• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2023    06    09

Tarptautinę archyvų dieną – garbingiausi profesiniai apdovanojimai

artnews.lt

Tarptautinę archyvų dieną, birželio 9-ąją, Lietuvos vyriausioji archyvarė Inga Zakšauskienė Archyvaro garbės ženklu apdovanojo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėją Daivą Lukšaitę, Lietuvos valstybės naujojo archyvo Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus archyvarę Angelę Daubarienę, Lietuvos centrinio valstybės archyvo Rašytinių dokumentų skyriaus vedėją Loretą Čiuikinienę ir šio archyvo Fotodokumentų skyriaus vyresniąją archyvistę Larisą Dmuchovskają.

„Tarptautinė archyvų diena, minima nuo 1948-ųjų, – tai neeilinė proga pagerbti archyvų darbuotojus, kasdieniu, neretai nematomu, darbu saugančius mūsų  dokumentinį paveldą. Keliaudami per istorines epochas archyvai sugeria daugybę informacijos apie šalį, žmones, organizacijas, socialinę ir ekonominę raidą, įvykius, judėjimus, idėjas, virsmą. Be archyvarų mes turėtume tik nugalėtojų istorijas ir niekada nesužinotume, kaip gyveno, ką galvojo, jautė, matė eiliniai žmonės. Be archyvarų kruopštaus darbo renkant ir saugant dokumentus dalis visuomenės, neturėjusios balso, ir toliau liktų nereprezentuojama istorijoje. Pasaulyje be archyvų mes prarastume orientaciją, tapatybės jausmą ir ryšį su vieta, kurioje gyvename.

Naudodamasis visuomenės jam suteikta teise atrinkti, kas bus prisiminta, o kas pamiršta, keliaudamas atminties institucijų priešakyje, archyvaras kuria geresnę Lietuvą. Tarptautinės archyvų dienos proga sveikinu ir dėkoju už Jūsų atsidavimą ir tarnavimą Lietuvos archyvų misijai bei Lietuvos visuomenei,” – įteikdama apdovanojimus visą archyvarų bendruomenę pasveikino Lietuvos vyriausioji archyvarė. 

Archyvarų garbės ženklai įteikiami už pasišventimą profesijai, išskirtinius nuopelnus bei pasiekimus dokumentų ir archyvų valdymo, naudojimo ir administravimo srityje. Išskirtiniais atvejais už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybės dokumentinio paveldo išsaugojimui Archyvaro garbės ženklu gali būti apdovanoti ir kiti Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių asmenys.