.

Jubiliejinė grupinė paroda „Galerijai „Akademija“ – 30“

Lapkričio 8 d., trečiadienį, 18 val.  VDA galerijoje „Akademija“ ( Pilies g. 44, Vilnius) įvyks grupinės parodos „Galerijai „Akademija“ – 30“ atidarymas.

Jau 30 metų galerija „Akademija“ pristato įvairių kartų menininkų parodas, Vilniaus dailės akademijoje vykstančius meninius ir mokslinius procesus. Galerija duris atvėrė 1993 m. vasario 26 dieną, netrukus po to dienraštyje „Lietuvos aidas“ buvo publikuotas straipsnis „Akademija, į kurią gali įeiti kiekvienas”. Iš tiesų – tai erdvė, kurioje skirtingu laiku buvo pristatyti visų VDA specialybių, ne tik Vilniaus, bet ir Kauno, Klaipėdos, Telšių fakultetų kūrėjai.

Labai svarbus ir prasmingas galerijos darbas yra padėti jauniesiems menininkams surengti pirmąsias personalines parodas. Galerija „Akademija“ – tai erdvė, kurioje menininkai žengia pirmuosius savarankiškus žingsnius, išbando naujus drąsius sumanynus, nebijo klysti, eksperimentuoja, „pamato“ save bendraamžių ir vyresnių kolegų kontekste.

Žvelgiant retrospektyviai – daugybė per galerijos gyvavimo laiką įvykusių parodų žymi svarbius kultūrinio gyvenimo taškus, idėjų raidą, skirtumus ir tęstinumą – retrospektyvinės klasikų parodos atiduoda pagarbą tradicijai, galerijoje prieš kelis dešimtmečius debiutavę menininkai dabar ir patys moko studentus, o šių dienų jaunieji kūrėjai debiutinėmis parodomis patraukia kultūros bendruomenės dėmesį sekant tolimesnį jų kūrybos kelią. Taip galerijos „Akademija“ erdvėje nenutrūksta dialogas tarp skirtingų kartų kūrėjų, kuriuos vienaip ar kitaip sieja Vilniaus dailės akademija.

Todėl į šią jubiliejinę parodą kviečiau įvairių kartų menininkus – nuo patyrusių žinomų kūrėjų iki jauniausios kartos menininkų, kurie skirtingai ir savitai prisidėjo prie daugiasluoksnio galerijos „Akademija“ parodų peizažo.

Galerijos „Akademija“ vadovas Gediminas Jasinskas

 

Galerijos „Akademija“ trisdešimtmečiui

Prieš trisdešimt metų virte virė intensyvus meninis vyksmas, kūrėsi menininkų grupės, laikinos grupelės, kūrėsi daug privačių galerijų, vyko didelės konceptualizuotos parodos, įsikūrė ne vienas meno pasaulio apžvalgas spausdinantis savaitraštis. Viskas vystėsi, kito milžiniškais tempais, viskas vyko gana neformalioje ir laisve alsuojančioje aplinkoje.

VDA taip pat vyko transformacijos ir inovacijos. Kilo idėja įsteigti institucinę galeriją. Taip ir atsirado VDA galerija „Akademija”, pirmoji iš dabar jau gausaus būrio, įvairuojančio formato, galerijų.

Pirmaisiais gyvavimo metais mūsų galerijoje turėjo sutilpti daug parodų: dėstytojų personalinės, profesorių jubiliejinės, linksmo turinio projektai, studentų autorinės parodos, diplomantų baigiamųjų darbų parodos ir t.t. Dėl norinčių eksponuotis gausos kartais parodos trukdavo  vos vieną savaitę. Salė tada buvo tik viena, kol galerijos kolektyvui ir prof. Arvydui Šalteniui kilo mintis įrengti dar vieną parodinę salę antrame aukšte, patalpose, kur buvo tapybos diplomantų viena iš studijų. Taip prasiplėtėme, buvo galima rengti ir didesnes, apžvalgines, retrospektyvines parodas.

Noriu motyvuoti savo autorių pasirinkimą, kuriuos eksponuojame pirmo aukšto salėje. Prisipažinsiu, kad tas pasirinkimas yra vedinas sentimentų. Ekspozicija sudaro darbai tų autorių, kurie dar būdami visai jauni, bebaigiantys VDA, mūsų galerijoje surengė pirmąsias personalines parodas. Tai – dabar labai žinomi menininkai, kurių parodos sutraukia šimtus lankytojų, kurių darbai kabo muziejų salėse tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Taip, tai mano kartos autoriai, kurių kūryba nuosekliai domiuosi. Taip, tai autoriai, kurių pirmoms parodoms rašiau recenzijas, recenzavau jų diplominius darbus. Kelių iš jų jau nebėra gyvųjų tarpe, bet aš juos vis prisimenu.Tokie tai sentimentai.

Siekėme, kad ši paroda būtų jauki, įvairialypė, bet jokiu būdu ne pompastiška. Jauki, kaip ir mūsų jau trisdešimt metų gyvuojanti galerija pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje.

Dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė

Kuratoriai: Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė , Gediminas Jasinskas.

Pristatomi menininkai: Ramūnas Alminas, Žygimantas Augustinas, Eglė Gineitytė, Palemonas Janonis, Rokas Janušonis, Edvardas Jazgevičius, Eglė Kuckaitė, Petras Lincevičius, Sigitas Lukauskas, Alvydas Lukys, Akvilė Malukienė, Vilmantas Marcinkevičius, Neda Naujokaitė, Dovilė Norkutė, Vytautas Pakalnis, Martynas Pekarskas, Indrė Rybakovaitė, Lina Ringelienė, Ieva Skauronė, Ignas Šimelis, Artūras Štaudė, Birutė Zokaitytė.

Grafinis dizainas: Justina Gražytė