.
2019    02    19

Paroda „IMAGINARIUM“ galerijoje „Arka“

artnews.lt

Vasario 22 d., penktadienį, 18 val. LDS galerijoje “Arka” (Aušros Vartų g. 7, Vilnius) atidaroma paroda „IMAGINARIUM“.

Parodos pavadinimas – lotyniškų terminų imago (atvaizdas, kopija, panašumas) ir imagum (vaizduotė) sampratų įvietinimas. Imaginariumas – tai fikcinė, heterotopiška, individualiai patiriama laikinė erdvė, kurioje susitelkia atvaizdas kaip atspindys ir vaizduotė kaip atspindžių “gaminimo” tinklas.

Ši paroda remiasi Hanso Beltingo, Maurice Merleau-Ponty ir Jacques Lacano teorijomis, kuriose skleidžiasi atspindžio ir atminties efemeriškumo, patyrimo, atvaizdo ir vaizduotės plotmės. Parodoje mėginama [pa]tyrinėti žmogaus sąmonės, pasąmonės, vaizduotės, sapnų ir patirčių klodus bei jų santykius, siekiant suvokti jų organišką būtį laike ir erdvėje.

Pristatomais kūriniais reflektuojamas dabarties vaizdų perteklius, tikro ir fiktyvaus, objekto ir subjekto santykis, realybės reprezentacija ir kiekvienam individuali Tikrovė. Kuriami fenomenologiniai ekranai, formuojantys atspindžio ir atminties laikinumo patyrimą. Atmintį turėtume suvokti kaip nuolat vykstančią ir atsinaujinančią regėtų vaizdų ir patirčių archyvavimo sistemą, kuri negali objektyviai fiksuoti praeities įvykių (chaotiškais praeities atspindžiais tampančių vaizdų ir patirčių), nes ji yra nuolat (per)kuriama. Imaginariume sąveikauja skirtingos patirtys ir atmintys, transformuojančios ir kuriančios vis kitas, subjektyvias, laikiškas ir laikinas patyrimo formas.

Menininkai: Julija Pociūtė, Agnė Jonkutė, Paulius Rainys, Eglė Pilkauskaitė, Karolis Vaivada, Gintarė Stašaitytė, Valda Verikaitė.

Kuratorė: Evelina Januškaitė.

Paroda veiks iki kovo 14 d., LDS galerijoje “Arka”, Aušros Vartų g. 7, Vilnius. Parodos atidarymas – vasario 22 d., penktadienį, 18 val.

Parodą iš dalies remia: Lietuvos dailininkų sąjunga, LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba.

Lankymas nekainuoja. Galerija atvira II-V 12-19, VI 12-16