• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2017    10    22

Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Klaipėdos senamiestis 1976 – 1985” Klaipėdoje

artnews.lt

Nuo rugsėjo 28 d. iki lapkričio 12 d. Klaipėdos fotografijos galerijoje (KKKC parodų rūmuose, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) eksponuojama Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Klaipėdos senamiestis 1976 – 1985”.

Spalio 27 d., 17.30 rengiamas kūrybinis vakaras – susitikimas su Romualdu Požerskiu. Jo metu autorius pristatys savo fotografijų ciklą „Lietuvos senamiesčiai 1974 – 1985“, plačiau papasakos apie to laikotarpio Klaipėdą, fotografo santykį su miestu.

„Keičiasi kartos. Vaikai gimsta, žaidžia, išmoksta gyventi tarp namų ir gatvių, po mažu dangaus lopinėliu. Mūro kvadratas žmogų atpratina mylėti gamtą. Plytos, gatvės, šaligatviai, šviestuvai, telefonų būdelės, bažnyčių bokštai (kai kurie be kryžių) žmogų vis skubina, verčia sparčiau judėti. Pagreitis didėja ir tampa… vis agresyvesnis. Išsitiesti pievelėje, įkvėpti žolės kvapo, aprėpti akimis bekraštį dangų, susilieti su pilka žeme. Pajusti miesto pulsą, jo esmę, suvokti savo vietą gyvenimo džiugesyje. Visa tai ir yra senamiesčio fotografija.“

Romualdas Požerskis. Dienoraštis, 1976 gruodžio 24.

„Čia, Po­žers­kio pa­ma­ty­to­je Klai­pė­do­je, nė­ra mū­sų in­di­vi­du­a­lio­jo­je ge­og­ra­fi­jo­je įdai­gin­tų baž­ny­čių, pa­min­klų ar net ba­rų iš­ka­bų. Jų vie­to­je – nim­fe­tės žvė­re­lio vei­du šyp­se­na, ber­niūkš­čių „mir­ti­nas“ ap­si­ka­bi­ni­mas prie nu­blokš­to dvira­čio, vai­kas su ka­ti­nu­ku ant del­no, ne­drą­sūs pir­mų­jų „mei­lių“ at­spin­džiai vei­de­liuo­se. Tie – įsi­my­lė­jė­liai da­bar ge­riau­siu at­ve­ju sa­vo ko­jom ju­dan­tys pen­si­nin­kai. Ar tuo pa­čiu grin­di­niu – ši­to jau nie­ka­da ne­su­ži­no­sim.“

Ro­lan­das Ras­taus­kas

Romualdas Požerskis gimė 1951 m. Vilniuje. 1975 m., baigęs tuometinį Kauno Politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą, pradėjo dirbti Lietuvos fotografijos meno draugijos Kauno skyriuje. Nuo 1976 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Nuo1980 m. buvo laisvas fotografas ir rengė fotografijas Lietuvos bei užsienio spaudai. 1990 m. suteiktas Lietuvos Nacionalinės premijos laureato vardas. 2004 m. už indėlį į Europos kultūros paveldo puoselėjimą ir saugojimą, Vienos universitete Austrijoje įteikta mecenato iš Hamburgo Alfredo Toepferio premija. Nuo 1993 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto, menotyros katedros lektorius. Nuo 2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto, šiuolaikinių menų katedros profesorius.

Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Klaipėdos senamiestis 1976 – 1985” yra fotografijos parodų ir edukacinių užsiėmimų ciklo „(Ne)būtos istorijos“ dalis. Projektą organizuoja Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius. Projektą iš dalies remia Klaipėdos miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Kuratorius Darius Vaičekauskas.

Paroda veiks iki lapkričio 12 d.