.
2023 02 10

Mykolo Kimčio vienos dienos, vieno paveikslo paroda „1/700” VDA parodinėse erdvėse „Kreatoriumas | Meno krosnys“

Vasario 10 d., penktadienį, nuo 18 iki 22 valandos Vilniaus dailės akademijos parodinėse erdvėse „Kreatoriumas | Meno krosnys“ (VDA senųjų rūmų II kiemas, Maironio g. 6, Vilnius) vyks Mykolo Kimčio vienos dienos, vieno paveikslo paroda „1/700”, .

„Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė“

(1 Korintiečiams 13:13)

Tai parodoje pristatomo paveikslo pavadinimas ir teksto fragmentas iš apaštalo Pauliaus himno meilei, paprastai skaitomo per santuokos sakramentą katalikų bažnyčioje. Meilė XXI-ajame amžiuje dažnai redukuojama iki aistros, kuriai pasibaigus, keičiama kita meile. Neatsitiktinai vakaruose bestseleriu tapo F. Beigbederio romanas „Meilė trunka trejus metus“, taip taikliai nubrėžęs vakarietiškas sociumo tendencijas. Tačiau jos tokios buvo ne visuomet. Apskritai, romantiška, aistringa meilė Europoje išpopuliarėjo viduramžiais, būtent tuomet pradedama kurti romantinės istorijos, kurios ir atspindėjo visuomenės realijas bei tas pačias realijas formavo. Romantizmo idėjos gyvos praktiškai nepakitusios iki šių dienų ir veik visiškai išstūmė visas kitas meiles formas. Štai Aristotelis išskiria 6 meiles formas: agape (pasiaukojanti meilė), ludus (meilė kaip žaidimas), eros (jausmingoji meilė), manija (apsėstoji meilė), pragma (praktiškoji meilė) ir storge (meilė kaip draugystė). Tiek lietuvių kalboje, tiek kitose vakarietiškose kalbose meilei nusakyti šiandien vartojamas tik vienas žodis. Šioje vieno paveikslo parodoje kviečiu žiūrovą savęs paklausti, ar meilių redukavimas į vieną žodį – meilė – ir vieną reikšmę – aistringąją meilę – nenuskurdina mūsų?

Mykolas Kimtys gimė 1988 m. Vilniuje. 2012 m. baigė Evangeliškosios teologijos bakalauro studijas Klaipėdos universitete. Dar studijuodamas susidomėjo aliejine tapyba ir jau daugiau kaip 10 metų ja užsiima. 2019-20 metais gilino savo žinias Tapybos katedroje Vilniaus dailės akademijoje, dėstytojai prof. Arvydas Šaltenis, doc. Jonas Vaitiekūnas, lekt. Vita Opolskytė-Brazdžiūnienė. 2017 m. surengė savo pirmąją parodą Klaipėdoje. Tai yra 10-oji Mykolo paroda.