Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės ir Kristinos Sereikaitės solo parodos galerijoje „Meno parkas“

2016 m. gegužės 3 d., Antradienis
Straipsnio autorius: artnews.lt

34. piesinys
Gegužės 6 d., 18 val. galerijoje „Meno parkas“ (Rotušės 27, Kaunas) atidaromos dvi parodos: Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės paroda „Paribio portretai. Atmintis“ ir Kristinos Sereikaitės ekspozicija „STICHIJOS. Detalė – Benas Šarka“.

Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės paroda „Paribio portretai. Atmintis“
„Kiekvienas meno kūrinys, net ir sukurtas laikantis aiškios ar numanomos būtinybės poetikos, yra iš esmės atviras virtualiai begalybei galimų aiškinimų, kurių kiekvienas atgaivina kūrinį pagal asmeninį požiūrį, skonį, atlikimą.“1 Umberto Eco suformavęs „atviro kūrinio” koncepciją, kuri akcentuoja atvirą bendradarbiavimą kuriant, akcentavo būtinybę menininkui įtraukti į kūrybos procesą kitus. Bendras bei atviras, pagal galimybes, kūrybos procesas kuria naujas kūrybinių paieškų galimybes, abipusį poreikį pažinti ir kurti kartu. Mane žavi galimybė per kūrybą patirti žmonių tarpusavio santykius, bendrą kūrybinį veiksmą, atrasti ir puoselėti naujus ryšius. Bendro meninio veiksmo metu kuriamas ryšys, dialogas tarp manęs ir dalyvių įpareigoja „ištapyti“ sukauptą patirtį ir suteikti jai papildomas prasmes. Portretų cikle nesistengiu įamžinti konkrečių žmonių, tiesiog bandau vizualizuoti atmintį – to momento būseną, pavidalą. Atmintyje likusi situacija, emocinis išgyvenimas tapyboje įgauna abstrakčią portreto formą, kaip to žmogaus idėja, sava jo schema. Mano tapybos tikslas ne atvaizduoti kūną, tai yra atpažįstamą, tradiciškai suvokiamą portretą, bet atskleisti portretuojamojo būseną, galbūt, sielos būklę, nors kita vertus – tai tik mano individualus, asmeninis požiūris į žmogų.
Jovita Aukštikalnytė – Varkulevičienė

1 Eco U, Atviras kūrinys, Vilnius, Tyto Alba, 2004, p. 86.
Kita Jovitos Aukštikalnytės-Varkulevičienės parodos dalis PARIBIO PORTRETAI. RYŠYS eksponuojama VDU menų galerijoje „101“, Muitinės g. 7, Kaunas, atidarymas: gegužės 03 d., 17 val. (Darbo laikas: I-V 11-17 val.) Paroda veiks: 2016 05 03 – 05 20.

Kristinos Sereikaitės paroda „STICHIJOS. Detalė – Benas Šarka“

Jaunosios kartos fotomenininkė ir kino operatorė Kristina Sereikaitė šioje parodoje pristato ciklą, kuriame
plėtojamos keturios serijos: “Nekaltybė” (2009), “Terra Humana” (2011), “Išnykstančios ir atsirandančios” (2015) bei “Ribos” (2015). Šis fotografijų ciklas – tai modernaus ir universalaus Lietuvos menininko – Beno Šarkos – fotografinė kelionė per jam gerai žinomas ir įsisavintas gamtos stichijas – Vandenį,
Žemę, Ugnį  ir Orą.

“Fotografijos srityje autorė jau turi susiformavusį pakankamai aiškų kūrybinį braižą, kurį galima apibūdinti kaip romantinę šiuolaikinės visuomenės personifikaciją. Jos darbai reflektuoja emocinę individo būseną, kuri analizuojama atsietai nuo civilizacinių, urbanistinių, demografinių ir kitų, su šiuolaikine žmogaus būtimi susijusių laukų. Tai savotiška būsena, kuri asocijuojasi su reminiscencijų, prisiminimų, asociacijų refleksijomis. Šios refleksijos yra pateikiamos per jaunystės, feminizmo, kartų kaitos, personalines istorinės savivokos prizmes. Kosmopolitiniame globalizacijos kontekste Kristinos darbai patraukia emociniu subjektyvizmu, jausmingumu, kuriame dera šiuolaikinės asmeninio, personifikuoto ir europinio, globalizuoto identiteto raiškos”.

Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, menų ekspertė Eglė Jaškūnienė

Parodos veiks: 2016 05 06 – 05 24

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *