.
2012    07    24

„Šachmatų miesto kvartalai“ - paroda Nidos meno kolonijoje

artnews.lt

Liepos 28 d., šeštadienį, 18 val. Nidos meno kolonijoje atidaroma paroda „Šachmatų miesto kvartalai“. Parodos kuratorės: Danutė Gambickaitė ir Gintarė Matulaitytė.

Parodos pavadinimas atsirado iš Johno Brunnerio romano „Šachmatų miesto kvadratai“. Jame pasakojama apie kelių projektuotoją, kuris pakviečiamas į Pietų Amerikoje esantį miestą Vadosą patobulinti miesto kelių sistemą, nors pastaroji ir taip jau be trūkumų.

Romanas parašytas pagal 1892 m. W. Steinitzo ir M. Chigorino žaistą šachmatų partiją, kurią galima rasti H. Golombeko vadovėlyje „Šachmatai“. Kiekvienas partijos ėjimas (išskyrus rokiruotę ir tris paskutinius) turi savo atitikmenį romano siužete. Parodoje susitelkiama ties bendra žaidimo atmosfera, neįgyvendinamais ėjimais, rokiruotėmis, apsirikimais ir neatkartotais trimis paskutiniais ėjimais. Nuoroda į romaną ir Steinitzo bei Chigorino partiją yra iš dalies spekuliatyviai pasirinktas pretekstas formuojamos parodos (meninkų, kuratorių ir institucijų ryšių) savirefleksijai.

Parodoje „Šachmatų miesto kvartalai“ neperimamas žymiosios Steinitzo ir Chigorino partijos modelis, neperpasakojamas ir Brunnerio romanas. Čia esti tam tikrų sąlyčio taškų su lietuvių kilmės literatūros kritiko Algio Budrio nuomone apie romaną: tai paini, prigrūsta veikėjų istorija, su kuria sunku susitapatinti bei kurios įvykiai vystosi mieste, atrodo, sukurtame siekiant vienintelio tikslo – būti vieta Brunnerio sukurtam „žmogiškajam šachmatų žaidimui“. Be to, čia nėra daugiau nieko, kas pagautų ir išlaikytų skaitytojo dėmesį.“

Parodos pavadinime įvelta klaida: žodį „kvadratai“ pakeičia žodis „kvartalai“. Ši klaida buvo atpažinta tik tada, kai suklydęs skaitytojas pagalvojo apie romano modelio perkėlimą į šiuolaikinio meno kontekstą. Toks „suklaidintas“ pavadinimas papildo ir mistifikuoja parodos idėją/as. Galų gale, mistifikaciją reikėtų suprasti kaip teigiamą ir trokštamą meno kūrinio/parodos/teksto apie parodą savybę, braižančią ir nustatančią šachmatų miesto kvartalus vaizduotės žemėlapyje.

Parodoje pristatomi Vilniaus dailės akademijos studentų darbai. Dalyvauja: Marija Šnipaitė, Linas Jusionis, Milda Laužikaitė, Vytenis Burokas, Jonas Vaitiekūnas, Vytautas Viržbickas, Justas Žekonis, Arnas Anskaitis, Viktorija Peleckaitė.

Paroda veiks nuo liepos 29 iki rugpjūčio 31 dienos, visomis savaitės dienomis 13-19 val.