.

Jaunosios kartos menininkių paroda „Linkmės“ galerijoje „Artifex“

Rugpjūčio 5 d. 18 val. VDA tekstilės galerijoje „Artifex“ (Gaono g. 1, Vilnius) atidaroma Bon Alog, Justinos Mykolaitytės ir Austėjos Masliukaitės paroda  „Linkmės“.

 „Linkmės“ – jaunosios kartos menininkių Bon Alog, Justinos Mykolaitytės ir Austėjos Masliukaitės grupinė paroda. VDA fotografijos ir medijos meno katedroje įžiebtas jautrumas ženklams ir erdvei suteikia toną kalbėti apie fizinių ir socialinių struktūrų, individualumo, chaoso ir anonimiškumo formavimo ir naikinimo procesus. Judėjimas, atrodytų, skirtingomis linkmėmis, pasitelkiant skirtingas medijas padeda menininkėms suformuoti savitą koordinačių sistemą, kurios ašyse – vaizdinėse, objektiškose ar skambančiose garsu – išsipildo tapsmas.

„Savo ekspozicija aš reflektuoju ir susieju subjekto fizinę bei mentalinę trajektorijas, pasitelkdama atminties, navigacijos, įsiamžinimo ir ieškojimo motyvus. Visus ekspoziciją sudarančius elementus jungia aukštyn besistiebianti vertikalė“, sako viena parodos autorių Justina Mykolaitytė. Greta 2014 m. San Gabriel (JAV) kalnuose užfiksuoto (auto)portreto, Mykolaitytė eksponuoja penkias autentiškų akmeninių kelrodžių (isl. vörður; angl. cairns) nuotraukas (Islandija, 2017). Kita jos instaliacijos dalis – baltos diagonale pakabintos vėliavėlės – yra nuoroda į tradicines tibetietiškas maldos vėliavėles Lung ta, dažnai rišamas visame pasaulyje esančių kalnų viršūnėse. Taip pat eksponuojama akmeninė plokštė – citata iš 2019-aisiais metais atlikto performanso „Liūdnas karalius“ diplominių darbų gynimo metu.

Kitos parodos autorės Bon Alog skulptūrinis objektas-instaliacija toliau plėtoja visuomenės ir individo atsakomybės, tariamo masinių procesų anonimiškumo klausimą. „Statybų darbams kasmet išnadojamos tonos smėlio“, sako Bon. „Savo instaliacijoje siekiu atverti su tuo susijusių procesų problematiką, parodyti vietas, kuriose vyksta nelegalūs karai dėl šių ribotų išteklių. Projektas skirtas pergalvoti smėlio kasybą kaip planetai žalingą ir ją ardančią veiklą, reflekuojant tiek dar visai nekaltą smėlio pilių statymą prie jūros vaikystėje, tiek didžiulio masto statybų procesus nuo senovės Egipto iki modernybės.“

Parodoje Austėja Masliukaitė kreipia trečios ašies link – jos kūrinio centre žodžius taria pranykstantis subjektas. „Tai laiškas, parašytas esaties, kurios nebėra. Žodžiai čia vienintelis pėdsakas kažko, turėjusio prisiminimus ar mintis, tačiau neprisimenamo. Į adresatą kreipiamasi paskutinėmis nykstančiojo gyvenimo minutėmis, prašant pastarąjį įsivaizduoti, prisiminti, taip pratęsiant jo būvį. Tačiau subjektas „baigiasi“ prieš pasirašydamas, nuorodoje „čia“. Taip ir adresatas lieka jausminis, anonimiškas, visuotinis, patyrimo metu įterpintas pabaigos ir nyksmo neišvengiamybėje. Ir vis dėlto net mažiausias pasaulis gali būti įvardintas iš naujo.“

Austėja Masliukaitė (g. 1993) Vilniuje gyvenanti ir kurianti menininkė. Studijas pradėjusi nuo matematikos ir chemijos mokslų Edinburge, vėliau pakeitė kryptį ir baigė Fotografijos ir medijos meno bakalaurą VDA bei Neapolio dailės akademijoje. 2020 m. baigė Semiotikos magistrą Vilniaus universitete. Kūrėja rašo ir verčia tekstus, muziką, dalyvauja įvairiuose šalies ir užsienio meno projektuose, tarp jų – ir kaip atlikėja 58-ojoje Venecijos bienalėje. Šiuo metu yra meno, rezidenijų ir edukacijos centro „Rupert“ Alternatyvios edukacijos programos dalyvė.

Justina Mykolaitytė (g.1994) 2019 m. įgijo bakalauro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje (Fotografijos ir medijos meno katedra). Daugiausiai dirba performanso, fotografijos, ir videomeno srityse, dalyvauja tarpdisciplininio meno projektuose. Kaip atlikėja dalyvavo V. Grainytės, L. Lapelytės ir R. Barzdžiukaitės operoje-performanse „Saulė ir jūra“ („Marina“) 58-oje Venecijos meno bienalėje, Italija. Nuo 2020 m. vaidina garso spektaklyje „Urbančičiaus metodas“ (rež. ir kompoz. Arturas Bumšteinas), Valstybinis jaunimo teatras, Lietuva.

Bon Alog (g.1990) 2019 m. baigė Fotografijos ir medijos meno studijas Vilniaus dailės akademijoje. Menininkė savo kūryboje jungia kino ir fotografijos medijas, video meną, instaliaciją ir skulptūrinius elementus. Šiuo metu gyvena Austrijoje, kur studijuoja Laikinių medijų (Time-based media) magistro programoje, dalyvauja tarptautinėse kūrybinėse praktikose ir parodose.

Paroda veiks iki rugpjūčio 20 d.