.

Vytauto Dubausko paroda „Atlaidai“ VDA „Titanike“

Rugsėjo 3 d. 18 val. VDA parodų salėse „Titanikas“ atidaroma Vytauto Dubausko paroda „Atlaidai“.

Vilniaus dailės akademijos parodų salių „Titanikas“ antrajame aukšte personalinę parodą surengęs tapytojas Vytautas Dubauskas pavadino ją „Atlaidais“. Paklaustas: „Kodėl atlaidai?“, – menininkas bedė pirštu erdvėn (lyg teptuku per tapomą drobę) ir atsakė: „Nes būna nuodėmė ir atleidimas…“. Dar pridūrė, kad apibrėžimas koduoja daugybę reikšmių ir prasmių, žiūrovas neturėtų tiesmukai susieti parodos su šiuo žodžiu.

Simboliška, kad didelė, beveik penkis šimtus kvadratinių metrų užimanti ekspozicija, kuriai darbai sukurti per trejetą pastarųjų metų, atsidaro besibaigiančios vasaros, prasidedančio rudens metu. Ne vienoje Lietuvos bažnyčioje tai atlaidų – švenčių, siejamų su Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų gyvenimais, „sezonas“. Kaip ir tikrųjų atlaidų atveju, esminė V. Dubausko „Atlaidų“ sąlyga auditorijai – turėti bendrą intenciją, pasiryžimą žiūrėti ir nusiteikimą analizuoti.

V. Dubauskas yra ekspresyvus tapytojas, kalbantis esminėmis tapybinės raiškos kategorijomis – energingais ir nervingais, drobę ar mėgstamą paviršių – popierių apšaudančiais potėpiais, drąsiais ir drastiškais spalvų šuorais, čaižiais jų deriniais. Menininkui būdingas mąstymas serijomis (pjaunančiomis regos bei suvokimo lauką kulkosvaidiškais šuorais), darbas su viena kitą papildančiomis kompozicijomis, kuriose tartum koks Ahasveras klajoja pažįstamus kontūrus įgaunantys siluetai, vizuali abeliariškai nominalistinės universalijos išraiška.

Įdomu pastebėti, kad vasarą menininkas pradėjo pirmąja savo personaline paroda Kaune (kurio St. Žuko taikomosios dailės technikume mokėsi dar praeito amžiaus aštuntajame dešimtmetyje), tuo tarpu „Atlaidai“ natūralus žingsnis tolyn ir gilyn.

/ Dailėtyrininkas dr. V. Poškus

Vytautas Dubauskas gimė 1986 m. Šiauliuose

1974-78 m. mokėsi Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikume

1978-85 m. studijavo tapybą Vilniaus valstybiniame dailės institute

Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys

Nuo 1990 m. grupės „Angis” narys