.
2021    05    18

„Artnews.lt“ valdybos gretas papildė nauja valdybos narė

artnews.lt

Šiandien prie „Artnews.lt“ valdybos prisijungė nauja valdybos narė – „Lewben Art Foundation“ direktorė Ugnė Bužinskaitė. Dabar „Artnews.lt“ valdybą sudaro keturi nariai: valdybos pirmininkas Boris Symulevič ir valdybos narės Neringa Černiauskaitė, Indrė Tubinienė ir Ugnė Bužinskaitė. Valdyba renkama keturių metų kadencijai.

Artnews.lt – vienas reikšmingiausių šiuolaikinio ir modernaus meno naujienų portalų Lietuvoje. „Artnews.lt“ yra ne pelno įstaiga, užsiimanti aktyvia šiuolaikinio ir modernaus Lietuvos ir Baltijos šalių meno sklaida vietos bei užsienio auditorijai per žurnalų, knygų leidybos, reginių bei parodų organizavimo veiklą. VšĮ „Artnews.lt“ per daugiau nei dešimt gyvavimo metų įkūrė internetinį žurnalą artnews.lt, Baltijos šiuolaikinio meno žurnalą „Echo Gone Wrong“ (2011), šiuolaikinio meno leidyklą ir internetinį knygyną „Artbooks.lt“ . Nuo 2013 m. VšĮ „Artnews.lt“ dalininke yra „Lewben Art Foundation“.

„Tikrai džiugu įsitraukti į „Artnews.lt“ veiklą. Lietuvos šiuolaikinio meno laukas jau daugiau nei dešimtmetį nušviečiamas portale artnews.lt, Baltijos šalių – echogonewrong.com, o pagrindinius meno leidinius galima rasti virtualiame knygyne artbooks.lt. Per šiuos metus artnews.lt Lietuvoje įsitvirtino kaip vienas reikšmingiausių vizualiųjų menų lauką pristatančių portalų. Ateityje būtų šaunu plėsti skaitytojų ratą. Jau turime ir apčiuopiamų planų: kartu su artnews.lt komanda ir „Lewben Art Foundation“ netrukus pristatysime naują projektą „Lewben Art Foundation Talks: pokalbiai su kolekcininkais“. Kadangi „Lewben Art Foundation“ neseniai laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės konkursą dėl patalpų Bernardinų g. įveiklinimo ir planuoja jose kitais metais atidaryti „Lewben Art Foundation“ meno centrą, turime bendrų planų su artbooks.lt – virtualus Lietuvos kūrėjus pristatančių knygų, tapybos, fotografijos albumų, kūrybos apžvalgų, teorinių leidinių, parodų katalogų ir kt. knygynas naujajame meno centre įgis ir fizinę formą“, – apie ateities planus pasakoja nauja valdybos narė Ugnė Bužinskaitė.

Artnews.lt portale publikuojamos parodų recenzijos, fotoreportažai, interviu, taip pat 6–8 žurnalo numeriai per metus. Be šios veiklos, ateinančiais metais portale planuojama pristatyti trumpus vaizdo įrašus iš parodų instaliavimo procesų (tiek su menininkais, tiek su kuratoriais), rengti į regionus orientuotą pokalbių ciklą, publikuoti menininkų tekstus ir videokūrinių virtualias peržiūras, bendradarbiauti su partneriais siekiant plėsti auditoriją.