.
2023    04    15

Už Šiaulių regiono meno įvykių apžvalgą „Artnews.lt" žurnale bus atsakinga Alberta Vengrytė

artnews.lt

„Artnews.lt” skaitmeninis žurnalas daugiau nei penkiolika metų reflektuoja ir skleidžia Lietuvos šiuolaikinio vizualaus meno sroves, bendradarbiaujant su plačiu būriu meno kritikų ir rašytojų. Šiemet vyriausios redaktorės Vaidos Stepanovaitės vedamą žurnalą papildys redakcinė komanda, leisianti akyliau apžvelgti konkrečių Lietuvos regionų šiuolaikinio meno vyksmus. 

Pristatome naują Lietuvos regionų redakcijos narę Albertą Vengrytę, kuri nušvies Šiaulių regioną. Alberta prisijungia prie kolegės Rosanos Lukauskaitės, atstovaujančios Klaipėdos regioną.

Alberta Vengrytė – šiuolaikinio meno istorikė (jos tyrimų sritis – performatyvumas šiuolaikiniame mene, Lietuvos performanso menas, menas skaitmeninėse ir virtualiose erdvėse, dailėtyros tyrimų metodologijos), nepriklausoma meno kritikė (nuo 2014 m.), kultūros projektų kuratorė ir koordinatorė. Už dailės kritikos veiklą daugumoje Lietuvos kultūros ir meno leidinių 2022 m. autorei suteiktas meno kūrėjo statusas. Šiuo metu Alberta dirba Lietuvos dailininkų sąjungos bei VšĮ „Dailininkų sąjungos fondas” projektų vadove, kuruoja LDS projektų erdvę ir tęsia anksčiau pradėtus tyrimus. Su Artnews.lt ir Echogonewrong.com Alberta bendradarbiauja jau devynerius metus, žurnaluose nuolat publikavo interviu su šiuolaikinio meno kūrėjais, parodų recenzijas.

„Manau, teigiamas pokytis, jog šiuolaikinio meno lauke vis rečiau susiduriame su anksčiau plačiai reflektuotomis ir kritinėje literatūroje bei spaudoje tam tikra prasme institucionalizuotomis kultūrinio „centro“ ir „periferijos“ sąvokomis. Šiuolaikinio meno dabartis trina fiksuotų vietų, bendruomenių, net institucijų kontūrus. Kita vertus – vyraujantis kultūrinio finansavimo modelis neretai suponuoja specifinį dėmesį didmiesčiams ar regionams, juose vykdomai kultūros politikai, kaip vis dar nuo meninio centro (pavyzdžiui – Vilniaus) „ašies“ nutolusias ar jai artimas praktikas. Tai lemia ne tik skirtingus šių kultūrinių „zonų“ suvokimus, tačiau ir suponuoja specifinio dėmesio regioninei ar didmiesčių kultūrai poreikį. Vis dėlto, tapdama Artnews.lt Šiaulių regiono redaktore, sieksiu išvengti išankstinio regioninės kultūros matymo ir kviesiu apie Šiauliuose bei aplinkiniuose miestuose vykstančius šiuolaikinio meno procesus mąstyti ne kaip apie Vilniaus ar Kauno atžvilgiu geografiškai išsidėsčiusius, tačiau kaip apie autentiškus šiose vietovėse kuriamo šiuolaikinės kultūros diskurso elementus. Šiuo tikslu taip pat sieksiu į savo kuruojamas vietoves pakviesti kituose miestuose gyvenančių ir dirbančių meno kritikų, šiek tiek „sumaišyti“ vietos bei „išorės“ kortas.

Pati gimiau ir užaugau Šiaulių mieste, kuriame apie 2000-2010 (mano paauglystės) metus postindustrinės bei postekoniminės krizės nuotaikos neretai sukurdavo kultūrinio gyvenimo pulso stokos regimybę. Tačiau sąvoką „regimybė“ pasirenku neatsitiktinai – miestas bei jo apylinkės istoriškai pasižymi aktyviu kultūriniu gyvenimu tiek vizualiojo meno, tiek ir muzikos, teatro, scenos menų srityse. Iš šio krašto kilę puikūs menininkai, kuratoriai, rašytojai, viešieji intelektualai. Galime išskirti ir keletą mažųjų kultūrinių „centrų“ (sic!) veikiančių vietos mastu, aplink kuriuos telkiasi miestiečių meninis gyvenimas, tačiau laikui bėgant, šios vietos ir institucijos susiduria su naujais šiuolaikybės iššūkiais ir tėkmėmis, bendruomenių kaita, ekonominiais bei socialiniais dėsningumais, todėl yra įpareigotos nuolat keistis ir permąstyti savo pačių vaidmenį miesto kultūriniame gyvenime. Man tai stebėti ir reflektuoti – be galo įdomu. Šiame kontekste, sieksiu, jog kritinės meno įvykių refleksijos Artnews.lt skaitytojus pasiektų ne tik iš institucijų-lyderių, tačiau ir iš menkiau žinomų, dar tik besikuriančių, neformalizuotų. o galbūt priešingai – kiek primirštų, nors jau dešimtmečius veikiančių, meno erdvių. Laikas bei bendruomenių entuziazmas šiuos planus sudėlios geriausiai.

Imuosi naujųjų pareigų su dideliu džiaugsmu ir viliuosi žurnalo skaitytojus bei kolegas rašytojus nustebinti kokybiškai naujomis, iki šiol tinkamo dėmesio nesulaukusių Šiaulių krašto kultūros reiškinių refleksijomis!“

Albertos Vengrytės iki šol parengtus tekstus Artnews.lt žurnale galima rasti https://artnews.lt/author/vengryte, bei Echo Gone Wrong žurnale (vyr. redaktorė Vitalija Jasaitė) – https://echogonewrong.com/author/alberta.