.
2009    03    30

Molbertas Klynka: „Lietuva turi kurti amžinos partizanų šalies įvaizdį.“

Valdas Jugendas

Praėjusią savaitę žinomą etnorinkodaros specialistą Molbertą Klynką papiktino nekviesto svečio – vietinių masonų pasamdyto šalių tapatybių klastojimo guru iš užjūrio Dickio Olucho – kategoriška sugestija, neva Lietuvai dabartiniame šalies įvaizdžio formavimo etape būtų naudingiau mažinti savo baltiškumą, kad pasaulis pagaliau apie ją sužinotų. Štai kaip šis nepadorus prašalaitis, vadovaujantis nacionalinių tapatybių klastotes gaminančiai kompanijai „Strap-on Grand Conspirateurs“, šaukė be jokios gėdos: „Jūs net neįsivaizduojate, kiek mažai apie jus žino! Jūsų įvaizdis sucks! Jūsų dievdirbių kultūrą sucks! Baltiškumas is not sexy! Pagonys jūs paskutiniai!“

Tuo tarpu lietuviško ąžuolo grynumo asmeniniu genealoginiu medžiu galintis pasigirti etnomarketologas M. Klynka tvirtina, kad kaip tik reikia dar garsiau kalbėti apie Lietuvos baltiškumą. Negana to, būtina garsiai prabilti ir apie tai, kad šiuolaikinė Lietuva skelbia partizaninį karą prieš globalizuotą Tėvynės neturinčių brunonų ir obormotų pasaulį. Žinia, partizaninio karo tradicijos Lietuvoje yra tūkstantmetės, ir šiandien jos kaip niekada tiksliai išreiškia karingos baltų tautos savastį. Anot M. Klynkos, Lietuva turi kurti amžinos partizanų šalies įvaizdį.

„Visos Baltijos valstybės turi bendrą pasipriešinimo istoriją, kurios negalima revizuoti. Kodėl turime jos atsisakyti? Protingai mąstant, tikrai turi viskas likti kaip yra. Atėjūnų galvos turi riedėti nuo Lietuvos piliakalnių ir toliau. Lietuvos partizaniškumas tikrai nesukuria neigiamo šalies įvaizdžio užsienyje – atvirkščiai, skystablauzdžiai blyškiaveidžiai krusifikso garbintojai mūsų bijo ir todėl gerbia. Sunku suvokti, kokios jėgos stovi už tokių niekingų konspiratorių, kaip Dicky Oluchas, ir inspiruoja mūsų tapatybės sunaikinimą. Net nerandu žodžių išreikšti pasipiktinimui. Tai tas pats, kaip pasiūlyti patrumpinti savo vyriškumą!“

Taip sakė Molbertas Klynka, sodindamas ąžuolą šalies vardo paminėjimo tūkstantmečio proga.