.
2018    04    30

Dizainerės Mortos Nakaitės paroda „Pokalbis, kuris neįvyko“ galerijoje „Artifex“

artnews.lt

Nuo gegužės 2 dienos, 12 val., VDA tekstilės galerijoje “Artifex” ( Gaono g. 1, Vilnius) pradeda veikti dizainerės Mortos Nakaitės (VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros magistrantės) paroda “Pokalbis, kuris neįvyko”.  Susitikimas su autore numatytas gegužės 11 d. 18 val.

“Pokalbis, kuris neįvyko”

Mortos Nakaitės kūryboje itin svarbi istorija ir gili, emocionali atmosfera. Tai lyg žingsniavimas atsisakius laiko nuovokos, suvokus visa ko trapumą. Per asmenines patirtis ir istorijas, kurios yra glaudžiai susijusios su vieta ir kontekstu, ji ieško savo unikalios meninės pozicijos balansuodama tarp meno ir dizaino sričių.

Tarsi nematomas, sunkiai apibrėžiamas temų laukas pasirinktas ne atsitiktinai, tai savotiškas junginys klausimų ir jausenų, kuriuos sunku nusakyti žodžiais. Jaučiama, kad norint judėti pirmyn, reikia sustoti ir ramiai bei taikiai pasinerti į savęs pažinimą, kuris bet kuriuo atveju būdamas skausmingas, yra prasmingas ir gyvybiškai būtinas.

Paroda “Pokalbis kuris neįvyko” kuriama 2017, 2018 metais pristatytų drabužių ir kitų objektų kolekcijų pagrindu: 2017 metų kolekcijoje M. Nakaitė idėjiškai atsispyrė nuo istorijų nuotrupų apie savo prosenelio Cezario Lučiūno (1880-1945 m.) gyvenimą, kuris, kaip pasakojama, savo kieme augino povą, o didžiulis raguotas avinas jį nusekdavo iki baro kaip šuo. Žinios, kurios išliko apie jį, anot autorės, kuria labai šviesaus žmogaus paveikslą, jis itin sudėtingomis aplinkybėmis liko ištikimas savo vertybėms ir po mirties buvo apdovanotas Pasaulio tautų teisuolio medaliu. M. Nakaitė reflektuoja pasakojimų fragmentus, kurie intuityviai perteikiami skulptūriškuose kolekcijos siluetuose ir rankų darbo tekstilinėse audinių faktūrose ir tekstūrose; 2018 metų kolekcijoje autorė toliau tęsia prisiminimų temą ir kuria nostalgišką, virpančią atmosferą nagrinėdama šviesų liūdesį kaip autentišką lietuviškumo bruožą.

Parodos laikas: gegužės 2-12d.

Projektą remia: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba.