.
2013    04    15

Paroda „Pasitraukimai. Abstrakcija išeivijos dailėje“ galerijoje „Kunstkamera“

artnews.lt

Zapkus

Balandžio 12 – gegužės 18 d. Vilniuje, galerijoje „Kunstkamera“ (Ligoninės g. 4, Vilnius) veiks išeivijos menininkų abstrakcionistų paroda „Pasitraukimai. Abstrakcija išeivijos dailėje“.

Balandžio – gegužės mėnesiais galerija „Kunstkamera“ kviečia į abstrakčios tapybos parodą, sudarytą iš išeivijos menininkų kūrinių. Istoriškai taip jau susiklostė, kad abstrakti meninė raiška proporciškai yra dvigubai, gal net trigubai ar keturgubai dažniau sutinkama būtent tarp išeivijos autorių, nei kad vietinių Lietuvos.

Išeivijoje atsidūrė didžioji dalis talentingiausių Kauno meno mokyklos auklėtinių ir profesūros. Vadinasi, ir imliausių, atviriausių naujovėms ir įtakoms. Pasaulis anapus Atlanto buvo toks radikaliai kitoks nei paliktoji Lietuva ir senutė Europa, kultūrinis šokas buvo toks aštrus, kad visa, kas buvo išmokta, turėjo būti atidėta. Daugelis mūsų dailininkų pasirinko vienokią ar kitokią abstrakčią vizualinę raišką.

Šioje parodoje siekėme kelių tiklsų. Pirmasis – parodyti kuo platesnę abstrakčios stilistikos įvairovę: biomorfinį, ekspresionistinį, op-artinį abstrakcionizmą ir pan. Antrasis tikslas buvo surinkti kuo įvairesnius autorius iš kuo įvairesnių šalių, todėl šalia JAV imigrantų (Galdiko, Bagdono, Viesulo, Urbaitytės, Žoromskio, Zapkaus, Lapės, Kurausko) pristatome „prancūzus”  (Gailius, Mončys), „kanadiečius“ (Tamošaitis), „australus“ (Ratas, Urbonas, Šalkauskas).

Galiausiai, trečias tikslas yra veikiau psichoterapinis: leisti žiūrovams pailsinti realybę nuolat reflektuojančias smegenis pasineriant į abstrakčios raiškos karalystę. Ji yra bežodė, bemintė, meditatyvi, raminanti ir atpalaiduojanti.

Visi parodos kūriniai surinkti iš privačių kolekcijų. Ypač parodos rengėjai dėkoja vienam, inkognito panorusiam likti Vilniaus kolekcininkui, surinkusiam sistemišką išeivijos meno kolekciją. Jo palaikymas suteikė daug įkvėpimo rengiant šią parodą.

Parodoje „Pasitraukimai. Abstrakcija išeivijos dailėje“ pristatomi autoriai:

Juozas Bagdonas (1911–2005, Lietuva – JAV)
Pranas Gailius (g. 1928, Lietuva – Prancūzija)
Adomas Galdikas (1893–1969, Lietuva – JAV)
Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997, Lietuva– JAV)
Algirdas Kurauskas (1923–1986, Lietuva – JAV)
Pranas Lapė (1921–2010, Lietuva – JAV)
Antanas Mončys (1921–1993, Lietuva – Prancūzija)
Vaclovas Rataiskis – Ratas (1910–1973, Lietuva – Australija)
Henrikas Šalkauskas (1925–1979, Lietuva – Australija)
Antanas Tamošaitis (1906–2006, Lietuva – Kanada)
Elena Urbaitytė (1922–2006, Lietuva – JAV)
Leonas Urbonas (1925–2000, Lietuva – Australija)
Romas Viesulas (1918–1986,  Lietuva – JAV)
Vytautas Osvaldas Virkau (g. 1930, Lietuva – JAV)
Kęstutis Zapkus (g. 1938, Lietuva – JAV)
Vladislovas Žilius (1939–2012, Lietuva – JAV)
Kazimieras Žoromskis (1913–2004, Lietuva – JAV)