.
2017    10    24

Konstantino Bogdano jaun. paroda „išvestiniai ir pirminiai“ galerijoje „Artifex“

artnews.lt

Spalio 26 – lapkričio 11 dienomis VDA Tekstilės galerijoje „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius) veiks menininko Konstantino Bogdano paroda “išvestiniai ir pirminiai“.

„Išvestiniai ir pirminiai“

Kaip kūriniai veikia vienas kitą? Keliom kryptim ir kiek kartų? Į kokį mazgą susipina jų sąveikos kryptys? Kaip dažnai vienas kūrinys paskatina kito atsiradimą? Koks sukurtų kūrinių santykis su kuriamais naujais? Kada ir kodėl sukurtas kūrinys yra revizuojamas? Kokios yra sąvinimosi strategijos?

Tai klausimai, kuriuos gvildena Konstantino Bogdano paroda „išvestiniai ir pirminiai“. Nors eksponuojami darbai savo problematika ir turiniu yra skirtingi, tačiau juos vienija vienas bendras bruožas – parodoje jie visi turi tarpusavio „sąšaukos“ partnerį – kitą kūrinį.

K. Bogdanas: „Parodoje eksponuojami nauji arba senesni, bet Lietuvoj dar nerodyti, kūriniai ir jau pažįstami iš anksčiau kūriniai, kai kurie jų tapę chrestomatiniais. Naujųjų atsiradimą vienaip ar kitaip inspiravo senieji, todėl pirmuosius būtų galima laikyti išvestiniais, o antruosius – pirminiais.   Šios parodos esmė – įvairialypis santykis tarp pirminių ir išvestinių. Kartais kūriniai yra visai savarankiški, sukurti plėtojant tą pačią temą toliau arba   ją pakreipiant kita linkme, kartais dėl apropriacijos jie susilieja ir tampa vieni kitų sudedamąja dalimi. Savinimosi taikiny atsiduria tiek sava, tiek ir kitų menininkų kūryba – parodoje galima pamatyti ir Adelio Abdessemeto, ir Eglės Butkutės, Donatos Minderytės, Tado Kanapinsko, Sauliaus Kmieliausko ir Žymanto Katino darbus.

P.S.

Pati paroda buvo sumanyta kaip išvestinis veiksmas kito (pirminio) veiksmo atžvilgiu – ji rengta knygelės, skirtos mano kūrybai, išleidimo proga. Knygelės dar nėra, ji vėluoja, o paroda jau veikia – taip išvestinis virto pirminiu.”

Ketvirtadieniais (lapkričio 2 d. ir lapkričio 9 d. ) 18.00 val. lankytojai kviečiami susitikti su menininku, kuris komentuos savo darbus.