.
2018    05    24

Paroda „Praėjusio laiko tuštuma“ Vilniaus miesto rotušėje

artnews.lt

Birželio 5 d., 18 val. Vilniaus miesto rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius) atidaroma paroda „Praėjusio laiko tuštuma“.

Atmintis yra ir kaip regėtų vaizdų archyvas, ir kaip prisiminimo veiksmas: joje sąveikauja ir nuolat keičiasi įvairūs asmeniniai suvokimai, prisiminimai ir patirtys, todėl atmintis nuolat vyksta. Ji yra kaskart perkuriama ir atsinaujinanti laikmena, o meno praktikoje kūrėjas ir suvokėjas yra šios laikmenos nešiotojai. Šia paroda norėtume pakalbėti apie individualią, laiko formuojamą kūrėjo atmintį: asmenišką, jautrią, intymią, skvarbią, kartais ironišką. Apie tai, kad atmintis kūryboje gali veikti ir kaip provokatyvus kalbėjimo įrankis, ir kaip asmeninės patirties refleksija. Parodos pavadinimas nurodo į Rytų filosofijai būdingą tuštumos fenomeną, kurio sampratoje pilnatvė suvokiama per nebuvimą. Fenomenologas M. Merleau-Ponty, kalbėdamas apie tuščią paveikslo erdvę ir menininko sąmonės ir valios išsiveržimą per piešiamą liniją, įvardijo, jog balta drobė taip pat simbolizuoja tylą, tuštumą, neužpildytą plotą, kuriame slypi visa būties potencija ir tai, nuo ko viskas prasideda“[1].

Šioje parodos turinyje atmintis konceptualizuojama kaip asmeniškos kūrybos forma, kurios atspindžiai padeda suvokti kiekvienam individualią tikrovę. Pristatomi autoriai pasitelkia atminties temą: laiko prasmės motyvus, atstumą, prisiminimų refleksijas, aktualizuoja asmeninės aplinkos stebėjimą ir patyrimą, atsisako nereikalingų detalių ir savo kūryboje įprasmina pilnutinę praėjusio laiko tuštumą. Ši paroda – tai daugialypių patirčių atvertis, asmeninės būties atspindys ir, kaip rašo A. Jonkutė, sustojimo, egzistencinės „<…> pauzės būtinyb[ė] šiame perkrovos pasaulyje[2].

Paroda paremta LDS išleisto meno albumo „Memorabilia“ (2018) turiniu. Albumas sudarytas bendradarbiaujant menotyrininkėms Ritai Mikučionytei, Nijolei Nevčesauskienei, Evelinai Januškaitei-Krupavičei. Albumo dizainerė – Agnė Dautartaitė-Krutulė. Projekto vadovė: Edita Utarienė.

Dalyvauja: Eglė Gineitytė, Agnė Jonkutė, Eglė Karpavičiūtė, Gustas Jagminas, Aistė Kirvelytė, Laima Oržekauskienė-Ore, Nerijus Erminas, Laura Selmistraitytė, Rosanda Sorakaitė, Eglė Ulčickaitė, Rodion Petrov, Edita Utarienė, Julija Pociūtė.

 Apie kuratorę

Evelina Januškaitė-Krupavičė – menotyrininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos projektų ir parodų kuratorė. Kultūros projektų srityje aktyviai dirba septynerius metus, taip pat rengia konferencijas, seminarus, simpoziumus, pristatymus, rašo įvairius tekstus, yra publikavusi apie 40 menotyros straipsnių. Domisi menu tarp disciplinų, šiuolaikinio meno ir medijų teorijomis, fenomenologija, laiko ir erdvės patyrimu, atminties samprata mene, meno ir mokslo sinteze.

 Organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga

Kuratorė: Evelina Januškaitė-Krupavičė.

Laikas: 2018 06 04 – 2018 06 29.

[1] Merleau-Ponty, M., Phenomenology of Perception, Taylor & Francis, 2002, Versta iš M. Merleau-Ponty. Phenomenologie de Ia perception.- Paris, 1945, p. 1-16.

[2] https://www.7md.lt/daile/2012-11-30/Agnes-Jonkutes-paroda-Neregimuju-atvaizdai