.
2013    02    25

Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda „Persirengimas“ galerijoje „Meno parkas“, Kaune

artnews.lt

persirengimas plakatas

Kovo 1 d., penktadienį, 18 val. galerijoje „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, Kaunas) atidaroma Gretos Grendaitės ir Tomo Vosyliaus paroda „Persirengimas“ (angl. „Disguise“*).

Urbanizuotų erdvių apsupty esame beveik nuolat. Dažniausiai tik poilsio poreikio patenkinimui kartais ištrūkstame priartėdami prie gamtos. Grįžus jusles dar sodriau užtvindo koncentruoti miesto N dariniai, naujomis struktūromis vaizduotėje virstantys aplinkos regėjimai. Tai – tikrovės efektas, nebūtinai toks intensyvus ir įspūdingas veiksmo prasme, kokį aprašo Slavojus Žižekas. [1] Nauja realybė mums daugiau kalba apie to paties autoriaus aptartą Įvykio stoką, galinčią iššaukti radikalius veiksmus, bet gimdomą smulkesnių įvykių gausa persisotinusios globalios monotonijos. Ji mus domina kaip potencialaus Įvykio nuojautos pritvinkęs, tiksliai nenusakomas reiškinys.

Hiper-aktyviai, bene iliuziškiausiai į urbanistinį kraštovaizdį įsilieja vizualioji reklama. Serija Tuštumos atspindi vizualaus triukšmo keliamą emocinį monotonijos efektą. Tai ne tiesioginė reklamos turinio kritika, veikiau (pa)stebėjimai, kaip ji integruojasi į aplinką, kaip dėl šios simbiozės virtualėja miesto išorė, maskuojama tikrovė, iliuziniai fragmentai pinasi kasdieniuose žingsniuose ir žvilgsniuose, o neretai išsisėmęs lozungų turinys, net groteskiškai pasirodydamas išvirkščiąja puse, nebeveikia sąmonės. Vis mažiau aktualu, kuriame mieste, juo labiau – didmiestyje tuo metu esi.

Perlipę suvirtualėjusį aplinkos apvalkalą lyg ekraną, ieškome gyvybinės energijos dalelių – savęs. Sociume save pastebime per atvirą žvilgsnį į Kitą („the Other as an Other“ [2]), per kasdienes, lyg ir neišskirtines, bet svarbias situacijas, jose įsiminusius, vaizduotės išgrynintus charakterius, personažus, galbūt artėjusius prie didžiojo Įvykio, bet izoliuotus kūrinio erdvėje ir laike. Flora ir Fauna – mes – homo consumens bei homo symbolicus, tebekeliantys bergsoniškai egzistencinius kūrybinės evoliucijos klausimus. Kiekvienas tam tikroje aplinkoje esame potencialiais socialinę pasaką atspindinčio teatro veikėjais, t.y. persirengėliais.

Pirmoji šio projekto paroda įvyks galerijoje „Meno parkas“. Dalis serijos „Flora & Fauna“ darbų sukurta ir pristatyta 2012 m. gegužės-birželio mėn. Prancūzijos visuomenei rezidencijos studijos atvirų durų dienų metu („Portes Ouvertes. Artistes de Montrouge“; organizatoriai – „Les Yeux Fertiles“ ir „Maire de Montrouge“). Pristačius pirmąjį projekto „Persirengimas“ etapą Kaune, jo neketiname užbaigti, planuojamas tęsinys.

*Anglų kalbos termino „disguise“ reikšmės: maskavimas, slėpimas, persirengimas, apgaulinga išvaizda, maskuotė.

[1] Slavoj Žižek, Sveiki atvykę į tikrovės dykumą. Kitos knygos, 2010.

[2] Jean Baudrillard & Marc Guillaume, “Radical Alterity”, in: Semiotext(e), 2008.

***

Žiūrovai kviečiami įsitraukti į kūrybinį veiksmą:

„Vieną iš parodos kūrinių – Drugelio efektas – kviečiame Jus kurti kartu. Tai interaktyvios instaliacijos forma kuriama knyga, kurios turinys, pradėtas keleto meno lauko atstovų, parodos metu (jei bus iniciatyvų – ir po jos) galės plėtotis tiek, kiek tuo domėsis ir įsitrauks kiti autoriai, žiūrovai. Tereikia Jūsų idėjai perteikti priimtiniausiomis vizualios raiškos priemonėmis (2D – piešinys, tekstas, fotografija, spauda, kt.; formatas ne didesnis kaip 10 x 13 cm, horizontalus) „atsakyti“ į klausimą:  miestas + aš = ..?

Lauksime individualių Jūsų refleksijų permąstant ir savaip atveriant socio-emocines miesto visuomenės problemas, būsenas. Prisidėdami savo darbais kartu sutinkate juos padovanoti – siekiant bendro kūrinio sklaidos galimybių ateityje, šie darbai liks pas mus. Išskirtiniais atvejais, jei autoriams jų reikės kitiems projektams, susitarsime dėl darbo/-ų grįžimo pas jus konkrečiam laiko tarpui. Kūrinio sklaida vyks virtualioje interneto (http://www.facebook.com/pages/Legal-ART-Lovers/187738548033929?fref=ts) bei, tikimės, kitose erdvėse.
Kam įdomu, pridedame nuorodą į savitai susijusią filosofo Tomo Sodeikos publikaciją, kuri kartu su kitų straipsnių rinkinio „Miestelėnai. Tyla ir postmodernioji kultūra“ autorių tekstais, virš 10 metų „slėpėsi“ lentynoje neperskaityta, tačiau kaip tik dabar atrasta per atsitiktinumą (jei kas nors su mumis vyksta atsitiktinai): http://www.leidykla.eu/fileadmin/Religija_ir_kultura/2008_5-2/62-85.pdf. “

– Greta Grendaitė ir Tomas Vosylius.

Paroda veiks iki kovo 20 d.