.
2010    03    02

Paroda „PIEŠINYS 2010“ „Arkos“ dailės galerijoje

artnews.lt

lds-logo

Kovo 3 d. „Arkos“ galerijoje jau trečią kartą bus atidaroma piešinių paroda, tradiciškai vykstanti nuo 2006 m. kas dvejus metus kaip tęstinis edukacinis projektas, turintis didžiulį pasisekimą Lietuvos menininkų tarpe.
Piešinių paroda pastoviai vystosi ir auga tiek dalyvių skaičiumi, tiek savo kokybe. Praeitoje parodoje 2008 m. dalyvavo virš penkiasdešimties autorių, šįmet šis skaičius dar labiau išaugo. Paroda užima visas „Arkos“ galerijos sales, joje savo piešinius demonstruoja įvairių sričių menininkai – tapytojai, skulptoriai, grafikai, keramikai, vitražistai, tekstilininkai, freskos meistrai. Visiems jiems piešimas – įprasto kasdieninio darbo dalis, mąstymo būdas ir saviraiškos priemonė. Labai įvairi ir atlikimo technika – grafitiniai ir spalvoti pieštukai, anglis, sanginas, tušas, pastelė, akrilas ir kt. Įdomu stebėti autorių stilių ir braižo įvairovę, lyginti menininkų piešinius su jų žinomais darbais medžiagoje.
„XX a. pabaigoje, žinoma, ir šiandien yra daug abejojančių akademinio piešinio svarba. Dalis žymių viduriniosios kartos menininkų yra įsitikinę, kad studijinis piešinys yra tik vienas būdų išmokti amato ir jis tik trukdo menininkui atrasti autentišką kelią. Taigi, „išmok piešti akademiškai, o po to – daryk ką nori“ – šiandien ši nuomonė naujojo meno kūrėjams atrodo senstelėjusi. Piešinys juos domina kaip projektas, paruošiamoji meno kūrinio stadija.“ – rašė menotyrininkė R. Rachlevičiūtė parodos „Piešinys 2008“ katalogo įvadiniame straipsnyje.
Parodos „Piešinys 2010“ tikslas – parodyti šiuolaikinių menininkų požiūrį į piešinio specifiką, priemones ir atlikimo būdus. Iš naujo bandyti atsakyti į amžiną klausimą – ar būtinai geras menininkas privalo būti akademinio piešimo virtuozas. Parodos visuma pristato dabartinę piešinio žanro situaciją, aktyviai kuriančių menininkų kūrybinių ieškojimų skalę, leidžia pristatyti jaunus bei rečiau matomus dailininkus, atskleisti naujas piešinio raiškos ypatybes.
Piešinio paroda turi itin svarbų edukacinį aspektą, ji leidžia detaliai išanalizuoti šioje specifinėje meno sferoje vykstančius procesus, supažindinti besidominčius menu su piešinio daroma įtaka menininko kūrybos raidai. Piešinio paroda prisideda prie piešinio, kaip savarankiško dailės žanro, propagavimo bei jo prestižo palaikymo.