.
2010    03    17

Naujas „Tulips & Roses“ projektas Paryžiaus „GB Agency“ galerijoje

artnews.lt

Deimantas Narkevicius. Matrioskos

Galerija „Tulips & Roses“ ir toliau nedžiugina vilniečių naujomis parodomis ir tęsia kultūrinio eksporto programą, pristatydama naują projektą garsioje Paryžiaus galerijoje „GB Agency“ (20, rue Louise Weiss), kuri reprezentuoja tokius menininkus kaip Omer Fast bei Ryan Gander. Parodos pavadinimas – „The Boy Who Cried Wolf (Lefty Loosey, Righty Tighty)“ iš tiesų yra formulė. Pirmoji pavadinimo dalis nurodo į senovinę pasaką apie berniuką, kuris savo malonumui visaip išnaudodavo žodžius. Berniukas nebuvo melagis, tačiau savo paties nuostabai jis atrado, jog žodžius galima vartoti vien kaip tam tikrą efektą, nekreipiant dėmesio į jų reikšmę. Berniukas suprato, jog jis bet kuriuo metu gali sujungti bet kokius du visatos taškus ir kad visi žodžiai ir daiktai verda viename milžiniškame laiko puode. Deja, vilkas tai suprato kiek anksčiau…

Antroji pavadinimo dalis yra menonitinis eilėraštukas, skirtas angliškai kalbančių vaikų mokymuisi naudotis atsuktuvu – sukant į kairę – atlaisvinti, o į dešinę – suveržti. Jis taip pat parodo, jog kartais mes suprantame įvairius dalykus ne todėl, kad jie reiškia kažką ypatingo, tačiau todėl, kad jie puikiai rimuojasi ir išgauna linksmus garsus.

Parodoje pristatomus darbus būtų galima sugrupuoti į kelias kategorijas. Pirmiausia, tai kūriniai, kurie daro dalykus, jų neišsakydami. Pavyzdžiui Liudviko Buklio juoda paslaptinga konstrukcija yra išgrynintas dizaino objektas – grynas ir džiaugsimas funkcionalizmo atvaizdas. Šios kategorijos pakraštyje „kabo“ir Gintaro Didžiapetrio „f“ formos smuiko skylė,  vienoje raidėje išreiškianti visumą.

Kita kategorija apima darbus, kurie atskleidžia kaip atrodo akloji dėmė. Gintautas Trimakas įsėlinęs į remontui uždarytą galeriją padarė keletą fotografijų, kurios tikriausiai dokumentuoja parodos šešėlį.

Dar kiti darbai nagrinėja retorikos galvosūkius. Deimantas Narkevičius mėgaujasi muzika ir šokiais ir parodo mums, kas nutinka, kai tiesa yra pasakoma per gražiai.

Parodoje be minėtų menininkų dalyvauja Mac Adams, Julius Koller, Juozas Laivys bei Rosalind Nashashibi.

Paroda atidaroma kovo 27 d.

Iliustracija viršuje: Deimantas Narkevičius. Matrioškos. 2005 m., video Beta cam SP filmas pervestas į DVD,  Jan Mot, Bruselis bei „GB Agency“, Paryžius nuosavybė.