.
2010    02    17

Savicko paveikslų galerijai ir dailės mokyklai – 10 metų

artnews.lt

savickas

Savicko paveikslų galerija ir joje įsikūrusi dailės mokykla švenčia 10 metų veiklos jubiliejų. Ta proga vasario 19 d. (penktadienį), 18 val. galerijoje atidaroma jungtinė profesoriaus, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Augustino Savicko ir galerijoje veikiančios dailės mokyklos mokinių kūrybos paroda.

Per dešimtį veiklos metų keitėsi galerijos ekspozicinės erdvės: iš ramios P. Klimo gatvelės Naujamiestyje ji persikėlė į patį sostinės centrą – patalpas Vilniaus gatvėje, vėliau apsistota jaukiose, kamerinėse ekspozicinėse erdvėse Trakų gatvėje, kur galerija veikia ir dabar.

Galerijos rengiamos parodos, nuolatinė veikla ir įvairūs meniniai projektai ilgainiui nusitęsė gerokai už sostinės ribų – į Palangą, Nidą, Trakus. Surengta ir nemažai parodų, bendradarbiaujant su užsienio šalių menininkais. Tačiau Savicko paveikslų galerijos motto liko toks pat – reprezentuoti lietuvišką meną, pristatant ne tik garsiausius kūrėjus, tačiau nuolat ieškant ir naujų vardų. Nors galerijoje per dešimtį metų buvo pristatyta daugybė skirtingo braižo menininkų ir jų kūrinių, nuo tradicinių paveikslų iki akcijų, performansų, šioje įvairovėje tradiciškai dominuoja tapyba. Tą įrodo ir naujausios galerijos parodos, kuriose matėme tapytojų Antano Obcarsko, Simono Gutausko, Lino Cicėno, Raimondo Savicko kūrinius.

Galerijoje taip pat surengtos  Aistės Kirvelytės, Eglės Ridikaitės, Ričardo Bartkevičiaus, Solomono Teitelbaumo, Astos Rakauskaitės, Egmonto Bžesko, Jolitos Skėrytės bei daugelio kitų įvairių kartų lietuvių menininkų kūrybos parodos.

Savicko paveikslų galerijos veiklą šiandien palaiko ir skatina net tik per dešimtmetį įgyta parodų rengimo patirtis, bet ir Savickų šeimos istorija. Diplomatas ir rašytojas Jurgis Savickis (1890-1952), lietuvių tapybos klasikas Augustinas Savickas – svarbios Lietuvos kultūros, istorijos asmenybės. Tačiau tai ir nemenka atsakomybė. Tam, kad jų veikla nenugrimztų į užmarštį, neliktų kultūrinio gyvenimo paraštėse, galerija nuolat siekia pristatyti plačiajai visuomenei svarbesnius istorinius, biografinius faktus ir kūrinius. Štai 2009 metais, pažymint Augustino Savicko 90 metų jubiliejų, išleistas kelių pastarųjų dešimtmečių menininko kūrybą apibendrinantis albumas, papildytas autobiografiniais užrašais. A.Savicko parodos surengtos Savicko paveikslų galerijoje, Vilniaus Rotušėje. Naujausieji tapytojo kūriniai buvo demonstruojami tarptautinėje meno mugėje ARTVILNIUS’09.

Kita svarbi galerijos istorijos ir dabartinės veiklos dalis – dailės mokykla. Dar prieš dešimtmetį, tik įkūrus Savicko paveikslų galerijos dailės mokyklą, joje dėstyti buvo pakviesti įvairių dailės sričių profesionalai. Užsibrėžtą dėstymo lygį stengiamasi išlaikyti ir šiandien. Daugelis buvusių mokyklos mokinių ypač šiltai prisimena Alfonso Andriuškevičiaus dailės istorijos pamokas. Dailės kritikas kuravo ir pirmąsias svarbesnes Savicko paveikslų galerijos parodas, moderavo įdomias diskusijas apie įvairius dailės reiškinius.

Paroda veiks iki kovo 14 d.