• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2016    12    05

Jelenos Škulienės paroda-tyrimas „Simply complicated“ galerijoje „Artifex“

artnews.lt

2-plakatas-simply-complicated

Gruodžio 9 d. (penktadienį) 17 val. VDA galerijoje „Artifex“ atidaroma Jelenos Škulienės paroda-tyrimas „Simply complicated“.

Kodėl ir taip tekstualiame pasaulyje siūloma matyti ir jausti dar daugiau teksto? Kuo šiuo atveju svarbus socialinis tyrimas? Kaip jis atspindi, modifikuoja, perkuria individualų patyrimą? Kodėl menas tampa nuobodus? Ar nuobodulys reikalingas, ar nereikalingas parodose? Ką jaučia menininkas kūrybos proceso metu? Koks santykis tarp menininko ir žiūrovo? Tai tik keli klausimai į kuriuos paroda nežada vienareikšmiškai atsakyti, bet pateikia galimas atsakymų paieškų trajektorijas.

Parodoje vizualia ir tekstine formomis pristatomi realūs dešimt pokalbių su dvylika tyrimo dalyvių. Kadangi meninio tyrimo dalyviai buvo iš Lietuvos, Izraelio, Ukrainos ir Suomijos, pokalbiai vyko lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Visi tekstai, naudoti parodoje, sąmoningai palikti ta kalba, kuria buvo kalbėta tyrimo metu. Paliesti aktualūs klausimai apie šiuolaikinį meną, iššūkius menininkui ir žiūrovui, nuobodulį/įdomumą bei įvairialypį individualų patyrimą ne tik kūrybinio proceso, bet ir meno vartojimo, išgyvenimo metu. Dalyvių amžius: 19–69 metų. Tačiau, pateikiant žiūrovui atsakymus parodoje vizualia forma, neakcentuojama dalyvių lytis, profesinė patirtis, amžius, kad žiūrovui nekiltų asociatyvių minčių arba tam tikra nuomonė atrodytų daugiau/mažiau vertinga.

Šią parodą galima laikyti citata, kurioje cituojami tiek menininkai, tiek meno specialybių studentai, tiek žiūrovai. Tai įvairialypis pokalbių, kuriuose dalyvauja vienokį ar kitokį ryšį su šiuolaikiniu menu turintys asmenys, perfrazavimas. Toks perfrazavimas, kuriame susipina ir tekstualumas, ir tam tikros vaizduojamosios dailės formos, socialinio tyrimo bei dalyvavimo metodais pagrįstos praktikos.

Tiek idėjine, tiek formaliąja prasme, ši paroda nėra užbaigta. Ji, kaip ir kiekvienas socialinis tyrimas, gali būti (ir bus) pildoma, o šiuo metu galerijoje „Artifex“ pateikiama tam tikra eksperimentinė vizualinio, tekstualinio, socialinio ir psichologinio tyrimo kombinacija. Tiksliau tariant, tos kombinacijos dokumentavimas, kur žiūrovas kviečiamas suabejoti tiek menininku, tiek jo kūrybos pagrindu, tiek jo motyvacija, tiek santykiu su žiūrovu. Ši paroda – tai metodų, tyrimų, jausmų, patirčių, vizualumo bei tekstualumo apmąstymų detektyvas, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka meno laukui.

Jelena Škulienė (g. 1982) studijavo Vilniaus universitete (psichologijos bakalauro laipsnis) ir Vilniaus dailės akademijoje, kur įgijo tekstilės bakalauro ir magistro laipsnius. Nuo kūrybinio kelio pradžios autorė kūrybiniams projektams naudoja socialinę apklausą, archyvinę medžiagą, derina vizualumą su tekstu. Pastaruoju metu menininkė aktyviai dalyvauja Lietuvos ir užsienio parodose. Darbas „NO CONCEPT. UŽKNISO BALTAI“ (2014) atžymėtas už teksto ir tekstilės kūrybingą panaudojimą (Kosminė odisėja 2014, VDA), darbas „Skara“ (2013) gavo diplomą šeštoje Lietuvos tekstilės meno bienalėje už kūrinio socialumą, tekstilės miniatiūra „Viltys“ (2013) įtrauktas į ilgalaikę kilnojamąją Lietuvos tekstilės miniatiūrų kolekciją „Aukso fondas”, o bakalauro darbas „Savas kraštas kaip išaustas raštas“ (2012) gavo VDA garbės profesoriaus Antano Tamošaičio premiją.

2016 m. autorei suteikta Lietuvos kultūros tarybos stipendiją projektui BoringArt.

Priklauso Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungai.

Parodą galima pamatyti iki gruodžio 23 d.