.
2017    07    04

Paroda „Keliai ir kelionės“ galerijoje „Kunstkamera“

artnews.lt

Galerijoje „Kunstkamera“ nuo 2017 m. liepos mėn. 3 d. atidaroma paroda „Keliai ir kelionės“. Parodoje pristatomi autoriai: Boleslovas Buika, Juozapas Kamarauskas, Jalmaras Hansonas, Jonas Rimša, Bari Egizas, Sofija Romerienė, Sergejus Gračiovas, Pranas Domšaitis, Vladas Karatajus.

Parodos pagrindinis motyvas, jungiantis visus autorius, – egzotiškos šalys. Dailininkai nuolat keliaudavo, o iš svetimų šalių parsiveždavo tų kraštų artefaktus – savo kūrybos darbus, įkvėptus kelionės vaizdų. Jų kūrybą tai praturtindavo nauju koloritu, kompozicija, ir, žinoma, naujais motyvais.

Tapytojų keliai „susikerta“ bendroje parodoje, kuri apjungia paveikslus į vieną temą, tačiau išryškina kūrėjų skirtingą braižą ir temperamentą. Parodoje pristatomas klasikinis Jalmaro Hansono „Krymo vaizdas“ , Boleslovo Buikos „Šventojo Angelo pilis Romoje“, Juozapo Kamarausko „Imperatoriškojo Aničkino dvaro parkas“ ar subtilus Prano Domšaičio peizažas „Fakerio ežeras“. Taip pat žiūrovai galės pamatyti bei palyginti Stambulo vaizdus, tapytus tiek Bari Egizo, tiek Sergejaus Gračiovo. Pasitelkdami skirtingas technikas autoriai savaip atskleidžia tolimo krašto vaizdą. Parodą, kurioje dominuoja peizažai, rūmų interjerų motyvais įdomiai papildo Sofijos Romerienės darbai. Jie praplečia stebėjimo ir tolimų šalių pažinimo lauką, leidžia žiūrvui „ižengti“ į pastatų vidų. Ekspresija parodoje išsiskiria Jono Rimšos darbas „Indėnų šokis“ bei Vlado Karatajaus ciklas „Uzbekijos etiudai“, kuriame dominuoja efektingas auksinės ir mėlynos spalvų santykis.

 Paroda „Keliai ir kelionės“ galerijoje „Kunstkamera“ veiks iki rugpjūčio mėn. 4 d.