• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2022    03    22

Rupert alternatyvios edukacijos programa meno mugėje „EXPO Chicago“

artnews.lt

Rupert alternatyvios edukacijos programa, balandžio 7-10 dienomis, dalyvaus tarptautinės šiuolaikinio ir modernaus meno mugės „EXPO Chicago“ nevyriausybinių organizacijų programoje.

Specialiosios programos metu Rupert pristatys Alvino Lucier kūrybos įkvėptą parodą „Aš sėdžiu kambaryje“, kurią sudaro alternatyvios edukacijos programos alumni: Anastasios Sosunovos, Aistės Ambrazevičiūtės, Aistės Marijos Stankevičiūtės, Vytenio Buroko bei Amerikos lietuvių kilmės tarpdisciplininio dizaino kūrėjos Katrynos Čiurlionis darbai.

APIE PARODĄ

„Aš sėdžiu kambaryje“ – tai simbolinis pagarbos gestas įtakingam Alvino Lucier kūriniui tuo pačiu pavadinimu (angl. I Am Sitting in a Room). Šia paroda siekiama apmąstyti atskirties ir aplinkos refleksijos patirtis įvairių meninių praktikų kontekste. Ji atskleidžia, kad materialus istorijų pasakojimas gali būti efektyvus būdas suvokti itin asmeniškus, bet visuotinai atpažįstamus, atotrūkio simptomus. Medijų, temų ir atlikimo technikų įvairovė liudija, jog atskirtis yra labai nevienalyčio pobūdžio patirtis.

Atskirtis – tai stipri ir nepastovi būsena. Kaip ir Alvino Lucier kūrinyje „Aš sėdžiu kambaryje“, atskirties patirtis gali būti kurtinanti ir skatinanti atsiribojimą. Tokiais momentais ieškome būdų naujai apibūdinti savo vietą įvairiuose mūsų apgyvendinamuose pasauliuose, tuo pat metu bandydami susiorientuoti tame, kas nepaaiškinama ir nelogiška.

Atskirties atgarsiai klajoja ir pasklinda daugybėje kūnų ir erdvių. Ji klastinga, geba keisti savo pavidalą. Radikalioje akistatoje su savimi atsidūrusiojo nerimastingas žvilgsnis kiaurai perveria neva neutralią poziciją ir atskleidžia už jos slypinčią galybę užgniaužtų konfliktų ir troškimų. Tai itin nuginkluojanti būsena, ne tik pakeičianti mūsų „aš“ sandarą, bet ir sėjanti jos trūkiuose užuojautos, kuklumo, prieglobsčio ieškojimo jausmus.

Parodos stendas veikia kaip nesandari izoliacinė patalpa – iš dalies sutrūkinėjusi, niekuomet iki galo neuždaroma, siūlanti daugybę būdų išgyventi radikalios akistatos su savimi momentus. Parodoje pristatomi buvusių Rupert alternatyvios edukacijos programos dalyvių darbai.

ALTERNATYVIOS EDUKACIJOS PROGRAMA

Rupert alternatyvios edukacijos programa siekiama derinti meno edukaciją ir profesionalią kūrybą, skatinti keitimąsi žiniomis tarp lektorių, menininkų, kuratorių ir šiuolaikinio meno bei kitų disciplinų tyrėjų ir praktikų, išplėsti akademinį lauką skatinant savarankišką mokymąsi, kartu sutelkiant pavienius kūrėjus į bendruomenę. Rupert edukacinė programa yra mokslinio laipsnio nesuteikianti, paraakademinė mokymosi programa.

Kiekvienais metais atrenkama nedidelė grupė programos dalyvių, kuriems sudaromos sąlygos įgyvendinti savo projektus ir gauti reikiamą praktinę bei teorinę pagalbą. Su edukacijos dalyviais užsimezgęs ryšys palaikomas įtraukiant juos į įvairias kitas Rupert veiklas, kurios leidžia toliau mokytis aktyviai veikiant.

DALYVAUJANTYS MENININKAI

Aistė Ambrazevičiūtė 

Aistė yra skaitmeninio meno kūrėja, buvusi architektė, gyvenanti Lietuvoje. Savo kūryboje ji daugiausia dėmesio skiria dekoratyviniam architektonikos menui, išaukštindama ir panaudodama įmantrioje bei sudėtingoje daiktų prigimtyje slypinčias formas ir tekstūras. Savo praktika ji siekia stimuliuoti pastabumo meną ir vizualizuoti neįsivaizduojamą realybę. Yra įkūrusi „Phantasia Lab“, kurioje vadovaudamasi intuityvia technologine vaizduote modeliuoja skaitmeninius augalus. Šiuo metu yra Vilniaus dailės akademijos meninės praktikos doktorantė, dirba prie kūrinio „Miško tektonikos gramatika pagal kerpes“.

Anastasia Sosunova

Anastasia Sosunova (g. 1993) yra tarpdisciplininio meno kūrėja, gyvenanti Vilniuje. Semdamasi iš asmeninių istorijų, geografinių vaizdinių ir subtilių materialių ženklų, kuriuos žmonės palieka savo būstuose, Sosunova pina istorijas apie bendruomenes ir jų suformuojamas tapatybes. Menininkė tyrinėja šiuolaikinės Lietuvos sociopolitinį kraštovaizdį: populiarias liaudies tradicijas, nacionalinę tapatybę ir magiškojo mąstymo modelius, glaudžiai susijusius su uždarų kaimynysčių paplitimu ar populiarėjančiu gydymu placebais. Pastaruoju metu A. Sosunova yra surengusi parodas „FUTURA“ (Čekija), Galerie Britta Rettberg (Vokietija), New Museum (JAV), 2-ojoje Rygos tarptautinėje šiuolaikinio meno bienalėje (Latvija), „Manifesta 13“ Parallel Events (Prancūzija), ir 14-oje Baltijos trienalėje (Lietuva). Yra išleidusi autorinį leidinį „Express Method“ (2021), skaitmeninę menininko knygą „Detox Siblings“ (2019) ir kt.

Aistė Marija Stankevičiūtė

Aistė Marija Stankevičiūtė yra menininkė, rašytoja, šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Vilniuje. Aistės Marijos darbai remiasi senovės mitais ir šių dienų bling kultūra, kurios atstovai puošia kūnus architektūriniais elementais – žodžiais, objektais ar drabužiais. Vizualiųjų menų, mados, teatro ir meno kritikos srityse ji gilinasi į tokias temas kaip intymus ryšys tarp dirbtinių kūnų ir žmonių, saviraiškos galimybės,

malonumas ir smalsumas. Jos kūryba – tai gyvatė ant turėklų, raidė, vinguriuojanti tekste ir tekstilėje. Aistė Marija neseniai vykdė rezidentūrą Cité Internationale des Arts (Paryžius, Prancūzija), dalyvavo Rupert alternatyvios edukacijos programos baigiamosiose parodose „Sunkus centras“ („Tech Arts“ galerijoje Lietuvoje ir „Podium“ Osle). Praėjusiais metais surengė personalinę parodą pavadinimu „Ausys laižo lūpas“, buvo atrinkta į parodą „JCDecaux premija 2020: Turiu žodžius“ Šiuolaikinio meno centre (Vilniuje). Šiuo metu rašo tekstus ir parodų apžvalgas šiuolaikinio meno dienraščiams internete: artnews.lt, echogonewrong.com ir kt.

Vytenis Burokas

Vytenis Burokas yra menininkas ir kuratorius, šiuo metu gyvenantis Vilniuje. Domėdamasis įvairiomis disciplinomis ir žanrais, ieško suskilinėjusių kultūrinių įtakų žymių, konstruoja naują visumą sijodamas radinius per asmeninių patirčių ir pastebėjimų filtrą, bei visa tai pristato performansų, publikacijų, instaliacijų, skulptūrų ir paveikslų pavidalais. Savo praktikoje tyrinėja žinių apykaitą ir fermentaciją, atkreipdamas dėmesį į santykius tarp mikroorganizmų ir žmonių. Žinomas kaip meninėmis, filosofinėmis, antropologinėmis ir sociologinėmis idėjomis paremtų alaus receptų kūrėjas ir gamintojas, publikacijos „Alaus metafizika“, nagrinėjančios santykį tarp organizmo apykaitos procesų, apsvaigimo ir filosofinės minties vystymosi, autorius. Naujausiuose projektuose sukūrė įvairių alter ego veikėjų savo pasakojimu paremtiems performansams ir piešiniams. Baigė šiuolaikinės skulptūros studijas Vilniaus dailės akademijoje, kur šiuo metu dėsto, o 2013-2014 m. dalyvavo “Rupert” alternatyvios edukacijos programoje. Yra surengęs parodų ŠMC Vilniuje; „FUTURA“ Prahoje; „Editorial projects“ Vilniuje; Rupert Vilniuje; Autarkia Vilniuje; „Bus Projects“ Melburne; 427 Rygoje; Komplot Briuselyje; MOCAK Krokuvoje; Nidos menų kolonijoje ir kt.

Katryna Čiurlionis

Katryna Čiurlionis yra Amerikos lietuvių kilmės tarpdisciplininio dizaino kūrėja ir tyrėja. Jos patirtis architektūrinio dizaino srityje prasidėjo nuo gilaus susižavėjimo aplinkos galia paveikti tiek protą, tiek kūną. Savo kūriniais ji siekia pažvelgti į tai, kas slypi po užstatytosios aplinkos paviršiumi ir išskirti bendresnes įvairių aplinkų palaikomas kultūrines paradigmas. Šiuo metu jos kūrybą apibūdina subtili pusiausvyra tarp architektūros istorijos, kritinės teorijos, molekulinės biologijos ir farmakologijos sričių. Tiek savo nepriklausomoje, tiek ir su kitais vystomoje praktikoje ji pasitelkia erdvę – skaitmeninę arba fizinę – kaip terpę, kurioje audžia pasakojimus ir išreiškia numanomas vertybes.

Rupert veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Dėkojame parodos organizatoriams: Lietuvos Respublikos Generaliniam konsulatui Čikagoje, Lietuvos Respublikos kultūros atašė JAV; rėmėjams: Lietuvos kultūros institutui, Vilniaus miesto savivaldybei, Arka Express Inc, GP Transco, Devbridge, Narbutas bei instituciniams rėmėjams: Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai. Esame dėkingi ir šio projekto iniciatoriams Rimui Čiurlionis ir Katrynai Čiurlionis.