateities prognozes.

Anot parodos aprašyme cituojamos Emily Gordon-Smith, viena 2008 m. krizės pasekmių buvo parduotuvėse atsiradusių namų dekoro prekių – kilimų, žvakių, pagalvėlių, šviestuvų – skyrių ir padalinių bumas. Parodoje svarstydamas apie dekorą plačiąja prasme (nuo ekranų, rūbų, maisto kultūrų iki sienų apdailos) ir pristatydamas skirtingų sričių menininkų kūrinių kolekciją, britų kuratorius Yates Norton įvairiais rakursais kvestionuoja, kodėl dekoras priskiriamas tuštybės ir lengvabūdiškumo apraiškoms, nors kasdienėje praktikoje apstu įrodymų, kad dekoras yra paveiki komunikacijos priemonė. Ornamentais išreiškiame įtikinamas žinutes apie savo socialinį statusą, galią, klasę, rasę, lytį, svajones, autoritetus, pomėgius, istoriją ir kone visą kitą. Tačiau tuo pačiu šiais ženklais nuodijame aplinką, jų reikšmėmis statydami sienas – diskriminuodami, kompromituodami, triuškindami. Tai atskleidžia, kad sociumas yra valdomas galingos reprezentacijų kontrolės, kurią formuoja vartotojiškoje visuomenėje įsišaknijusi dekoro vertės sistema.

Tokia padėtis itin akivaizdi komercializmo ir vitrinų kultūros pasaulyje, kurio kritika „Gyvo ornamento“ parodoje gali būti identifikuota menininkės Onos Juciūtės instaliacijoje „Viršutinės natos“ (Top Notes, 2020). Ant pramoninių vamzdžių konstrukcijos iškabintos lengvai krentančios šilkinės skarelės su pasikartojančiu plytinių sienų rašto šablonu imituoja parduotuvių vitrinose įstiklintą masinę produkciją. Viena vertus, tai nurodo į paviršiuje suvienodėjantį pasaulį, kuris daugiausia renkasi iš tos pačios produkcijos. Kita vertus, vienodas skarelių rašto šablonas referuoja į tai, kad atitinkamą prekės ženklą reprezentuojantys ornamentai formuoja produkto finansinės vertės išraišką, nors produkto esminės paskirties nepakeičia. Tiek Chanel, tiek Zaros šilkinės skarelės, pagamintos didesniu ar mažesniu tiražu, atlieka tą patį aksesuaro vaidmenį. Visgi, būtent dekoratyvūs ornamentai ant įsigytų prekių išreiškia savininko socialinę klasę. To visuma leidžia egzistuoti pačių žmonių sukurtai sistemai, kuria atsiskiriame vieni nuo kitų, išdiferencijuodami save į skirtingas kategorijas. Šiuo būdu dažnai didesnė reikšmė suteikiama daikto apipavidalinimo prasmėms, nei pačiam daiktui. Tad, dabartinės apokaliptinės nuotaikos yra klaidingos, jei pritartume filosofo Gintauto Mažeikio pastebėjimui, kad „[a]napus simbolinės, vaizdų realybės išnyksta daiktiška, egzistencinė tikrovė“ [1], nes tai reikštų, kad fizinio pasaulio pabaiga yra ištikusi jau kuris laikas.

Atsispyrę nuo skarelių ornamentų ir pažvelgę į vitrinų kultūrą, instaliacijoje rasime detales, kurios įtikins Juciūtės kurtos kompozicijos daugiasluoksniškumu. Prie konstrukcijų skareles pritvirtinus pentinais ar juos primenančiomis detalėmis, autorės kūrinys atskleidžia papildomą vartotojiškos visuomenės kritikos rakursą. Delne telpančiose detalėse yra sutraukta visa vitrinų įtakos galia – mise en abyme [2]. Kitaip tariant, didelę gyvenimo dalį praleidžiame žiūrėdami į prekes vitrinose, kol galiausiai prekių reprezentacinė kompozicija vitrinoje ima reflektuoti patį pasaulį kaip prekę. Vartotojai už iššveistų stiklų regi užkonservuotą pasiūlą – ar tai būtų atitinkamai apipavidalintos namų dekoro prekės, ar kūno aksesuarai, ir lyg gavę pentinais per šonkaulius užsimano konkrečių produktų, nors nei vieno, nei antro nereikėjo iki šie atsirado akiratyje. Vėliau gatvėse prasilenkia tose vitrinose eksponuotų vienodo rašto šablono drabužiuose įsispraudę žmonės, o baruose ir namuose geriame iš tokių pat, IKEA ženklu inkrustuotų stiklinių. Ši konversija iš „paveiksliuko“ į tikrovę, Juciūtės kūrinį stipriai susieja su prancūzų filosofo ir kino kūrėjo Guy Debord sukurtu, jo pagrindiniu, spektaklio visuomenės terminu. Pastarąjį suprantame kaip situaciją, kurioje tikrovė virsta reginiu, kurio kalba yra viešpataujančios gamybos ženklai[3], galimi būti atpažinti ne tik logotipuose, bet ir audinių dekoro raštuose.

Kitokį mise en abyme rezultatą atpažįstame (ne)tikėtai ištikusioje distopinėje tikrovėje, kurią anksčiau regėjome kino ekranuose, o šiuo metu išgyvename patys. Nūdienos situacijoje tikrovę paverčiame reginiu per televizijos ir interneto medijas, tikrovės kopiją įkūnydami vaizdo reportažuose ir paveikslėliuose. Vieni tų vizualinių pranešimų atlieka savo prigimtinę paskirtį – informuoti. Kita dalis visgi tampa tirštu socialinių tinklų naujienų srauto ir/ar istorijų dekoru. Šiuo metu jo ornamentika daugiausia susijusi su covid-19 aktualijomis ir yra pasitelkiama patenkinti socialinio dėmesio stoką pranešimų pamėgimais, dalybomis ar komentarais. Žinoma, pati praktika iš esmės egzistuoja ne tik ekstremaliomis karantino sąlygomis, nes yra tapusi stabilia elgsena vartotojiškoje visuomenėje. Tačiau toks pavyzdys puikiai iliustruoja spektaklio visuomenės strategiją, kurios taktika, pasak Gintauto Mažeikio yra „paimti bet kokį istorinį, politinį, ypač radikalų, reikšmingą įvykį ir jį adaptuoti vartotojiškos visuomenės poreikiams“ [4].

Aptarta strategija „Gyvo ornamento“ parodoje atpažįstama video menininkės Eli Cortiñas konceptualioje audio-vizualinėje esė „Sienos turi jausmus (ir nebijo kalbėti)“ (The Walls Have Feelings (and They Are Not Afraid to Speak), 2019). Fragmentiškus įvairių istorijos akimirkų vaizdus jungdama hipnotizuojančia filmo anonso struktūra, kuomet per trumpą laiką įtampą auginančių garsų fone intensyviai pasikeičia daugybė vaizdų, autorė prisijaukina žiūrovą, jam priimtina vizualine kalba ir patenkina vartotojiškus poreikius sparčia kaita. Kūrinyje autorė tiria, ką atstovauja nebylūs objektai – sienos, darbo instrumentai ir medžiagos, aksesuarai. Suformuodami ir užpildydami patalpas ar erdves dekoratyvioje savo būsenoje daiktai vietoms suteikia atitinkamą biuro, laboratorijos, gamyklos, parduotuvės pavidalą. Tai yra jų galia. Tačiau video darbe šnabždančiu balsu klausdama „Ką jie [daiktai – M.V.] žino apie rankas, kurios juos naudoja?“, autorė primena, kad objektai savo galią praranda, kai ją uždominuoja valdantysis subjektas. Popieriuje užrašytas skelbimas apie karą savaime nepaskelbia karo, tai parado tuos žodžius užrašęs ir/ar perskaitęs asmuo. Kaip ir mygtukas savaime nėra nuotolinis bombos valdiklis, juo yra žmogus, kuris mygtuką aktyvuoja. Tad, panašiai kaip Juciūtės instaliacijos aptarime kalbėta apie dekoro raštų šablonus, kurie nekeičia pačių daiktų paskirties tik yra skirtingai įkainoti, nes reprezentuoja kitas socialines klases, taip ir Eli Cortiñas darbe – daiktai yra daiktais, kol žmogus suteikia jiems galią, ideologijos reikšmę, egzistuojančią tol, kol žmogus ją (s)teigia.

Karantinu pažaboję vartotojišką visuomenę ir pramonę tam tikra prasme padarėme spektaklio pertrauką, po kurios artima ateitis gali išsišakoti į du scenarijus. Tiesa, tik vienas jų yra realesnis už kitą. Pirma, izoliavę save ir nustoję besaikiškai vartoti, įsitikinome aplinkai darantys nenuginčijamą poveikį. Vos po mėnesio ar tik savaitės žmogaus saviizoliacijos atmosferoje sumažėjo taršos kiekis, vanduo pasidarė skaidresnis. Vartotojiškos kultūros kenkėjiškumą, pasiliekantį po kiekvieno pirkinio, kelionės, užsakytos paslaugos, įprasmina architektų Onos Lozuraitytės ir Petro Išoros kūriniui „Procesas I09“ (Process I09, 2020) pasitelktos nebeperdirbamos plastiko atliekos, simboliškai įkūnijančios vartotojišką visuomenę kaip nebeperdirbamą elementą, kuris nuodija aplinką joje nusėsdamas. Prisiimdami atsakomybę, nuo kurios anksčiau stengėmės išsisukti, galėtume prislopinti savo vartotojiškas apsukas, pasitenkindami ekstremalios situacijos laikotarpio įtikinimu, kad mums pakanka mažiau. Antra, nors po pirmosios karantino savaitės saviizoliaciją kol kas dar juokaudami traktuojame kaip laikiną (ne)patogumą dirbti iš namų su pižama, į galvas braunasi nejaukios mintys apie šio (ne)malonumo ilgalaikes pasekmes. Tęsdami spektaklį tokį, koks jis buvo anksčiau – besaikiškai vartodami – neišsisuksime nuo galingos finansinės krizės cunamio, kuris taps dar viena gamtos rykšte, persikūnijusia į ekonomiką. Kuris scenarijus visgi yra realesnis virsti tikrove artimoje priklauso nuo tolimesnio mūsų sprendimo likti aptartos spektaklio visuomenės statistais ar ne.

[1] Gintautas Mažeikis „Revoliucijos takais: sukilęs prieš spektaklio visuomenę“, in: Guy Debord Spektaklio visuomenė (La société du spectacle, 1967), Kaunas: Kitos knygos, 2006,, p. 19

[2] Skirtingi šaltiniai prancūzų kalbos frazę daugiausia verčia į daugybinių atspindžių terminą, tačiau konkrečiau reiškia kad vaizdas savo kopijoje atkartoja pats save.

[3] Guy Debord Spektaklio visuomenė (La société du spectacle, 1967), Kaunas: Kitos knygos, 2006, p. 42

[4] Gintautas Mažeikis „Revoliucijos takais: sukilęs prieš spektaklio visuomenę“, in: Guy Debord Spektaklio visuomenė (La société du spectacle, 1967), Kaunas: Kitos knygos, 2006, p. 15.

Išsamų fotoreportažą iš parodos „Gyvas ornamentas“ galerijoje „Atletika“ galite peržiūrėti čia.

Šį kartą tas sapnas niūresnis. Andriaus Ermino paroda „Žmogiškasis faktorius. Fragmentai“ Dailininkų sąjungos galerijoje


Tuštumoje išryškėjusiomis žvaigždėmis galėtume pavadinti atskirus atsiminimus. Blankstant atsiminimų fragmentus sujungiančiai visumai, lydi nuojauta, kad prisimenamų kūrinių, sapnų, neužrašytų minčių nuotrupos yra apleidžiamos. Atsiveriančiose spragose įsiveisia tinklus meistraujantys vorai, įsimeta rūdys ir puvėsis, nyksta turinio kūną sudarantys audiniai, o atskiros dalys spiečiasi į kampą arčiau viena kitos ir tarpusavyje susipainiojusios virsta naujais dariniais. Baugų dylančios visumos, kerpėjančių paskirų detalių ir transformacijos įspūdį perteikia konceptualios skulptūros kūrėjas Andrius Erminas, devynis metus puoselėjamo projekto „Žmogiškasis faktorius“ naujausiame skyriuje „Fragmentai“.

Pastarieji ekologiniai įvykiai – gaisrai Australijoje, „Grigeo Klaipėda“ nuotėkų skandalas, vėluojanti žiema ar griaustinis sausį – mintyse įsirėžia kaip skausmingi dabarties prisiminimų fragmentai. Jų koliažas, priimtas kaip patirtis, Andriaus Ermino parodoje verčia jausti slogią ateities perspektyvą. Ekspozicijoje tai perteikia kūrinių medžiagiškumas: kaulai, nudžiuvę spygliuočiai, išardyto avilio korių rėmeliai su voratinkliais ir dulkėmis, negyvų – trofėjais paverstų gyvūnų replikos iš gipso ar metalo, įvietintos skulptūrinės kompozicijos, kaip antai prie kolonos pridurtos akmens masės šaknys, šaltos ir negyvos. Įspūdį paaštrina ir ekspoziciją apipavidalinantys elementai. Baltos galerijos sienos paslėptos tamsia ir derva atsiduodančia ruberoido danga, įsivyravęs ant grindų papiltos smalos kvapas nemaloniai užgauna uoslę dar ir po parodos instaliavimo. Ankstesnėse parodose Andriaus Ermino kūriniai priminė pasakas ir siurrealistinius sapnus, kur šaknys kabo ore, šviesiame fone. Tačiau šioje parodoje į vientisą kompoziciją sujungiami smulkūs ir dideli objektai bei dėmesys ekspozicinės erdvės architektūrai kuria nykimo, pabaigos, postapokaliptinei atmosferai būdingą jauseną. Todėl tas sapnas šį kartą niūresnis nei įprastai. Parodoje žiūrovo jaučiamą ateities perspektyvos slogutį pateisina ir tai, kad ilgametis projektas nuosekliai tęsia menininko apmąstymus apie žmogaus ryšį su jį supančia aplinka, o šiuose santykiuose dabar tvyro įtampa, suformuota paties žmogaus intervencijos į gamtą ir kol kas gerų prognozių nežada.

Žinoma, reikia pastebėti, kad įvardyti ekspozicijos dėmenys yra šio teksto autorės įsidėmėti parodos fragmentai ir jų kombinacijos sukeltas įspūdis. Protezinės atminties įrankiais (foto-dokumentacijomis) patikrinę parodą įsitikiname, kad ne viskas joje būta taip tamsu. Opozicija ar atsvara nerimą keliančiai nuojautai laikytini gyvybingumą ženklinantys žali daigai prasikalę net pro kilimą ar šviečiantys sietynai ir medumi kvepiančios bičių vaško žvakės. Tačiau pastariesiems objektams natūralioje atmintyje išblėsus ar nugulus į dugną, pavyksta atskleisti, kad nykstanti visuma ir likusių nuotrupų junginiai transformuoja fragmentų reikšmę atmintyje. Tai primena jausmą, kai, pavyzdžiui, dalyvaudamas įvykyje pozuoji nuotraukai ir esi priverstas šypsotis, nors viduje tau siaubingai nuobodu ir veikiau norėtum iš ten kuo greičiau išnykti. Tik nuotrauka, kaip fragmentas iš įvykio, bylos kitaip ir galbūt ilgalaikėje perspektyvoje patsai patikėsi, kad tada tau buvo smagu.

Tikrojo savęs slapstymas primena Andriaus Ermino „Žmogiškojo faktoriaus“ pradžią. Kaip tik 2013 m. menininkas pristatė šio projekto skyrių „Dėžė“, kuriuo kėlė klausimus, kas yra nematoma matomame objekte? Arba, paprasčiau tariant, niekada nežinai, kas yra dėžėje, kol jos neatidarai. Perkeltine prasme dėžute reiktų suprasti esant ir patį žmogų, kuriame kunkuliuoja daugybė nematomų procesų: tiek biologinių, tiek mentalinių, tiek emocinių. Pastebėjus, kad ir „Fragmentuose“ aptinkamos „dėžutės“ – ant armatūros eksponuojami nameliai-miniatiūros arba smegenų, kaip žmogaus identiteto talpyklos, replika – supranti, kad ir daugiau objektų parodoje referuoja į ankstesnius projekto skyrius. Pavyzdžiui, „Sodus“ (2017), kalbėjusius apie žemdirbystę per ryšį su simbolinėmis, filosofinėmis ar socialinėmis temomis, primena anksčiau tekste minėti aviliai ar kilimas su daigais. Ekspozicijoje priešinami ištuštėję ir užpildyti koriu aviliai, pirmiausia yra simbolinė nuoroda į bites, kurios suprantamos kaip darbštumo ženklas. Toks, ypatingai dabar, yra ir žmogus – produktyvus, dėl savo užmojų net perkaitinęs žemę. Jungiant panašius ankstesnių parodų pėdsakus naujojoje menininko parodoje, supranti, kad pačios parodos ilgainiui virsta fragmentiškais prisiminimais. Todėl galėtume manyti, kad aptariama paroda mėgina tuos buvusių parodų fragmentus-prisiminimus susiūti į bendrą audinį.

Tvirtindamas projekto integralumą viena kitą atliepiančiomis temomis, „Fragmentų“ ekspozicijoje Andrius Erminas dar išlaiko ir bendrą savo kūrybos braižą – žiūrovui pateikia atpažįstamus pavidalus, tačiau sukurtus iš jiems nebūdingų medžiagų. Apskritai vienas žymiausių tokių pavyzdžių menininko kūryboje tai skulptūrinis objektas „Kailis“ (2010) – iš parketlenčių sukalta meškos kailio išklotinė kritikuojanti gyvūno naikinimą dėl iškamšos, kuri pasikabinama kaip trofėjus arba visai numetama ant grindų interjero „pagražinimui“. Parodoje „Fragmentai“ aiškiu šios kritikos tęsiniu galima laikyti briedžio kaukolę, prie kurios pridėti lentų ragai. Tačiau kartu menininkas šią kritiką pateikia su absurdo elementais, kadangi ekspozicijoje aptiktos ir žmogaus galvos atlieja ar net kaukolė, pritvirtintos prie trofėjinės lentos. Žinoma, tai taip pat gali būti ir ankstesnės kritikos plėtinys. Toliau galvojant apie tai, kaip intensyviai veikia žmogiškasis faktorius ir prisimenant šio teksto pradžią, galima svarstyti, kad dėdamas visas pastangas kurti vien savo gerbūvį, ateityje žmogus sunaikins save patį.

Parodoje „Fragmentai“ žiūrėdamas į menininko kūrinius supranti, kad jie sietini su kolektyvine atmintimi ir patirtimi. Tik kartais atsisiedami nuo visumos atskiri kūriniai aidi kaip girdėta melodija, nors jos pavadinimo nepameni. Dėl to kai kuriuos menininko darbus norisi filtruoti per asmeninę patirtį. Juolab, kai darbuose kaip fragmentuose jauti ir paties menininko asmeninių prisiminimų kodus, kurių intymumas neskirtas būti iššifruotu plačiajai auditorijai.

Andriaus Ermino paroda „Žmogiškasis faktorius. Fragmentai“ Dailininkų sąjungos galerijoje veikė 2019 gruodžio 13 – 2020 sausio 11 d.

Išsamų fotoreportažą iš Andriaus Ermino parodos galite peržiūrėti čia.

Odė būtajam Vilniui. Paroda „Moï Ver: Modernybės montažai“ Nacionalinėje dailės galerijoje


Susiejus Lietuvą, Prancūziją ir žydišką kilmę atsiveria savotiškas Bermudų trikampis. Tiesa, asmenis ne pradanginantis, o veikiau juos padauginantis. Na, tai sakytina bent jau apie du žmones (ir tai jau daugiskaita). Pirma galime kalbėti apie rašytoją Romain Gary (gimtoji pavardė Kacew), kuris imitavo fiktyvų literatą Émile Ajar ir šiuo būdu vienintelis laimėjo dvi Gonkūrų premijas, paprastai skiriamas vieną kartą. Toliau – apie fotografą Moï Ver arba Moshé Raviv (gimtasis vardas Moses Vorobeichic), kuris, priklausomai nuo gyvenamosios vietos, keitė vardus ir, sumėtydamas tapatybės pėdsakus, eliminavo save iš meno istorijos didžiojo naratyvo. Šie trumpi komentarai leidžia pamatyti, kaip vardų mainymo strategija skirtingai gali paveikti kūrėjų žinomumą.

Žaidimas tapatybėmis nėra vienintelis bendras Romain Gary ir Moï Ver bruožas. Susieti jų biografijas sau leidau todėl, kad abu kūrėjai Vilniuje gyveno panašiu metu ir to laikotarpio miestą užfiksavo skirtingomis – kalbos ir fotografijos – medijomis savo kūriniuose. 1914 metais iš Zaskonių kaimo prie Lebedžių miestelio (Baltarusija) į Vilnių gyventi persikėlė Moses Vorobeichic su šeima. Tais pačiais metais Vilniuje gimė būsimas rašytojas, diplomatas, žurnalistas ir lakūnas Romain Kacew. Pastarasis knygoje „Aušros pažadas“ aprašo vaikystės atsiminimus iš gyvenimo Vilniuje, Didžiosios Pohuliankos gatvėje, kur su motina buvo įregistruotas iki 1925 m. Kiek ilgiau, iki 1927 m., kuomet išvyko studijuoti Bauhauso į Vokietiją, Vilniuje užtruko Moï Ver. Prieš išvykdamas čia jis mokėsi dailininkų draugijos mokykloje, debiutavo žydų dailininkų parodoje ir dalyvavo kituose projektuose, studijavo Stepono Batoro universiteto dailės fakultete bei įgyvendino kūrybinius sumanymus. Panašu, kad priešingai nei Romain Gary, Moï Ver Vilnių prisijaukino artimiau.

Nacionalinėje dailės galerijoje dekadų sandūros metu surengta pirmoji fotografo Moï Ver retrospektyvinė paroda „Moï Ver: Modernybės montažai“, išsamiai pristato menininko kūrybą. Šia paroda kuratorius dr. Nissan N. Perez ėmėsi misijos – nupūsti dulkes nuo pamiršto menininko pripažinimo, kurį liudiją ir jo albumams įžanginius žodžius rašiusių menininkų – tapytojo Fernand Léger ir rašytojo Shneur Zalman – pavardės. Šia paroda kuratorius tarsi pažada nūdienoje grąžinti fotografui pelnytą žinomumą. Ekspozicijoje pristatomi Moï Ver asmeniniai daiktai (fotoaparatas „Leica“, sutartis su leidykla „Orell Füssli“, atvirukai ir kt.), išleistų albumų originalai ir faksimilė, bei, svarbiausia, daugiau nei 100 fotografijų, kurių dalis priklauso trims menininkui pripažinimą pelniusiems ciklams. Tai – „Vilniaus žydų gatvė“ (The Ghetto Lane in Vilna), „Paryžius. 80 Moï Ver fotografijų“ (Paris: 80 Photographies de Moï Ver) ir „Priešpriešais. 110 Moï Ver fotografijų“ (Ci-Contre. 110 Photos de Moï Ver).

„Aušros pažade“ sekdami Romain Gary atminties pėdsakus galime susidaryti įspūdį apie XX a. 3-ojo dešimtmečio Vilnių. Anot autoriaus, tai miestas, kur buvo šokių mokyklos ir gyveno operos dainininkė (slapyvardžiu) La Rar, o smulkioji Vilniaus buržuazija niekuo nesiskyrė nuo kitų miestų buržuazijos. Tai miestas, kur sienos buvo pilkos ir nešvarios, dviratininkai pedalus mynė grublėtais šaligatviais, o gatvėse automobiliai buvo dar retas daiktas. Tačiau Romain Gary nežinojo, kad tokiame mažame mieste, kaip Vilnius, toje nei lietuviškoje, nei lenkiškoje, nei rusiškoje provincijoje, kur spauda dar išeidavo be nuotraukų, gyveno ir pastarąsias kūrė Moshé Vorobeichic. Net įsivaizduoju, kad sekančio „Aušros pažado“ leidimo viršelis panašėtų į 2009 m. romano leidimą, nuotrauka iliustruotu viršeliu[1].

Kultūrą, atitinkančią šokių mokyklas ir operos solistę, parodoje įprasmina kadras, kuriame įamžinta scena su gatvėje smuiką griežiančiu vyriškiu prie popieriaus liekanomis „apsamanojusios“ sienos. Arba nestandartinio – apvalaus – formato fotografija „Hebrajų mokslinčiai. Vilnius“ (1928), kurioje užfiksuoti į pokalbio ratą susispietę vyriškiai ilgomis žilomis barzdomis, ant savo pečių laikantys prarastas galimybes. Nuo kitų miestų nesiskirianti Vilniaus buržuazija nesudomino ir Moï Ver, todėl jos nuotraukų nepastebime. Amžių naštą, atitinkančią pilkas ir nešvarias sienas bei grublėtus šaligatvius, iliustruoja drėgmės prisigėrusios „randuotos“, mūrus atidengusios sienos nutrupėjusiu tinku arba akmenimis grįstose gatvėse telkšančios purvą sukėlusios pelkės. Kaip ir Romain Gary, taip ir Moï Ver, Vilniuje retai pasirodančių automobilių nepastebėjo. Priešingai, vienoje gatvės scenų nuotraukos antrame plane matyti arkliu kinkytas vežimas.

Apart konkrečiai minimo Vilniaus vardo romano sakiniuose, miesto portretą Romain Gary atskleidžia aprašydamas gyvenime sutiktus veikėjus, patirtas situacijas ar susidariusias aplinkybes. Pasakojimas apie Didžiosios Pohuliankos kiemo bičiulius, pavyzdžiui berniuką pravarde Arbūzas, atskleidė tuo metu žydus pirmame namų aukšte laikius parduotuves. Tai liudija ir Moï Ver fotografijos, kuriose matyti ant palangių išstatytos prekės, praviruose tarpduriuose laukiančios moterys. Prisimindamas pirmąją simpatiją Valentiną, Romain Gary dalinasi istorija: būdamas devynerių, tai yra kur kas jaunesnis už Kazanovą, jau patekau į didžiųjų visų laikų pasaulio meilužių skaičių, atlikęs tokį meilės žygdarbį, kuriam, kiek man žinoma, niekada nebuvo lygių. Suvalgiau dėl savo mylimosios kaliošą. Pastarasis, intuityviai asocijuojasi su vargingu gyvenimu. Todėl Romain Gary su kaliošu priminė Moï Ver nufotografuotas žydų berniukas, vilkintis nudriskusius, nešvarius rūbus ir avintis sudžiuvusiu purvu apkibusius batus.

Visgi, be Romain Gary pastangų žodžiais literatūriniame kūrinyje įamžinti reiklią mergaitę, veikiausiai apskritai nežinotume apie Valentinos buvimą pasaulyje, kurio praeitį kasdien mindome skubėdami (tomis pačiomis Vilniaus senamiesčio) gatvėmis. Nepaisant to, mūsų vis tik nepasiekė vizualus mergaitės atvaizdas (bent jau toks, kuris būtų identifikuotas). Todėl svarbu atsižvelgti į tai, kad XX a. pradžios fotografija ir paties Moï Ver kūriniai sulaikė tokių trapių ir efemeriškų, paprastų žmonių – elgetų, durininkų ir kitų gyvenimo praeivių egzistenciją, pateikiant neromantizuotus visuomenės paribių vaizdus. Sociologinio konteksto tyrimų atžvilgiu fotografinė kasdienybės dokumentika sudaro galimybes pamatyti atsitiktinius būtuosius žmones. Amerikiečių fotografo John Szarkowski pastebėjimu, tai susiję su fotografija, kuri jau nuo savo atsiradimo priešingai nei tapyba atvėrė įvairesnių vaizdų fiksavimo galimybes. Kitaip tariant, jei tapyba dėl savo brangumo, techninio sudėtingumo tam tikra prasme reikalavo drobėje įamžinti tai, kas svarbu, tai fotografija, buvusi greitesne, patogesne ar net pigesne, leido fiksuoti „bet ką“ [2].

Moišė Ravivas-Vorobeičikas, „Vilnius“ (1928) Moshé Raviv-Vorobeichic šeimos archyvas (Izraelis) / Moshé Raviv-Vorobeichic šeimos archyvo nuotr.

Tačiau regis, kad Moï Ver, pats studijavęs tapybą, nepasitenkino vien šiuo meno rūšių skirtumu. Parodos „Moï Ver: Modernybės montažai“ ekspozicijoje integruoti keli atversti „Vilniaus žydų gatvės“ albumo egzemplioriai. Parinktuose rodyti puslapiuose atsiskleidžia Bauhauso įtaka menininko kūrybinei raiškai, krypusiai modernizmo link. Albume aptinkami (foto)koliažai, susiję ir su daugiasluoksnių foto-montažų idėjomis, labiau išryškėjusiomis kitų miestų cikluose. Pastebimi eksperimentiniai nuotraukų formatai, kaip apskritimai, ar kadrų tarpusavio kompozicijos, kuriančios grafinę raišką (pavyzdžiui, šauktuko simbolį 58 puslapyje), kurie priešinasi klasikiniam fotografijų pateikimui. Galiausiai, Moï Ver nuotraukose ryškūs to meto fotografijoje netikėti rakursai – žvilgsnis iš paukščio skrydžio, fotografuojant iš balkono ar kitų aukštų („Žydų gatvė“, 1928). Visa tai susitelkia į avangardišką menininko pasaulėjautą.

Modernizmo raiškos įrodymus menininko kūryboje praplečia kitų miestų nuotraukos. Pastarosiose ryškėja siekis sukurti ne gražų, aiškaus vaizdo paveiksliuką, bet autentišką fotografiją. Todėl žiūrėdami į Paryžiaus nuotraukas, miestą atpažįstame ne iš panoraminio „atviruko“ stiliaus vaizdo, bet naujo vizualinio stiliaus – fragmentuoto Eifelio bokšto, kurio dalis komponuojama ne fotografijos centre, bet pakraštyje. Arba apskritai Paryžiaus simbolis pastebimas pelkės atspindyje. Prancūzijos sostinės gatvių scenos fiksuojamos nestabiliu kadravimu, kuriami jų fotomontažai, taigi menininkas savo kūriniam taiko ir naujus metodus. Marselio uosto krantinės, kuomet fotografo aprėpiamos iš paukščio skrydžio rakurso nuo tilto, pateikia neįprastą vietos suvokimą. Beveik vienodų jachtų gausa nuotraukoje panašėja į abstraktaus rašto šabloną (angl. pattern), nei marinistinį peizažą. Tačiau kitais atvejais, Moï Ver Marselį pateikia jį fiksuodamas iš arti (angl. close up), nesudarydamas jokio bendresnio vaizdo apie miestą. Taip fotografijų centre atsiduria burlaivių stiebai, krantinėse įcementuoti švartavimo poliai.

Moi Veras, „Autoportretas. Yportas, Pajūrio Sena, Prancūzija“ (1931) / Moišės Ravivo-Vorobeičiko šeimos archyvo nuotr.

Ankstesnę Moï Ver personalinę parodą kuratorius dr. Nissan N. Perez pavadino „Moï Ver: pamirštas genijus“ (Moi Ver: A Forgotten Genius, Haifa muziejus Izraelyje, 2015). Tai referavo į Europos meninės fotografijos zenitą kilusią Moï Ver žvaigždę, kurią gravitacija pritraukė atgal į žemę ir kuriam laikui pradangino Bermudų trikampyje. Natūralių jėgų priešinimąsi menininko sužibėjimui padangėje įrodo, net istorija apie „Paryžius. 80 Moï Ver fotografijų“ albumą, kurio originalų didžiąją dalį leidykloje sunaikino Senos upės potvynis. Tačiau menininko pavardė šiandien gaivinama, nepaisant visų, net gamtos, pastangų jį ištremti į nebūtį.

Paroda veikia 2019 12 13 – 2020 02 23

[1] Leidykla „Baltos lankos“. Leidimo viršeliui panaudota Mečio Brazaičio fotografija „Mėsinių gatvė ir Vokiečių gatvės fragmentas. Vilniaus senamiestis, 1940 m. birželio 9 d., sekmadienis“ iš Vilniaus žydų kvartalo ciklo, sukurto likus savaitei iki sovietų okupacijos, negrįžtamai pakeitusios miestą. Ciklo kadruose įamžinti unikalūs senojo Vilniaus vaizdai – nuošalios gatvelės, skersgatviai, kiemų perspektyvos. Mečys Brazaitis (1903 – 1953) – Lietuvos karo aviacijos kapitonas, topografas ir fotografijos mėgėjas, panašiai kaip Moï Ver pasižymėjęs novatoriškumu, kuris pasireiškė praktiškai pasiteisinusiais pirmaisiais spalvotos fotografijos metodais. Brazaičio kūrybą tiria dailėtyrininkas Valentinas Gylys, surengęs jo kūrybos palikimo parodas Paryžiuje, Londone, Osle, ir kt. Bet tai jau ekskursas – kita istorija…

[2] John Szarkowski. „Introduction to The Photographer’s Eye“, in: The Museum of Modern Art, 1966, p. 10

Nuotraukos: Gintarė Grigėnaitė

Dirbtinis intelektas – paradokso burtažodis arba velnio aritmetika. Igno Pavliukevičiaus paroda „Vandeniui atspari širdis“ galerijoje „Atletika“


Mokslinės fantastikos kūriniuose pažangios technologijos dažnai vaizduojamos kaip tragedijų antagonistai (pvz.: žmogų nukarūnuoti siekiantys protingi robotai). Tad, paradoksalu, kad su dirbtiniu intelektu (ar mašininiu mokymusi) susidurdami tikrovėje, kažkodėl priešingai nei kino seanse, nepuolame į paniką. Tai veikiausiai susiję su tuo, kad kasdienėse praktikose technologijų išmoningumo raida vyksta palaipsniui ir amortizuoja žmogaus sugyvenimą su besivystančiomis dirbtinėmis būtybėmis. Anot kai kurių men(otyr)ininkų, suklusti dėl tikrovėje vykstančių pokyčių padeda šiuolaikinio meno projektai. Jų erdvės suveda žiūrovą su nūdienos technologijomis per kritišką situacijos interpretaciją. Apie tai ir dar daugiau svarstyti provokuoja interaktyvaus meno ir performanso menininkas Ignas Pavliukevičius, surengęs parodą „Vandeniui atspari širdis“.

Menininko paroda prasideda nuo nežymių formalumų. Ekspozicinių erdvių prieangiuose žiūrovas gali pastebėti ant popieriaus spausdintus įspėjamuosius pranešimus, kad lankydami instaliaciją jie bus skenuojami dirbtinio intelekto, kuris fiksuoja emocijas žmogaus veide. Kitaip tariant, norėdami pamatyti parodą žiūrovai sutinka su menininko siūlomomis sąlygomis. Šiuo būdu atpažįstama analogiška kasdienių praktikų situacija, kai pageidaudami savo išmaniuosiuose įrenginiuose turėti programėles ar naujus jų plėtinius esame įsprausti į kampą sutikti su (didžiųjų) korporacijų paslaugų teikimo sąlygomis (angl. terms and conditions). Stokodami noro nagrinėti formalią informaciją ir siekdami paspartinti norimų produktų įdiegimą, nepaisome kam įsipareigojame. Juolab turint mintyje, kad sąlygos su kuriomis sutinkame dažniausiai nepasireiškia tiesioginėmis pasekmėmis ir dėl to klaidingai manome, kad jų nepatiriame.

Populiaraus Facebook atveju, jo paslaugų teikimo sąlygose[1] nurodyta, kad sutinkate, jog jūsų asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktai, pamėgti pranešimai, puslapiai ir dar daugiau) kaip informacija nebus parduodami reklamuotojams. Šaunu! Tačiau ir neprieštaraujate, kad jūsų profilio duomenims atitikus reklamuotojo poreikius, jūsų naujienų sraute bus įskiepyta atitinkama reklama. Tad, siūlomas konkretus produktas ar paslauga eliminuoja jų alternatyvas ir galiausiai verčia rinktis iš vienos pasiūlos, kurios galbūt jums net nereikėjo, kurios galbūt niekada sąmoningai neieškojote. Taip pat naudodami Facebook ir darydami asmenukę su filtrais, sutinkate, kad jus skenuotų su veido atpažinimo technologija (angl. face recognition technology) ir kauptų šią informaciją. Vėliau jus įsidėmėjęs ir atpažįstantis mašininis mokymasis draugams, kolegoms siūlo jus pažymėti nuotraukose. Tarsi, nebaisu, nes net neskauda (o dar ir niekada nematei serverių su begalybe duomenų, tarp kurių galvoji „kam tu ten įdomus“), tad gali apsimesti, kad tų sukauptų duomenų gal apskritai net nėra. Tačiau šie pavyzdžiai verčia pripažinti, kad deklaruojama žmogaus laisvė ir saugus privatumas yra tik iliuzija, kuri atsiskleidžia klaidingu manymu neva patys kontroliuojame savo pasirinkimus, kai iš tiesų vis dažniau juos lemia algoritmai.

Tai pripažindami galime pasijusti artimesni Pavliukevičiaus instaliacijos „Vandeniui atspari širdis“ protagonistui – skaitmeninei būtybei su dirbtiniu emociniu intelektu. Pastaroji yra ribojama mokytis emocijų iš parodą aplankiusių žiūrovų, o panašiai, tik inversiškai, žmogaus spendimai dažnai ribojami algoritmų siūlomų pasirinkimų. Supratimas apie tai, koks trapus yra mūsų privatumas ir laisvė, traktuojama kaip tikrasis „aš“, verčia žmogų jaustis pažeidžiamu. Į ką atliepia nuogo žmogaus kūną replikuojanti Pavliukevičiaus skaitmeninės būtybės projekcija ant sienos minimoje instaliacijoje. Turbūt mums patiems iki galo nesuprantama, kokią galią suteikiame algoritmams (dirbtiniam intelektui, mašininiam mokymuisi) leisdami koordinuoti ir manipuliuoti žmogaus pasirinkimus. Ar kontroliuojami kito nesupanašėjame su dirbtiniais, automatizuotais tvariniais, kurie daug nebegalvodami sudėlioja paukščiukus sutartyse ir galbūt parduoda velniui sielą, prarasdami savo natūralią tapatybę?

Pasėjus dvejonę apie tai, ar šiuolaikinio žmogaus egzistencija yra tikra – vykstanti natūraliomis, atsitiktinėmis sąlygomis, ar dirbtinai kuriama – ją pagrindžiant kompiuteriniais skaičiavimais, priartina mus prie Pavliukevičiaus parodos leitmotyvo, kuris skatina svarstyti apie supanašėjimą tarp to, kas yra tikra, ir to, kas dirbtina. Instaliacijoje „Vandeniui atspari širdis“ norisi atkreipti dėmesį į menininko keliamą klausimą: ar mokydamasis emocijų iš žmogaus dirbtinis intelektas labiau supanašėja su žmogumi? Kitaip tariant, ar dėl to pasidaro tikresnis? Nagrinėdami šį klausimą turėtume atsižvelgi, kad parodos lankytojai (veikiausiai) nepatirs gėdos jausmo žiūrėdami į neseksualizuotą projekciją ir dėl to pastarosios neišmokys gėdytis kūno nuogumo viešumoje, kaip jau nusistovėję mūsų socialinėse normose. Kitaip tariant, skaitmeninė būtybė išmoks klaidingų socialinių įgūdžių, kurie apsunkins jos potencialų integravimąsi sociume. Po žmogaus emocijų studijos parodoje nuoga skaitmeninė būtybė stebėsis, bus abejinga, suglumusi, rimta ar džiaugsis, tačiau labai mažai tikėtina, kad bus susidrovėjusi, priešingai nei jos situacijoje atsidūręs jaustųsi žmogus.

Apskritai Pavliukevičiaus pasirinkimas skaitmeninę būtybę mokyti emocijų skenuojant žmogų, primena tai, kaip patys natūraliai ugdome savo socialinius įgūdžius. Tikros tikrovės (angl. real reality)[2] aplinkoje arba gyvai bendraudami su žmonėmis irgi „skenuojame“ pašnekovų veido mimikas. Šiuo būdu bandome perprasti jų emocijas, lūkesčius ir į tai atsižvelgdami empatiškai reaguoti. Visa tai nyksta nūdienoje, kai pokalbiai persikelia į skaitmeninę realybę, kur mūsų emocijas iliustruoja mus suvienodinantys emodžiai (angl. emoji), hiperbolizuotai išplėsdami įvairias (džiaugsmo 😃, liūdesio 😭, pykčio 😡, ect.) reakcijas, kurios turėtų būti tikri, nesuvaidinti atsakymai pašnekovui. Maža to, keičiasi kalbėjimo maniera tarp to, kokia ji yra tikroje tikrovėje ir kokia skaitmeninėje realybėje. Keičiasi interakcijos laikas, kai pokalbį nutraukiame jo viduryje, kol apsvarstysime, ką ar kaip pasakyti. O mes tampame savo pačių kopijomis, tikrą biologinį kūną pakeisdami skaitmeniu ir tęsdamiesi kitoje medijoje. Tik šiuo atveju, priešingai nei Pavliukevičiaus skaitmeninė būtybė, kuri nieko neslėpdama atvirai stovi nuoga, patys slepiamės už ekranų.

Parodoje svarbu galvoti ir apie tai, kad menininkas, projekciją vadinantis skaitmenine būtybe, tarsi, nurodo, kad dirbtinį emocinį intelektą įkūnija jo kurta animacija. Tai reiškia, kad jiedu turėtų būti vienas organizmas, panašiai kaip žmogaus kūnas ir jo sąmonė. Tačiau įkūnijimo, suprantamo kaip virtimu tikrove, užtikrintumui skaitmeninė būtybė turėtų turėti dar vieną mąstymo registrą, kuriuo suvoktų ne tik skenuojamų žmonių emocijas, bet ir tai, kad turi pavidalą, patvirtinantį jos egzistenciją. Kitaip tariant, dirbtinis emocinis intelektas animaciją turėtų suprasti kaip savo kiautą ir kartu egzistuoti kaip vienis. Aiškumo dėlei skaitmeninę būtybę galima prilyginti ir Pavliukevičiaus avatarui (instaliacijoje I am too sad to tell you), kuris (veikiausiai) nesupranta, kad yra menininko replika kaip ir (veikiausiai) nesupranta, kad apskritai egzistuoja. Todėl abiem atvejais, nepaisant, to kad regėdami subjektus – skaitmeninę būtybę ir avatarą – esame įtikinami jų tikrumu, per įrodymą, kad jie yra, visgi nekeičia to, kad jie lieka menininko tvariniais – dirbtiniais konstruktais.

Instaliacija I am too sad to tell you yra pagrįsta olandų konceptualaus meno ir performanso menininko Bas Jan Ader‘io 1971 m. tokio pat pavadinimo kūriniu, Tai video performanas, kuriame menininkas filmuoja save verkiantį. Kūrinio interpretacijos siūlo, kad taip Ader‘is viena vertus išreiškė savo reakciją į to meto įvykius (Vietnamo karą). Kitu atveju, svarstoma, kad performanse pasitelkdamas fundamentalios liūdesio emocijos išraišką per verksmą, menininkas referavo į slopinamo pykčio, dėl pasaulyje vykstančiu reiškinių, virsmą depresija, kuri tampa kraštutine jausmų išraiška. Atitinkamai reaguodamas į dabarties procesus ir sukūręs šiuo performansų paremtą savo avatarą, kuris nesėkmingai bando atkartoti Ader‘io liūdesį, Pavliukevičius taip pat reaguoja į nūdienos aktualijas. Tik jau replikuodamas apie dirbtinių jausmų ir jų dirbtinės jų ekspresijos įsigalėjimą.

Užtamsintose ekspozicijų erdvėse, kuriančiomis miglotą aplinką, galime intuityviai nujausti nerimą, kad galbūt ateityje Narcizas homo deus turėtų bijoti ne to, kad galimai bus nukarūnuotas dirbtinio intelekto, bet pergyventi dėl to, kad pats virs dirbtiniu tvariniu. Žengdamas vandens apsuptu medinių palečių liepteliu, žiūrovas patenka į veidrodinių atspindžių labirintą, kur tikrumas ir dirbtinumas supanašėja, apsiverčia, kol apskritai darosi neaišku, kas vis dar yra tikra.

[1] Atnaujintos š. m. liepos 31 d., sudaro maždaug 11 puslapių, rengtų 12 pt. Times New Roman šriftu bei dėl išsamesnės informacijos (pvz.: duomenų politikos / data policy) nukreipia į papildomus, taip pat netrumpus, dokumentus.

[2] Sąvoka tikra tikrovė pasiskolinta iš rašytojos Pat Cadigan novelės Sinchronizatoriai (angl. Synners 1991), kurios personažai ją nurodė kaip skirtumą tarp „prisijungto“ (angl. online) ir „atsijungto“ (angl. offline) pasaulio. Tačiau sąvoka tinkama apibrėžti ir skirtumui tarp skaitmeninio bei fizinio pasaulio. Žiūrėta: Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, Kieran Kelly, New Media: A Critical Introduction, Londonas: Routledge, 2008, p. 388

Išsamų fotoreportažą iš Igno Pavliukevičiaus parodos galerijoje „Atletika“ žiūrėkite čia.

Objekto meditacija ir choreografija. Rūtos Butkutės paroda „Somersault“ galerijoje „AV17“

Kelios knygos mano namuose paguldytos ant stalo. Viena vertus, tai – rietuvė daiktų, antra vertus – medituojanti literatūra. Sieninės spintos lentyną lengvai slegia suštabeliuoti rūbai. Viena vertus, tai – daiktai, antra vertus – medituojanti mada. Atsuktuvas ant palangės bei medvilninis maišelis su kyšančiu Maximos čekiu ant sofos ir šalia palikti popieriai yra atsitiktinai pasklidę daiktai. Kita vertus, tai – medituojantis chaosas. Savo būtyje panirusių daiktų rimtis sutrikdoma, kai šie yra paveikiami judesiu, kuriamu kūno intervencija į daikto „asmeninę erdvę“. Nuo viršelio iki nugarėlės vartomi puslapiai išblaškomi ir priversti megzti kontaktą su judesio atlikėjo sąmone. Apsivelkami rūbai raginami nerti į intymų santykį su kūnu. Svarstyti apie tarp kūno ir objekto atsirandantį ryšį per judesį išprovokavo Amsterdame dirbanti menininkė Rūta Butkutė, pristačiusi pirmąją Lietuvoje personalinę parodą „Somersault“.

Pagal aukščiau išvardytus pavyzdžius, Butkutės parodos visuma bent iš pirmo žvilgsnio priartėja prie medituojančio chaoso. Pastarojo asociaciją sukelia medijų mišrumas vienoje ekspozicinėje erdvėje: instaliacijų kompozicijose galima išskirti skulptūrinius ir keramikinius elementus, readymade‘ų pėdsakus. Tiek kartu, tiek atskirai apibendrintai įvardyti objektai žiūrovui suprantami kaip sustingdyti ir palikti meditacijai menininkės parinktoje padėtyje – vertikalioje (ant lentynos), horizontalioje (ant grindų), pasviroje (remiantis vieniems į kitus). Tačiau su pirminiu įspūdžiu ekspozicijoje kontrastuoja vaizdo monitoriai, o tiksliau juose rodomas turinys. Kaip daiktai monitoriai nors ir yra stabilūs bei išlaiko parodos meditacinę vienovę, visgi ekranuose kintančiu ir judesį reprezentuojančiu vaizdu suformuoja priešingą (arba papildomą) požiūrį kaip suprantame ekspozicijos objektus. Pavyzdžiui, video dokumentacijoje spalvotais dažais dekoruotus metalinius vamzdžius iš instaliacijos „Užburtas veiksmas“ (Spell Action, 2019) ima kontroliuoti atlikėjų kūnai. Pasitelkdami judesį jie keičia objektų padėtį erdvėje, „pozą“ iš statmenos į gulsčią ir panašiai. Remdamiesi video dokumentacija, objektų ilgiau neberegime kaip stagnacijos apimtų, savarankiškų kompozicijos dalių ir mintyse persvarstome kaip turinčius judėjimo potencialą. Tad parodoje kombinuodama dvi pateiktis, kuriomis atskleidžiama parodos objektų būtis, Butkutė išplečia pastarosios suvokimą kaip galinčios egzistuoti meditacinėje ir choreografinėje būsenoje, kurių kiekvieną lemia sąveika su kūnu ar jos nebuvimas.

Apart video dokumentacijos, akivaizdžiai atskleidžiančios kūno ir objekto ryšį per judesį, kai kurie ekspozicijos elementai nurodo į jau pasibaigusį, atliktą judėjimą – išsipildžiusį ir pasibaigusį judesio potencialą. Tad, meditacinė objektų būsena primena, kad nevykstantis judesys neturi pavidalo. Kitaip tariant, judesys egzistuoja tik savo choreografinio pasirodymo metu, kai yra atliekamas kūno ar jo iniciatyvos santykyje su objektu. Liudijimas, kad judesys egzistavo, įžvelgiamas per pasekmių fragmentus, kurie leidžia įsivaizduoti (ar kai kam atsiminti) atliktus veiksmus. Mišrių medijų instaliacijos kompozicijoje „Pastangos grafikas“ (Effort Graph, 2015) Butkutė provokuoja žiūrovą svarstyti ar ant balto paviršiaus medinės plokštės regimos juodos drūžės tai judesio praeityje šešėlis, likęs po menininkės pastangų vienodu atstumu traukti/stumti šviežiai dažytą keramikos objektą. Kitu atveju, skirtingų spalvų dekoratyvūs ratilai ar kitokie raštai keramikinėse ir porcelianinėse plytelėse („Rinkinys“, 2018; „Veiksmų seka“, 2018) mena Butkutės atliktus gestus, mostus – judesiais ne tik kuriant ryšį su objektu, bet ir suteikiant jam raiškius bruožus. Pastarieji nors ir stagnacijos būsenoje leidžia numanyti plastišką menininkės riešo gestą, kuriuo iš indo į formą buvo šliukštelima pigmentu dažyta slysto porceliano masė, stingdama virtusi kūriniu. Tad, kūno ir objekto santykis per judesį, kaip pastarojo prisiminimas, išlieka tik rezultate. Menininkės atveju kūrybiniame, kituose kontekstuose – buities, įvykių ir t. t.

Turint omenyje, kad judesys kuria ryšį tarp kūno ir objekto, tačiau nepereina iš vieno į kitą, nebent juos akimirkai sujungia, nurodo kiekvieno judesio neišvengiamybę priklausyti tik vienam kūnui. Priklausomas nuo jo judesys gali būti tik replikuojamas kieno nors kito. Ir nesvarbu kaip panašiai ar sinchroniškai kartojimas atrodys lyginat su kito kūno atliekamu judesiu, du veiksmai nebus vienodi. Tai atskleidžia ir jau minėti raštai Butkutės kurtose keramikos objektuose. Kitaip tariant, rankų darbo porceliano plytelė neturės identiško atitikmens, nes nebus pakartotas absoliučiai identiškas judesys. Tad, kiekvienas judesys yra individualus, unikalus.

Nors girdėjau, kad menininkė neigia kūriniuose paslėpusi metaforas, sunku galvoti, kad Butkutės ekspozicijoje cikliškumo simbolis – apskritimas yra atsitiktinis. Ženklas atsispindi ir parodos pavadinime „Somersault“, reiškiančiame gimnastikos judesį, kai žmogus horizontalia ašimi kūlversčiu apsiverčia 360 laipsnių ar, paprasčiau tariant, apsisuka ratu. Kitur simbolis išryškėja per pačių kūrinių formą (tai – guminių vamzdžių lankai, kėdės sėdimoji dalis) arba pigmento dekorą (keramikinėse plytelėse). Šiuo būdu išreikštas uždaras ciklas, nenutrūkstamumas yra glaudžiai susiję su tuo, kad apskritai tai objektai ragina kūną atlikti judesį (ar tiestume ranką bandydami pasiekti maistą, kad nuslopintume alkį, ar atversti (ne)perskaitytos knygos viršelį, kad patenkintume žingeidumą). Šių, regis, kasdienių ir nepastebimų judesių atlikimas ir formuoja gyvenimą arba, jeigu kam gražiau skamba, jo šokį. Butkutės kuriami (video)performansai, kuriose regima kaip atlikėjai naudodami judesį sąveikauja su objektais, ir pačiam žiūrovui primena, kad vaikščiodamas aplink kūrinius jis yra provokuojamas judėti atitinkama, objektų diktuojama kryptimi, ir tuo būdu vadovautis tam tikru, menininkės užmaskuotu choreografijos pastatymu. Parodos dalyviu žiūrovas taip pat tampa ir nepaisydamas instaliacijos saugios zonos, kai žengia į jos tūrį, savo kūnų užpildydamas tuščias ertmes ir taip performuodamas visumą. Santykyje su kūnu keičiasi kaip suvokiamas objektų mastelis, t. y. kaip jie atrodo šalia kūno ir kaip jam pasitraukus.

Lietuvos meno scenoje retai analizuojama judančio objekto choreografijos (ir meditacijos) fenomeną galima apžiūrėti parodoje iki lapkričio 30 d. O tai, kaip meditacinė objektų būsena keičiasi į choreografinę Rūta Butkutė kviečia pamatyti lapkričio 27 d. Šiuolaikinio meno centre, kur dvi performanso atlikėjos ir Olandijos atliks performansą „Spell Action“.

Išsamų fotoreportažą iš R. Butkutės parodos galite peržiūrėti čia.

Autorius mirė, gimė personažas. Violetos Bubelytės personalinė paroda „Monospektaklis kitaip“ „Prospekto“ galerijoje


Apeinant prieštaringas nuomones, kad asmenukės yra arba savianalizės įrankis, arba paviršutiniškumo simbolis, pamėginkime sutarti, kad atvaizdo dokumentavimas bet kuriuo atveju veikia kaip šiuolaikinio dienoraščio forma. Selfiai apibūdina tiek įvykius ir gyvenimo būdą, tiek laikotarpio bruožus (aprangos, stiliaus detales) ar sociumo elgesio tendencijas. Gilesnius svarstymus, tarkime apie vertybes, nurodo asmenukių darymo intensyvumas su maistu, augintiniais ar močiutėmis. Tiesa, ir pats intensyvumas šį tą atskleidžia apie žmogaus psichologinės būklės svyravimus. Tačiau nuojauta kužda, kad ilgainiui dienoraštis iš selfių panašiai kaip ir rašytas ranka virsta pasakojimu su kuriuo jo autorius tapatinasi vis mažiau. Tirštėjant informacijai atmintyje primirštame tam tikrus įvykius. Net nustembame, kad buvome kažkokio momento dalimi, jaučiamės svetimi patys sau. Apie savęs fotografavimo daugiasluoksniškumą ir autoriaus virsmą personažu parodoje „Monospektaklis kitaip“ svarsto fotomenininkė Violeta Bubelytė.

Turbūt dauguma atpažįsta save situacijoje, kai fotografuodami patys save išdrąsėja, ima eksperimentuoti su pozomis ir veido mimikomis. Niekam nestovint anapus kameros keičiasi elgesys priešais objektyvą, nes užtikrinamas savotiškas saugumas, kadangi vienintelis kritikas esi pats sau. Svarstydami, kad galbūt vieną dieną pamėgsime nuotraukoje nepavykusį atvaizdą galime jį pasilikti tik sau arba nepuoselėdami tokių vilčių iškart jį sunaikinti. Tai nusako atvirą ir intymų santykį su savimi, kuris primena ranka rašyto dienoraščio tekstą, popieriuje priglaudžiant slaptas, kartais gėdingas ar įkyrias mintis, kurių nedrįstame garsiai paskelbti. Bubelytės fotografijose atvirą ir intymų santykį su savimi simbolizuoja fiksuojamas kūno nuogumas. Nurengtas, išstatytas žiūrovui toks koks yra, t. y. su savo trūkumais ir be didesnių postprodukcinių korekcijų, aktas yra priemonė nurodyti į atskleidžiamą paslaptį, kurią belieka įvardyti. Galiausiai, galvojant apie tai, kad dienoraščiai ilgainiui virsta viso gyvenimo kūriniais, šia pamatine intencija jie susisieja su menininkės tęstine autoportretų serija. Į tai dėmesį atkreipia ir meno istorikas Adam‘as Mazur‘as, parodą „Monospektaklis kitaip“ anotacijoje keliskart priskiriantis pačios Bubelytės viso gyvenimo kūriniui – autoaktų serijai, kurios ankstesni dalys, tai – „Su veidrodžiu“ (1982), „Autoportretas” (1983-1994) ir „Aktas“ (1981-2003).

Dienoraščiuose savianalizė atsiskleidžia tuomet, kai užrašydami galvos uždarame rate cirkuliuojančias mintis ar fotografuodami asmenukes pažvelgiame į save iš šalies. Įvairių santykių su savimi peripetijos Bubelytės fotografijose vizualizuojamos multiplikuojant to paties asmens atvaizdą. Viename kadre komponuodama tai du, tai tris, ar net dvylika siluetų menininkė atskleidžia skirtingus požiūrio taškus, kaip tas pats subjektas save supranta ir kaip dėl to keičiasi elgesys su savastimi. Iš to kyla ir dialogai su savimi, ir priešingai – nesutarimai. (Ne)pavykusių santykių su savimi būklę taikliai iliustruoja fotografija „Nepasakyti žodžiai“ (2019), kurioje regimas asmenybės dualumas. Iš vienos pusės nuotraukoje matome akių kontaktą, kuriuo nusakomas veikėjų užmegztas ryšys, bet iš kitos pusės grimasomis neslepiama, kad tie patys veikėjai tupi ant konflikto atbrailos, žvilgsniu kritikuodami vienas kito mintis. Tai nurodo, kad periodiškai patiriame santykių su savimi krize, tačiau niekur negalime nuo jų pabėgti ar pasislėpti. Gelbėdamiesi, kad iš vidaus nesusidraskytume į gabalus turime siekti kompromiso, dėl ko anksčiau ar vėliau tenka priversti save praregėti („Aš parodysiu tau, ko tu nebuvai dar regėjus“ (2019)).

Kūrinyje „Augintiniai“ (2018) hierarchinėmis padėtimis fotomenininkė nurodo, kad patys sau esame tiek šeimininkai, tiek vergai. Sąmoninga savikontrole prisitaikome prie sociumo normų ir situacijoms deramo elgesio, net jei visa esybe trokštame priešintis. Asmenybės susisluoksniavimas menininkės kūriniuose įžvelgiamas ir tuo būdu, kad kai kurios figūros ūkanoto vaizdo nuotraukose atrodo fantomiškos – jaučiamos vidumi, tačiau negalinčios egzistuoti išorėje. Ir kartais sunku nustatyti, kurią tų figūrų reprezentuojame, o kurią slepiame. Tai primena ne visada drąsiai ir viešai aptariamą sakralų egzistencinį santykį su siela, kuri suprantama kaip aukštesnės materijos tapatybė. Visgi, vertinama kaip neatsiejama žmogaus dalis, siela tėra numanoma, tačiau neįrodoma, net moksliniais tyrimais, kuriems pasitelkiamos pažangiausios technologijos. Siela neretai tampa savęs kaip asmenybės ar personažo, kurį įkūnijame savyje, paieškų simboliu. Nuo menininkės kūrybos neatskiriama savęs tyrimo tema, pasireiškianti tiek vidinio pasaulio santykių analize, tiek savęs identifikavimu. Pastarąją situaciją atliepia fotografija „Tu pasvertas ir rastas per lengvas“ (2019), kurios pavadinimas referuoja į krikščioniškosios ikonografijos nuorodą iš Danieliaus knygos apie sielos paieškas, nustatančios to kas esi vertę.

Nukrypimas į sakralumą šiame tekste svarbus tuo, kad parodoje apskritai vyrauja daug krikščioniškosios ikonografijos, atsiskleidžiančios kūrinių pavadinimuose ir šiuo būdu nurodančios į siekiamybę būti geru sau pačiam ir aplinka. Nors dar stipriau šiuo posūkiu norisi atkreipti dėmesį, jog Bubelytė eksponuodama autoaktus atima vujaristinį malonumą iš žiūrovo, kuris yra lepinamas seksualizuojamų vaizdų perteklius kiekviename žingsnyje. Šio laikmečio iššūkiai verčia moteris susitaikyti su akistata, kada pasakiusios, jog nenori būti objektyvizuojamos, jos turi visomis išgalėmis keisti visuomenėje įsišaknijusį įvaizdį tuo pat metu atlikdamos ir kitas pareigas. Apart to, kad parodoje regime aseksualiai pateikiamą nuoga kūną ar atvirą išpažinti apie laikui nepavaldžius pokyčius, iliustruojamus ir ankstesnių ciklų fotografės modelio, nesigėdijančio pripažinti, kad stangri ir elastinga oda ima bliukšti, naujų darbų serijoje išvystame ir specialiai deformuojamą atvaizdą. Skirtingos pozos ir rakursas kartu keičia subjekto pavidalą. Tai išryškėja fotografijoje „Prieš startą“ (2019), kur Bubelytė iš viršaus fiksuojamas figūras sumažina, suapvalina bei kitaip sukreivina, kurdama patologiškai neužaugą primenantį personažą. Šių, kiek feministinių idėjų sklaida, agituoja fotografijos subjektą iš esmės regėti kaip žmogų, netaikant jam lyties etiketės.

Sąmoningai stengiantis menininkės atvaizdo nuotraukose nevadinti autorės vardu, priartėjama prie Bubelytę neraminančios situacijos, kad žiūrovai matydami asmens atvaizdą jį supranta tiesiogiai. Kitaip tariant, žinodami, kad autorė fotografuoja save jie liaujasi manyti, kad menininkė įkūnija kitus personažus. Tai primena aktorius, supanašėjančius, o gerbėjų akyse net suvienodėjančius su savo kuriamais veikėjais, su kuriais tenka dalinti kūnu ir balsu. Nors savo kailiu galime pajusti kaip atgręžę į save objektyvą ir suvokdami, kad įamžinsime savo atvaizdą, kone instinktyviai pasikeičiame. Pozuodami ieškome geriausio savi-reprezentacijos kampo ir išsiduodame atsiskiriantys nuo buvimo savimi bei pradedantys apsimetinėti kitu, ko nebūtina iškart sieti su kažkuo blogu dėl žodžio konotacijos. Tai veikiau reiškia, kad daugindama atvaizdus ir juos grupuodama viename kadre menininkė atskleidžia skirtingus (savo) personažus ir tuo pačiu – žmogaus ar asmenybės daugialypumą, kuris skirtingai atsiskleidžia prisitaikydamas prie situacijos. Tik pirma atvaizdai atrodo kaip kartojamas vienas ir tas pats asmuo, bet vėliau, akylai tyrinėjant atvaizdo santykį su kitu, išryškėja skirtumai ir atskiras figūras pradedame identifikuoti kaip skirtingus veikėjus.

Galų gale Bubelytės parodos pavadinimas sufleruoja, kad ekspozicijoje pateikiamas dramaturgiškas kūrinys ir požiūris iš kitos perspektyvos. Tai verčia mąstyti apie tai, kad dienoraščiuose, rašytuose ranka ar susidedančiuose iš asmenukių, yra sutelkiamas daugiasluoksnis informacijos bagažas, kuris pasitarnauja kaip instrumentų rinkinys režisieriui ir/ar dramaturgui kurti istorijas. Dar teksto pradžioje minėta, kad net be specialių pastangų mūsų pasakojimai atsiskiria nuo jų autorių. Tad dienoraščiai be didelio vargo suformuoja ir personažus, ir produkto dizainą, ir net šiokį tokį siužetas, išsamesnei plėtotei paliekamą estafetę perimantiems istorijų kūrėjams. Šiuolaikinė dienoraščio forma, kurią sudaro asmenukės, ilgainiui pradeda priminti asmenų teatrą. Priklausomai nuo konteksto atvaizdas pasitarnauja tiek kaip rekvizitas reklamuojamam produktui, tiek scenarijui, kuriame lieka pagrindiniu personažu, taigi bet kuriuo atveju patiria transformaciją ir atsiskiria nuo autoriaus.

Violeta Bubelytė, Apraudojimas 2, 2018

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violeta Bubelytė, Apdainavimas 1, 2018

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violetos Bubelytės personalinė paroda Monospektaklis kitaip Prospekto galerijoje, 2019

Violeta Bubelytė, Kelionė, 2016

Lietuvos fotomenininkų sąjungos nuotraukos

 

Iki mėnulio ir atgal. Paroda ir performansų platforma „Moterys Mėnulyje“ KKKC Parodų rūmuose

Šią vasarą minint 50-ties metų sukaktį po pirmojo žmogaus išsilaipinimo mėnulyje NASA išplatino pranešimą, kuriame žada iki 2024 metų ant Žemės palydovo išlaipinti moterį. Kitaip tariant, po 12-os iki šiol mėnuliu žengusių žmonių, kurių visi buvo vyrai, įminti savo batų atspaudus Saulės brolio paviršiuje rengiama ir pirmoji moteris. NASA‘os pareiškimas leidžia spekuliuoti Kosmoso Lenktynių pakartojimo idėja. Nesunku įsivaizduoti, kad užuodusios prakaito dvelksmą iš Teksaso valstijos norą pelnyti istorinę žymą netruks pareikšti ir daugiau kosmoso programą įgyvendinančių didžiųjų valstybių. Nesklandumas tik tas, kad šias mintyse užgimusias varžytuves nutraukė Laima Kreivytė, kai pristatydama kartu su Denise Ackerl kuruotą parodą „Moterys Mėnulyje“ pajuokavo norinti pasakyti NASA‘ai, kad jos moterį į mėnulį jau pasiuntė. Bet palauk, Hjustonai, turim problemą… Nebyliojo kino režisierius Fritz‘as Lang‘as dar prieš 90 metų aplenkė visus šių menamų varžybų kandidatus, kai sukūręs mokslinės fantastikos filmą „Moteris Mėnulyje“[1] palydovo paviršiuje išlaipino Friede Velten (akt. Gerda Maurus).

Juokas juokais, o surimtėjus norisi pasidžiaugti, kad parodos centrine ašimi pasirinkta lietuvių modernizmo pionierės Marijos Teresės Rožanskaitės (1933-2007) kūryba, kuri siejasi su vokiečių-amerikiečių režisieriaus Fritz‘o Lang‘o (1890-1976) darbais, pasižyminčiais savo laikmetį aplenkusiomis idėjomis. Tapybos mokęsis kino kūrėjas, labiausiai žinomas dėl filmo „Metropolis“ (1927), dar praėjusio amžiaus pirmojoje pusėje vizualizavo žmogų imituojantį robotą, kurio atitikmenį tikrovėje susiejame tik su šiame amžiuje sukurta humanoide Sofija. Nepaisant filmo sukūrimo laikmečiui inovatyvios figūros, vis tik vienu svarbiausiu filmo elementu išliko klasių nelygybės konfliktą vaizduojanti alegorija. Pastarąją kino juostoje įprasmino simboliškai kuriamas pasaulis, kuriame kontrastu priešinami miesto paviršiuje prabangiai gyvenantys žmonės su tūnančiais ir juodą darbą dirbančiais miesto gelmėse. Panašiu principu, pirma dėmesį prie paveikslo prikaustydama žmogaus ir technologijų hibridinėmis figūromis, nebūdingomis tikrovėje paveikslo „Mokslininkai III“ (1969) sukūrimo laikotarpiu, Rožanskaitė iš tiesų kūrinyje maskavo alegoriją, kuria nagrinėjo jos laikmečiui tabu, bet aktualias problemas. Nors „[k]ai kurios jos temos turėjo atrodyti visiškai atitinkančios sovietinę ideologiją (kosmosas, mokslo, medicinos laimėjimai)“[2] tikėtina, kad kūrinyje menininkė siekė užkoduoti kaip valdžios chirurgai operuoja to meto žmonių mąstyseną, įdiegdami sau palankią pasaulėvoką visuomenėje.

Apskritai, tiek Rožanskaitė, tiek Lang‘as susieja realų pasaulį ir gyvenimą su fantastinėmis jų interpretacijomis viename kūrinyje bei tuo būdu projektuoja ateities vizijas. Juolab, kad įvairių pramanų virsmas tikrove tik laiko klausimas arba „„[n]iekada“ neegzistuoja žmogaus protui… tik „dar ne““[3]. Tad, Lang‘o išsipildžiusi pranašystė apie žmogaus išsilaipinimą mėnulyje arba kone facetime‘o pokalbius nuspėjęs videofonas (angl. videophone), leidžia atskleisti ir besilaukiančios moters pilvą primenančių Rožanskaitės objektų „Kuprinės“ (2004) vizionieriškumą. Po daugiau nei dešimtmečio nuo tada kai menininkė sukūrė darbus, pradedame kalbėti apie laboratorijose išbandomas dirbtines gimdas, žinoma, kuriamas vardan kilnių tikslų – padėti ankstukams ir vaisingumo iššūkius patiriančioms šeimoms. Tačiau lengva patikėti, kad kaip ir surogatinė motinystė, dirbtinės gimdos netruks būti panaudotos moters išlaisvinimui nuo biologinės gimdymo priedermės, estafetę perduodant skausmui nejautriai technikai. Tokios nuo natūralių normų nukreipiančios inovacijos žmogų transformuoja į posthumanistinę būtybę. Rožanskaitės darbe tai įprasminama kaip vakuumas susiraukšlėjančia skaidria medžiaga, darkančia stangraus nėščiosios pilvo įvaizdį, kuris paverčiamas tuščiavidure, perregima ertme. Slinktį link posthumanistinės būtybės išryškina ir moters mėnulyje koncepcija, kadangi filosofų aptariama, jog Žemėje nebegyvenantis ir prisitaikantis prie kitose planetose vyraujančių parametrų žmogus praranda savo įprastą būklę ir tampa nauju tvariniu, tebūnie Marsiečiu ar Mėnuliečiu.

Ekspozicijos visumoje Rožanskaitės kūriniai puikiai derėjo su šiuolaikinių menininkių darbais, tarp kurių taip pat pavyko rasti sąsajų su Lang‘u. Režisieriaus filmo „Moteris mėnulyje“ scenografiniai rekvizitai, imitavę aukso ieškoti išvykusių žmonių laikiną palapinės pavidalo būstinę Žemės palydove, susisiejo su parodoje eksponuota menininkių Jo Lathwood & Eleanor Duffin instaliacija-projektu „LTU-19“ (2019). Parodinėje erdvėje autorės įkūrė (dar ir aukso spalvos) palapinę primenančią užuovėją, kuri simbolizuoja koloniją. Projektu menininkės siekė prisiminti šio žodžio prasmę, reiškiančią sodybą ar gyvenvietę, kurią reikia puoselėti – prižiūrėti ir plėsti. Todėl aplink būstinę aptinkamos priemonės – arbata, vanduo, pieštukai, adatos ir siūlai – skatinančios prisidėti prie bendrų veiklų priverčia žiūrovą pasilikti kolonijoje, prisišliejus prie kosminio apkloto. Skatindamos bendruomeniškumą menininkės žiūrovui nepastebint formuoja naują kolektyvą, kuris pats to nežinodama dalinasi panašiomis idėjomis, kelia naujus klausimus ir siūlo atsakymus.

Neapsiribojant vien Lang‘o filmu „Moteris mėnulyje“, kuriame pateikiami skirtingi mėnulio kraštovaizdį apžvelgiantys rakursai – tai priartinamas, tai nutolinamas, lengva prisiminti ir kitus antikvarinius kino kūrinius, vaizdavusius mėnulio paviršių prieš jame nusileidžiant žmogui. Atmintyje šių kūrinių gretose šmėksteli ikoniškas stop kadras iš prancūzų režisieriaus Georges Méliès filmo „Kelionė į mėnulį“ (Le Voyage dans la Lune, 1902), kuriame sustingęs nepatenkintas, net nuožmus Saulės brolio rauplėtas veidas su akin įsirėžusia raketa. Nors žmogus išsilaipino mėnulyje, visgi tai nutiko mažumai arba dar konkrečiau 12-ai asmenų. Todėl likusi dauguma yra vis dar viliojama įsivaizduoti tąjį nakties žibinto dangaus skliaute paviršių. Tai parodoje atskleidžia grafikės Birutės Zokaitytės šviesdėžėse įkomponuotas darbas „Mėnulis“, vaizduojantis krateriais išvagotą palydovo paviršių, kuriame tarsi susiformuoja abstraktus piešinys. O galbūt tai menininkės interpretacija apie tamsiąją mėnulio pusę.

Įtraukti kino rakursą tekste pavyksta dėl parodoje eksponuojamų jos kuratorių Cooltūrisčių (Laima Kreivytė) ir Denise Ackerl video darbų. Duodama „Interviu iš Marso“ (2019) performanso menininkė Ackerl kuria personažą – pirmąjį Raudonojoje planetoje išlipusį žmogų, kuriuo šį kartą tapo moteris. Bendraudama su iš už menininkę fokusuojančio kadro balsu, autorė yra regima viena, taip kuriant asociacija, kad svarbiausias visada yra Pirmasis Žmogus. O Cooltūristės pristato to paties pavadinimo kaip ir paroda, trijų dalių videoinstaliaciją „Moterys Mėnulyje“ (2019). Kiekviena videoinstaliacijos dalis rodoma skirtingose plokštumose ir žymi skirtingus kelionės etapus. Viskas prasideda paskutinę dieną Žemėje, kurią vaizduoja destrukcijos procese sustingę Vilniaus sporto rūmai. Savo būkle jie veikiausiai nusako menininkių susirūpinimą dėl intensyvėjančių iššūkių su kuriais susiduria mūsų planeta bei ilgainiui gali tapti negyvenama. Tad, antroje instaliacijos dalyje istorija tęsiama, kai Cooltūristės išvyksta į Mėnulio misiją, kol galiausiai trečioje dalyje jos pradeda įkurti koloniją, gyvenimui naujose teritorijose.

Tačiau tolstant nuo filmų ir artėjant prie realybės norisi akcentuoti kosminių erdvėlaivių, kur jie bebūtų – kine ar tikrovėje – technikos specifiškumo svarbą norint kirsti žemės orbitą. Turbūt todėl ekspozicijoje akį patraukia ir techniškai įdomus Dovilės Dagienės fragmentas iš serijos „Viltis#1“ (2018). Optinės apgaulės būdu imituojamas skirtingose judesio pozicijoje užfiksuotas objektas, kuris ir toliau atrodo judąs. Vadovaujantis racionaliu protu tikini save, kad dėl šios priežasties vaizduojamas objektas gali būti tik nežemiškas, nes yra nepavaldus žmogui įprastoms vaizdų atmosferos taisyklėms. Tad ir menininkė kūrinio aprašyme nurodo, esą tai nepatvirtinto autentiškumo meteoritinis akmuo.

Astrofizikas Neil‘as deGrasse Tyson‘as yra pasakęs „Nukeliavome į Mėnulį ir atradome Žemę“ (We Went to the Moon and We Discovered Earth), turėdamas omenyje, kad prieš pakildami į kosmosą niekada nebuvome matę savo planetos iš išorės. Panašiai, tik nukeliavę į šią parodą taip pat galime atrasti Žemę. Kuriamame jos atspindyje fiksuojami plika akimi nebepastebimi pokyčiai, nes kartu su jais keičiamės ir patys. Arba atsiskleidžia reiškiniai, kurie nurodo, kaip lėtai gyvenimas Žemėje juda išsilaisvinimo iš dogmų link.

[1] Frau im Mond, premjera 1929 spalio 15 d.

[2] Solveiga Daugirdaitė, „Ateinanti raudona suknele ir sidabro šarvais“, in: Dailė, Nr. 61, ArtSeria, 2013

[3] „„Never“ does not exist for the human mind… only „Not yet““ – „Moteris mėnulyje“ (Frau im Mond, Fritz Lang, 1929)

Denise Ackerl, Interviu iš Marso, 2019. Video, ~ 13 min.

Denise Ackerl,, Iškirpta asmenukė, 2019. Kartonas

Birutė Zokaitytė, Mėnulio labaratorijos, 2018. Medžio raižinys, šviesdėžės, ofortas

Birutė Zokaitytė, Mėnulio labaratorijos, 2018. Medžio raižinys, šviesdėžės, ofortas

Birutė Zokaitytė, Mėnulio labaratorijos, 2018. Medžio raižinys, šviesdėžės, ofortas

Birutė Zokaitytė, Mėnulio labaratorijos, 2018. Medžio raižinys, šviesdėžės, ofortas

Jo Lathwood & Eleanor Duffin, LTU-19, 2019. Instaliacija, kintantys dydžiai, rasti daiktai

Jo Lathwood & Eleanor Duffin, LTU-19, 2019. Instaliacija, kintantys dydžiai, rasti daiktai

Jo Lathwood & Eleanor Duffin, LTU-19, 2019. Instaliacija, kintantys dydžiai, rasti daiktai

Valerie Tiefenbacher ekspozicija

Valerie Tiefenbacher ekspozicija

Marija Teresė Rožanskaitė, Kuprinės, 2004. Menininkės šeimos nuosavybė

Dalia Mikonytė, III stadijos, 2019. Giclée spauda

Paroda Moterys mėnulyje, KKKC Parodų rūmai, 2019

Marija Teresė Rožanskaitė, Erdvės, 1970. Asambliažas

Paroda Moterys mėnulyje, KKKC Parodų rūmai, 2019

Marija Teresė Rožanskaitė, Mokslininkai III, 1969. Drobė, aliejus

Paroda Moterys mėnulyje, KKKC Parodų rūmai, 2019

Dovilės Dagienės ekspozicija

Dovilė Dagienė, Fragmentas iš serijos Viltis#1, 2018. Nepatvirtinto autentiškumo meteoritiniai akmenys

Eglė Ridikaitė, Europa. Pasaulio kraštas, 2010. Drobė, aerozoliniai dažai, silikonas

Aurelija Maknytė, Veiksmų planas, 2019. Tyrimo medžiaga: knygos, straipsnių iškarpos, darbo kalendoriai, archyvinė nuotrauka

Paroda Moterys mėnulyje, KKKC Parodų rūmai, 2019

Marija Teresė Rožanskaitė, Kosminė kompozicija, 1979. Kartonas, aliejus. Menininkės šeimos nuosavybė

Dileta Deikė, Mėnulio diafragma, 2019. Barjerinė apsisaugojimo priemonė nuo moterų patekimo į Mėnulį. Metalas, tekstilė

Hanna Timonen, Lėktuvų kolekcija, 2013–2019. 22 fotografijos iš 100. Pigmentinė spauda

Eglė Grėbliauskaitė, Pasiūlymas, kurio negalite atsisakyti, 2019. Cinkuotos skardos, Sovietinio Vilniaus mėsos kombinato iškabos raidės

Laisvydė Šalčiūtė, Kosmosas, 2019. Akrilas, popierius

Laisvydė Šalčiūtė, Kosmosas, 2019. Akrilas, popierius

Laisvydė Šalčiūtė, Kosmosas, 2019. Akrilas, popierius

Cooltūristės, Moterys Mėnulyje, 2019. Trijų dalių videoinstaliacija: I Paskutinė Žemės diena, II Mėnulio misija, III Cooltūrisčių kolonija kosmose

Cooltūristės, Moterys Mėnulyje, 2019. Trijų dalių videoinstaliacija: I Paskutinė Žemės diena, II Mėnulio misija, III Cooltūrisčių kolonija kosmose

Cooltūristės, Moterys Mėnulyje, 2019. Trijų dalių videoinstaliacija: I Paskutinė Žemės diena, II Mėnulio misija, III Cooltūrisčių kolonija kosmose

Cooltūristės, Moterys Mėnulyje, 2019. Trijų dalių videoinstaliacija: I Paskutinė Žemės diena, II Mėnulio misija, III Cooltūrisčių kolonija kosmose

Laima Kreivytė

 Kalė kosmose (1957 11 03)

Revoliucijos pagimdyta ir paaukota
jos jubiliejui –
reikėjo kažkaip įspūdingai pažymėti tą datą.
Internacionalo transliacija iš orbitos
nepasirodė verta.
Šunį į dangų pasiųsim!
Žemės ir žmogaus palydovus
sujungsim į kosminę sąjungą,
Sputniko radijo signalą
pakeisim širdies plakimu.
(Pirmą girdėjo visas pasaulis,
antrą – sovietiniai prietaisai.)

Kiemsargė paprastoji turėjo būti balta –
kad geriau matytųsi kosmoso tamsybėj.
Kudlė, pervadinta Lojike.
Neilgai aidėjo kosminis Laikos staugsmas –
perkaito ir nugaišo po kelių valandų,
variklių ir spinduliuotės svilinama.
Septynias dienas TASS raportavo
apie gerą sveikatos būklę,
paskui „baigėsi deguonis“.
Kosminis karstas 2570 kartų
apskriejo Žemę.
Mirtis – imperijos palydovų
techninė problema.

Laiką kažkodėl vadiname didvyre.
Kiekviena kalė yra didelis vyras!
Viena iš dešimties, nugalėjusi Muchą
(per trumpos kojos) ir Albiną, –
šioji turėjo skristi, bet Laika
geriau atrodė nuotraukose ir TV.
Kosmosui atrinktos tik kalės –
jas mažiau varžė gyvūnėlių skafandras,
nereikėjo tupėt išsiskėtus
(paaiškinkit tai vyrams troleibuse).
Skrydžiui atrinktąją ruošė dr. Ada Kotovskaja –
slaptas kačių giminės kerštas?
Kalių kaulais kelias į kosmosą grįstas.

Amerikiečiai gyvūnus rinkosi
pagal panašumą, rusai – pagal „Šuns širdį“:
pripratino prie raudonos lemputės
ir apsiseilėjusią sviedė į dangų.
Ne Bulgakovas, o Pavlovo šuo
Laikai paklojo orbitą.

Keturkojė kosmonautė,
žmonijos progreso pionierė,
nepalaidota mokslo auka –
benamė kalė Laika
virto pašto ženklais, suvenyrais,
net cigaretėmis.

Kiekvienas pilietis
galėjo paleisti dūmais
vienišiausią pasaulio šunį
kaskart vis iš naujo
atnašaudamas
revoliucijai.

Nuotraukos: Ineta Armanavičiūtė

Algoritmų koridoriai. Grupinė paroda „TT“ galerijoje „Atletika“

Rugsėjo pradžioje vykusio 4-ojo Vilniaus galerijų savaitgalio metu duris atvėrė nauja galerija „Atletika“. Pastaroji priklauso kultūros kompleksui „Sodas 2123“, kuris pilnu pajėgumu pradės veikti 2020 metų pavasarį. Šiose Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos operuojamose erdvėse kuriama rezidencija įvairių sričių meno specialistams ir tyrėjams. Komplekso iniciatyvos autoriai po savo sparnu siekia suburti keliasdešimt kūrybiškų protų. O įžanginė komplekso paroda, koduotu pavadinimu „TT“ [1], pradedama nuo tamsumo branduolio arba šiais laikais protą temdančių reiškinių įvairovės ir jų poveikio interpretacijos.

Pradėjus nuo trumpos parodos anotacijos, o ne ekspozicijos, paaiškėja, kad dubliuotos raidės šifras pavadinime referuoja daug įvairių prasmių. Verkiančio veiduko simbolį; taip toliau ir trending topic trumpinius; beveik pusę milijardo peržiūrų turinčią Pietų Korėjos merginų grupės dainą; panėšėjimą į Pi ženklą; išvikipedintą Totorių kalbos trumpinį; neužbaigtus kryžius… Tačiau iš pirmo žvilgsnio tokia prieiga pateikia nekristalizuotą reikšmių klodą, kuris toks ir lieka retiems šiuolaikinio meno žiūrovams, įsivaizduoju, sudarantiems dalį Vilniaus galerijų savaitgalio lankytojų, tiek pasinaudojančių rekomendacijomis aplankyti parodas, tiek siekiančių rasti metą, kada suartėti su šiuolaikiniu menu, tiek norinčius užsidėti dar vieną hashtag‘ą prie naujos nuotraukos. Be apšilimo išbėgę į parodų maratoną ir susidūrę su informacijos įvairovės kliūtimi, tokioje daugiabriaunėje parodoje kaip „TT“ lankytojai lengvai gali pamanyti, jog tokia koncepcija yra apie viską ir tuo pat metu bet ką.

Tik nestokojant laiko ir giliau pažvelgus į anotaciją, besiskleidžianti reikšmių ir prasmių įvairovė galiausiai pasidengia sąmoningumo rasos lašeliais. Kuratorė koncepciją ir kūrinių kolekciją paverčia veidrodžiu, kuris atspindi to paties žiūrovo gyvenamąją aplinką, būtent ir susidarančia iš visko ir tuo pačiu bet ko. Nors anotacijoje teigiama, kad kolekcija nesiekiama pamokslauti, tenka pripažinti, kad konteksto nupasakojimu išreiškiama metafora, kuria maskuojamas sumanymas iliustruoti užterštas ir neravėtas interneto, televizijos, žiniasklaidos, iš lūpų į lūpas perduodamos informacijos, reklamos, ko tik nori (!) dirvas. Jose bujojančios piktžolės ir virusai dauginasi algoritmų koridoriuose, bukindami vartotoją pateikiamais atsitiktiniais rezultatais, gausia vaizdų pasiūla paraštėse, kurios dalis yra apmokama, kad tik patektų į vartotojo eterį. Vaikantis atsitiktinių paieškos rezultatų, suklumpant pasirinkus peržiūrėti dar vieną naujai įkeltą youtube įrašą, kuris paspartins meme‘ų kūrimus, dažnai judama ne tikslo link, o priešingai – nukrypstama nuo jo į šalutinį kelią, susigundžius lengvai vartojamos informacijos jauku.

Visą šį (ne)svarbios informacijos srautą kasdien apdoroja žmogus, kuris susisiejęs su kompiuterinėmis technologijomis save papildo protezine atminti, leidžiančia apdoroti ir pritaikyti informaciją itin sparčiai, o dėl to ir progresuoti daug greičiau. Tačiau netrunki įsitikinti, kad be protezinės atminties gali greitai prapulti. Daugeliu atveju nebesistengiama informacijos įsiminti ilgiau, nei jos reikia konkrečiam darbui, neva bet kada ją susirasi internete. Arba kalbant etiketėmis – susiduriame su vadinamuoju „google efektu“ (angl. Google Effect). Pastarojo netekties galimybė skatina įsivaizduoti, kaip toliau egzistuotume, jei po trumpo sujungimo kava apipylus laidus, atsijungtų visagalis internetas… Juokas nejuokais, turint omenyje, kad tai nesudėtinga įsivaizduoti po tokių precedentų kaip šių metų kovo mėnesį sutrikusių Facebook ir Instagram veiklų, kai nebuvo galima prisijungti prie paskirų. Situacija paskatino žmonės įsivaizduoti, jog jie niekada nebesusisieks su toli gyvenančiais artimaisiais, kad jie yra puolami galingesnių valstybių ir gražinami į okupaciją, ar kad apskritai prasidėjo pasaulio pabaiga.

Atsiplėšiant nuo parodos anotacijos analizės ir pereinant prie jos santykio su „Atletikoje“ pristatoma kūrinių kolekcija, pirmiausia išryškėja, kad „TT“ platų reikšmių ir prasmių diapazoną įkūnija kūrinių medijų įvairovė. Ekspozicijoje aptinkami ir keramikos, ir grafikos, ir skulptūros, ir video, ir piešinių, ir instaliacijų, ir tapybos kūriniai. Kiekvienas jų neša autoriaus formuojamą žinutę, kuri tam tikru sąlyčio tašku yra susijusi su „TT“ chaosu dangstomu šiuolaikinio proto tamsumo branduoliu. Pastarąjį skaidant į atskiras dalis ir aptariant kelis kūrinius, galima išskirti klastočių temą, nes fake būna ne tik news. Vieną klastočių tyrimo prieigą siūlo Justės Venclovaitės komiksas „Spragt“ (angl. Click, 2019), reflektuojantis daugiausia millenials‘ų ir po jų sekančių kartų gyvenimo būdą. Skaitmeninėmis nuotraukomis ir vaizdo įrašais atkurdami tikrą realybę, fragmentų koliažu projektuojame viziją kaip norėtume gyventi. Regint vaizdą anapus ekrano pradedama trokšti šį perkelti į tikrą realybę. Dėl to protas pradeda skeldėti neatskirdamas, kuri realybė visgi yra tikresnė.

Tutorial‘ai, vikipedijos, interneto vartotojams leidžiantys pasijusti protingiems, yra pradžios ir pabaigos neturinti informacijos kopijų virtinė, kuri pradangina ir originalą, ir autorystę. Šį santykį nagrinėja Roko Dovydėno keramikos kūrinių kompozicija, pavadinimu primenanti numerį iš Marvel‘o ar DC comics‘ų, tai – „Plėviakojis vs. Louhan antra dalis“ (angl. Plėviakojis vs Louhan Part Two, 2019). Įvardytų personažų istorija pasakojama ant menininko kurtų indų, referuojančių į kinišką porcelianą, kurio kopijavimas padarė įtaką Europos menui ir kartu primena masinės gamybos produktus, kartojančius vienas kitą ir praradusius savo sutvėrėją. Inversišką situaciją šiai galima įžvelgti Tomo Daukšos darbe „Grindinio akmuo ir jo kopija“ (angl. Paving stone and its replica, 2015-2017)“. Menininkas eksponuoja du objektus, vienas jų – tai iš Venecijos parsivežtas ir iš konteksto ištrauktas autentiškas tašytas akmuo, antras – jo kopija. Kartu eksponuojami objektai vizualizuoja atvirkščią situaciją: menininko rastas akmuo šiandien nebesietinas su žmogumi meistru, o kopija staiga įgyja autorių. Maža to, pakeistomis spalvomis, balta ir auksine, kopijai suteikiamos išskirtinės savybės, dėl kurių ji tampa nepaprasta. Kai priešingai – natūrali autentiška grindinio detalė savo kukliomis spalvomis tiesiog primena vieną iš daugelio akmenų.

„Atletika“, savo odisėją pradėjusi nuo gelmių – tamsumo branduolio idėjos, ateityje veikiausiai trauks prie jos įvairias orbitos daleles. Šios formuodamos meno erdvės kraštovaizdį, jį išvagos įvairių idėjų ekosistemomis ir sukurs naują menų zoną.

Šį ketvirtadienį ir penktadienį (spalio 3-4 d.) „Atletikoje“ vyksta „TT“ uždarymo renginiai:

  • Ketvirtadienį 16:00 – 20:00, ekskursija su kuratore Danute Gambickaite 19:00.
  • Penktadienį 16:00 – 22:00, ekskursija su kuratore Danute Gambickaite 21:00, Empty Brain Resort garsas su Sajjra gives birth nuo 22:00

[1] Paraleliai kaip atskira ekspozicija buvo rodomas užsienio menininko Andrés Padilla Domene video kūrinys „Reperkusija“.

Išsamų fotoreportažą iš parodos galite peržiūrėti čia.

Vaizdų tvano užteršta rega. Gabrielės Adomaitytės paroda „Dokumentinis tikslumas“ galerijoje „Vartai“

Ekranuose peržiūrimi vaizdai sudaro galimybes fantazuoti, atsiribojant nuo faktais grindžiamos informacijos. Satelitu siunčiamos Marsą tiriančio visureigio fotografijos spekuliuoja raudonojoje planetoje aptiktus ten gyvenusių civilizacijų artefaktus. Socialiniuose tinkluose produkuojamas fragmentuoto gyvenimo srautas kuria skaitmeninių asmenybių projekcijas. Jų transliuojamą sėkmės istorijos nuoseklumo įspūdį formuoja už kadro likęs siužetas, kurį iš tiesų užpildo laki sekėjų vaizduotė. Realybę užteršę fantazijomis, paveiktomis įsisąmonintais televizijos, reklamų, kino, ect. produktais, gyvename drumstame vaizdų tvano simuliakre. Įvardytą jų pertekliaus būklę ir daromą įtaką, dabartinėje savo kūryboje nagrinėja lietuvių jaunosios kartos menininkė Gabrielė Adomaitytė.

Vilniuje surengtoje personalinėje parodoje „Dokumentinis tikslumas“ pristatoma vientisą kolekciją sudaranti menininkės ekspozicija. Ja atkreipiamas dėmesys, kad kasdien žmogų pasiekiantis perteklinis vaizdų srautas, nesvarbu kaip gerai sufokusuotas, darosi miglotas turinio atžvilgiu. Tampa neaišku, kas svarbiausia vaizdo konstrukte – noras perduoti patirtį, aktualizuoti problemines situacijas ar paprasčiausiai iliustruoti idilišką akimirką. Adomaitytės kūriniuose šių ir dar įvairesnių tikslų samplaiką atskleidžiama keliais sluoksniais: achromatiniu koloritu, baltu rėmu paveikslo pakraščiuose išduodamu fragmentiškumu ir didelio formato drobėje kartojamais abstrakčiais motyvais. Šis savitas stilius, Adomaitytę išskiriantis lietuvių jaunųjų menininkų gretose, redukuoja žmones pasiekiančių vaizdų įvairovę, ją supaprastina iki beveik neįdentifikuojamo turinio, kuriam prasmę suteikiame pagal sąmonėje įdiegtus referentus.

Adomaitytės pasirinkta raiškos forma smalsaus žiūrovo mintyse įjungia vaizduotę, savaip aiškinančią autorės kūrinius ir primenančią, kad dabar dažnai klaidingai diagnozuojame regimų vaizdų žinutę, nenumanydami jų pamatinio šaltinio ar atskirdami nuo platesnio konteksto. Pavyzdžiui, paveiksle Biological Matter (2018) fragmentas po fragmento atsikartojantis motyvas tampa išsamesnis, tačiau taip ir nesikristalizuoja į ką nors konkretaus. Tai suponuoja Rošaro dėmių testą ir turbūt gero rezultato iš psichologo nesulaukčiau spėjusi, kad kūrinyje vaizduojamas kelyje pervažiuotas oposumas, kurio kūną keičia juo persisukantys ratai, vis labiau pritreškiantys gyvūną prie asfalto. Mat, skaitant parodos anotaciją paaiškėja, kad iš tiesų tai kelis kartus perkopijuotas skenuotas menininkes rankos atvaizdas. Nieko bendra neturintys abstraktaus vaizdo idėjos šaltiniai supanašėja atskleisdami vizualinės reprezentacijos daugialypumą. Paveikslas sąmonės nors ir išverčiamas klaidingai, byloja apie autorės intenciją iliustruoti jautrumą kūniškumui ir organizmo mutaciją. Tad, galima daryti prielaidą, kad diagnozuodami vaizdus Adomaitytės paveiksluose, susiejame juos tam tikrais bendrais taškais.

Parodos anotacijoje rašoma apie menininkės susižavėjimą Aby Warburg‘o „Mnemosinės atlasu“ (1924 – 1929). Meno istorikas siekė sužymėti kaip vaizdai primena senųjų Vakarų kultūrą ir yra atkartojama įvairiais ženklais atgimsta mene. Tai leido asocijuoti Adomaitytės kūrinį „A Slight Shift in the Angle“ (2018) su pro jo drobę prasismelkusiu šiems laikams jau tapsiu senove – Andy Warhol‘o darbu „Silver Car Crash (Double Disaster)“ (1963), kuris priklauso menininko „Mirties ir nelaimės“ (Death and Disaster) ciklui, kritikų vertinamam kontraversiškai dėl jame naudojamos realios dokumentinės medžiagos. Minimi Adomaitytės ir Warhol‘o kūriniai pasąmonėje susisiejo dominuojančia juoda spalva, drobėje pasikartojančių vaizdų seka ir paskirų fragmentų panašumu. Kalbant konkrečiau, Adomaitytės paveiksle automobilio kėbulą ir lango ertmę primenančiose tapybinėse detalėse blykši baltų apskritimų kontūrai, panašūs į šviesius automobilio ratų diskus Warhol‘o reprodukuotoje nespalvoto laikraščio iškarpoje, iliustruojančioje tamsoje fotografuotą kraupią avariją. Pastarąjį kūrinį sudaro dvi dalys. Pirmoji „prasideda“ aiškiu vaizdu viršutiniame kairiajame kampe, kuris kartojamas iki dešiniojo apatinio kampo transformuojasi ir darosi vos įžiūrimas, tarsi, užterštas po daugybės kopijavimo skeneriu kartų. Antrojoje kūrinio dalyje plyti tik kontrastingas baltas fonas, kuriuo referuojama į mintį, kad pasikartojantis vaizdas galiausiai jį sunaikina.

Vienas iš aptartos kompozicijos tikslų, tai siekis kritikuoti XX a. suintensyvėjusį spaudos tiražavimą, kuris kartodamas vaizdus sumenkina liudijamą objektą ar įvykį, naikina vizualinės reprezentacijos galią, šiai virstant nepaveikia. Kitaip tariant, ne pirmą kartą žiūrint į nuotrauką su žuvusiu žmogumi, pranyksta empatijos jausmas velionio (ir jo artimųjų) atžvilgiu. Adomaitytės kūryba suponuoja aptartos kritikos tąsą, tik dabarties kontekste ir nurodo iš esmės tragiškai pasisukusį paties vaizdo, bendrąja prasme, likimą, kuris pasireiškia dvejopai. Viena vertus, kopija po kopijos kartojamas vaizdas, kaip ir anksčiau netenka kokybės bei vertės, blunka atmintyje ir medijoje, kurioje yra (re)produkuojamas. Sakytumei kiekvienas vaizdas šiandien išgyvena 15-os mikrosekundžių šlovės akimirką, po kurios yra nusinešamas vaizdinijos tvano ir paskęsta pikselių liūne. Šią vaizdo būklę itin tiksliai iliustruoja kūrinys „Should You Slow Down“ (2018). Tiek užsimindamas apie klausimą ar neturėtume sulėtinti vaizdų srauto, tiek vizualiai reprezentuodamas jų pertekliumi formuojamą tuštumą, koks atrodo ir paveikslas, parodos anotacijoje apibūdinamas kaip „nerodantis nieko išskyrus permatomus potėpius“. Antra vertus, sekamas patrauklaus gyvenimo siužetas, susidedantis, rodos, iš nekenksmingo turinio – atostogų ir kelionių motyvų, naujų daiktų, aktyvios veiklos ir pomėgių, iš tiesų transformuojasi į šaltąjį ginklą kartu su statistiniu pamėgimų skaičių apkaba. Šios kombinacijos pagrindu atsiranda vis daugiau depresijos ir savižudybių atvejų, ypač paauglių tarpe. Todėl siekiant saugoti psichinę sveikatą, net ketinama atsisakyti praktikos rodyti like‘us socialinių tinklų (idėjos pionieriai – instagram).

Reziumuoti parodos visumą gal būtų pakakę ir vieno Adomaitės kūrinio – „Untitled (Studio Wall)“ (2018). Darbe supriešinami kuriamosios jėgos simboliai – replikuojama menininkės studijos siena, kurioje nurodomi ją įkvepiantys šaltiniai – iškarpos, nuotraukos ir piešiniai, sistemingai montuojami kaip koliažas ir griaunamosios jėgos – automatinio ginklo siluetas, referuojantis į ketinantį vaizdų tvaną.

Paroda veikia iki spalio 11 d.

Nuotraukos: Laurynas Skeisgiela