.
2010    03    23

Šarūnės Ivoškaitės skaitmeninio estampo paroda „Ribose“ Kauno menininkų namuose

artnews.lt

Sarune_Ivoskaite_Ribose

Kauno menininkų  namuose (V. Putvinskio g. 56) nuo kovo 27 d. iki balandžio 24 d. veiks VDA Kauno dailės fakulteto Grafikos katedros trečio kurso bakalaurantės Šarūnės Ivoškaitės personalinė skaitmeninio estampo paroda „Ribose“. Kuratorė – lekt. Greta Grendaitė-Vosylienė.

Ribose

Žmogus – gyvosios gamtos dalis, susieta nepertraukiamais ryšiais su bendra biosistema ir turinti gyventi darnoje su visais gamtos organizmais. Viskas aplink yra gyva energijų jūra, kurios dalimi esame patys. Vieno elemento pažeidimas yra viso lauko pažeidimas.

Kuriamos dirbtinės politinės, ekonominės, socialinės problemos, provokuojami karai – žmogaus su žmogum ir žmogaus su gamta. Visa tai, kartu su dažnomis žiniomis apie stichines nelaimes (žemės drebėjimus, cunamius, globalinį atšilimą) iššaukia mūsų neigiamas emocijas, fobijas.

Gyvenimas, kokį  manome turintys nugyventi, tėra iliuzija, kurią plėtoti padeda kasdienybę lydinčios medijos. Televizija, radijas, internetas –priemonės, kurių pagalba esame įtikinėjami iliuzijos tikrumu. Aplinkinis pasaulis suvokiamas daugiausiai per instinktyvius pojūčius, kuriuos valdome taip pat pagal aplinkos, ypač masinių medijų kuriamus mąstymo šablonus, suformuodami siaurą suvokimą apie tai, kas gyvenime įmanoma, kas būtina ir kas dedasi aplink mus.

Šiuolaikinis miestas – medijų užprogramuota normų sistema, blokuojanti tikresnį savęs suvokimą ir kurianti vis naujas ribas.

Š. Ivoškaitė