.
2018    11    24

Alekso Andriuškevičiaus ir Česlovo Lukensko piešiniai ir objektai galerijoje „Akademija“

artnews.lt

Lapkričio 26 d. 17 val. VDA galerijoje „Akademija” atidaroma paroda „ ALEX + CHESIUX “, kuriame pristatomi Alekso Andriuškevičiaus  ir Česlovo Lukensko piešiniai ir objektai. Kuratoriai Algimantas ir Remigijus Gataveckai.

Parodoje ALEX + CHESIUX susitinka du menininkai, grupės „Post Ars“  nariai ir vieni iškiliausių Lietuvos avangardistų, konceptualaus meno pradininkų – VDA Kauno fakulteto docentas Aleksas Andriuškevičius ir VDA Vilniaus fakulteto dekanas, docentas  Česlovas Lukenskas.

Abu menininkus domina teksto, mintijimo, mechaninio judesio sukurtos  struktūros pajungtos prasmių dekonstravimui piešiniuose ir objektuose.  Kūrėjų pristatomuose piešiniuose tampa svarbus kasdienybės, rutininis  atsikartojimo lygmuo. Sąmoningai atsisakius prasmės „įguldymo“ į popieriaus  lakštus, nuskendus mechaniniuose, tarsi (ne)svarbiuose veiksmuose kuriant piešinius, svarbiausias tampa laikiškumo dėmuo,  pasklidęs piešinių objektus apibrėžiančiose erdvėse. Tariamai atsitiktiniai,  mechaniškai generuojami vaizdiniai sukuria paradoksalią, veiksmo procese chaotiškai išsiskleidžiančią prasmę, kuri kiekvieno žiūrovo suvokiama savaip, paliekant erdvės žiūrinčiojo sugeneruotam suvokimui. Tiek parodoje eksponuojami objektai, tiek piešiniai neturi išankstinės užmačios – prasmė čia tampa procesualia.

Kūrėjai yra tarsi nuolatinėje kelionėje, kuri prasidėjusi viename konkrečiame taške – pieštukui prisilietus prie tuščios popieriaus erdvės dvimatėje plokštumoje, baigiasi netikėtai, atsisakant asmeninės ambicijos tradiciškai perteikti menininko sugalvotą užmačią. Autoriai kūrybos procese ieško netikėtų sprendimų ir tarpinių medijų suteikiamų galimybių.

Šiuo atžvilgiu paroda yra unikali, perteikianti kolektyvius, individo pasąmonėje glūdinčius vaizdinius-struktūras, turinčius daugiaplanę raišką, atveriančią  ne tiek konceptualius, kiek sąmoningai mechaniškai įvaizdintus, įkalintus savo kūniškume atviro teksto kūrinius –  piešinius ir objektus.