Vaišvilaitė Rasa

Pokalbis apie SLA meno erdvę New Yorke su koordinatore Rūta Pauliukaityte

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) yra seniausia tebeveikianti lietuvių organizacija pasaulyje, įkurta 1886 metais. Ją sukūrė lietuvių emigrantai, norėdami padėti sau ir atvykusiems iš Lietuvos į Ameriką tautiečiams sveikatos draudimu bei piniginėmis paskolomis. Vėliau, įsigijusi keturių aukštų pastatą Manhattene, organizacija tapo svarbiu kultūros centru, kuriame taip pat įsikūrė laikraščio „Tėvynė“ redakcija ir spaustuvė.  Aistė Marija Stankevičiūtė […]