.
2014    06    13

Laisvieji Kauno archyvai kviečia bendradarbiauti

artnews.lt

aut.Jonas Petronis

Laisvieji Kauno archyvai kviečia bendradarbiauti kuriant naują projektą atmintiesvietos.lt. Projekto rengėjai šiuo metu kaupia virtualų Kauno miesto atminties archyvą: fotografijas, filmuotą medžiagą, interviu su miestiečiais, mokslo publikacijas, meninių projektų dokumentaciją.

Atminties duombazes bei interaktyvius tinklalapius turi daugelis pasaulio miestų, todėl manome, kad tokios skaitmeninės atminties platformos sukūrimas ne tik padės kurti jungtis tarp asmeninių patirčių ir bendro kultūros paveldo, bet ir skatins įvairių Kauno atminčių bendruomenių susidomėjimą kultūrine atmintimi ir miesto gyventojų pasididžiavimą savo miesto istorija. Šiame Kauno atminties archyve mokslininkai ir tyrėjai, o svarbiausia – patys miestiečiai taps savo miesto kolektyvinės ir kultūrinės atminties kūrėjais, todėl jūsų pasakojimai, atsiminimai, fotografijos  yra viena didžiausių šio projekto vertybių.

Kviečiame tapti projekto partneriais ir siųsti fotografijas, garso ir vaizdo įrašus, tekstus, meninius projektus, istorijas, susijusias su Kauno miestu, jo įvykiais, šventėmis, asmenybėmis, jums svarbiomis miesto vietomis ar jūsų gyvenime reikšmingais momentais adresu: galerija101@gmail.com iki liepos 1 d.

Jūsų atsiųsta medžiaga bus publikuojama projekto tinklalapyje atmintiesvietos.lt ir be jūsų sutikimo niekur kitur nebus viešinama.