• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2023 06 09

Eglės Pilkauskaitės kūrinio Soap Between Fingers paroda „Galleri Toll“ (Stokholmas)

Š. m. birželio 9 d. vitrininio pobūdžio galerijoje „Galleri Toll“, įsikūrusioje Stokholme, atidaroma Eglės Pilkauskaitės vieno kūrinio paroda. Ši paroda yra pirmoji mainų programos tarp skirtingų šalių galerijų dalis, inicijuotos apiece. Vilniuje yra pakankamai aktyviai veikiančių, specifinių, nekomercinių ir nepriklausomų galerijų, projektinių erdvių, tačiau vis dar stokojama tarptautinių mainų. Šiuo konkrečiu atveju, programa sumanyta ir skirta ne menininkų iš užsienio parodoms, bet įvairioms nekomercinėms galerijoms, – atvykti ir surengti parodą. Tokiu būdu yra ne tik surengiama paroda Lietuvos publikai, bet ir skatinama išsamiau susipažinti su Lietuvos vaizduojamojo meno scena, užmegzti dialogą su kitomis, panašiai veikiančiomis, organizacijomis bei menininkėmis/-ais ir jų kūryba. Mainus, su skirtingų Europos šalių miestų galerijomis apieca planuoja bent kartą per metus, o pirmas tokių mainų rezultatas Vilniuje – „Galleri Toll“ paroda apiece nuo liepos 2 d.

Eglei Pilkauskaitei yra svarbi ją supanti aplinka bei visuomenėje nustatytų grožio bei estetikos normų, tam tikrų įsitikinimų kvestionavimas. Kūriniuose autorė naudoja į amatą orientuotas medžiagas, įvairias technologijas bei metodologijas. Daug dėmesio skiria pačiam procesui – skirtingų faktūrų tyrinėjimams, tekstūroms, kurias stengiasi ne imituoti, o reflektuoti.

Kūrinys Soap Between Fingers paremtas visuomenėje vis dar gaju įsitikinimu, kad moterų poreikiai, ypač susiję su kūniškumu, yra privačios, o ne viešos erdvės tema. Panašiai, kaip ūkiškas muilas, kuris paslepiamas nuo svečių spintelėje arba sandėliuke ir naudojamas tik buitinėje aplinkoje. Muilas, kuris šiame kūrinyje yra pagrindinė medžiaga, įgyja asmeninio emocinio purvo šalinimo ritualo konotaciją. Išlaikant autentišką ir atpažįstamą tekstūrą bei sąsają su privačia erdve, siekiama sužadinti prisiminimus, asmenines patirtis. Pastarieji nėra pagrįsti romantizuota nostalgija, kaip dažnai galvojama kalbant apie praeitį. Kūrinyje naudojama medžiaga, posovietinių šalių kontekste, glaudžiai susijusi su nepritekliumi, deficitinėmis prekėmis, nekomfortiška buitimi.

Kūrinio forma įprasmina žiedo simboliką – ne tik santuokos, bet ir pasikartojamumo, nepertraukiamo veiksmą. Menininkė atsižvelgdama į kūrinio formą ir ekspozicinę, vitrininio pobūdžio, erdvę, ją perkonstruoja į papuošalams skirtos parduotuvės vitriną, kuri asocijuojasi su prabangos, geresnio, gražesnio ar tobulesnio gyvenimo įvaizdžio prekėmis. Šiame sugretinime sukuriama išvirkštinė situacija, išviešinant tai, kas nutinka daiktui (žiedui) perkeltam iš reprezentacinės į kasdieninę aplinką; kai jis tampa nebe trokštamos svajonės, o kažkieno asmeninės istorijos, dalimi.

E. Pilkauskaitės kūrinys Soap Between Fingers, pristatomas „Galleri Toll“, yra talpus savo prasmėmis ir asociacijomis. Jis komentuoja ne tik privatumo, (ne)švaros, vertybių temas, bet ir iliustruoja muilo, užsilikusio tarp žiedo ir piršto, situaciją. Perkeltine prasme, tai ir asmeninio tobulumo, pagrįsto išorės puoselėjimu, vizualizavimas, o muilo likučiai, lyg pasąmonėje susikaupę nešvarumai arba tam tikrų ritualų, kaip antai rankų plovimas, primenantis apie pandemiją ir tik dabar suvokiamas jos pasekmes.

 

Eglė Pilkauskaitė – tarpdisciplininio meno kūrėja, gyvenanti ir kurianti Vilniuje. 2014 m. įgijo piešimo bakalaurą Londono menų universiteto Camberwell menų koledže. Nuo 2016 m. aktyviai dalyvauja parodose ir meno projektuose Lietuvoje bei užsienyje.

Daugiau apie menininkę – pilkauskaite.com

 

galerija apiece – vitrininio pobūdžio galerija skirta  vaizduojamojo meno kūrinio ir/ar konceptualaus dizaino objekto parodoms. Kūriniai/objektai pristatomi erdvėje žiūrovui matomi pro vitrininius langus 24 val. / 7 d.

Daugiau apie apieceapiece.lt

 

Galleri Toll yra vitrininio pobūdžio neinstitucinė galerija įsikūrusi „Ropsten“ – paskutinėje metro stotelėje rytinėje Stokholmo žemyno dalyje, vidiniame Stokholmo salyne.

Daugiau apie Galleri Tollgalleritoll.com

 

Paroda veiks iki 2023 rugpjūčio 20 d.

Parodos kuratorės – Milena Černiakaitė ir Aušra Trakšelytė.

Paroda rengiama bendradarbiaujant su Kultūros atašė Švedijoje, Suomijoje ir Danijoje.

Parodą finansuoja Lietuvos kultūros institutas, Vilniaus miesto savivaldybė.