• Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
 • Žinios
.
2014    06    13

Piratinė paroda „Kas mąsto mane“ – Sankt Peterbuge

artnews.lt

Birželio pabaigoje Sankt Peterburge bus pirmąkart pristatytą jungtinė lietuvių ir kitų šalių menininkų paroda „Kas mąsto mane“ (ang. What Thinks Me). Šioje parodoje bus eksponuojami dvidešimties menininkų darbai – objektai, skulptūros, performansai ir video. Paroda ir ją lydintys renginiai vyks birželio 27 – liepos 21 dienomis. Renginys organizuojamas nepriklausomos organizacijos „Taiga“ kvietimu, jį inicijuoja lietuvių kuratorės Monika Lipšic ir Justė Kostikovaitė.

Parodoje dalyvaujа labai skirtingi menininkai: Auksinį kryžių pelniusi kompozitorė Lina Lapelytė, žymusis dizaineris Julijonas Urbonas (jo kūrinys pristatytas MoMA muziejuje), jauni menininkai performeris Jurgis Paškevičius, skulptorė Marija Olšauskaitė, elektroninės muzikos kūrėjas Jacques Gaspard Biberkopf (Gediminas Žygus), bei grupė kitų šalių menininkų, tarp jų žymusis konceptualistas John Baldessari bei žaismingasis Mark Wallinger.

„Kas mąsto mane“ paroda vyks tuo pačiu metu, kai Sankt-Peterburge prasidės didžiausia Europos šiuolaikinio meno bienalė „Manifesta‘ 10“. Ši bienalė susilaukė kontraversiško atgarsio tarptautinėje bendruomenėje, turint omenyje šiandieninę politinę situaciją. Paroda „Kas mąsto mane“ nutarė nedalyvauti bienalėje, o rengti nepriklausomą, „piratinį“ projektą, kuriame pristatys profesionalų meną, tokiu būdu išreiškiant savo poziciją. Organizatoriai teigia, jog kintanti politinė situacija neturėtų būti akstinas eliminuoti galimybę tarptautinei, o Rusijos visuomenei susipažinti su Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjų meno darbais. Tačiau tai turėtų vykti be Rusijos valstybinės paramos.

„Paroda „Kas mąsto mane“ yra organizuojama be finansavimo iš Rusijos pusės, – teigia kuratorė J. Kostikovaitė, – deja – Lietuvos Kultūros Tarybos rėmimo ji taip pat nesusilaukė, turbūt būtent dėl kontraversiškos šiandieninės situacijos Rusijos atžvilgiu. Bet kuriuo atveju, džiaugiamės, jog šiuo projektu patikėjo ne tik nepriklausoma organizacija „Taiga“, bet ir Anglijos Menų Taryba bei Šiaurės Šalių Kultūros Fondas, kurie suteikė dalinį finansavimą gretutiniams renginiams. Pačiai parodai tinkamai pristatyti mums vis dar trūksta lėšų, todėl mes kreipiamės į Lietuvos visuomenę, kviesdami juos prisidėti prie šios parodos rėmimo – šiuo metu vykdome grupinį lėšų rinkimą internetinėje platformoje “Kick Starter”.” Mus jau parėmė nemažai žmonių, tačiau toliau kviečiame Lietuvos gyventojus paremti šią nepriklausomą iniciatyvą, kuri ne uždarys duris, o atvers kultūrinį dialogą. Vienok, kad ir kokią sumą surinktume, projektas vis vien įvyks.“

Paroda yra reakcija į dabartinius politinius įvykius ir aktualijas. Ji buvo suplanuota dar iki politinės krizės, tačiau organizatoriai ir menininkai nusprendė tęsti projektą ir jo neatšaukti, tokiu būdu išreikšdami savo poziciją. Parodoje „Kas mąsto mane“ bandoma suprasti, kaip konstruojasi savastis (ang. self), kokiuose įtakos laukuose mes nuolat egzistuojame ir kaip galima kalbėti apie save per meno kūrinius.

Parodos pavadinimas – sakinys iš amerikiečių konceptualisto menininko Johno Baldessari  (g. 1931 m.) teksto.  J. Baldessari yra konceptualistas, kurio darbai buvo įžymiai sukritikuoti kaip „konceptualizmo parodija“, jis pats nuolat žaismingai kvestionavo meno rėmus. Nepaisant to, J. Baldessari požiūris į meną padarė didelę įtaką ateities kartoms, jis išugdė nemažai menininkų, kurie dabar formuoja naujas konceptualumo tendencijas. Parodos organizatorėms atrodo aktualu iš naujo permąstyti konceptualizmą ir tokiu būdu reaguoti į įvykius – meno ir politikos.

„Jo 1982 m.  kūrinyje-tekste „Kas mane dabar mąsto“  menininkas pateikė ilgą sąrašą dalykų, abstrakčių, jį mąstančių idėjų. Manome, kad toks išsireiškimas – „būti mąstomam kažko“ – puikiai perteikia idėjų cirkuliacijos esmę, kai pasaulis mąstomas abipusiai – manęs ir paties pasaulio. Šis tekstas tapo parodos prielaida ir nulėmė kūrinių atranką ir kompoziciją. Galima būtų teigti, kad paroda „Kas mąsto mane“ yra dedikacija J Baldessari kūriniui“ – pasakoja kuratorė M. Lipšic. „O kas mąsto tave? Kas mąsto mus šiandien?“

„Kas mąsto mane“ programą sudaro kūrinių paroda ir renginių ciklas, tarp jų – performansai ir kūrybinės dirbtuvės. Birželio 27 d. 20 val. parodos atidarymo metu performansą pristatys lietuvių kompozitorė Lina Lapeytė, rusų poetai radikalai, „Technopoetry“ (rus.Технопоезия) ir britų menininkas David Raymond Conroy. Linos Lapelytės performansas „Taip, tikrai!“, kartosis kasdien nefiksuotu laiku: „Šie performansai – skirtingai perteikia parodos „Kas mąsto mane“ idėją ir papildo parodą bei video darbų programą,“ – teigia parodos kuratorė M. Lipšic. „Manau, kad ir taip aišku kas mes ir kodėl čia susirinkome“.

Liepos 5 d. vyks Kanados menininkės Rebeccos La Marre kūrybinės dirbtuvės, kurių metu bus rašomas scenarijus „Nauja pergalė prieš saulę“. Šiame pavadinime užfiksuota nuoroda į futuristinę rusų operą „Pergalė prieš saulę“, kuriai kostiumus ir scenografiją sukūrė dailininkas Kazimiras Malevičius. Kūrybinėse dirbtuvėse bus bandoma perrašyti operos libretą bei dingusios pjesės „Majakovskis. Tragedija“ (pastatytos panašiu metu kaip ir „Pergalė prieš Saulę“) tekstą.

„Manome, jog šios parodos pristatymas Sankt Peterburge yra svarbus dėl to, kad tai savarankiška iniciatyva atsiradęs projektas ir jis jau subūrė didelį kolektyvą žmonių iš įvairių šalių. O tai, kad ji vyksta tuo pačiu metu, kaip ir didžiausia Europos keliaujanti meno bienalė „Manifesta‘10“ yra didelis pliusas: tuo metu Sankt Peterburge lankysis daug tarptautinių kultūros operatorių, kuratorių ir meno kritikų, kuriuos sieksime supažindinti ne tik su parodoje pristatomais menininkų darbais, bet ir su Lietuvos siekiu nepriklausomai nuo Rusijos galios pristatyti savo ir kitų šalių meną“ – teigia parodos kuratorė J. Kostikovaitė.

Kas mąsto mane / What Thinks Me

Paroda ir renginių ciklas

Birželio 27 d. – Liepos 21 d.

„Taiga“, Dvortsovaya Naberežnaja 20, Sankt Peterburgas, Rusija
Atidarymas: Birželio 27 d., 18 val.

Dalyvauja:

Marija Olšauskaitė, Lina Lapelytė, Jurgis Paškevičius, Julijonas Urbonas, Slavomir Leontjev, Jacques Gaspard Biberkopf (Gediminas Žygus),  John Baldessari, David Bernstein, Ragna Bley, David Raymond Conroy, Jesse Darling, Jugedamos, Nikita Kadan, Rebecca La Marre, Taus Makhacheva, Roman Osminkin, Jaakko Pallasvuo, Daniel Shanken, Viktor Timofeev, Robin Vanbesien, Technopoetry