.
2022    03    04

LXXI Vilniaus aukcionas: meno kūriniuose – paguoda ir nusiraminimas

artnews.lt

Turėjęs nešti bundančio pavasario žinią, 2022 m. kovo 25 d. Samuelio Bako muziejuje vyksiantis LXXI Vilniaus aukcionas atkeliauja su stipriu vienybės jausmu ir palaikymu Ukrainai, taikos viltimi bei tikėjimu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu menas padės rasti paguodą ir nusiraminimą.

„Prieš metus galvojome, kad pandemija – baisiausia, kas galėjo nutikti. Nespėjom iki galo jos išgyventi, o jau – naujas viso Vakarų pasaulio vertybių išbandymas tankais ir krauju. Mes turime galimybę džiaugtis ateinančiu pavasariu, kuris sykiu žymi karą, vykstantį istorinėse Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse. Visos mintys su jais, broliais ir sesėmis ukrainiečiais. Slava Ukraini!“ – sako Vilniaus aukciono namų vadovė, menotyrininkė dr. Simona Skaisgirytė-Makselienė, vildamasi, kad taika nugalės, o jos siekiant, menas bus vienu iš paguodos ir nusiraminimo šaltinių.

Dėl šios priežasties LXXI Vilniaus aukciono meno vertybių rinkinys gana ramus, tačiau įvairus: jį sudaro septynios rubrikos, iš viso – 170 lotų. Siūlomoje kolekcijoje yra nemažai Vyganto Paukštės, Algio Griškevičiaus, Leopoldo Surgailio (1928–2016), Leonardo Gutausko (1938–2021), Stasio Eidrigevičiaus, Romualdo Rakausko (1941–2021), Domicelės Tarabildienės (1912–1985) darbų. Tematika atliepia laikmetį: grėsmės nuojautos, Užgavėnių personažų kaukės, malda, kasdienybė ir viltis.

Rubrikos „Lietuvos dailė“ bei „Išeivijos dailė“ tradiciškai pristatys ir daugelį kitų pamėgtų autorių vardų. Tai – Adomas Galdikas (1893–1969), Kajetonas Sklėrius (1976–1932), Kazys Šimonis (1887–1978), Leonas Katinas (1907–1984), Bronius Uogintas (1946–2013), Algis Skačkauskas (1955–2009), Stasys Jusionis, Raimondas Regimantas Martinėnas, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Vincentas Gečas (1931–2020), Leonardas Tuleikis (1939–2014), Marius Jonutis, Jonas Rimša (1903–1978), Kazimieras Žoromskis (1913–2004), Vytautas Osvaldas Virkau (1930–2017), Bronius Murinas (1906–1986), Viktoras Petravičius (1906–1989) ir kt.

Šiose gretose itin išsiskiria dailininko Jono Mackevičiaus (1872–1954) kūriniai, tarp kurių – 1939 m. Kaune Realistų sekcijos V Rudens parodoje, tikėtina, dalyvavęs kūrinys „[Dobilai]“ (XX a. 4 deš.). Vilniaus aukcione meno mylėtojų dėmesio lauks ir dar vienas šio peizažo virtuozo kūrinys, pradėtas jam einant akvarelės ir piešimo mokytojo pareigas Kauno meno mokykloje, o baigtas užėjus karo negandai. Tai – „Upės peizažas su valtimis“ (1930 –1943), kuris su dedikacija kitoje pusėje atsineša ir savo asmeninę istoriją.

Įdomus sutapimas: Mackevičiaus pavardė (tik jau Antano) minima dailininko amžininko Jono Šileikos (1883–1960) drobėje „A. Mackevičiaus gatvėje [šalia Kauno meno mokyklos]“ (1939). Tai – visai šalia „Pelėdų kalno“ einanti buvusi Italijos gatvė, su grąžintu pavadinimu kunigo Antano Mackevičiaus garbei.

„Šio aukciono rinkinyje netrūks ir pažintinių meno vertybių. Šį kartą vienoje rubrikų „In focus“ atsivers dadaistiškos Naujosios komunikacijos mokyklos erdvės. Jos – šmaikščios, ironiškos, tačiau taip pat labai atliepiančios laikmetį, nes susijusios su žodžio raiškos, kūrybos laisve, kritika propagandai“, – pasakoja dr. S. Skaisgirytė-Makselienė, pridurdama, kad Lietuvoje šis meninis judėjimas prasidėjo 1988 m. ir yra siejamas su Gintaro Znamierovskio, Donato Srogio konceptualizmu, grupe „Doooooris“ bei Naujosios komunikacijos mokykla. Rubrikoje bus galima susipažinti ne tik su minėtos mokyklos, bet ir individualiais Audriaus Puipos (1960–1997), Gitanos Matonytės bei Vytenio Jankūno kūriniais.

Paskutinėje ir daug žadančioje aukciono rubrikoje „Varia Lituanica“ – itin daug spaudos meno vertybių: kolekcinių plakatų, pašto ženklų, žemėlapių, knygų ir kt. Simboliška, kad šios rubrikos pabaigoje yra ir iškirtiniai žinomo lietuvių menininko Jono Meko (1922–2019) kūriniai. Jie tarsi atliepia 2022-aisiais minimus jo vardo metus ir gimimo šimtmetį.

Susipažinti ir iš arčiau apžiūrėti visą Vilniaus aukciono vertybių kolekciją bus galima nuo 2022 m. kovo 23 d. Samuelio Bako muziejuje (Naugarduko g. 10, Vilnius) įrengtoje ekspozicijoje. O pasibaigus kelias dienas truksiančiai ekspozicijai, 2022 m. kovo 25 d. 18 val. vyks LXXI Vilniaus aukcionas.

Visą LXXI Vilniaus aukciono kolekciją rasite čia: https://www.menorinka.lt/aukcionas

Registracija dalyviams:

https://www.menorinka.lt/registracija

https://live.menorinka.lt