.
2009    10    21

Dailininkų vergovė ir jų globėja Bruknė

Metras Penkiasdešimt

kletis

Dienraštis „Lietuvos vakaras“ vis aiškiau formuoja skaitytojų nuomonę, iškeldami dailininką-herojų, prieš komercialėjantį ir elitinį vakarykščio meno pasaulį bei juos varžančią biurokratiją. Šį kartą dienraščio žurnalistę Rožę Mikšerionienę papiktino galerijų-parduotuvių sumanymas dailininkus suvaržyti sutartimis. Nuo šiol meno dirbinių gamintojai nebegalės vaikščioti su savo gaminiais iš galerijos į galeriją, kiekvienoje palikdami po šedevrą: jaunasis galeristas Donaldas Muškjus, suabejojęs kai kurių savo menininkų lojalumu, paruošė jiems bendradarbiavimo sutartis. Na bent jau taip jos pasaulyje vadinasi – galerija dailininką reprezentuoja, o dailininkas šias investicijas gerbia. Tačiau Marijos žemėje dailininkai  per ilgus metus jau įgavo rūpintojėlių vaidmenį ir dabar atpirkinėja visų mūsų nuodėmes, kenčia, neskirdami patyčių ir pagalbos. Taigi, kiekvienas galeristų judesys yra jų kūrybinių žaizdų „pakrapštymas“, nesvarbu net ar tas judesys skirtas tas žaizdas sutvarstyti.
Visas šis pasipiktinimas kilo po to, kai ilgametė Muškjaus galerijos darbuotoja Šeimyniškėse prie visą parą veikiančios alkoholio parduotuvės įkūrė savo galeriją-sandėliuką-parduotuvę „Dailininkų klėtis“.  Savo išėjimą Bruknė Išminkevičienė argumentuoja gyvenimiškai:

„Po meno mugės „Vilnius 2009“ jie pasikeitė. Sako, mes čia projektus darysime, o ne parodas. Pamaniau, kad nors šešiolika metų dirbau su S.Muškujumi (vyresniuoju), su jaunimu – nedirbsiu“.

Nieko nelaukus naujosios galerijos savininkė joje surengė tokio pat ilgamečio Muškjaus galerijos dailininko L. Gudrausko personalinę parodą, ir taip užsitraukė Donaldo nemalonę:

„Nepriklausomų meno galerijų asociacija, kurios prezidentas esu, neigiamai žiūri į dailininkų šlaistymąsi po galerijas“, – trenkė Donaldas.

Tačiau „Dailininkų klėties“ savininkė, Bruknė Išminkevičienė rami:

„Mano vardas yra mano prekės ženklas“, – įsitikinusi Bruknė.

Gal ir ženklas tik kol kas apie jį žinom tiek, kiek apie Kaišiadorių ūkinių prekių krautuvę. Galbūt todėl „Dailininkų klėtis“ ir dirba nuo devynių ryto – gal kas užsuks prieš darbą kokį dirbinėlį kolegai vardadienio proga įsigyti?