.
2018    04    16

Laisvydės Šalčiūtės paroda „(Melo)dramos“ VDA „Titanike“

artnews.lt

Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 17 d.  VDA galerijos „Titanikas“ I aukšto salėje (Maironio g. 3) veiks Laisvydės Šalčiūtės paroda „(Melo)dramos“.

„Parodoje pristatau 2013 – 2017 metų meno doktorantūros studijų metu sukurtų septynių darbų ciklų fragmentus.

Kasdienybėje tenka susidurti, jog Vakarų visuomenė yra ne tik vartotojiška, spektakliška, bet ir post-tiesos visuomenė. Post-tiesa, kaip ir vartotojiškumas ar spektakliškumas, siejama su emociniu žinių perdavimo būdų ir manipuliavimu mūsų jausmais. Todėl šios parodos pavadinimas yra mano sugalvotas naujadaras (Melo)dramos – perkonstravus labiausiai į žiūrovų jausmus apeliuojančio žanro – melodramos pavadinimą, išryškinant žodį melas.

Cikle (Melo)dramos perteikiu savo pasaulio matymą pasitelkdama simuliakrinę meno kalbą, dabarties tikrovę ir stereotipinės praeities pastišą. Naudodamasi formaliomis raiškos priemonėmis, stengiuosi sukurti keistus paslaptingus vaizdinius. Per paradoksalius vaizdų ir tekstų santykius, jų tarpusavio prieštaravimus siekiu perteikti mūsų visuomenės individą ištikusias emocines situacijas, kuriose vis sunkiau suvokti ir reprezentuoti savo pačių dabarties patirtis. Šiuolaikinį vizualumą lemia didžiulės vaizdų sklaidos ir augančio, tiesiog skandinančio reginių vartojimo režimas. Todėl meninėmis išraiškos priemonėmis siekiu liudyti šiuolaikinį matymą ir mąstymą, ieškau būdų pažvelgti į šią problematiką polemizuojančiu aspektu, ieškoti giluminių prasmių, slypinčių už išorinio vaizdo, bei kurti naujas.“

Laisvydė Šalčiūtė