.
2024    05    15

ATVIRAS KVIETIMAS į tyrimų ir rašymo rezidenciją Villa Vassilieff centre Paryžiuje

artnews.lt
Villa Vassilieff rezidencija. Margot Montigny nuotrauka.

Ši rezidencija, kurią organizuoja „Artnews.lt“, „Echo Gone Wrong“ ir „AWARE: Moterų menininkių tyrimų ir parodų archyvai“, yra skirta atskleisti aktyvų Lietuvos moterų menininkių vaidmenį XX-XXI a. meninėje kūryboje ir atkreipti dėmesį į kultūrinius mainus, kuriuose jos dalyvavo. 

Dviejų mėnesių trukmės rezidencija „Villa Vassilieff“ erdvėse Paryžiuje suteiks sąlygas atlikti tyrimą, rašyti tekstą ir galimybę jį publikuoti „AWARE“ interneto svetainėje bei viešinti renginyje. 

AWARE: Moterų menininkių tyrimų ir parodų archyvai“

AWARE: Moterų menininkių tyrimų ir parodų archyvai yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2014 m. Siekdama kovoti su nepakankamu moterų kūrėjų reprezentavimu meno pasaulyje, „AWARE“ siekia atkurti pusiausvyrą, suteikdama moterims daugiau matomumo per nemokamą informacijos šaltinių publikavimą. Organizacijos interneto svetainė prancūzų ir anglų kalbomis talpina virš 1100 moterų menininkių, kūrusių XVIII, XIX ir XX a., biografijų, taip pat straipsnius ir interviu, parašytus tyrėjų ir kuratorių iš viso pasaulio.

Villa Vassilieff“

„AWARE“ įsikūrusi 15-ajame Paryžiaus rajone esančioje „Villa Vassilieff“ erdvėje. Joje XX a. 10-ajame dešimtmetyje studiją turėjo dailininkė Marie Vassilieff. Šioje itin simboliškoje erdvėje, kurią naujai įrengė dizainerė Matali Crasset, „AWARE“ įkūrė tyrimų ir dokumentacijos centrą, skirtą tik moterims menininkėms ir feministiniam menui. Centro programa buria lankytojus, profesionalus, menininkus iš Paryžiaus regiono. Ji remiasi atliekamais tyrimais bei plačiu pasauliniu autorių tinklu. Turėdama šią dvigubą – tiek vietinę, tiek tarptautinę – tapatybę bei būdama atvira visuomenei „AWARE“ siekia skatinti mokslinius tyrimus, apsikeitimus patirtimi, diskusijas lyčių klausimais, taip pat moterų menininkių pripažinimo istorijoje klausimais. 

Bendrosios rezidencijos sąlygos

Rezidencijos trukmė: 2 paeiliui einantys mėnesiai, tarp 2024 m. rugsėjo ir gruodžio mėnesių.

Apgyvendinimas: rezidentei(ui) skiriama 44 m² ploto individuali gyvenamoji studija su darbo erdve „Villa Vassilieff“ centre.

Finansinės sąlygos: padengiamos kelionės bilieto į abi puses iš gyvenamosios vietos į Paryžių išlaidos, ir mokama po 900 EUR per mėnesį, t. y. 1800 EUR už visą rezidencijos laikotarpį. 

AWARE“ ir „Artnews.lt“ prisidėjimas: organizacijų komandos prisidės savo patirtimi bei įtraukimu per institucinius, meninius ir akademinius tinklus (muziejus, galerijas, specialistus, tyrimų centrus, archyvus). Rezidentė/as taip pat galės naudotis „AWARE“ resursais ir tyrimų centru, talpinančiu daugiau nei 3600 nuorodų apie moteris ir nebinarines/ius menininkes/us (monografijų, esė, parodų katalogų ir t. t.).

Rezidentė/as bus pakviesta/s surengti renginį „Villa Vassilieff“ centre (konferenciją / apskrito stalo diskusiją / meistriškumo pamoką), kuriuo bus pristatytas jos/o tyrimas. Rezidencijos pabaigoje ji/s bus pakviesta/s parašyti tiriamąjį straipsnį, kuris bus publikuotas AWARE interneto svetainėje. 

Paraiškos 

Paraiškos siunčiamos el. paštu appelaprojets@aware-art.org iki 2024 m. birželio 9 d., jos turėtų susidėti iš: 

  • Tyrimo pasiūlymo, iki 500 žodžių anglų k.,
  • Trumpo motyvacinio laiško, išdėstančio jūsų priežastis tyrimui „Villa Vassilieff“ centre,
  • CV. 

Interviu su atrinktais kandidatais vyks birželio mėnesio pabaigoje. Atrankos komisiją sudarys „Artnews.lt“, „Echo Gone Wrong“ ir „AWARE“. Rezidencijai bus atrinkta/s viena/s dalyvė/is. 

Šis projektas yra Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 dalis. Sezoną organizuoja Lietuvos kultūros institutas kartu su Prancūzų institutu Paryžiuje.