.
2024    03    21

II–oji tarptautinė meno trienalė „Nenuspėjamos ateitys. Vanduo“ kviečia menininkus teikti paraiškas

artnews.lt

II–oji tarptautinė meno trienalė Nenuspėjamos ateitys. Vanduo, kuri 2024 m. rugsėjo mėn. vyks Klaipėdoje, kviečia menininkus teikti paraiškas dalyvavimui parodoje ir simpoziume. Tarptautinė trienalė  – tai mokslo ir meno tyrimų projektas, meno ir mokslo ir jų sinergijos priemonėmis ieškanti išeičių iš pavojingos situacijos, susidariusios dėl intensyvios žmonijos veiklos. Trienalė nuolat keičia lokacijas (1–oji 2020 m. įvyko Molėtuose ir jų apylinkėse ir buvo skirta kosmoso problemoms) ir gvildena vis naujas temas, susijusias su Antropoceno epochos procesais ir padariniais žemėje, ieško klimato ir gyvenamosios aplinkos gerinimo būdų.

II–oji tarptautinėje meno trienalėjedalyvaus menininkai iš Lietuvos, Islandijos ir Suomijos. Su vandeniu susijusios žmonijos ateities perspektyvos – pagrindinė Klaipėdoje vyksiančios trienalės tema, o jos tikslas – meninių ir mokslinių tyrimų, kitų kūrybinių metodų pagalba tyrinėti ir komunikuoti šias žmogaus veiklas.

Menininkų prašoma pateikti vieną, per pastaruosius 5 metus sukurtą kūrinį, kuris bus eksponuojamas jungtinėje parodoje. Pasiūlymus galima teikti į tris skirtingas temas: Vanduo ir gyvūnai (tema apima sausumos ir vandens (jūros, upių, gruntinio), gyvų ir dirbtinių organizmų komunikaciją, gyvūnų etiką); Vanduo ir augalai (tema apimabakterijų, dumblių, mikroarganizmų pasaulį, reflektuoja žmogocentristinės veiklos padarinius (pavyzdžiui, vandens taršą, aplinkos kolonializmą); Vanduo ir žmogus (tema apima žmogaus kūno kaip fundamentalios gamtos dalies refleksijas, taip pat ir hidro feministines perspektyvas).

Vienas/a iš atrinktų dalyvių galės dalyvauti 3 savaičių meno rezidencijoje Klaipėdoje.

Simpoziumo paroda vyks 2024 m. rugsėjį–lapkritį, KKKC Parodų rūmuose Klaipėdoje,  Trienalės satelitinė paroda vyks rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 29 d. galerijoje Arka, Vilniuje.

Trienalės organizatoriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Lietuvos dailininkų sąjunga

Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.

Dalyvio anketa: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSf93C3qZhlPYXzKdakX2bwZlQU79ItzVPT_YVwbjGovZj4RIg/viewform