.
2015    10    05

Valdo Ozarinsko „Raudonasis paviljonas“ architektūros galerijoje „Nulinis laipsnis”

artnews.lt

Raudonasis paviljonas 11X11 300DPI

Spalio 8 d. 18 val. architektūros galerijoje „Nulinis laipsnis“ (Šv. Stepono g. 14, Vilnius) atidaroma ciklo „IDEALIZMAS 3x3x3. Vieno kūrinio paroda“ ekspozicija, pristatanti architekto Valdo Ozarinsko kūrinį „Raudonasis paviljonas“. Kuratorius architektas dr. Tomas Grunskis.

Konceptualios architektūros galerija „Nulinis laipsnis” yra skirta nekomercinės architektūros kultūros sklaidai ir jos idėjų komunikavimui Lietuvoje bei užsienyje.  Šios galerijos (kartu su architektūros kritikos platformos „Nulinis laipsnis”) veikla aktualizuoja ir reprezentuoja tą architektūros kultūros pusę, kuri mūsų dienomis yra beveik nebematoma ir egzistuoja ant išnykimo ribos.

Vieno kūrinio parodų ciklas sumanytas kaip sinoptinių – tęstinių įvykių serija galerijoje „Nulinis laipsnis“, kurių metu būtų surenkami ir eksponuojami eksperimentiniai ir konceptualiosios kūrybos architektūriniai darbai, pristatomi jų kūrėjai, atskleidžiama idėjų reikšmė skirtingose sociokultūrinėse ir teorinėse aplinkose.

Vieno kūrinio parodomis skatinama diskusija tarp visuomenės ir profesinės bendruomenės apie konceptualiosios architektūrinės kūrybą ir jos idėjų svarbą, apmąstoma ir perteikiama jos kultūrinė vertė skirtingais meno sričių ir architektūros sąveikos aspektais  Šiuo projektu yra nušviečiama svarbi kultūros dalis ir ji pristatoma skirtingoms visuomenės grupėms, juo siekiama perteikti nekasdienius ir retus architektūros kultūros reiškinius.

2015 metų ir 2016 metų pradžios laikotarpiu numatomi eksponuoti Lietuvos konceptualios architektūros kūrinius ir pristatyti visuomenei jų kūrėjus – architektus, kurie veikia arba veikė tarpdalykiniame meninės kūrybos lauke, apjungdami skirtingas jo sritis. Taip pat parinkti kūriniai yra suvokiami kaip tam tikri kultūriniai architektūros srities žymekliai, perteikiantys svarbias ir vis dar aktualias idėjas platesniame kultūriniame kontekste bei socialinę kritiką, kuri vis dar yra aktuali mūsų dienomis ir kurios nebelieka šiuolaikinėje architektūros praktikoje.

Kartu su parodomis numatomos rengti diskusijas – „METArekonstruksijas“, kurių metu būtų aptarti ir rekonstruoti faktai apie eksponatus, jų sukūrimo aplinkybes, surenkama skirtinga medžiaga apie juos bei formuluojami klausimai tolimesniam tyrimui.

Pirmoji projekto paroda yra skirta architekto ir menininko Valdo Ozarinsko kūriniui – projektui „Raudonajam paviljonui“, kuris buvo pateiktas Expo 2000 parodos Hanoveryje Lietuvos paviljono konkursui 1999 metais. Tai – objektas prototipas, žymintis svarbią ribą ir Lietuvos architektūros kultūros srityje…

Parodos diskusija ir “METArekonstrukcija” – spalio 15d. 18val.

Projektą remia Lietuvos Kultūros taryba.