• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2012    06    05

Vlado Oržekausko paroda „Naras“ VDU Menų galerijoje „101“

artnews.lt

Birželio 5 dieną, antradienį, 17 val. VDU Menų galerijoje „101“ atidaroma skaitmeninės grafikos meistro Vlado Oržekausko paroda „Naras“.

Kaip pastebi menotyrininkė Virginija Vitkienė, cikle „Naras“ menininkas įtaigiai sukuria pasąmonės vaizdinių ir meno istorijos nuotrupų koliažą. Grafiniuose vaizdiniuose derinamos kelios realybės. Viena jų – nuo Leonardo da Vinci eskizinių piešinių atsivejanti piešinio sandara, kurioje kūno plastiką paįvairina grùbios anatomijos (atskirų kūno organų) skeveldros. Kita realybė – povandeninė (tą diktuoja pavadinimu nusakytas naratyvas). Nėrimas gelmėn yra nuolatinė žmogaus būties ir savipažinimo metafora. Filosofijoje tai mąstymas apie save, mat norėdamas pažinti kitus / aplinkinius greičiau kyli aukštyn ir dairaisi (tai autorius itin jautriai darė ligšioliniuose skaitmeninės grafikos cikluose – „Profilių“ ir „Dialogų“ serijose). Parodoje „Naras“, operuodamas savityros metafora, Vladas Oržekauskas nuojautų lygmeny ieško (ir atranda) savąją vietą meno istorijoj, meno medijoj ir meno lauke. Derindamas keletą realybės vaidmenų, cikle menininkas sūkuriu išsuka simuliakrines perspektyvas, išslystančias tolyn pro skaitmeninių drobių ribas. Alternatyvių erdvių, hiperrealybės link.

Vladas Oržekauskas 1983 metais įgijo architektūros specialybę Vilniaus Dailės Akademijos Kauno dailės institute. Po studijų dirbo meno redaktoriumi leidykloje „Šviesa“. Nuo 1997 jis yra VDA Kauno dailės fakulteto docentas. Dėsto grafinės raiškos, kompiuterinės grafikos, vizualaus meno ir konteksto modulius. 2007 -2011m. VDA senato narys. 2008 m. VDA KDI tarpdisciplininių menų studijos vadovas. Nuo 2012m. VDA Kauno fakulteto prodekanas. Nepriklausomas menininkas. Rengia autorines parodas ir dalyvauja grupinėse parodose.

Paroda galerijoje veiks iki š.m. birželio 22 dienos.