.
2014    05    23

Jaunojo tapytojo prizas 2014 kviečia teikti paraiškas

artnews.lt

Ypp_FB_Logo

Šeštąjį kartą vykstantis projektas „Jaunojo tapytojo prizas“ kviečia teikti paraiškas trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – jaunuosius menininkus. Paraiškos priimamos iki 2014 metų rugsėjo 1 dienos.

Pagrindinis prizas: 2.500 EUR ir dviejų mėnesių rezidencija Nordic Artists’ Centre Dale, Norvegijoje, su kasmėnesine 8.000 nok stipendija.

Dalyvavimo projekte sąlygos:

—Projekte „Jaunojo tapytojo prizas 2014“ gali dalyvauti visi menininkai, turintys ar beįgyjantys meninį išsilavinimą, vyresniųjų kursų studentai;

—Dalyvio paraiškas gali teikti jaunieji menininkai iki 30 metų (imtinai);

—Konkursui teikiamo tapybos darbo sukūrimo metai – 2013/2014 (konkursui teikiamas vienas darbas, kurį
menininkas parenka savo nuožiūra);

—Iki 2014 m. rugsėjo mėn. 1d. informacija pateikiama elektroniniu paštu: jtp.ypp@gmail.com:

—Dalyvio paraiška (atsisiųsti)

—Kokybiškos 5 darbų fotografijos (1 konkursinio darbo fotografija (ją išskirkite iš kitų), 4 lydinčių darbų fotografijos). Būtina pateikti kūrinių metrikas: kūrinio pavadinimas (LT ir EN kalbomis), dydis, atlikimo technika, data. Nurodyti kur yra paveikslo viršus. Nuotraukas siųsti jpg, jpeg, tiff, tif formatu.

—Kūrybinė biografija (LT ir EN kalbomis)

—Konkursui teikiamo darbo koncepcijos aprašas (iki 1psl, LT ir EN kalbomis);

—Menininkas, pateikęs konkursui savo tapybos darbą, sutinka su sąlyga, jog „Jaunojo tapytojo prizas 2014“ pagrindinio prizo laimėtojo darbas tampa projekto organizatorių nuosavybe;

—Menininkas, pateikęs konkursui savo tapybos darbą, sutinka, kad be autoriaus sutikimo ir nemokant autorinio atlyginimo, projekto organizatoriai turi teisę naudoti kūrinį informacijos sklaidos tikslais.

—Projekte negali dalyvauti ankstesnių JTP konkursų pagrindinių prizų laimėtojai.