• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2023    05    12

Skelbiami pretendentai į pirmuosius Meno kritikos apdovanojimus

artnews.lt

Šiuolaikinio meno centras, LNDM Nacionalinė dailės galerija ir šiuolaikinio meno skaitmeninis žurnalas Artnews.lt šiemet rengia pirmuosius meno kritikos apdovanojimus. Siūlyti pretendentus prieš keletą savaičių buvo kviečiami visi norintieji. Apdovanojimams pateikta per 350 meno kritikos ir kitų 2022 m. paskelbtų tekstų, televizijos ir radijo laidų, tinklalaidžių, kitų iniciatyvų ir meno kritikos raidai svarbių pernai pastebėtų reiškinių. 

Laureatai bus skelbiami birželio 1-ąją LNDM Nacionalinėje dailės galerijoje. Apdovanojimai skiriami keturiose kategorijose: „Trumpoji forma“, „Ilgoji forma“, „Menininkų ir kuratorių tekstai“ ir „Metų reiškinys“. Žemiau skelbiame apdovanojimų komisijos atrinktų pretendentų ir pretendenčių sąrašus su komisijos komentaru. Skaitytojų patogumui pateikiame nuorodas į tekstus. Malonaus skaitymo!

Vertindama TRUMPOSIOS FORMOS tekstus, komisija atkreipė dėmesį į žanrų įvairovę, kuri atsispindi ir šiame trumpajame sąraše. Tai ne tik argumentuotai meno renginius aptariančios recenzijos ir apžvalgos, bet ir meno istorijos kontekstą bei požiūrį į Kitą praplečiantys interviu, įdomūs meninink(i)ų portretai, poetinių įžvalgų turtingi ir giliaminčiai teoriniai komentarai. Ypač džiugina, kad jau gerai žinomas autorių pavardes šiame sąraše papildo daugeliui galbūt mažiau girdėtos. Atrinktuose tekstuose reflektuojami aktualūs vizualaus meno procesai ir fundamentalūs reiškiniai susipina į daugiabalsį pasakojimą apie šiandieninę meno lauko būklę. Čia plėtojamos feministinės perspektyvos, rašymo problemos, tapatybės apibrėžtys, atstovavimo iššūkiai, akistata su dirbtiniu intelektu ir sugyvenimo klausimai, kurie formuoja skaitytojų supratimą apie šiuolaikinio meno ir vizualiosios kultūros kontekstus.

ILGOSIOS FORMOS tekstų, radijo ir televizijos laidų autoriai bei autorės nuosekliai gilinasi į svarbias meno aktualijas, istorinius tyrinėjimus, kūrėjų biografijas bei meno praktikas, pateikia pokalbiuose gimstančių originalių įžvalgų ir reikšmingai formuoja, rašo ir net perrašo Lietuvos vizualaus meno lauko diskursą. Svarbūs menotyriniai atradimai virsta solidžiais ir kūrybiškai sudarytais leidiniais, o subtiliai sukuruoti žurnalai ar pokalbių ciklai vedžioja skaitytojus po reiškinių raidos trajektorijas. Subjektyvioje nuomonėje ar akademiškai tikslioje analizėje išreiškiama kultūros kritika kviečia į dialogą, keičiantį ne tik pasaulėvoką, bet ir menovoką. Šie raštu, vaizdu ir garsu pateikiami tekstai reikalauja iš skaitytojo, žiūrovo ir klausytojo aktyvaus įsitraukimo, atidumo ir mąstymo, virsdami prasmingu susitikimu ir praturtinančiais pokalbiais apie menininkus ir menininkes, kūniškumą, šiuolaikybę ir kasdienybę.

MENININKŲ IR KURATORIŲ TEKSTUS galima vertinti ir kaip savarankiškus kūrinius, ir kaip reakciją į tradicinę meno kritiką. Todėl atrinktuosius į šios kategorijos trumpąjį sąrašą reikėtų skaityti kaip tamprius žodžių ir jų reikšmių audinius, apgobiančius kuruojamas ar kuriamas meno parodas, stebimus reiškinius ar vykdomus meninius tyrimus. Toks meninink(i)ų kuriamas tekstinis pamušalas yra svarus ir reikalingas indėlis į šios disciplinos žinių ir žodyno tobulinimą, parodinio turinio įkontekstinimą, naujų, eksperimentinių rašymo metodologijų taikymą, kūrybišką kitų disciplinų ar pažiūrų įtraukimą, net jei tai biologija, fizika ar misticizmas. Šių tekstų autoriai puikiai supranta kalbinės komunikacijos galimybes ir spąstus, todėl talentingai pindami aštriai pjaunančias ir kartu trapias žodžių gijas parodo mums poetinį, pernelyg neestetizuotą kasdienybės ir meno grožį.

METŲ REIŠKINIO kategorijoje susitinka trijų autorių tekstai, performatyvūs komentarai ir progresyvios kalbinės iniciatyvos. Menotyrininkės Agnės Narušytės nuosekliai gryniausia asmeninio ir bendruomeninio įspūdžio forma rašytos esė apie karo įvykius virto nūdienos metraščiu, fiksavusiu įtampas ir meno lauko reakcijas. Agnės Jokšės sudarytas anininkinės (lyties aspektu decentralizuota) įvardžių linksniuotės pasiūlymas jautriai formuoja rytojaus kreipinius ir tai, kokius tekstus galbūt skaitysime ateities meno kritikos apdovanojimuose. Paulinos Pukytės meno leidiniuose, renginiuose ir visuomenės informavimo priemonėse publikuojami tekstai ir išskirtine maniera įskaityti komentarai tapo šiuolaikinės konceptualios satyros pavyzdžiu, taikliai šaržuojančiu asmenybes, kultūrinius ir politinius įvykius, anachronistinius susidūrimus. Visos išskirtinių metų nominantės savaip žymi asmeninių ir visuomeninių pokyčių poreikį, trapias šiandienos struktūras ir naujų tvaresnių alternatyvų kūrimą.

Į apdovanojimus pretenduoja:

TRUMPOJI FORMA

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS už tekstą Jei mokėčiau siuvinėti. Šiaurės Atėnai, 2022-11-25, Nr. 22 (1398)

NERINGA ČERNIAUSKAITĖ už tekstą Venecijoje sapnuojame kartu. Trijų Baltijos šalių paviljonai Venecijos bienalėje. Artnews.lt, 2022-05-23

IEVA GUDAITYTĖ už tekstą Ritmiška „Bebalsių“ drąsa būti tokiems pat. Literatūra ir menas, 2022-09-09, Nr. 15 (3753)

MONIKA KALINAUSKAITĖ ir EILEEN MYLES už pokalbį Kad būtum saugi, turi visą laiką keisti užraktus. Interviu su Eileen Myles. Artnews.lt, 2022-07-13

MONIKA KRIKŠTOPAITYTĖ už tekstą Istorijos kaip siūlai: 13-oji Kauno bienalė „Once Upon Another Time… gyveno jie jau kitaip“. 7 meno dienos, 2022-01-14, Nr. 2 (1409)

ADOMAS NARKEVIČIUS ir ANDERS KREUGER už pokalbį Kur grafika? knygoje Pokalbiai apie Lietuvos šiuolaikinį meną. Vilnius: Šiuolaikinio meno centras, 2022

AGNĖ NARUŠYTĖ už tekstą Moterų kovos būdai: Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda „kovotoJOS XIX–XX“ buvusiame Lukiškių kalėjime. 7 meno dienos. Nr. 21 (1428), 2022-05-27 

JELENA ŠALAJ už tekstą Tarp magijos ir religijos: ką Pierre’as Bourdieu pasakytų apie fotografuojančias supermamas? Šiaurės Atėnai, 2022-01-07, Nr.1 (1377)

VIKTORIJA ŠIAULYTĖ ir VLADAS SUNCOVAS už pokalbį Praplėsti erdvės suvokimą. Interviu su Vladu Suncovu. Artnews.lt, 2022-08-01

AGNĖ TALIŪTĖ už tekstą Trapus laikinumas ir feminizmas parodoje „Sudėtingos praeitys. Susiję pasauliai“ Nacionalinėje dailės galerijoje. Artnews.lt, 2022-06-21 

SKAIDRA TRILUPAITYTĖ už tekstą Veidas kaip karo įrankis. Asmens (ne)atpažinimas. Artnews.lt, 2022-10-20

DAGNĖ VILDŽIŪNAITĖ ir AURELIJA MAKNYTĖ už pokalbį Menininkė Aurelija Maknytė: „Mano biografija – ką noriu, tą darau“. 15min.lt, 2022-06-15 

 

ILGOJI FORMA

ALGĖ ANDRIULYTĖ ir ILONA MAŽEIKIENĖ už knygą Moterys menininkės tarpukario Vilniuje: tarp lūkesčių ir galimybių. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022

MARIUS ARMONAS už pokalbių su kuratoriais ciklą MO muziejaus parodos Susitikimas, kurio nebuvo kataloge. Vilnius: MO muziejus, 2022

NERINGA ČERNIAUSKAITĖ už žurnalą Body as a Journal (4). Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 2022 (anglų k.)

ERIKA GRIGORAVIČIENĖ už knygą Kęstutis Grigaliūnas. Dramblys gabaliukais. Vilnius: Dailininkų sąjungos galerija, 2022

„INDIVIZIJŲ“ KŪRYBINĖ KOMANDA už JOLANTOS MARCIŠAUSKYTĖS-JURAŠIENĖS kuruotą 5 dalių TV galeriją. LRT Mediateka, 2022

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000192259/tv-galerija-indivizijos-su-agne-jokse
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000192946/tv-galerija-indivizijos-su-akvile-anglickaite
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000196220/tv-galerija-indivizijos-su-dariumi-ziura
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000197817/tv-galerija-indivizijos-su-laura-garbstiene
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000197945/tv-galerija-indivizijos-su-emilija-skarnulyte

KAROLINA JAKAITĖ už knygą Antanas Kazakauskas. Viskas užprogramuota. Vilnius: Vilniaus grafikos meno centras, Vilniaus dailės akademija, 2022

RAMINTA JURĖNAITĖ ir IEVA KONCYTĖ už Ramintos Jurėnaitės tekstų rinktinę Daugiakalbiai peizažai 1971–2021. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2022

„MENO AVILIO“ KOMANDA ir skilties kuratorė GERDA PALIUŠYTĖ už projekto Sinemateka: restauruoti lietuviški filmai videomeno skiltį

AGNĖ NARUŠYTĖ už knygą Lietuvos menininkės. Vizualiųjų menų kūrėjos nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Vilnius: Kitos knygos, 2022

AUDRIUS POCIUS ir DEIMANTĖ BULBENKAITĖ už radijo laidų ciklą Puota „Radio Vilnius“ eteryje

VAIDA STEPANOVAITĖ už skaitmeninio žurnalo Artnews.lt numerį Asamblėja. Artnews.lt, 2022

ASTA VAIČIULYTĖ už knygą Pokalbiai apie Lietuvos šiuolaikinį meną. Vilnius: Šiuolaikinio meno centras, 2022

 

MENININKŲ IR KURATORIŲ TEKSTAI

ANDRIUS ARUTIUNIAN už tekstą This World Will Disappear Before You Read It, išspausdintą menininko knygoje The Book of Gharib. Armėnijos paviljonas 59-ojoje Venecijos bienalėje, 2022 (anglų k.)

AGNĖ JOKŠĖ už tekstą At a Loss for Words. Body as a Journal (4), Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 2022 (anglų k.)

SANDRA KAZLAUSKAITĖ už tekstą Post-Soviet Gendered Soundscapes: Lithuania. Soundscapes as a Journal (3), Vilnius: Lietuvos kultūros institutas, 2022 (anglų k.)

JUOZAS LAIVYS už projekto „Meno kūrinių kapinės“ tekstus, skelbtus „Youtube“ svetainėje

AURELIJA MAKNYTĖ už tekstą Gal Dievas buvo voras. Šiaurės Atėnai, 2022-09-23, Nr. 18 (1394)

RAIMUNDAS MALAŠAUSKAS už tekstus Mykolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune vykusiam renginiui „Marsas sugrįžta: dvi dangaus, meno ir žemiškų stebėjimų dienos“, publikuotus renginio buklete. Šiuolaikinio meno centras, 2022

ARTŪRAS MITINAS už tekstą Nejauka. Už savasties kontūro. Literatūra ir menas, 2022-02-18, Nr. 4 (3742)

GODA PALEKAITĖ už tekstą If I Stay with You, I Am Rooted, but I Flow: On Discursive Love Between a Vampire and a Saint. Passage #2: Mystical Exercises, 2022 (anglų k.)

PAULINA PUKYTĖ už komentarą Apie dvi menininkes LRT radijo laidoje „Kultūros savaitė“, 2022-04-16

MARIJA REPŠYTĖ už tekstus jos sudarytoje knygoje This time the drawing has not succeeded. I tried to show fountains in the centre. Leidykla „12:15“, 2022 (anglų k.)

MYKOLAS SAUKA už tekstą autoriaus parodai Vaikų kambarys, publikuotą parodoje Vilniaus dailės akademijos parodų salėse „Titanikas“ ir ekspozicinės erdvės interneto svetainėje

MARTA VOSYLIŪTĖ už tekstą Gyvenimo praėjęs pusę kelio – tu knygą išsileiski pagaliau! Acta Academiae Artium Vilnensis (107)

 

METŲ REIŠKINYS

AGNĖ JOKŠĖ už anininkinę (lyties aspektu decentralizuotą) įvardžių linksniuotę

AGNĖ NARUŠYTĖ už karo temą jos straipsnių cikle savaitraštyje 7 meno dienos ir komentaruose LRT radijo laidoje „Kultūros savaitė“

PAULINA PUKYTĖ už performatyvius tekstus ir komentarus apie kultūros ir meno reiškinius, pristatytus leidiniuose, meno renginiuose, žiniasklaidoje

 

Apdovanojimų komisiją sudaro menotyrininkė, kultūros žurnalistė Jogintė Bučinskaitė, menotyrininkė, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Linara Dovydaitytė, menininkė, rašytoja, žurnalo Dailė redaktorė Aistė Kisarauskaitė, rašytojas, kuratorius Valentinas Klimašauskas ir kuratorė, rašytoja, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja Laima Kreivytė.

Meno kritikos apdovanojimus ir juos lydintį renginių ciklą kuruoja ŠMC komandos narės Virginija Januškevičiūtė ir Justina Zubaitė-Bundzė bei žurnalo Artnews.lt redaktorė Vaida Stepanovaitė. Šioms dviem organizacijoms bendradarbiaujant su LNDM Nacionaline dailės galerija, nuo šiol tokius apdovanojimus ketinama rengti kasmet. Projekto partneriai – Tarptautinės meno kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyrius ir Kultūros periodinių leidinių asociacija. 2023 m. projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.