• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2024    06    25

VDA dėstytojų ir tekstilės studentų kūriniai bus pristatomi tarptautinėje tekstilės bienalėje FITE Prancūzijoje

artnews.lt
Severija Inčirauskaitė Kriaunevičienė. Nuošalė, 2024. Enrikos Samulionytės nuotrauka.

Jau daugiau nei ketverius metus VDA Tekstilės meno ir dizaino katedra bendradarbiauja su partneriais Prancūzijoje. Ši partnerystė apima gausybę bendrų renginių: tarptautinių parodų, projektų, studijų mainų, konkursų. Pagrindiniai partneriai Prancūzijoje yra tekstilės bienalės FITE organizatoriai „HS_Projets“ (Lionas), kurie liepos 2 d. Klermono Ferono mieste atidarys jau 7-ąją bienalės programą, pristatančią ir VDA dėstytojų bei tekstilės studentų kūrinius. 2023 metais pagrindinę tekstilės bienalės parodą „Imagine“ buvo galima pamatyti ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje / Istorijų namuose.  Šiais metais, atliepiant Paryžiaus olimpinių žaidynių sportinę dvasią, FITE bienalės pavadinimas „PLAY“ nurodo į plačius žaidimo, atsitiktinumo, bendradarbiavimo, malonumo, iššūkių, vilties ir kt. kontekstus. (Bienalės kuratoriai: Simon Njami, Christine Athenor, Thomas Leveugle, Nolwenn Pichodo, Christine Bouilloc, Juliana Braga, Carolina Barmell, Fabiana Delbony) web_FITE2024-ANGLAIS-1.pdf (the-fite.com)

Vienas iš FITE bienalę lydinčių renginių yra VDA dėstytojų Rūtos Šipalytės, Martyno Gailiušo ir Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės bendra paroda „Solid Light Blue”, kuri liepos 2 d. bus atidaryta „Salle Gilbert-Gaillard“ galerijoje Klermono Ferono mieste. Jau ir anksčiau kartu dirbę menininkai naujausius savo kūrinius pristatys bendroje parodoje, atkreipdami dėmesį į tariamą sporto apolitiškumą. „Sportas yra fizinis, tačiau ne mažiau simbolinis reiškinys. Jis taip pat tariamai apolitiškas ir paremtas amžinais humanistiniais idealais, tačiau iš tiesų giliai persmelktas nelygybės, išankstinių nusistatymų, viršenybės ir grobuoniško konkuravimo požeminių srovių. Sportas turėtų vienyti tautas, tačiau neįmanoma būti visiškai tikram dėl individualių sportininkų įsitikinimų, ideologinių nuostatų ir požiūrio į kitos etninės grupės, tautinės tapatybės ar socialinės klasės varžovus. Subtiliai, bet kartu aštriai atskleisdami po šlovinga sportiškumo mitologija slypinčius paradoksus ir tamsiąsias sporto puses, Rūta Šipalytė, Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė ir Martynas Gailiušas klausia, kokius žaidimus mes žaidžiame ir kas kuria jų taisykles“ – parodos anotacijoje rašo dr. Jurij Dobriakov.

Martynas Gailiušas. Menininko nuotrauka.

Šiais metais FITE bienalė pirmąjį kartą organizuoja ir jaunųjų tekstilės dizainerių konkursą, kurio parodą „Textile Territories“ nuo liepos 3 d. bus galima pamatyti galerijoje, esančioje įmonės MICHELIN erdvėse Klermono Ferono mieste. Tarp inovatyvių ir tvarumo idėjas puoselėjančių devynių dizainerių yra atrinktos dvi VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros alumnės / magistrės Viktorija Kuliavaitė ir Rūta Simutytė. Autorių dalyvavimą parodoje remia Paryžiaus olimpinių žaidynių kultūros programa. Parodos metu tarptautinė žiuri ir lankytojai rinks du konkurso nugalėtojus.  

FITE bienalės metu „Camille Claudel“ parodų erdvėje bus galima pamatyti ir tarptautinio jaunųjų Europos tekstilės dizainerių projekto „Weave Up!“ pirmojo etapo rezultatus. 2023 metais pradėtas projektas „Weave Up!“ (vykdomas iki 2025) Weave Up! – European project yra Europos Komisijos programos „Kūrybiška Europa“ dalis, kurią VDA Tekstilės meno ir dizaino katedra vykdo kartu su partneriais Prancūzijoje ir Portugalijoje. Projekto tikslas – suartinti būsimus tekstilės specialistus ir dizainerius su tekstilės grandinės dalyviais: augintojais, ūkininkais, amatininkais ir tekstilės įmonėmis bei fabrikais, parodant tekstilės gamybos ir jos pritaikymo įvairovę. Projekto metu vykdomos rezidencijos ir kūrybinės dirbtuvės Lietuvoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje, kuriose gilinamasi į lino, vilnos, kamščio ir odos gyvenimo ciklą, tyrinėjant šių medžiagų išgavimo grandinę bei tobulinant medžiagų ekologinius įgūdžius. Medžiagoms tirti konkurso būdu buvo atrinktos jaunųjų dizainerių grupės, tarp kurių yra VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros alumnės Dijuota Žilytė, Rūta Mitigailaitė, Jolanta Sendait-Paulauskienė, Martyna Plioplytė-Zujienė. „Weave Up / Lino“ grupės vadovė – menininkė / dizainerė Silvija Juozelskytė.

Rūta Šipalytė. Nesugrįžtamai. Menininkės nuotrauka.

Tekstilės bienalės FITE programos metu rugsėjo 20 d. bus atidaryta VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros magistrių (Ieva Laskevičiūtė, Jolanta Sendaitė-Paulauskienė, Deva Bartninkaitė, Martyna Plioplytė-Zujienė, Rūta Mitigailaitė) bendra paroda „As Wave is Driven by Wave“  „Showroom Galerie 7“ galerijoje Liono mieste. Ši paroda yra 17-osios Liono bienalės lydintysis renginys, o taip pat ir „Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024“ programos dalis.

Bendradarbiavimo projektus Lietuvoje kuruoja Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė. Dalis renginių yra finansuojami Paryžiaus olimpinių žaidynių, Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024, Europos Komisijos „Kūrybiška Europa“ kultūros programų lėšomis.

Parodos ir datos:

2024.07.02-09.22  Solid Light Blue. Galerija „Salle Gilbert-Gaillard“ (Klermonas Feronas).

Menininkai: Rūta Šipalytė, Martynas Gailiušas, Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė. 

Paroda yra Paryžiaus olimpinių žaidynių ir Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 kultūros programų dalis.

2024.07.03-10.02 Tekstilės bienalės FITE jaunųjų tekstilės menininkų ir dizainerių prizo paroda „Textile Territories“. MICHELIN ekspozicinėje erdvėje (Klermonas Feronas). Menininkės iš Lietuvos: Viktorija Kuliavaitė ir Rūta Simutytė. Paroda yra Paryžiaus olimpinių žaidynių kultūros programos dalis.

2024.07.02-09.22 Tarptautinio jaunųjų tekstilės dizainerių projekto „Weave Up!“ paroda. CAMILLE CLAUDEL parodų erdvė (Klermonas Feronas). Dalyvės iš Lietuvos: Dijuota Žilytė, Rūta Mitigailaitė, Jolanta Sendait-Paulauskienė, Martyna Plioplytė-Zujienė, Silvija Juozelskytė. Paroda yra Europos Komisijos programos „Kūrybiška Europa“ dalis.

2024.09.20-10.11 Tekstilės meno ir dizaino katedros magistrančių paroda „As Wave is Driven by Wave“. „Showroom Galerie 7“ tekstilės galerijoje (Lionas). Menininkės: Ieva Laskevičiūtė, Jolanta Sendaitė-Paulauskienė, Deva Bartninkaitė, Martyna Plioplytė-Zujienė,

Rūta Mitigailaitė. Paroda yra 17-osios Liono bienalės lydintis renginys, Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 programos dalis.

2024.07.02-07.22 Menininkė Jelena Škulis reziduos „Moly-Sabata, Fondation Albert Gleizes“ (https://www.moly-sabata.com/2024/06/jelena-skulis/), kurioje aus naujus kūrinius ir ruošis personalinei parodai, kuri spalio 10 d. bus atidaryta „La Polaris“ galerijoje Lione. (https://www.lepolaris.org/). Paroda yra 17-osios Liono bienalės lydintis renginys.