.
2009    06    18

Galerijoje "Kairė - dešinė" paroda "Į(si)kūnijimai"

artnews.lt

Europos humanitarinio universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų projektas „LitPro“ galerijoje „Kairė-dešinė“ pristato parodą „ĮSIKŪNIJIMAI”. Parodos atidarymas 2009 birželio 17 d., 18 val. Paroda veiks iki liepos 8 d.

Parodos kuratorė: Laima Kreivytė.

Dalyvės: Akvilė Anglickaitė, Jurga Barilaitė, Dileta Deikienė, Alina Melnikova, Laisvydė Šalčiūtė, Domicelė Tarabildienė, Gintarė Valevičiūtė, Mariana Veriovkina, Marta Vosyliūtė.

Parodą „Į(si) kūnijimai” įkvėpė prancūzų filosofės ir rašytojos Simone de Beauvoir mintis apie moters formavimą(si), pradedanti jos monumentalaus veikalo „Antroji lytis” antrąjį tomą „Išgyventa patirtis”: „Moterimi negimstama: ja tampama. Joks biologinis, psichologinis, ekonominis likimas nenulemia pavidalo, kurį visuomenėje įgyja žmogaus patelė; tik civilizacijos visuma sukuria šitą tarpinį tarp patino ir kastrato moterišką darinį. Tiktai kitų tarpininkavimas gali sukurti individą kaip Kitą“.

Parodoje dalyvaujančių menininkių darbai atskleidžia, kaip konstruojama (dekonstruojama, rekonstruojama) moters tapatybė: kūnas, seksualumas, vaizduotė, intelektas, patirtis.

Istoriniai atskaitos taškai – „ekspresionizmo raitelės” Marianos Veriovkinos (1860–1938) laiškai ir Domicelės Tarabildienės (1912–1985) fotografijos. Veriovkinos laiškai atskleidžia ne tik jos menines nuostatas, bet ir savo identiteto paieškas: „Aš esu daugiau vyras, nei moteris. Tik poreikis patikti ir užuojauta daro mane moterimi. Aš nesu vyras, aš nesu moteris. Aš esu Aš”. Tarpukariu, dar prieš išvykdama į Paryžių, Domicelė Tarabildienė fotografavo save ir vėliau savo fotografijas panaudojo skirtingų vaidmenų įkūnijimui. Jos kūryba ir savikūra remiasi romantiniais vaizdiniais, bet anaiptol nėra sentimentali.

Pasak parodos kuratorės Laimos Kreivytės, šiuolaikinių menininkių moters identiteto (de)konstrukcijos išryškina skirtingas tapsmo briaunas. Gintarė Valevičiūtė vaizduoja moters kūno virtimą papuošalu, Akvilė Anglickaitė – vidaus ir išorės (ne)atitikimą, Jurga Barilaitė – žodžio ir vaizdo prasilenkimus. Dileta Deikienė tradicinį siuvinėjimą adata naudoja kaip moters balso ir patirties įrašymo būdą, o Alina Melnikova tapybą suvokia ne kaip gesto, bet kaip viso kūno tęsinį. Laisvydė Šalčiūtė ironiškai deformuoja stereotipinius moters vaizdinius, o Martos Vosyliūtės objektas įkūnija į moterį projektuojamą siaubą.

Ši paroda – apie sąmoningus menininkių įsikūnijimus ir kuriančių moterų savivoką, pasitelkus tradicines ir naująsias medijas.

Paroda „Įsikūnijimai“ yra palydimasis konferencijos „Feminizmas ir filosofija“, kurią organizuoja Europos humanitarinio universiteto Lyčių tyrimų centras drauge su Kultūros, filosofijos ir meno institutu Vilniuje, renginys. Konferencija vyks Prancūzų kultūros centre (Didžioji g. 1) birželio 18 d. ir viešbutyje „Europa City“ (Jasinskio g. 14) birželio 19 d.

www.graphic.lt informacija.