.
2012    08    29

Šios savaitės „Mindaugo“ trienalės renginiai

artnews.lt

Įvairiose Vilniaus erdvėse tęsiasi instesyvi 11-oji tarptautinė Baltijos meno trienalė „Mindaugas“.

Rugpjūčio 29 d., trečiadienį, 13:30–15:00 S. Moniuškos skvere (šalia Mokytojų namų) – Steveno Cossono (The Civilians) performansas

Šią dieną Vilniuje skamba pasisa­kymai, paimti iš interviu su Occupy Wall Street judėjimo dalyviais, kuriuos per paskutiniuo­sius metus Zuccotti parke surinko tiriamojo teatro grupė pavadinimu The Civilians Investigative Theater („Civilių tiriamasis teatras“). Steven Cosson yra šios grupės meno vadovas.

Rugpjūčio 30 d., ketvirtadienį, 12:00–15:00 Šiuolaikinio meno centre – Hu Xianqiano performansas Xianqiano muziejus

Mindaugas vienai dienai taps Xianqiano muziejaus direktoriumi. Šis muziejus – tai meno kūrinių kolekcija, kurią savo galvoje kaupia kinų menininkas Hu Xianqianas. Kūrinio idėja kilo vieno nereikšmingo pokalbio metu, kai Hu kolega pasakojo jam apie savo kūrybą. Tuomet Hu ir pradėjo galvoti apie tai, kaip mes kaupiame kūrinius savo atmintyje ir kaip kalbos bei kūno dėka dalijamės meno patirtimis. Kūrinys nebūtinai turi turėti fizinį pavidalą, jis gali būti papasakotas ar suvaidintas. Hu yra sakęs: „Geriausia mene yra tai, kad galime jį nešiotis visur, kur beeitume.“ Xianqiano muziejaus kolekcijoje pristatomi kūriniai apie salą Ramiajame vandenyne, netikrą kandidatūrą miestelio mero rinkimų kampanijoje, menininko bandymą supanašėti su afrikiečiais draugais, išgyventi laukinėje gamtoje vadovaujantis knygomis, ir t. t.

Rugpjūčio 31 d., penktadienį, 15:00–18:00, Neringos restorane (Gedimino pr. 23) – Valentino Klimašausko ir Morteno Nobye Halvorseno performansas Rockmore rečitalis

Rockmore rečitalis galėtų būti api­būdintas kaip radijo drama, varjetė, įrašų studija, paroda garse, arba ŠMC, Vilniaus, trienalės ar Timbuktu audiogidas. Kad keliautumėte, nebūtina judėti. Nebent norite šokti. Beje, laisvės lozungą „jei negalima šokti, aš jūsų revoliucijoje nedaly­vausiu“ sukūrė anarchistė Emma Golden, kuri gimė Kaune, ne Vilniuje. Vilniuje gimė Clara Rockmore, visų laikų žymiausia teremino atlikėja. Jai skirto rečitalio programa susidės iš nesudėtingų scenarijų, įrašų, skaitymų, dainų, filmų garso takelių motyvų, kviestinių performansų ir cameo pasirodymų.

Rugpjūčio 31 d., penktadienį, 20:00 „Charizmaterijoje“ (ŠMC didžiojoje salėje) – Krõõt Juurak performansas Pokalbis pagal scenarijų

Tai valandos trukmės „choreografija“, interpretuojama pažodžiui kaip „rašymas chorui“. Šio performanso metu pati publika skaito jai parašytus dialogus, supintus iš hiperref­leksyvių pasažų ir komentarų tiek trivialiomis, tiek egzistencinėmis temomis, tokiomis kaip serialai, bai­mės, nuobodulys, pramogos, meilė, chaosas. Scenoje iš esmės nebus nieko, gal tik saldainių ir degtinės.

Rugsėjo 1 d., šeštadienį, 17:00 – Eglės Budvytytės performansas Choreografija bėgančiam vyrui. Pradžia – K. Sirvydo skvere (detalus maršrutas bus skelbiamas www.cac.lt/mindaugas)

Devyni augaloti vyrai lėtai bėga Vilniaus gatvėmis. Kartas nuo karto jie sutartinai atlieka šokį, sporto ar karines pratybas primenančius, o kartais ir visai neatpažįstamus judesius. Ore skamba moters (žmo­nos?) balsas: „Mindaugai, turi bėgti toliau. Matau tave“. Sukurti šią mobilią viešai erdvei skirtą struktūrą menininkę iš dalies įkvėpė krišnaitų eitynės – šokdami ir dainuodami, nekreipdami dėmesio į juos sekan­čius žvilgsnius, tarsi užsidarę nema­tomame burbule, jie kas kelias dienas tam tikru metu juda Vilniaus gatvėmis, visada tuo pačiu maršrutu, nežinia kuo džiaugdamiesi.

Rugsėjo 1 d., šeštadienį, 20:00 „Charizmaterijoje“ (ŠMC didžiojoje salėje) – Goodiepalo performansas El Camino Del Hardcore

Goodiepalas, Orhuso miesto karys, pastaruoju metu susigyvenęs su transformuojamu dviračiu-kabina ir veikiantis slapyvardžiu „Kommunal Klon Komputer 02“, pristatys pas­kaitą-performansą apie muziką dirbtiniam arba alternatyviam intelek­tui. Komiška Goodiepalo burleska kritikuoja šiuolaikinę kompiuterinę muziką ir medijų meną, ironizuoja muzikines notacijas ir šiuolaikinio kompozitoriaus darbą.

Rugsėjo 2 d, sekmadienį, 18:00 „Charizmaterijoje“ (ŠMC didžiojoje salėje) – Claud Wampler performansas Mindaugo talentų šou!

Amerikiečių režisierė, menininkė ir atlikėja Wampler instruktuoja Mindaugą šiam režisuojant savo paties pasirodymą su būriu vaikų. Vaikai mokosi dainų, šokio, kuria kostiumus ir dekoracijas – iki ankstyvo sekmadienio vakaro visa tai turi virsti sceniniu pasirodymu. Nuo 12:00 iki 17:00 „Charizmaterijoje“ vyks atvira šio muzikinio renginio repeticija.

Kasdien – Catherine’os Sullivan ir Farhado Sharmini performansas Be pavadinimo

Ar Mindaugas patenkintas dienos darbu? Ar jis džiaugiasi, o gal užsi­sklendžia, jaučiasi nusivylęs, išsekęs, apsvaigęs? Galbūt jis galėtų sujungti savo patirtis į kokią nors veiksmų seką, iš kurios galėtų semtis jėgų? Kaip jam kasdien sugrįžti į įprastą gyvenimą? Be pavadinimo yra priva­tus dienos užbaigimo ritualas, sukur­tas specialiai Mindaugui. Vienintelis ritualo tikslas – gera paties Mindaugo savijauta. Menininkai sukūrė pradinę ritualo versiją, kurią ilgainiui prakti­kuojant rezultatas gali labai keistis.

Kasdien nuo trečiadienio iki sekmadienio – filmų programa Cinema of the Self:

12:00 Luke Fowler, Visos pasidalijusios asmenybės (2011 m., JK , 93 min)
13:45 Catherine Sullivan ir Farhad Sharmini, Paskutinės Britų Hondūro dienos (2012 m., JAV, 48 min)
14:45 Moyra Davey, Les Goddesses (2011 m., JAV, 61 min)
16:00 Ursula Mayer, Gonda (2012 m., Austrija, 30 min)
16:45 Eric Baudelaire, May ir Fusako Shigenobu bei Masao Adachi anabasis ir 27 metai be atvaizdų (2011 m., Prancūzija, 68 min)
18:00 Rania Stephan, Trys Soados Hoshni dingimai (2011 m., Libanas/JAV, 68 min)
19:15 Neil Beloufa, Be pavadinimo (2011 m., Prancūzija / Alžyras, 15 min)
19:30 Ed Atkins, Apgaulingas protas (2012 m., JK, 15 min)
20:00 Mark Aerial Waller, Laikas kartu. 12 epizodų filmas

Plačiau su trienalės ir filmų programa galima susipažinti čia: www.cac.lt/mindaugas

Nuotraukos ir įspūdžiai iš jau įvykusių Mindaugo trienalės renginių nuolat publikuojami tinklalapio www.cac.lt/mindaugas skiltyje „Dokumentacija“.

Iliustracija: Krõõt Juurak performansas Pokalbis pagal scenarijų